x

  Novogradnja Cena - Cenik novogradnje hiše

  Novogradnja in njene pasti, postopki in cena novogradnje. Gradnja nove hiše je velik zalogaj, vendar lahko veliko prihranite že pri sami zasnovi. Fasada je draga, zato je najboljše, da je vaša hiša po obliki čim bolj enostavna. Notranja garaža je zelo draga in neracionalna rešitev, zato si raje omislite nadstrešek. Če izberete preprosto streho, bodo detajli enostavnejši, veliko cenejši pa bodo žlebovi in ostala kleparska dela. Veliko prihranite tudi z moderno, odprto zasnovo hiše. S tem odpade veliko notranjih vrat in predelnih sten, enostavnejša in cenejša je tudi izvedba električnih inštalacij in vodovoda. Več manjših kopalnic je veliko dražja rešitev kot ena večja kopalnica z ločenim wc-jem. S temi ukrepi lahko najbolj vplivate na ceno hiše, šele potem se osredotočite na tehnične podrobnosti: izbiro materialov in izvajalcev. Vrednost za izračun cene gradnje v praksi je 700-1100 EUR / m2. Pri gradnji bodite še posebej pozorni na instalacije, saj predstavljajo četrtinski delež celotne investicije, oziroma od 23 – 27% cene gradnje. Cena gradnje se močno spreminja tudi skozi čas, zato vedno preverite najnovejše cene. Vedno dobro preverite gradbenega izvajalca in nikakor ne nasedite najnižji ponudbi. Če se zanimate za točen predračun, lahko pošljete povpraševanje našim številnim preverjenim ponudnikom novogradenj. Za vas smo pripravili tudi nekaj nasvetov o novih hišah. Srečno gradnjo!

  GRADNJA HIŠE CENA


  Gradnja hiše do tretje gradbene faze. Cena za izkop, temelje, zidarska in betonska dela ter postavljanje ostrešja s kritino in zaključki.

  350.00 €/m2

  MINIMALNA CENA
  €/m2

  SREDNJA CENA
  500.00 €/m2

  NAJVIŠJA CENA
  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
  Gradnja hiše - cena

  Gradnja hiše - cena

  Cena novogradnje je odvisna predvsem od velikosti objekta, kvalitete materialov, dostopnosti gradbišča in seveda od gradbenika. Gradnja poteka v fazah: v dela do 3. gradbene faze spada izvedba temeljev in temeljne plošče, postavitev kletne plošče, postavitev nosilnih zidov konstrukcije, medetažne plošče, strešna konstrukcija in vsa zaključna krovsko-kleparska dela. Objekti zgrajeni do tretje (podaljšane) gradbene faze se pogosto prodajajo na trgu. Cena za gradnjo se giblje med 450 in 500€/m2. Sledi četrta in peta gradbena faza, ki zajema preostalih 57% stroškov gradnje: izvedba strojnih tlakov, vgradnja stavbnega pohištva (okna, vrata, senčila), izvedba instalacijskih vodov (vodovod, elektrika, plin, telekomunikacije, izbran sistem ogrevanja), fasada, zaključna notranja slikopleskarska dela, zaključitev instalacij - montaža sanitarnih elementov, steklarska dela in polaganje talnih in stenskih oblog ter ureditve okolice hiše.

  700 €/m2

  MINIMALNA CENA
  975 €/m2

  SREDNJA CENA
  1250 €/m2

  NAJVIŠJA CENA
  Novogradnja Cena - Cenik novogradnje hiše

  DRUGE CENE ZA NOVOGRADNJA

  vaša količina

  enota

  okvirna cena

  vaša cena

  Cena gradnje zidane hiše na ključ

  Cena za klasično gradnjo stanovanjske hiše na ključ - do 5. gradbene faze. Cena gradnje zidane hiše na ključ s srednjo kakovostjo materialov, velikosti 150 m2.  €/m2

  m2
  povpraševanje>

  Cena gradnje zidane hiše do 4. gradbene faze

  Cena klasične gradnje do 4. gradbene faze. Cena za gradnjo za zunaj dokončan objekt. Cena za izvedbo temeljev, betonska in zidarska dela konstrukcije, skupaj z izvedbo ostrešja in fasade. Cena izvedbe povprečne kvalitete gradnje je brez priključkov na komunalno infrastrukturo.  €/m2

  m2
  povpraševanje>
  POŠLJI POVPRAŠEVANJE >
  SKUPAJ:

  Montažne hiše


  Kakšna je cena montažne gradnje? Cene montažnih hiš se razlikujejo od podjetja oz. proizvajalca mont...

  Preverite tudi: Montažne hiše cena

  Lesene hiše, brunarice


  Kakšna je cena lesene hiše? Odvisno od dostopnosti lesa, so lesene hiše lahko ugodnejše od zidanih. ...

  Preverite tudi: Lesene hiše, brunarice cena

  Gradnja na ključ


  Koliko stane novogradnja na ključ? Cena gradnje hiše na ključ je med 850 in 1250 EUR/m2 za zidane hi...

  Preverite tudi: Gradnja na ključ cena

  Nizko energetske hiše


  Kakšna je cena nizkoenergetske hiše? Gradnja nizkoenergijske hiše je dolgoročna investicija. Cena mo...

  Preverite tudi: Nizko energetske hiše cena

  Pasivna hiša


  Kakšna je cena pasivne hiše? Cena pasivne montažne hiše na ključ je odvisna od ponudnika, oblike in ...

  Preverite tudi: Pasivna hiša cena

  Gradbeni inženiring


  Kakšna je cena gradbenega inženiringa? Čeprav se vam najetje inženiringa mogoče zdi le strošek, vam ...

  Preverite tudi: Gradbeni inženiring cena

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Novogradnje - vse kar morate vedeti

  1. Kaj morate vedeti preden se lotite gradnje hiše/prizidka?

  Odločili ste se, da si zgradite hišo. Pridobili ste gradbeno parcelo z ustrezno namensko rabo, imate pa tudi idejo o tem kakšno hišo bi želeli. Kaj zdaj? Novogradnja ni mačji kašelj. Prvi korak je, da poiščete arhitekta, ki si zapiše vaše izhodiščne ideje ter zbere vse potrebne podatke o pogojih in možnostih gradnje, kot je geodetski posnetek, ki je osnova za nadaljnje projektiranje. Na geodetskem posnetku bo namreč prikazano obstoječe zgrajeno stanje, višinske konfiguracije ter vsa podzemna in nadzemna že izvedena infrastruktura (voda, elektrika, kanalizacija...)

  gradnja-hise.jpg
  Odločili ste se, da si zgradite hišo. Kaj zdaj?

  1.1 Idejna zasnova hiše

  Na podlagi vaših idej in želja ter geodetskega posnetka in morebitne druge dokumentacije se pooblaščeni arhitekt lahko loti izdelave idejne zasnove hiše ter umestitve na parcelo. Idejno zasnovo sestavljajo tlorisi, prerezi, fasade ter situacija na gradbeni parceli. V kolikor si kot investitor želite videti končni izgled vašega doma bo arhitekt izdelal tudi tridimenzionalni prikaz hiše. Projektant pooblaščen s strani države zagotovi skladnost hiše z vsemi predpisi obenem pa upošteva tudi vse vaše želje. Ko je idejna zasnova usklajena se zaprosi za projektne pogoje. To so podatki navodila, ki jih je potrebno upoštevati pri priključevanju na na cesto, vse komunalne priključke itd. Izdajo jih mnenjedajalci oz. nosilci urejanja prostora, ki so pristojni za delovanje in varovanje infrastrukture, naravne in kulturne dediščine. V kolikor mnenjedajalci že na idejni projekt nimajo pripomb lahko že ob vlogi za projektne pogoje izdajo pozitivno mnenje. 

  1.2 Dokumentacija za gradnjo - DGD

  Arhitekt na podlagi potrjenega idejnega projekta izdela DGD- dokumentacijo za gradnjo. Na upravni enoti nato oddate vlogo kateri ste priložili dva izvoda DGD, potrdila mnenjedajalcev ter potrdilo o lastništvu. K vlogi lahko dodate tudi soglasja sosedov, ki mejijo na našo parcelo in s tem postopek skrajšate za vsaj mesec dni. Upravna enota mora izdati gradbeno dovoljenje v roku dveh mesecev od popolne vloge. Obenem na upravni enoti zaprosite za odločbo o odmeri komunalnega prispevka. Gradbenega dovoljenja upravna enota namreč ne bo izdala dokler ne prejme plačila. Po prejemu gradbenega dovoljenja in plačilu upravne takse to postane pravnomočno v osmih dneh, če ne pride do pritožbe. V kolikor se stranke odpovejo pravici na pritožbo pa lahko gradbeno dovoljenje postane pravnomočno takoj. 

  1.3 Projekt za izvedbo - PZI

  Projekt za izvedbo arhitekt običajno pripravi in uskladi že v času, ko se čaka na gradbeno dovoljenje.  Sestavljajo ga vodilni načrt (načrt arhitekture) in spremljajoči načrti (načrt statične trdnosti in stabilnosti, načrt električnih inštalacij, načrt strojnih inštalacij).Načrt arhitekture izdela pooblaščeni arhitekt, načrt električnih inštalacij pooblaščeni elektroinženir, in načrt strojnih inštalacij pooblaščeni inženir strojništva. Vsi za svoje načrte tudi odgovarjajo. Te načrti vsebujejo tudi projektantske popise, ki jih posredujemo različnim izvajalcem (pridobivanje ponudb). Projektno dokumentacijo za prijavo začetka gradnje poleg PZI sestavljajo še izkazi, ki izhajajo iz elaboratov, kot so gradbena fizika, zvočna zaščita v stavbah in požarna varnost.

  2. Izbira izvajalcev

  2.1 Popis del

  Pred izbiro izvajalca in začetkom gradnje je nepogrešljiv natančen popis potrebnih del in materiala. Pripravi ga lahko arhitekt projektant kot del Projekta za izvedbo ali pa ga pripravi specializiran popisovalec. ki je lahko tudi gradbene stroke. Pomembno je, da je popis čim bolj podroben in natančen. Bolj kot je natančen bolj bo natančna tudi ocena stroškov. Popis pa je tudi izhodišče za zbiranje primerljivih ponudb izvajalcev gradnje.  

  2.2 Zbiranje ponudb izvajalcev in pravilna končna izbira

  Velikokrat naročnik organizacijo projekta gradnje, vključno z izbiro izvajalca in nadzorom kar projektivnemu biroju. Podobno je pri nakupu in gradnji montažne hiše na ključ, kjer ponudnik lahko vodi postopek že od samega ogleda parcele do finalizacije. V kolikor pa nameravate glavnega izvajalca ali več posameznih izvajalcev izbrati sami je zelo pomembno, da se tega lotite sistematično in po možnosti v sodelovanju z neodvisnim gradbenim strokovnjakom ali na podlagi referenc izbranim nadzornikom. V praksi se pogosto izkaže, da je napaka, če investitor sam poišče izvajalce posameznih faz ter usklajuje njihovo delo. Na tak način se dela podosto zavlečejo, zapletov je veliko več , pogostejša so odstopanja od prvotnih cen, gradnja se tako lahko precej podraži. V tem oziru se izkaže za boljšo rešitev izbira glavnega izvajalca s podizvajalci. S tem se odgovornost za usklajeno delo, spoštovanje terminskih planov in stroškov prenese na glavnega izvajalca investitor pa vse morebitne težave rešuje na podlagi ene pogodbe. Predvsem pa je pri odločanju za izvajalca, enako kot za projektanta in nadzornika, pomembno preveriti njihove reference; dobrodošla pomoč so tudi dobre izkušnje prijateljev in znancev.

  2.3 Gradbeni nadzor

  Nadzornik je oseba z enakimi kvalifikacijami kot projektant ali pa izvajalec gradbenih dejavnosti. Tisti, ki je projektiral objekt je lahko nadzornik v primeru, da ni obenem tudi izvajalec. V kolikor ima potrebne kvalifikacije nadzor lahko opravlja tudi investitor. Izvajalec ne more biti nadzornik. Odgovornost nadzornika je, da gradnja poteka v skladu s gradbenim dovoljenjem, da dela potekajo kakovostno in po gradbenih predpisih ter specifikacijah posameznih vgrajenih izdelkov in materialov, instalacijah ter tehnoloških napravah. Od izvajalca mora pridobiti ateste ter dokazila o pregledih in meritvah. Skrbi tudi, da izvajalec spoštuje dogovorjene roke, pravilno vodi gradbeni dnevnik v katerega mora vpisati vse spremembe in dopolnitve. Nadzornik tudi skrbi, da sta z njimi seznanjena in se strinjata tako projektant kot naročnik. Največkrat zadošča enkrat tedenska prisotnost nadzornika na gradbišču, obvezna pa je njegova prisotnost kadar se betonira ali vgrajuje konstrukcijske elemente in druge nosilne materiale. Nadzornik svoje ugotovitve sproti vpisuje v gradbeni dnevnik, ko se gradnja zaključi pa podpiše izvajalčevo dokazilo o zanesljivosti objekta. Nadzornik je lahko s strani naročnika pooblaščen tudi za potrjevanje sprememb obsega del in sprememb cen.  

  2.4 Gradbena pogodba

  Pri manjših poslih zadošča naročnikovo pisno potrdilo ponudbe (lahko kar z vpisom na predračunu), pri večjih pa je zelo priporočljivo oziroma skoraj obvezno, da sklenete pogodbo o izvedbi. Sestavni del pogodbe so, poleg naročnikovih in izvajalčevih podatkov ter podatkov o objektu, vsaj osnovni dogovori o ceni in količini (s sklicevanjem na predračun),  o načinu obračuna ter plačila, o roku izvedbe, garancijskem roku ter o pogodbenih predstavnikih.  

  3. Različne vrste novogradenj

  3.1 Glede na način gradnje

  Glede na postopek izvedbe ločimo med klasično in montažno gradnjo. V sloveniji po priljubljenosti še vedno prevladuje klasičen način gradnje z zidaki, malto in betonskimi vložki. Zidano hišo pri nas povezujemo z varnostjo in stabilnostjo, do montažne hiše pa ne gojimo enakega zaupanja.  V južni Evropi je klasična gradnja najbolj pogosta zaradi sonca, ki podnevi ogreje zidove, ti pa ponoči v notranjost oddajajo toploto, podnevi pa ščitijo pred pregrevanjem. Na predelih Evrope s hladnim podnebjem, pa je pogosta gradnja iz lesa, ker so stene dobro izolativne in ohranjajo znotraj hiše pridobljeno toploto (peči, radiatorjev..) V Skandinavskih deželah je klasična gradnja precejšna redkost, stena iz opeke je namreč slabši toplotni izolator, prav tako pa lesena povezana konstrukcija dobro prenaša močan veter, snežne obtežitve in moćne potresne sunke. Na področjih zmanjšane nosilnosti tal je les, zaradi majhne teže, idealen material za gradnjo. 

  3.1.1 Zidana hiša

  Klasična gradnja je gradnja z zidaki, malto in betonskimi vložki. Poteka po fazah začenši z temelji in navzgor. Zidanju pravimo tudi mokra gradnja saj gradbena veziva (malta) vsebujejo tudi vodo, ki mora izhlapeti oz. se posušiti pred začetkom naslednje faze. Pozitivna lastnost tovrstne gradnje je, da jo lahko začasno ustavimo. Tako gradnjo lažje prilagodimo lastnim časovnim in finančnim zmožnostim. Klasične gradnje se lahko lotimo tudi sami oziroma s pomočjo družinskih članov in prijateljev s čimer lahko prihranimo pri stroških gradnje. 

  3.1.2 Montažna hiša

  Pri  montažnem načinu gradnje pa objekt sestavimo iz predpripravljenih tovarniško izdelanih elementov in sklopov, ki jih strokovnjaki za tovrstno gradnjo sestavijo v celoto.  Razen izdelave temeljne plošče, ki je betonska in mora biti izdelana na licu mesta so vsi ostali procesi suhomontažni. Montažna gradnja je zato cenovno bolj ugodna od klasične prav tako pa tudi hitrejša. V nasprotju s klasično gradnjo lahko delo poteka v vseh letnih časih in vremenskih razmerah, saj se večina del izvede v proizvodni dvorani. Boljši je tudi pregled nad proizvodnim procesom saj se vse elemente izdela po natančnem načrtu. Posledično je tudi montaža natančna in izvedba kakovostna. Sama montaža na licu mesta poteka zelo hitro zato je konstrukcija ves čas zaščitena pred vplivom vremena. Montažno hišo lahko zgradimo v dveh do šestih mesecih odvisno od zahtevnosti, velikosti ter vrste izvedbe. 

  3.2 Glede na material

  3.2.1 Gradnja iz armiranega betona

  Beton spada med naravne gradbene materiale in je trden, trajen, negorljiv ter odporen proti vlagi. Beton sestavljajo mešanica agregatov, voda, kemični dodatki ter cement. Zaradi njegovih slabših toplotno izolacijskih lastnosti ter neprepustnosti za paro se, pri gradnji hiše, beton najbolj pogosto uporablja za izdelavo plošč med nadstropji, nosilnih sten ter stebrov in kletnih prostorov. Za izdelavo kletnih prostorov ali gradnjo konstrukcijskih elementov so najprimernejši betonski zidaki, cepljene zidake pa uporabljamo predvsem za gradnjo ograj in škarp. Vkopane kleti (sploh tam kjer so pritiski zemljine povečani) se največkrat izdela iz votlih betonskih zidakov (votlakov) zapolnjenih z malto in dodatno ojačanih z armaturo.

  3.2.2 Gradnja iz opeke

  Tudi klasična opeka spada med tradicionalne naravne ekološke materiale saj je izdelana iz gline, ki je naraven popolnoma obnovljiv material, ki je obenem tudi cenovno ugoden. Staro opeko je možno očistiti in ponovno uporabiti denimo za izdelavo tlakov, obzidavo kaminov ali kot dekorativno oblogo sten in zidov.  Pri gradnji hiše najpogosteje uporabljamo opečne zidake vgrajene s klasično ali izolativno malto. Brušeni opečni zidaki pa se vgrajujejo na podlago z lepilom. Odlična paroprepustnost opeke omogoča naravno regulacijo vlage v prostorih in posledično ugoden občutek bivanja v prostoru. Opeka poleti ščiti pred pregrevanjem pozimi pa zadržuje toploto. Masivna opečna konstrukcija je požarno in potresno varna. Povprečno enodružinsko hišo iz klasične opeke in malte je možno zgraditi v enem mesecu.

  3.2.3 Gradnja iz porobetona

  Eden izmed vedno bolj priljubljenih materialov za gradnjo je porobeton oziroma penjeni beton, ki ga sestavljajo kremenčev pesek, apno, cement in voda. Izdelava zidakov iz porobetona poteka pri nižjih temperaturah kot izdelava opeke, lahko pa se jih tudi popolnoma reciklira. Ta material ima zato nizek ogljični  odtis. Gradnja z zidaki iz porobetona je hitra in suha, zagotavlja pa tudi odlično toplotno izolativnost zaradi česar dodatna toplotna izolacija ovoja stavbe ni potrebna. Fasado lahko tvorita zgolj zunanji omet in zaključni sloj. Lepilo zidakov je malta v debelini nekaj milimetrov. Zaradi nizke teže porobetona in izdelanih sistemskih rešitev poteka gradnja skorj trikrat hitreje od gradnje z klasično opeko. Gradnja z zidaki iz porobetona je tudi zelo primerna za samograditelje saj omogoča preprosto izdelavo kanalov za inštalacije , vrtanje , sidranje in nameščanje vložkov. Čeprav ima material nizko težo zagotavlja potresno varnost in odpornost na ogenj. 

  3.2.4 Gradnja iz expandiranega polistirena

  Pri gradnji pasivnih oziroma nizkoenergijskih hiš se vedno bolj uveljavlja gradbeni sistem, ki ga sestavljata dve plasti ekspandiranega polistirena z dodatkom grafitnih lističev in betonske sredice, ki dodajo k boljši toplotni izolativnosti.  Prav tako ta gradbeni sistem zagotavlja gradnjo brez nevarnosti toplotnih mostov. Sistem je sestavljen iz vseh komponent, ki jih potrebujemo za gradnjo od vogalnikov, prekladnih elementov, špaletnikov, izolacije plošče po obodu ...) Za sistem je priljubljen tudi zato, ker je natančen in predvidljiv zaradi česar izvedba del poteka hitro. Stanovanjska hiša zgrajena s sistemom iz expandiranega polistirena se poleti ne pregreva in je toplotno stabilna. Elementi sistema so preprosti za vgradnjo. Preprosto se jih zloži eden na drugega potem je potrebno vstaviti armaturno mrežo na koncu pa v odprtine vliti beton.  Gradnja poteka hitro, približno etaža na dan in dodaten dan za vlivanje betona. Celotno hišo lahko postavimo v treh tednih. 

  4. Novogradnja - postopek

  4.1. Pred začetkom del - zakoličba, zavarovanje gradbišča, uvajanje v delo 

  Predno prijavimo začetek gradnje moramo obvezno zakoličiti objekt. Pri zakoličbi mora biti prisoten tudi nadzornik saj ravno v tem postopku lahko pride do bistvenih napak, ki jih bo kasneje zelo težko in drago popraviti. Začetek gradnje moramo prijaviti na upravni enoti vsaj osem dni prej. Vlogi za začetek gradnje priložimo tudi Projekt za izvedbo ter zapisnik zakoličbe. Pred začetkom del mora izvajalec tudi pripraviti zemljišče za gradnjo. Investitor in nadzornik uvedeta izvajalca v delo ter mu izročita vso potrebno dokumentacijo. Gradbišče je potrebno ustrezno zavarovati in označiti z gradbeno tablo.

  4.2. Gradnja

  Potek gradnje del je odvisen od načina gradnje. Pri montažni hiši se izdela samo temeljno ploščo in zunanjo ureditev. V primeru zidane hiše pa se opravi izvedba temeljev, zidov, ostrešja in strehe (tretja gradbena faza). V zunanjosti  se izvede vse komunalne priključke ( vodovod, elektrika, kanalizacija, odvodnjavanje). V notranjosti pa se izvede vse elektro in strojne inštalacije ter ostala zaključna obrtniška dela . Dolžnost izvajalca je, da se drži PZIja, dolžnost nadzornika je, da opozarja na morebitne napake ali neskladnosti. Projekta za izvedbo se ne sme spreminjati brez pisne privolitve projektanta.  

  4.3 Pred vselitvijo - uporabno dovoljenje

  Po končani gradnji je obveznost investitorja, da pridobi uporabno dovoljenje za objekt. Od junija 2018 je to tudi pogoj za pridobitev hišne številke stavbe. Stanovanjske hiše so največkrat klasificirane kot enostavni objekti zato lahko uporabno dovoljenje pridobite brez, da bi prej morali opraviti tehnični pregled.  Vlogo za uporabno je potrebno vložiti na upravni enoti, priloži pa se ji izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela končana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem ter da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve. Vlogo je potrebno priložiti tudi PIZ - projekt izvedenih del. V kolikor med gradnjo ni prišlo do večjih sprememb projekta izvedenih del ni potrebno posebej izdelovati. Lahko se samo označi in vriše spremembe v PZI - projekt za izvedbo.

  MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOM  NOVOGRADNJA HIŠA

  Pozdravljeni,

  potrebujem izvajalca za izvedbo gradnje hiše z ytong do podaljšane III faze.

  Lp 153000 € do 255000 €


  ........

  DOKONČANJE OBJEKTA NA IGRIŠČU

  Pozdravljeni,

  Dobava in izdelava lahkih premičnih odrov
  m2 32,00

  "Kompletna izdelava sistemske tenkoslojne fasade, vključno s čiščenjem in pripravo podlage in vsemi zaključki:
  ~ izolacija debeline 5cm
  ~ vsi sloji z zaključnim finalnim nanosom. "
  m2 38,00

  Kompletna izdelava obloge cokla. Izdelava akrilnega glajenega ometa iz marmornih zrn npr: kulir plast.
  m2 8,20

  Grobi in fini omet opečnih zidov s predhodnim obrizgom z redko cementno malto. Grobi podaljšani omet in fini apneni omet na zidane površine.
  m2 40,68

  Dobava in vgradnja zunanjih in notranjih kamnitih okenskih polic debeline 3cm. Polica mora imeti minimalni naklon od okna in odkapne robove.
  m1 4,10

  Dobava in izdelava mikro armiranega cementnega estriha fino zaribane površine, ob zidu dilatiran s stiropornim trakom v sestavi:
  ~ izvedba hidroizolacije V4 z osnovnim premazom ibitol
  ~ toplotna izolacija stiropor 2,00 cm
  ~ debelina estriha 5cm
  m2 28,96

  Obloga sten s keramičnimi ploščicami po izbiri arhitekta. Obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago.
  m2 4,20

  Obloga tal s keramičnimi ploščicami po izbiri arhitekta. Obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago.
  m2 28,96

  Polaganje obrobe h=10 cm iz rezanih ploščic
  m1 30,40

  Vgraditev vogalnih letvic, kovinskih profilov, pripire…
  m1 16,00

  Demontaža obstoječega pokrova revizijskega jaška in ponovna vgraditev na potrebno višino
  kos 1,00

  Dobava i izdelava mavčnokartonske obloge poševnega dela ostrešja v sestavi:
  ~ toplotna izolacija Classic 040 deb. 15 cm (knauf insulation NaturuRoll Plus)
  ~ pocinkana kovinska podkonstrukcija
  ~ parna zapora in mavčnih plošč deb. 12 mm
  m2 17,76

  Kitanje, brušenje, beljenje sten in stropov na ometane in mavčne površine (2x)
  m2 57,84

  Lp 4500 € do 7500 €


  ........

  GRADNJA HIŠE DO 3. GF

  Pozdravljeni,

  Aktivno iščem ponudbo za gradnjo hiše od izkopa, temeljne plošče, hiša do podstrehe.
  Gradbeno dovoljenje že imamo.
  Pričetek čim prej.
  Enodružinska hiša
  cca: 200m2

  LP

  54000 € do 90000 €


  ........

  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

  CENA, IZVAJALCA ZA ZIDAVO DEL ,
  Novogradnja, Videm-Dobropolje

  60750 € do 101250 €

  CENA, GRADNJA ENODRUŽINSKE PASIVNE ENOSTAVNE HIŠE,
  Novogradnja, Šentvid Pri Stični

  36000 € do 60000 €

  CENA, HIŠA DO 3. GRADBENE FAZE,
  Novogradnja, Miklavž Na Dravskem Polju

  63000 € do 105000 €

  CENA, IZVEDBA GRADBENIH DEL ENOSTANOVANJSKE HIŠE,
  Novogradnja, Rakek

  81000 € do 135000 €

  CENA, GRADNJA YTONG HIŠE,
  Novogradnja, Gabrovka

  45000 € do 75000 €

  CENA, NOVOGRADNJA,
  Novogradnja, Mokronog

  162000 € do 270000 €

  CENA, NOVOGRADNJA DO 3. GF,
  Novogradnja, Šmartno ob Dreti

  36000 € do 60000 €

  CENA, IZGRADNJA ENOSTANOVANJSKE HIŠE,
  Novogradnja, Šentjur

  238500 € do 397500 €

  CENA, GRADNJA ENOSTANOVANJSKE HIŠE,
  Novogradnja, Koper

  103500 € do 172500 €

  CENA, NOVOGRADNJA OD IZKOPA,
  Novogradnja, Lendava

  103500 € do 172500 €

  CENA, IZKOP, TEMELJI, PLOŠČA, STENE, STREHA,
  Novogradnja, Miklavž Na Dravskem Polju

  31500 € do 52500 €

  CENA, GRADBENA DELA DO 3 FAZE,
  Novogradnja, Vodice

  60750 € do 101250 €

  CENA, GRADNJA DO III GRADBENE FAZE,
  Novogradnja, Braslovče

  121500 € do 202500 €

  CENA, GRADNJA HIŠE DO STREHE,
  Novogradnja, Grosuplje

  64800 € do 108000 €

  CENA, GRADNJA NA KLJUČ,
  Novogradnja, Žirovnica

  234000 € do 390000 €

  CENA, GRADNJA HIŠE DO 3 GF,
  Novogradnja, Trebnje

  58500 € do 97500 €

  CENA, GRADNJO OD TRETJE GRADBENE FAZE ,
  Novogradnja, Dol Pri Ljubljani

  90000 € do 150000 €

  CENA, GRADNJA HIŠE DO 3. GRADBENE FAZE,
  Novogradnja, Šmarješke Toplice

  45000 € do 75000 €

  CENA, KLASIČNA GRADNJA NA KLJUČ,
  Novogradnja, Domžale

  119700 € do 199500 €

  CENA, NOVOGRADNJA,
  Novogradnja, Duplje

  58500 € do 97500 €

  CENA, GRADNJA DVOSTANOVANJSKEGA OBJEKTA,
  Novogradnja, Ljubljana - Dobrunje

  112500 € do 187500 €

  CENA, NOVOGRADNJA DO 3. GF,
  Novogradnja, Duplje

  56700 € do 94500 €

  CENA, ENDRUŽINSKA HIŠA IN OPORNI ZID,
  Novogradnja, Kostanjevica Na Krki

  58500 € do 97500 €

  CENA, GRADNJA HIŠE DO 3, GRADBENE FAZE,
  Novogradnja, Kranj

  99000 € do 165000 €

  CENA, HIŠA DO 3 GR. FAZE ALI NA KLJUČ,
  Novogradnja, Šentilj v Slovenskih goricah

  117000 € do 195000 €

  CENA, GRADNJA HIŠE,
  Novogradnja, Maribor

  81000 € do 135000 €

  CENA, HIŠA IN DELAVNICA ,
  Novogradnja, Podnart

  202500 € do 337500 €

  CENA, GRADNJO YTONG OD PLOŠČE DO STREHE,
  Novogradnja, Laze V Tuhinju

  22500 € do 37500 €

  CENA, GRADNJA DO IV. GRADBENE FAZE,
  Novogradnja, Sv. Jurij ob Ščavnici

  54000 € do 90000 €

  CENA, IZGRADNJA MANJŠEGA STAVBNEGA OBJEKTA,
  Novogradnja, Koper

  76500 € do 127500 €

  CENA, NOVOGRADNJA,
  Novogradnja, Sevnica

  58500 € do 97500 €

  CENA, NOVOGRADNJA,
  Novogradnja, Ig

  36450 € do 60750 €

  CENA, GRADNJA NOVE HIŠE DO 3 FAZE,
  Novogradnja, Metlika

  144000 € do 240000 €

  CENA, NOVOGRADNJA STANOVANJSKI OBJEKT YTONG,
  Novogradnja, Novo mesto

  45000 € do 75000 €

  CENA, NOVOGRADNJA (P + K, BREZ OSTREŠJA),
  Novogradnja, Krka

  36000 € do 60000 €

  CENA, GRADNJA PRIZIDKA NA KLJUČ,
  Novogradnja, Moravče

  54000 € do 90000 €  Poglej druge končane projekte in cene

  NOVOGRADNJA CENIK

  SODELUJEMO Z VEČ KOT 1006 PODJETIJ ZA NOVOGRADNJA


  BREZPLAČNA STORITEV
  IŠČEMO LOKALNO
  BREZ PROVIZIJ
  PRIDOBI PONUDBO

  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE NOVOGRADNJA?

  SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2020 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane