Energetska izkaznica - cena in izdelava energetske izkaznice

Koliko stane energetska izkaznica in zakaj jo potrebujemo? Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri novih stavbah, prodaji in nekaterih primerih oddajanja v najem. Osnovna energetska izkaznica za enodružinsko hišo povprečne velikosti se vrti med 300 in 400 EUR. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, razen v primeru, če na objektu naredite bistvene spremembe, ki vplivajo na porabo energije, kot so vgradnja večjih oken, prizidava,… Če želite prodati vaše stanovanje v večstanovanjskem objektu, se vam najbolj splača, da energetsko izkaznico izdelate za celoten blok, saj vas bo stala veliko manj. Za konec pa še pozor! Kazen za lastnike, ki objekt oddajajo, oziroma prodajajo brez energetske izkaznice je 300 EUR, za tiste, ki ga oglašujejo brez omenjenega dokumenta pa 250 EUR.

Komu zaupati izdelavo energetske izkaznice? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim izdelovalcem energetskih izkaznic v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

Pridobite ponudbo:
Pošlji povpraševanje
Energetska izkaznica - cena

Energetska izkaznica - cena

Energetska izkaznica stavbe je po zakonu obvezen dokument, ki ga potrebujete za prodajo, nakup ali najem nepremičnine. Cena energetske izkaznice je odvisna od velikosti merjenega objekta (stanovanje, enodružinska hiša ali večstanovanjski objekt), dodelava projektne dokumentacije, lokacije objekta, razgibanosti objekta ter seveda od izvajalca. Cena je različna tudi glede na metodo izračuna: računska energestka izkaznica je cenejša vednar manj natančna od merjene energestke izkaznice.

150 €/kpl

MINIMALNA CENA
315 €/kpl

SREDNJA CENA
480 €/kpl

NAJVIŠJA CENA
Energetska izkaznica - cena in izdelava energetske izkaznice

Druge cene za - Energetska izkaznica

vaša količina

enota

okvirna cena

vaša cena

Cena za energetsko izkaznico

Cena energetske izkaznice. Izdelava energetske izkaznice za enodružinsko hišo za potrebe prodaje ali oddaje nepremičnine v najem.€/kos

kos
povpraševanje>
SKUPAJ:
Pošlji povpraševanje >

Kako so Vam koristile te informacije?

MojMojster
Revija Mojmojster

Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
Informativni mesečni obrok*
/mesec


Znesek kredita
EUR
Doba odplačevanja
let
Naprej
Izračun kredita >

*Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 2,5%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

Energetske izkaznice – vse kar morate vedeti 

1. Energetska izkaznica stavbe – splošne informacije 

1.1 Energetska izkaznica je listina o energetski učinkovitosti 

Energetska izkaznica je uradna listina, na kateri najdemo podatke o energetski učinkovitosti stavbe in priporočila za povečanje učinkovitosti. V EU porabimo tako v poslovnih kot stanovanjskih objektih kar 40% skupne končne porabe energije, skoraj takšen pa je tudi delež emisij CO2. Dejstvo je, da se prav v gradbeniškem in nepremičninskem sektorju skriva velik neizkoriščen potencial za prihranke energije in posledično tudi denarja, boljša ureditev in nadzor tega področja pa lahko veliko prispeva tudi k strategiji prehoda v brezogljično družbo. Evropska unija je začela ta sektor podrobneje urejati leta 2002 z direktivo 2002/91/ES. Ta ureja energetsko učinkovitost stavb, poleg energije za ogrevanje prostorov pa zajema tudi hlajenje prostorov, gretje vode, umetno prezračevanje prostorov in razsvetljavo v stavbah. 

Energetska izkaznica
 Energetska izkaznica nam pove, kako energijsko učinkovita oz. potratna je neka stavba

 

1.2 Zakaj je energetska izkaznica pomembna? 

Energetska izkaznica je pomembna vsaj iz dveh razlogov. Najprej seveda za zagotavljanje in uresničevanja zmanjševanja onesnaževanja okolja, ki je v eri globalnega segrevanja toliko pomembnejše, nato pa je sila uporabna tudi za informiranje potrošnikov. Energetska izkaznica nam namreč pove, kako učinkovita oz. potratna je neka stavba ali preprosteje povedano, koliko denarja bomo morali odšteti vsako zimo zaradi toplotnih izgub stavbe in koliko vsako poletje zaradi pretiranega pregrevanja. Ob zanimanju za nakup nepremičnine je tak podatek nujen, saj bo energetsko neučinkovita ali slabo učinkovita stavba zahtevala ali temeljito prenovo ali pa zelo visoke stroške, kar vpliva na ceno nakupa. Zato toplo priporočamo, da pred morebitnim nakupom (pa tudi najemom) stavbe vedno preverite, kakšna je energijska učinkovitost stavbe – ta podatek pa nam pove prav energetska izkaznica. 

1.3 Povečanje energijske učinkovitosti stavbe 

Pomembno je poudariti, da energetska izkaznica ne vsebuje le podatkov o konkretni energijski učinkovitosti stavbe, torej o energijskem razredu stavbe, pač pa vsebuje tudi priporočene ukrepe, s katerimi bi se energijsko učinkovitost dalo povečati. Gre za nadgradnjo nalepk o energijski učinkovitosti na električnih aparatih, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu, saj nam poda tudi pomembne informacije o možnih ukrepih za izboljšavo, česar na teh nalepkah ni. Dodatna prednost, ki jo s svojimi priporočili prinaša energetska izkaznica, je ta, da priporočila niso popolnoma splošna, pač pa izdelana na podlagi analize in ogleda stavbe, na katero se energetska izkaznica nanaša. Priporočila se prav tako orientirajo po podobnih primerih, ki jih črpajo iz svoje baze podatkov. 

1.4 Kdo določa mejne vrednosti? 

Države članice Evropske unije so zadolžene zato, da same določijo minimalne zahteve, ki naj veljajo na področju energetske učinkovitosti v njihovi državi tako za novogradnje kot obstoječe  objekte, ki se ali pa se bodo obnavljali. To je tudi edino smiselno, saj v različnih državah veljajo različni podnebni pogoji, ki vplivajo na rabo energije skozi leto. Dovoljene vrednosti oz. minimalne zahteve v Sloveniji določa pravilnik PURES (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah) iz leta 2010, ki ga lahko najdemo tudi na spletu.  (Ur. l. RS št. 52/2010) 

1.5 Koliko časa velja energetska izkaznica? 

Energetska izkaznica ima veljavnost deset let, razen če se na objektu zgodijo bistvene spremembe, ki vplivajo na rabo energije. To bi lahko bila vgradnja večjih oken ali prizidek. 

1.6 Izdaja energetske izkaznice 

Energetske izkaznice lahko teoretično izdaja kdor koli, ki je uspešno opravil temu namenjen tečaj. Uspešno opravljeno usposabljanje, ki vključuje tudi končni preizkus znanja, vodi do pridobitve licence neodvisnega strokovnjaka. Tečaje izvajajo različne organizacije v skladu s predpisanimi zakoni Republike Slovenije, ki urejajo učinkovito rabo energije. 

2. Kdaj je potrebna energetska izkaznica? 

2.1 Primeri, ko je energetska izkaznica nujna 

Energetska izkaznica kljub številnim prednostim, ki jih prinaša, nikakor ni obvezna za vse tipe objektov. Nujna je v naslednjih primerih: 

-  Če želimo nepremičnino (stanovanje ali hišo) prodati ali oddati v najem, daljši od enega leta 
-  Vsi novozgrajeni javnih objekti, v javnih objektih nad 500 m pa mora biti energetska izkaznica prav tako obešena na dobro vidnem mestu 
-  Vsi novozgrajeni zasebni objekti, kjer je energetska izkaznica del dokumentacije projekta izvedenih del (PID). 

Pozor! Če ste lastnik stanovanja, grajenega pred letom 1980, ste energetsko izkaznico morali pridobiti najkasneje do leta 2015, če pa ste lastnik stanovanja, zgrajenega po tej letnici, jo morate pridobiti najkasneje do leta 2030. Priporočamo, da energetske izkaznice naročite za ves blok, saj je cena tako veliko ugodnejša – ne naročajte jih za posamezna stanovanja. Ko prvi lastnik naroči izdelavo energetske izkaznice, ta postane obvezna za celotni blok, strošek za njeno izdelavo pa se smatra kot del stroška upravljanja, ki bremeni vse etažne lastnike glede na solastniške deleže. 

2.2 Izjeme, ko izkaznice ne potrebujemo 

Med izjeme spada relativno malo stavb, saj so zakoni zaradi prehoda v brezogljično družbo in pospešenega globalnega segrevanja vse strožji. Med izjeme spadajo:

 
- Stavbe za obredne in verske namene in nevzdrževane 
- Zapuščene in dotrajane stavbe, ki jih lastnik želi prodati. V tem primeru morajo biti stavbe neprimerne za uporabo ali bivanje, zanje pa izračun podatkov, potrebnih za izdelavo energetske izkaznice enostavno ni mogoč. Nemogoče je izdelati energetsko izkaznico za dotrajano, zapuščeno hišo, ki ima razbite šipe in deloma porušen zid, saj že vnaprej vemo, da ne bo dosegala nobenih energetskih standardov, v če se je ne prenovi. Ker pa si lastnik prenove ne želi ali pa si je ne more privoščiti, hišo pa bi vseeno želel prodati, spada ta primer med naštete izjeme. 
- Energetske izkaznice prav tako ne potrebujejo lastniki stavb, ki svoje stavbe ne prodajajo in jih prav tako ne oddajajo v najem. 

3. Podatki energetske izkaznice   

3.1 Računska energetska izkaznica 

Računska energetska izkaznica je tista, ki se izda na podlagi IZRAČUNANIH kazalnikov rabe energije v neki stavbi. Računska energetska izkaznica stavbo uvršča v enega izmed 9 razredov energetske učinkovitosti. Razvršča jih na podlagi letne potrebne toplote, ki jo stavba potrebuje za ogrevanje na enoto svoje uporabne površine. Ta energetska izkaznica se izda za objekte, ki še niso zgrajeni, pač pa so še v fazi projektiranja. Razredi so: 
 
razred A1 od 0 do vključno 10 kWh/m2a
razred A2 nad 10 do vključno 15 kWh/m2a 
razred B1 nad 15 do vključno 25 kWh/m2a 
razred B2 nad 25 do vključno 35 kWh/m2a 
razred C nad 35 do vključno 60 kWh/m2a 
razred D od 60 do vključno 105 kWh/m2a 
razred E od 105 do vključno 150 kWh/m2a 
razred F od 150 do vključno 210 kWh/m2a 
razred G od 210 do 300 in več kWh/m2a 

3.2 Osnovni kazalniki za računsko energetsko izkaznico 

Po PURES-u povzemamo osnovne pojme, pomembne za razumevanje energetske izkaznice:

- letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe Qnh (kWh/m2a) je toplota, ki jo je potrebno v  enem letu dovesti v stavbo za doseganje projektnih notranjih temperatur v obdobju ogrevanja in je določena računsko po pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah; 
- letna dovedena energija za delovanje stavbe Q(f) (kWh/m2a) je končna energija dovedena sistemom v stavbi za pokrivanje potreb za ogrevanje, pripravo tople vode, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo in razsvetljavo, izračunana po pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah; 
- letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a) je energija primarnih nosilcev energije, pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični pretvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe; 
- letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/(m2a)) in se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah. 

3.3 Merjena energetska izkaznica 

Merjena energetska izkaznica se ravno obratno od računske določi na podlagi meritev rabe energije. Podlaga za njeno izdelavo so torej dejanske, konkretno zmerjene porabe energije v neki konkretni, zgrajeni stavbi ali zgolj posameznem delu. Podatke o dobavljeni energiji in druge podatke o objektu mora posredovati tisti, ki energetsko izkaznico naroča. To stori tako, da pošlje račune ali druga objektivna poročila. Tisti, ki bo meritve opravljal, mora smiselnost izročenih podatkov nujno tudi preveriti, saj bi lahko naročnik podatke tajil ali navajal netočne, lažne podatke. 

3.4 Osnovni kazalniki za merjeno energetsko izkaznico 

Energijski kazalniki merjene energetske izkaznice, povzeti po PURES-u, so: 
 
- letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a), 
- letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a), 
- letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m2a), 
- letne emisije CO(2) zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe A(k) (kg/m2a). 

3.5 Priporočila izboljšanja energijske učinkovitosti 

Kot smo že omenili, imajo vse energetske izkaznice tudi napotke za izboljšanje konkretne stavbe. Priporočila so razdeljena na več področij, ki jih lahko kategorizirajo po naslednjih področjih: 

– ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja, sem spadajo toplotna zaščita površin stavbe, ki mejijo na zunanjo okolico, npr. stene, stropa proti podstrešju ali nad kletjo, temeljne plošče in ravne strehe, menjava oken in zasteklitve, odprava toplotnih mostov 
– ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov, kot so rekuperacija, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema, priklop na daljinsko ogrevanje/hlajenje, toplotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih, vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki 
– ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije, kot so vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode, vgradnja fotovoltaičnih celic, ogrevanje na biomaso in prehod na geotermalne vire energije 
– organizacijski ukrepi, kot so redno ugašanje luči, analiza tarifnega sistema, energetski pregled stavbe 

4. Koliko stane energetska izkaznica? 

Energetske izkaznice imajo relativno standardizirano ceno, ki se giblje nekje med 300 – 400 EUR. 
  
  
  
 
 

Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš DomŽelim ponudbo izvajalcev
Zadnja povpraševanja

Energetska izkaznica za manjšo hišo

Pozdravljeni,

potrebujem izvajalca za izvedbo izdelave energetske izkaznice za manjšo hišo. Stara hiša, opcija je rušitev, ni več bivalna. energetsko izkaznico potrebujem izključno zaradi prodaje

Lp 216 € do 360 €

........

Izdelava energetske izkaznice

Pozdravljeni,

potrebujem izvajalca za izdelavo energetske izkaznice za hišo. Leto izgradnje 1960. obnovljena 2001, 2003 2007. Na podstrešju je izolacije 30 cm, dvojna stena, vmes je 5 cm zraka.

Lp 216 € do 360 €

........

Energetska izkaznica

Pozdravljeni,

potrebujem energetsko izkaznico

Lp 360 € do 600 €

........

Želim ponudbo izvajalcev

Cena, Energetska izkaznica hise, 250 m2
Energetska izkaznica, Rogaška Slatina

450 € do 750 €

Cena, Energetsko izkaznico za stanovanjsko hišo, 115 m2
Energetska izkaznica, Zagorje ob Savi

216 € do 360 €

Cena, Energetska izkaznica za prostor za storitve, 81 m2
Energetska izkaznica, Ljubljana - Šentvid

216 € do 360 €

Cena, Energetsko izkaznico, 180 m2
Energetska izkaznica, Vodice

270 € do 450 €

Cena, Energetska izkaznico, 130 m2
Energetska izkaznica, Dobravlje

270 € do 450 €

Cena, Energetsko izkaznico , cca 200 m2
Energetska izkaznica, Murska Sobota

270 € do 450 €

Cena, Energetsko izkaznico z vpisom v Gurs, 59,78 m2
Energetska izkaznica, Koper

270 € do 450 €

Cena, izdelavo energetske izkaznice za stanovanjsko hišo, 121,5
Energetska izkaznica, Ljubljana - Črnuče

216 € do 360 €

Cena, EZ za prodajo, 80 m2
Energetska izkaznica, Križe

270 € do 450 €

Cena, Energetska iskaznica, 55m2
Energetska izkaznica, Celje

216 € do 360 €

Cena, Izdelava energetske izkaznice, cca 150 m2
Energetska izkaznica, Ivančna Gorica

216 € do 360 €

Cena, Energetska izkaznica, stanovanjski 122,87 m2, klet 69,90 m2
Energetska izkaznica, Limbuš

216 € do 360 €

Cena, Energetska izkaznica za prodajo stanovanja, 45 m2
Energetska izkaznica, Ptuj

216 € do 360 €

Cena, Energetska izkaznica, 46 m2
Energetska izkaznica, Begunje Na Gorenjskem

216 € do 360 €

Cena, Energetsko izkaznico stanovanja, 73,4 m2
Energetska izkaznica, Idrija

360 € do 600 €

Cena, Eenergetska izkaznica, 42 m2
Energetska izkaznica, Ribnica

54 € do 90 €

Cena, Energetsko izkaznico, 54 m2
Energetska izkaznica, Ormož

216 € do 360 €

Cena, Energetsko izkaznico, 157 m2
Energetska izkaznica, Brežice

216 € do 360 €

Cena, Energetsko izkaznica, 300 m2
Energetska izkaznica, Murska Sobota

216 € do 360 €

Cena, Energetsko izkaznico, 100 m2
Energetska izkaznica, Ivanjkovci

216 € do 360 €

Cena, Energetska izkaznica, 55 m2
Energetska izkaznica, Velenje

216 € do 360 €

Cena, Energetska izkaznica, 400 m2
Energetska izkaznica, Ormož

216 € do 360 €

Cena, Enereg.iskaznica za stanovanje, 63m2
Energetska izkaznica, Maribor

216 € do 360 €

Cena, Energetsko izkaznico za stanovanje , 35 m2
Energetska izkaznica, Izola - Isola

216 € do 360 €

Cena, Potrebujem energetski izkaznici za prodajo dveh nepremičnin , 140 m2, 72 m2
Energetska izkaznica, Ljubljana

270 € do 450 €

Cena, Energetska izkaznica za stanovanje, 64 m2
Energetska izkaznica, Ljubljana

216 € do 360 €

Cena, Energetska izkaznica za prodajo hiše, 140 m2
Energetska izkaznica, Žalec

216 € do 360 €

Cena, Energetsko izkaznico, 120 m2
Energetska izkaznica, Zagorje ob Savi

216 € do 360 €

Cena, Energetska izkaznica, 50,50
Energetska izkaznica, Izola

360 € do 600 €

Cena, energijsko izjkaznico za stanovanje, 36 m2
Energetska izkaznica, Maribor

270 € do 450 €

Cena, Izdelava energetske izkaznice, 71,88
Energetska izkaznica, Tržič

270 € do 450 €

Cena, Energetsko izkaznico za prodajo, cca 140 m2
Energetska izkaznica, Stari Trg Pri Ložu

216 € do 360 €

Cena, Energetsko izkaznico, 140 m2
Energetska izkaznica, Maribor

216 € do 360 €

Cena, Energetsko izkaznico za samostojno hišo, 67 m2
Energetska izkaznica, Stari Trg Pri Ložu

216 € do 360 €

Cena, Energetska izkaznica, 185 m2
Energetska izkaznica, Limbuš

216 € do 360 €

Cena, Izdelava EI za stanovanje, 53 m2
Energetska izkaznica, Novo mesto

216 € do 360 €Poglej druge končane projekte in cene

Energetska izkaznica cenik

Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

88+ podjetij za Energetska izkaznica
Brezplačno povpraševanje
Brez provizij
Pridobi ponudbo

Iščete izvajalce, ponudbo za področje Energetska izkaznica?

 • Energetska izkaznica Ljubljana
 • Energetska izkaznica Maribor
 • Energetska izkaznica Celje
 • Energetska izkaznica Koper
 • Energetska izkaznica Kranj
 • Energetska izkaznica Ajdovščina
 • Energetska izkaznica Bled
 • Energetska izkaznica Bovec
 • Energetska izkaznica Črna na Koroškem
 • Energetska izkaznica Črnomelj
 • Energetska izkaznica Domžale
 • Energetska izkaznica Gornja Radgona
 • Energetska izkaznica Gornji Grad
 • Energetska izkaznica Hrastnik
 • Energetska izkaznica Ilirska Bistrica
 • Energetska izkaznica Izola
 • Energetska izkaznica Jesenice
 • Energetska izkaznica Kamnik
 • Energetska izkaznica Kidričevo
 • Energetska izkaznica Kobarid
 • Energetska izkaznica Kočevje
 • Energetska izkaznica Kranjska Gora
 • Energetska izkaznica Krško
 • Energetska izkaznica Laško
 • Energetska izkaznica Lendava
 • Energetska izkaznica Litija
 • Energetska izkaznica Ljutomer
 • Energetska izkaznica Metlika
 • Energetska izkaznica Mojstrana
 • Energetska izkaznica Mozirje
 • Energetska izkaznica Murska Sobota
 • Energetska izkaznica Nova Gorica
 • Energetska izkaznica Novo mesto
 • Energetska izkaznica Ormož
 • Energetska izkaznica Piran - Pirano
 • Energetska izkaznica Pivka
 • Energetska izkaznica Portorož
 • Energetska izkaznica Postojna
 • Energetska izkaznica Ptuj
 • Energetska izkaznica Radeče
 • Energetska izkaznica Radenci
 • Energetska izkaznica Radovljica
 • Energetska izkaznica Ravne Na Koroškem
 • Energetska izkaznica Ribnica
 • Energetska izkaznica Rogaška Slatina
 • Energetska izkaznica Sevnica
 • Energetska izkaznica Sežana
 • Energetska izkaznica Škofja Loka
 • Energetska izkaznica Slovenj Gradec
 • Energetska izkaznica Slovenska Bistrica
 • Energetska izkaznica Slovenske Konjice
 • Energetska izkaznica Šoštanj
 • Energetska izkaznica Štore
 • Energetska izkaznica Tolmin
 • Energetska izkaznica Trbovlje
 • Energetska izkaznica Tržič
 • Energetska izkaznica Trzin
 • Energetska izkaznica Velenje
 • Energetska izkaznica Vipava
 • Energetska izkaznica Vojnik
 • Energetska izkaznica Vransko
 • Energetska izkaznica Vrhnika
 • Energetska izkaznica Žalec
 • Energetska izkaznica Zreče
 • Energetska izkaznica Žužemberk
 • Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane