Za področje

  Okolica hiše: urejanje okolice hiše

  Članek je koristil že 10877+ uporabnikom
  Urejanje okolice hiše predstavlja zelo pomemben člen celotne prostorske zasnove zunanjega ambienta na neki lokaciji ter pozitivno vpliva na ljudi okoli sebe. Zato pravimo, da je urejanje okolice tisti zadnji element oz. člen, ki dopolni arhitekturo objekta in ga naredi še močnejšega. V članku so navedeni osnovni napotki, ki so pomembni za ureditev okolice hiše in s katerimi bo vaša okolica hiše zaživela v vsem svojem potencialu.
  Strokovni članek 10877
  urejanje okolice
  Imamo kar 1460 izvajalcev za področje Urejanje okolice:

  1. Urejanje okolice hiše se začne z gradnjo

  Urejanje okolice hiše spada k celovitemu projektu gradnje objekta. Gradnja je tisti del projekta, kjer naše želje pripeljemo v realnost, da dobimo funkcionalno in ekonomično ugoden objekt. Drugi del projekta pa predstavlja ureditev okolice hiše, ki se prične po končani zadnji fazi gradnje objekta in predstavlja zaključni element celotne estetske kompozicije. Okolica hiše mora biti funkcionalna in privlačna na pogled.

  2. Kaj je urejena okolica hiše?

  Kaj vse spada pod pojem okolica hiše? V to besedo so zajete popolnoma vse vsebine, ki obdajajo objekt na parceli in ga funkcionalno dopolnjujejo. Okoliš lahko razumemo kot sistem logičnih, funkcionalnih povezav in vsebin, ki poživijo lokacijo in ponujajo uporabnikom različne zunanje aktivnosti. V osnovi urejanje okolice hiše razumemo kot ureditev vrta in urejanje dvorišč. Okolica hiše so še dovozna pot, tlakovane površine, garaža, ograja, razsvetljava, terasa, vrtna lopa, zelenjavni vrt, sadovnjak, trata, peskovnik za otroke, igrala, skalnjak, vodni elementi, ostalo zelenje. Elementov, ki tvorijo načrt za urejanje okolice hiše, je ogromno.

  urejanje okolice hiše
  Urejanje okolice hiše zajema tudi načrtovanje površin za sedenje.

  3. Krajinski arhitekt in urejanje oklice hiše

  Urejanje okolice hiše ne zahteva nujno strokovnjaka in se ga lahko lotimo sami. Vsekakor je dobro, da naše želje zapišemo in jih predstavimo izvajalcem določenih del. Težja dela, kot so polaganje tlakovcev in betonskih plošč, prepustimo strokovnim izvajalcem gradbenih del, nekatera druga opravila, potrebna za ureditev okolice hiše, pa se brez problema lotimo sami. Drugi pristop, ki pa zagotovo omogoča bolj celostno ureditev okolice hiše z več navezovanja in bolj primerne izbire materialov pa je vključitev strokovnjaka, krajinskega arhitekta, ki nam od vsega začetka na podlagi naših želja svetuje in nam je v pomoč. Prav krajinski arhitekt ibo ureditev okolice hiše zasnoval celovito. In le tak pristop k zagotavlja z vsemi natančno izvedenimi detajli nemoteno izvedbo.

  4. Koraki za ureditev okolice hiše

  V osnovnem kontekstu pri postopkih ureditve okoliša ne prihaja do bistvenih razlik, je pa razumljivo, da je vsaka lokacija edinstvena in poglavje zase. Naloga krajinskega arhitekta, v sodelovanju z investitorjem, je izluščiti prednosti in tudi slabosti, ter te slabosti spreobrniti in jih uporabiti sebi v prid. Tako bo okolica hiše zaživela v celotni podobi. Nepisano pravilo za urejanje okolice hiše je, da se lotimo najprej večjih in težjih (gradbenih) opravil, šele proti koncu začnemo razmišljati o najmanjših detajlih. Iz tega dejstva sklepamo, da se ureditev okolice hiše niti bistveno ne razlikuje od urejanja oz. gradnje hiše in načrtovanja prostorov, kjer se postopek prav tako začne z večjimi, težjimi gradbenimi deli in konča s finesami na in v objektu.

  Okolica hiše
  Priporočamo, da na list zapišete vse elemente, ki naj jih zajema ureditev okolice hiše.

  4.1 Okolica hiše: analiza lokacije

  Analiza lokacije sodi je prvi pomembni korak za urejanje okolice hiše. Iz lokacije razberemo prednosti in slabosti ter jih skušamo čim bolj osmisliti in uporabiti sebi v prid. Vsaka lokacija in okolica hiše je za sebe posebna in edinstvena ter predstavlja izziv tako za arhitekta kot tudi za lastnika. Okolica hiše pravzaprav velikokrat sama sugerira ureditev okolice hiše, le "prisluhniti" ji je treba. 

  4.2 Urejanje okolice in načrtovanje

  Po ogledu in analizi lokacije, krajinski arhitekt na podlagi želja investitorja pripravi zasnovo celotne ureditve okolice, ki se v začetni fazi tekom pogovorov še spreminja in dopolnjuje. Šele ko se obe strani strinjata s predlogom ureditve, in je lastnik zadovoljen s predstavitvijo in prikazom arhitektove vizije za ureditev okolice hiše, se lahko pričnejo dela na lokaciji.

  4.3 Pričetek del za ureditev okolice hiše

  Pričetek del praviloma zajema večje izkope in zemeljska dela, kot so recimo ureditev dovozne poti s tlakovci ali asfaltiranjem, ureditev poti do terase, vgradnja ograje, izkop jame za ribnik, bazen. Sem sodi tudi polaganje plošč za urejene potke, ureditev bivalnega dela vrta – terase ter tudi gradnja nadstreška za avtomobile. Za dosego popolnosti je začetna in težja gradbena dela za urejanje okolice hiše najbolje prepustiti strokovnim izvajalcem.

  4.4 Urejanje okolice hiše: vrtovi in dvorišča

  Ko se zaključi faza večjih gradbenih del in ima okolica hiše neko začetno podobo, sledijo zaključna dela in detajli, ki so sestavni del za urejanje okolice hiše. Sem prištevamo zasaditve dreves, grmovnic, vzpenjalk, ureditev zelenjavnega vrta, ureditev terase, razsvetljave, sajenje trate, okraševanje s skalnjaki in še bi lahko naštevali. Čeprav gre za končna dela, pa prav ti elementi dajo največji pečat celotni okolici in njeni urejenosti. Pri izbiri vrste dreves in ostale vegetacije vam glede na vaše želje svetuje krajinski arhitekt.

  Ureditev okolice hiše
  Vsaka okolica hiše je lepša s cvetnimi vrtovi, ki spomladi zaživijo v pisanih barvah. 

   

  Nasvet strokovnjaka iz podjetja Krajina Mojca Habjan s.p.

  Kako pogosto se stranke odločajo, da najamejo nekoga za načrtovanje oz. urejanje vrta?

  Naročniki se za najem krajinskega arhitekta vse bolj pogosto odločajo. V preteklosti so načrt naročali bolj premožni ljudje, kar v današnjem času nikakor ne drži več. Ljudje so sedaj veliko bolj izobraženi na področju vrtne kulture glede poznavanja rastlin, vrtnih elementov, koristnosti vzgoje domače zelenjave in gojenja sadnih rastlin...Malce manj pa poznajo zakonitosti vrtne ureditve (umeščanje elementov, rastlinsko načrtovanje...). Želijo si lep in skladno urejen vrt, ki bo v zadovoljstvo tako njim kot vsem obiskovalcem... Druženje v prijetnem vrtnem prostoru je veliko bolj pomembno kot si mislimo. K ozaveščanju pomena urejanja vrta zelo pripomorejo tudi mediji, tako v tiskani obliki kot televizijskih oddajah. Tako ljudje prihajajo do spoznanja, da dobro premišljen krajinski načrt pomeni začetek ustvarjanja lepega, pristnega in nadvse koristnega vrta za prijetnejše izkoriščanje prostega časa.

  Kaj bi izpostavili kot prednosti, da najameš nekoga za načrtovanje okolice oz. vrta?
   
  Glavna prednost načrta krajinske arhitekture je, da je vrt narejen po zakonitostih, ki veljajo v prostorskem načrtovanju zasebnega vrta. Hkrati se upošteva naročnikove želje, dejansko stanje samega vrta, okolje in arhitekturo hiše. Področje, v katerem se vrt nahaja, narekuje pravilen izbor rastlin, arhitektura hiše pa vpliva na skladno izbiro vrtnih objektov, materialov in elementov. Namreč v primorski vrt ni umestno postavljati gorenjskega kozolca. Pri rastlinah pa upoštevamo, da npr. tipične sredozemske rastline ne bomo sadili v zanje neugodne hladnejše pokrajine. Vsekakor smo pozorni tudi na druge zahteve (ali gre za mestni, podeželski vrt...), potrebo po ustvarjanju zaslona pred motečimi dejavniki (ceste, bližine sosednjih objektov...), mikroklime (vetrovno področje...). S pravilno umestitvijo tako grajenih elementov in rastlin se izognemo tudi morebitnim stroškom, ki bi lahko nastali v prihodnje ob neupoštevanju vseh omenjenih dejavnikov...
   
  Kako dolgo traja od NAČRTA DO IZVEDBE oz. trenutka, da lahko stranka uživa v vrtu?
   
  Čas priprave načrta je odvisen od same zahtevnosti vrtnega prostora in od količine, vrste elementov ter rastlin, ki bodo v načrt vključene. To pomeni lahko en mesec ali več. Trajanje izvedbe ravno tako zavisi od same zahtevnosti vseh potrebnih del, npr. priprave terena (planiranja, postavitev opornih zidov...) ter nato izbire bolj/manj zahtevnih elementov, rastlin. Izvedba npr. tlakovanja, izdelava lope, bazena, nadstreška, letne kuhinje, ograje... je plod dela različnih mojstrov, ki potrebujejo različen čas nastanka izdelka oz. postavitve. Urejanje vrta je tudi močno povezano z letnimi časi, saj vemo, da zima ali vroči poletni dnevi otežujejo ali onemogočajo marsikatero delo. Priprava načrta ni toliko odvisna od sezone, vendar se pozimi večinoma pripravlja načrte za spomladansko urejanje, spomladi in poleti pa za pozno poletno in jesensko urejanje vrta.
   

  Kako poteka delo in od česa je odvisna cena?
   
  Moje delo poteka navadno tako, da grem najprej na ogled vrta, da spoznam naročnika in dejansko stanje prostora. Obisk traja lahko tudi dve ali več ur, saj je temeljit pogovor z naročniki zelo pomemben za nadaljevanje urejanja. Tako pridobim prepotrebne informacije o željah naročnikov glede grajenih elementov, ki jih v vrtu potrebujejo ali bi jih radi imeli (npr. nadstrešek, ograjo, teraso s sediščem in letno kuhinjo, vodni motiv, bazen, skalnjak, igrala...) in rastlinskih elementov, (predvsem koliko časa lahko posvetijo vzdrževanju vrta, kar vpliva na izbor rastlin). Nato v biroju pripravim več različnih idejnih zasnov, kar je najpomembnejša faza ustvarjanja oz. snovanja nove vrtne ureditve. Z naročniki se temeljito pogovorimo o teh zasnovah in izberemo najboljšo, s katero potem načrt detajlno zaključim. Naročnikom lahko svetujem tudi pri izbiri izvajalcev oz. ponudnikov na posameznem področju. Strošek priprave načrta je odvisen od zahtevnosti vseh vključenih grajenih elementov in rastlin. Večja površina vrta ne pogojuje višje cene, saj je lahko manjši vrt veliko bolj zahteven za izdelavo.

  Katero vrsto trate, rastlinstva priporočate?
   
  Če gre za obsežnejšo površino, vsekakor priporočam setev trave, ki dolgoročno ni toliko občutljiva za vzdrževanje v primerjavi s travnim tepihom, sploh če ni urejenega namakanja in upoštevanja doslednega gnojenja. Travni tepih se pogosteje uporablja v manjših in atrijskih vrtovih, seveda ob urejenem namakalnem sistemu in dodajanju gnojil. Izbor rastlin je, kot sem že omenila, odvisen od področja, kjer se vrt nahaja in časa, ki ga je naročnik pripravljen nameniti vzdrževanju. Vsekakor se upošteva tudi želje, npr. po določeni rastlinski vrsti, barvi cvetov, jesenski obarvanosti listov, … ki jih s pravilnim kombiniranjem vključimo v vrt. Naj zaključim, da je vrtni prostor priporočljivo obravnavati celostno in vse elemente ter rastline v posameznih enotah (predvrt, bivalno okrasni in uporabni vrt) skladno povezovati in kombinirati. Le tako oblikovan prostor s pomočjo premišljenega načrta lahko nudi prijetno in kakovostno bivanje ter delo na domačem vrtu.
  gospa Mojca, Krajina Mojca Habjan s.p.

   

  Strokovni članek 10877
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 1460 izvajalcev za področje Urejanje okolice:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  MojMojster
  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 1460 izvajalcev za področje Urejanje okolice:

  Brezplačno povpraševanje
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  Brez provizij
  Imamo kar 1460 izvajalcev za področje Urejanje okolice
  9.4
  0

  GRMIČEK - VRTNARSKE STORITVE DUŠAN RADIKOVIĆ s.p.


  9.8
  1

  GRADNJE ADEMI d.o.o.


  9.7
  2

  UniTim, Prevozne Storitve, Matija Tratnik s.p.


  9
  5

  ER gradnja, Ermin Rekić s.p.


  Iščete izvajalce, ponudbo za področje UREJANJE OKOLICE?

 • Urejanje okolice Ljubljana
 • Urejanje okolice Maribor
 • Urejanje okolice Celje
 • Urejanje okolice Koper
 • Urejanje okolice Kranj
 • Urejanje okolice Ajdovščina
 • Urejanje okolice Bled
 • Urejanje okolice Bovec
 • Urejanje okolice Črna na Koroškem
 • Urejanje okolice Črnomelj
 • Urejanje okolice Domžale
 • Urejanje okolice Gornja Radgona
 • Urejanje okolice Gornji Grad
 • Urejanje okolice Hrastnik
 • Urejanje okolice Ilirska Bistrica
 • Urejanje okolice Izola
 • Urejanje okolice Jesenice
 • Urejanje okolice Kamnik
 • Urejanje okolice Kidričevo
 • Urejanje okolice Kobarid
 • Urejanje okolice Kočevje
 • Urejanje okolice Kranjska Gora
 • Urejanje okolice Krško
 • Urejanje okolice Laško
 • Urejanje okolice Lendava
 • Urejanje okolice Litija
 • Urejanje okolice Ljutomer
 • Urejanje okolice Metlika
 • Urejanje okolice Mojstrana
 • Urejanje okolice Mozirje
 • Urejanje okolice Murska Sobota
 • Urejanje okolice Nova Gorica
 • Urejanje okolice Novo mesto
 • Urejanje okolice Ormož
 • Urejanje okolice Piran - Pirano
 • Urejanje okolice Pivka
 • Urejanje okolice Portorož
 • Urejanje okolice Postojna
 • Urejanje okolice Ptuj
 • Urejanje okolice Radeče
 • Urejanje okolice Radenci
 • Urejanje okolice Radovljica
 • Urejanje okolice Ravne Na Koroškem
 • Urejanje okolice Ribnica
 • Urejanje okolice Rogaška Slatina
 • Urejanje okolice Sevnica
 • Urejanje okolice Sežana
 • Urejanje okolice Škofja Loka
 • Urejanje okolice Slovenj Gradec
 • Urejanje okolice Slovenska Bistrica
 • Urejanje okolice Slovenske Konjice
 • Urejanje okolice Šoštanj
 • Urejanje okolice Štore
 • Urejanje okolice Tolmin
 • Urejanje okolice Trbovlje
 • Urejanje okolice Tržič
 • Urejanje okolice Trzin
 • Urejanje okolice Velenje
 • Urejanje okolice Vipava
 • Urejanje okolice Vojnik
 • Urejanje okolice Vransko
 • Urejanje okolice Vrhnika
 • Urejanje okolice Žalec
 • Urejanje okolice Zreče
 • Urejanje okolice Žužemberk
 • Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane