Arhitekt, Arhitekturni biro - cena arhitekta

Koliko stane arhitekt? Če se lotevate novogradnje se običajna cena arhitekturnih storitev za celoten projekt za gradbeno dovoljenje in izgradnjo (IDZ – idejna zasnova, DGD – dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI – projekt za izvedbo) giblje med 4.000 pa vse do 15.000 EUR. Pri odločitvi kdo je pravi arhitekt cena naj ne bo odločilni faktor. Če dobite nižjo ponudbo, priporočamo previdnost, saj bo arhitekt lahko namenil manj časa Vašim željam in projektu. Mogoče se sliši veliko, a pomislite da dober načrt pomeni tudi, da boste tudi ves ostali denar za gradnjo, vložili v dom, prilagojen vašim željam. Cene za individualne projekte za stanovanjske hiše se običajno gibljejo med 2-5% vrednosti investicije. Tipski načrti so cenejši, vendar morebitne spremembe projekt hitro podražijo, hkrati pa vam ne omogočajo svobode. Sklepati boste morali velike kompromise pri hiši, v katero boste veliko investirali in v kateri boste morda preživeli preostanek življenja. Cena za načrt prenove stanovanja ali adaptacijo mansarde je odvisna od velikosti projekta in podrobnosti načrtov. Cena idejne zasnove se giblje od 15eur/m2 in vse do 50eur/m2.

Komu zaupati izris načrta za vašo sanjsko hišo? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim arhitektom v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

Pridobite ponudbo:
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

CENA ZA PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA


Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in pridobitev gradbenega dovoljenja DGD. Vsa dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, načrti arhitekture za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD. Unikatni projekt arhitekture DGD obsega osnovni tehnični opis objekta, načrt zunanje ureditve v merilu 1:200 ali večjem, tloris temeljev in vseh etaž, tloris ostrešja in strehe, 2 prereza in vse fasade objekta v merilu 1:100. Obsega vse arhitekturne načrte in skice, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.

4800.00 €/kos

MINIMALNA CENA
€/kos

SREDNJA CENA
24000.00 €/kos

NAJVIŠJA CENA
ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
IDZ: idejna zasnova hiše - cena

IDZ: idejna zasnova hiše - cena

Načrt idejne zasnove je prvi korak pred gradnjo hiše, v katerem arhitekt glede na vaše želje oblikuje hišo, prostor, racionalno razporeditev prostorov, določi materiale in druge podrobnosti. Idejna zasnova arhitekture obsega analizo prostorskega načrta in omejitev za projektiranje, tehnični opis projekta, pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za projektiranje, idejne načrte tlorisov, prerezov in fasad v merilu 1:100 ter vizualizacije zunanjosti ter notranjosti. Dober idejni načrt je zagotovilo, da boste ostalih 99% stroškov gradnje investirali v nekaj resnično v skladu z vašimi željami.

1200 €/kpl

MINIMALNA CENA
1750 €/kpl

SREDNJA CENA
2300 €/kpl

NAJVIŠJA CENA
Novogradnja, dokumentacija za gradbeno dovoljenje DGD

Novogradnja, dokumentacija za gradbeno dovoljenje DGD

Dokumentacija za gradbeno dovoljenje, ki je potrebna za gradnjo enodružinske hiše, ki zajema idejno zasnovo IZP, obvezno dokumentacijo za DGD, projekt za izvedbo PZI in PID za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga potrebujemo za hišno številko.

25 €/m2

MINIMALNA CENA
50 €/m2

SREDNJA CENA
80 €/m2

NAJVIŠJA CENA
NAREDI SI IZRAČUN
Kakšna je želena neto tlorisna površina?
m2
Kakšen idejni načrt želite?
Cene za idejni načrt se gibljejo med 500 in 3000 EUR
 • ...

  Unikatni idejni načrt hiše z 2 - 3 manjšimi spremembami, ki vključuje 3D poglede, prereze, tlorise in fasade.

  kos /
 • ...

  Tipski idejni načrt za hišo iz kataloga, brez sprememb. Načrti v merilu 1:100, 2 x prerez, temelji, tloris pritličja, tloris nadstropja, 2D pogledi.

  kos /
 • ...

  BIM idejni načrt, ki zajema 3D model objekta z možnostjo sprehoda po hiši. Projekt poleg obveznih načrtov vsebuje tudi 3D renderje s fotomontažami. Idejni načrt prav tako obega ilustrativni izris notranje opreme za predstavo o prostoru.

  kos /
 • ...

  Cena idejnega izrisa stanovanja. Cena za idejni izris stanovanja, skupaj s tlorisi in prerezi 1:100 in postavitvijo pohištva.

  m2 /
Potrebna obvezna dokumentacija
Cena obvezne dokumentacije se giblje med 1200 in 2500 EUR, odvisno od zahtevnosti.
 • ...

  Opis gradnje in njenih značilnosti, skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji in druge potrebne vsebine.

  kos /
 • ...

  Podatki o udeležencih, gradnji, dokumentaciji; izjava projektanta in vodje projekta; splošni podatki o objektih; tehnično poročilo: opis gradnje in njenih značilnosti, opis skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji, kopije pridobljenih mnenj in drugih dokumentov, upravni postopki (projektnih pogojev in mnenj) ter preliminarne preverbe. Grafični prikazi: lokacijski prikazi (1:250 ali 1:500), situacija obstoječega stanja, gradbena in ureditvena situacija, prikaz minimalne komunalne oskrbe, tehnični prikazi (1:100 ali 1:200), zasnova tlorisov vseh etaž z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov (tlorisi etaž, dva prereza, fasade).

  kos /
 • ...

  Pridobivanje potrebnih mnenj; mnenje za vodovod in kanalizacijo, elektro omrežje, občinska cesta, oddelek za prostor, odvoz odpadkov in druga morebitna mnenja mnenjedajalcev.

  kos /
Dodatni potrebni elaborati
Cena elaborata od 300 do 1.000 EUR.
 • ...

  Geodetski načrt s posnetkom stanja, ki prikazuje kote terena, objektov in zunanje ureditve ter komunalnih, elektro in telekomunikacijskih vodov.

  kos /
 • ...

  Geomehanski elaborat, ki vsebuje analizo tal s potrebnim sondiranjem in izračun nosilnosti tal. Zajema tudi usmeritve za izvedbo temeljev in zunanje ureditve. Cena ne zajema dodatnih obiskov in nadzora geomehanika med gradnjo.

  kos /
Obvezen načrt izvedbe PZI
Cena PZI je odvisna od zahtevnosti objekta.
 • ...

  Vodilni načrt: podatki o udeležencih, gradnji in dokumentacija, izjava projektanta in vodje projekta. Splošni podatki o objektih, zbirno tehnično poročilo, izkazi po presoji projektanta, kot so: izkaz požarne varnosti, energijskih lastnosti stavbe, zaščite pred hrupom, energijskih karakteristik stavbe. Grafični prikazi, kot so: zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta, grafični in drugi podatki za zakoličbo.

  kos /
 • ...

  Popis gradbeno obrtniških del, ki vsebuje projektantske ocene investicij.

  kos /
 • ...

  Načrti s področja gradbeništva - statika, ki vsebuje: statični model in dimenzioniranje, konstrukcijska zasnova, dimenzije, pozicije in mere elementov nosilne konstrukcije, načrt armature.

  kos /
 • ...

  Tehnični prikazi poteka elektro inštalacij (razsvetljava, vtičnice, ipd.), tehnični prikaz zaščite pred delovanjem strele, telekomunikacij in informacijskih tehnologij ter varovanje. Načrt vsebuje popis del in materiala ter načrt priključka na električno omrežje.

  kos /
 • ...

  Funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki ter tehnični prikazi poteka strojnih inštalacij in strojne opreme. Načrt za talno gretje, notranji vodovod, kanalizacijo, plin in prezračevanje. Načrti vsebujejo tehnične prikaze naprav za oskrbo z energijo ter popis del in materiala.

  kos /
Legalizacija hiše

Legalizacija hiše

Legalizacija objekta je mogoča, kadar ta nima gradbenega dovoljenja, prostorski akt pa tako gradnjo dopušča. Legalizacija obsega preveritev za skladnost s prostorskimi akti, skladnost z namensko raba prosotra, območja omejitev in varovanj in druge skladnosti. Potrebno je izdelati poročilo možnosti legalizacije po veljavni zakonodaji in kompletno dokumentacijo.

3000 €/kos

MINIMALNA CENA
5000 €/kos

SREDNJA CENA
7000 €/kos

NAJVIŠJA CENA
NAREDI SI IZRAČUN

kos
Potrebna obvezna dokumentacija
Cena obvezne dokumentacije se giblje med 1200 in 2500 EUR, odvisno od zahtevnosti.
 • ...

  Opis gradnje in njenih značilnosti, skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji in druge potrebne vsebine.

  kos /
 • ...

  Podatki o udeležencih, gradnji, dokumentaciji; izjava projektanta in vodje projekta; splošni podatki o objektih; tehnično poročilo: opis gradnje in njenih značilnosti, opis skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji, kopije pridobljenih mnenj in drugih dokumentov, upravni postopki (projektnih pogojev in mnenj) ter preliminarne preverbe. Grafični prikazi: lokacijski prikazi (1:250 ali 1:500), situacija obstoječega stanja, gradbena in ureditvena situacija, prikaz minimalne komunalne oskrbe, tehnični prikazi (1:100 ali 1:200), zasnova tlorisov vseh etaž z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov (tlorisi etaž, dva prereza, fasade).

  kos /
 • ...

  Pridobivanje potrebnih mnenj; mnenje za vodovod in kanalizacijo, elektro omrežje, občinska cesta, oddelek za prostor, odvoz odpadkov in druga morebitna mnenja mnenjedajalcev.

  kos /
Posnetek stanja
Cena posnetka se giblje med 500 in 1500 EUR.
 • ...

  Posnetek stanja zajema izmero objekta na terenu in izris stanja objekta z vsemi potrebnimi načrti in prerezi. Cena ne zajema sondiranja in ugotavljanja sestave konstrukcije objekta.

  kos /
Arhitekt, Arhitekturni biro - cena arhitekta

DRUGE CENE ZA ARHITEKTI, ARHITEKTURA

vaša količina

enota

okvirna cena

vaša cena

Unikatni idejni načrt arhitekture za stanovanjsko hišo, idejna zasnova IZP

Unikatna idejna zasnova arhitekture obsega analizo prostorskega načrta in omejitev za projektiranje, tehnični opis projekta, pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za projektiranje, idejne načrte tlorisov, prerezov in fasad v merilu 1:100.€/kos

kos
povpraševanje>

Načrti arhitekture in tehnični prikazi za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD

Unikatni projekt arhitekture DGD obsega osnovni tehnični opis objekta, načrt zunanje ureditve v merilu 1:200 ali večjem, tloris temeljev in vseh etaž, tloris ostrešja in strehe, 2 prereza in vse fasade objekta v merilu 1:100. Obsega vse arhitekturne načrte in skice, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.€/kos

kos
povpraševanje>

Izjava o mehanski odpornosti

Izjava projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta. Pregled načrtov PGD in izjava projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta. Izjava je dovolj samo za pridobitev gradbenega dovoljenja in ne vključuje statičnega izračuna konstrukcije in načrtov gradbenih konstrukcij, ki se izvedejo v fazi PZI, projektu za izvedbo.€/kos

kos
povpraševanje>

Elaborat gradbene fizike za PZI

Analiza načrtov PZI in izračun gradbene fizike, preveritev skladnosti s tehničnimi smernicami in zakonodajo, izdelava elaborata gradbene fizike, izkaz energijskih lastnosti stavbe€/kos

kos
povpraševanje>

Elaborat požarne varnosti

Elaborat požarne varnosti za PZI, stanovanjska hiša. Analiza načrtov PZI, preveritev skladnosti s Tehnično smernico TSG-1-001:2010-Požarna varnost v stavbah, izdelava zasnove požarne varnosti, izkaz požarne varnosti€/kos

kos
povpraševanje>

Elaborat zaščite pred hrupom

Elaborat zaščite pred hrupom za PZI, manj zahtevni objekt. Analiza načrtov PZI, preveritev skladosti s tehničnimi smernicami, izdelava elaborata zaščite pred hrupom€/kos

kos
povpraševanje>

Sprememba namembnosti

Cena za spremembo namembnosti. Sprememba namembnosti iz poslovnih prostorov v restavracijo ali lokal. Cena za vodenje postopka spremembe namembnosti, pridobivanje soglasij in pridobivanje gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti.€/kos

kos
povpraševanje>

Idejni izris stanovanja

Cena idejnega izrisa stanovanja. Cena za idejni izris stanovanja, skupaj s tlorisi in prerezi 1:100 in postavitvijo pohištva.€/m2

m2
povpraševanje>

Projektantski nadzor in podpora

5 krat obisk gradbišča na glavnih koordinacijah in usklajevanje z izvajalci. Tolmačenje načrtov izvajalcem in pregled ponudb.€/kos

kos
povpraševanje>

Projekt za gradbeno dovoljenje

Dokumentacija za gradbeno dovoljenje, ki je potrebna za gradnjo enodružinske hiše, ki zajema idejno zasnovo IZP, obvezno dokumentacijo za DGD, projekt za izvedbo PZI in PID za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga potrebujemo za hišno številko.€/kos

kos
povpraševanje>

Tipski idejni načrt

Tipski idejni načrt za hišo iz kataloga, brez sprememb. Načrti v merilu 1:100, 2 x prerez, temelji, tloris pritličja, tloris nadstropja, 2D pogledi.€/kos

kos
povpraševanje>

Unikatni idejni načrt

Unikatni idejni načrt hiše z 2 - 3 manjšimi spremembami, ki vključuje 3D poglede, prereze, tlorise in fasade.€/kos

kos
povpraševanje>

3D BIM model

BIM idejni načrt 3D modela hiše, ki omogoča sprehod po objektu in 3D animacijo. Projekt vsebuje 3D model in načrte.€/kos

kos
povpraševanje>

BIM idejni načrt z renderji

BIM idejni načrt, ki zajema 3D model objekta z možnostjo sprehoda po hiši. Projekt poleg obveznih načrtov vsebuje tudi 3D renderje s fotomontažami. Idejni načrt prav tako obega ilustrativni izris notranje opreme za predstavo o prostoru.€/kos

kos
povpraševanje>

Tekstualni del DGD in obrazci

Podatki o udeležencih, gradnji, dokumentaciji; izjava projektanta in vodje projekta; splošni podatki o objektih; tehnično poročilo: opis gradnje in njenih značilnosti, opis skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji, kopije pridobljenih mnenj in drugih dokumentov, upravni postopki (projektnih pogojev in mnenj) ter preliminarne preverbe. Grafični prikazi: lokacijski prikazi (1:250 ali 1:500), situacija obstoječega stanja, gradbena in ureditvena situacija, prikaz minimalne komunalne oskrbe, tehnični prikazi (1:100 ali 1:200), zasnova tlorisov vseh etaž z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov (tlorisi etaž, dva prereza, fasade).€/kos

kos
povpraševanje>

Tehnično poročilo

Opis gradnje in njenih značilnosti, skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji in druge potrebne vsebine.€/kos

kos
povpraševanje>

Grafični prikazi, načrti za DGD

Zajeti so lokacijski prikazi (1:250 ali 1:500), situacija obstoječega stanja s pripadajočimi shemami, gradbena in ureditvena situacija s pripadajočimi shemami. Prikaz minimalne komunalne oskrbe, s pripadajočimi shemami in tehnični prikazi (1:100 ali 1:200)
Zasnova tlorisov vseh etaž z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov ter tlorisi vseh etaž stanovanj. Dva karakteristična prereza in vse fasade€/kos

kos
povpraševanje>

Vodenje upravnega postopka

Pridobivanje potrebnih mnenj; mnenje za vodovod in kanalizacijo,
elektro omrežje, občinska cesta, oddelek za prostor, odvoz odpadkov in druga morebitna mnenja mnenjedajalcev.€/kos

kos
povpraševanje>

Geodetski načrt

Geodetski načrt s posnetkom stanja, ki prikazuje kote terena, objektov in zunanje ureditve ter komunalnih, elektro in telekomunikacijskih vodov.€/kos

kos
povpraševanje>

Geomehanski elaborat

Geomehanski elaborat, ki vsebuje analizo tal s potrebnim sondiranjem in izračun nosilnosti tal. Zajema tudi usmeritve za izvedbo temeljev in zunanje ureditve. Cena ne zajema dodatnih obiskov in nadzora geomehanika med gradnjo.€/kos

kos
povpraševanje>

PZI načrti arhitekture

Vodilni načrt: podatki o udeležencih, gradnji in dokumentacija, izjava projektanta in vodje projekta. Splošni podatki o objektih, zbirno tehnično poročilo, izkazi po presoji projektanta, kot so: izkaz požarne varnosti, energijskih lastnosti stavbe, zaščite pred hrupom, energijskih karakteristik stavbe. Grafični prikazi, kot so: zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta, grafični in drugi podatki za zakoličbo.€/kos

kos
povpraševanje>

Popis del

Popis gradbeno obrtniških del, ki vsebuje projektantske ocene investicij.€/kos

kos
povpraševanje>

Statika gradbene konstrukcije

Načrti s področja gradbeništva - statika, ki vsebuje: statični model in dimenzioniranje, konstrukcijska zasnova, dimenzije, pozicije in mere elementov nosilne konstrukcije, načrt armature.€/kos

kos
povpraševanje>

Načrti elektro inšatalacij

Tehnični prikazi poteka elektro inštalacij (razsvetljava, vtičnice, ipd.), tehnični prikaz zaščite pred delovanjem strele, telekomunikacij in informacijskih tehnologij ter varovanje. Načrt vsebuje popis del in materiala ter načrt priključka na električno omrežje.€/kos

kos
povpraševanje>

Načrt strojnih instalacij

Funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki ter tehnični prikazi poteka strojnih inštalacij in strojne opreme. Načrt za talno gretje, notranji vodovod, kanalizacijo, plin in prezračevanje. Načrti vsebujejo tehnične prikaze naprav za oskrbo z energijo ter popis del in materiala.€/kos

kos
povpraševanje>

Posnetek stanja, izmera hiše

Posnetek stanja zajema izmero objekta na terenu in izris stanja objekta z vsemi potrebnimi načrti in prerezi. Cena ne zajema sondiranja in ugotavljanja sestave konstrukcije objekta.€/kos

kos
povpraševanje>
SKUPAJ:
POŠLJI POVPRAŠEVANJE >

Gradbeno dovoljenje


Koliko stane gradbeno dovoljenje? Strošek oz. cena gradbenega dovoljenja se razlikuje od velikosti o...

Preverite tudi: Gradbeno dovoljenje - cena gradbenega dovoljenja

PZI - Projekt za izvedbo


Koliko stane PZI? Cena Projekta za izvedbo (PZI) se razlikuje od velikosti objekta, zahtevnosti kons...

Preverite tudi: PZI - cena PZI projekta (projekt za izvedbo)

Legalizacija objekta


Koliko stane legalizacija? Cena legalizacije hiše je odvisna predvsem od velikosti objekta in zaplet...

Preverite tudi: Legalizacija objekta, cena - Legalizacija črne gradnje

Urbanizem


Kakšna je cena urbanističnega načrtovanja? Urbanistični projekt je kompleksen načrt, ki zahteva mult...

Preverite tudi: Urbanistični načrt - cena za urbanista

Kako so Vam koristile te informacije?

MojMojster
Revija MojMojster

Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
Informativni mesečni obrok*
/mesec


Znesek kredita
EUR
Doba odplačevanja
let
NAPREJ
Izračun kredita >

*Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 2,5%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

Arhitekt, Arhitektura - vse kar morate vedeti

1. Zakaj najeti arhitekta?

50068414_m.jpg
Arhitekt prisluhne naročnikovim željam, do realizacije pa vam pomaga s strokovnim znanjem in preteklimi izkušnjami. 

Odločitev za sodelovanje z arhitektom sicer res pomeni nekoliko večjo začetno investicijo vendar pa vam prihrani mnogo kasnejših skrbi in predvsem stroškov. Pot do vašega cilja (prenova ali gradnja stanovanja, hiše, poslovnega prostora...) je, brez arhitekta, mnogo težja in končni rezultat je ponavadi drugačen od željenega na začetku. Naloga arhitekta je, da vas pravilno vodi skozi projekt, upošteva vaše želje, podaja sveže ideje, opozarja na možne ovire in prostorske omejitve. Arhitekt je strokovnjak, ki se dnevno srečuje s projekti bivalnega okolja ima veliko izkušenj in znanja, da pravilno pristopi k določeni situaciji. 

S strokovnim znanjem in izkušnjami poskrbi, da se zamisli prenesejo najprej na papir in kasneje iz načrtov na papirju v končno izvedbo. Že na samem začetku predvidi čim več podrobnosti, kasneje pa jih koordinira v skladu s podobo želenega projekta. 

Arhitekt stremi k funkcionalnim, sodobnim in estetskim rešitvam. Na podlagi vaših želja in prostorskih zahtev pravilno umesti objekt v prostor, racionalno razporedi notranje prostore, izbere najbolj ustrezne materiale, finalno obdelavo, oblikuje elemente opreme, prilagodi barve in ostale malenkosti, ki so potrebne, da prostor oziroma objekt funkcionira kot premišljeno zasnovana in zaključena celota.

2. Arhitekt- nosilec projekta in koordinator vseh vpletenih

Arhitekta ne potrebujete zgolj kot strokovnjaka, ki vam bo pomagal urediti projektno dokumentacijo temveč kot nekoga, ki vas bo vodil v pravi smeri in delo organiziral v pravilen vrstni red.

Vloga arhitekta je načrtovanje notranjega in zunanjega prostora, do projektov pristopa s strokovnim pristopom, pri katerih izhaja iz dane situacije in potreb naročnika. Pri projektih sledi osnovni ideji, zaveda pa se, da samo dobra ideja ni dovolj - pomembna je strokovna izpeljava projekta na vseh nivojih. Arhitekt prisluhne naročnikovim željam, do realizacije pa vam pomaga s strokovnim znanjem in preteklimi izkušnjami. 

Zmotno je mišljenje, da se arhitekta potrebuje le za predložitev ideje in izris načrtov. Večina ljudi je prepričanih, da arhitekti največ časa namenijo razmišljanju in projektiranju, resnica pa je, da se kar trikrat več časa nameni sestankovanju z naročnikom, pogajanju z upravnimi enotami, inženirji, ponudniki, izvajalci… naročniku tako v današnjem hitremu tempu z organizacijo dela in ukvarjanjem s postopki prihrani veliko nepotrebnih skrbi in dragocenega časa.

Kot nosilec projekta arhitekt skrbno vodi in organizira delo od prve zasnove do končne izvedbe, predvidi stroške in roke, kot arhitekt oblikuje idejne zasnove, ki so kasneje podlaga za izris in izvedbo načrta. Pri načrtovanju sodeluje z ostalimi strokovnjaki in so-projektanti, pri izvedbi pa z izbranimi podizvajalci.

3. Katerega arhitekta izbrati?

3.1. Kje poiskati arhitekta?

Priporočamo, da si za to vzamete dovolj časa. Pozanimajte se  o izkušnjah prijateljev in znancev, ki so že prenavljali stanovanja oziroma gradili in so pri tem sodelovali z arhitektom. Arhitekte pa lahko poiščete tudi na spletu. Ena izmed možnosti je, da svoje povpraševanje pošljete na portal kot je Mojmojster in preizkušeni arhitekti vas bodo kontaktirali sami. Na portalu si lahko ogledate njihove profile kjer boste našli tudi ocene in mnenja strank, ki so že sodelovale z njimi. Med zbiranjem ponudb vedno preverite ali ima arhitekt (v kolikor ga potrebujete za gradnjo) licenco Zbornice za Arhitekturo (ZAPS). Predvsem pa preglejte njegovo dosedajšne delo in si ustvarite vtis ali vam je njegova izraznost blizu. Pazite tudi, da arhitekt, ki ste ga izbrali ni zelo oddaljen od vaše lokacije. Tako bo lažje in hitreje prihajal na ogled lokacije, če boste želeli, med tem, ko bodo dela potekala.

3.2. Kako izbrati pravega arhitekta za vas?

Po  tem, ko ste naredili ožji izbor treh ali več potencialnih arhitektov organizirajte sestanek z arhitekti. Za uspešen projekt in zadovoljstvo s končnim rezultatom je namreč zelo pomembno kako dobro poteka komunikacija med deležniki. V kolikor si arhitekt za vas vzame dovolj časa, vam kakovostno predstavi svoje delo in vam dobro in poglobljeno svetuje, skratka naredi dober vtis na vas, je možnost dobrega sodelovanja in pozitivnega rezultata velika. Predno se odpravite k arhitektu je dobro tudi, da si na upravni enoti pridobite lokacijsko informacijo za svoj objekt, v kateri je točno navedeno kakšne so možnosti in omejitve izvedbe. Arhitekt bo tako lahko pripravil natančnejšo ponudbo in se z vami pogovoril o omejitvah. Pripravite tudi seznam svojih želja, načina življenja, prostorov, ki jih potrebujete itd. Seveda je pri izboru arhitekta pomembna tudi njegova cena, vendar naj le-ta ne bo ključni razlog za odločitev. Po končni odločitvi za določenega arhitekta je pomembno, da z njim sklenete pogodbo v kateri bo jasno navedeno kaj bo za vas izdelal (vrsta dokumentacije) po kakšni ceni in v kakšnem terminskem roku.

3.3. Preveritev licence arhitekta?

V kolikor potrebujete arhitekta za izdelavo projektne dokumentacije, mora imeti arhitekt ustrezno diplomo fakultete za arhitekturo in licenco arhitekturne zbornice (ZAPS) za opravljanje dejavnosti odgovornega projektanta arhitekture.

To lahko preverite tukaj: http://www.zaps.si/index.php?m_id=imenik_arhitekti.

Za izdelavo projekta notranje opreme ali manjših gradbenih posegov, ki ne potrebujejo dovoljenja upravne enote pa ni potrebno, da iščete arhitekta z licenco.

4. Postopek

4.1 Razumevanje vaših želja

Prvi sestanki z arhitektom v njegovi pisarni ali na lokaciji vašega objekta bodo posvečeni zbiranju podatkov  o vaših željah, potrebah, o vaši viziji. Zanimale ga bodo tudi vaše vsakdanje navade, življenjski stil in vrednote. V primeru, da gre za poslovni prostor oziroma objekt, ga bo zanimala poslovna kultura podjetja. Sprva bo šlo torej za poglobljeno zbiranje informacij katerega namen je dobro razumevanje vaših ciljev in želja.

4.2 Razumevanje prostora

Pred začetkom projektiranja bo moral arhitekt pridobiti tudi čim več informacij o vaši lokaciji, parceli, obstoječem objektu...To vključuje pridobivanje geodetskih in drugih podlag, lokacijske informacije, fotodokumentacija lokacije, prostora itd. Arhitekt nato naredi izris prostora, ki služi kot podlaga za nadaljno načrtovanje. Arhitekt bo tudi preveril katere zakonske podlage, lokalne in gradbene predpise je potrebno upoštevati pri projektiranju.

4.3 Idejne skice, variante

Pridobivanju informacij sledi priprava idejne skice ali več skic vašega objekta. Pri tem bo projektant skrbno pazil, da bo zasnova ob upoštevanju vaših želja in potreb tudi uporabna, varna in skladna z vsemi predpisi. Idejna skica je nekakšna vizija vašega objekta.

4.4 Projekt idejne zasnove

Po tem, ko se boste odločili in potrdili eno izmed variant bo arhitekt nadaljeval s podrobnejšo razdelavo načrta in pripravil t.i. projekt idejne zasnove (IDZ). S tem projektom je možno nadalje pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.

4.5 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Kot že ime pove je to projekt in projektna dokumentacija s katero se pridobi dovoljenje za gradnjo na upravni enoti. Kakšna mora biti vsebina projektne dokumentacije PGD je natančno določeno v pravilniku o projektni dokumentaciji. Poleg načrtov mora projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebovati vse osnovne podatke o lokaciji in predvidenem posegu, ki so zapisani v t.i. vodilni mapi.

Projekt za izvedbo PZI vsebuje vse informacije, ki so potrebne za gradnjo in začetek uporabe objekta. Je bolj podrobna obdelava vsega kar že prikazuje PGD. Načrti  v PZI projektu so izdelani v takem merilu in s tako natančnostjo, da so uporabni na gradbišču. Šele na podlagi teh načrtov je možno narediti zanesljiv popis del s katerim se pridobiva primerljive ponudbe izvajalcev.

MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOMARHITEKTA PRI PRENOVI STARE HIŠE

Pozdravljeni,

Potrebujem arhitekta za prenovo stare hiše, vso projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, izvajalce…

Dodati prizidek, dvigniti streho in urediti mansardo.

Lp 1350 1 do 2250 €


........

POTRDILO O SKLADNOSTI OBJEKTA GLEDE UD

Pozdravljeni,

potrebujem izjavo pooblaščenega strokovnjaka ob zahtevi za izdajo UD za objekt daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem.

Lp 18 1 do 30 €


........

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Pozdravljeni,

potrebna izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in kulturnovarstvenega soglasja. Gre za rekonstrukcijo podstrešja v starejši hiši v in sicer možnost nadzidave podstrešja s strešno teraso.

Lp
3240 1 do 5400 €


........

ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

CENA, PROJEKT RUŠITVE STAREJŠEGA ENOSTANOVANJSKEGA OBJEKTA., CCA 10 M X 4 M
Arhitekti, arhitektura, Cerklje na Gorenjskem

540 € do 900 €

CENA, PROJEKTIRANJE ENOSTANOVANJSKE HIŠE, 180
Arhitekti, arhitektura, Šempeter Pri Gorici

6480 € do 10800 €

CENA, NAČRT KOMPLETNE PRENOVE STANOVANJE, 70 M2
Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

3240 € do 5400 €

CENA, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA DOZIDAVO DVOSTANOVANJSKA HIŠE, 120M2
Arhitekti, arhitektura, Škofja Loka

5400 € do 9000 €

CENA, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO NADSTREŠNIC, PO OPISU
Arhitekti, arhitektura, Kamnik

3240 € do 5400 €

CENA, NIZKO MONTAŽNO HIŠO, 90 M2
Arhitekti, arhitektura, Šentjur

3150 € do 5250 €

CENA, SVETOVANJE O MOŽNI GRADNJI, 198
Arhitekti, arhitektura, Polhov Gradec

540 € do 900 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJO PRIZIDKA , 25 M2
Arhitekti, arhitektura, Krško

0 € do 0 €

CENA, NAČRT ADAPTACIJE STARE KRAŠKE HIŠE, 80 M2
Arhitekti, arhitektura, Vremski Britof

1620 € do 2700 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA NOVOGRADNJO, 250 M2
Arhitekti, arhitektura, Renče

1800 € do 3000 €

CENA, IDEJNI NAČRT ZA GARAŽO IN PREUREDITEV STANOVANJA, 40M2 GARAŽA IN 80M2 STANOVANJE
Arhitekti, arhitektura, Velenje

3150 € do 5250 €

CENA, CELOVITA PRENOVA STANOVANJA, 60 M2
Arhitekti, arhitektura, Idrija

1620 € do 2700 €

CENA, PROJEKT ZA GARAŽO IN NADSTREŠEK, CCA 50
Arhitekti, arhitektura, Postojna

3240 € do 5400 €

CENA, LEGALIZACIJA PRIZIDKA GARAŽE IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI GARAŽE, PO OPISU
Arhitekti, arhitektura, Breginj

3240 € do 5400 €

CENA, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN SPREMLJANJE GRADNJE, 130 M2
Arhitekti, arhitektura, Vrhnika

5850 € do 9750 €

CENA, DGD DOKUMENTACIJA, 36 M2
Arhitekti, arhitektura, Dol pri Hrastniku

1620 € do 2700 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA GRADBENO DOVOLJENJE, 48 M2
Arhitekti, arhitektura, Kobarid

3240 € do 5400 €

CENA, PROJETIRANJE HIŠE, PZI, 200 M2
Arhitekti, arhitektura, Šentilj v Slovenskih goricah

3240 € do 5400 €

CENA, POPIS DEL ZA VEČSTANOVANJSKI OBJEKT, 2250 M2
Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

378 € do 630 €

CENA, CELOTNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ENODRUŽINSKO HIŠO, 200-250
Arhitekti, arhitektura, Kočevje

5850 € do 9750 €

CENA, PRENOVA NADSTROPJA V HIŠI IN PODSTREŠJA, 150 M2
Arhitekti, arhitektura, Jesenice

3150 € do 5250 €

CENA, IZDELAVA NAČRTOV IN PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA, 160 M2
Arhitekti, arhitektura, Rače

5850 € do 9750 €

CENA, NAČRT OBNOVE HIŠE, 190 M2
Arhitekti, arhitektura, Trebnje

1620 € do 2700 €

CENA, PROJEKT ZA ENODRUŽINSKO HIŠO, 160-180 M2
Arhitekti, arhitektura, Novo mesto

1350 € do 2250 €

CENA, MNENJE IN PREGLED DOKUMENTACIJE ZA NAS OBJEKT, 50
Arhitekti, arhitektura, Portorož - Portorose

3240 € do 5400 €

CENA, IDEJNA ZASNOVA POPOLNE REKONSTRUKCIJO STARE HISE, 300 M2
Arhitekti, arhitektura, Šentjur

1620 € do 2700 €

CENA, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO HIŠE, 250 M2
Arhitekti, arhitektura, Jesenice

3150 € do 5250 €

CENA, POPIS DEL PRENOVE OBJEKTA, 120M2
Arhitekti, arhitektura, Maribor

378 € do 630 €

CENA, OBNOVA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA , OSNOVNE TLORISNE DIMENZIJE CCA. 18X10 M IN VIŠINA 16.80 M
Arhitekti, arhitektura, Medvode

2250 € do 3750 €

CENA, PRIZIDEK , 10 M2
Arhitekti, arhitektura, Beltinci

540 € do 900 €

CENA, PROJEKT ZA GRADNJO ENOSTANOVANJSKE HIŠE, CCA 200M2
Arhitekti, arhitektura, Škofljica

2700 € do 4500 €

CENA, DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO HIŠE, 160 M2
Arhitekti, arhitektura, Žiri

5850 € do 9750 €

CENA, PRENOVO ISTRSKE HIŠE, 150 M2
Arhitekti, arhitektura, Koper

900 € do 1500 €

CENA, NAČRT PRENOVE VIKENDA (ANGLEŠČINA), 80 M2
Arhitekti, arhitektura, Podlehnik

900 € do 1500 €

CENA, PRENOVA STNOVANJA, 80 M2
Arhitekti, arhitektura, Vrhnika

720 € do 1200 €

CENA, DOKUMENTACIJA IN PRENOVA PODSTREŠJA, 42M2, OKOLI 35 STOPINJ, LAHKO SLIKE PRILOZIM, OKOLI 7M SLEMEN
Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

1350 € do 2250 €Poglej druge končane projekte in cene

Arhitekti, arhitektura CENIK

Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

647+ PODJETIJ ZA ARHITEKTI, ARHITEKTURA
BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
BREZ PROVIZIJ
PRIDOBI PONUDBO

IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE ARHITEKTI, ARHITEKTURA?

 • Arhitekti, arhitektura Ljubljana
 • Arhitekti, arhitektura Maribor
 • Arhitekti, arhitektura Celje
 • Arhitekti, arhitektura Koper
 • Arhitekti, arhitektura Kranj
 • Arhitekti, arhitektura Ajdovščina
 • Arhitekti, arhitektura Bled
 • Arhitekti, arhitektura Bovec
 • Arhitekti, arhitektura Črna na Koroškem
 • Arhitekti, arhitektura Črnomelj
 • Arhitekti, arhitektura Domžale
 • Arhitekti, arhitektura Gornja Radgona
 • Arhitekti, arhitektura Gornji Grad
 • Arhitekti, arhitektura Hrastnik
 • Arhitekti, arhitektura Ilirska Bistrica
 • Arhitekti, arhitektura Izola
 • Arhitekti, arhitektura Jesenice
 • Arhitekti, arhitektura Kamnik
 • Arhitekti, arhitektura Kidričevo
 • Arhitekti, arhitektura Kobarid
 • Arhitekti, arhitektura Kočevje
 • Arhitekti, arhitektura Kranjska Gora
 • Arhitekti, arhitektura Krško
 • Arhitekti, arhitektura Laško
 • Arhitekti, arhitektura Lendava
 • Arhitekti, arhitektura Litija
 • Arhitekti, arhitektura Ljutomer
 • Arhitekti, arhitektura Metlika
 • Arhitekti, arhitektura Mojstrana
 • Arhitekti, arhitektura Mozirje
 • Arhitekti, arhitektura Murska Sobota
 • Arhitekti, arhitektura Nova Gorica
 • Arhitekti, arhitektura Novo mesto
 • Arhitekti, arhitektura Ormož
 • Arhitekti, arhitektura Piran - Pirano
 • Arhitekti, arhitektura Pivka
 • Arhitekti, arhitektura Portorož
 • Arhitekti, arhitektura Postojna
 • Arhitekti, arhitektura Ptuj
 • Arhitekti, arhitektura Radeče
 • Arhitekti, arhitektura Radenci
 • Arhitekti, arhitektura Radovljica
 • Arhitekti, arhitektura Ravne Na Koroškem
 • Arhitekti, arhitektura Ribnica
 • Arhitekti, arhitektura Rogaška Slatina
 • Arhitekti, arhitektura Sevnica
 • Arhitekti, arhitektura Sežana
 • Arhitekti, arhitektura Škofja Loka
 • Arhitekti, arhitektura Slovenj Gradec
 • Arhitekti, arhitektura Slovenska Bistrica
 • Arhitekti, arhitektura Slovenske Konjice
 • Arhitekti, arhitektura Šoštanj
 • Arhitekti, arhitektura Štore
 • Arhitekti, arhitektura Tolmin
 • Arhitekti, arhitektura Trbovlje
 • Arhitekti, arhitektura Tržič
 • Arhitekti, arhitektura Trzin
 • Arhitekti, arhitektura Velenje
 • Arhitekti, arhitektura Vipava
 • Arhitekti, arhitektura Vojnik
 • Arhitekti, arhitektura Vransko
 • Arhitekti, arhitektura Vrhnika
 • Arhitekti, arhitektura Žalec
 • Arhitekti, arhitektura Zreče
 • Arhitekti, arhitektura Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  © 2022 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane