TERMS

I. Splošno

1. člen

O splošnih pogojih

Vsebina Splošnih pogojev uporabe spletnega mesta Mojmojster.net se nanaša na vse oblike uporabe vsebin in storitev na spletnih straneh Mojmojster.net ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med upravljalcem ter uporabniki spletne strani mojmojster.net.

Lastnik spletnega mesta DAIBAU International d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe MojMojster.net brez predhodnega opozorila uporabnikov.

2. člen

Uporabljeni pojmi

Spletno mesto z informacijami o gradnji MojMojster.net v lasti podjetja DAIBAU International d.o.o. je v nadaljevanju SPLETNO MESTO.

Lastnik, razvojni akter in upravljalec spletnega mesta MojMojster.net je podjetje DAIBAU International d.o.o. je v nadaljevanju: SKRBNIK.

Spletno mesto je namenjeno uporabi obiskovalcem - investitorjem. To so zasebniki, podjetja ali institucije, ki nameravajo graditi ali prenavljati in iščejo izvajalca ali zgolj informacije o gradnji, so v nadaljevanju: UPORABNIKI.

Osebni in tehnični podatki, ki jih uporabniki oddajo v spletni formi z namenom iskanja izvajalca za svoj gradbeni, obrtniški ali projektantski projekt so v nadaljevanju: POVPRAŠEVANJE

Spletno mesto je namenjeno uporabi izvajalcem. To so gradbena, obrtniška ali inžinersko-projektantska podjetja, so v nadaljevanju: IZVAJALCI.

Kriteriji, ki jih spletno mesto uporablja pri izbiri izvajalcev za posredovanje povpraševanja se nanašajo na velikost ekipe izvajalca, njegovo lokacijo, zasedenost, odzivnost, ki sestavljajo oceno v nadaljevanju: KRITERIJI.

Spletno mesto glede na vrsto storitve po e-poštnem sporočilu ali na spletnem mestu obvešča izvajalce, ki ustrezajo kriterijem. Ti izvajalci so: PRIMERNI IZVAJALCI.

Spletno mesto je namenjeno uporabi podjetjem, ki oglašujejo; pogoje uporabe spletnega mesta določujejo individualne pogodbe o sodelovanju so v nadaljevanju: OGLAŠEVALCI

Spletno mesto, namenjeno predstavitvi posameznega izvajalca, v sklopu spletnega mesta skrbnika je PROFIL IZVAJALCA.

3. člen

Uporaba in zlonamerno ravnanje

Kakršnakoli uporaba spletnega mesta, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila spletni strani, tehnični opremi ali podjetju spletno mesto ni dovoljena. Upravljavec si pridržuje pravico, da nemudoma odstraniti s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu, drugim uporabnikom, izvajalcem ali oglaševalcem.

V primeru ponavljajočih kršitev iste pravne osebe ali zasebnika, ki bi podjetju spletno mesto povzročala poslovno škodo, si spletno mesto pridružuje pravico do sprožitve pravnega spora.

4. člen

Prizadevanje za točnost informacij

Skrbnik si prizadeva za točnost in ažurnost informacij na vseh delih spletnega mesta. V kolikor pride do ugotovitve za netočnost informacij, skrbnik izkazuje pripravljenost k odpravi napak na utemeljeno opozorilo uporabnika ali izvajalca. Skrbnik se bo na odzval v 7 delovnih dneh po prejetem pisnem opozorilu. Skrbnik ne odgovarja za točnost podatkov.

Vse informacije, ki so objavljene ali posredovane uporabnikom ali izvajalcem, so informativne narave. Za njihovo točnost skrbnik ne jamči ali odgovarja. Skrbnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo pravnim ali fizičnim osebam, ki je bila povzročena zaradi uporabe informacij na spletnem mestu.

5. člen

Omejitev odgovornosti

Spletno mesto si bo prizadevala zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja spletne strani v primeru izpada delovanja.

Skrbnik ne odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki je uporabnikom ali izvajalcem nastala v času nedostopnosti spletne strani.

Uporabniki vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi.

Vse informacije, ki so objavljene ali posredovane uporabnikom ali izvajalcem, so informativne narave. Za njihovo točnost skrbnik ne jamči ali odgovarja. Skrbnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo pravnim ali fizičnim osebam, ki je bila povzročena zaradi uporabe informacij na spletnem mestu.

Skrbnik ni izvajalec gradbeno-obrtniških del, prodajalec gradbeno-obrtniškega materiala ali materiala za notranjo opremo, za to ne odgovarja za napake ali škodo, ki so jo povzročila podjetja, registrirana na spletnem mestu. Skrbnik ni dolžan reševati reklamacij ali drugih sporov, lahko pa uporabniku pomaga pri reševanju reklamacije.

Uporabnik in izvajalec skleneta medsebojno razmerje izven spletnega mesta, zato skrbnik s tem ni povezan ali v ta odnos ne posega.

Skrbnik ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo.

SKrbnik tudi ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

Spletno mesto lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom podjetja spletno mesto. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb spletno mesto ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti.

Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

6.člen

Avtorske pravice

Avtorske pravice za vse vsebine in povpraševanja so last skrbnika, zato je njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih prepovedana v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), razen za vsebine, ki so jih ustvarili izvajalci ali oglaševalci, pri čemer veljajo ista določila ZASP.

Vsebina in informacije na spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo.

Vsebina spletne strani razen profilov podjetij, t.i. besedila člankov in drugih prispevkov, slike, grafike, postavitve, so avtorska dela in last spletnega mesta. Navedene vsebine je dovoljeno dobesedno navajati, povzemati, reproducirati, predelovati, distribuirati v komercialne namene izdaje revij, publikacij ali v drugih medijskih objavah samo v primeru, da se spletno mesto navede kot vir z aktivno spletno povezavo do spletnega mesta.

7. člen

Avtorske pravice profila izvajalcev

Vsebina spletnega profila posameznega izvajalca in vsa intelektualna lastnina izvajalca je last izvajalca. Vsebine in intelektualna lastnina izvajalca je objavljena izključno z izvajalčevo ustno ali pisno privolitvijo. Na zahtevo izvajalca, ki je lahko pisna ali ustna, skrbnik nemudoma umakne intelektualno lastnino ali izbriše profil izvajalca.

Vso svojo avtorsko vsebino profila lahko izvajalec ureja sam ali s pomočjo skrbnika.

II. Uporaba spletnega mesta za uporabnike

8. člen

Oddaja povpraševanja

Uporabniki lahko uporabljajo spletno mesto za namene iskanja izvajalca na način, da oddajo povpraševanje izbranim izvajalcem ali na način, da skrbnik izbere primerne izvajalce za projekt.

Katere posebne podatke skrbnik spletnega mesta zbira in obdeluje, opredeljuje politika zasebnosti.

Uporabnik jamči, da so podatki točni in da so kontaktni podatki, ji jih je podal v spletni formi, podatki osebe, ki bo tudi naročnik storitev, v primeru, da pride do izvedbe.

Uporabnik se mora ob oddaji povpraševanja strinjati s splošnimi pogoji uporabe in politiko zasebnosti.

Ko uporabnik izpolni formo za povpraševanje, na elektronski poštni naslov prejeme sporočilo s povezavo za dokončno potrditev povpraševanja, kjer se ponovno strinja z splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.

Za potrditev telefonske številke lahko uporabniku pošlje tudi SMS sporočilo s potrditveno kodo.

9. člen

Presoja potrditve povpraševanja

Skrbnik lahko prednostno obravnavna povpraševanja uporabnikov, ki so spletno mesto uporabljali v preteklosti, še posebej, če so podali ocene za delo izvajalcev ter izvedli storitve za njihova povpraševanja.

Prejeto povpraševanje skrbnik obdela in na podlagi razpoložljivih podatkov uporabnika po presoji tudi pokliče, v primeru, da potrebuje dodatne informacije.

Povpraševanja skrbnik ne potrdi v naslednjih primerih:

 • če uporabnik ne odda popolnih podatkov v spletni formi za povpraševanje, še posebej telefonske številke, skrbnik povpraševanja uporabnika pozove, da podatke posreduje. Če v enem delovnem dnevu podatkov ne dobi, skrbnik povpraševanja ne potrdi.
 • v primeru, da skrbnik glede na pretekle izkušnje sklepa, da za povpraševanje ne bo zanimanja s strani izvajalcev, se lahko odloči, da povpraševanja ne potrdi.
 • če skrbnik ugotovi, da z povpraševanje nima na voljo nobenega izvajalca, povpraševanja ne potrdi.
 • če skrbnik glede na pretekle izkušnje, ter na osnovi informacij pridobitih od izvajalca ali na drugi način, ugotovi, da je uporabnik kršil veljavne splošne pogoje MojMojster, se lahko odloči, da povpraševanja ne potrdil.

10. člen

Potrditev povpraševanja

V primeri, da skrbnik presodi, da ima dovolj podatkov za potrditev povpraševanja, povpraševanje potrdi. To pomeni, da je povpraševanje vidno vsem izvajalcem, ki so primerni za izvedbo projekta, anonimizirana vsebina povpraševanja pa je dostopna tudi posebnem delu spletnega mesta. Ob potrditvi lahko prav tako obvesti izvajalce, ki jih je izbral uporabnik.

Skrbnik o povpraševanju preko svojih obveščevalnih kanalov prav tako obvesti izvajalce, za katere lahko iz svojih evidenc in preteklih izkušenj sklepa, da bi bili primerni za izvedbo storitev, po katerih uporabnik povprašuje.

Če uporabnik želi, da je povpraševanje še vidno izbranim izvajalcem, vendar ni več vidno ostalim izvajalcem, ga lahko skrije iz spleta.

Skrbnik ne zagotavlja odziva izvajalcev, ki jih je izbral uporabnik. Prav tako skrbnik ne zagotavlja, da bo obvestil izvajalce, ki jih je izbral uporabnik.

Skrbnik ne zagotavlja prejetih ponudb ali dogovora za izvedbo.

Skrbnik ne odgovarja ali jamči odziva izvajalcev.

Uporabnik je dolžan sam navezati stik s predlaganimi izvajalci.

11. člen

Zaključek povpraševanja in ocena izvajalca

Ob zaključku del iz strani izvajalca je uporabnik dolžan zaključiti povpraševanje, sicer se povpraševanje po nekaj pozivih preko elektronske pošte zaključi avtomatsko.

Uporabnik lahko poda oceno za delo izvajalca izvajalca iz seznama predlaganih izvajalcev, v primeru, da je bil izbran.

Negativne ocene skrbnik javno objavi, ko uporabnik predloži dokazila o slabo opravljeni storitvi, če je izvajalec bil pisno obveščen o reklamaciji v zakonskem roku in če napak ni želel odpraviti v zakonskem roku. V nasprotnem primeru si skrbnik pridržuje pravico do objave ali neobjave ocene.

12. člen

Zloraba pri oddaji povpraševanja

Oddaja povpraševanja je dovoljena samo fizičnim osebam in podjetjem, ki potrebujejo storitve iz področja načrtovanja, gradnje in prenove.

Oddaja povpraševanja za namene tržne raziskave ali za namen dostopa do seznama izvajalcev za komercialne namene ni dovoljenja.

Oddaja povpraševanja za namene iskanja podizvajalcev prav tako ni dovoljena. Če skrbnik ugotovi, da je uporabnik oddal povpraševanje za namene iskanje lastnih podizvajalcev ali za posredovanje delovne sile, lahko zaračuna storitev objave komercialnega povpraševanja po aktualnem ceniku.

13. člen

Reševanje reklamacij

Kljub temu, da skrbnik ne odgovarja za kakovost opravljenih storitev izvajalcev in za morebitno nastalo škodo, uporabniku z usmeritvami in komunikacijo z izvajalcem lahko pomaga pri reševanju morebitnih reklamacij.

Skrbnik lahko uporabniku pri reševanju reklamacije pomaga samo v primeru:

 • če je naročnik za opravljene storitve oddal povpraševanje,
 • če je storitve opravil izvajalec, ki je registriran na spletnem mestu.

Pomoč pri reševanju reklamacije spletno mesto nudi, kadar naročnik predloži:

 • ima naročnik dokazilo o plačilu za storitev in račun ali podpisan predračun izvajalca,
 • dokazni material za uveljavljanje reklamacije, kot so fotografije, mnenje sodnega cenilca in podobno,
 • natančno datumsko opredelitev, kdaj so se dela začela,
 • pisno korespondenco, kjer je razvidno, da je izvajalca pozval za odpravo pomanjkljivosti, ter da izvajalec ni odpravil pomankljivosti v razumnem roku ali zavrača zahtevek za odpravo pomankljivosti

14. člen

Jamstvo za certificiranega izvajalca

Certificirani izvajalec so izvajalci, ki imajo s skrbnikom sklenjeno ustrezno pogodbo o poslovnem sodelovanju za certificirane izvajalce ter na podlage te pogodbe svoje storitve na spletni platformi MojMojster.net ponujajo kot certificirani izvajalci, skrbnik pa jih na spletni platformi označuje kot certificirane izvajalce, pri čemer jih označi z vrsto izdanega certifikata (A+, AA ali AAA).

Skrbnik uporabniku, ki certificiranemu izvajalcu, s katerim je stopil v stik preko spletne platforme MojMojster, za izvedbo del plača predujem, avansni račun oziroma mu na drug način vnaprej plača storitev (v nadaljevanju: predplačilo) kot subsidiarno porok zagotavlja vračilo plačanega zneska do višine 500,00 EUR za certifikat A+, 1.500,00 EUR za certifikat AA in 3.000,00 EUR za certifikat AAA, če uporabnik izkaže, da certificirani izvajalec ni pristopil k izvedbi naročenih storitev v dogovorjenem roku ter mu na podlagi pisnega poziva ni vrnil plačanega zneska v roku 8 dni. Skrbnik uporabniku zagotavlja jamstvo po tem členu, če je izvajalec na spletni strani skrbnika uvrščen med certificirane izvajalce v trenutku, ko uporabnik odda naročilo in izvajalcu plača predplačilo.

Skrbnik uporabniku ne jamči v primerih malih del do vrednosti 300,00 EUR. Skrbnik ne jamči za nobene druge obveznosti certificiranega izvajalca, ki niso izrecno opredeljene v tem členu, niti za kakovost in pravočasnost izvedbe del s strani izvajalca.

Skrbnik uporabniku ne jamči, da so certificirani izvajalci, ki jih posreduje uporabniku, plačilno sposobni in da bodo skrbniku izpolnili njegove morebitne zahtevke.

Če pride v posameznem koledarskem letu do več situacij, za katere skrbnik jamči uporabniku v skladu s tem členom, skrbnik uporabniku v koledarskem letu jamči skupno največ do zneska 4.000,00 EUR.

Uporabnik lahko jamstvo po tem členu uveljavlja pod naslednjimi pogoji:

 • v primeru nastanka jamčevalnega dogodka bo uporabnik najprej kontaktiral certificiranega izvajalca in povrnitev vnaprej plačanega zneska najprej zahteval od certificiranega izvajalca,
 • uporabnik mora biti plačnik predujma, avansnega računa oziroma drugega vnaprejšnjega plačila,
 • šele, če mu certificirani izvajalec v 8 dneh ne bo povrnil vnaprej plačanega zneska, lahko uporabnik od skrbnika uveljavlja jamstvo v skladu s tem členom, ob hkratni predložitvi dokazila o zahtevku za vračilo plačanega zneska od certificiranega izvajalca in drugih ustreznih dokazil.

Uporabnik je do jamstva za plačan avans upravičen zgolj v primeru, da je:

 • povpraševanje za certificiranega izvajalca oddal preko spletne platforme MojMojster.net,
 • plačal avans na TRR izbranega izvajalca in priskrbel potrdilo o plačilu
 • v predpisanem roku naložil podpisano ponudbo, račun, avansi račun, pogodbo, potrdilo o plačilu ali katerikoli drugi dokument, na podlagi katerega je izvedel predplačilo na predpisanem mestu v nadzorni plošči,
 • vpisal višino celotne ponudbe in višino predplačila na predpisana mesta v nadzorni plošči,
 • da je izbral certificiranega izvajalca te spletne platforme.

Uporabnik lahko jamstvo po tej pogodbi od skrbnika uveljavlja nakasneje v roku 30 dni od dneva, ko bi moral certificirani izvajalec pričeti z izvedbo del.

Če skrbnik sumi, da uporabnik zlorablja jamstvo skrbnika po tem členu ali poskuša skrbnika kako drugače oškodovati, lahko kadarkoli odstopi od jamčevanja po tem členu, ki učinkuje z dnem vročitve pisnega obvestila, pri čemer se vročitev šteje za opravljeno z dnem, ko je obvestilo poslano po elektronski pošti na elektronski naslov uporabnika.

15. Člen

Izključitev uporabnika, izbris podatkov ali omejitev uporabnika

V primeru, da je uporabnik kršil pogoje uporabe, ga lahko skrbnik brez posebnega opozorila izbriše iz evidence uporabnikov, mu deloma ali v celoti odvzame dostop do podatkov ali prepove oddajo povpraševanj, razen v primerih, ki jih drugače določa zakon.

Podatke lahko izbriše zlasti, kadar skrbnik na podlagi informacij od izvajalcev utemeljeno sumi, da je uporabnik izvajalcem povzročal škodo zaradi neplačil, nepoštenih praks ali drugih dejanj, ki so ali bodo povzročala škodo izvajalcem.

Skrbnik lahko izbriše le podatke, na podlagi katerih ali s katerimi je uporabnik kršil pogoje uporabe

Skrbnik si sam pridružuje pravico, za koliko časa bo odvzel dostop do podatkov ali omejil oddajo povpraševanj uporabniku.

III. Uporaba spletnega mesta za IZVAJALCA

16. člen

Pogoji za sodelovanje

Pogoj za sodelovanje v sistemu je registracija izvajalca, kjer skrbnik v elektronski bazi evidentira podatke po podjetju, storitvah in komercialnih interesih. Pogoji za registracijo so, da:

 • da je izvajalec pravna oseba,
 • je izvajalec registriran za dejavnost, ki jo ponuja uporabnikom na spletnem mestu,
 • ima izvajalec vsa ustrezna dovoljenja in je opravil vsa zakonsko obvezna izobraževanja, ki jih za opravljanje izbranih dejavnosti na spletnem mestu določa zakonodaja,
 • izvajalec ni udeležen ali pravnomočno obsojen v pravdnih zadevah za nastale škode pri izvajanju svojih storitev,
 • ima izvajalec odprt vsaj en račun za obdobje vsaj 3 mesecev od datuma pregleda,
 • ima izvajalec veljaven elektronski poštni naslov in delujočo mobilno telefonsko številko,
 • izvajalec opravlja samostojno dejavnost in da sam zagotavlja izvajanje storitev, posredovanje tretjim pravnim ali fizičnim osebam ni dovoljeno,
 • je izvajalec podpisal Izjavo o istovetnosti, kjer podpisnik zagotavlja, da je pooblaščen za registracijo podjetja na spletnem mestu.

Izvajalec je dolžan v roku 7 dni skrbniku pisno javiti, če kateremu izmed navedenih pogojev ne ustreza.

V kolikor skrbnik ugotovi, da izvajalec ne ustreza navedenim pogojem, lahko začasno prekine sodelovanje ali izvajalca izbriše iz spletnega mesta brez predhodnega opozorila.

17. člen

Preizkusno obdobje

Skrbnik lahko izvajalcu omogoči brezplačno preizkusno obdobje za storitve spletnega mesta.

Obseg brezplačnih storitev in časovno obdobje, v katerem brezplačne storitve veljajo, lahko skrbnik kadarkoli spremeni brez predhodnega opozorila.

18. člen

Naročniški paketi in štetje prejetih povpraševanj

Spletno mesto ponuja različne naročniške pakete za izvajalce in oglaševalce. Od izbire naročniškega paketa je odvisno, koliko povpraševanj si izvajalec lahko ogleda, na kakšen način ga spletno mesto predstavi stranki in kako hitro in kolikokrat je obveščen o objavljenih povpraševanjih.

V primeru, da podjetje ni izvajalec, temveč trgovec, veletrgovec, zastopnik, proizvajalec ali oglaševalska agencija, še posebej, kadar cilj posredovanje povpraševanj lastni mreži izvajalcev, zanj velja ponudba, ki je ločena od naročniških paketov za izvajalce.

Naročniško razmerje prične teči ob plačilu predračuna, spletno mesto pa dostop do povpraševanj zagotovi najkasneje v 24 urah po prejetem plačilu, v kolikor je naslednji dan delovni dan.

V trenutku, kadar izvajalec spletnemu mestu pošlje zahtevo za prikaz kontakta stranke, spletno mesto to povpraševanje odšteje od skupnega števila povpraševanj, ki so mu na voljo v naročniškem paketu.

V primeru, da spletno mesto izvajalca predlaga uporabniku takoj ob potrditvi povpraševanja, se povpraševanje izvajalcu prav tako odšteje od skupnega števila povpraševanj, ki so mu na voljo v naročniškem paketu, saj je njegov kontakt nemudoma viden uporabniku.

Politika vračil

Izvajalec lahko kadarkoli prekine naročniško razmerje s pisno izjavo, ki jo pošlje na podpora@mojmojster.net Prekinitev velja od 1. dne naslednjega meseca. Za neporabljeno obdobje ali neporabljene projektne točke lahko zahteva sorazmerni del plačane naročnine, zmanjšan za stroške prekinitve v višini 35eur brez DDV. Za sorazmerni del neporabljene naročnine se vzame znesek, ki je manjši. Vračilo se izvede na račun podjetja, ki je podalo zahtevek v roku 30 dni.

19. člen

Prejemanje povpraševanj

Podatke o novem povpraševanju izvajalcu skrbnik posreduje preko svojih obveščevalnih kanalov. Frekvenca in čas od objave povpraševanja do posredovanja informacij o povpraševanju je lahko odvisen od tega, kakšen naročniški paket je sklenil izvajalec.

Na spletnem mestu ima izvajalec možnost dostopa do vseh informacij, ki so ključne za izvedbo projekta, vključno s kontaktnimi podatki. Skrbnik vse podatke predhodno preveri ali jih preveri na poziv izvajalca. V primeru, da je uporabnik zaključil povpraševanje, je dostop do podatkov onemogočen.

Izvajalec ima možnost skrbniku sporočiti, kadar meni, da povpraševanje ne ustreza pogojem za objavo. Takrat mu skrbnik tako povpraševanje odšteje od kvote oglednih povpraševanj.

V primeru, da skrbnik ugotovi, da je uporabnik že prej kršil pogoje uporabe ali drugače zlorabljal spletno mesto, manipuliral z izvajalci ali jih drugače oškodoval, o tem obvesti izvajalce.

20. člen

Omejitev odgovornosti

Skrbnik jamči, da so podatki o uporabnikih taki, kot so jih uporabniki vnesli v spletno formo za oddajo povpraševanja in da vanje ne posega ali jih ne spreminja, razen, ko ugotovi, da so pomanjkljivi ali nerazumljivi.

Skrbnik se zavzema za posredovanje povpraševanj uporabnikov, ki so izrazili resno namero o izvedbi projekta. Resnost namere skrbnik ugotavlja glede na interne parametre.

Skrbnik ne jamči, da ima uporabnik namero za izvedbo projekta, kot tudi ne zagotavlja, da se bo izvajalec dogovoril za izvedbo.

Prav tako skrbnik ne jamči za uporabnikovo odzivnost na telefonske klice ali sporočila.

Skrbnik ne zagotavlja, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo storitev iz povpraševanja.

Skrbnik tudi ne zagotavlja uporabnikovega plačila za izvedeno storitev.

21. člen

Število povpraševanj

Skrbnik lahko izvajalcu omogoča dostop do samo toliko povpraševanj, kot jih je bilo dejansko oddanih s strani uporabnikov v kategorijah in regijah, ki jih ima izvajalec dodeljene.

22. člen

Kategorije storitev za povpraševanja

Izvajalci lahko prejemajo povpraševanja samo za kategorije storitev, za katere so registrirani oz. za kategorije, ki jih izvajajo v podjetju. Uporaba spletnega mesta za podjetja, ki posredujejo delovno silo ali projekte ter za inženiring podjetja ni dovoljena, razen v izjemnih primerih, ki jih določi skrbnik. Ta razmerja se s tovrstnimi izvajalci sklenejo individualno.

V izjemnih primerih lahko izvajalci posredujejo povpraševanja stalnim sodelavcem v primeru, da so za izvedbo projekta potrebne kategorije storitev, ki jih izvajalec ne izvaja.

Skrbnik spletnega mesta lahko po presoji določene kategorije izvajalcu tudi odvzame, posebej v primeru, kadar gre za sum zlorabe ali kadar izvajalec ne izkaže, da je za določeno kategorijo ustrezno usposobljen.

23. člen

Vrednost povpraševanj

Skrbnik predhodno oceni vrednost vsakega povpraševanja. Povpraševanja klasificira na povpraševanja male, srednje in velike vrednosti. Kriterije za manjša in večja povpraševanja skrbnik lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Skrbnik lahko prav tako kadarkoli določi tudi druge ali več razredov vrednosti povpraševanj. Število povpraševanj male, srednje in velike vrednosti, ki jih izvajalec lahko prejme, je odvisno od sklenjenega paketa.

24. člen

Spletni profil izvajalca

Spletni profil izvajalca je spletna stran izvajalca na spletnem mestu. Spletni profil postavi skrbnik ali izvajalec sam. Spletni profil se ustvari ob registraciji izvajalca.

V primeru, da registracijo upravi skrbnik, določi osnovne vsebine in opis podjetja. V primeru, da izvajalec svoje podjetje registrira sam, vnese obvezne podatke v formo, ki postanejo del vsebin spletne strani.

Vse vsebine lahko izvajalec ureja sam, v izjemih primerih pa lahko prosi skrbnika za pomoč pri urejanju vsebin.

Skupne vsebine na spletnem profilu so:

 • slikovne reference z opisi,
 • opisi podjetja,
 • neomejeno število drugih tekstualnih vsebin.

Za vsebine na profilih skrbnik spletnega mesta ne odgovarja. Vsa vsebina spletnega profila izvajalca in vsa intelektualna lastnina izvajalca je last izvajalca. Vsebine in intelektualna lastnina izvajalca je objavljena izključno z izvajalčevo ustno ali pisno privolitvijo. Na zahtevo izvajalca, ki je lahko pisna ali ustna, skrbnik nemudoma umakne intelektualno lastnino ali izbriše profil izvajalca.

25. člen

Ocena izvajalca

Ocena izvajalca je objektivna ocena, sestavljena iz večih faktorjev, ki jih zbere skrbnik ali se določijo na podlagi sodelovanja z izvajalcem. Oceno sestavljajo naslednji krtieriji:

 • število let na trgu od ustanovitve podjetja,
 • strokovna priporočila in priporočila strank,
 • število referenc in opremljenost spletnega profila izvajalca,
 • odzivnost izvajalca.

Skrbnik si pridružuje pravico do spremembe kriterijev za oceno, torej spremembe ali dodajanja faktorjev brez predhodnega opozorila.

Ocena izvajalca se določi izključno na podlagi presoje zgoraj navedenih kriterijev. Ocene ni mogoče izboljšati na podlagi plačila skrbniku.

26. člen

Izključitev izvajalca

Izključitev izvajalca iz sistema se lahko izvede:

 • če niso več izpolnjeni osnovni pogoji za sodelovanje,
 • na podlagi argumentirane reklamacije izvedbe, s pisnim in slikovnim dokaznim materialom, ki ga predloži uporabnik
 • na podlagi negativne ocene sodnega izvedenca o opravljenem delu,
 • na podlagi negativne ocene skrbnika o opravljenem delu,
 • v primeru neplačila zapadlih obveznosti,
 • v primeru ugotovitve nepooblaščenega posredovanja osebnih podatkov tretjim osebam.
 • po lastni presoji skrbnika

Skrbnik o izključitvi izvajalca obvesti po pošti, telefonsko ali po e-pošti v roku treh dni od izključitve, brez obveznosti vračila za že plačane storitve ali pakete. Skrbnik si pridružuje pravico do spremembe kriterijev za izključitev.

27. člen

Posredovanje podatkov o izvajalcih tretjim osebam

Skrbnik lahko oglaševalcem posreduje podatke o izvajalcih. Ti podatki zajemajo aktivnost, komercialne interese in splošne informacije o storitvah, ki jih izvajalec nudi. Podatke skrbnik posreduje ciljano le takim oglaševalcem, ki nudijo storitve ali produkte, koristne za določeno kategorijo izvajalcev.

IV. Drugo

28. člen

Sprememba splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, o čemer mora na običajen način vnaprej obvestiti uporabnike na spletnem mestu. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem mestu.

29. člen

Pristojnost za spore

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Mariboru. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Morebitne nastale spore iz te pogodbe bodo vpletene stranke reševale sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Mariboru.

V Mariboru, 20. 5. 2020

Splošni pogoji veljajo do preklica ali do predhodne vsebinske spremembe.

Martin Pelcl, direktor

Daibau International d.o.o.
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor
d.št.: SI 76619982

Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
© 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane