POLITIKA ZASEBNOSTI

0 Preambula

Varovanje osebnih podatkov in zasebnosti je za podjetje velikega pomena, zato temu posvečamo veliko pozornosti na vseh delih spletnega mesta in procesih, ki jih izvajamo. Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami. Vse aktivnosti podjetja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so usklajene z veljavno evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR), konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.). Osnovna uporaba spletne strani je vedno na voljo, brez da bi morali z nami deliti kakršnekoli osebne podatke. Za dostop do dodatnih storitev spletnega mesta pa veljajo pravila v nadaljevanju tega dokumenta.

1 Splošno

Namen zbiranja osebnih podatkov je izključno za informiranje zainteresiranih izvajalcev za gradnjo in prenovo. V politiki zasebnosti vas bomo seznanili z: imenom in kontaktnimi podatki upravljalca podatkov, namenom obdelovanja vaših osebnih podatkov, pravnimi podlagami za obdelovanje vaših osebnih podatkov, prejemniki vaših osebnih podatkov, možnostjo prenosa vaših osebnih podatkov v tretje države in pravno podlaga za takšen prenos, časovno obdobje, v katerem so podatki hranjeni in kakšni kriteriji veljajo za določitev časovnega obdobja, kategorije posredovanih in hranjenih osebnih podatkov, viri osebnih podatkov, vse vaše pravice za upravljanje vaših osebnih podatkov.

2 upravljalec podatkov

Daibau d.o.o. za storitve, Pijavišće 17 G, Zagreb, Hrvaška, davčna številka (“OIB”) 43235052044, e-mail: info@mojmojster.net. Daibau d.o.o. je del skupine podjetij, ki poslujejo na različnih tržiščih. Skupina ni obvezana za dodelitev osebe za varstvo podatkov – DOP.

3 Vaše pravice

Kot uporabnik spletnega mesta imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki naslednje pravice:
 • pravica do dostopa,
 • pravica do spremembe in dopolnitve osebnih podatkov,
 • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov,
 • pravica do zavrnitve obdelave podatkov,
 • pravica za prenos podatkov,
 • pravica za umik soglasja za obdelavo podatkov.
Kot uporabnik imate vedno pravico do pritožbe pristojni instituciji. Če imate vprašanja v zvezi z obdelovanjem podatkov ali politiko zasebnosti, se vedno lahko obrnete na nas na prej navedenem kontaktnem naslovu.

3.1 Pravica do dostopa

Kot uporabnik imate pravico, da brezplačno zahtevate in pridobite informacije o vaših osebnih podatkih in kopijo vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Poleg tega imate prav tako naslednje pravice za dostop do informacij glede:
 • namena za obdelavo podatkov,
 • kategorij osebnih podatkov, ki so predmet obdelave,
 • prejemnikov ali kategorij prejemnikov, katerim so bili osebni podatki posredovani, še posebej prejemnikom v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • časovnega obdobja za hranjenje teh osebnih podatkov za podatke, kjer je to mogoče,
 • možnosti za oddajo zahteve upravljalcu podatkov za izbris osebnih podatkov ali zahteve za prepoved obdelave osebnih podatkov,
 • možnosti za oddajo pritožbe pristojni instituciji,
 • informiranja o obstoju avtomatskega odločanja, vključno s segmentacijo uporabnikov, glede na Člen 22(1) in (4) v GDPR vsaj v primerih, kjer je mogoče sistem avtomatskega odločanja razumevati na laični osnovi ter nanj vplivati in kjer ta bistveno vpliva na obdelavo ali bogatenje vaših osebnih podatkov.
Poleg navedenih pravic imate tudi pravico do pridobitve informacije o tem, kam so bili vaši osebni podatki posredovali in kakšni ukrepi so bili uporabljeni za njihovo zaščito.

3.2 Pravica do spremembe in popravkov osebnih podatkov

Kot uporabnik imate pravico, da lahko kadarkoli in takoj zahtevate dopolnitev, spremembo ali popravke netočnih osebnih podatkov. Glede na namene osebnih podatkov, lahko kadarkoli zahtevate, kako mora upravljalec osebne podatke popraviti, da bodo ustrezni.

3.3 Pravica do izbrisa

Kot uporabnik imate pravico, da nemudoma zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, kjer je naša dolžnost, da vaše podatke takoj po prejetju zahteve, brez odloga, izbrišemo, in tudi kadar:
 • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili predhodno zbrani,
 • ste umaknili soglasje, na podlagi katerega je upravljalec obdeloval podatke, zaradi česar upravljalec nima več pravne podlage za obdelavo, glede na Člen 6(1) GDPR,
 • so bili vaši podatki nelegalno pridobljeni,
 • kadar zavrnete obdelavo podatkov glede na Člen 21(2) GDPR in zaradi nje ne obstaja pravna podlaga za nadaljnjo obdelavo.

3.4 Pravica biti pozabljen

V primeri, da je bil del vaših osebnih podatkov javno objavljen na spletnem mestu ali na spletnih mestih drugih upravljalcev, glede na Člen 17(1) GDPR, bomo na vašo zahtevo, kadar je to mogoče z razumnim vložkom in iz tehničnega vidika, pozvali upravljalce, da izbrišejo te podatke, mi pa bomo poskrbeli, da se iz našega spletnega mesta odstranijo vse vsebine in spletne povezave do teh podatkov.

3.5 Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kot uporabnik imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave podatkov, kadar:
 • izpodbijate pravilnost vaših podatkov z možnostjo, da sami preverimo pravilnost podatkov,
 • je obdelava podatkov nezakonita in na vašo zahtevo podatkov nismo izbrisali, temveč ste zahtevali le omejitev obdelave,
 • osebnih podatkov več ne potrebujemo za namene, za katere so bili predhodno zbrani.

3.6 Pravica do prenosa podatkov

Kot uporabnik imate pravico, da prejmete vse vaše osebne podatke, ki so nam bili posredovani v strukturirani, razumljivi in berljivi elektronski obliki. Prav tako imate pravico do prenosa teh podatkov k drugemu upravljalcu podatkov brez zavlačevanje iz naše strani na podlagi soglasja v skladu z točko (a) Člena 9(2) GDPR ali na podlagi pogodbe iz točke (b) Člena 6(1), kjer se obdelava podatkov izvaja avtomatizirano. Nadalje, za uveljavljanje pravice za prenos podatkov v skladu z Členom 20(1) GDPR, imate prav tako pravico za neposreden prenos podatkov od enega upravljalca do drugega, ne da bi se pri tem spremenile pravice in svoboščine ostalih.

3.7 Pravica do ugovora

Kot uporabnik imate kadarkoli pravico do ugovora k obdelavi vaših osebnih podatkov, glede na vaš specifičen primer, v skladu z Členom 6(1) GDPR. V tem primeru ne bomo nadaljevali z obdelavo vaših podatkov, razen če bomo za to še vedno imeli ustrezne pravne podlage, ki prevladajo nad vašimi, kot so zastopanje pravic upravljalca, odgovori na zahtevke ali tožbe, naloge organov pregona in podobno. Prav tako imate kadarkoli pravico do ugovora in prenehanja obdelave podatkov, če:
 • uporabljamo vaše osebne podatke za potrebe neposrednega oglaševanja in marketinga,
 • uporabljamo vaše podatke za razvrščanje ali segmentacijo uporabnikov, namenjeno za neposredno oglaševanje in marketing,
 • uporabljamo vaše podatke za raziskovanje ali ugotavljanje preteklih dejstev ali trendov.

3.8 Pravica do umika soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Kot uporabnik imate pravico, da kadarkoli umaknete vaše soglasje za obdelavo podatkov. Vaš umik soglasja sicer ne deluje retroaktivno, kar pomeni, da smo kot upravljalec imeli vse do umika pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov.

4 Mladoletne osebe

Naše spletno mesto in storitve niso namenjene za uporabo mladoletnim osebam, zato nimamo namena ali na kakršnikoli način ne spodbujamo mladoletnih uporabnikov spletnega mesta za posredovanje osebnih podatkov. V primeru, da sumite, da je vaš otrok ali mladoletna oseba v vašem skrbništvu posredovala svoje ali vaše osebne podatke, vas naprošamo, da nas o tem nemudoma obvestite in vložite zahtevo, kaj naj s podatki naredimo.

5 Varstvo podatkov

5.1 Varovanje in enkripcija

V podjetju smiselno sledimo tehničnim in organizacijskim ukrepom (TOMs) za preprečevanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam, nelegalno obdelavo podatkov ali izgubo podatkov iz malomarnosti. Spletna stran je dostopna le preko zavarovane šifrirane povezave (SSL), ravno tako se izmenjava podatkov (posredovanje podatkov iz spletne strani upravljalca v interni informacijski sistem upravljalca) izvaja preko šifriranih povezav. Tako se vaši osebni podatki prenesejo v šifrirano obliko. Naši varnostni ukrepi nenehno izboljšujemo v skladu s tehnološkim napredkom. Upravljalec pa ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

5.2 Spletno gostovanje

Spletno gostovanje je locirano v Sloveniji in ga izvaja DHH.si d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, s katerim smo stopili v pogodbeno razmerje na podlagi sprejetje pogojev poslovanja. Za več informacij se prosim obrnite na https://www.domenca.com/izjava-o-varnosti/.

6 Datoteke za spremljanje dogodkov na strežniku

Vsakič, ko obiščete našo spletno stran, avtomatiziran sistem zapiše serijo splošnih anonimiziranih podatkov o vašem obisku. Ti splošni tehnični podatki, zapisani v datotekah z zapisi o poteku izvajanja aktivnosti, so shranjeni pri ponudniku spletnega gostovanja iz točke 5.2.

6.1 Zabeležene informacije o dogodkih na strežniku

Avtomatsko beležimo naslednje informacije:
 • tip brskalnika in verzijo,
 • operacijski sistem, ki je bil uporabljen ob obisku strani,
 • spletne stran, iz katere ste dostopali do našega spletnega mesta (”referrers”),
 • ogledane podstrani našega spletnega mesta,
 • čas in datum dostopa in trajanje vašega obiska,
 • IP naslov,
 • druge podobne podatke, ki jih uporabljamo v primeru zlorab in napadov na naše informacije sisteme.
Podatkov ne uporabljamo za ugotavljanje vaše identitete. Informacije potrebujemo tudi za to da:
 • prikazujemo vsebino vašega mesta pravilno,
 • optimiziramo vsebino vašim tehničnim zmožnostim,
 • omogočamo izboljšavo uporabniške izkušnje skozi nadaljnji razvoj,
 • lahko zagotovimo dovolj podatkov za pregon zoper subjekte, ki bi ali so izvedli kibernetske napade.
Podatke anonimiziramo in jih spremljamo z različnimi statističnimi metodami, prav tako pa jih koristimo za to, da vam zagotovimo varno uporabo spletnega mesta.

7 Piškotki

7.1 Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno mesto (s svojega spletnega strežnika upravljalec spletnega mesta pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani S omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da upravljalec izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.

7.2 Kakšne vrste piškotkov uporabljamo?

Upravljalec lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov: Začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh. Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke upravljalca lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki; Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani upravljalca, ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto; Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

7.3 Kakšne piškotke uporabljamo

PIŠKOTKI MojMojster Piškotek mojmojster: piškotek za avtentikacijo in podatke o seji hrani podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje in prikazovanje strani sistema MojMojster ob obisku. Čas trajanja: 2 meseca. Piškotek PHPSESSID: sejni piškotek se shrani, ko je registrirani izvajalec prijavljen v stran in hrani naključni unikatni identifikator seje za trajanje seje. Namen piškotka je zagotavljanje identifikacije prijavljenega uporabnika v sistem MojMojster za čas trajanja seje. Čas trajanja: trajanje seje. PIŠKOTKI Google Analytics: piškotki za spremljanje prometa spletne strani. _ga Cookie: This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners. _gat Cookie: it is used to throttle the request rate - limiting the collection of data on high traffic sites. It expires after 10 minutes. -gid Cookie: It stores and updates a unique value for each page visited. PIŠKOTKI partnerjev Google za prikaz oglasov. PIŠKOTKI Facebook: act, c_user, datr, dpr, fr, pl, presence, sb, wd, xs, spremljanje uporabnikov in oglaševanje. PIŠKOTKI smartlookCookie: spremljanje sej za izboljšanje uporabniškega vmesnika, trajanje 1 dan.

8 Kako zbiramo vaše podatke?

Vaše podatke zbiramo na podlagi spletnih obrazcev za oddajo povpraševanja, preko telefona ali elektronskega sporočila. Pri pošiljanju elektronskih sporočil vedite, da ne moremo jamčiti za varnost vaših podatkov, ki ste jih poslali preko vašega elektronskega poštnega strežnika. V nadaljevanju navajamo vse aspekte in razloge za zbiranje podatkov.

8.1 Spletni obrazec

Preko spletnega obrazca, nam posredujete informacije o vašem projektu in kontaktne podatke. Spletni obrazec je prilagojen glede na kategorijo in vrsto povpraševanja, ki ga oddajate. Ob oddaji povpraševanja vas pozovemo, da se seznanite s pogoji uporabe in politiko zasebnosti. Ponudnik spletnega gostovanja sodelavcem posreduje vaše oddane podatke.

8.2 Potrditev elektronskega naslova in telefonske številke

Na vaš elektronski naslov vam pošljemo sporočilo s povezavo, kjer potrdite, da ste lastnik navedenega elektronskega naslova, za tem pa vam pošljemo še SMS sporočilo za potrditev telefonske številke. Naš sodelavec ali sodelavka vas lahko še pokliče za pridobitev morebitnih manjkajočih podatkov.

8.4 Posredovanje kontaktov primernim izvajalcem

Vaši podatki se anonimizirano prikažejo vsem izvajalcem, ki ustrezajo kategoriji vašega projekta in lokaciji izvedbe. Šele, kadar se izvajalec zanima za vaš projekt, lahko dostopa do osebnih podatkov - telefonske številke in vašega imena, kar zabeležimo in redno spremljamo. Kadarkoli se lahko odločite, da boste povpraševanje skrili iz javne objave, s čimer izvajalcem ne bo več dostopno. Prav tako lahko kadarkoli povpraševanje tudi zaključite. Izvajalci, ki so dobili dostop do vaših osebnih podatkov, ta dostop ohranijo, razen, če vložite zahtevo za izbris.

8.5 Obvestila

Za uspešno komunikacijo med vami in izvajalci vam lahko pošljemo elektronska sporočila in SMS, ki se nanašajo na nova sporočila izvajalcev, nove prejete ponudbe ali pozive za zaključevanje povpraševanja.

8.6 Pogovori

Z izvajalci si lahko preko platforme izmenjujete sporočila, do katerih imate dostop samo vi in izvajalec ter upravljalec za namene morebitnega reševanja sporov.

9. Zakaj obdelujemo vaše podatke?

9.1 Na splošno

Vaše podatke zbiramo izključno za že omenjene namene, za katere imamo ustrezne pravne podlage. Vaših osebnih podatkov ne obdelujemo za nobene druge namene, ki niso omenjeni v tem dokumentu ali niso potrebni za izvajanje storitev v skladu z legitimnim interesom.

9.2 Marketing, prodaja tretjim osebam

Vaše podatke posredujemo izključno preverjenim poslovnih subjektom, katerih dejavnosti so v skladu z vašo potrebo po storitvi. Poslovnim subjektom je posredovanje tretjim osebam prepovedano s pogoji uporabe, razen, če tega posebej ne določajo pogodbe o sodelovanju.

9.3 Registracija uporabnika

Z oddajo povpraševanja se vam avtomatsko ustvari uporabniški račun, kjer lahko lažje upravljate s vsemi funkcionalnostmi spletnega mesta, kot so upravljanje oddanih povpraševanj, komunikacija in rokovanje z vašimi osebnimi podatki.

9.4 Prostovoljne dodatne osebne informacije

Za personalizacijo vaše predstavitve podjetjem lahko v vašem uporabniškem računu dodate tudi vašo osebno fotografijo ali drugo fotografijo za personalizacijo.

9.5 Registracija poslovnega subjekta

Vsak poslovni subjekt, ki ima registrirano dejavnost znotraj dejavnosti, ki jih podpira spletno mesto, lahko prostovoljno ustvari uporabniški račun. Šele ob podpisani izjavi o istovetnosti, individualni obravnavi in pregledu poslovanja podjetja je poslovnemu subjektu omogočen dostop do dela osebnih podatkov za uporabnike, ki ustrezajo njegovim komercialnim interesom in kompetencam.

10. Kakšne so pravne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov?

10.1 Na splošno

Vaše podatke obdelujemo legitimno in v skladu z zakonodajo. Vsi naši procesi so transparentni in podrobno predstavljeni v tem dokumentu.

10.2 Marketing, prodaja tretjim osebam

Podatke posredujemo le tistim tretjim osebam, s katerimi smo vstopili v formalno razmerje. Obdelovanje vaših osebnih podatkov je pomembno predvsem za izpolnjevanje pričakovanj tako uporabnikov kot poslovnih subjektov in zato je tudi v skladu s Členom 6(1)b GDPR.

10.3 Registracija uporabnika

Po registraciji oziroma oddaji povpraševanja je obdelava podatkov potrebna predvsem za izpolnjevanje naših obveznosti do vas, ki smo se jih zavezali izpolniti v splošnih pogojih v skladu s Členom 6(1)b GDPR kar zajema predvsem izvedbo vašega naročila, komunikacijo med vami in nami in vašo komunikacijo z izvajalci.

11 Katere podatke obdelujemo?

11.1 Na splošno

Eksplicitno vas pozivamo, da ne posredujete nobenih osebnih podatkov, ki niso relevantni za uspešno izpolnjevanje namena spletnega mesta. To se posebej nanaša na občutljive osebne podatke. Zato vas tudi nikoli ne pozivamo, da bi posredovali podatke kot so spol, etnična pripadnost, politična mnenja in podobno.

11.2 Kontaktiranje

V primeru, da ste z nami vstopili v kontakt preko elektronskega sporočila ali ste nas poklicali na telefon, shranimo in obdelamo samo tiste osebne podatke, ki bi ji sicer od vas zahtevali v spletni formi. Ti podatki se obdelujejo na enak način, kot podatki, posredovani iz spletne forme.

11.3 Uporabniški račun, oddaja povpraševanja in potrdilo povpraševanja

Obvezni podatki, ki so potrebni za realizacijo namena spletnega mesta in storitve, ki jo nudimo, in dodatni neobvezni podatki so ustrezno ločeno označeni. Od vas lahko zahtevamo posredovanje naslednjih podatkov:
 • vaši kontaktni podatki: ime, občina, telefonska številka in elektronski naslov,
 • podrobnosti o vašem projektu,
 • dodatni neobvezni podatki o projekti.

12 S kom delimo vaše podatke?

12.1 Prejemniki podatkov in upravljalci

Vaše podatke delimo v celoti ali samo deloma, vendar samo v obsegu, kakor je to minimalno potrebno, z naslednjimi kategorijami upravljalcev:
 • ponudniki storitev – izvajalci, kakor je opisano v splošnih pogojih,
 • poslovni partnerji – oglaševalci, kakor je opisano v splošnih pogojih,
 • pristojne institucije z nalogom ali drugim zahtevkom.
Nadalje bodo vaši podatki deloma ali v celoti posredovani naslednjim prejemnikom, ki so v vlogi obdelovalcev:
 • DHH.si d.o.o. (spletno gostovanje, Webmail – Slovenia),
 • Google LLC (Analytics, Drive - USA - Privacy Shield),
 • Microsoft Inc. (Skype - USA - Privacy Shield),
 • ponudniki storitev (IT storitve).

12.2 Posredovanje podatkov v tretje države

V skladu s tem, da predstavljamo skupino podjetij, ki ima svoje aktivnosti razpršene po različnih državah, lahko vaše podatke posredujemo tudi podjetjem v tretjih državah, natančneje podjetju Daibau Sistem DOO, ki posluje v Novem Sadu, Republika Srbija. Ker Republika Srbija ni članica Evropske unije in Evropska komisija ni izdala posebnih navodil za države izven Evropske unije, sodi med tretje države. Potencialno posredovanje podatkov tretjim državam je zavarovano z istimi smernicami, kakor veljajo za EU (TOMs), sprejeli pa smo še dodatne ukrepe za varnost vaših podatkov. Z omenjenim podjetjem, ki je v celoti v lasti matičnega podjetja, imamo prav tako podpisano pogodbo o posredovanju in varovanju osebnih podatkov. Pogodba vsebuje vse potrebne sestavine, ki jih predpisuje GDPR.

13 Koliko časa hranimo vaše podatke?

Osebne podatke, ki jih obdelujemo, obdržimo toliko časa, kot imamo vaše soglasje za njihovo hranjenje in obdelavo in kolikor časa je potrebno za izvajanje storitve. Za vašo varnost in preglednost podatke izbrišemo v primernem časovnem obdobju. Vaše podatke pa lahko kadarkoli na zahtevo nemudoma izbrišemo, razen, če zakon ne predvideva posebnih omejitev ali če so podatki že del postopka zoper vas ali drugi subjekt.

14 Prejemniki

14.1 Google Analytics

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletne analize podjetja Google Ireland Ltd. (»Google«). Storitev Google Analytics uporablja posebno obliko piškotka, ki je shranjen na vašem računalniku in omogoča analizo vaše uporabe spletne strani. Informacije o uporabi spletne strani, ki jih zbere piškotek, se praviloma prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se na njem shranijo. Radi bi poudarili, da je bila storitev Google Analytics na tej spletni strani razširjena tako, da vključuje kodo »gat._anonymizeIp();«, ki zagotavlja anonimno zbiranje naslovov IP (tako imenovano IP-maskiranje). Z anonimizacijo IP-ja na tej spletni strani bo na območju EU in drugih držav pogodbenic Evropskega gospodarskega prostora Google skrajšal vaš IP-naslov. Samo v izjemnih primerih se na Googlov strežnik v ZDA prenese celoten IP-naslov in se tam skrajša. Google uporablja te informacije v našem imenu za analizo vaše uporabe te spletne strani, da lahko izdela poročila o aktivnostih na spletni strani in zagotovi dodatne storitve, povezane z uporabo spletne strani in uporabo interneta. Google lahko te informacije posreduje tretjim osebam, če to zahteva zakon ali če te tretje osebe obdelujejo podatke v Googlovem imenu. Naslov IP, ki ga posreduje vaš brskalnik v sklopu storitve Google Analytics, ni združen z nobenimi drugimi Googlovimi podatki. Google Analytics uporabljamo za analizo in redno izboljševanje uporabe naše spletne strani. S pomočjo pridobljenih statističnih podatkov lahko izboljšamo našo ponudbo in jo pripravimonaredimo bolj zanimivo za vas kot uporabnika. Hkrati pridobivamo informacije o funkcionalnosti našega spletnega mesta (na primer za zaznavanje težav z navigacijo). V konfiguraciji Google Analytics smo zagotovili, da Google prejme te podatke kot obdelovalec, in zato teh podatkov ne sme uporabljati za lastne namene. Konfiguracija oglaševalskih funkcij storitve Google Analytics ni odvisna od tega in je opisana v ustreznem spodnjem razdelku, pod pogojem, da se uporablja tudi na tem spletnem mestu.

14.2 Google Maps

Če uporabljate Google Zemljevide, je potrebno shraniti vaš IP naslov. Te informacije se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo pri čemer SIOUG nima vpliva na ta prenos podatkov. Uporaba Google Zemljevidov je v interesu, da naša spletna stran olajša lokacijo krajev, ki jih oglašujemo. To je zakoniti interes v skladu s čl. 6 (1) (f) Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov. Podatki o tretji osebi: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436 1001. Pogoji storitve Google Analytics, splošen pregled načel varnosti in zasebnosti Google Analytics, pravilnik o zasebnosti podjetja Google. Google upošteva določila zasebnostnega ščita EU–ZDA.
SLOVENIA
MOJMOJSTER.NET

Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor

00386 40 145 800

KONTAKTI

Povpraševanja: 051 216 651
Podjetja: 040 145 800

REGIONALNE STRANI

www.daibau.com
www.daibau.at
www.mojmojster.net
www.emajstor.hr
www.daibau.rs
© 2020 Eforma d.o.o., vse pravice pridržane