Geodetske storitve - cenik in cena geodeta za geodetske storitve

Koliko stanejo geodetske storitve? Geodetsko podjetje vam nudi širok razpon geodetskih storitev kot so: geodetski posnetek, ureditev meje, označitev meje, komasacija, parcelacija, zakoličba objekta in evidentiranje zemljišča pod objektom. Cene za geodetski posnetek se gibljejo med 300 in 500 EUR. Cena ureditve meje pa je odvisna od števila mejnikov. Osnova storitve znaša od 150 do 300 EUR, dodatno pa prištejemo še po 50 EUR na mejnik. Označitev meje znaša od 100 EUR + 50 EUR za vsak vključen mejnik. Podobno kot komasacijo, je tudi parcelacijo težko cenovno ovrednotiti, ponavadi pa so cene višje od 400 EUR. Za zakoličbo objekta boste odšteli med 200 in 300 EUR za enodružinski objekt. Cena postopka za določitev etažne lastnine je odvisna od velikosti stavbe in morebitnih pravnih posebnosti v zvezi z določeno nepremičnino. Cena postopka za delitev enodružinske hiše, s pripadajočim zemljiščem, na več stanovanj, se giblje med 750 in 1350€.

Komu zaupati geodetske storitve? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim geodetom v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

Pridobite ponudbo:
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

CENA IZRAVNAVE, UREDITVE MEJE


Cena klasične urediteve meje s petimi točkami. Cena za urejanje meje s pridobivanjem podatkov o obstoječem stanju, pripravo na mejno obravnavo in izdelavo elaborata ureditve meje. Vsak dodatni menik se doplača.

600.00 €/kos

MINIMALNA CENA
€/kos

SREDNJA CENA
1800.00 €/kos

NAJVIŠJA CENA
ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
Geodetski posnetek - cena

Geodetski posnetek - cena

Geodetski posnetek potrebujete za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo idejnega načrta, legalizacijo, zakoličbo hiše in druge namene. Cena geodetskega posnetka je odvisna od velikosti izmerjenega območja, namena, in težavnosti terena. Cena geodetskega posnetka za hišo ali parcelo se giblje med 300 - 500 € na posnetek.

300 €/kpl

MINIMALNA CENA
400 €/kpl

SREDNJA CENA
500 €/kpl

NAJVIŠJA CENA
Geodetske storitve - cenik in cena geodeta za geodetske storitve

DRUGE CENE ZA GEODETSKE STORITVE

vaša količina

enota

okvirna cena

vaša cena

Zakoličba in zvarovanje geodatskih točk

Cena za zakoličbo in zavarovanje geodetskih gradbenih točk in napravo gradbenih profilov€/kpl

kpl
povpraševanje>

Enostavni geodetski posnetek in elaborat geodetskega načrta s certifikatom, ki je potreben za projekt za gradbeno dovoljenje€/kos

kos
povpraševanje>

Zakoličba komunalnih vodov

Cena za označitev komunalnih vodov. Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja.€/kpl

kpl
povpraševanje>

Zakoličba objekta

Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta.€/kpl

kpl
povpraševanje>
SKUPAJ:
POŠLJI POVPRAŠEVANJE >

Kako so Vam koristile te informacije?

MojMojster
Revija MojMojster

Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
Informativni mesečni obrok*
/mesec


Znesek kredita
EUR
Doba odplačevanja
let
NAPREJ
Izračun kredita >

*Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 2,5%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

Geodeti - vse kar morate vedeti

1. Geodezija in geodeti - kaj morate vedeti?

Geodeti opravljajo terenske meritve stanja v prostoru na podlagi katerih se pripravljajo geodetski načrti in elaborati. Zaradi tega so geodeti nepogrešljivi v gradbeništvu, agronomiji, gozdarstvu, rudarstvu in na številnih drugih področjih. Geodetski načrti so podlaga za projektante, s pomočjo katerih se projektirajo objekti, naselja, ceste, železnice in drugi objekti. Za določitev točk v prostoru si geodeti pomagajo z optičnimi instrumenti, trasirkami, metri, v novejšem času pa tudi z GPSom in LIDAR tehnologijo, ki omogoča izdelavo 3d prostorskih modelov.

geodeti.jpg
Geodet pripravi geodetski načrt na podlagi posnetka terena. 

Geodetske storitve zajemajo širok spekter dejavnosti, kot so: geodetski posnetek, vpis v zemljiški kataster, ureditev meje, označitev meje, parcelacija, komasacija parcele, zakoličba hiše, izravnava meje, evidentiranje zemljišča pod objektom, vpis v kataster stavb, določitev etažne lastnine, vpis v kataster komunalnih naprav, slikanje z dronom itd. Geodetske storitve so regulirane v Zakonu o geodetskih dejavnostih in v Zakonu o evidentiranju nepremičnin.

1.1 Geodetska služba

Geodetske službe vzpostavljajo, vodijo in vzdržujejo geodetske podatke, ki nastajajo preko geodetskih posnetkov po celi Sloveniji. Podatki zajemajo evidenco nepremičnin, državne meje, prostorske enote, hišne številke ter kartografske in topografske podatke.

1.2 Geodetska uprava Republike Slovenije

Geodetska uprava Republike Slovenije pripravlja predpise s področja geodetske dejavnosti, pripravlja usmeritve za izvajanje nalog, zbira, vzdržuje in vodi geodetske podatkovne baze, skrbi za izobraževanje delavcev, vodi nekatere upravne postopke, izdaja dovoljenja za geodetske storitve in vodi imenik vseh geodetov v Sloveniji.

1.3 Geodetski inštitut Republike Slovenije

Geodetski inštitut Republike Slovenije izvaja naloge državne geodetske službe. Na nivoju posamezne občine te naloge izvajajo podjetja s koncesijo, ki skrbijo za kataster komunalnih naprav in topografske načrte.

1.4 Geodetska podjetja

Za izvajanje geodetskih storitev mora geodetsko podjetje posedovati posebno dovoljenje, biti vpisano v imenik geodetskih podjetij, imeti zavarovalno pogodbo in zaposlovati vsaj enega geodeta, ki je vpisan v imenik in je opravil strokovni izpit. Za izvajanje dejavnosti mora podjetje posedovati tudi ustrezno tehnično opremo in vozila. Geodetsko podjetje za vsako storitev imenuje odgovornega geodeta.

2. Kako izbrati geodeta?

Dober geodet mora imeti ustrezno izobrazbo, geodetske instrumente, vozila in poznavanje prostorske zakonodaje. Na portalu Mojmojster smo za vas zbrali preverjene geodete. Ogledate si lahko njihove storitve, lokacijo, fotografije del in mnenja prejšnjih strank. Če potrebujete geodetske storitve lahko le z nekaj kliki objavite povpraševanje. Zainteresirna geodetska podjetja vam bodo poslala ponudbe, ki jih lahko med seboj primerjate in izberete najboljšega izvajalca.

3. Geodetske storitve

Geodetske storitve zajemajo širok spekter dejavnosti.

3.1 Geodetski posnetek oz. geodetski načrt

Geodetski načrt natančno prikazuje stanje na določenem območju: hiše, ceste, prometne znake, daljnovode, jaške itd. Na podlagi načrta se odčitajo podatki o terenu (reliefu), objektih, zemljiščih, vodah, daljinskih objektih, rastlinah itd. Geodetski načrt je kombinacija podatkov iz uradnih evidenc in podatkov iz geodetskega posnetka oz. geodetske izmere na terenu. Običajno merilo načrta je 1:1000 za posamezne stavbe in 1:5000 za večje inženirske objekte. K načrtu je priložen tudi geodetski certifikat, ki določa skladnost načrta s prostorsko zakonodajo. Na podlagi geodetskega načrta se pripravi nadaljna projektna dokumentacija za graditev objekta.

3.2 Ureditev meje

Kadar je meja vašega zemljišča nejasna oz. ni natančno določena, se obrnite na geodeta za ureditev meje. Za ureditev meje lahko zaprosi lastnik parcele, državni organ ali lokalna skupnost. Po pridobitvi podatkov, se opravi izmera na terenu, čemur sledi mejna obravnava s prisotnostjo vseh lastnikov zemljišč, med katerimi meja poteka. Če lastniki soglašajo z urejeno mejo, se ta vnese v elaborat o ureditvi meje, v primeru nestrinjanja pa se v elaborat vriše vse predlagane različice meje. Najprej se situacijo poskuša razrešiti na ustni obravnavi na geodetski upravi. Kot zadnja možnost pa je predvidena sodna ureditev meje.

3.3 Označitev meje

Zakoličba meje v naravi je na centimeter natančna določitev meje na podlagi geodetskih podatkov iz zemljiškega katastra. Zakoličbo se izvede na podlagi strinjanja vseh lastnikov mejnih parcel. Po označitvi meje geodet izdela tehnično poročilo za vse lastnike in geodetsko upravo.

3.4 Komasacija parcele

S časom se zgodi, da se zaradi dedovanja in sprememb v prostoru, zemljišča tako razdrobijo, da niso uporabna. Komasacija je proces, pri katerem geodet zemljišča najprej združi ter jih ponovno razdeli v smiselne kose, pri čemer vsak solastnik dobi enak delež v velikosti in vrednosti, kot pred pričetkom procesa. Izdela se tudi elaborat komasacije, pogodba o komasaciji, izjave vseh lastnikov in vnos novih parcel v kataster.

3.5 Parcelacija

Parcelacija je postopek spremembe meje, ki zajema združevanje ali deljenje parcel. Pred pričetkom postopka morajo biti urejene meje s sosednjimi parcelami. Nove meje in parcele se zabeležijo v zemljiškem katastru.

3.6 Zakoličba objekta

Pred pričetkom gradnje objekta, je njegove zunanje gabarite potrebno natančno določiti tudi v naravi, s čimer se zagotovi skladnost z gradbenim dovoljenjem in načrti. Geodet o zakoličbi obvesti pristojno upravno enoto. Zakoličba hiše se izvede najprej na grobo, s čimer se določijo dimenzije gradbene jame, čemur sledi še ena natančna zakoličba v gradbeni jami. Količke je potrebno zavarovati pred premiki in poškodbami. Zakoliči se tudi občutljivo infrastrukturo v bližini gradbenih del.

3.7 Izravnava meje

Lastnika sosednjih parcel se lahko sporazumno dogovorita o izravnavi meje med parcelama, kar omogoča lažje koriščenje obeh zemljišč. Pri izravnavi meje se površina manjše izmed parcel ne sme spremeniti za več kot 500 m2.

3.8 Evidentiranje zemljišča pod objektom

Pri vpisu stavbe v kataster oz. evidentiranje stavbe, je potrebno vpisati tudi del zemljišča, ki se nahaja neposredno pod objektom. Geodetsko podjetje napravi posnetek stanja in elaborat evidentiranja stavbe. Evidentiranje parcele pod objektom lahko naroči lastnik zemljišča, investitor, imetnik stavbne pravice ali uporabnik večstanovanjske stavbe.

3.9 Vpis v kataster stavb

Brez vpisa stavbe v kataster objektov ni mogoča prodaja, oddajanje, hipoteka nepremičnine ali prijava stalnega prebivališča. Vpis v kataster je obvezen v 30 dneh po končanju gradnje in je tudi pogoj za pridobitev hišne številke. Za vpis objekta v kataster potrebujete geodetski posnetek, uporabno dovoljenje na podlagi katerega geodet izdela elaborat za vpis stavbe v kataster in določitev zemljišča pod stavbo. Za vpis stavbe v kataster lahko zaprosi investitor, lastnik parcele, lastnik objekta, imetnik stavbne pravice ali upravnik.

3.10 Etažna lastnina

V večstanovanjskih objektih oz. objektih z več lastniki se lahko izvede določitev etažne lastnine. Na ta način se natančno določi lastništvo, pravice in obveznosti posameznikov nad določenimi deli objekta, kar se zapiše v kataster stavb in zemljiško knjigo. Najprej geodet napravi geodetski posnetek, na podlagi katerega se izdela etažni načrt in ustrezni elaborati. Posamezni deli stavbe tako dobijo svoje identifikacijske številke, čemur sledi sporazum med solastniki o ustanovitvi etažne lastnine. Sporazum je potrebno overiti pri notarju, ki ga vloži v zemljiško knjigo.

3.11 VPis v kataster komunalnih naprav

Podatki o infrastrukturi so zbrani v Zbirnem katastru omrežja in objektov javne infrastrukture. Ta vsebuje podatke o javnih cestah, fekalnih vodih, telekomunikacijah, električnih napeljavah, vodovodu in drugih napeljavah. Podatke o javnih napeljavah izdelajo geodetki z meritvami na terenu.

3.12 Slikanje z dronom

Ena izmed najnovejših geodetskih storitev je slikanje z dronom. S slikami iz zraka se lažje pridobi podatke o težko dostopnih območjih na podlagi meritev pa je mogoče izdelati tudi računalniški 3d model, ki služi kot podlaga za načrtovanje.

MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOMGEODETSKI POSNETEK ZA NOVOGRADNJO ENOSTANOVANJSKE HIŠE

Pozdravljeni,

potrebujem izvajalca za izdelavo geodetskega posnetka, ki mora vsebovati:

- parcelne meje,
- objekte na sosednjih parcelah, linija ceste, drevesa
- višinske kote (cesta, tvoja parcela na večih mestih, ob meji s sosedovimi parcelami, višinske kote objektov obeh sosedov - severni in južni - torej streha),
- vse komunalne vode skupaj z jaški, morebitno cestno razsvetljavo, elektro omarica na tvoji parceli...
- višinske kote jaškov
- plastnice
- linije namenske rabe

Lp
324 1 do 540 €


........

GEODETSKI POSNETEK

Pozdravljeni,

potrebovali bi geodetski posnetek parcele za izgradnjo enostanovanjske hise. Zanima me, ce moram biti ze lastnik parcele - proces vpisa v zemljisko knjigo je trenutno v postopku? Prosim, ce mi posredujete informacijo o ceni ter kdaj bi posnetek lahko izvedli.

Hvala in lp,
450 1 do 750 €


........

GEODETSKA IZMERA PARCELE

Pozdravljeni,

potrebujem geodetsko izmero za parcelo ob objektu. Parcela je po mojem vedenju urejena, le mejnikov ni postavljenih. Izmero potrebujem za potrebe vpisa v zemljiško knjigo, saj smo parcelo v decembru kupili od prejšnjega lastnika. Podatki o parceli so: parc. št. 1056/42, k.o. 2017.

Lp 54 1 do 90 €


........

ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

CENA, GROBA ZAKOLIČBA OBJEKTA, 8 TOČK ZAKOLIČBE
Geodetske storitve, Ljubljana - Šentvid

648 € do 1080 €

CENA, VPIS V KATASTER, 3.600 M2
Geodetske storitve, Medvode

648 € do 1080 €

CENA, ZAKOLIČBA OBJEKTA, NOVOGRADNJE, 700 M2
Geodetske storitve, Šmarje

648 € do 1080 €

CENA, SPREMEMBA BONITETE KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA, 1.200 M2
Geodetske storitve, Žirovnica

450 € do 750 €

CENA, GEODETSKI POSNETE ZA NOVOGRADNJO STANOVANJSKE HIŠE, 1081 M2
Geodetske storitve, Medvode

360 € do 600 €

CENA, GEODETSKI POSNETEK PARCELE, 688 M2
Geodetske storitve, Polhov Gradec

324 € do 540 €

CENA, POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA, 280 M2
Geodetske storitve, Dol Pri Ljubljani

324 € do 540 €

CENA, ZAKOLIČBA PRED IZKOPOM, 750 M2
Geodetske storitve, Logatec

648 € do 1080 €

CENA, ELABORAT ZA VPIS V KATASTER, PO OPISU
Geodetske storitve, Godovič

648 € do 1080 €

CENA, GEODETSKI POSNETEK POSLOVNE STAVBE, V OPISU
Geodetske storitve, Sežana

450 € do 750 €

CENA, PREVERITEV LOKACIJE HIŠE NA PARCELI, 400M2
Geodetske storitve, Hotedršica

450 € do 750 €

CENA, ELABORAT - IZMERA HIŠE ZA KATASTER , HIŠA CCA 130M2
Geodetske storitve, Škofljica

360 € do 600 €

CENA, ELABORAT , 1 KOM
Geodetske storitve, Mojstrana

450 € do 750 €

CENA, GEODETSKI POSNETEK PARCELE, 950 M2
Geodetske storitve, Kranj

540 € do 900 €

CENA, GEODETSKE STORITVE ZA NOVOGRADNJO, 200 M2
Geodetske storitve, Dol Pri Ljubljani

450 € do 750 €

CENA, SPREMEMBA BONITETE ZEMLJIŠČA, 1000 M2
Geodetske storitve, Radeče

450 € do 750 €

CENA, ZAKOLIČBA ENOSTANOVANJSKE HIŠE 200M2 , 650 M2 PARCELA
Geodetske storitve, Litija

648 € do 1080 €

CENA, URDEDITEV MEJE / DOLOČITEV TOČK, 560M2
Geodetske storitve, Radenci

648 € do 1080 €

CENA, POSTAVITEV MEJNIKOV V GOZDU, 8 MEJNIKOV, MOGOČE ŠE 7DODATNIH
Geodetske storitve, Postojna

360 € do 600 €

CENA, SPREMEMBA MEJE, 3 (PO DOLŽINI 50 M)
Geodetske storitve, Celje

360 € do 600 €

CENA, ETAŽNA LASTNINA STAVBA IN ZEMLJIŠČE, 650 M2
Geodetske storitve, Zgornja Besnica

630 € do 1050 €

CENA, GEODETSKI POSNETEK Z VRISANIM PRIOBALNIM PASOM, 750 M2
Geodetske storitve, Komenda

450 € do 750 €

CENA, MERITEV POSEDKOV STAVBE, V OPISU
Geodetske storitve, Jesenice

315 € do 525 €

CENA, ETAŽNI NAČRT, 8 X 9 M TLORIS
Geodetske storitve, Medvode

360 € do 600 €

CENA, UREDITEV MEJE, VELIKOST PARCELE 20961,00 M2
Geodetske storitve, Stari Trg ob Kolpi

360 € do 600 €

CENA, PARCELACIJA ZEMLJIŠČA, 219 M2
Geodetske storitve, Žiri

360 € do 600 €

CENA, UREDITEV NOTRANJE MEJE, 200 M2
Geodetske storitve, Kranj

450 € do 750 €

CENA, PRIPRAVO ELABORATA ZA VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE NA VEČSTANOVANJSKI , V OPISU
Geodetske storitve, Zgornja Besnica

495 € do 825 €

CENA, DOLOČITEV TOČK ZA MEJNIKE, 13000 M2
Geodetske storitve, Sevnica

540 € do 900 €

CENA, UREDITEV MEJ, 25 - 7.000 M2
Geodetske storitve, Žirovnica

450 € do 750 €

CENA, GEODETSKE MERITVE PRED PROJEKTIRANJEM PRIZIDKA, 500 M2
Geodetske storitve, Vodice

450 € do 750 €

CENA, VPIS V STAVBE PRI GEODETSKI UPRAVI, NE
Geodetske storitve, Ljubljana - Šentvid

540 € do 900 €

CENA, ODMERA DELA PARCELE ZA PRODAJO, 6 MEJNIKOV
Geodetske storitve, Tolmin

360 € do 600 €

CENA, ODMERA RAZMEJITEV PARCELE, 1 NOV MEJNIK (CCA. 350 M2)
Geodetske storitve, Zreče

270 € do 450 €

CENA, GEODETSKI NAČRT OBSTOJEČEGA STANJA S CERTIFIKATOM, V OPISU
Geodetske storitve, Železniki

360 € do 600 €

CENA, DOLOČITEV MEJE, 4 KOM
Geodetske storitve, Moravče

360 € do 600 €Poglej druge končane projekte in cene

Geodetske storitve CENIK

Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

208+ PODJETIJ ZA GEODETSKE STORITVE
BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
BREZ PROVIZIJ
PRIDOBI PONUDBO

IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE GEODETSKE STORITVE?

 • Geodetske storitve Ljubljana
 • Geodetske storitve Maribor
 • Geodetske storitve Celje
 • Geodetske storitve Koper
 • Geodetske storitve Kranj
 • Geodetske storitve Ajdovščina
 • Geodetske storitve Bled
 • Geodetske storitve Bovec
 • Geodetske storitve Črna na Koroškem
 • Geodetske storitve Črnomelj
 • Geodetske storitve Domžale
 • Geodetske storitve Gornja Radgona
 • Geodetske storitve Gornji Grad
 • Geodetske storitve Hrastnik
 • Geodetske storitve Ilirska Bistrica
 • Geodetske storitve Izola
 • Geodetske storitve Jesenice
 • Geodetske storitve Kamnik
 • Geodetske storitve Kidričevo
 • Geodetske storitve Kobarid
 • Geodetske storitve Kočevje
 • Geodetske storitve Kranjska Gora
 • Geodetske storitve Krško
 • Geodetske storitve Laško
 • Geodetske storitve Lendava
 • Geodetske storitve Litija
 • Geodetske storitve Ljutomer
 • Geodetske storitve Metlika
 • Geodetske storitve Mojstrana
 • Geodetske storitve Mozirje
 • Geodetske storitve Murska Sobota
 • Geodetske storitve Nova Gorica
 • Geodetske storitve Novo mesto
 • Geodetske storitve Ormož
 • Geodetske storitve Piran - Pirano
 • Geodetske storitve Pivka
 • Geodetske storitve Portorož
 • Geodetske storitve Postojna
 • Geodetske storitve Ptuj
 • Geodetske storitve Radeče
 • Geodetske storitve Radenci
 • Geodetske storitve Radovljica
 • Geodetske storitve Ravne Na Koroškem
 • Geodetske storitve Ribnica
 • Geodetske storitve Rogaška Slatina
 • Geodetske storitve Sevnica
 • Geodetske storitve Sežana
 • Geodetske storitve Škofja Loka
 • Geodetske storitve Slovenj Gradec
 • Geodetske storitve Slovenska Bistrica
 • Geodetske storitve Slovenske Konjice
 • Geodetske storitve Šoštanj
 • Geodetske storitve Štore
 • Geodetske storitve Tolmin
 • Geodetske storitve Trbovlje
 • Geodetske storitve Tržič
 • Geodetske storitve Trzin
 • Geodetske storitve Velenje
 • Geodetske storitve Vipava
 • Geodetske storitve Vojnik
 • Geodetske storitve Vransko
 • Geodetske storitve Vrhnika
 • Geodetske storitve Žalec
 • Geodetske storitve Zreče
 • Geodetske storitve Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  © 2022 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane