KOVINSKE KONSTRUKCIJE cena

  Cena kovinske konstrukcije je odvisna od dimenzij jeklene konstrukcije, od vrste jeklenih profilov in izvajalca. Za večje objekte, recimo proizvodne hale, se uporablja cena na kilogram. V primeru kovinskih nadstreškov pa je cena preračunan na m2. Cena kovinske konstrukcije iz vroče cinkanih profilov, skupaj z dobavo in montažo, znaša okoli 3-4 EUR/kg. Okvirna cena za dobavo in montažo kovinskega nadstreška velikosti 4x4 m, kritega s polikarbonatno kritino, pa je okoli 190€/m2. Za točno ceno jeklenih ali ALU konstrukcij lahko pošljete povpraševanje našim preverjenim monterjem kovinskih konstrukcij in prejeli boste več ponudb. Za vas smo pripravili tudi nekaj nasvetov o kovinskih konstrukcijah.

  Preverite tudi:
  Inox nadstrešnice, cena
  POŠLJI POVPRAŠEVANJE IZVAJALCEM >

  CENA ZA KOVINSKE KONSTRUKCIJE


  Cena kovinskih konstrukcij. Cena za kovinske konstrukcije, vroče cinkani profili, skupaj z dobavo in montažo na lokaciji.

  3.00 €/kg

  MINIMALNA CENA
  €/kg

  SREDNJA CENA
  5.00 €/kg

  NAJVIŠJA CENA
  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
  Cena za ključavničarja, kovinarja

  DRUGE CENE ZA KOVINSKE KONSTRUKCIJE

  vaša količina

  enota

  okvirna cena

  vaša cena

  SKUPAJ:
  POŠLJI POVPRAŠEVANJE >

  Inox nadstrešnice


  Kakšna je cena inox nadstrešnice? Inox je veliko dražji od pocinkanega jekla. Cena izdelave inox nad...

  Preverite tudi: Inox nadstrešnice cena

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Ideje za urejen dom

  Revija s svežimi idejami in nasveti naših avtorjev za urejanje doma.

  Jekleni profili in konstrukcije – vse kar morate vedeti

  1. Jeklene konstrukcije na splošno

  1.1 Jeklene konstrukcije zaradi svojih številnih prednosti že več kot stoletje

  konkurirajo drugim pogostim gradbenim materialom, predvsem betonu. Vseeno pa se jeklene konstrukcije še danes uporabljajo pretežno za gradnjo večjih javnih objektov, predvsem večnadstropnih stolpnic in nebotičnikov in športnih ali drugih hal in dvoran z velikimi razponi. Zaradi relativno visoke cene jekla in velike teže jeklenih nosilcev se investicija v jekleno konstrukcijo pač najbolj povrne pri objektih takšnega merila, medtem ko pri manjših pogosto ni smiselna.

  Jeklene konstrukcije
  Jeklene konstrukcije zaradi svojih številnih prednosti že več kot stoletje konkurirajo drugim pogostim gradbenim materialom.

  1.2 Jeklene konstrukcije ali konvinske konstrukcije?

  Najprej moramo razčistit razliko med jeklenimi in kovinskimi konstrukcijami. Kovinske konstrukcije so nadpomenka jeklenim in zajemajo konstrukcije iz aluminija, železa in jekla. Če rečemo, da je neka stavba primer kovinske konstrukcije, nismo pravzaprav povedali še nič, saj moramo specificirati, za katero kovino gre. Železne konstrukcije so danes stvar preteklosti, saj so jih nadomestile jeklene konstrukcije, aluminijaste konstrukcije pa se zaradi zelo visoke cene aluminija uporabljajo le za določene dele objekta, zelo redko pa za celotno konstrukcijo.

  1.3 Jeklo

  Poleg razlike med besedama kovinske konstrukcije in jeklene konstrukcije je pomembno razumeti razliko med železom in jeklom. Jeklo je oplemeniteno železo. Je železova zlitina, ki mu je poleg drugih legirnih elementov kot najpomembnejši element dodan ogljik. Čeprav ga je v jeklu zelo malo, običajno manj kot 2%, ta količina pomembno vpliva na lastnosti jekla.

  1.4 Zgodovina uporabe jekla

  Jeklo se je na veliko začelo uporabljati konec 19. stoletju, ko sta tehnološki napredek in poznavanje plemenitenja kovin omogočila izum železa z boljšimi konstrukcijskimi lastnostmi – jekla. Pred tem stoletjem jeklene konstrukcije dejansko ne obstajajo, saj so bile vse železne konstrukcije. V 19. stoletju se je začelo jeklo uporabljati najprej v secesijskem oziroma art nouveau stilu, kjer so jeklo v kombinaciji z železom uporabljali na izjemno ekspresiven, okrasen način. Popularni so bili floralni in geometrični vzroci, ki so nastopali tako kot nosilna konstrukcija kot zgolj okrasje. Konec 19. stoletja pa se zgodi še en velik premik v gradbeništvu: odkritje armiranega betona, ki ga je prav tako omogočil izum jekla. Francoski inženir Henri Hennebique je bil eden prvih, ki so raziskali možnosti kombinacije betona z jekleno armaturo in napisali smernice za armiranobetonske konstrukcije. Jeklena armatura, ki v betonu prevzema natezne napetosti, je omogočila ogromne razpone betonskih plošč in nosilcev, kar je botrovalo izumu prostega tlorisa v arhitekturi v času modernizma v začetku 20. stoletja.

  1.5 Jeklene konstrukcije v gradbeništvu

  V gradbeništvu so jeklene konstrukcije sestavljene s spajanjem jeklenih profilov. Gre torej za skeletne konstrukcije, zgrajene iz mnogo samostojnih elementov, spojenih v celoto. Vsi jekleni profili so prefabricirani in iz tovarne s tovornjaki pripeljani na gradbišče. Jeklene konstrukcije sestavljajo jeklene grede, stebri in nosilci.

  1.6 Prednosti jeklene konstrukcije

  Jeklene konstrukcije imajo številne prednosti. Največja prednost jeklenih nosilcev je izjemen razpon, ki ga lahko z njimi dosežemo. Razponi, ki jih omogočajo jekleni nosilci, so v primerjavi z ostalimi gradbenimi materiali (armiran beton, les) absolutno največji. Druga prednost, ki jo ponujajo jeklene konstrukcije, je široko nabor različnih jeklenih profilov z različnimi lastnostmi, kar omogoča veliko možnosti izbire glede na različne projektne in statične zahteve. Ti dve lastnosti delata jeklo za enega najboljših materialov za gradnjo zahtevnih konstrukcij velikih objektov. Tretja prednost jekla je, da je ob pravilni zaščiti konstrukcije praktično neuničljivo in resnično izjemno dolgotrajno. Četrta prednost, ki ni zanemarljiva, je postopek gradnje z jeklenimi profili, ki so prefabricirani in na gradbišče pripeljani v svoji končni obliki, nato pa se na mestu gradnje le še spojijo med seboj. Za razliko od armiranega betona, vlitega na mestu, gradnja poteka zelo hitro, gradbišče pa ostaja čisto. Zaradi procesa prefabrikacije je kvaliteta jeklenih profilov tudi maksimalno kontrolirana. Nenazadnje moramo omeniti tudi, da je v nasprotju s splošnim prepričanjem jeklo okolju prijazen material, saj ga je mogoče v celoti reciklirati.

  1.7 Slabosti jeklene konstrukcije

  Najbolj očitna slabost jeklene konstrukcije je visoka cena jeklenih profilov. Zaradi tega se iz jekla v celoti običajno gradijo objekti, kjer visok vložen za konstrukcijski material opravičujejo fizikalne in mehanske lastnosti jekla, ki bi jih z drugimi materiali le stežka dosegli. To je še posebej očitno pri objektih velikega merila. Druga očitna slabost jekla je njegova teža, ki sama po sebi sicer ni problem, je pa zato celotna konstrukcija precej težka, kar vodi v večje posedanje konstrukcijskih materialov. Tretja slabost jekla je, da kljub protipožarni zaščiti s premazi površine in v nasprotju s splošnim prepričanjem ni najbolj ognjevaren material, saj se začne v primeru požara taliti. Slabost, ki pa je sicer redka, je možnost napak v zlitini, kar bi lahko vodilo v porušitev objekta in ogromno katastrofo, zato se vse jeklene konstrukcije pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja pregledajo z ultrazvočno ali rentgensko preiskavo, ki detektira takšne potencialne napake.

  2. Lastnosti jekla

  2.1 Splošne fizikalne in mehanske lastnosti

  Jeklo je elastičen material z modulom elastičnosti  2,0 - 2,2×105 N/mm². Čisto železo je trdno le 60 HV, jeklo pa zaradi postopkov obdelave (dodajanje ogljika) dosega stopnjo trdote do 800 HV, s kemično obdelavo pa celo do 2000 HV. Jeklo ima natezno trdnost 4000 N/mm², kar je kar 20x več kot znaša natezna trdnost železa.

  2.2 Korozijska obstojnost jekla

  Korozijska obstojnost jekla se lahko prilagaja raznoraznim zahtevam, prav tako kot se lahko prilagajajo tudi tehnološke lastnosti. Običajno se zlitini jekla za preprečevanje korozije doda krom (11%).

  2.3 Oblikovanje jekla

  Jeklo je »v vročem« mogoče oblikovati s kovanjem, vlivanjem, stiskanjem ali valjanjem. V hladnem je jeklo mogoče oblikovati z vlečenjem, valjanjem, stiskanjem ali z odrezovanjem, lahko pa ga izdelujemo tudi na način prašne metalurgije.

  2.4 Kaljeno jeklo

  Kaljeno jeklo je toplotno obdelano jeklo. Postopek poteka tako, da jeklo najprej segrejemo do točke, ko se začne taliti, nato pa ga zelo hitro ohladimo. S tem postopkom dobimo zelo trdo strukturo, ki jo imenujemo martenzit. Zaradi zelo hitrega ohlajanja pri postopku kaljenja se v materialu pojavijo precejšnje notranje napetosti, s tem pa nevarnost, da objekt poči. Za preprečevanje tega moramo objekt »popustiti«. Popuščanje je postopek, ki prepreči pokanje kaljenega objekta. Glavni namen kaljenja jekla je, da dodano oplemenitimo njegove lastnosti, v tem primeru predvsem trdoto.  

  3. Jekleni profili

  3.1 Jekleni profili so prefabrikati

  Kot smo omenili že zgoraj, so vsi jekleni elementi prefabricirani. To pomeni, da so proizvedeni v tovarni in nato s tovornjaki pripeljani na gradbišče, kjer jih je potrebno le še spojiti skupaj. Prefabrikati imajo številne prednosti, kot je možnost visoke kvalitete profilov zaradi nadzora postopka proizvodnje in hitrost procesa gradnje, prav tako so njihovi profili maksimalno standardizirani in določeni. Za kakšnega arhitekta je to morda slabost, saj ne dopuščajo spreminjanja in ne morejo biti custom-made.

  3.2 Katerih vrst so jekleni profili

  Poznamo mnogo standardiziranih jeklenih profilov z določenimi mehanskimi lastnostmi. Jekleni profili se delijo glede na prerez. Poznamo I in IPE profile, ki so vitki in visoki in s svojim prerezom spominjajo na črko I. Ti profili imajo višino občutno večjo kot širino. Podobni IPE profilom so HEA, H in HEB profili, ki pa imajo manjše razmerje med višino in širino profila. Če so IPE in I profili izrazito pravokotni, so slednji precej bolj kvadratni. IPE profili imajo dimenzije višine med 80 – 600 mm, H in drugi našteti profili pa 100 – 1000 mm. Poleg omenjenih profilov obstajajo še škatlasti profili in cevi ter U in L profili, ki jih prepoznamo po tipičnem prerezu v obliki črke U oziroma L. Kateri profil bomo uporabili, je zelo odvisno od tipa konstrukcijskega elementa in njegove vloge znotraj konstrukcijskega sistema. Običajno pri izbiri profilov sodeluje in svetuje statik in/ali gradbeni inženir, ki se na njihove lastnosti dobro spozna.

  3.3 Eurokod 3

  Vse vrste standardnih jeklenih profilov, njihove lastnosti in zahteve glede dimenzioniranja jeklenih profilov in konstrukcij najdemo v standardu »Eurokod 3 - standard za projektiranje jeklenih konstrukcij«.

  3.4 Lastnosti jeklenih profilov

  Jekleni profili imajo zelo dobre fizikalne in mehanske lastnosti. Jekleni profili lahko zaradi lastnosti železa, ki smo jih omenili že zgoraj, premoščajo zelo velike razpone, zato jih največkrat srečamo pri gradnji tistih objektov, ki morajo premoščati velike razpone, npr. dvorane, mostovi, brvi, hale... Ena izmed glavnih prednosti profilov je njihova enostavna kombinacija z drugimi materiali, kar omogoča fleksibilnost gradnje, prav tako pa so sila enostavni za vzdrževanje, le primerno jih moramo zaščiti pred vremenskimi vplivi, saj se sicer prične proces korozije (rjavenja) jekla.

  3.5 Spajanje jeklenih profilov

  Jekleni profili se lahko v skeletno jekleno konstrukcijo varijo ali vijačijo. Odločitev za eno ali drugo spajanje pogojuje tako željen končni izgled kot statične zahteve. V primeru vijačenja so vijaki vedno vidni, razen če se jih prekrije s kakšnim drugim materialom, v primeru varjenja pa ostane viden var, ki pa ga je na koncu mogoče zgladiti, tako da postane praktično nezaznaven. Jekleni profili se lahko spajajo tudi z lotanjem in kovičenjem.

  4. Hiša iz jeklene konstrukcije

  Zaradi visoke cene jekla so enodružinske hiše iz jekla relativno redke. Jeklene konstrukcije za hišo so še posebej redke v Sloveniji, kjer prevladujejo bolj vsakdanji konstrukcijski materiali kot sta opeka in armiran beton. Vseeno se hiše iz jeklene konstrukcije gradijo že od modernizma, torej prve polovice 20. stoletja naprej. Prednost skeletne konstrukcije iz jekla je, da omogoča popolnoma prost tloris z velikimi razponi, ki ga lahko lahko uporabnih naseli po svojih željah in potrebah ter ga hitro preobrazi, ko se spremenijo. Kako super so lahko hiše iz jekla, med drugim dokazujejo arhitekture kot so hiša Farnsworth arhitekta Miesa van der Roha in mnogo hiš z ameriškega obdobja ti. »Case study houses« iz 60. let 20. stoletja.

  4.1 Kombinacija jeklo-les

  Ker so jeklene konstrukcije vedno skeletne, jih je treba kombinirati z drugimi materiali, s katerimi se zamejimo od zunanjosti in hišo predelimo v interierju. Najpogosteje se je jeklo že zgodovinsko gledano kombiniralo s steklom (primer tega je npr. Farnsworth Miesa van der Roha). Ta kombinacija je zelo moderna, izčiščena in estetska in brezčasna, lahko pa deluje nekoliko hladno. Zadnja desetletja se jeklo veliko kombinira z lesom, ki s svojo toplino ublaži surov videz tega materiala. Les v prostor prinese domačnost in toplino, jeklo pa pridih industrijskega sloga. Še vedno pogosta kombinacija v interierju pa je kombinacija belih knauf sten in vidnih jeklenih nosilcev, predvsem stebrov.

   

   

   

  MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOM  DOBAVA IN VGRADNJA JEKLENEGA NOSILCA

  Pozdravljeni,

  potrebna je dobava, dovoz in vgradnja novega jeklenega nosilca HEB 240, kvalitete jekla S235, mase 575kg, minizirano, 2x barvano z barvo po izbiri investitorja.

  LP 900 € do 1500 €


  ........

  NADSTREŠNICA NAD VRATI

  Pozdravljeni!

  Potrebovali bi nastrešek nad vhodnimi vrati dimenzije:3200x2400x1150. Nad vrati vpet v fasado na drugi strani dva stebra.

  Lp

  630 € do 1050 €


  ........

  KOVINSKE POLICE ZA LOKAL

  Pozdravljeni,

  konstrukcija za lokal kot regal s policami in visece meze nad sankom 3x v izmeri cca.1,5m x1,5m.

  Po potrebi se kakšen dodatek iz kovine (visoka miza, stol, klop).

  Lp 360 € do 600 €


  ........

  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

  CENA, KOVINSKO KONSTRUKCIJO ZA BALKON, V OPISU
  Kovinske konstrukcije, Rečica Ob Savinji

  900 € do 1500 €

  CENA, OBNOVA POKROVA JAŠKA ODPADNE VODE, 1MX0,5M
  Kovinske konstrukcije, Radovljica

  180 € do 300 €

  CENA, KOVINSKO OGRODJE ZA LESENO OGRAJO, DOLŽINA 10M, VIŠINA 90CM
  Kovinske konstrukcije, Šentjernej

  630 € do 1050 €

  CENA, OBNOVA KOVINSKIH PODBOJEV NOTRANJIH VRAT, 6 KOM
  Kovinske konstrukcije, Nova Gorica

  270 € do 450 €

  CENA, OKVIR KAMINA, NIŠA ZA DRVA, NIŠA: VIŠINA - 196CM ŠIRINA - 54CM, GLOBINA - 60,9CM
  Kovinske konstrukcije, Kranj

  180 € do 300 €

  CENA, KOVINSKI BALKON, 12M X 1,2 M
  Kovinske konstrukcije, Šmartno Pri Litiji

  900 € do 1500 €

  CENA, KOVINSKO REŠETO ZA KLETNO OKNO, 80CMX50CM
  Kovinske konstrukcije, Kranj

  135 € do 225 €

  CENA, KONSTRUKCIJO ZA STOPNICE IN TERASO, 7M DOLZINA STOPNIC, TERASA 6X3M, VISINA 1M
  Kovinske konstrukcije, Maribor

  1350 € do 2250 €

  CENA, JEKLENI NOSILCI, 7 NOSILCEV
  Kovinske konstrukcije, Maribor

  900 € do 1500 €

  CENA, KONSTRUKCIJA ZA NOTRANJO STEKLENO OGRAJO, 2X2,5M
  Kovinske konstrukcije, Šempeter V Savinjski Dolini

  450 € do 750 €

  CENA, MONTAŽNA TERASA + STOPNICE, TERASA 4X3M
  Kovinske konstrukcije, Loka pri Žusmu

  900 € do 1500 €

  CENA, RAZŠIRITEV BALKONA V TERASO + STOPNICE, 4
  Kovinske konstrukcije, Loka pri Žusmu

  900 € do 1500 €

  CENA, IZDELAVA ZUNANJIH STOPNIC IZ ŽELEZNIŠKIH TRAMOV, V OPISU
  Kovinske konstrukcije, Pesnica Pri Mariboru

  630 € do 1050 €

  CENA, SAMOSTOJEČI MONTAŽNI PODEST, V OPISU
  Kovinske konstrukcije, Maribor

  810 € do 1350 €

  CENA, KOVINSKI CEVNI LOK, 6 X 15 M
  Kovinske konstrukcije, Šmartno ob Dreti

  495 € do 825 €

  CENA, IZDELAVA JEKLENEGA IN MONTAŽA PODESTA PRED ZABOJNIKOM, PO NAČRTIH
  Kovinske konstrukcije, Čemšenik

  900 € do 1500 €

  CENA, KOVINSKA KONSTRUKCIJA ZA JEDILNI STOL, 10 KOM
  Kovinske konstrukcije, Maribor

  630 € do 1050 €

  CENA, KOVINSKO OGRODJE Z LESENIMI STOPNICAMI, CCA 2,8 M, 80 CM ŠIRINA, 14 STOPNIC
  Kovinske konstrukcije, Dol Pri Ljubljani

  1350 € do 2250 €

  CENA, CNC LASERSKI RAZREZ KONSTRUKCIJE ZA POSTELJO, PO OPISU
  Kovinske konstrukcije, Mengeš

  225 € do 375 €

  CENA, KOVINSKA PODEST, 10M2
  Kovinske konstrukcije, Ljubljana

  450 € do 750 €

  CENA, JEKLENA KONSTRUKCIJA STREHE, V PRILOGI
  Kovinske konstrukcije, Ljubljana

  3510 € do 5850 €

  CENA, KONSTRUKCIJA ZA MANSARDO, 12M × 2,5M IN VIŠINA 2,5M
  Kovinske konstrukcije, Ljubljana

  900 € do 1500 €

  CENA, BALKON BREZ STEBRIČKOV, 100X200
  Kovinske konstrukcije, Ljubljana

  540 € do 900 €

  CENA, IZDELAVA GALERIJE S STOPNICAMI, CCA 6 X 2 4 M, 12M2
  Kovinske konstrukcije, Maribor

  900 € do 1500 €

  CENA, NADSTREŠEK ZA DVA AVTA, 5,5M X 7,5M
  Kovinske konstrukcije, Tržič

  3600 € do 6000 €

  CENA, ŽELEZNA KONSTRUKCIJA ZA BALKON, CCA 17M2
  Kovinske konstrukcije, Lukovica

  720 € do 1200 €

  CENA, PESJAK, 6X3M
  Kovinske konstrukcije, Fokovci

  360 € do 600 €

  CENA, KONSTRUKCIJA ZA TERASO, 24 M2
  Kovinske konstrukcije, Ljubljana

  900 € do 1500 €

  CENA, INOX KONSTRUKCIJA ZA PLOVILO, ZA NAMESTITEV TENDE, 5M DOLŽINA
  Kovinske konstrukcije, Koper

  360 € do 600 €

  CENA, KONSTRUKCIJA ZA STOPNICE , CCA20-25M
  Kovinske konstrukcije, Tržič

  891 € do 1485 €

  CENA, KONSTRUKCIJA Z MREŽO ZA ZAŠČITO AVTOV, CCA 600 M2
  Kovinske konstrukcije, Ljubljana

  900 € do 1500 €

  CENA, MONTAŽNI BALKON, 10 M2
  Kovinske konstrukcije, Ljubljana

  900 € do 1500 €

  CENA, KOVINSKO KONSTRUKCIJO ZA NOTRANJE STOPNIŠČE V HIŠI. ,
  Kovinske konstrukcije, Kamnik

  900 € do 1500 €

  CENA, OGRAJO NA BALKONU ZA ZAŠČITO KORIT Z ROŽAMI., 150 X 250 VIŠINA OKOLI 30 CM
  Kovinske konstrukcije, Kamnik

  270 € do 450 €

  CENA, KOVINSKO KONSTRUKCIJO ZA SENČENJE IN PLEZALKE, 2 MREŽI ZA PLEZALKE + 1 KONSTRUKCIJA ZA VRT
  Kovinske konstrukcije, Miren

  630 € do 1050 €

  CENA, MENJAVA LESENIH VRAT IN STENE V KLETNEM BOKSU S KOVINSKIM, 1
  Kovinske konstrukcije, Ljubljana

  315 € do 525 €  Poglej druge končane projekte in cene

  KOVINSKE KONSTRUKCIJE CENIK

  SODELUJEMO Z VEČ KOT 627 PODJETIJ ZA KOVINSKE KONSTRUKCIJE


  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  PRIDOBI PONUDBO

  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE KOVINSKE KONSTRUKCIJE?

 • Kovinske konstrukcije Ajdovščina
 • Kovinske konstrukcije Bled
 • Kovinske konstrukcije Bovec
 • Kovinske konstrukcije Celje
 • Kovinske konstrukcije Črna na Koroškem
 • Kovinske konstrukcije Črnomelj
 • Kovinske konstrukcije Domžale
 • Kovinske konstrukcije Gornja Radgona
 • Kovinske konstrukcije Gornji Grad
 • Kovinske konstrukcije Hrastnik
 • Kovinske konstrukcije Ilirska Bistrica
 • Kovinske konstrukcije Izola
 • Kovinske konstrukcije Jesenice
 • Kovinske konstrukcije Kamnik
 • Kovinske konstrukcije Kidričevo
 • Kovinske konstrukcije Kobarid
 • Kovinske konstrukcije Kočevje
 • Kovinske konstrukcije Koper
 • Kovinske konstrukcije Kranj
 • Kovinske konstrukcije Kranjska Gora
 • Kovinske konstrukcije Krško
 • Kovinske konstrukcije Laško
 • Kovinske konstrukcije Lendava
 • Kovinske konstrukcije Litija
 • Kovinske konstrukcije Ljubljana
 • Kovinske konstrukcije Ljutomer
 • Kovinske konstrukcije Maribor
 • Kovinske konstrukcije Metlika
 • Kovinske konstrukcije Mojstrana
 • Kovinske konstrukcije Mozirje
 • Kovinske konstrukcije Murska Sobota
 • Kovinske konstrukcije Nova Gorica
 • Kovinske konstrukcije Novo mesto
 • Kovinske konstrukcije Ormož
 • Kovinske konstrukcije Piran - Pirano
 • Kovinske konstrukcije Pivka
 • Kovinske konstrukcije Portorož
 • Kovinske konstrukcije Postojna
 • Kovinske konstrukcije Ptuj
 • Kovinske konstrukcije Radeče
 • Kovinske konstrukcije Radenci
 • Kovinske konstrukcije Radovljica
 • Kovinske konstrukcije Ravne Na Koroškem
 • Kovinske konstrukcije Ribnica
 • Kovinske konstrukcije Rogaška Slatina
 • Kovinske konstrukcije Sevnica
 • Kovinske konstrukcije Sežana
 • Kovinske konstrukcije Škofja Loka
 • Kovinske konstrukcije Slovenj Gradec
 • Kovinske konstrukcije Slovenska Bistrica
 • Kovinske konstrukcije Slovenske Konjice
 • Kovinske konstrukcije Šoštanj
 • Kovinske konstrukcije Štore
 • Kovinske konstrukcije Tolmin
 • Kovinske konstrukcije Trbovlje
 • Kovinske konstrukcije Tržič
 • Kovinske konstrukcije Trzin
 • Kovinske konstrukcije Velenje
 • Kovinske konstrukcije Vipava
 • Kovinske konstrukcije Vojnik
 • Kovinske konstrukcije Vransko
 • Kovinske konstrukcije Vrhnika
 • Kovinske konstrukcije Žalec
 • Kovinske konstrukcije Zreče
 • Kovinske konstrukcije Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane