Arhitekt, Arhitekturni biro - cena arhitekta

Koliko stane arhitekt? Če se lotevate novogradnje se običajna cena arhitekturnih storitev za celoten projekt za gradbeno dovoljenje in izgradnjo (IDZ – idejna zasnova, DGD – dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI – projekt za izvedbo) giblje med 4.000 pa vse do 15.000 EUR. Pri odločitvi kdo je pravi arhitekt cena naj ne bo odločilni faktor. Če dobite nižjo ponudbo, priporočamo previdnost, saj bo arhitekt lahko namenil manj časa Vašim željam in projektu. Mogoče se sliši veliko, a pomislite da dober načrt pomeni tudi, da boste tudi ves ostali denar za gradnjo, vložili v dom, prilagojen vašim željam. Cene za individualne projekte za stanovanjske hiše se običajno gibljejo med 2-5% vrednosti investicije. Tipski načrti so cenejši, vendar morebitne spremembe projekt hitro podražijo, hkrati pa vam ne omogočajo svobode. Sklepati boste morali velike kompromise pri hiši, v katero boste veliko investirali in v kateri boste morda preživeli preostanek življenja. Cena za načrt prenove stanovanja ali adaptacijo mansarde je odvisna od velikosti projekta in podrobnosti načrtov. Cena idejne zasnove se giblje od 15eur/m2 in vse do 50eur/m2.

Komu zaupati izris načrta za vašo sanjsko hišo? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim arhitektom v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

Pridobite ponudbo:
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

CENA ZA PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA


Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in pridobitev gradbenega dovoljenja DGD. Vsa dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, načrti arhitekture za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD. Unikatni projekt arhitekture DGD obsega osnovni tehnični opis objekta, načrt zunanje ureditve v merilu 1:200 ali večjem, tloris temeljev in vseh etaž, tloris ostrešja in strehe, 2 prereza in vse fasade objekta v merilu 1:100. Obsega vse arhitekturne načrte in skice, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.

4800.00 €/kos

MINIMALNA CENA
€/kos

SREDNJA CENA
24000.00 €/kos

NAJVIŠJA CENA
ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
IDZ: idejna zasnova hiše - cena

IDZ: idejna zasnova hiše - cena

Načrt idejne zasnove je prvi korak pred gradnjo hiše, v katerem arhitekt glede na vaše želje oblikuje hišo, prostor, racionalno razporeditev prostorov, določi materiale in druge podrobnosti. Idejna zasnova arhitekture obsega analizo prostorskega načrta in omejitev za projektiranje, tehnični opis projekta, pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za projektiranje, idejne načrte tlorisov, prerezov in fasad v merilu 1:100 ter vizualizacije zunanjosti ter notranjosti. Dober idejni načrt je zagotovilo, da boste ostalih 99% stroškov gradnje investirali v nekaj resnično v skladu z vašimi željami.

1200 €/kpl

MINIMALNA CENA
1750 €/kpl

SREDNJA CENA
2300 €/kpl

NAJVIŠJA CENA
Novogradnja, dokumentacija za gradbeno dovoljenje DGD

Novogradnja, dokumentacija za gradbeno dovoljenje DGD

Dokumentacija za gradbeno dovoljenje, ki je potrebna za gradnjo enodružinske hiše, ki zajema idejno zasnovo IZP, obvezno dokumentacijo za DGD, projekt za izvedbo PZI in PID za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga potrebujemo za hišno številko.

25 €/m2

MINIMALNA CENA
50 €/m2

SREDNJA CENA
80 €/m2

NAJVIŠJA CENA
NAREDI SI IZRAČUN
Kakšna je želena neto tlorisna površina?
m2
Kakšen idejni načrt želite?
Cene za idejni načrt se gibljejo med 500 in 3000 EUR
 • ...

  Unikatni idejni načrt hiše z 2 - 3 manjšimi spremembami, ki vključuje 3D poglede, prereze, tlorise in fasade.

  kos /
 • ...

  Tipski idejni načrt za hišo iz kataloga, brez sprememb. Načrti v merilu 1:100, 2 x prerez, temelji, tloris pritličja, tloris nadstropja, 2D pogledi.

  kos /
 • ...

  BIM idejni načrt, ki zajema 3D model objekta z možnostjo sprehoda po hiši. Projekt poleg obveznih načrtov vsebuje tudi 3D renderje s fotomontažami. Idejni načrt prav tako obega ilustrativni izris notranje opreme za predstavo o prostoru.

  kos /
Potrebna obvezna dokumentacija
Cena obvezne dokumentacije se giblje med 1200 in 2500 EUR, odvisno od zahtevnosti.
 • ...

  Opis gradnje in njenih značilnosti, skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji in druge potrebne vsebine.

  kos /
 • ...

  Potrebni obrazci za pridobitev DGD.

  kos /
 • ...

  Pridobivanje potrebnih mnenj; mnenje za vodovod in kanalizacijo, elektro omrežje, občinska cesta, oddelek za prostor, odvoz odpadkov in druga morebitna mnenja mnenjedajalcev.

  kos /
Dodatni potrebni elaborati
Cena elaborata od 300 do 1.000 EUR.
 • ...

  Geodetski načrt s posnetkom stanja, ki prikazuje kote terena, objektov in zunanje ureditve ter komunalnih, elektro in telekomunikacijskih vodov.

  kos /
 • ...

  Geomehanski elaborat, ki vsebuje analizo tal s potrebnim sondiranjem in izračun nosilnosti tal. Zajema tudi usmeritve za izvedbo temeljev in zunanje ureditve. Cena ne zajema dodatnih obiskov in nadzora geomehanika med gradnjo.

  kos /
Obvezen načrt izvedbe PZI
Cena PZI je odvisna od zahtevnosti objekta.
 • ...

  Vodilni načrt: podatki o udeležencih, gradnji in dokumentacija, izjava projektanta in vodje projekta. Splošni podatki o objektih, zbirno tehnično poročilo, izkazi po presoji projektanta, kot so: izkaz požarne varnosti, energijskih lastnosti stavbe, zaščite pred hrupom, energijskih karakteristik stavbe. Načrti s področja arhitekture: tehnični prikazi (1:50); prikaz situacije, ehnični prikazi temeljev, tehnični prikazi tlorisov vseh etaž, tehnični prikazi ostrešja.

  kos /
 • ...

  Popis gradbeno obrtniških del, ki vsebuje projektantske ocene investicij.

  kos /
 • ...

  Načrti s področja gradbeništva - statika, ki vsebuje: statični model in dimenzioniranje, konstrukcijska zasnova, dimenzije, pozicije in mere elementov nosilne konstrukcije.

  kos /
 • ...

  Tehnični prikazi poteka elektro inštalacij (razsvetljava, vtičnice, ipd.) in tehnični prikaz zaščite pred delovanjem strele, telekomunikacij in informacijskih tehnologij ter varovanje. Načrt vsebuje popis del in materiala ter načrt priključka na električno omrežje.

  kos /
 • ...

  Funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki ter tehnični prikazi poteka strojnih inštalacij in strojne opreme. Načrt za talno gretje, notranji vododvod in kanalizacija, prezračevanje. Načrti vsebujejo tehnični prikaze naprav za oskrbo z energijo in popis del in materiala.

  kos /
Legalizacija hiše

Legalizacija hiše

Legalizacija objekta je mogoča, kadar ta nima gradbenega dovoljenja, prostorski akt pa tako gradnjo dopušča. Legalizacija obsega preveritev za skladnost s prostorskimi akti, skladnost z namensko raba prosotra, območja omejitev in varovanj in druge skladnosti. Potrebno je izdelati poročilo možnosti legalizacije po veljavni zakonodaji in kompletno dokumentacijo.

3000 €/kos

MINIMALNA CENA
5000 €/kos

SREDNJA CENA
7000 €/kos

NAJVIŠJA CENA
NAREDI SI IZRAČUN

kos
Potrebna obvezna dokumentacija
Cena obvezne dokumentacije se giblje med 1200 in 2500 EUR, odvisno od zahtevnosti.
 • ...

  Opis gradnje in njenih značilnosti, skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji in druge potrebne vsebine.

  kos /
 • ...

  Potrebni obrazci za pridobitev DGD.

  kos /
 • ...

  Pridobivanje potrebnih mnenj; mnenje za vodovod in kanalizacijo, elektro omrežje, občinska cesta, oddelek za prostor, odvoz odpadkov in druga morebitna mnenja mnenjedajalcev.

  kos /
Posnetek stanja
Cena posnetka se giblje med 500 in 1500 EUR.
 • ...

  Posnetek stanja zajema izmero objekta na terenu in izris stanja objekta z vsemi potrebnimi načrti in prerezi. Cena ne zajema sondiranja in ugotavljanja sestave konstrukcije objekta.

  kos /
Arhitekt, Arhitekturni biro - cena arhitekta

DRUGE CENE ZA ARHITEKTI, ARHITEKTURA

vaša količina

enota

okvirna cena

vaša cena

Unikatni idejni načrt arhitekture za stanovanjsko hišo, idejna zasnova IZP

Unikatna idejna zasnova arhitekture obsega analizo prostorskega načrta in omejitev za projektiranje, tehnični opis projekta, pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za projektiranje, idejne načrte tlorisov, prerezov in fasad v merilu 1:100.€/kos

kos
povpraševanje>

Načrti arhitekture in tehnični prikazi za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD

Unikatni projekt arhitekture DGD obsega osnovni tehnični opis objekta, načrt zunanje ureditve v merilu 1:200 ali večjem, tloris temeljev in vseh etaž, tloris ostrešja in strehe, 2 prereza in vse fasade objekta v merilu 1:100. Obsega vse arhitekturne načrte in skice, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.€/kos

kos
povpraševanje>

Izjava projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta

Pregled načrtov PGD in izjava projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta. Izjava je dovolj samo za pridobitev gradbenega dovoljenja in ne vključuje statičnega izračuna konstrukcije in načrtov gradbenih konstrukcij, ki se izvedejo v fazi PZI, projektu za izvedbo.€/kos

kos
povpraševanje>

Elaborat gradbene fizike za PZI

Analiza načrtov PZI in izračun gradbene fizike, preveritev skladnosti s tehničnimi smernicami in zakonodajo, izdelava elaborata gradbene fizike, izkaz energijskih lastnosti stavbe€/kos

kos
povpraševanje>

Elaborat požarne varnosti za PZI, stanovanjska hiša

Analiza načrtov PZI, preveritev skladnosti s Tehnično smernico TSG-1-001:2010-Požarna varnost v stavbah, izdelava zasnove požarne varnosti, izkaz požarne varnosti€/kos

kos
povpraševanje>

Elaborat zaščite pred hrupom za PZI, manj zahtevni objekt

Analiza načrtov PZI, preveritev skladosti s tehničnimi smernicami, izdelava elaborata zaščite pred hrupom€/kos

kos
povpraševanje>

Sprememba namembnosti

Cena za spremembo namembnosti. Sprememba namembnosti iz poslovnih prostorov v restavracijo ali lokal. Cena za vodenje postopka spremembe namembnosti, pridobivanje soglasij in pridobivanje gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti.€/kos

kos
povpraševanje>

Idejni izris stanovanja

Cena idejnega izrisa stanovanja. Cena za idejni izris stanovanja, skupaj s tlorisi in prerezi 1:100 in postavitvijo pohištva.€/m2

m2
povpraševanje>

Projektantski nadzor in podpora

5 krat obisk gradbišča na glavnih koordinacijah in usklajevanje z izvajalci. Tolmačenje načrtov izvajalcem in pregled ponudb.€/kos

kos
povpraševanje>

Projekt za gradbeno dovoljenje

Dokumentacija za gradbeno dovoljenje, ki je potrebna za gradnjo enodružinske hiše, ki zajema idejno zasnovo IZP, obvezno dokumentacijo za DGD, projekt za izvedbo PZI in PID za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga potrebujemo za hišno številko.€/kos

kos
povpraševanje>

Tipski idejni načrt

Tipski idejni načrt za hišo iz kataloga, brez sprememb. Načrti v merilu 1:100, 2 x prerez, temelji, tloris pritličja, tloris nadstropja, 2D pogledi.€/kos

kos
povpraševanje>

Unikatni idejni načrt

Unikatni idejni načrt hiše z 2 - 3 manjšimi spremembami, ki vključuje 3D poglede, prereze, tlorise in fasade.€/kos

kos
povpraševanje>

BIM idejni načrt in renderji

BIM idejni načrt 3D modela hiše, ki omogoča sprehod po objektu in 3D animacijo. Projekt vsebuje 3D model, načrte in 3D vizualizacije s fotomontžami. Cena vklučuje tudi ilustrativni izris interierja.€/kos

kos
povpraševanje>

BIM idejni načrt z renderji

BIM idejni načrt, ki zajema 3D model objekta z možnostjo sprehoda po hiši. Projekt poleg obveznih načrtov vsebuje tudi 3D renderje s fotomontažami. Idejni načrt prav tako obega ilustrativni izris notranje opreme za predstavo o prostoru.€/kos

kos
povpraševanje>

Tekstualni del DGD in obrazci

Potrebni obrazci za pridobitev DGD.€/kos

kos
povpraševanje>

Tehnično poročilo

Opis gradnje in njenih značilnosti, skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji in druge potrebne vsebine.€/kos

kos
povpraševanje>

Grafični prikazi, načrti za DGD

Zajeti so lokacijski prikazi (1:250 ali 1:500), situacija obstoječega stanja s pripadajočimi shemami, gradbena in ureditvena situacija s pripadajočimi shemami. Prikaz minimalne komunalne oskrbe, s pripadajočimi shemami in tehnični prikazi (1:100 ali 1:200)
Zasnova tlorisov vseh etaž z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov ter tlorisi vseh etaž stanovanj. Dva karakteristična prereza in vse fasade€/kos

kos
povpraševanje>

Vodenje upravnega postopka

Pridobivanje potrebnih mnenj; mnenje za vodovod in kanalizacijo,
elektro omrežje, občinska cesta, oddelek za prostor, odvoz odpadkov in druga morebitna mnenja mnenjedajalcev.€/kos

kos
povpraševanje>

Geodetski načrt

Geodetski načrt s posnetkom stanja, ki prikazuje kote terena, objektov in zunanje ureditve ter komunalnih, elektro in telekomunikacijskih vodov.€/kos

kos
povpraševanje>

Geomehanski elaborat

Geomehanski elaborat, ki vsebuje analizo tal s potrebnim sondiranjem in izračun nosilnosti tal. Zajema tudi usmeritve za izvedbo temeljev in zunanje ureditve. Cena ne zajema dodatnih obiskov in nadzora geomehanika med gradnjo.€/kos

kos
povpraševanje>

PZI načrti arhitekture

Vodilni načrt: podatki o udeležencih, gradnji in dokumentacija, izjava projektanta in vodje projekta. Splošni podatki o objektih, zbirno tehnično poročilo, izkazi po presoji projektanta, kot so: izkaz požarne varnosti, energijskih lastnosti stavbe, zaščite pred hrupom, energijskih karakteristik stavbe. Načrti s področja arhitekture: tehnični prikazi (1:50); prikaz situacije, ehnični prikazi temeljev, tehnični prikazi tlorisov vseh etaž, tehnični prikazi ostrešja.€/kos

kos
povpraševanje>

Popis arhitektura objekta

Popis gradbeno obrtniških del, ki vsebuje projektantske ocene investicij.€/kos

kos
povpraševanje>

Statika, gradbene konstrukcije

Načrti s področja gradbeništva - statika, ki vsebuje: statični model in dimenzioniranje, konstrukcijska zasnova, dimenzije, pozicije in mere elementov nosilne konstrukcije.€/kos

kos
povpraševanje>

Načrti elektro inšatalacij

Tehnični prikazi poteka elektro inštalacij (razsvetljava, vtičnice, ipd.)
in tehnični prikaz zaščite pred delovanjem strele, telekomunikacij in informacijskih tehnologij ter varovanje. Načrt vsebuje popis del in materiala ter načrt priključka na električno omrežje.€/kos

kos
povpraševanje>

Načrt strojnih instalacij

Funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki ter tehnični prikazi poteka strojnih inštalacij in strojne opreme. Načrt za talno gretje, notranji vododvod in kanalizacija, prezračevanje. Načrti vsebujejo tehnični prikaze naprav za oskrbo z energijo in popis del in materiala.€/kos

kos
povpraševanje>

Posnetek stanja, izmera hiše

Posnetek stanja zajema izmero objekta na terenu in izris stanja objekta z vsemi potrebnimi načrti in prerezi. Cena ne zajema sondiranja in ugotavljanja sestave konstrukcije objekta.€/kos

kos
povpraševanje>
SKUPAJ:
POŠLJI POVPRAŠEVANJE >

Gradbeno dovoljenje


Koliko stane gradbeno dovoljenje? Strošek oz. cena gradbenega dovoljenja se razlikuje od velikosti o...

Preverite tudi: Gradbeno dovoljenje - cena gradbenega dovoljenja

PZI - Projekt za izvedbo


Koliko stane PZI? Cena Projekta za izvedbo (PZI) se razlikuje od velikosti objekta, zahtevnosti kons...

Preverite tudi: PZI - cena PZI projekta (projekt za izvedbo)

Legalizacija objekta


Koliko stane legalizacija? Cena legalizacije hiše je odvisna predvsem od velikosti objekta in zaplet...

Preverite tudi: Legalizacija objekta, cena - Legalizacija črne gradnje

Urbanizem


Kakšna je cena urbanističnega načrtovanja? Urbanistični projekt je kompleksen načrt, ki zahteva mult...

Preverite tudi: Urbanistični načrt - cena za urbanista

Gradbeni zakon, gradbena pogodba


Kakšna je cena za gradbeno svetovanje? Gradnja je zapleten proces, zato se je priporočljivo zanašati...

Preverite tudi: Gradbeni zakon, gradbena pogodba - cena strokovnjaka

Kako so Vam koristile te informacije?

DAIBAU MAGAZIN

V vaš nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

Arhitekt, Arhitektura - vse kar morate vedeti

1. Zakaj najeti arhitekta?

50068414_m.jpg
Arhitekt prisluhne naročnikovim željam, do realizacije pa vam pomaga s strokovnim znanjem in preteklimi izkušnjami. 

Odločitev za sodelovanje z arhitektom sicer res pomeni nekoliko večjo začetno investicijo vendar pa vam prihrani mnogo kasnejših skrbi in predvsem stroškov. Pot do vašega cilja (prenova ali gradnja stanovanja, hiše, poslovnega prostora...) je, brez arhitekta, mnogo težja in končni rezultat je ponavadi drugačen od željenega na začetku. Naloga arhitekta je, da vas pravilno vodi skozi projekt, upošteva vaše želje, podaja sveže ideje, opozarja na možne ovire in prostorske omejitve. Arhitekt je strokovnjak, ki se dnevno srečuje s projekti bivalnega okolja ima veliko izkušenj in znanja, da pravilno pristopi k določeni situaciji. 

S strokovnim znanjem in izkušnjami poskrbi, da se zamisli prenesejo najprej na papir in kasneje iz načrtov na papirju v končno izvedbo. Že na samem začetku predvidi čim več podrobnosti, kasneje pa jih koordinira v skladu s podobo želenega projekta. 

Arhitekt stremi k funkcionalnim, sodobnim in estetskim rešitvam. Na podlagi vaših želja in prostorskih zahtev pravilno umesti objekt v prostor, racionalno razporedi notranje prostore, izbere najbolj ustrezne materiale, finalno obdelavo, oblikuje elemente opreme, prilagodi barve in ostale malenkosti, ki so potrebne, da prostor oziroma objekt funkcionira kot premišljeno zasnovana in zaključena celota.

2. Arhitekt- nosilec projekta in koordinator vseh vpletenih

Arhitekta ne potrebujete zgolj kot strokovnjaka, ki vam bo pomagal urediti projektno dokumentacijo temveč kot nekoga, ki vas bo vodil v pravi smeri in delo organiziral v pravilen vrstni red.

Vloga arhitekta je načrtovanje notranjega in zunanjega prostora, do projektov pristopa s strokovnim pristopom, pri katerih izhaja iz dane situacije in potreb naročnika. Pri projektih sledi osnovni ideji, zaveda pa se, da samo dobra ideja ni dovolj - pomembna je strokovna izpeljava projekta na vseh nivojih. Arhitekt prisluhne naročnikovim željam, do realizacije pa vam pomaga s strokovnim znanjem in preteklimi izkušnjami. 

Zmotno je mišljenje, da se arhitekta potrebuje le za predložitev ideje in izris načrtov. Večina ljudi je prepričanih, da arhitekti največ časa namenijo razmišljanju in projektiranju, resnica pa je, da se kar trikrat več časa nameni sestankovanju z naročnikom, pogajanju z upravnimi enotami, inženirji, ponudniki, izvajalci… naročniku tako v današnjem hitremu tempu z organizacijo dela in ukvarjanjem s postopki prihrani veliko nepotrebnih skrbi in dragocenega časa.

Kot nosilec projekta arhitekt skrbno vodi in organizira delo od prve zasnove do končne izvedbe, predvidi stroške in roke, kot arhitekt oblikuje idejne zasnove, ki so kasneje podlaga za izris in izvedbo načrta. Pri načrtovanju sodeluje z ostalimi strokovnjaki in so-projektanti, pri izvedbi pa z izbranimi podizvajalci.

3. Katerega arhitekta izbrati?

3.1. Kje poiskati arhitekta?

Priporočamo, da si za to vzamete dovolj časa. Pozanimajte se  o izkušnjah prijateljev in znancev, ki so že prenavljali stanovanja oziroma gradili in so pri tem sodelovali z arhitektom. Arhitekte pa lahko poiščete tudi na spletu. Ena izmed možnosti je, da svoje povpraševanje pošljete na portal kot je Mojmojster in preizkušeni arhitekti vas bodo kontaktirali sami. Na portalu si lahko ogledate njihove profile kjer boste našli tudi ocene in mnenja strank, ki so že sodelovale z njimi. Med zbiranjem ponudb vedno preverite ali ima arhitekt (v kolikor ga potrebujete za gradnjo) licenco Zbornice za Arhitekturo (ZAPS). Predvsem pa preglejte njegovo dosedajšne delo in si ustvarite vtis ali vam je njegova izraznost blizu. Pazite tudi, da arhitekt, ki ste ga izbrali ni zelo oddaljen od vaše lokacije. Tako bo lažje in hitreje prihajal na ogled lokacije, če boste želeli, med tem, ko bodo dela potekala.

3.2. Kako izbrati pravega arhitekta za vas?

Po  tem, ko ste naredili ožji izbor treh ali več potencialnih arhitektov organizirajte sestanek z arhitekti. Za uspešen projekt in zadovoljstvo s končnim rezultatom je namreč zelo pomembno kako dobro poteka komunikacija med deležniki. V kolikor si arhitekt za vas vzame dovolj časa, vam kakovostno predstavi svoje delo in vam dobro in poglobljeno svetuje, skratka naredi dober vtis na vas, je možnost dobrega sodelovanja in pozitivnega rezultata velika. Predno se odpravite k arhitektu je dobro tudi, da si na upravni enoti pridobite lokacijsko informacijo za svoj objekt, v kateri je točno navedeno kakšne so možnosti in omejitve izvedbe. Arhitekt bo tako lahko pripravil natančnejšo ponudbo in se z vami pogovoril o omejitvah. Pripravite tudi seznam svojih želja, načina življenja, prostorov, ki jih potrebujete itd. Seveda je pri izboru arhitekta pomembna tudi njegova cena, vendar naj le-ta ne bo ključni razlog za odločitev. Po končni odločitvi za določenega arhitekta je pomembno, da z njim sklenete pogodbo v kateri bo jasno navedeno kaj bo za vas izdelal (vrsta dokumentacije) po kakšni ceni in v kakšnem terminskem roku.

3.3. Preveritev licence arhitekta?

V kolikor potrebujete arhitekta za izdelavo projektne dokumentacije, mora imeti arhitekt ustrezno diplomo fakultete za arhitekturo in licenco arhitekturne zbornice (ZAPS) za opravljanje dejavnosti odgovornega projektanta arhitekture.

To lahko preverite tukaj: http://www.zaps.si/index.php?m_id=imenik_arhitekti.

Za izdelavo projekta notranje opreme ali manjših gradbenih posegov, ki ne potrebujejo dovoljenja upravne enote pa ni potrebno, da iščete arhitekta z licenco.

4. Postopek

4.1 Razumevanje vaših želja

Prvi sestanki z arhitektom v njegovi pisarni ali na lokaciji vašega objekta bodo posvečeni zbiranju podatkov  o vaših željah, potrebah, o vaši viziji. Zanimale ga bodo tudi vaše vsakdanje navade, življenjski stil in vrednote. V primeru, da gre za poslovni prostor oziroma objekt, ga bo zanimala poslovna kultura podjetja. Sprva bo šlo torej za poglobljeno zbiranje informacij katerega namen je dobro razumevanje vaših ciljev in želja.

4.2 Razumevanje prostora

Pred začetkom projektiranja bo moral arhitekt pridobiti tudi čim več informacij o vaši lokaciji, parceli, obstoječem objektu...To vključuje pridobivanje geodetskih in drugih podlag, lokacijske informacije, fotodokumentacija lokacije, prostora itd. Arhitekt nato naredi izris prostora, ki služi kot podlaga za nadaljno načrtovanje. Arhitekt bo tudi preveril katere zakonske podlage, lokalne in gradbene predpise je potrebno upoštevati pri projektiranju.

4.3 Idejne skice, variante

Pridobivanju informacij sledi priprava idejne skice ali več skic vašega objekta. Pri tem bo projektant skrbno pazil, da bo zasnova ob upoštevanju vaših želja in potreb tudi uporabna, varna in skladna z vsemi predpisi. Idejna skica je nekakšna vizija vašega objekta.

4.4 Projekt idejne zasnove

Po tem, ko se boste odločili in potrdili eno izmed variant bo arhitekt nadaljeval s podrobnejšo razdelavo načrta in pripravil t.i. projekt idejne zasnove (IDZ). S tem projektom je možno nadalje pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.

4.5 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Kot že ime pove je to projekt in projektna dokumentacija s katero se pridobi dovoljenje za gradnjo na upravni enoti. Kakšna mora biti vsebina projektne dokumentacije PGD je natančno določeno v pravilniku o projektni dokumentaciji. Poleg načrtov mora projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebovati vse osnovne podatke o lokaciji in predvidenem posegu, ki so zapisani v t.i. vodilni mapi.

Projekt za izvedbo PZI vsebuje vse informacije, ki so potrebne za gradnjo in začetek uporabe objekta. Je bolj podrobna obdelava vsega kar že prikazuje PGD. Načrti  v PZI projektu so izdelani v takem merilu in s tako natančnostjo, da so uporabni na gradbišču. Šele na podlagi teh načrtov je možno narediti zanesljiv popis del s katerim se pridobiva primerljive ponudbe izvajalcev.

MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOMIZDELAVA RUŠITVENEGA NAČRTA

Pozdravljeni,

potrebujem izvajalca za izdelavo rušitvenega načrta. Gre za objekt nizko pritlične hiše, dimenzije 8 x 12 m.

Lp 324 € do 540 €


........

PROJEKT ZA IZVEDBO IN IDEJNI NAČRT NOTRANJE UREDITVE PROSTOROV V HIŠI

Pozdravljeni,

potrebujem projekt za izvedbo in idejni načrt ureditve notranjih prostorov. Gre za prenovo hiše iz leta 1969. Idejni načrt notranje ureditve prostorov za boljši izkoristek prostora. Statika ter projekt za nadaljnjo izvedbo bosta potrebna. Grobo idejo notranje ureditve imamo, želja je po odrtih prostorih brez da se ruši nosilne stene (veliko je pregradnih).

Lp 3150 € do 5250 €


........

NAČRT PRENOVE STANOVANJA

Živjo,

lotili bi se prenove stanovanja v 120 let stari hiši, Gorska pot 22 - za vilo (pritličje pod Jožetom in Nežo). Zadnja celovita prenova je bila pred 50 leti, kopalnica in WC pred 28 leti. Morda bi se dalo delno spremeniti tloris, sicer pa je potrebna najmanj zamenjava inštalacij, zamenjava tlakov in vgraditev ogrevanja.
Kar se tiče dokumentacije, ne vem, če kaj rabimo.
Najbolj bi bila vesela obiska in da pogledamo na licu mesta, kaj in kako in se zmenimo za obseg projekta....če bi šlo.
Hvala za povratno informacijo.

Lep pozdrav 1350 € do 2250 €


........

ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

CENA, PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA MANJŠI PRIZIDEK, 8 M2
Arhitekti, arhitektura, Naklo

3150 € do 5250 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA GRADBENO DOVOLJENJE, 100-105M2
Arhitekti, arhitektura, Litija

5850 € do 9750 €

CENA, DOKUMENTACIJO POTREBNO ZA GRADNJO ZIDANE HIŠE, 190 M2
Arhitekti, arhitektura, Preddvor

3150 € do 5250 €

CENA, NOTRANJI OBLIKOVALEC ALI ARHITEKT, 90 M2
Arhitekti, arhitektura, Vransko

1800 € do 3000 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA NOVOGRADNJO, 150 M2
Arhitekti, arhitektura, Šentilj v Slovenskih goricah

2700 € do 4500 €

CENA, DESIGN IN IZDELAVA POSLOVALNICE, 26,5
Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

2700 € do 4500 €

CENA, CELOTNA GRADBENA DOKUMENTACIJA ZA 2 IDENTIČNI HIŠI., 200 M2
Arhitekti, arhitektura, Trbovlje

10800 € do 18000 €

CENA, NAČRT PREMEMBE ALI PRENOSA NOTRANJEGA STOPNIŠČA , CCA 50 M2
Arhitekti, arhitektura, Zagorje ob Savi

1350 € do 2250 €

CENA, DOKUMENTACIJO ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA, 170 M2
Arhitekti, arhitektura, Kočevje

2700 € do 4500 €

CENA, REKONSTRUKCIJA, KOMPLETNA OBNOVA, INTERIER, OSTREŠJE, UNIKATNOST, CCA 40 M2, P+1+M
Arhitekti, arhitektura, Cerknica

3150 € do 5250 €

CENA, PROJEKT ZA ZA LESENO HIŠI (BRUNA ALI SKELETNA) , 180 M2
Arhitekti, arhitektura, Prebold

3150 € do 5250 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA STANOVANJSKO HIŠO, 140 M2
Arhitekti, arhitektura, Dvor

900 € do 1500 €

CENA, IZRIS ZUNANJE PODOBE VRSTNE HIŠE, 120 M2
Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

1350 € do 2250 €

CENA, NAČRT PRENOVE KUHINJE V PRITLIČNI HIŠI, 16 M2
Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

540 € do 900 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA NOVOGRADNJO, DO 130M2
Arhitekti, arhitektura, Mojstrana

2700 € do 4500 €

CENA, PRENOVA PODSTREŠJA, 100 M2
Arhitekti, arhitektura, Tržič

1350 € do 2250 €

CENA, NAČRT GRADB, IN DELNE REKONSTRUKCIJE STREHE, 38
Arhitekti, arhitektura, Celje

3150 € do 5250 €

CENA, STANOVANJSKA NADSTROPNA HIŠA, 100 M2
Arhitekti, arhitektura, Tolmin

3150 € do 5250 €

CENA, REKONSTRUKCIJA STANOVANJA, 110 M2
Arhitekti, arhitektura, Cerklje na Gorenjskem

1350 € do 2250 €

CENA, UPORABNO DOVOLJENJE, 210 M2
Arhitekti, arhitektura, Komenda

900 € do 1500 €

CENA, PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKT ZA IZVEDBO, 140 M2
Arhitekti, arhitektura, Nova Vas

3150 € do 5250 €

CENA, PRENOVA MANSARDE IN REŠITEV OGREVANJA S TĆ, 50 M2
Arhitekti, arhitektura, Moravske Toplice

1350 € do 2250 €

CENA, MNENJE ARHITEKTA, 120 M2
Arhitekti, arhitektura, Tržič

900 € do 1500 €

CENA, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, ENODRUŽINSKA K+P+M HIŠA, CCA 200 M2
Arhitekti, arhitektura, Prebold

900 € do 1500 €

CENA, IZRIS IN PROJEKCIJSKO DOKUMENTACIJO ZA MANSARDNO STANOVANJE, 80 M2
Arhitekti, arhitektura, Kranj

900 € do 1500 €

CENA, REKONSTRUKCIJA SKLADIŠČA/PISARNE V STANOVANJE, 150 M2
Arhitekti, arhitektura, Tržič

900 € do 1500 €

CENA, PROJEKT ZA REKONSTRUKCIJO DELA STREHE, DO 60 M2
Arhitekti, arhitektura, Novo mesto

900 € do 1500 €

CENA, NAČRTOVANJE MANSARDE, 96 M2
Arhitekti, arhitektura, Lenart v Slovenskih Goricah

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKTNO DOKUMENTACIJO ZA DELAVNICO., 70 M2
Arhitekti, arhitektura, Slovenj Gradec

3150 € do 5250 €

CENA, NAČRT GRADNJE DVOJČKE ALI SAMOSTOJNE HIŠE, 771 M2
Arhitekti, arhitektura, Brezovica Pri Ljubljani

1800 € do 3000 €

CENA, PROJEKTNO DOKUMENTACIJO ZA GRADNJO HIŠE, 350
Arhitekti, arhitektura, Koper

5850 € do 9750 €

CENA, PRENOVA ETAŽE , 93 M2
Arhitekti, arhitektura, Ptujska Gora

630 € do 1050 €

CENA, DOZIDAVA NAD VHODOM, 100M2
Arhitekti, arhitektura, Komenda

1350 € do 2250 €

CENA, GRADNJA DRUŽINSKE HIŠE, 110 M2
Arhitekti, arhitektura, Tržič

2700 € do 4500 €

CENA, IZDELAVA ŠKARPE IN NADSTREŠEK, 20 M2
Arhitekti, arhitektura, Velenje

765 € do 1275 €

CENA, PRENOVA HIŠE V 2 BIVALNI ENOTI, CCA 80 M2
Arhitekti, arhitektura, Nova Gorica

900 € do 1500 €Poglej druge končane projekte in cene

ARHITEKTI, ARHITEKTURA CENIK

Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

633+ PODJETIJ ZA ARHITEKTI, ARHITEKTURA
BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
BREZ PROVIZIJ
PRIDOBI PONUDBO

IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE ARHITEKTI, ARHITEKTURA?

 • Arhitekti, arhitektura Ajdovščina
 • Arhitekti, arhitektura Bled
 • Arhitekti, arhitektura Bovec
 • Arhitekti, arhitektura Celje
 • Arhitekti, arhitektura Črna na Koroškem
 • Arhitekti, arhitektura Črnomelj
 • Arhitekti, arhitektura Domžale
 • Arhitekti, arhitektura Gornja Radgona
 • Arhitekti, arhitektura Gornji Grad
 • Arhitekti, arhitektura Hrastnik
 • Arhitekti, arhitektura Ilirska Bistrica
 • Arhitekti, arhitektura Izola
 • Arhitekti, arhitektura Jesenice
 • Arhitekti, arhitektura Kamnik
 • Arhitekti, arhitektura Kidričevo
 • Arhitekti, arhitektura Kobarid
 • Arhitekti, arhitektura Kočevje
 • Arhitekti, arhitektura Koper
 • Arhitekti, arhitektura Kranj
 • Arhitekti, arhitektura Kranjska Gora
 • Arhitekti, arhitektura Krško
 • Arhitekti, arhitektura Laško
 • Arhitekti, arhitektura Lendava
 • Arhitekti, arhitektura Litija
 • Arhitekti, arhitektura Ljubljana
 • Arhitekti, arhitektura Ljutomer
 • Arhitekti, arhitektura Maribor
 • Arhitekti, arhitektura Metlika
 • Arhitekti, arhitektura Mojstrana
 • Arhitekti, arhitektura Mozirje
 • Arhitekti, arhitektura Murska Sobota
 • Arhitekti, arhitektura Nova Gorica
 • Arhitekti, arhitektura Novo mesto
 • Arhitekti, arhitektura Ormož
 • Arhitekti, arhitektura Piran - Pirano
 • Arhitekti, arhitektura Pivka
 • Arhitekti, arhitektura Portorož
 • Arhitekti, arhitektura Postojna
 • Arhitekti, arhitektura Ptuj
 • Arhitekti, arhitektura Radeče
 • Arhitekti, arhitektura Radenci
 • Arhitekti, arhitektura Radovljica
 • Arhitekti, arhitektura Ravne Na Koroškem
 • Arhitekti, arhitektura Ribnica
 • Arhitekti, arhitektura Rogaška Slatina
 • Arhitekti, arhitektura Sevnica
 • Arhitekti, arhitektura Sežana
 • Arhitekti, arhitektura Škofja Loka
 • Arhitekti, arhitektura Slovenj Gradec
 • Arhitekti, arhitektura Slovenska Bistrica
 • Arhitekti, arhitektura Slovenske Konjice
 • Arhitekti, arhitektura Šoštanj
 • Arhitekti, arhitektura Štore
 • Arhitekti, arhitektura Tolmin
 • Arhitekti, arhitektura Trbovlje
 • Arhitekti, arhitektura Tržič
 • Arhitekti, arhitektura Trzin
 • Arhitekti, arhitektura Velenje
 • Arhitekti, arhitektura Vipava
 • Arhitekti, arhitektura Vojnik
 • Arhitekti, arhitektura Vransko
 • Arhitekti, arhitektura Vrhnika
 • Arhitekti, arhitektura Žalec
 • Arhitekti, arhitektura Zreče
 • Arhitekti, arhitektura Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  © 2022 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane