Arhitekt, Arhitekturni biro - cena arhitekta

  Koliko stane arhitekt? Če se lotevate novogradnje se običajna cena arhitekturnih storitev za celoten projekt za gradbeno dovoljenje in izgradnjo (IDZ – idejna zasnova, DGD – dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI – projekt za izvedbo) giblje med 4.000 pa vse do 15.000 EUR. Pri odločitvi kdo je pravi arhitekt cena naj ne bo odločilni faktor. Če dobite nižjo ponudbo, priporočamo previdnost, saj bo arhitekt lahko namenil manj časa Vašim željam in projektu. Mogoče se sliši veliko, a pomislite da dober načrt pomeni tudi, da boste tudi ves ostali denar za gradnjo, vložili v dom, prilagojen vašim željam. Cene za individualne projekte za stanovanjske hiše se običajno gibljejo med 2-5% vrednosti investicije. Tipski načrti so cenejši, vendar morebitne spremembe projekt hitro podražijo, hkrati pa vam ne omogočajo svobode. Sklepati boste morali velike kompromise pri hiši, v katero boste veliko investirali in v kateri boste morda preživeli preostanek življenja. Cena za načrt prenove stanovanja ali adaptacijo mansarde je odvisna od velikosti projekta in podrobnosti načrtov. Cena idejne zasnove se giblje od 15eur/m2 in vse do 50eur/m2. Opišite svoj sanjski dom in pošljite povpraševanje našim preverjenim arhitekturnim birojem in se pripravite na vselitev. Za vas smo pripravili tudi nekaj nasvetov o arhitekturi.

  POŠLJI POVPRAŠEVANJE IZVAJALCEM >

  CENA ZA PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA


  Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in pridobitev gradbenega dovoljenja DGD. Vsa dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, načrti arhitekture za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD. Unikatni projekt arhitekture DGD obsega osnovni tehnični opis objekta, načrt zunanje ureditve v merilu 1:200 ali večjem, tloris temeljev in vseh etaž, tloris ostrešja in strehe, 2 prereza in vse fasade objekta v merilu 1:100. Obsega vse arhitekturne načrte in skice, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.

  4000.00 €/kos

  MINIMALNA CENA
  €/kos

  SREDNJA CENA
  20000.00 €/kos

  NAJVIŠJA CENA
  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
  IDZ: idejna zasnova hiše - cena

  IDZ: idejna zasnova hiše - cena

  Načrt idejne zasnove je prvi korak pred gradnjo hiše, v katerem arhitekt glede na vaše želje oblikuje hišo, prostor, racionalno razporeditev prostorov, določi materiale in druge podrobnosti. Idejna zasnova arhitekture obsega analizo prostorskega načrta in omejitev za projektiranje, tehnični opis projekta, pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za projektiranje, idejne načrte tlorisov, prerezov in fasad v merilu 1:100 ter vizualizacije zunanjosti ter notranjosti. Dober idejni načrt je zagotovilo, da boste ostalih 99% stroškov gradnje investirali v nekaj resnično v skladu z vašimi željami.

  1200 €/kpl

  MINIMALNA CENA
  1750 €/kpl

  SREDNJA CENA
  2300 €/kpl

  NAJVIŠJA CENA
  Novogradnja, dokumentacija za gradbeno dovoljenje DGD

  Novogradnja, dokumentacija za gradbeno dovoljenje DGD

  Dokumentacija za gradbeno dovoljenje, ki je potrebna za gradnjo enodružinske hiše, ki zajema idejno zasnovo IZP, obvezno dokumentacijo za DGD, projekt za izvedbo PZI in PID za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga potrebujemo za hišno številko.

  25 €/m2

  MINIMALNA CENA
  50 €/m2

  SREDNJA CENA
  80 €/m2

  NAJVIŠJA CENA
  NAREDI SI IZRAČUN
  Kakšna je želena neto tlorisna površina?
  m2
  Kakšen idejni načrt želite?
  Cene za idejni načrt se gibljejo med 500 in 3000 EUR
  • ...

   Unikatni idejni načrt hiše z 2 - 3 manjšimi spremembami, ki vključuje 3D poglede, prereze, tlorise in fasade.

   kos /
  • ...

   Tipski idejni načrt za hišo iz kataloga, brez sprememb. Načrti v merilu 1:100, 2 x prerez, temelji, tloris pritličja, tloris nadstropja, 2D pogledi.

   kos /
  • ...

   BIM idejni načrt, ki zajema 3D model objekta z možnostjo sprehoda po hiši. Projekt poleg obveznih načrtov vsebuje tudi 3D renderje s fotomontažami. Idejni načrt prav tako obega ilustrativni izris notranje opreme za predstavo o prostoru.

   kos /
  Potrebna obvezna dokumentacija
  Cena obvezne dokumentacije se giblje med 1200 in 2500 EUR, odvisno od zahtevnosti.
  • ...

   Opis gradnje in njenih značilnosti, skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji in druge potrebne vsebine.

   kos /
  • ...

   Potrebni obrazci za pridobitev DGD.

   kos /
  • ...

   Pridobivanje potrebnih mnenj; mnenje za vodovod in kanalizacijo, elektro omrežje, občinska cesta, oddelek za prostor, odvoz odpadkov in druga morebitna mnenja mnenjedajalcev.

   kos /
  Dodatni potrebni elaborati
  Cena elaborata od 300 do 1.000 EUR.
  • ...

   Geodetski načrt s posnetkom stanja, ki prikazuje kote terena, objektov in zunanje ureditve ter komunalnih, elektro in telekomunikacijskih vodov.

   kos /
  • ...

   Geomehanski elaborat, ki vsebuje analizo tal s potrebnim sondiranjem in izračun nosilnosti tal. Zajema tudi usmeritve za izvedbo temeljev in zunanje ureditve. Cena ne zajema dodatnih obiskov in nadzora geomehanika med gradnjo.

   kos /
  Obvezen načrt izvedbe PZI
  Cena PZI je odvisna od zahtevnosti objekta.
  • ...

   Vodilni načrt: podatki o udeležencih, gradnji in dokumentacija, izjava projektanta in vodje projekta. Splošni podatki o objektih, zbirno tehnično poročilo, izkazi po presoji projektanta, kot so: izkaz požarne varnosti, energijskih lastnosti stavbe, zaščite pred hrupom, energijskih karakteristik stavbe. Načrti s področja arhitekture: tehnični prikazi (1:50); prikaz situacije, ehnični prikazi temeljev, tehnični prikazi tlorisov vseh etaž, tehnični prikazi ostrešja.

   kos /
  • ...

   Popis gradbeno obrtniških del, ki vsebuje projektantske ocene investicij.

   kos /
  • ...

   Načrti s področja gradbeništva - statika, ki vsebuje: statični model in dimenzioniranje, konstrukcijska zasnova, dimenzije, pozicije in mere elementov nosilne konstrukcije.

   kos /
  • ...

   Tehnični prikazi poteka elektro inštalacij (razsvetljava, vtičnice, ipd.) in tehnični prikaz zaščite pred delovanjem strele, telekomunikacij in informacijskih tehnologij ter varovanje. Načrt vsebuje popis del in materiala ter načrt priključka na električno omrežje.

   kos /
  • ...

   Funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki ter tehnični prikazi poteka strojnih inštalacij in strojne opreme. Načrt za talno gretje, notranji vododvod in kanalizacija, prezračevanje. Načrti vsebujejo tehnični prikaze naprav za oskrbo z energijo in popis del in materiala.

   kos /
  Legalizacija hiše

  Legalizacija hiše

  Legalizacija objekta je mogoča, kadar ta nima gradbenega dovoljenja, prostorski akt pa tako gradnjo dopušča. Legalizacija obsega preveritev za skladnost s prostorskimi akti, skladnost z namensko raba prosotra, območja omejitev in varovanj in druge skladnosti. Potrebno je izdelati poročilo možnosti legalizacije po veljavni zakonodaji in kompletno dokumentacijo.

  3000 €/kos

  MINIMALNA CENA
  5000 €/kos

  SREDNJA CENA
  7000 €/kos

  NAJVIŠJA CENA
  NAREDI SI IZRAČUN

  kos
  Potrebna obvezna dokumentacija
  Cena obvezne dokumentacije se giblje med 1200 in 2500 EUR, odvisno od zahtevnosti.
  • ...

   Opis gradnje in njenih značilnosti, skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji in druge potrebne vsebine.

   kos /
  • ...

   Potrebni obrazci za pridobitev DGD.

   kos /
  • ...

   Pridobivanje potrebnih mnenj; mnenje za vodovod in kanalizacijo, elektro omrežje, občinska cesta, oddelek za prostor, odvoz odpadkov in druga morebitna mnenja mnenjedajalcev.

   kos /
  Posnetek stanja
  Cena posnetka se giblje med 500 in 1500 EUR.
  • ...

   Posnetek stanja zajema izmero objekta na terenu in izris stanja objekta z vsemi potrebnimi načrti in prerezi. Cena ne zajema sondiranja in ugotavljanja sestave konstrukcije objekta.

   kos /
  Arhitekt, Arhitekturni biro - cena arhitekta

  DRUGE CENE ZA ARHITEKTI, ARHITEKTURA

  vaša količina

  enota

  okvirna cena

  vaša cena

  Unikatni idejni načrt arhitekture za stanovanjsko hišo, idejna zasnova IZP

  Unikatna idejna zasnova arhitekture obsega analizo prostorskega načrta in omejitev za projektiranje, tehnični opis projekta, pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za projektiranje, idejne načrte tlorisov, prerezov in fasad v merilu 1:100.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Načrti arhitekture in tehnični prikazi za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD

  Unikatni projekt arhitekture DGD obsega osnovni tehnični opis objekta, načrt zunanje ureditve v merilu 1:200 ali večjem, tloris temeljev in vseh etaž, tloris ostrešja in strehe, 2 prereza in vse fasade objekta v merilu 1:100. Obsega vse arhitekturne načrte in skice, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Izjava projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta

  Pregled načrtov PGD in izjava projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta. Izjava je dovolj samo za pridobitev gradbenega dovoljenja in ne vključuje statičnega izračuna konstrukcije in načrtov gradbenih konstrukcij, ki se izvedejo v fazi PZI, projektu za izvedbo.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Elaborat gradbene fizike za PZI

  Analiza načrtov PZI in izračun gradbene fizike, preveritev skladnosti s tehničnimi smernicami in zakonodajo, izdelava elaborata gradbene fizike, izkaz energijskih lastnosti stavbe  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Elaborat požarne varnosti za PZI, stanovanjska hiša

  Analiza načrtov PZI, preveritev skladnosti s Tehnično smernico TSG-1-001:2010-Požarna varnost v stavbah, izdelava zasnove požarne varnosti, izkaz požarne varnosti  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Elaborat zaščite pred hrupom za PZI, manj zahtevni objekt

  Analiza načrtov PZI, preveritev skladosti s tehničnimi smernicami, izdelava elaborata zaščite pred hrupom  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Sprememba namembnosti

  Cena za spremembo namembnosti. Sprememba namembnosti iz poslovnih prostorov v restavracijo ali lokal. Cena za vodenje postopka spremembe namembnosti, pridobivanje soglasij in pridobivanje gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Idejni izris stanovanja

  Cena idejnega izrisa stanovanja. Cena za idejni izris stanovanja, skupaj s tlorisi in prerezi 1:100 in postavitvijo pohištva.  €/m2

  m2
  povpraševanje>

  Projektantski nadzor in podpora

  5 krat obisk gradbišča na glavnih koordinacijah in usklajevanje z izvajalci. Tolmačenje načrtov izvajalcem in pregled ponudb.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Projekt za gradbeno dovoljenje

  Dokumentacija za gradbeno dovoljenje, ki je potrebna za gradnjo enodružinske hiše, ki zajema idejno zasnovo IZP, obvezno dokumentacijo za DGD, projekt za izvedbo PZI in PID za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga potrebujemo za hišno številko.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Tipski idejni načrt

  Tipski idejni načrt za hišo iz kataloga, brez sprememb. Načrti v merilu 1:100, 2 x prerez, temelji, tloris pritličja, tloris nadstropja, 2D pogledi.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Unikatni idejni načrt

  Unikatni idejni načrt hiše z 2 - 3 manjšimi spremembami, ki vključuje 3D poglede, prereze, tlorise in fasade.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  BIM idejni načrt in renderji

  BIM idejni načrt 3D modela hiše, ki omogoča sprehod po objektu in 3D animacijo. Projekt vsebuje 3D model, načrte in 3D vizualizacije s fotomontžami. Cena vklučuje tudi ilustrativni izris interierja.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  BIM idejni načrt z renderji

  BIM idejni načrt, ki zajema 3D model objekta z možnostjo sprehoda po hiši. Projekt poleg obveznih načrtov vsebuje tudi 3D renderje s fotomontažami. Idejni načrt prav tako obega ilustrativni izris notranje opreme za predstavo o prostoru.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Tekstualni del DGD in obrazci

  Potrebni obrazci za pridobitev DGD.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Tehnično poročilo

  Opis gradnje in njenih značilnosti, skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji in druge potrebne vsebine.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Grafični prikazi, načrti za DGD

  Zajeti so lokacijski prikazi (1:250 ali 1:500), situacija obstoječega stanja s pripadajočimi shemami, gradbena in ureditvena situacija s pripadajočimi shemami. Prikaz minimalne komunalne oskrbe, s pripadajočimi shemami in tehnični prikazi (1:100 ali 1:200)
  Zasnova tlorisov vseh etaž z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov ter tlorisi vseh etaž stanovanj. Dva karakteristična prereza in vse fasade  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Vodenje upravnega postopka

  Pridobivanje potrebnih mnenj; mnenje za vodovod in kanalizacijo,
  elektro omrežje, občinska cesta, oddelek za prostor, odvoz odpadkov in druga morebitna mnenja mnenjedajalcev.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Geodetski načrt

  Geodetski načrt s posnetkom stanja, ki prikazuje kote terena, objektov in zunanje ureditve ter komunalnih, elektro in telekomunikacijskih vodov.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Geomehanski elaborat

  Geomehanski elaborat, ki vsebuje analizo tal s potrebnim sondiranjem in izračun nosilnosti tal. Zajema tudi usmeritve za izvedbo temeljev in zunanje ureditve. Cena ne zajema dodatnih obiskov in nadzora geomehanika med gradnjo.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  PZI načrti arhitekture

  Vodilni načrt: podatki o udeležencih, gradnji in dokumentacija, izjava projektanta in vodje projekta. Splošni podatki o objektih, zbirno tehnično poročilo, izkazi po presoji projektanta, kot so: izkaz požarne varnosti, energijskih lastnosti stavbe, zaščite pred hrupom, energijskih karakteristik stavbe. Načrti s področja arhitekture: tehnični prikazi (1:50); prikaz situacije, ehnični prikazi temeljev, tehnični prikazi tlorisov vseh etaž, tehnični prikazi ostrešja.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Popis arhitektura objekta

  Popis gradbeno obrtniških del, ki vsebuje projektantske ocene investicij.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Statika, gradbene konstrukcije

  Načrti s področja gradbeništva - statika, ki vsebuje: statični model in dimenzioniranje, konstrukcijska zasnova, dimenzije, pozicije in mere elementov nosilne konstrukcije.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Načrti elektro inšatalacij

  Tehnični prikazi poteka elektro inštalacij (razsvetljava, vtičnice, ipd.)
  in tehnični prikaz zaščite pred delovanjem strele, telekomunikacij in informacijskih tehnologij ter varovanje. Načrt vsebuje popis del in materiala ter načrt priključka na električno omrežje.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Načrt strojnih instalacij

  Funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki ter tehnični prikazi poteka strojnih inštalacij in strojne opreme. Načrt za talno gretje, notranji vododvod in kanalizacija, prezračevanje. Načrti vsebujejo tehnični prikaze naprav za oskrbo z energijo in popis del in materiala.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Posnetek stanja, izmera hiše

  Posnetek stanja zajema izmero objekta na terenu in izris stanja objekta z vsemi potrebnimi načrti in prerezi. Cena ne zajema sondiranja in ugotavljanja sestave konstrukcije objekta.  €/kos

  kos
  povpraševanje>
  SKUPAJ:
  POŠLJI POVPRAŠEVANJE >

  Gradbeno dovoljenje


  Koliko stane gradbeno dovoljenje? Strošek oz. cena gradbenega dovoljenja se razlikuje od velikosti o...

  Preverite tudi: Gradbeno dovoljenje - cena gradbenega dovoljenja

  PZI - Projekt za izvedbo


  Koliko stane PZI? Cena Projekta za izvedbo (PZI) se razlikuje od velikosti objekta, zahtevnosti kons...

  Preverite tudi: PZI - cena PZI projekta (projekt za izvedbo)

  Legalizacija objekta


  Koliko stane legalizacija? Cena legalizacije hiše je odvisna predvsem od velikosti objekta in zaplet...

  Preverite tudi: Legalizacija objekta, cena - Legalizacija črne gradnje

  Urbanizem


  Kakšna je cena urbanističnega načrtovanja? Urbanistični projekt je kompleksen načrt, ki zahteva mult...

  Preverite tudi: Urbanistični načrt - cena za urbanista

  Gradbeni zakon, gradbena pogodba


  Kakšna je cena za gradbeno svetovanje? Gradnja je zapleten proces, zato se je priporočljivo zanašati...

  Preverite tudi: Gradbeni zakon, gradbena pogodba - cena strokovnjaka

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Ideje za urejen dom

  Revija s svežimi idejami in nasveti naših avtorjev za urejanje doma.

  Arhitekt, Arhitektura - vse kar morate vedeti

  1. Zakaj najeti arhitekta?

  50068414_m.jpg
  Arhitekt prisluhne naročnikovim željam, do realizacije pa vam pomaga s strokovnim znanjem in preteklimi izkušnjami. 

  Odločitev za sodelovanje z arhitektom sicer res pomeni nekoliko večjo začetno investicijo vendar pa vam prihrani mnogo kasnejših skrbi in predvsem stroškov. Pot do vašega cilja (prenova ali gradnja stanovanja, hiše, poslovnega prostora...) je, brez arhitekta, mnogo težja in končni rezultat je ponavadi drugačen od željenega na začetku. Naloga arhitekta je, da vas pravilno vodi skozi projekt, upošteva vaše želje, podaja sveže ideje, opozarja na možne ovire in prostorske omejitve. Arhitekt je strokovnjak, ki se dnevno srečuje s projekti bivalnega okolja ima veliko izkušenj in znanja, da pravilno pristopi k določeni situaciji. 

  S strokovnim znanjem in izkušnjami poskrbi, da se zamisli prenesejo najprej na papir in kasneje iz načrtov na papirju v končno izvedbo. Že na samem začetku predvidi čim več podrobnosti, kasneje pa jih koordinira v skladu s podobo želenega projekta. 

  Arhitekt stremi k funkcionalnim, sodobnim in estetskim rešitvam. Na podlagi vaših želja in prostorskih zahtev pravilno umesti objekt v prostor, racionalno razporedi notranje prostore, izbere najbolj ustrezne materiale, finalno obdelavo, oblikuje elemente opreme, prilagodi barve in ostale malenkosti, ki so potrebne, da prostor oziroma objekt funkcionira kot premišljeno zasnovana in zaključena celota.

  2. Arhitekt- nosilec projekta in koordinator vseh vpletenih

  Arhitekta ne potrebujete zgolj kot strokovnjaka, ki vam bo pomagal urediti projektno dokumentacijo temveč kot nekoga, ki vas bo vodil v pravi smeri in delo organiziral v pravilen vrstni red.

  Vloga arhitekta je načrtovanje notranjega in zunanjega prostora, do projektov pristopa s strokovnim pristopom, pri katerih izhaja iz dane situacije in potreb naročnika. Pri projektih sledi osnovni ideji, zaveda pa se, da samo dobra ideja ni dovolj - pomembna je strokovna izpeljava projekta na vseh nivojih. Arhitekt prisluhne naročnikovim željam, do realizacije pa vam pomaga s strokovnim znanjem in preteklimi izkušnjami. 

  Zmotno je mišljenje, da se arhitekta potrebuje le za predložitev ideje in izris načrtov. Večina ljudi je prepričanih, da arhitekti največ časa namenijo razmišljanju in projektiranju, resnica pa je, da se kar trikrat več časa nameni sestankovanju z naročnikom, pogajanju z upravnimi enotami, inženirji, ponudniki, izvajalci… naročniku tako v današnjem hitremu tempu z organizacijo dela in ukvarjanjem s postopki prihrani veliko nepotrebnih skrbi in dragocenega časa.

  Kot nosilec projekta arhitekt skrbno vodi in organizira delo od prve zasnove do končne izvedbe, predvidi stroške in roke, kot arhitekt oblikuje idejne zasnove, ki so kasneje podlaga za izris in izvedbo načrta. Pri načrtovanju sodeluje z ostalimi strokovnjaki in so-projektanti, pri izvedbi pa z izbranimi podizvajalci.

  3. Katerega arhitekta izbrati?

  3.1. Kje poiskati arhitekta?

  Priporočamo, da si za to vzamete dovolj časa. Pozanimajte se  o izkušnjah prijateljev in znancev, ki so že prenavljali stanovanja oziroma gradili in so pri tem sodelovali z arhitektom. Arhitekte pa lahko poiščete tudi na spletu. Ena izmed možnosti je, da svoje povpraševanje pošljete na portal kot je Mojmojster in preizkušeni arhitekti vas bodo kontaktirali sami. Na portalu si lahko ogledate njihove profile kjer boste našli tudi ocene in mnenja strank, ki so že sodelovale z njimi. Med zbiranjem ponudb vedno preverite ali ima arhitekt (v kolikor ga potrebujete za gradnjo) licenco Zbornice za Arhitekturo (ZAPS). Predvsem pa preglejte njegovo dosedajšne delo in si ustvarite vtis ali vam je njegova izraznost blizu. Pazite tudi, da arhitekt, ki ste ga izbrali ni zelo oddaljen od vaše lokacije. Tako bo lažje in hitreje prihajal na ogled lokacije, če boste želeli, med tem, ko bodo dela potekala.

  3.2. Kako izbrati pravega arhitekta za vas?

  Po  tem, ko ste naredili ožji izbor treh ali več potencialnih arhitektov organizirajte sestanek z arhitekti. Za uspešen projekt in zadovoljstvo s končnim rezultatom je namreč zelo pomembno kako dobro poteka komunikacija med deležniki. V kolikor si arhitekt za vas vzame dovolj časa, vam kakovostno predstavi svoje delo in vam dobro in poglobljeno svetuje, skratka naredi dober vtis na vas, je možnost dobrega sodelovanja in pozitivnega rezultata velika. Predno se odpravite k arhitektu je dobro tudi, da si na upravni enoti pridobite lokacijsko informacijo za svoj objekt, v kateri je točno navedeno kakšne so možnosti in omejitve izvedbe. Arhitekt bo tako lahko pripravil natančnejšo ponudbo in se z vami pogovoril o omejitvah. Pripravite tudi seznam svojih želja, načina življenja, prostorov, ki jih potrebujete itd. Seveda je pri izboru arhitekta pomembna tudi njegova cena, vendar naj le-ta ne bo ključni razlog za odločitev. Po končni odločitvi za določenega arhitekta je pomembno, da z njim sklenete pogodbo v kateri bo jasno navedeno kaj bo za vas izdelal (vrsta dokumentacije) po kakšni ceni in v kakšnem terminskem roku.

  3.3. Preveritev licence arhitekta?

  V kolikor potrebujete arhitekta za izdelavo projektne dokumentacije, mora imeti arhitekt ustrezno diplomo fakultete za arhitekturo in licenco arhitekturne zbornice (ZAPS) za opravljanje dejavnosti odgovornega projektanta arhitekture.

  To lahko preverite tukaj: http://www.zaps.si/index.php?m_id=imenik_arhitekti.

  Za izdelavo projekta notranje opreme ali manjših gradbenih posegov, ki ne potrebujejo dovoljenja upravne enote pa ni potrebno, da iščete arhitekta z licenco.

  4. Postopek

  4.1 Razumevanje vaših želja

  Prvi sestanki z arhitektom v njegovi pisarni ali na lokaciji vašega objekta bodo posvečeni zbiranju podatkov  o vaših željah, potrebah, o vaši viziji. Zanimale ga bodo tudi vaše vsakdanje navade, življenjski stil in vrednote. V primeru, da gre za poslovni prostor oziroma objekt, ga bo zanimala poslovna kultura podjetja. Sprva bo šlo torej za poglobljeno zbiranje informacij katerega namen je dobro razumevanje vaših ciljev in želja.

  4.2 Razumevanje prostora

  Pred začetkom projektiranja bo moral arhitekt pridobiti tudi čim več informacij o vaši lokaciji, parceli, obstoječem objektu...To vključuje pridobivanje geodetskih in drugih podlag, lokacijske informacije, fotodokumentacija lokacije, prostora itd. Arhitekt nato naredi izris prostora, ki služi kot podlaga za nadaljno načrtovanje. Arhitekt bo tudi preveril katere zakonske podlage, lokalne in gradbene predpise je potrebno upoštevati pri projektiranju.

  4.3 Idejne skice, variante

  Pridobivanju informacij sledi priprava idejne skice ali več skic vašega objekta. Pri tem bo projektant skrbno pazil, da bo zasnova ob upoštevanju vaših želja in potreb tudi uporabna, varna in skladna z vsemi predpisi. Idejna skica je nekakšna vizija vašega objekta.

  4.4 Projekt idejne zasnove

  Po tem, ko se boste odločili in potrdili eno izmed variant bo arhitekt nadaljeval s podrobnejšo razdelavo načrta in pripravil t.i. projekt idejne zasnove (IDZ). S tem projektom je možno nadalje pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.

  4.5 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

  Kot že ime pove je to projekt in projektna dokumentacija s katero se pridobi dovoljenje za gradnjo na upravni enoti. Kakšna mora biti vsebina projektne dokumentacije PGD je natančno določeno v pravilniku o projektni dokumentaciji. Poleg načrtov mora projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebovati vse osnovne podatke o lokaciji in predvidenem posegu, ki so zapisani v t.i. vodilni mapi.

  Projekt za izvedbo PZI vsebuje vse informacije, ki so potrebne za gradnjo in začetek uporabe objekta. Je bolj podrobna obdelava vsega kar že prikazuje PGD. Načrti  v PZI projektu so izdelani v takem merilu in s tako natančnostjo, da so uporabni na gradbišču. Šele na podlagi teh načrtov je možno narediti zanesljiv popis del s katerim se pridobiva primerljive ponudbe izvajalcev.

  MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOM  SVETOVANJE, IZDELAVA OSNOVNE IDEJE

  Pozdravljeni,

  novogradnja ali rekonstrukcija gospodarskega poslopja iz 70. let prejšnjega stoletja v moderen in praktičen objekt

  Objekt je spremljajoči objekt stanovanjski hiši s prizidkom v okolici Slovenj Gradca. Zgrajen je bil v 70tih letih prejšnjega stoletja in bolj ali manj služi delno za shranjevanje orodja, kosilnice, koles, delno pa tudi "ropotarnici".
  Kritina je iz salonitnih plošč, dimenzije objekta so cca 11 x 5,5 m v tlorisu.

  Ideja je, da bi se omenjeni objekt ali porušil in ponovno zgradil ali pa (v kolikor bo takšna ocena, da je možno) rekonstruiral v novo, moderno enoto. Objekt je zidan, v njem je sta napeljana voda in elektrika. Pritličje sestoji iz drvarnice, enega prostora, ki je včasih služila kot "svinjska kuhinja" in še enega prostora, kjer je bil prostor za prašiče (pred cca 10 leti). Te prostore bi radi preobrazili - delno v večji prostor za druženje, delno pa za shrambo koles, kosilnice, raznega vrtnega orodja, vrtnega pohištva, itd. Objekt si predstavljamo tudi z urejeno zgornjo etažo, kjer bi bila mini pisarna v obliki home office, za preostali del še ni dorečeno, čemu bi služil - ena od opcij je mini fitnes.

  Lp 1350 € do 2250 €


  ........

  MNENJA OZ. OCENA IZVEDBE

  Pozdravljeni,

  potrebujemo mnenje projektanta za oceno lokacije (vgraditev novih vrat direktno v poslovni prostor iz zunanje strani poslovne stavbe ).

  Podjetje ima svoje poslovne prostore, do katerih ni direktnega vhoda iz zunanje strani, na Prešernovi 9b. Želeli bi vgraditi nova vrata iz zunanje strani stavbe v svoje prostore.
  Potrebujejo oceno projektanta, da bi vedeli kako v zadevi postopati dalje, ali je potrebno gradbeno dovoljenje, soglasja stanovalcev.


  Lp 180 € do 300 €


  ........

  SVETOVANJE/PROJEKTIRANJE PRI PRENOVI ENOSTANOVANJSKE HIŠE

  Pozdravljeni.

  Hiša, mansardna, letnik 1978, KO Trnovsko predmestje. Potrebujem svetovanje/projektiranje za energetsko in funkcionalno prenovo hiše, po smernicah, ki ustrezajo pogojem EkoSklada RS za subvencije.

  LP 1350 € do 2250 €


  ........

  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

  CENA, IZRISANE TLORISE, PREREZE OBSTOJEČE STANOVANJSKE HIŠE, CCA 180 M2 TLORISNE POVRŠINE
  Arhitekti, arhitektura, Ljubljana - Polje

  891 € do 1485 €

  CENA, PREGLED STANJA HIŠE, 220M² OZ NETO 115M²
  Arhitekti, arhitektura, Pragersko

  270 € do 450 €

  CENA, PRENOVA MANDARDE, 100 M2
  Arhitekti, arhitektura, Novo mesto

  1350 € do 2250 €

  CENA, NAČRT UMESTITVE BAZEN K OBJEKTU, 32 M2
  Arhitekti, arhitektura, Bistrica ob Dravi

  630 € do 1050 €

  CENA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA V ZAZIDLJIVO, 2500 M2
  Arhitekti, arhitektura, Šentjanž Pri Dravogradu

  900 € do 1500 €

  CENA, ARHITEKT ZA IZRIS MANSARDE, 80 M2
  Arhitekti, arhitektura, Bled

  630 € do 1050 €

  CENA, NAČRT KUHINJE Z JEDILNICO + KOPALNICA, 48 M2
  Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

  720 € do 1200 €

  CENA, HIŠA ZA 6-ČLANSKO DRUŽINO, CA. 200 M2 NETO POVRŠIN
  Arhitekti, arhitektura, Moravče

  4050 € do 6750 €

  CENA, VSE OD IDEJNE ZASNOVE DO PZI, 130 M2
  Arhitekti, arhitektura, Prebold

  3150 € do 5250 €

  CENA, NAČRT OBNOVE SKEDNJE, 10 M X 5 M
  Arhitekti, arhitektura, Medvode

  1350 € do 2250 €

  CENA, NAČRT ZA DOKONČANJE MANSARDE, 70M2
  Arhitekti, arhitektura, Domžale

  810 € do 1350 €

  CENA, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA VSEH INŠTALACIJ, 158M2 (120 NETO)
  Arhitekti, arhitektura, Logatec

  1170 € do 1950 €

  CENA, LOKACIJSKA PREVERITEV (PROJEKTNO DOKUMENTACIJO), 900 M2
  Arhitekti, arhitektura, Grgar

  1350 € do 2250 €

  CENA, NAČRT NOTRANJE OPREME , 33M2
  Arhitekti, arhitektura, Koper

  540 € do 900 €

  CENA, GRADNJA ENODRUŽINSKE HIŠE (P+N), 150
  Arhitekti, arhitektura, Vodice

  5400 € do 9000 €

  CENA, IDEJNO ZASNOVO ZA OBNOVO LETNEGA GLEDALIŠČA, POVRŠINA PARCELE 936 M2
  Arhitekti, arhitektura, Ruše

  1350 € do 2250 €

  CENA, PROJEKT ZA PRIZIDEK K HIŠI, 10X6M
  Arhitekti, arhitektura, Limbuš

  3150 € do 5250 €

  CENA, IZRIS NAČRTA, 60M2
  Arhitekti, arhitektura, Mengeš

  540 € do 900 €

  CENA, IDEJE ZA OBNOVO HIŠE, 170 M2
  Arhitekti, arhitektura, Maribor

  1350 € do 2250 €

  CENA, PRENOVA ZUNANJOSTI, 60 M2
  Arhitekti, arhitektura, Grgar

  1350 € do 2250 €

  CENA, NAČRT ZA PRIZIDEK OBSTOJEČI HIŠI, PO OPISU
  Arhitekti, arhitektura, Kresnice

  3150 € do 5250 €

  CENA, NAČRT ZA PRENOVO HIŠE, CCA 200M2
  Arhitekti, arhitektura, Destrnik

  1350 € do 2250 €

  CENA, ADAPTACIJA (PRENOVA STARE KMEČKE HIŠE), 110 M2
  Arhitekti, arhitektura, Murska Sobota

  900 € do 1500 €

  CENA, IDP,DGD, PZI ZA NOVOGRADNJO, 140
  Arhitekti, arhitektura, Tabor

  3150 € do 5250 €

  CENA, CENITEV/PRENOVA STARE HIŠE , 140M2
  Arhitekti, arhitektura, Domžale

  270 € do 450 €

  CENA, IZVEDBA PROJEKTA MANSARDNE STANOVANJSKE HIŠE, 140 M2
  Arhitekti, arhitektura, Cankova

  2700 € do 4500 €

  CENA, POSNETEK STANJA OBJEKTA ZA LEGALIZACIJO, 260 M2 SKUPNO
  Arhitekti, arhitektura, Vipava

  360 € do 600 €

  CENA, NAČRT PRENOVE MANSARDNEGA STANOVANJA, 40M2
  Arhitekti, arhitektura, Kranjska Gora

  1350 € do 2250 €

  CENA, IZRIS KUHINJE - IKEA ELEMENTI, 12M2
  Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

  360 € do 600 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA NOVOGRADNJO, 180 M2
  Arhitekti, arhitektura, Begunje Na Gorenjskem

  2700 € do 4500 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA NOVOGRADNJO, 150-165
  Arhitekti, arhitektura, Velika Polana

  3150 € do 5250 €

  CENA, RUŠITEV STAREGA OBJEKTA IN NOVOGRADNJA, 100 M2
  Arhitekti, arhitektura, Cerknica

  900 € do 1500 €

  CENA, PROJEKTNA, UPRAVNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA DVOSTANOVANJSKO HIŠO, 250M2 NETO
  Arhitekti, arhitektura, Ljubljana - Dobrunje

  5400 € do 9000 €

  CENA, DOKUMENTACIJA ZA RUŠENJE IN GRADNJO, 100 M2
  Arhitekti, arhitektura, Cerknica

  3150 € do 5250 €

  CENA, NAČRT ZA PRENOVO KOPALNICE, 8-9 M2
  Arhitekti, arhitektura, Portorož - Portorose

  180 € do 300 €

  CENA, UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA NOVOGRADNJO, 500 M2
  Arhitekti, arhitektura, Radomlje

  2700 € do 4500 €  Poglej druge končane projekte in cene

  ARHITEKTI, ARHITEKTURA CENIK

  SODELUJEMO Z VEČ KOT 613 PODJETIJ ZA ARHITEKTI, ARHITEKTURA


  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  PRIDOBI PONUDBO

  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE ARHITEKTI, ARHITEKTURA?

 • Arhitekti, arhitektura Ajdovščina
 • Arhitekti, arhitektura Bled
 • Arhitekti, arhitektura Bovec
 • Arhitekti, arhitektura Celje
 • Arhitekti, arhitektura Črna na Koroškem
 • Arhitekti, arhitektura Črnomelj
 • Arhitekti, arhitektura Domžale
 • Arhitekti, arhitektura Gornja Radgona
 • Arhitekti, arhitektura Gornji Grad
 • Arhitekti, arhitektura Hrastnik
 • Arhitekti, arhitektura Ilirska Bistrica
 • Arhitekti, arhitektura Izola
 • Arhitekti, arhitektura Jesenice
 • Arhitekti, arhitektura Kamnik
 • Arhitekti, arhitektura Kidričevo
 • Arhitekti, arhitektura Kobarid
 • Arhitekti, arhitektura Kočevje
 • Arhitekti, arhitektura Koper
 • Arhitekti, arhitektura Kranj
 • Arhitekti, arhitektura Kranjska Gora
 • Arhitekti, arhitektura Krško
 • Arhitekti, arhitektura Laško
 • Arhitekti, arhitektura Lendava
 • Arhitekti, arhitektura Litija
 • Arhitekti, arhitektura Ljubljana
 • Arhitekti, arhitektura Ljutomer
 • Arhitekti, arhitektura Maribor
 • Arhitekti, arhitektura Metlika
 • Arhitekti, arhitektura Mojstrana
 • Arhitekti, arhitektura Mozirje
 • Arhitekti, arhitektura Murska Sobota
 • Arhitekti, arhitektura Nova Gorica
 • Arhitekti, arhitektura Novo mesto
 • Arhitekti, arhitektura Ormož
 • Arhitekti, arhitektura Piran - Pirano
 • Arhitekti, arhitektura Pivka
 • Arhitekti, arhitektura Portorož
 • Arhitekti, arhitektura Postojna
 • Arhitekti, arhitektura Ptuj
 • Arhitekti, arhitektura Radeče
 • Arhitekti, arhitektura Radenci
 • Arhitekti, arhitektura Radovljica
 • Arhitekti, arhitektura Ravne Na Koroškem
 • Arhitekti, arhitektura Ribnica
 • Arhitekti, arhitektura Rogaška Slatina
 • Arhitekti, arhitektura Sevnica
 • Arhitekti, arhitektura Sežana
 • Arhitekti, arhitektura Škofja Loka
 • Arhitekti, arhitektura Slovenj Gradec
 • Arhitekti, arhitektura Slovenska Bistrica
 • Arhitekti, arhitektura Slovenske Konjice
 • Arhitekti, arhitektura Šoštanj
 • Arhitekti, arhitektura Štore
 • Arhitekti, arhitektura Tolmin
 • Arhitekti, arhitektura Trbovlje
 • Arhitekti, arhitektura Tržič
 • Arhitekti, arhitektura Trzin
 • Arhitekti, arhitektura Velenje
 • Arhitekti, arhitektura Vipava
 • Arhitekti, arhitektura Vojnik
 • Arhitekti, arhitektura Vransko
 • Arhitekti, arhitektura Vrhnika
 • Arhitekti, arhitektura Žalec
 • Arhitekti, arhitektura Zreče
 • Arhitekti, arhitektura Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane