SONČNE ELEKTRARNE cena

Kakšna je cena sončne elektrarne? Nakup sončne elektrarne je dolgoročna investicija ki se po trenutnih ocenah povrne v okoli 15 letih, saj boste bistveno znižali svoj račun za elektriko. Najboljše izkoristke zaenkrat dosegajo nekoliko dražje monokristalne silicijeve celice, ki dosežejo izkoristke med 15 in 17,5 %. Polikristalne sončne celice pa so cenejše in dosegajo izkoristke med 13 in 15 %. Uporabimo lahko tudi posebne sledilne module, ki so vgrajeni tako, da sledijo soncu. Ta sistem je sicer drag, omogoča pa maksimalni izkoristek sonca. Cene fotovoltaičnih sistemov so lahko zelo različne, glede na število modulov, vrsto sončnih celic in dodatnih elementov, ki so vgrajeni v sistem. Ponavadi pa se standardna sončna elektrarna za enodružinski objekt giblje med 5000 in 6000 EUR, torej okoli 150-250 EUR/m2.

Komu zaupati postavitev sončne elektrarne? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim ponudnikom sončnih elektrarn v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

Pridobite ponudbo:
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

CENA ZA SONČNE CELICE


Cena fotonapetostnega modula. Cena za dobavo fotovoltaičnih celic v panelu, 250W, brez montaže.

180.00 €/m2

MINIMALNA CENA
€/m2

SREDNJA CENA
300.00 €/m2

NAJVIŠJA CENA
ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
Cena za ponudnika sončnih celic

DRUGE CENE ZA SONČNE ELEKTRARNE

vaša količina

enota

okvirna cena

vaša cena

SKUPAJ:
POŠLJI POVPRAŠEVANJE >

Kako so Vam koristile te informacije?

DAIBAU MAGAZIN

V vaš nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

Fotovoltaični sistemi ali sončne elektrarne - vse kar morate vedeti

1.Fotovoltaični sistemi ali sončne elektrarne - vse kar morate vedeti

Samooskrba je vedno bolj aktualno dejstvo. Življenje v okolju kjer lahko organiziramo svoje bivanje na način, da uporabljamo naravne danosti, predvsem energijo iz obnovljivih virov postaja vedno pomembnejša tema. Nizkoenergijske pasivne gradnje, sončne elektrarne, talno ogrevanje iz zalogovnika tople vode iz toplotne črpalke, sanitarna voda iz zbiralnika deževnice so elementi, ki se vedno pogosteje uporabljajo pri gradnji stanovanjskih objektov.

soncna-elektrarna.jpg
Sončna energija je brezplačna, neomejena in čista, zato so sončne elektrarne tudi pri nas vedno bolj pogost pojav. 

1.1 Prednosti sončne elektrarne

Sončna energija je brezplačna, neomejena in čista. 

S preklopom na čisto energijo znižamo emisije ogljikovega dioksida. 

Življenjska doba sončne elektrarne je 30 let.

Postavitev sistema je enostavna.

Sončna elektrarna izrablja tako direktno, kot difuzno sončno svetlobo.

Električno energijo, ki je ne porabimo lahko prodamo.

Sončna elektrarna je enostavna za vzdrževanje.

1.2  Delovanje sončne elektrarne

Sončne elektrarne so sestavljene iz dveh delov. Prvi del so sončni fotonapetostni moduli, ki  pretvarjajo elektromagnetno valovanje sonca v električni tok in napetost. Drugi del pa so elementi, ki služijo uporabi proizvedene električne energije za posamezni namen. Sončna celica neposredno pretvarja sončno energijo v elektriko. Sončna svetloba namreč povzroči, da se elektroni v sončni celici pričnejo gibati, s tem pa nastaja enosmerni električni tok. Le tega razsmernik spremeni v dvosmerni električni tok in ga pošlje v omrežje. Sončne celice so najpogosteje iz silicija, ki ga je v zemljini skorji v izobilju. Največji izkoristek dosegajo monokristalne celice silicija.  

2. Kam lahko postavimo solarne elektrarne?

2.1 Sončna elektrarna na strehi

Sončna elektrarna na strehi je primerna za objekte s klasično strešno kritino in nagibom strehe od 0 do 60 stopinj. Pomembno je, da je strešna kritina v zadovoljivem stanju, da bo zdržala vsaj naslednjih 30 let kolikor je življenjska doba sončne elektrarne. Dobro je če streha gleda proti jugu, primerne smeri pa  sta tudi vzhod in zahod. Površina strehe mora biti dovolj velika, glede na potrebe po elektriki. 

2.2 Integrirana sončna elektrarna na strehi

Je posebna izvedba sončne elektrarne, kjer so fotonapetostni moduli obenem primarna kritina strehe. Odlikuje jo estetika in je najprimernejša rešitev za novogradnje ter v primeru, ko je potrebno obstoječo kritino zaradi dotrajanosti zamenjati.

2.3 Prostostoječa sončna elektrarna

Je odličen vir zaslužka na neizkoriščenih zemljiščih. S primerno podkonstrukcijo dosežemo optimalno usmeritev fotonapetostnih modulov in tako zagotovimo najboljši donos sončne elektrarne.

2.4 Otočni sistem sončne elektrarne

Rešitev za energetsko preskrbo individualnih hiš in drugih manjših objektov. Omogoča električno preskrbo počitniških hiš, prikolic za kampiranje, gorskih koč, zidanic in vseh drugih objektov, ki jih ni mogoče priklopiti na javno omrežje.

3. Ponudniki sončnih elektrarn

Ko iščete ponudnike za vaš solarni sistem, se prepričajte, da so strokovno usposobljeni in imajo vse ustrezne certifikate ter zavarovanja. Veliko podatkov boste našli na spletu, za reference lahko zaprosite tudi prijatelje in družinske člane, ki so se morda pred kratkim odločili za investicijo v sončno elektrarno. 

Na spletnem portalu Mojmojster lahko poiščete in primerjate ponudnike sončnih elektrarn, tam lahko preverite tudi ocene njihovih prejšnjih strank  Svetujemo, da pridobite vsaj tri ponudbe za namestitev solarnega sistema, ki pa naj obvezno temeljijo na enakih vhodnih podatkih in meritvah,  saj jih boste boste le tako lahko primerjali med seboj.

Ponudnikom lahko zastavite naslednja vprašanja:

Ali vaše podjetje pozna lokalne predpise in postopke izdaje dovoljenj ter postopke priklopa na električno omrežje?  Pridobivanje gradbenih dovoljenj in dovoljenj za priklop na omrežje je pogosto kompliciran in dolgotrajen postopek. Prepričajte se, da ima vaš ponudnik veliko izkušenj s tovrstnimi postopki in bo poskrbel, da bo lahko vaša sončna elektrarna začela obratovati hitro.  

Ali lahko podjetje zagotovi reference drugih kupcev na vašem območju? Pogovorite se z drugimi strankami na tem območju, če želite izvedeti več o vseh izzivih, s katerimi so se soočali, in kako jih je podjetje pomagalo rešiti.

Ali ima podjetje ustrezno licenco ali certifikat? Fotovoltaične sisteme mora namestiti ustrezno licenciran monter. To običajno pomeni, da ima monter ali podizvajalec licenco lokalnega podjetja za distribucijo električne energije. 

Kakšna je garancija za ta sistem? Kdo zagotavlja delovanje in vzdrževanje sistema? Večina sončnih elektrarn je podprta s standardno industrijsko garancijo (pogosto 20 let za sončne celice in 10 let za pretvornike). Dobra garancija, je pogosto znak, da monter uporablja kakovostno opremo. Prav tako ej pomembno razčistiti čigava odgovornost je pravilno vzdrževanje in morebitna popravila sistema. Večina dogovorov in pogodb o zakupu od izvajalca (monterja) zahteva tudi vzdrževanje sistema.

Ali ima družba kakršne koli nerešene ali aktivne sodne odločbe ali zastavne pravice? Kot pri vsakem projektu, za katerega je potreben izvajalec, je priporočljiva skrbnost. 

V ponudbah mora biti jasno navedena največja proizvodna zmogljivost sistema - merjena v vatih (W) ali kilovatih (kW). Zahtevajte tudi oceno količine energije, ki jo bo sistem proizvedel letno ali mesečno (merjeno v kilovatnih urah). Ta številka je najbolj uporabna za primerjavo z obstoječimi računi za elektriko. 

Ponudba bi morala vključevati tudi skupne stroške za zagon sistema sončne elektrarne, vključno s strojno opremo, namestitvijo, priključitvijo na omrežje, dovoljenji, prometnim davkom in garancijo. Stroški / vat in ocenjeni stroški / kWh so najbolj uporabni podatki za primerjavo cen pri različnih ponudnikih, saj lahko monterji uporabljajo različno opremo ali ponujajo ponudbe za sisteme različnih velikosti.

4. Solarne elektrarne - različni sistemi

Obstajajo tri glavne vrste sončnih sistemov za dom:

4.1 Omrežni sistemi solarnih elektrarn

Omrežni sistemi so najpogostejši domači sistem sončne elektrarne. Sestavljeni so iz strešnih sončnih kolektorjev, ki proizvajajo enosmerno energijo, in pretvornikov, ki to moč pretvorijo v izmenično moč, ki jo lahko uporabljate v vašem domu. Presežek sončne energije, ki nastane podnevi, steče nazaj v omrežje. Ponoči ali v času, ko je sončne proizvodnje malo, bo vaš dom napajalo električno omrežje. Ti sistemi panne zagotavljajo rezervnega napajanja ob izpadu električnega omrežja.

4.2 Hibridni sistemi solarnih elektrarn

Hibridni sistemi so podobni omrežnim sistemom, le da vključujejo tudi baterijo za shranjevanje odvečne energije, ki jo proizvedejo sončni kolektorji. Ponoči oziroma takrat, ko sončni kolektorji ne proizvajajo električne energije, lahko uporabite energijo, shranjeno v bateriji, namesto da črpate iz omrežja. Ti sistemi so priljubljeni v krajih, kjer so pogosti izpadi električne energije. 

4.3 Samostojni sistemi solarnih elektrarn

Samostojna domača sončna elektrarna ni povezana z javnim električnim omrežjem. V tem primeru je potrebno z energijo, ki jo pridobijo sončni kolektorji in baterije, pokriti vse  potrebe po električni energiji. Ti sistemi so ponavadi dražji, saj potrebujete več sončnih kolektorjev in hranilnikov energije, da pokrijete celotno porabo, saj omrežja ni mogoče uporabljati v času nizke sončne proizvodnje. Pri načrtovanju zunanjega omrežja sončnega sistema je običajno treba tudi strogo nadzirati in meriti porabo ter imeti nekakšen rezervni generator.

5. Koraki do vaše sončne elektrarne 

5.1 Raziščite energetsko učinkovitost vašega doma

Pred končno odločitvijo o namestitvi sončne elektrarne, bi morali lastniki stanovanj in hiš dobro poznati svojo porabo energije in se prepričati, da ni možno z manjšimi cenejšimi prilagoditvami doseči boljše energetske učinkovitosti.

5.2 Ocenite svoj potencial koriščenja sonca

Ocenite potencialno sončno energijo, ki jo lahko proizvedete na vaši lokaciji. Ker fotovoltaični sistemi za ustvarjanje električne energije uporabljajo tako direktno kot razpršeno sončno svetlobo, je sončnih virov v Sloveniji dovolj za domače solarne električne sisteme. Vendar pa je količina energije, ki jo na določenem mestu ustvari sistem, odvisna od tega, koliko sončne energije ga doseže, in od velikosti samega sistema. Na voljo je več kartografskih meritev in orodij, ki vam pomagajo določiti potencial sončne energije vašega doma. 

5.3 Ocenite svojo bodočo porabo elektrike

Če želite izvajalcu pomagati pri pripravi priporočil glede vrste in velikosti vašega fotovoltaičnega sistema, je priporočljivo, da pripravite nekaj podatkov:

Preglejte račune za elektriko, da ugotovite kakšna je vaša letna potreba po električni energiji. Vaša poraba bo prikazana v kilovatnih urah (kWh). Preglejte vsak mesec v letu; v nekaterih mesecih boste morda porabili več električne energije (npr. ker poleti uporabljate klimatsko napravo ), v drugih manj. Upoštevajte tudi vse načrtovane spremembe. Če boste kupili električno vozilo ali načrtujete dograditev doma, se bodo vaše potrebe po električni energiji morda povečale. Če boste dodatno izolirali fasado vaše hiše, boste morda potrebovali manj električne energije kot v preteklosti.

5.4 Subvencije za sončne elektrarne

Eko sklad nudi nepovratno subvencijo v višini 180 eur za 1 kVa električne moči vaše sončne elektrarne,  za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Vse informacije o javnem pozivu 71SUB-SO19 in pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude so vam na voljo tukaj. Eko sklad pa ponuja tudi ugodne kredite za nakup sončne elektrarne.

5.5 Sodelujte s ponudnikom sončne elektrarne 

Vaš ponudnik sončne elektrarne vam bo pomagal pri pridobiti vsa potrebna dovoljenja za priključitev. Prav tako vam bo brezplačno uredil subvencijo eko sklada. Ponudnik vam bo lahko svetoval o tem kakšen solarni sistem je za vas najbolj primeren. Velikost sončne elektrarne bo temeljila na vaših potrebah po električni energiji in naslednjem:

- Lokacije vašega objekta in razpoložljive sončna svetloba

- Velikosti, usmerjenosti in nagiba strehe na katero bi umestili sončno elektrarno  

- Učinkovitosti sistema pri pretvorbi sončne svetlobe v električno energijo

- Drugih virov električne energije kot so električno omrežje, vetrna elektrarna ali generator elektrike...

MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOMSVETOVANJE IN POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE

Pozdravljeni,

potrebujem svetovalca in izvajalca za izvedbo sončne elektrarne moči 12 kW. Izvedba na ključ, pomoč pri pridobitvi subvencije, v nadaljevanju tudi servis in vzdrževanje sočne elektrarne. Južna stran strehe, kritina Bramac stara 20 let, brez strešnih oken, varovalke 3 x 25 A, elektro števec in omarica prestavljena ven.

Lp 10800 € do 18000 €


........

MAJHNA SONČNA ELEKTRARNA

Spoštovani,

prosim, sporočite katere podatke potrebujete za izdelavo ponudbe za majhno sončno elektrarno za gospodinjski odjem.

LP 8991 € do 14985 €


........

SONČNA ELEKTRARNA

Pozdravljeni,

potrebujem izvajalca za izvedbo dobave in montaže sončne elektrarne, moči 12 kW.

Lp 10800 € do 18000 €


........

ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

CENA, SVETOVANJE IN IZVEDBA POSTAVITVE SONČNE ELEKTARANE, CCA 10KW
Sončne elektrarne, Ljubno ob Savinji

14400 € do 24000 €

CENA, IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE, 8,8 KW
Sončne elektrarne, Nova Gorica

7200 € do 12000 €

CENA, SONČNO ELEKTRARNO NA STANOVANJSKI HIŠI, 10KW
Sončne elektrarne, Šmarje

8991 € do 14985 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA + MONTAŽA, 5000KWH, 11 PANELOV (0.4KWP)
Sončne elektrarne, Ljubljana

8100 € do 13500 €

CENA, SONČNO ELEKTRARNO, 13,8 KW
Sončne elektrarne, Ljubljana

12420 € do 20700 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA, DODATNI 4KW
Sončne elektrarne, Žirovnica

3600 € do 6000 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA ZA SAMOOSKRBO, 11,5KW
Sončne elektrarne, Celje

4500 € do 7500 €

CENA, MONTAŽA SONČNIH PANELOV Z INSTALACIJO, V OPISU
Sončne elektrarne, Ilirska Bistrica

270 € do 450 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA, 13,5 KW
Sončne elektrarne, Trbovlje

5400 € do 9000 €

CENA, SONČNO ELEKTRARNO IN TOPLOTNO ČRPALKO. , ZA POTREBE OGREVANJA OBJEKTA DO 400M2.
Sončne elektrarne, Ravne Na Koroškem

10800 € do 18000 €

CENA, SONČNO ELEKTRARNA NA STREHI, 50,00 M2
Sončne elektrarne, Rače

2700 € do 4500 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA, 3,5-5KW
Sončne elektrarne, Ljubljana

2700 € do 4500 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA ZA STANOVANJSKO HIŠO, CCA 7 KW
Sončne elektrarne, Železniki

4500 € do 7500 €

CENA, SONČNE ELEKTRARNE MONTAŽA NA STREHI, 11 KW
Sončne elektrarne, Cerknica

4500 € do 7500 €

CENA, DOBAVO IN MONTAŽO SONČNE NA AVTODOM, 175 W
Sončne elektrarne, Lenart v Slovenskih Goricah

900 € do 1500 €

CENA, SAMOOSRBNO SONČNO ELEKTRARNO, PO OPISU
Sončne elektrarne, Koper

7200 € do 12000 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA, DVOKAPNA STREHA DIMENZIJ HISE 10X8
Sončne elektrarne, Žabnica

4050 € do 6750 €

CENA, SONČNO ELEKRARNO, 10KW
Sončne elektrarne, Lukovica

4500 € do 7500 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA ZA STREHO, 12 KW
Sončne elektrarne, Selca

900 € do 1500 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA, 10 KW
Sončne elektrarne, Postojna

900 € do 1500 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA, PORABIMO 600 KWH MESECNO
Sončne elektrarne, Medvode

891 € do 1485 €

CENA, SONČNO ELEKTRARNO, 50 M2
Sončne elektrarne, Jezersko

900 € do 1500 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA NA KLJUČ, PO OPISU
Sončne elektrarne, Velenje

5400 € do 9000 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA ZA LASTNE POTREBE, 9KW
Sončne elektrarne, Medvode

675 € do 1125 €

CENA, FOTOVOLTAIKA HIŠA 200M2, 8 KW
Sončne elektrarne, Škofja Loka

3600 € do 6000 €

CENA, SONČNO ELEKTRARNO ZA SAMOOSKRBO, 11000
Sončne elektrarne, Ljubljana - Šmartno

4950 € do 8250 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA, 14 KW
Sončne elektrarne, Kočevje

900 € do 1500 €

CENA, ELEKTRARNO Z DOKUMENTACIJO, 10KW
Sončne elektrarne, Maribor

900 € do 1500 €

CENA, SONČNA ELEKTRARNA, 8
Sončne elektrarne, Prevalje

720 € do 1200 €

CENA, SONČNO ELEKTRARNO NA HIŠI, 1 KOM
Sončne elektrarne, Škofljica

900 € do 1500 €

CENA, NAMESTITEV SONČNE ELEKTRARNE, 120M2
Sončne elektrarne, Ljubljana - Dobrunje

900 € do 1500 €

CENA, SONČNO EL. ZA NAŠO HIŠO, 110 M2
Sončne elektrarne, Zagorje ob Savi

900 € do 1500 €

CENA, POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE, V OPISU
Sončne elektrarne, Rateče Planica

720 € do 1200 €

CENA, SONČNO ELEKTRARNO, STANOVANSKA POVRŠINA 150 M2
Sončne elektrarne, Pobegi

1350 € do 2250 €

CENA, POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE, 11 KW, NA RAZPOLAGO 170 M2 STREHE
Sončne elektrarne, Velika Nedelja

810 € do 1350 €

CENA, SOLARNI SISTEM, CCA 14KW
Sončne elektrarne, Kranj

675 € do 1125 €Poglej druge končane projekte in cene

SONČNE ELEKTRARNE CENIK

Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

206+ PODJETIJ ZA SONČNE ELEKTRARNE
BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
BREZ PROVIZIJ
PRIDOBI PONUDBO

IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE SONČNE ELEKTRARNE?

 • Sončne elektrarne Ajdovščina
 • Sončne elektrarne Bled
 • Sončne elektrarne Bovec
 • Sončne elektrarne Celje
 • Sončne elektrarne Črna na Koroškem
 • Sončne elektrarne Črnomelj
 • Sončne elektrarne Domžale
 • Sončne elektrarne Gornja Radgona
 • Sončne elektrarne Gornji Grad
 • Sončne elektrarne Hrastnik
 • Sončne elektrarne Ilirska Bistrica
 • Sončne elektrarne Izola
 • Sončne elektrarne Jesenice
 • Sončne elektrarne Kamnik
 • Sončne elektrarne Kidričevo
 • Sončne elektrarne Kobarid
 • Sončne elektrarne Kočevje
 • Sončne elektrarne Koper
 • Sončne elektrarne Kranj
 • Sončne elektrarne Kranjska Gora
 • Sončne elektrarne Krško
 • Sončne elektrarne Laško
 • Sončne elektrarne Lendava
 • Sončne elektrarne Litija
 • Sončne elektrarne Ljubljana
 • Sončne elektrarne Ljutomer
 • Sončne elektrarne Maribor
 • Sončne elektrarne Metlika
 • Sončne elektrarne Mojstrana
 • Sončne elektrarne Mozirje
 • Sončne elektrarne Murska Sobota
 • Sončne elektrarne Nova Gorica
 • Sončne elektrarne Novo mesto
 • Sončne elektrarne Ormož
 • Sončne elektrarne Piran - Pirano
 • Sončne elektrarne Pivka
 • Sončne elektrarne Portorož
 • Sončne elektrarne Postojna
 • Sončne elektrarne Ptuj
 • Sončne elektrarne Radeče
 • Sončne elektrarne Radenci
 • Sončne elektrarne Radovljica
 • Sončne elektrarne Ravne Na Koroškem
 • Sončne elektrarne Ribnica
 • Sončne elektrarne Rogaška Slatina
 • Sončne elektrarne Sevnica
 • Sončne elektrarne Sežana
 • Sončne elektrarne Škofja Loka
 • Sončne elektrarne Slovenj Gradec
 • Sončne elektrarne Slovenska Bistrica
 • Sončne elektrarne Slovenske Konjice
 • Sončne elektrarne Šoštanj
 • Sončne elektrarne Štore
 • Sončne elektrarne Tolmin
 • Sončne elektrarne Trbovlje
 • Sončne elektrarne Tržič
 • Sončne elektrarne Trzin
 • Sončne elektrarne Velenje
 • Sončne elektrarne Vipava
 • Sončne elektrarne Vojnik
 • Sončne elektrarne Vransko
 • Sončne elektrarne Vrhnika
 • Sončne elektrarne Žalec
 • Sončne elektrarne Zreče
 • Sončne elektrarne Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  © 2022 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane