Potrebna je prijava ali registracija

Kontakt lahko dobijo samo registrirani in preverjeni člani sistema Mojmojster.net. Če še niste registrirani v sistemu, se lahko pridružite tukaj:

brezplačna registracija

POGOJI UPORABE

1. člen

Vsebina Splošnih pogojev uporabe spletnega mesta Mojmojster.net se nanaša na vse oblike uporabe vsebin in storitev na spletnih straneh Mojmojster.net ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med upravljalcem ter uporabniki spletne strani mojmojster.net.

Lastnik spletnega mesta Eforma d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe MojMojster.net brez predhodnega opozorila uporabnikov.

2. člen

Spletno mesto z informacijami o gradnji MojMojster.net v lasti podjetja Eforma d.o.o. je v nadaljevanju SPLETNO MESTO.

Lastnik, razvojni akter in upravljalec spletnega mesta MojMojster.net je podjetje Eforma d.o.o. je v nadaljevanju: SKRBNIK.

Spletno mesto je namenjeno uporabi obiskovalcem - investitorjem. To so zasebniki, podjetja ali institucije, ki nameravajo graditi ali prenavljati in iščejo izvajalca ali zgolj informacije o gradnji, so v nadaljevanju: UPORABNIKI.

Spletno mesto je namenjeno uporabi izvajalcem. To so gradbena, obrtniška ali inžinersko-projektantska podjetja, so v nadaljevanju: IZVAJALCI.

Spletno mesto je namenjeno uporabi podjetjem, ki oglašujejo; pogoje uporabe spletnega mesta določujejo individualne pogodbe o sodelovanju so v nadaljevanju: OGLAŠEVALCI

3. člen

Uporaba in zlonamerno ravnanje

Kakršnakoli uporaba spletnega mesta www.mojmojster.net, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila spletni strani, tehnični opremi ali podjetju Eforma d.o.o. ni dovoljena. Upravljavec si pridržuje pravico, da nemudoma odstraniti s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu Mojmojster.net, drugim uporabnikom, izvajalcem ali oglaševalcem.

V primeru ponavljajočih kršitev iste pravne osebe ali zasebnika, ki bi podjetju Eforma d.o.o. povzročala poslovno škodo, si Eforma d.o.o. pridružuje pravico do sprožitve pravnega spora.

4. člen

Prizadevanje za točnost informacij

Skrbnik si prizadeva za točnost in ažurnost informacij na vseh delih spletnega mesta. V kolikor pride do ugotovitve za netočnost informacij, skrbnik izkazuje pripravljenost k odpravi napak na utemeljeno opozorilo uporabnika ali izvajalca. Skrbnik se bo na odzval v 7 delovnih dneh po prejetem pisnem opozorilu.

5. člen

Omejitev odgovornosti

Vse informacije, ki so objavljene ali posredovane uporabnikom ali izvajalcem, so informativne narave. Za njihovo točnost skrbnik ne jamči ali odgovarja. Skrbnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo pravnim ali fizičnim osebam, ki je bila povzročena zaradi uporabe informacij na spletnem mestu.

Skrbnik ni izvajalec gradbeno-obrtniških del ali prodajalec gradbeno-obrtniškega materiala ali materiala za opremo prostorov, za to ne odgovarja za napake ali škodo, ki so jo povzročili delavci ali prodajalci podjetij, ki so registrirana na spletnem mestu. Skrbnik ni dolžan reševati reklamacij ali drugih sporov.

Uporabnik in izvajalec sklenete medsebojno razmerje izven spletnega mesta, zato skrbnik s tem ni povezan ali v ta odnos ne posega.

6.člen

Avtorske pravice

Avtorske pravice za vse vsebine in povpraševanja so last skrbnika, zato je njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih prepovedana v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), razen za vsebine, ki so jih ustvarili izvajalci ali oglaševalci, pri čemer veljajo ista določila ZASP.

7. člen

Varovanje osebnih podatkov

Skrbnik spletnega mesta se zavezuje, da bo ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbral pri oddaji povpraševanja. Izključni namen za zbiranje osebnih podatkov je iskanje primernega izvajalca za uporabnikov projekt ali informiranje uporabnika.

Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi na spletnem mestu ter administraciji storitev. Dostop do njih imajo samo izbrani izvajalci in oglaševalci kot ponudniki gradbenega materiala.

Skrbnik se zavezuje, da izvajalci podatkov ne bodo posredovali tretjim osebam. V primeru ugotovitve ponavljajočega posredovanja usebnih podatkov tretjim osebam bo izvajalca izključil iz sistema.

8. člen

Uporaba spletnega mesta za UPORABNIKE

8.1. Oddaja in zaključevanje povpraševanja

Uporabniki lahko uporabljajo spletno mesto na način, da oddajo povpraševanje izbranim izvajalcem ali na način, da skrbnik izbere primerne izvajalce za projekt.

Če uporabnik ne odda popolnih podatkov v spletni formi za povpraševanje, še posebej telefonske številke, skrbnik povpraševanja uporabnika pozove, da podatke posreduje. Če v enem delovnem dnevu podatkov ne dobi, skrbnik povpraševanja ne obravnava.

V primeru, da skrbnik glede na pretekle izkušnje sklepa, da za povpraševanje ne bo zanimanja s strani izvajalcev, se lahko odloči, da povpraševanja ne bo obravnaval.

Če skrbnik glede na pretekle izkušnje ugotovi, da je uporabnik kršil veljavne splošne pogoje MojMojster, se lahko odloči, da povpraševanja ne bo obravnaval.

Skrbnik ne odgovarja ali jamči odziva izvajalcev ali oddane ponudbe. Uporabnik je dolžan sam navezati stik s predlaganimi podjetji.

Če uporabnik želi, da je povpraševanje še vidno izbranim izvajalcem, vendar ni več vidno ostalim izvajalcem, ga lahko skrije iz spleta.

Ob zaključku projekta uporabnik lahko zaključi povpraševanje in poda oceno za izvajalca, v primeru, da je bil izbran.

Skrbnik se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke, vključno s kontaktnimi podatki, elektronskimi poštnimi naslovi in telefonskimi številkami v skladu z Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Posredovanja kontaktov izvajalcem tretjim osebam ali posredovanja drugim tretjim osebam skrbnik izrecno ne dovoljuje. V primeru, da sumi, da bo uporabnik zlorabljal povpraševanja, lahko brez to brez opozorila ali utemeljitve uporabnikom prepreči uporabo sistema.

8.2 Ostale vsebine

Uporabnik lahko uporablja vse dele spletnega mesta, ki so javno obljavljene. Te vsebine so:

 • članki in nasveti
 • kalkulator
 • imenik
 • baza cen projektov
 • profili izvajalcev

Informacije v ostalih vsebinah so informativne narave in ustvarjene s strani skrbnika ali drugih avtorjev. Za njihovo natančnost in točnost skrbinik ali avtorji ne odgovarjajo.

9. člen

Uporaba spletnega mesta za IZVAJALCA

9.1 Pogoji za sodelovanje

Pogoj za sodelovanje v sistemu je spletni profil izvajalca, ki se ustvari ob registraciji. Pogoji, ki so obvezni, so:

 • da je izvajalec pravna oseba, s.p. ali d.o.o.,
 • da izkazuje pozitivno poslovanje podjetja,
 • da je pravna oseba registrirana za dejavnost, za ki jo ponujala uporabnikom na spletnem mestu,
 • da ima veljaven elektronski poštni naslov in delujočo mobilno telefonsko številko.

9.2 Prejemanje povpraševanja

Izvajalci, ki so registrirani v spletnem mestu, lahko prejemajo povpraševanja in oddajajo ponudbe. Na spletnem mestu imajo možnost dostopa do vseh informacij, ki so ključne za izvebo projekta, vključno s kontaktnimi podatki. Skrbnik vse podatke predhodno preveri ali jih preveri na poziv izvajalca. V primeru, da je uporabnik zaključil povpraševanje, je dostop do podatkov onemogočen. Skrbnik ne more vplivati na odločitev uporabnika o izvedbi projekta.

V primeru, da skrbnik ugotovi, da je uporabnik že prej kršil pogoje uporabe ali drugače zlorabljal spletno mesto, manipuliral z izvajalci ali jih drugače oškodoval, o tem obvesti izvajalce.

Skrbnik ne jamči za namero o izvedbi projekta iz strani uporabnika, ki je oddal povpraševanje. Prav tako skrbnik ne jamči za uporabnikovo odzivnost na telefonske klice ali sporočila,.

Skrbnik jamči, da so podatki o uporabnikih taki, kot so jih uporabniki vnesli v spletno formo za oddajo povpraševanja in da vanje ne posega ali jih ne spreminja, razen, ko ugotovi, da so pomanjkljivi ali nerazumljivi.

Skrbnik se zavzema za posredovanje povpraševanj uporabnikov, ki so izrazili resno namero o izvebi projekta. Resnost namere skrbnik ugotavlja glede na interne parametre.

9.3 Število povpraševanj in paketi

Število povpraševanj je odvisno od tega, kateri paket ima izvajalec aktiviran oz. v kakšnem razmerju je do skrbnika. Paketi in podrobna ponudba paketov je definirana na strani “za izvajalce” na nslovu https://www.mojmojster.net/paketi.

Vsebina in ponudba paketov se lahko spreminja brez predhodnega opozorila.

Izvajalec ima na začetku določeno število povpraševanj brezplačno. Število brezplačnih povpraševanj se lahko spreminja.

Po izteku obdobja brezplačnih povpraševanj se mu možnost prejemanja povpraševanj onemogoči vse dokler ne sklene enega izmed plačljivih paketov.

Skrbnik lahko izvajalcem ponudi samo toliko povpraševanj, kot jih je dejansko bilo oddanih s strani uporabnikov.

9.4 Kategorije storitev za povpraševanja

Izvajalci lahko prejemajo povpraševanja samo za kategorije storitev, za katere so registrirani oz. za kategorije, ki jih izvajajo v podjetju. Uporaba spletnega mesta za podjetja, ki posredujejo delovno silo ali projekte ter za inženiring podjetja ni dovoljena, razen v izjemnih primerih, ki jih določi skrbnik. Ta razmerja se s tovrstnimi izvajalci sklenejo individualno.

Število povpraševanj je pogojeno z ocenjeno vrednostjo projekta, ki je opredeljena v točki 7.2.

V izjemnih primerih lahko izvajalci posredujejo povpraševanja stalnim sodelavcem v primeru, da so za izvedbo projekta potrebne kategorije storitev, ki jih izvajalec ne izvaja.

9.5 Velikost povpraševanj

Skrbnik predhodno oceni vrednost vsakega povpraševanja. Povpraševanja klasificira na povpraševanja male in velike vrednosti. Kriterije za manjša in večja povpraševanja skrbnik lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Število povpraševanj male in število povpraševanj velike vrednosti, se nanaša na paket iz točke 7.3.

9.6 Spletni profil izvajalca

Spletni profil izvajalca je spletna stran izvajalca na spletnem mestu. Spletni profil postavi skrbnik ali izvajalec sam. Spletni profil se ustvari ob registraciji izvajalca.

V primeru, da registracijo upravi skrbnik, določi osnovne vsebine in opis podjetja. V primeru, da izvajalec svoje podjetje registrira sam, vnese obvezne podatke v formo, ki postanejo del vsebin spletne strani.

Vse vsebine lahko izvajalec ureja sam, v izjemih primerih pa lahko prosi skrbnika za pomoč pri urejanju vsebin.

Skupne vsebine na spletnem profilu so:

 • slikovne reference z opisi,
 • opisi podjetja,
 • neomejeno število drugih tekstualnih vsebin.

Drugi paketi iz točke 7.3 omogočajo tudi dodajanje izdelkov, pisanje člankov in drugih vsebin, ki jih lahko skrbnik odda ali odvzame.

9.7 Ocena izvajalca

Ocena izvajalca je objektivna ocena, sestavljena iz večih faktorjev, ki jih zbere skrbnik ali se določijo na podlagi sodelovanja z izvajalcem. Oceno sestavljajo naslednji faktorji:

 • število let na trgu od ustanovitve podjetja,
 • strokovna priporočila in priporočila strank,
 • število referenc in opremljenost spletnega profila izzvajalca,
 • odzivnost izvajalca.

Skrbnik si pridružuje pravico do spremembe kriterijev za oceno, torej spremembe ali dodajanja faktorjev brez predhodnega opozorila.

9.8 Izključitev izvajalca

Izključitev izvajalca iz sistema se izvede:

 • če niso več izpolnjeni osnovni pogoji za sodelovanje iz člena 9.1.
 • na podlagi argumentirane reklamacije izvedbe, s pisnim in slikovnim dokaznim materialom, ki ga predloži uporabnik
 • na podlagi negativne ocene sodnega izvedenca o opravljenem delu
 • na podlagi negativne ocene skrbnika o opravljenem delu
 • v primeru neplačila zapadlih obveznosti

Skrbnik o izključitvi izvajalca obvesti po e-pošti v roku treh dni od izključitve. Skrbnik si pridružuje pravico do spremembe kriterijev za izključitev.

10. člen

Sprememba splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, o čemer mora na običajen način vnaprej obvestiti uporabnike na spletnem mestu. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem mestu.

11. člen

Pristojnost za spore

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Mariboru. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Morebitne nastale spore iz te pogodbe bodo vpletene stranke reševale sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Mariboru.

V Mariboru, 8. 11. 2015

Splošni pogoji veljajo do preklica ali do predhodne vsebinske spremembe.

Martin Pelcl, direktor


pošlji povpraševanje