POLITIKA ZASEBNOSTI

0 Preambula

Zaščita vaše zasebnosti in osebnih podatkov nam je zelo pomembna in jo vedno upoštevamo pri vseh poslovnih transakcijah.

Našo spletno stran lahko vedno uporabljate, ne da bi delili svoje osebne podatke. Vendar lahko za posamezne storitve veljajo drugačna pravila, na katera se sklicujemo spodaj.

1 Splošno

Namen obdelave vaših osebnih podatkov je zagotavljanje informacij o nabavi / naročilih gradbenih in obrtniških storitev ter predstavitev blaga in drugih s tem povezanih storitev. V tej politiki zasebnosti so navedene naslednje informacije:

 • ime in kontaktni podatki upravljavca podatkov,
 • nameni obdelave vaših osebnih podatkov,
 • pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov,
 • prejemniki vaših osebnih podatkov,
 • možen prenos vaših osebnih podatkov v tretje države in razlaga pravne podlage za tak prenos,
 • obdobje, za katero se hranijo vaši osebni podatki, in merila, uporabljena za določitev tega obdobja,
 • kategorije vaših obdelanih osebnih podatkov,
 • viri vaših osebnih podatkov,
 • vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

2 upravljalec podatkov

Daibau International d.o.o., Ulica Škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, Slovenija. ID DDV: 76619982. Telefonska številka: 040 145 800. Elektronski naslov: info@mojmojster.net

3 Vaše pravice

Kot uporabnik spletnega mesta imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki naslednje pravice:

 • pravica do dostopa,
 • pravica do spremembe in dopolnitve osebnih podatkov,
 • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov,
 • pravica do zavrnitve obdelave podatkov,
 • pravica za prenos podatkov,
 • pravica za umik soglasja za obdelavo podatkov.
Kot uporabnik imate vedno pravico do pritožbe pristojni instituciji. Če imate vprašanja v zvezi z obdelovanjem podatkov ali politiko zasebnosti, se vedno lahko obrnete na nas na prej navedenem kontaktnem naslovu.

3.1 Pravica do dostopa

Upravičeni ste, da brezplačno pridobite informacije o svojih osebnih podatkih in kopijo svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Poleg tega ste upravičeni do dostopa do naslednjih informacij:

 • nameni obdelave,
 • kategorije zadevnih osebnih podatkov,
 • prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili ali bodo razkriti osebni podatki, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • kadar je to mogoče, predvideno obdobje, za katerega bodo shranjeni osebni podatki, ali če to ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice zahtevati od upravljavca, da popravi ali izbriše osebne podatke ali omejitev obdelave ali osebnih podatkov v zvezi z posameznikom, na katerega se takšni osebni podatki nanašajo ali ugovarjati takšni obdelavi;
 • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebne podatke ne zbiramo od vas, katerekoli informacije v zvezi z virom le-teh osebnih podatkov;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR, in, vsaj v teh primerih, pomembne informacije o vpleteni logiki ter pomen in predvidene posledice, ki jih ima takšna obdelava za vas.

Poleg tega ste upravičeni pridobiti informacije o tem, ali se vaši osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V tem primeru ste upravičeni, da vas obvestimo o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

3.2 Pravica do spremembe in popravkov osebnih podatkov

Upravičeni ste, od nas zahtevati popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, brez nepotrebnega odlašanja.

Glede na namene obdelave ste upravičeni do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno tako, da predložite dodatno izjavo.

3.3 Pravica do izbrisa

Upravičeni ste, od nas zahtevati izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, brez nepotrebnega odlašanja, zato smo dolžni brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, če velja eden od naslednjih razlogov, dokler obdelava ni potrebna:

 • osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • umaknete soglasje, na katerem temelji obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) GDPR ali točko (a) člena 9(2) GDPR, in za obdelavo ni druge pravne podlage ,
 • ugovarjate obdelavi v skladu s členom 21(1) GDPR in ni prevladujočih legitimnih razlogov za obdelavo ali ugovarjate obdelavi v skladu s členom 21(2) GDPR,
 • osebni podatki so bili nezakonito obdelani,
 • osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti v zakonodaji Unije ali države članice, ki velja za nas,
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1) GDPR.

3.4 Pravica do pozabe

Kadar smo osebne podatke objavili in smo v skladu s členom 17(1) dolžni osebne podatke izbrisati, bomo ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvedbe sprejeli smiselne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, za obveščanje drugih upravljavcev o obdelavi vaših osebnih podatkov, za katere ste zahtevali, da takšni upravljavci izbrišejo kakršne koli povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije, če obdelava ni potrebna.

3.5 Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kot uporabnik imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave podatkov, kadar:
 • izpodbijate točnost osebnih podatkov za obdobje, ki nam omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev uporabe le-teh,
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih od nas zahtevate za uveljavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • ugovarjate obdelavi v skladu s členom 21(1) GDPR, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi.

3.6 Pravica do prenosa podatkov

Upravičeni ste, da prejmete osebne podatke, ki se nanašajo na vas in ki smo jih prejeli, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Upravičeni ste, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu (kateremu so bili osebni podatki posredovani) brez oviranja z naše strani, če obdelava temelji na soglasju v skladu s točko (a) člena 6(1) GDPR ali točke (a) člena 9(2) GDPR ali na podlagi pogodbe v skladu s točko (b) člena 6(1) GDPR in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, dokler obdelava ni potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali za izvajanje uradne oblasti, ki nam je zaupana.

Poleg tega ste pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20(1) GDPR upravičeni do neposrednega prenosa osebnih podatkov od enega upravljavca na drugega, kadar je to tehnično izvedljivo in če to ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih oseb.

3.7 Pravica do ugovora

Iz razlogov, ki se nanašajo na vaš specifični položaj, ste upravičeni kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas na osnovi točke (e) ali (f) člena 6 (1) GDPR. To velja tudi za oblikovanje profilov na podlagi teh določb.

Vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, če boste ugovarjali obdelavi, razen če bomo lahko dokazali prepričljive legitimne razloge za obdelavo, ki prevlada nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če vaše osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, ste upravičeni kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov za takšno trženje. To velja za oblikovanje profilov, v obsegu, ki je povezan s takim neposrednim trženjem.

Če nasprotujete obdelavi za namene neposrednega trženja, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali za te namene.

Poleg tega imate pravico iz razlogov, ki se nanašajo na vaš specifični položaj, ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene v skladu s členom 89(1) GDPR, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge zaradi javnega interesa.

3.8 Avtomatizirano individualno sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Imate pravico, da ne boste predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke, ki se nanašajo ali pomembno vplivajo na vas, če odločitev (1) ni potrebna za sprejetje ali izvedbo pogodbe med vami in nami ali (2) ni dovoljena z zakonodajo Unije ali države članice, ki velja za nas in ki določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter legitimnih interesov, ali (3) ne temelji na vašem izrecnem soglasju.

3.9 Pravica do umika soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Kot uporabnik imate pravico, da kadarkoli umaknete vaše soglasje za obdelavo podatkov. Vaš umik soglasja sicer ne deluje retroaktivno, kar pomeni, da smo kot upravljalec imeli vse do umika pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov.

4 Mladoletne osebe

Naše spletno mesto in storitve niso namenjene mladoletnim osebam in izrecno ne želimo zbirati informacij od mladoletnih oseb. Če starš ali zakoniti skrbnik mladoletne osebe meni, da nam je njegov ali njen otrok morda posredoval osebne podatke, nam pišite na spodnji kontaktni naslov in povezane osebne podatke bomo izbrisali v skladu z veljavno zakonodajo in to politiko zasebnosti.

5 Varstvo podatkov

5.1 Varovanje in enkripcija

Za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, nezakonite obdelave in nepooblaščene ali nenamerne izgube vaših podatkov uporabljamo smiselne tehnične in organizacijske ukrepe ter varnostne ukrepe.

To vključuje npr. šifriranje vašega komuniciranja z nami prek te spletne strani na podlagi šifrirnega protokola Secure Socket Layer (SSL). Kakovost našega šifriranja lahko preverite tukaj: https://www.ssllabs.com/ssltest.

Izrecno poudarjamo, da je prenos podatkov prek interneta lahko izpostavljen varnostnim ranljivostim in ga ni mogoče popolnoma zaščititi pred dostopom tretjih oseb.

5.2 Spletno gostovanje

Spletno gostovanje je locirano v Sloveniji in ga izvaja DHH.si d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, s katerim smo stopili v pogodbeno razmerje na podlagi sprejetje pogojev poslovanja. Za več informacij se prosim obrnite na https://www.domenca.com/izjava-o-varnosti/.

6 Datoteke za spremljanje dogodkov na strežniku

Vsakič, ko dostopate do našega spletne strani, avtomatiziran sistem zajema vrsto splošnih podatkov in informacij. Ti splošni podatki in informacije se shranjujejo v dnevniške datoteke našega strežnika podjetja DHH.si d.o.o., shranjenih v Sloveniji.

6.1 Zabeležene informacije o dogodkih na strežniku

Avtomatsko beležimo naslednje informacije:
 • tip brskalnika in verzijo,
 • operacijski sistem, ki je bil uporabljen ob obisku strani,
 • spletne stran, iz katere ste dostopali do našega spletnega mesta (”referrers”),
 • ogledane podstrani našega spletnega mesta,
 • čas in datum dostopa in trajanje vašega obiska,
 • IP naslov,
 • druge podobne podatke, ki jih uporabljamo v primeru zlorab in napadov na naše informacije sisteme.
Podatkov ne uporabljamo za ugotavljanje vaše identitete. Informacije potrebujemo tudi za to da:
 • prikazujemo vsebino vašega mesta pravilno,
 • optimiziramo vsebino vašim tehničnim zmožnostim,
 • omogočamo izboljšavo uporabniške izkušnje skozi nadaljnji razvoj,
 • lahko zagotovimo dovolj podatkov za pregon zoper subjekte, ki bi ali so izvedli kibernetske napade.
Podatke anonimiziramo in jih spremljamo z različnimi statističnimi metodami, prav tako pa jih koristimo za to, da vam zagotovimo varno uporabo spletnega mesta.

7 Piškotki

7.1 Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno mesto (s svojega spletnega strežnika upravljalec spletnega mesta pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani S omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da upravljalec izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.

7.2 Kakšne vrste piškotkov uporabljamo?

Upravljalec lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:

Začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh.

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke upravljalca lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;

Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani upravljalca, ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;

Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

7.3 Kakšne piškotke uporabljamo

PIŠKOTKI MojMojster

Piškotek mojmojster: piškotek za avtentikacijo in podatke o seji hrani podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje in prikazovanje strani sistema MojMojster ob obisku. Čas trajanja: 2 meseca.

Piškotek PHPSESSID: sejni piškotek se shrani, ko je registrirani izvajalec prijavljen v stran in hrani naključni unikatni identifikator seje za trajanje seje. Namen piškotka je zagotavljanje identifikacije prijavljenega uporabnika v sistem MojMojster za čas trajanja seje. Čas trajanja: trajanje seje.

PIŠKOTKI Google Analytics: piškotki za spremljanje prometa spletne strani.

_ga Cookie: This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners. _gat Cookie: it is used to throttle the request rate - limiting the collection of data on high traffic sites. It expires after 10 minutes. -gid Cookie: It stores and updates a unique value for each page visited.

PIŠKOTKI partnerjev Google za prikaz oglasov.

PIŠKOTKI Facebook: act, c_user, datr, dpr, fr, pl, presence, sb, wd, xs, spremljanje uporabnikov in oglaševanje.

PIŠKOTKI smartlookCookie: spremljanje sej za izboljšanje uporabniškega vmesnika, trajanje 1 dan.

8 Kako zbiramo vaše podatke?

Trenutno lahko na naši spletni strani vnesete svoje osebne podatke, nam pošljete e-pošto in nas kontaktirate po telefonu ali osebno. Prosimo upoštevajte, da nešifrirana e-poštna sporočila, poslana prek interneta, niso ustrezno zaščitena pred nepooblaščenimi tretjimi osebami.

V nadaljevanju najdete opis vseh načinov zbiranja vaših osebnih podatkov.

8.1 Spletni obrazec

Ko od vas prejmemo sporočilo, se bo naš obdelovalec podatkov DHH.si d.o.o. prijavil in shranil datum registracije, čas in IP naslov, s katerega je bila opravljena registracija. To je samo za dokazne namene, če e-poštni naslov uporablja nepooblaščena oseba.

Nepooblaščeno uporabo e-poštnega naslova preverjamo tudi tako, da naš obdelovalec DHH.si d.o.o. pošlje e-pošto na ta e-poštni naslov in zahteva potrditev vaše zahteve, s čimer nas samodejno obvesti, da je sporočilo izvirnega e-poštnega naslova pošta, uporabljena za zahtevo, bilo potrjeno.

Takšne zahteve mi in spodaj navedeni prejemniki obdelamo le, ko prejmemo to potrditev. V nasprotnem primeru bodo vaši podatki izbrisani 48 ur po pošiljanju našega e-poštnega sporočila (dvojni opt-in).

Upoštevajte, da nešifrirana e-poštna sporočila, poslana prek interneta, niso ustrezno zaščitena pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb.

8.2 Potrditev elektronskega naslova in telefonske številke

Na vaš elektronski naslov vam pošljemo sporočilo s povezavo, kjer potrdite, da ste lastnik navedenega elektronskega naslova, za tem pa vam pošljemo še SMS sporočilo za potrditev telefonske številke. Naš sodelavec ali sodelavka vas lahko še pokliče za pridobitev morebitnih manjkajočih podatkov.

8.4 Posredovanje kontaktov primernim izvajalcem

Vaši podatki se anonimizirano prikažejo vsem izvajalcem, ki ustrezajo kategoriji vašega projekta in lokaciji izvedbe. Šele, kadar se izvajalec zanima za vaš projekt, lahko dostopa do osebnih podatkov - telefonske številke in vašega imena, kar zabeležimo in redno spremljamo. Kadarkoli se lahko odločite, da boste povpraševanje skrili iz javne objave, s čimer izvajalcem ne bo več dostopno. Prav tako lahko kadarkoli povpraševanje tudi zaključite. Izvajalci, ki so dobili dostop do vaših osebnih podatkov, ta dostop ohranijo, razen, če vložite zahtevo za izbris.

8.5 Obvestila

Da bi olajšali odnos in komunikacijo med nami (in vami kot uporabnikom) ali med uporabniki, bo tudi vaša e-pošta obdelana z namenom, da vam posredujemo obvestila ali sporočila v zvezi s funkcionalnostmi platforme, kot je obvestilo o zahtevi drugega uporabnika.

8.6 Pogovori

Z izvajalci si lahko preko platforme izmenjujete sporočila, do katerih imate dostop samo vi in izvajalec ter upravljalec za namene morebitnega reševanja sporov.

9. Zakaj obdelujemo vaše podatke?

9.1 Na splošno

Vaše podatke zbiramo izključno za že omenjene namene, za katere imamo ustrezne pravne podlage. Vaših osebnih podatkov ne obdelujemo za nobene druge namene, ki niso omenjeni v tem dokumentu ali niso potrebni za izvajanje storitev v skladu z legitimnim interesom.

9.2 Marketing, prodaja tretjim osebam

Vaše podatke posredujemo izključno preverjenim poslovnih subjektom, katerih dejavnosti so v skladu z vašo potrebo po storitvi. Poslovnim subjektom je posredovanje tretjim osebam prepovedano s pogoji uporabe, razen, če tega posebej ne določajo pogodbe o sodelovanju.

9.3 Registracija uporabnika

Če želite opraviti naročilo - oddati povpraševanje - prek spletne strani, elektronske pošte, telefona ali osebno, bomo mi in spodaj navedeni prejemniki obdelali podatke, ki jih posredujete (vključno z vašimi osebnimi podatki), za (predhodno) obdelavo vašega naročila kot del našega poslovnega odnosa ali za obdelavo in upravljanje vašega naročila ter tudi za to, da vam nudimo podporo strankam. Prostovoljno lahko ustvarite račun stranke, prek katerega lahko vaše podatke shranimo za poznejše nakupe. Če ustvarite račun v razdelku »Moj račun«, bodo podatki, ki jih navedete, preklicno shranjeni.

9.4 Prostovoljne dodatne osebne informacije

Za personalizacijo vaše predstavitve podjetjem lahko v vašem uporabniškem računu dodate tudi vašo osebno fotografijo ali drugo fotografijo za personalizacijo.

9.5 Registracija poslovnega subjekta

Vsak poslovni subjekt, ki ima registrirano dejavnost znotraj dejavnosti, ki jih podpira spletno mesto, lahko prostovoljno ustvari uporabniški račun. Šele ob podpisani izjavi o istovetnosti, individualni obravnavi in pregledu poslovanja podjetja je poslovnemu subjektu omogočen dostop do dela osebnih podatkov za uporabnike, ki ustrezajo njegovim komercialnim interesom in kompetencam.

10. Zakaj imamo dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov (zakonitost obdelave osebnih podatkov)?

10.1 Na splošno

Vaše osebne podatke obdelujemo zakonito, pošteno in na pregledni način. Vsaka obdelava osebnih podatkov temelji na eni od pravnih podlag obdelave.

10.2 Na splošno

Ko nas kontaktirate, npr. samo za pridobitev informacij od nas, je obdelava vaših osebnih podatkov nujna za namene našega zakonitega interesa v skladu s čl. 6 (1) f GDPR. Kontaktirali vas bomo le, če je potrebnih več informacij, da vas povežemo z ustreznim in razpoložljivim ponudnikom.

Če nas kontaktirate, npr. za sklenitev pogodbe z nami, je potrebna obdelava vaših osebnih podatkov, da se na vašo zahtevo izvedejo koraki pred sklenitvijo pogodbe v skladu s čl. 6 (1) b GDPR (Uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju GDPR).

10.3 Trženje

Pri začetku poslovne transakcije in izboljšanju poslovnih odnosov bodisi z obstoječimi, bodisi s potencialnimi strankami, je obdelava vaših osebnih podatkov nujna za namene našega zakonitega interesa v skladu s čl. 6 (1) f GDPR. V primeru, da ste se izpolnili obrazec na naročanje na novice (opt-in), vam bomo pošiljali redna tedenska glasila.

10.4 Registracija in račun stranke

Pri registraciji, torej pri ustvarjanju in uporabi računa stranke, je obdelava vaših osebnih podatkov nujna za izvedbo pogodbe, katere stranka ste v skladu s čl. 6 (1) b GDPR.

10.5 Obdelava vašega naročila

Vaše osebne podatke, vključno z osebnimi podatki, ki ste jih na voljo dali prostovoljno, obdelujemo mi in spodaj navedeni prejemniki na pravni podlagi, ki je določena v čl. 6 (1) b in čl. 6 (1) f GDPR. Vaše podatke obdelujemo, da vas ustrezno povežemo s pravim in razpoložljivim ponudnikom, in sicer za primerno predstavitev vašega projekta prenove in zagotavljanje ključnih informacij podjetjem. Obdelava poteka zato, da vas prepoznamo kot stranko, izvedemo vaše naročilo in da lahko z vami komuniciramo.

10.6 Registracija in račun ponudnika storitev

Pri registraciji, tj. pri ustvarjanju in uporabi računa ponudnika storitev, je obdelava vaših osebnih podatkov nujna za namene našega upravičenega interesa v skladu s čl. 6 (1) f GDPR, če ste oseba, ki deluje kot kontaktna oseba pri pravni osebi. Podatki o vašem računu so potrebni, da vas lahko zainteresirani gradbeni strokovnjaki kontaktirajo, če potrebujejo dodatne informacije ali rezervirajo sestanek z vami.

10.7 Uporaba fotografij

Pravna podlaga za obdelavo vaših fotografij je vaše soglasje v skladu s čl. 6 (1) a GDPR. Zaprosili vas bomo samo za fotografije, ki prikazujejo posebnosti vaših projektov. Če skrbnik prepozna osebne fotografije, bodo izbrisane.

10.8 Prostovoljni podatki v vašem profilu, obvestilih, zasebnih sporočilih

Pravna podlaga je naša upravičeni interes v skladu s čl. 6 (1) f GDPR. Te podatke shranimo le v primeru spora med vami in ponudnikom.

10. Kakšne so pravne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov?

10.1 Na splošno

Vaše podatke obdelujemo legitimno in v skladu z zakonodajo. Vsi naši procesi so transparentni in podrobno predstavljeni v tem dokumentu.

10.2 Marketing, prodaja tretjim osebam

Podatke posredujemo le tistim tretjim osebam, s katerimi smo vstopili v formalno razmerje. Obdelovanje vaših osebnih podatkov je pomembno predvsem za izpolnjevanje pričakovanj tako uporabnikov kot poslovnih subjektov in zato je tudi v skladu s Členom 6(1)b GDPR.

10.3 Registracija uporabnika

Po registraciji oziroma oddaji povpraševanja je obdelava podatkov potrebna predvsem za izpolnjevanje naših obveznosti do vas, ki smo se jih zavezali izpolniti v splošnih pogojih v skladu s Členom 6(1)b GDPR kar zajema predvsem izvedbo vašega naročila, komunikacijo med vami in nami in vašo komunikacijo z izvajalci.

11 Katere podatke obdelujemo?

11.1 Na splošno

Eksplicitno vas pozivamo, da ne posredujete nobenih osebnih podatkov, ki niso relevantni za uspešno izpolnjevanje namena spletnega mesta. To se posebej nanaša na občutljive osebne podatke. Zato vas tudi nikoli ne pozivamo, da bi posredovali podatke kot so spol, etnična pripadnost, politična mnenja in podobno.

11.2 Kontaktiranje

V primeru, da ste z nami vstopili v kontakt preko elektronskega sporočila ali ste nas poklicali na telefon, shranimo in obdelamo samo tiste osebne podatke, ki bi ji sicer od vas zahtevali v spletni formi. Ti podatki se obdelujejo na enak način, kot podatki, posredovani iz spletne forme.

11.3 Uporabniški račun, oddaja povpraševanja in potrdilo povpraševanja

Obvezni podatki, ki so potrebni za realizacijo namena spletnega mesta in storitve, ki jo nudimo, in dodatni neobvezni podatki so ustrezno ločeno označeni. Od vas lahko zahtevamo posredovanje naslednjih podatkov:
 • vaši kontaktni podatki: ime, občina, telefonska številka in elektronski naslov,
 • podrobnosti o vašem projektu,
 • dodatni neobvezni podatki o projekti.

12 S kom delimo vaše podatke?

12.1 Prejemniki podatkov in upravljalci

Vaše podatke delimo v celoti ali samo deloma, vendar samo v obsegu, kakor je to minimalno potrebno, z naslednjimi kategorijami upravljalcev:
 • ponudniki storitev – izvajalci, kakor je opisano v splošnih pogojih,
 • poslovni partnerji – vendar le, če obstaja legitimen interes, kadar je poslovni partner tudi strokovnjak, ki vam pomaga pri vašem povpraševanju,
 • pristojne institucije z nalogom ali drugim zahtevkom, sodišča ali policija v primeru pravnega spora.
Nadalje bodo vaši podatki deloma ali v celoti posredovani naslednjim prejemnikom, ki so v vlogi obdelovalcev:
 • DHH.si d.o.o. (spletno gostovanje, Webmail – Slovenia),
 • Google LLC (Analytics, Drive - USA - Privacy Shield),
 • Microsoft Inc. (Skype - USA - Privacy Shield),
 • ponudniki storitev (IT storitve).

12.2 Posredovanje podatkov v tretje države

Ker smo del skupine podjetij, ki delujejo v več državah, se vaši osebni podatki lahko prenesejo drugim podjetjem v skupini. Upoštevajte, da eno od družb v skupini, podjetje Daibau sistem DOO, deluje v Republiki Srbiji (»tretja država«). Republika Srbija ni članica Evropske unije in Evropska komisija ni izdala odločbe o ustreznosti glede prenosa osebnih podatkov v zgoraj omenjeno tretjo državo.

Da bi zagotovili izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti do vas in naših notranjih (skupinskih) upravnih postopkov lahko vaše osebne podatke prenesemo v zgoraj omenjeno tretjo državo.

Možen prenos vaših osebnih podatkov v tretjo državo je zavarovan z dodatnimi zaščitnimi ukrepi in izpolnjuje vse zahteve, ki jih za tak prenos predpisuje GDPR, vse z namenom zaščite vaših osebnih podatkov. Možen prenos ima ustrezno pravno podlago, tj. je potreben je zaradi našega legitimnega interesa v skladu s členom 6 (1) f GDPR. Dodatna varovala se uporabljajo tudi s podpisom pogodbe o prenosu podatkov med podjetji v skupini. Pogodba o prenosu podatkov vsebuje standardne pogodbene klavzule, kot jih zahteva GDPR.

12.3 Registracija, prostovoljni podatki na vašem profilu

Starost, lokacija, država in uporabniško ime / psevdonim so registriranim uporabnikom na platformi vidni šele po registraciji. Ostali podatki niso vidni.

12.4 Registracija, prostovoljni podatki na vašem profilu

Starost, lokacija, država in uporabniško ime / psevdonim so registriranim uporabnikom na platformi vidni šele po registraciji. Ostali podatki niso vidni.

12.3 Obvestila, zasebna sporočila

Uporabniki imajo možnost medsebojnega pošiljanja zasebnih sporočil prek internega sistema za pošiljanje sporočil na platformi.

13 Kako dolgo obdelujemo vaše podatke?

13.1 Obdobje hrambe podatkov

Osebni podatki, za katere zakon predpisuje obdobje hrambe podatkov, se hranijo v zakonsko predpisanem obdobju.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, hranimo, dokler imamo vaše soglasje. Če umaknete soglasje, bomo vaše osebne podatke izbrisali v najkrajšem možnem času. Če je soglasje dano za določeno časovno obdobje, bodo po izteku tega obdobja vaši osebni podatki čim prej izbrisani. Osebni podatki, ki jih obdelujemo na podlagi svojih zakonitih interesov, se hranijo, dokler obstaja legitimen interes, ki se presoja na podlagi ocene zakonitega interesa. Če nas npr. kontaktirate samo za to, da od nas prejmete določene podatke, bodo vaši osebni podatki izbrisani takoj po opravljeni komunikaciji. Pri obdelavi vaših osebnih podatkov v tržne namene jih bomo le-te podatke hranili tri leta po zadnjem stiku z vami in jih po tem izbrisali.

Svoj račun, ki ste ga odprli na naši platformi, lahko vedno izbrišete in takoj bomo izbrisali vse vaše osebne podatke v zvezi s tem računom, razen če za določene podatke ni predpisano zakonsko določeno obdobje hrambe.

14 Prejemniki

14.1 Google Analytics

Naše spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo ponuja podjetje Google Inc. ("Google"). Google Analytics uporablja piškotke, ki so shranjeni v vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletnega mesta.

Pravna podlaga za uporabo storitve Google Analytics je naš legitimni interes v skladu s čl. 6 (1) f GDPR.

Na tej spletni strani je Google Analytics razširjen tudi tako, da vključuje kodo »anonymize_IP«, da se zagotovi anonimizirano zbiranje naslovov IP (tako imenovano maskiranje IP). Podjetje Google bo zato v zadnjih treh številkah okrnilo in psevdonimiziralo vaš naslov IP. Le izjemoma bo celoten naslov IP prenesen na strežnik podjetja Google v ZDA, kjer bo skrajšan in psevdonimiziran.

Podatki, ki jih piškotek ustvari o vaši uporabi tega spletnega mesta (skrajšani psevdonimni naslov IP, naslov spletnega mesta, podatki o brskalniku, podatki o uporabi spletnega mesta), se podjetju Google običajno pošljejo in shranijo na strežnikih v ZDA. Razmerje s podjetjem Google in prenos informacij podjetju Googlu temelji na odločitvi Evropske komisije o ustreznosti: Pogodba EU-ZDA o zasebnostnem ščitu (»Privacy Shield«).

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tudi z ustrezno nastavitvijo programske opreme brskalnika; vendar upoštevajte, da če to storite, morda ne boste mogli uporabljati celotne funkcionalnosti te spletne strani.

Podjetju Google lahko tudi preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), kot tudi obdelavo teh podatkov s strani podjetja Googla z uporabo vtičnika brskalnika, ki je na voljo pod naslednjo povezavo za prenos in namestitev: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informacije tretjih oseb: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Pogoji uporabe: http://www.google.com/analytics/terms/en.html, Politika zasebnosti: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html in Politika zasebnosti: http://www.google.com/intl/sl/policies/privacy.

14.2 Google Maps

Če uporabljate Google Zemljevide, je potrebno shraniti vaš IP naslov. Te informacije se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo pri čemer SIOUG nima vpliva na ta prenos podatkov.

Uporaba Google Zemljevidov je v interesu, da naša spletna stran olajša lokacijo krajev, ki jih oglašujemo. To je zakoniti interes v skladu s čl. 6 (1) (f) Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Podatki o tretji osebi: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436 1001. Pogoji storitve Google Analytics, splošen pregled načel varnosti in zasebnosti Google Analytics, pravilnik o zasebnosti podjetja Google. Google upošteva določila zasebnostnega ščita EU–ZDA.

Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
© 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane