Za področje

  Geodetske storitve - cenik in cena geodeta za geodetske storitve

  Koliko stanejo geodetske storitve? Geodetsko podjetje vam nudi širok razpon geodetskih storitev kot so: geodetski posnetek, ureditev meje, označitev meje, komasacija, parcelacija, zakoličba objekta in evidentiranje zemljišča pod objektom. Cene za geodetski posnetek se gibljejo med 300 in 500 EUR. Cena ureditve meje pa je odvisna od števila mejnikov. Osnova storitve znaša od 150 do 300 EUR, dodatno pa prištejemo še po 50 EUR na mejnik. Označitev meje znaša od 100 EUR + 50 EUR za vsak vključen mejnik. Podobno kot komasacijo, je tudi parcelacijo težko cenovno ovrednotiti, ponavadi pa so cene višje od 400 EUR. Za zakoličbo objekta boste odšteli med 200 in 300 EUR za enodružinski objekt. Cena postopka za določitev etažne lastnine je odvisna od velikosti stavbe in morebitnih pravnih posebnosti v zvezi z določeno nepremičnino. Cena postopka za delitev enodružinske hiše, s pripadajočim zemljiščem, na več stanovanj, se giblje med 750 in 1350€.

  Komu zaupati geodetske storitve? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim geodetom v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

  Pridobite ponudbo:
  Pošlji povpraševanje

  Cena izravnave, ureditve meje


  Cena klasične urediteve meje s petimi točkami. Cena za urejanje meje s pridobivanjem podatkov o obstoječem stanju, pripravo na mejno obravnavo in izdelavo elaborata ureditve meje. Vsak dodatni menik se doplača.

  600.00 €/kos

  MINIMALNA CENA
  €/kos

  SREDNJA CENA
  1800.00 €/kos

  NAJVIŠJA CENA
  Želim ponudbo izvajalcev

  Geodetski posnetek - cena

  Geodetski posnetek potrebujete za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo idejnega načrta, legalizacijo, zakoličbo hiše in druge namene. Cena geodetskega posnetka je odvisna od velikosti izmerjenega območja, namena, in težavnosti terena. Cena geodetskega posnetka za hišo ali parcelo se giblje med 300 - 500 € na posnetek.

  Geodetski posnetek - cena
  300 €/kpl

  MINIMALNA CENA
  400 €/kpl

  SREDNJA CENA
  500 €/kpl

  NAJVIŠJA CENA

  Druge cene za - Geodetske storitve

  vaša količina

  enota

  okvirna cena

  vaša cena

  Zakoličba in zvarovanje geodatskih točk

  Cena za zakoličbo in zavarovanje geodetskih gradbenih točk in napravo gradbenih profilov


  kpl

  €/kpl

  Enostavni geodetski posnetek in elaborat geodetskega načrta s certifikatom, ki je potreben za projekt za gradbeno dovoljenje


  kos

  €/kos

  Zakoličba komunalnih vodov

  Cena za označitev komunalnih vodov. Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja.


  kpl

  €/kpl

  Zakoličba objekta

  Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta.


  kpl

  €/kpl

  SKUPAJ:
  Pošlji povpraševanje >

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Geodeti - vse kar morate vedeti

  1. Geodezija in geodeti - kaj morate vedeti?

  Geodeti opravljajo terenske meritve stanja v prostoru na podlagi katerih se pripravljajo geodetski načrti in elaborati. Zaradi tega so geodeti nepogrešljivi v gradbeništvu, agronomiji, gozdarstvu, rudarstvu in na številnih drugih področjih. Geodetski načrti so podlaga za projektante, s pomočjo katerih se projektirajo objekti, naselja, ceste, železnice in drugi objekti. Za določitev točk v prostoru si geodeti pomagajo z optičnimi instrumenti, trasirkami, metri, v novejšem času pa tudi z GPSom in LIDAR tehnologijo, ki omogoča izdelavo 3d prostorskih modelov.

  geodeti.jpg
  Geodet pripravi geodetski načrt na podlagi posnetka terena. 

  Geodetske storitve zajemajo širok spekter dejavnosti, kot so: geodetski posnetek, vpis v zemljiški kataster, ureditev meje, označitev meje, parcelacija, komasacija parcele, zakoličba hiše, izravnava meje, evidentiranje zemljišča pod objektom, vpis v kataster stavb, določitev etažne lastnine, vpis v kataster komunalnih naprav, slikanje z dronom itd. Geodetske storitve so regulirane v Zakonu o geodetskih dejavnostih in v Zakonu o evidentiranju nepremičnin.

  1.1 Geodetska služba

  Geodetske službe vzpostavljajo, vodijo in vzdržujejo geodetske podatke, ki nastajajo preko geodetskih posnetkov po celi Sloveniji. Podatki zajemajo evidenco nepremičnin, državne meje, prostorske enote, hišne številke ter kartografske in topografske podatke.

  1.2 Geodetska uprava Republike Slovenije

  Geodetska uprava Republike Slovenije pripravlja predpise s področja geodetske dejavnosti, pripravlja usmeritve za izvajanje nalog, zbira, vzdržuje in vodi geodetske podatkovne baze, skrbi za izobraževanje delavcev, vodi nekatere upravne postopke, izdaja dovoljenja za geodetske storitve in vodi imenik vseh geodetov v Sloveniji.

  1.3 Geodetski inštitut Republike Slovenije

  Geodetski inštitut Republike Slovenije izvaja naloge državne geodetske službe. Na nivoju posamezne občine te naloge izvajajo podjetja s koncesijo, ki skrbijo za kataster komunalnih naprav in topografske načrte.

  1.4 Geodetska podjetja

  Za izvajanje geodetskih storitev mora geodetsko podjetje posedovati posebno dovoljenje, biti vpisano v imenik geodetskih podjetij, imeti zavarovalno pogodbo in zaposlovati vsaj enega geodeta, ki je vpisan v imenik in je opravil strokovni izpit. Za izvajanje dejavnosti mora podjetje posedovati tudi ustrezno tehnično opremo in vozila. Geodetsko podjetje za vsako storitev imenuje odgovornega geodeta.

  2. Kako izbrati geodeta?

  Dober geodet mora imeti ustrezno izobrazbo, geodetske instrumente, vozila in poznavanje prostorske zakonodaje. Na portalu Mojmojster smo za vas zbrali preverjene geodete. Ogledate si lahko njihove storitve, lokacijo, fotografije del in mnenja prejšnjih strank. Če potrebujete geodetske storitve lahko le z nekaj kliki objavite povpraševanje. Zainteresirna geodetska podjetja vam bodo poslala ponudbe, ki jih lahko med seboj primerjate in izberete najboljšega izvajalca.

  3. Geodetske storitve

  Geodetske storitve zajemajo širok spekter dejavnosti.

  3.1 Geodetski posnetek oz. geodetski načrt

  Geodetski načrt natančno prikazuje stanje na določenem območju: hiše, ceste, prometne znake, daljnovode, jaške itd. Na podlagi načrta se odčitajo podatki o terenu (reliefu), objektih, zemljiščih, vodah, daljinskih objektih, rastlinah itd. Geodetski načrt je kombinacija podatkov iz uradnih evidenc in podatkov iz geodetskega posnetka oz. geodetske izmere na terenu. Običajno merilo načrta je 1:1000 za posamezne stavbe in 1:5000 za večje inženirske objekte. K načrtu je priložen tudi geodetski certifikat, ki določa skladnost načrta s prostorsko zakonodajo. Na podlagi geodetskega načrta se pripravi nadaljna projektna dokumentacija za graditev objekta.

  3.2 Ureditev meje

  Kadar je meja vašega zemljišča nejasna oz. ni natančno določena, se obrnite na geodeta za ureditev meje. Za ureditev meje lahko zaprosi lastnik parcele, državni organ ali lokalna skupnost. Po pridobitvi podatkov, se opravi izmera na terenu, čemur sledi mejna obravnava s prisotnostjo vseh lastnikov zemljišč, med katerimi meja poteka. Če lastniki soglašajo z urejeno mejo, se ta vnese v elaborat o ureditvi meje, v primeru nestrinjanja pa se v elaborat vriše vse predlagane različice meje. Najprej se situacijo poskuša razrešiti na ustni obravnavi na geodetski upravi. Kot zadnja možnost pa je predvidena sodna ureditev meje.

  3.3 Označitev meje

  Zakoličba meje v naravi je na centimeter natančna določitev meje na podlagi geodetskih podatkov iz zemljiškega katastra. Zakoličbo se izvede na podlagi strinjanja vseh lastnikov mejnih parcel. Po označitvi meje geodet izdela tehnično poročilo za vse lastnike in geodetsko upravo.

  3.4 Komasacija parcele

  S časom se zgodi, da se zaradi dedovanja in sprememb v prostoru, zemljišča tako razdrobijo, da niso uporabna. Komasacija je proces, pri katerem geodet zemljišča najprej združi ter jih ponovno razdeli v smiselne kose, pri čemer vsak solastnik dobi enak delež v velikosti in vrednosti, kot pred pričetkom procesa. Izdela se tudi elaborat komasacije, pogodba o komasaciji, izjave vseh lastnikov in vnos novih parcel v kataster.

  3.5 Parcelacija

  Parcelacija je postopek spremembe meje, ki zajema združevanje ali deljenje parcel. Pred pričetkom postopka morajo biti urejene meje s sosednjimi parcelami. Nove meje in parcele se zabeležijo v zemljiškem katastru.

  3.6 Zakoličba objekta

  Pred pričetkom gradnje objekta, je njegove zunanje gabarite potrebno natančno določiti tudi v naravi, s čimer se zagotovi skladnost z gradbenim dovoljenjem in načrti. Geodet o zakoličbi obvesti pristojno upravno enoto. Zakoličba hiše se izvede najprej na grobo, s čimer se določijo dimenzije gradbene jame, čemur sledi še ena natančna zakoličba v gradbeni jami. Količke je potrebno zavarovati pred premiki in poškodbami. Zakoliči se tudi občutljivo infrastrukturo v bližini gradbenih del.

  3.7 Izravnava meje

  Lastnika sosednjih parcel se lahko sporazumno dogovorita o izravnavi meje med parcelama, kar omogoča lažje koriščenje obeh zemljišč. Pri izravnavi meje se površina manjše izmed parcel ne sme spremeniti za več kot 500 m2.

  3.8 Evidentiranje zemljišča pod objektom

  Pri vpisu stavbe v kataster oz. evidentiranje stavbe, je potrebno vpisati tudi del zemljišča, ki se nahaja neposredno pod objektom. Geodetsko podjetje napravi posnetek stanja in elaborat evidentiranja stavbe. Evidentiranje parcele pod objektom lahko naroči lastnik zemljišča, investitor, imetnik stavbne pravice ali uporabnik večstanovanjske stavbe.

  3.9 Vpis v kataster stavb

  Brez vpisa stavbe v kataster objektov ni mogoča prodaja, oddajanje, hipoteka nepremičnine ali prijava stalnega prebivališča. Vpis v kataster je obvezen v 30 dneh po končanju gradnje in je tudi pogoj za pridobitev hišne številke. Za vpis objekta v kataster potrebujete geodetski posnetek, uporabno dovoljenje na podlagi katerega geodet izdela elaborat za vpis stavbe v kataster in določitev zemljišča pod stavbo. Za vpis stavbe v kataster lahko zaprosi investitor, lastnik parcele, lastnik objekta, imetnik stavbne pravice ali upravnik.

  3.10 Etažna lastnina

  V večstanovanjskih objektih oz. objektih z več lastniki se lahko izvede določitev etažne lastnine. Na ta način se natančno določi lastništvo, pravice in obveznosti posameznikov nad določenimi deli objekta, kar se zapiše v kataster stavb in zemljiško knjigo. Najprej geodet napravi geodetski posnetek, na podlagi katerega se izdela etažni načrt in ustrezni elaborati. Posamezni deli stavbe tako dobijo svoje identifikacijske številke, čemur sledi sporazum med solastniki o ustanovitvi etažne lastnine. Sporazum je potrebno overiti pri notarju, ki ga vloži v zemljiško knjigo.

  3.11 VPis v kataster komunalnih naprav

  Podatki o infrastrukturi so zbrani v Zbirnem katastru omrežja in objektov javne infrastrukture. Ta vsebuje podatke o javnih cestah, fekalnih vodih, telekomunikacijah, električnih napeljavah, vodovodu in drugih napeljavah. Podatke o javnih napeljavah izdelajo geodetki z meritvami na terenu.

  3.12 Slikanje z dronom

  Ena izmed najnovejših geodetskih storitev je slikanje z dronom. S slikami iz zraka se lažje pridobi podatke o težko dostopnih območjih na podlagi meritev pa je mogoče izdelati tudi računalniški 3d model, ki služi kot podlaga za načrtovanje.

  Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš Dom  Želim ponudbo izvajalcev
  Zadnja povpraševanja

  Geodetske storitve

  Pozdravljeni,

  potrebujemo geodetske storitve, ker smo zainteresirani za nakup dela zemljišča, zato je potrebna parcelacija za delni odkup. Ravno tako je potrebno izvesti parcelacijo na zemljišču, kjer je v enem delu zgrajeno cestišče. Storitev potrebujem o v Metliki.
  Podroben opis bomo podali naknadno.

  Lep pozdrav. 900 € do 1500 €

  ........

  Geodetski načrt

  Pozdravljeni,

  potrebujem izvajalca za izvedbo izdelave geodetskega načrta za potrebe gradnje nove hiše.

  Lp 270 € do 450 €

  ........

  Nova odločba izmeri komunalnega prispevka

  Pozdravljeni,

  odmero komunalnega prispevka so mi zaračunali 130,90 m ,ker so upoštevali tudi nadstrešek , ki pa ni bivalni in je odprti sistem in znaša 24,50m, kar bi bistveno zmanjšalo komunalni prispevek .Zato pa potrebujem ponovno izmero neto tlorisne površine z elaboratom .

  Lp 324 € do 540 €

  ........

  Želim ponudbo izvajalcev

  Cena, Zakoličba, 4 kom
  Geodetske storitve, Domžale

  630 € do 1050 €

  Cena, Parceliranje, ureditev meje, 3000m2
  Geodetske storitve, Metlika

  630 € do 1050 €

  Cena, Geodetski posnetek za gradnjo objekta, po opisu
  Geodetske storitve, Tržič

  324 € do 540 €

  Cena, Znižanje bonitetne ocene zemljišča, 6 mejnikov, velikost 955 m2
  Geodetske storitve, Ponikva

  630 € do 1050 €

  Cena, Geodetski posnetek, 1267m2
  Geodetske storitve, Slovenska Bistrica

  270 € do 450 €

  Cena, Ureditev mej parcele, 776 m2
  Geodetske storitve, Malečnik

  630 € do 1050 €

  Cena, geodetski načrt, Po opisu
  Geodetske storitve, Trbovlje

  324 € do 540 €

  Cena, Geodetski posnetek, 1 kom
  Geodetske storitve, Jesenice

  324 € do 540 €

  Cena, Ureditev meje, 394 m2, 4 mejniki
  Geodetske storitve, Ljubljana

  756 € do 1260 €

  Cena, Geodetske storitve, zakoličenje parcele, 3560 m2
  Geodetske storitve, Hoče-Slivnica

  630 € do 1050 €

  Cena, Izdelava geodetskega posnetka parcele, velikost parcele 488m2
  Geodetske storitve, Ljubljana - Dobrunje

  324 € do 540 €

  Cena, Vpis hiše stare 30 let v kataster-, 4--1077m
  Geodetske storitve, Brezovica Pri Ljubljani

  360 € do 600 €

  Cena, Vpis stavbe v kataster nepremičnin, 4, 700 m2
  Geodetske storitve, Ig

  324 € do 540 €

  Cena, Preverjanje meje in izračun površine parcele., 1 kom
  Geodetske storitve, Radovljica

  756 € do 1260 €

  Cena, Zakoličbo novogradnja, 100m2
  Geodetske storitve, Radeče

  630 € do 1050 €

  Cena, Ureditev meje, 1
  Geodetske storitve, Poljčane

  648 € do 1080 €

  Cena, Elaborat za uporabno dovoljenje, po opisu
  Geodetske storitve, Dob

  324 € do 540 €

  Cena, Izmera parcele, po opisu
  Geodetske storitve, Zreče

  648 € do 1080 €

  Cena, Nadomestno gradnjo vrisati v ZK in vpisati v KS, 1087m2
  Geodetske storitve, Logatec

  1800 € do 3000 €

  Cena, geodetsko snemanje položenega vodovoda v kanalu,
  Geodetske storitve, Kanal

  900 € do 1500 €

  Cena, Izmera parcele, 1000 m2
  Geodetske storitve, Zgornja Kungota

  648 € do 1080 €

  Cena, Vpis hise v kataster, 600
  Geodetske storitve, Ljubljana

  540 € do 900 €

  Cena, Elaborat za vpis podatkov v kataster stavb, 600 m2
  Geodetske storitve, Maribor

  540 € do 900 €

  Cena, geomehansko poročilo, 50 m2
  Geodetske storitve, Šentjanž

  684 € do 1140 €

  Cena, Parcelacija, 2 mejnika
  Geodetske storitve, Begunje Na Gorenjskem

  720 € do 1200 €

  Cena, geodetski posnetek, 711 m2
  Geodetske storitve, Spodnji Duplek

  270 € do 450 €

  Cena, Označitev meje parcele, Cca. 10000.00m² oz 1ha
  Geodetske storitve, Murska Sobota

  720 € do 1200 €

  Cena, Zakoličba, 3
  Geodetske storitve, Ljubljana - Dobrunje

  648 € do 1080 €

  Cena, Geodetski načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja prizidka k hiši, 755/1 1080m2, 755/2 1440m2
  Geodetske storitve, Cerklje ob Krki

  324 € do 540 €

  Cena, Elaborat za manjše stanovanje, 1 kom
  Geodetske storitve, Ljubljana

  540 € do 900 €

  Cena, Priprava geodetskega načrta, 439m2
  Geodetske storitve, Fram

  540 € do 900 €

  Cena, Poprava napak v katastru nepremičnin, stavba v etažni lastnini
  Geodetske storitve, Ljubljana

  630 € do 1050 €

  Cena, Razdelitev mej na parceli, 1x
  Geodetske storitve, Makole

  756 € do 1260 €

  Cena, Etažiranje hiše, po opisu
  Geodetske storitve, Ljubljana

  324 € do 540 €

  Cena, Geodetski posnetek, po opisu
  Geodetske storitve, Dobrovnik

  270 € do 450 €

  Cena, Razmeritev parcele, Priblizno 25ar
  Geodetske storitve, Ptuj

  756 € do 1260 €  Poglej druge končane projekte in cene
  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Geodetske storitve?

  Geodetske storitve cenik

  Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

  210+ podjetij za Geodetske storitve
  Brezplačno povpraševanje
  Brez provizij
  Pridobi ponudbo
  https://skleni.triglav.si/isklepanje/dom/dom_zavarovanje?utm_campaign=dom&utm_medium=banner&utm_source=moj-mojster&utm_term=affiliate
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane