x

  Arhitekt, Arhitekturni biro - cena arhitekta

  Koliko stane arhitekt? Če se lotevate novogradnje se običajna cena arhitekturnih storitev za celoten projekt za gradbeno dovoljenje in izgradnjo (IDZ – idejna zasnova, DGD – dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI – projekt za izvedbo) giblje med 4.000 pa vse do 15.000 EUR. Pri odločitvi kdo je pravi arhitekt cena naj ne bo odločilni faktor. Če dobite nižjo ponudbo, priporočamo previdnost, saj bo arhitekt lahko namenil manj časa Vašim željam in projektu. Mogoče se sliši veliko, a pomislite da dober načrt pomeni tudi, da boste tudi ves ostali denar za gradnjo, vložili v dom, prilagojen vašim željam. Cene za individualne projekte za stanovanjske hiše se običajno gibljejo med 2-5% vrednosti investicije. Tipski načrti so cenejši, vendar morebitne spremembe projekt hitro podražijo, hkrati pa vam ne omogočajo svobode. Sklepati boste morali velike kompromise pri hiši, v katero boste veliko investirali in v kateri boste morda preživeli preostanek življenja. Cena za načrt prenove stanovanja ali adaptacijo mansarde je odvisna od velikosti projekta in podrobnosti načrtov. Cena idejne zasnove se giblje od 15eur/m2 in vse do 50eur/m2. Opišite svoj sanjski dom in pošljite povpraševanje našim preverjenim arhitekturnim birojem in se pripravite na vselitev. Za vas smo pripravili tudi nekaj nasvetov o arhitekturi.

  CENA ZA PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA


  Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in pridobitev gradbenega dovoljenja DGD. Vsa dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, načrti arhitekture za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD. Unikatni projekt arhitekture DGD obsega osnovni tehnični opis objekta, načrt zunanje ureditve v merilu 1:200 ali večjem, tloris temeljev in vseh etaž, tloris ostrešja in strehe, 2 prereza in vse fasade objekta v merilu 1:100. Obsega vse arhitekturne načrte in skice, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.

  1900.00 €/kos

  MINIMALNA CENA
  €/kos

  SREDNJA CENA
  20000.00 €/kos

  NAJVIŠJA CENA
  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
  IDZ: idejna zasnova hiše - cena

  IDZ: idejna zasnova hiše - cena

  Načrt idejne zasnove je prvi korak pred gradnjo hiše, v katerem arhitekt glede na vaše želje oblikuje hišo, prostor, racionalno razporeditev prostorov, določi materiale in druge podrobnosti. Idejna zasnova arhitekture obsega analizo prostorskega načrta in omejitev za projektiranje, tehnični opis projekta, pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za projektiranje, idejne načrte tlorisov, prerezov in fasad v merilu 1:100 ter vizualizacije zunanjosti ter notranjosti. Dober idejni načrt je zagotovilo, da boste ostalih 99% stroškov gradnje investirali v nekaj resnično v skladu z vašimi željami.

  1200 €/kpl

  MINIMALNA CENA
  1750 €/kpl

  SREDNJA CENA
  2300 €/kpl

  NAJVIŠJA CENA
  Arhitekt, Arhitekturni biro - cena arhitekta

  DRUGE CENE ZA ARHITEKTI, ARHITEKTURA

  vaša količina

  enota

  okvirna cena

  vaša cena

  Unikatni idejni načrt arhitekture za stanovanjsko hišo, idejna zasnova IZP

  Unikatna idejna zasnova arhitekture obsega analizo prostorskega načrta in omejitev za projektiranje, tehnični opis projekta, pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za projektiranje, idejne načrte tlorisov, prerezov in fasad v merilu 1:100.


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>

  Načrti arhitekture in tehnični prikazi za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD

  Unikatni projekt arhitekture DGD obsega osnovni tehnični opis objekta, načrt zunanje ureditve v merilu 1:200 ali večjem, tloris temeljev in vseh etaž, tloris ostrešja in strehe, 2 prereza in vse fasade objekta v merilu 1:100. Obsega vse arhitekturne načrte in skice, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>

  Izjava projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta

  Pregled načrtov PGD in izjava projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta. Izjava je dovolj samo za pridobitev gradbenega dovoljenja in ne vključuje statičnega izračuna konstrukcije in načrtov gradbenih konstrukcij, ki se izvedejo v fazi PZI, projektu za izvedbo.


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>

  Elaborat gradbene fizike za PZI

  Analiza načrtov PZI in izračun gradbene fizike, preveritev skladnosti s tehničnimi smernicami in zakonodajo, izdelava elaborata gradbene fizike, izkaz energijskih lastnosti stavbe


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>

  Elaborat požarne varnosti za PZI, stanovanjska hiša

  Analiza načrtov PZI, preveritev skladnosti s Tehnično smernico TSG-1-001:2010-Požarna varnost v stavbah, izdelava zasnove požarne varnosti, izkaz požarne varnosti


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>

  Elaborat zaščite pred hrupom za PZI, manj zahtevni objekt

  Analiza načrtov PZI, preveritev skladosti s tehničnimi smernicami, izdelava elaborata zaščite pred hrupom


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>

  Sprememba namembnosti

  Cena za spremembo namembnosti. Sprememba namembnosti iz poslovnih prostorov v restavracijo ali lokal. Cena za vodenje postopka spremembe namembnosti, pridobivanje soglasij in pridobivanje gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti.


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>

  Idejni izris stanovanja

  Cena idejnega izrisa stanovanja. Cena za idejni izris stanovanja, skupaj s tlorisi in prerezi 1:100 in postavitvijo pohištva.


  EUR

  EUR/m2

  m2
  povpraševanje>

  Dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD)

  Dokumentacija, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z vodilno mapo, vso potrebno dokumentacijo in odgovornim vodenjem projekta do pridobitve gradbenega dovoljenja.


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>

  Idejna zasnova IZP

  Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev IZP in pridobitev projektnih pogojev. Unikatni načrt arhitekture z analizo lokacijskih podatkov z dvemi iteracijami idejne zasnove in vizualizacijami zunanjosti ter notranjosti. Načrt je izdelan glede na želje, podane v projektni nalogi investitorja.


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>

  Projekt za izvedbo PZI

  Projekt za izvedbo PZI, ki vsebuje načrte arhitekture z detajli, načrtom zunanje ureditve in priključki, popisom gradbeno obrtniških del, gradbenih konstrukcij, projekta električnih inštalacij in projekta strojnih inštalacij.


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>

  Projektantski nadzor in podpora

  5 krat obisk gradbišča na glavnih koordinacijah in usklajevanje z izvajalci. Tolmačenje načrtov izvajalcem in pregled ponudb.


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>

  Elaborat gradbene fizike za PZI nr. 2

  Analiza načrtov PZI in izračun gradbene fizike, preveritev skladnosti s tehničnimi smernicami in zakonodajo, izdelava elaborata gradbene fizike, izkaz energijskih lastnosti stavbe.


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>
  POŠLJI POVPRAŠEVANJE >
  SKUPAJ:

  Kako so Vam koristile te informacije?  Arhitekt, Arhitektura - vse kar morate vedeti

  1. Zakaj najeti arhitekta?

  50068414_m.jpg
  Arhitekt prisluhne naročnikovim željam, do realizacije pa vam pomaga s strokovnim znanjem in preteklimi izkušnjami. 

  Odločitev za sodelovanje z arhitektom sicer res pomeni nekoliko večjo začetno investicijo vendar pa vam prihrani mnogo kasnejših skrbi in predvsem stroškov. Pot do vašega cilja (prenova ali gradnja stanovanja, hiše, poslovnega prostora...) je, brez arhitekta, mnogo težja in končni rezultat je ponavadi drugačen od željenega na začetku. Naloga arhitekta je, da vas pravilno vodi skozi projekt, upošteva vaše želje, podaja sveže ideje, opozarja na možne ovire in prostorske omejitve. Arhitekt je strokovnjak, ki se dnevno srečuje s projekti bivalnega okolja ima veliko izkušenj in znanja, da pravilno pristopi k določeni situaciji. 

  S strokovnim znanjem in izkušnjami poskrbi, da se zamisli prenesejo najprej na papir in kasneje iz načrtov na papirju v končno izvedbo. Že na samem začetku predvidi čim več podrobnosti, kasneje pa jih koordinira v skladu s podobo želenega projekta. 

  Arhitekt stremi k funkcionalnim, sodobnim in estetskim rešitvam. Na podlagi vaših želja in prostorskih zahtev pravilno umesti objekt v prostor, racionalno razporedi notranje prostore, izbere najbolj ustrezne materiale, finalno obdelavo, oblikuje elemente opreme, prilagodi barve in ostale malenkosti, ki so potrebne, da prostor oziroma objekt funkcionira kot premišljeno zasnovana in zaključena celota.

  2. Arhitekt- nosilec projekta in koordinator vseh vpletenih

  Arhitekta ne potrebujete zgolj kot strokovnjaka, ki vam bo pomagal urediti projektno dokumentacijo temveč kot nekoga, ki vas bo vodil v pravi smeri in delo organiziral v pravilen vrstni red.

  Vloga arhitekta je načrtovanje notranjega in zunanjega prostora, do projektov pristopa s strokovnim pristopom, pri katerih izhaja iz dane situacije in potreb naročnika. Pri projektih sledi osnovni ideji, zaveda pa se, da samo dobra ideja ni dovolj - pomembna je strokovna izpeljava projekta na vseh nivojih. Arhitekt prisluhne naročnikovim željam, do realizacije pa vam pomaga s strokovnim znanjem in preteklimi izkušnjami. 

  Zmotno je mišljenje, da se arhitekta potrebuje le za predložitev ideje in izris načrtov. Večina ljudi je prepričanih, da arhitekti največ časa namenijo razmišljanju in projektiranju, resnica pa je, da se kar trikrat več časa nameni sestankovanju z naročnikom, pogajanju z upravnimi enotami, inženirji, ponudniki, izvajalci… naročniku tako v današnjem hitremu tempu z organizacijo dela in ukvarjanjem s postopki prihrani veliko nepotrebnih skrbi in dragocenega časa.

  Kot nosilec projekta arhitekt skrbno vodi in organizira delo od prve zasnove do končne izvedbe, predvidi stroške in roke, kot arhitekt oblikuje idejne zasnove, ki so kasneje podlaga za izris in izvedbo načrta. Pri načrtovanju sodeluje z ostalimi strokovnjaki in so-projektanti, pri izvedbi pa z izbranimi podizvajalci.

  3. Katerega arhitekta izbrati?

  3.1. Kje poiskati arhitekta?

  Priporočamo, da si za to vzamete dovolj časa. Pozanimajte se  o izkušnjah prijateljev in znancev, ki so že prenavljali stanovanja oziroma gradili in so pri tem sodelovali z arhitektom. Arhitekte pa lahko poiščete tudi na spletu. Ena izmed možnosti je, da svoje povpraševanje pošljete na portal kot je Mojmojster in preizkušeni arhitekti vas bodo kontaktirali sami. Na portalu si lahko ogledate njihove profile kjer boste našli tudi ocene in mnenja strank, ki so že sodelovale z njimi. Med zbiranjem ponudb vedno preverite ali ima arhitekt (v kolikor ga potrebujete za gradnjo) licenco Zbornice za Arhitekturo (ZAPS). Predvsem pa preglejte njegovo dosedajšne delo in si ustvarite vtis ali vam je njegova izraznost blizu. Pazite tudi, da arhitekt, ki ste ga izbrali ni zelo oddaljen od vaše lokacije. Tako bo lažje in hitreje prihajal na ogled lokacije, če boste želeli, med tem, ko bodo dela potekala.

  3.2. Kako izbrati pravega arhitekta za vas?

  Po  tem, ko ste naredili ožji izbor treh ali več potencialnih arhitektov organizirajte sestanek z arhitekti. Za uspešen projekt in zadovoljstvo s končnim rezultatom je namreč zelo pomembno kako dobro poteka komunikacija med deležniki. V kolikor si arhitekt za vas vzame dovolj časa, vam kakovostno predstavi svoje delo in vam dobro in poglobljeno svetuje, skratka naredi dober vtis na vas, je možnost dobrega sodelovanja in pozitivnega rezultata velika. Predno se odpravite k arhitektu je dobro tudi, da si na upravni enoti pridobite lokacijsko informacijo za svoj objekt, v kateri je točno navedeno kakšne so možnosti in omejitve izvedbe. Arhitekt bo tako lahko pripravil natančnejšo ponudbo in se z vami pogovoril o omejitvah. Pripravite tudi seznam svojih želja, načina življenja, prostorov, ki jih potrebujete itd. Seveda je pri izboru arhitekta pomembna tudi njegova cena, vendar naj le-ta ne bo ključni razlog za odločitev. Po končni odločitvi za določenega arhitekta je pomembno, da z njim sklenete pogodbo v kateri bo jasno navedeno kaj bo za vas izdelal (vrsta dokumentacije) po kakšni ceni in v kakšnem terminskem roku.

  3.3. Preveritev licence arhitekta?

  V kolikor potrebujete arhitekta za izdelavo projektne dokumentacije, mora imeti arhitekt ustrezno diplomo fakultete za arhitekturo in licenco arhitekturne zbornice (ZAPS) za opravljanje dejavnosti odgovornega projektanta arhitekture.

  To lahko preverite tukaj: http://www.zaps.si/index.php?m_id=imenik_arhitekti.

  Za izdelavo projekta notranje opreme ali manjših gradbenih posegov, ki ne potrebujejo dovoljenja upravne enote pa ni potrebno, da iščete arhitekta z licenco.

  4. Postopek

  4.1 Razumevanje vaših želja

  Prvi sestanki z arhitektom v njegovi pisarni ali na lokaciji vašega objekta bodo posvečeni zbiranju podatkov  o vaših željah, potrebah, o vaši viziji. Zanimale ga bodo tudi vaše vsakdanje navade, življenjski stil in vrednote. V primeru, da gre za poslovni prostor oziroma objekt, ga bo zanimala poslovna kultura podjetja. Sprva bo šlo torej za poglobljeno zbiranje informacij katerega namen je dobro razumevanje vaših ciljev in želja.

  4.2 Razumevanje prostora

  Pred začetkom projektiranja bo moral arhitekt pridobiti tudi čim več informacij o vaši lokaciji, parceli, obstoječem objektu...To vključuje pridobivanje geodetskih in drugih podlag, lokacijske informacije, fotodokumentacija lokacije, prostora itd. Arhitekt nato naredi izris prostora, ki služi kot podlaga za nadaljno načrtovanje. Arhitekt bo tudi preveril katere zakonske podlage, lokalne in gradbene predpise je potrebno upoštevati pri projektiranju.

  4.3 Idejne skice, variante

  Pridobivanju informacij sledi priprava idejne skice ali več skic vašega objekta. Pri tem bo projektant skrbno pazil, da bo zasnova ob upoštevanju vaših želja in potreb tudi uporabna, varna in skladna z vsemi predpisi. Idejna skica je nekakšna vizija vašega objekta.

  4.4 Projekt idejne zasnove

  Po tem, ko se boste odločili in potrdili eno izmed variant bo arhitekt nadaljeval s podrobnejšo razdelavo načrta in pripravil t.i. projekt idejne zasnove (IDZ). S tem projektom je možno nadalje pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.

  4.5 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

  Kot že ime pove je to projekt in projektna dokumentacija s katero se pridobi dovoljenje za gradnjo na upravni enoti. Kakšna mora biti vsebina projektne dokumentacije PGD je natančno določeno v pravilniku o projektni dokumentaciji. Poleg načrtov mora projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebovati vse osnovne podatke o lokaciji in predvidenem posegu, ki so zapisani v t.i. vodilni mapi.

  Projekt za izvedbo PZI vsebuje vse informacije, ki so potrebne za gradnjo in začetek uporabe objekta. Je bolj podrobna obdelava vsega kar že prikazuje PGD. Načrti  v PZI projektu so izdelani v takem merilu in s tako natančnostjo, da so uporabni na gradbišču. Šele na podlagi teh načrtov je možno narediti zanesljiv popis del s katerim se pridobiva primerljive ponudbe izvajalcev.

  MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOM  NAČRT PRENOVE STAREGA STANOVANJA

  Pozdravljeni!

  Potrebujem izvajalca za prenovo starega stanovanja. to stanovanje je bilo zgrajeno v 19. stoletju in ni bilo obnovljeno desetletja. Sem tujec, zato raje najamem izvajalca, ki lahko komunicira v angleščini in upravlja vse stvari zame.

  Hvala 1800 € do 3000 €


  ........

  PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA IZREZ OKNA NA BLOKU

  Potrebujemo nekoga, ki bi nam uredil dovoljenja in soglasja za izrez odprtine za okno - objekt je blok, 3. nadstropje. Izvajalca že imamo, ne znamo pa pridobiti dovoljenj, ker ne vemo kaj vse potrebujemo za dovoljenje izvedbe.

  LP 540 € do 900 €


  ........

  IZDELAVA PZI ZA ENOSTANOVANJSKO HIŠO

  Pozdravljeni,

  potrebujem izdelavo PZI za enostanovanjsko hišo. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno. Gre za 130 m2.

  Hvala in lep pozdrav! 1800 € do 3000 €


  ........

  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

  CENA, IDEJNA ZASNOVA ZA IZDELAVO STANOVANJA V MANSARDI,
  Arhitekti, arhitektura, Šempeter V Savinjski Dolini

  1800 € do 3000 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO HIŠE,
  Arhitekti, arhitektura, Spodnji Duplek

  4050 € do 6750 €

  CENA, GRADBENO DOVOLJENJE ZA PRENOVO HIŠE,
  Arhitekti, arhitektura, Pobegi

  0 € do 0 €

  CENA, IDEJNA ZASNOVA PRENOVE STANOVANJA V HIŠI,
  Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

  900 € do 1500 €

  CENA, UMESTITEV NOTRANJIH STOPNIC V 40 LET STAR VIKEND ,
  Arhitekti, arhitektura, Buče

  810 € do 1350 €

  CENA, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIZIDEK,
  Arhitekti, arhitektura, Žetale

  1350 € do 2250 €

  CENA, IDEJNI IZRIS ZA HIŠO NA TERENU V NAKLONU,
  Arhitekti, arhitektura, Tržič

  900 € do 1500 €

  CENA, IZDELAVA DVEH ELABORATOV ZA ENOSTANOVANJSKI OBJEKT,
  Arhitekti, arhitektura, Tolmin

  585 € do 975 €

  CENA, ELABORAT EKONOMIKE,
  Arhitekti, arhitektura, Celje

  450 € do 750 €

  CENA, IDEJNA ZASNOVA RAVNE TERASE/NADSTREŠKA,
  Arhitekti, arhitektura, Velike Lašče

  450 € do 750 €

  CENA, PROJEKTNO DOKUMENTACIJO ZA GRADNJO HIŠE,
  Arhitekti, arhitektura, Šmarje pri Jelšah

  4050 € do 6750 €

  CENA, IZDELAVA PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJO IN DOGRADITEV HIŠE,
  Arhitekti, arhitektura, Kamnik

  1800 € do 3000 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA NOVOGRADNJO + GRADBENI NADZORNIK,
  Arhitekti, arhitektura, Destrnik

  4500 € do 7500 €

  CENA, PROJEKT ZA GRADNJO HIŠE,
  Arhitekti, arhitektura, Logatec

  3600 € do 6000 €

  CENA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA (GRADBENO DOVOLJENJE),
  Arhitekti, arhitektura, Kranj

  2700 € do 4500 €

  CENA, NAČRT DOZIDAVE, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI,
  Arhitekti, arhitektura, Kočevje

  2700 € do 4500 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA NOVOGRADNJO,
  Arhitekti, arhitektura, Šentjur

  4050 € do 6750 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO STANOVANJSKE BRUNARICE IN NADZOR,
  Arhitekti, arhitektura, Nazarje

  2700 € do 4500 €

  CENA, IZDELAVA GRADBENE DOKUMENTACIJE, GRADBENI NADZOR,
  Arhitekti, arhitektura, Maribor

  4500 € do 7500 €

  CENA, PROJEKT ZA KOMPLETNO PRENOVO STAREJŠE HIŠE,
  Arhitekti, arhitektura, Rakek

  900 € do 1500 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO PRITLIČNE HIŠE,
  Arhitekti, arhitektura, Logatec

  2700 € do 4500 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO DVOJČKA,
  Arhitekti, arhitektura, Koper

  4050 € do 6750 €

  CENA, IZDELAVA PGD ZA NESTANOVANJSKI OBJEKT,
  Arhitekti, arhitektura, Maribor

  4500 € do 7500 €

  CENA, IDEJNA ZASNOVA ADAPTACIJE STANOVANJA V BLOKU,
  Arhitekti, arhitektura, Ljubljana-Zalog

  1800 € do 3000 €

  CENA, KOMPLETNO DOKUMENTACIJO ZA NOVOGRADNJO,
  Arhitekti, arhitektura, Ig

  2700 € do 4500 €

  CENA, CELOTNA DOKUMENTACIJA ZA NOVOGRADNJO,
  Arhitekti, arhitektura, Koper

  4050 € do 6750 €

  CENA, PROJEKTIRANJE DELAVNIŠKIH NAČRTOV ZA JEKLENO PODKONSTRUKCIJO (PODEST),
  Arhitekti, arhitektura, Rogaška Slatina

  1170 € do 1950 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA NOVOGRADNJO,
  Arhitekti, arhitektura, Škocjan

  2700 € do 4500 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO HIŠE,
  Arhitekti, arhitektura, Brežice

  4050 € do 6750 €

  CENA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI KMETIJSKE STAVBE,
  Arhitekti, arhitektura, Šalovci

  900 € do 1500 €

  CENA, DGD PROJEKT + PZI,
  Arhitekti, arhitektura, Ptuj

  3600 € do 6000 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA PRENOVO VEČSTANOVANJSKE HIŠE,
  Arhitekti, arhitektura, Tolmin

  1800 € do 3000 €

  CENA, IZVEDBO CELOTNEGA PROJEKTA NOVOGRADNJE,
  Arhitekti, arhitektura, Globoko

  4500 € do 7500 €

  CENA, IZDELAVA PZI ZA REKONSTRUKCIJO STREHE,
  Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

  900 € do 1500 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA 3 HIŠE ,
  Arhitekti, arhitektura, Krka

  5400 € do 9000 €

  CENA, DGD + PZI,
  Arhitekti, arhitektura, Ptujska Gora

  3600 € do 6000 €  Poglej druge končane projekte in cene

  ARHITEKTI, ARHITEKTURA CENIK

  SODELUJEMO Z VEČ KOT 528 PODJETIJ ZA ARHITEKTI, ARHITEKTURA


  BREZPLAČNA STORITEV
  IŠČEMO LOKALNO
  BREZ PROVIZIJ
  PRIDOBI PONUDBO

  IŠČETE DOBRE IZVAJALCE ZA PODROČJE ARHITEKTI, ARHITEKTURA?  dokumentacija za gradbeno dovoljenje
  projekt za gradnjo
  moderna arhitektura
  legalizacija objekta
  PID
  idejna zasnova stanovanja
  tipski projekti
  načrt za rušitev hiše
  3d vizualizacije
  načrt pasivne hiše
  arhitekturni načrti za hišo
  arhitekturni biro
 • Arhitekti, arhitektura Ajdovščina
 • Arhitekti, arhitektura Bled
 • Arhitekti, arhitektura Bovec
 • Arhitekti, arhitektura Celje
 • Arhitekti, arhitektura Črna na Koroškem
 • Arhitekti, arhitektura Črnomelj
 • Arhitekti, arhitektura Domžale
 • Arhitekti, arhitektura Gornja Radgona
 • Arhitekti, arhitektura Gornji Grad
 • Arhitekti, arhitektura Hrastnik
 • Arhitekti, arhitektura Ilirska Bistrica
 • Arhitekti, arhitektura Izola
 • Arhitekti, arhitektura Jesenice
 • Arhitekti, arhitektura Kamnik
 • Arhitekti, arhitektura Kidričevo
 • Arhitekti, arhitektura Kobarid
 • Arhitekti, arhitektura Kočevje
 • Arhitekti, arhitektura Koper
 • Arhitekti, arhitektura Kranj
 • Arhitekti, arhitektura Kranjska Gora
 • Arhitekti, arhitektura Krško
 • Arhitekti, arhitektura Laško
 • Arhitekti, arhitektura Lendava
 • Arhitekti, arhitektura Litija
 • Arhitekti, arhitektura Ljubljana
 • Arhitekti, arhitektura Ljutomer
 • Arhitekti, arhitektura Maribor
 • Arhitekti, arhitektura Metlika
 • Arhitekti, arhitektura Mojstrana
 • Arhitekti, arhitektura Mozirje
 • Arhitekti, arhitektura Murska Sobota
 • Arhitekti, arhitektura Nova Gorica
 • Arhitekti, arhitektura Novo mesto
 • Arhitekti, arhitektura Ormož
 • Arhitekti, arhitektura Piran - Pirano
 • Arhitekti, arhitektura Pivka
 • Arhitekti, arhitektura Portorož
 • Arhitekti, arhitektura Postojna
 • Arhitekti, arhitektura Ptuj
 • Arhitekti, arhitektura Radeče
 • Arhitekti, arhitektura Radenci
 • Arhitekti, arhitektura Radovljica
 • Arhitekti, arhitektura Ravne Na Koroškem
 • Arhitekti, arhitektura Ribnica
 • Arhitekti, arhitektura Rogaška Slatina
 • Arhitekti, arhitektura Sevnica
 • Arhitekti, arhitektura Sežana
 • Arhitekti, arhitektura Škofja Loka
 • Arhitekti, arhitektura Slovenj Gradec
 • Arhitekti, arhitektura Slovenska Bistrica
 • Arhitekti, arhitektura Slovenske Konjice
 • Arhitekti, arhitektura Šoštanj
 • Arhitekti, arhitektura Štore
 • Arhitekti, arhitektura Tolmin
 • Arhitekti, arhitektura Trbovlje
 • Arhitekti, arhitektura Tržič
 • Arhitekti, arhitektura Trzin
 • Arhitekti, arhitektura Velenje
 • Arhitekti, arhitektura Vipava
 • Arhitekti, arhitektura Vojnik
 • Arhitekti, arhitektura Vransko
 • Arhitekti, arhitektura Vrhnika
 • Arhitekti, arhitektura Žalec
 • Arhitekti, arhitektura Zreče
 • Arhitekti, arhitektura Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  © 2019 Eforma d.o.o., vse pravice pridržane