Legalizacija objekta, cena - Legalizacija črne gradnje

Koliko stane legalizacija? Cena legalizacije hiše je odvisna predvsem od velikosti objekta in zapletenosti pravne situacije. Pregled prostorskih in pravnih podatkov za parcelo in stavbo znaša okoli 250 EUR. Cena postopka legalizacije za manj zahtevne objekte oz. hiše je od 3000€ naprej (brez DDV). Za večje, zahtevne stavbe pa je od 6000€ dalje, (brez DDV). Še vedno pa je cena legalizacije objekta bistveno manjša od kazni za črno gradnjo ali celo rušitve celotnega objekta, zato ne oklevajte.

Komu zaupati legalizacijo objekta? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim strokovnjakom za legalizacijo v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

Pridobite ponudbo:
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

CENA LEGALIZACIJE HIŠE


Cena dokumentacije za legalizacijo objekta. Cena za izmero obstoječega stanja, pridobivanje ustreznih soglasij in izdelava projekta za legalizacijo hiše.

2400.00 €/kos

MINIMALNA CENA
€/kos

SREDNJA CENA
3000.00 €/kos

NAJVIŠJA CENA
ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
Legalizacija objekta, cena - Legalizacija črne gradnje

DRUGE CENE ZA LEGALIZACIJA OBJEKTA

vaša količina

enota

okvirna cena

vaša cena

SKUPAJ:
POŠLJI POVPRAŠEVANJE >

Kako so Vam koristile te informacije?

MojMojster
Revija MojMojster

Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
Informativni mesečni obrok*
/mesec


Znesek kredita
EUR
Doba odplačevanja
let
NAPREJ
Izračun kredita >

*Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 2,5%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

Legalizacija črne gradnje - vse kar morate vedeti

1. Črna gradnja

1.1 Kaj je črna gradnja

Črna gradnja ni formalno priznani pojem, saj se v zakonu o graditvi objektov takšna gradnja imenuje nedovoljena gradnja. Črna gradnja je tista gradnja, ki spada v eno izmed spodnjih kategorij:

- Nelegalna gradnja: to je gradnja, katere gradbena dela se izvajajo oziroma so bila izvedena z neveljavnim gradbenim dovoljenjem
- Neskladna gradnja: pomeni, da je za gradbena dela, gradbeno dovoljenje sicer izdano, vendar pa se gradnja izvaja v nasprotju s predpisanimi pogoji iz gradbenega dovoljenja. Prav tako pomeni, da se objekt uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem
- Nevarna gradnja: ta vrsta gradnje pomeni, da objekt oziroma gradnja objekta, ki je že končana ali pa se še izvaja, ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.

Legalizacija objekta
Vsak legalen objekt avtomatsko več vreden kot katera koli črna gradnja.

1.2 Kdaj je potrebno gradbeno dovoljenje

- Enostavni objekti: gradbeno dovoljenje NI POTREBNO
- Nezahtevni objekti: potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, vendar v poenostavljeni obliki, lahko ga pridobi vsak, če upošteva zakonodajo in prostorske akte
- Manj zahtevni in zahtevni objekti: potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki se izdaja na podlago projekta za pridobitev GD, tega pa lahko izdela samo odgovorni projektant

1.3 Kršenje gradbenih predpisov

Ko gradimo objekte, moramo upoštevati vse gradbene predpise. Upoštevanje predpisov zagotavlja, da je objekt skladen s ključnimi zahtevami in zato posledično ne ogroža zdravja in premoženja ljudi ter ne kazi grajene in naravne krajine. Z eno besedo, da objekt ni črna gradnja. Pri enostavnih in nezahtevnih objektiv velja, da morajo biti statično neoporečni in varni pred požarom, druge zahteve pa so bolj ali manj nepomembne. To je tudi razlog, da je za klasifikacijo nezahtevnih in enostavnih objektov kriterij ta, da so nezahtevni za gradnjo in niso namenjeni bivanju, zato zanje ni nujno potrebno projektiranje in gradbeno-tehnično preverjanje.

Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo pa je treba pridobiti tudi v primeru posega v konstrukcijo obstoječega objekta. Prav tako je treba upoštevati zahteve pred požarom (za omejitev širjenja ognja v primeru požara), zahteve varčevanja z energijo in zagotoviti toplotno prehodnost ovoja stavbe, skladno z zahtevami PURESa in tehnične smernice.

Če gradbene predpise kršimo, nam je predpisa prekršek, izdana globa in nato predvideno ukrepanje pristojnega inšpektorja. Inšpektor bo poleg izdane globe lahko zahteval takojšnjo prekinitev gradbenih del, v najslabšem scenariju pa lahko zahteva rušitev obstoječega objekta ali objekta v procesu gradnje. Da bi se temu izognili, se morate obrniti na odgovornega projektanta z licenco, ki pozna omejitve skladno s prostorskimi načrti in vam bo znal svetovati, stavbo pa bo sprojektiral tako, da bo pravno-formalno neoporečna.

2. Legalizacija objekta

2.1 Zakaj legalizacija objekta?

Legalizacija črne gradnje se največkrat izvede v primeru, ko bi želeli nepremično prodati ali če bi želeli na parceli na novo graditi dodatne objekte, ki se nanašajo na obstoječ nelegalen objekt ali pa če bi želeli nelegalen objekt rekonstruirati in prenoviti. Tudi če je objekt črna gradnja, vi pa začnete vanj gradbeno posegati, vas lahko sosedje prijavijo, saj za gradbena dela nimate izdanega gradbenega dovoljenja. Legalizacija črne gradnje ima to prednost, da objekt ponovno postane legalen, kar je ključnega pomena, saj je vsak legalen objekt avtomatsko več vreden kot črna gradnja. Z legaliziranim objektom lahko sklepate pravne posle, zaprošate za hipotekarni kredit, ga vpišete v katastrski pregled stavb in zemljiško knjigo, s čimer lahko dokazujete lastništvo. Legaliziran objekt vam torej nudi neprimerno več pravne zaščite kot črna gradnja, zato je legalizacija objekta nujna.

2.2  Kdaj legalizacija objekta ni možna

Žal obstajajo tudi primeri, ko legalizacija objekta in drugih gradbenih posegov zaradi neskladnosti z obstoječimi pravili za pridobitev gradbenega dovoljenja na tej parceli ni mogoča. Razlogov za to je mnogo, nič manj kot je omejitev, zapisanih v zakonih. Legalizacija objekta lahko ne izpolnjuje pogojev, če je objekt neskladen s prostorskimi akti, če gre za gradnjo na kmetijskem (nezazidljivem) zemljišču, če gre za gradnjo preblizu parcelne meje ali kakršno koli drugo neupoštevanje zakonov in pravilnikov.

2.3 Sprememba namembnosti objekta

Če želite spremeniti namen uporabe objekta, morate pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. Čeprav ne gre za nobene gradbene posege v konstrukcijo obstoječega objekta ali gradnjo novega objekta, se lahko zaradi spremembe namembnosti objekta povečajo vplivi na okolico. To lahko direktno vpliva na postopno degradacijo območja in škoduje premoženju sosedov.

2.4 Legalizacija črne gradnje, zgrajene na kmetijskem zemljišču

Legalizacija črne gradnje, ki stoji na kmetijskem zemljišču, je možna v istih primerih, kot legalizacija objekta na katerem koli drugem zemljišču – če ni v nasprotju s prostorskimi akti in občinskimi prostorskimi načrti. Če je legalizacija objekta na kmetijskem zemljišču omogočena, je skupaj s pripravo dokumentacije potrebno plačati še odškodnino za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda.

Če sprememba namembnosti zaradi aktov, OPPN-ja in zakonodaje ni možna, lahko na občini vložite pobudo za spremembo pogojev. Moramo pa vas opozoriti, da je tak postopek časovno izjemno potraten in velikokrat ni uspešen. V takih primerih je najbolje, če se obrnete direktno na občino.

Novi gradbeni zakon pa dopušča dodatno možnost legalizacije objekta na kmetijskem zemljišči, v kolikor je bil objekt zgrajen na zemljišču z bonitetno oceno 40 ali manj. Ocena se določeni na podlagi podatkov o katastrski kulturi in razredu parcele pred gradnjo ter z upoštevanjem preglednic katastrskih okrajev. Ob ugodni bonitetni oceni je potrebna še predhodna lokacijska preveritev, na podlagi katere lahko občina odobri legalizacijo črne gradnje. Ta postopek je dolgotrajen in običajno traja več mesecev.

3. Postopek: kako poteka legalizacija črne gradnje?

Legalizacija črne gradnje je dolgotrajen postopek v več fazah, ki se ne more zgoditi čez noč. Legalizacija objekta je sestavljena iz več stopenj:

 1. Najprej je treba na občini pridobiti lokacijsko informacijo. Iz nje lahko odčitamo prostorske akte, zakone in zahteve prostorskih načrtov, ki veljajo za parcelo oziroma lokacijo, kjer bi želeli objekt legalizirati.
 2. Nato se z lokacijsko informacijo oglasimo pri projektantu. Projektant bo LI pregledal in podal mnenje, ali je v skladu z zahtevanimi omejitvami legalizacij objekta sploh mogoča. Če je mogoča, pri njem naročimo projektno dokumentacijo, ki jo bo izdelal skladno z zahtevami lokacijske informacije.
 3. V postopku izdelave PGD dokumentacije je potrebno pridobivanje pogojev in soglasij
 4. Po končani dokumentaciji se na upravni enoti vloži vloga za izdajo gradbenega dovoljenja
 5. Po odobrenem in pridobljenem gradbenem dovoljenju sledi začetek del.

4. Kdo opravi legalizacijo objekta?

Legalizacijo objekta je najbolje prepustiti strokovnjakom. To so največkrat izkušeni arhitekturni ali gradbeni projektanti in pravniki. Načeloma vam bo odvetnik znal bolje svetovati glede pravno-formalnega ozadja legalizacije in bo tudi bolje interpretiral zakone, ne bo pa vam znal ponuditi projektantskega odgovora, kako na tej lokaciji kaj zgraditi. Odvetniki so zato zaželeni pri zelo zahtevnih in zapletenih postopkih legalizacije, kjer je treba podrobno poznati zakonodajo, sicer pa je zadostuje svetovanje izkušenega projektanta.

5. Koliko stane legalizacija objekta?

Legalizacija objekta stane približno toliko, kolikor stane priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD). Cene v Sloveniji so odvisne od projektantskih birojev, načeloma pa se v povprečju gibljejo med 2500 - 5000 EUR. Treba pa se je zavedati, da je tej ceni včasih treba prišteti še globo, ki se jo plača ob vložitvi gradbenega dovoljenja za nelegalni obstoječi objekt.

 

 

 

 

 

 

 

MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOMLEGALIZACIJA STANOVANJSKE HIŠE

Pozdravljeni.

Na hiši ugotovljeno nekaj napak, legalizacija je potrebna.

LP 900 1 do 1500 €


........

LEGALIZACIJA ENODRUŽINSKE HIŠE

Pozdravljeni,

Enostanovanjska hiša, zgrajena leta 1962. 3 etaže: klet, pritličje, mansarda, skupna površina prostorov 188 m2. Na mansardi sta zgrajeni dve frčadi: prva leta 2002, druga leta 2015, objekt obnovljen leta 2015, zunanji tloris znaša 85 m2 vključno s toplotnim ovojem in je nespremenjen od začetka obstoja stavbe. Izveden je vpis stavbe v kataster stavb in vpis zemljišča pod stavbo. Obe frčadi sta bili zgrajeni brez ustrezne dokumentacije, zato bi bilo treba izpeljati najugodnejši postopek legalizacije.

Lp 2700 1 do 4500 €


........

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI IN LEGALIZACIJA

Pozdravljeni,

potrebujem izvajalca za izvedbo sprememba namembnosti in legalizacijo:

Prvi objekt:
Gre za objekt za katerega imamo dovoljenje za gradnjo enostavnega objekta. Prej je bila garaža, objekt že stoji. Zanima me možnost spremembe namembnosti

Drugi objekt:
Objekt daljšega obstoja, ki bi se moral zrušiti že leta 1990 (daleč pred našim nakupom). Ima svojo hišno številko, legaliziran. Zanima me ali ga lahko ločim od drugega dela hise. Vsak del hise ima svojo hišno številko, vendar je stavbna številka ista. Stavba razdeljena po enotah.

Lp 5940 1 do 9900 €


........

ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

CENA, LEGALIZACIJA OBJEKTA ZA PRIDOBITEV ELEKTRIKE NA OBJEKT, 2X PO 20M2 PRIBLIŽNO
Legalizacija objekta, Trbovlje

720 € do 1200 €

CENA, LEGALIZACIJO PRIZIDKA (GARAŽA IN KURILNICA), HIŠA (CCA 100 M2), PRIZIDEK (CCA 40 M2)
Legalizacija objekta, Pragersko

900 € do 1500 €

CENA, UPORABNO DOVOLJENJE, DO 200 M2
Legalizacija objekta, Šmarje

900 € do 1500 €

CENA, LEGALIZACIJO OBJEKTA, PRIBLIZNO 150M2
Legalizacija objekta, Benedikt

900 € do 1500 €

CENA, LEGALIZACIJA, IN UPORABNO DOVOLJENJE, 160 M2
Legalizacija objekta, Ivančna Gorica

2700 € do 4500 €

CENA, LEGALIZACIJA SPREMEMB PO DOKONČANI GRADNJI HIŠE, 270 M2
Legalizacija objekta, Maribor

3150 € do 5250 €

CENA, LEGALIZACIJA OBJEKTA DALJŠEGA OBSTOJA, 60 M2
Legalizacija objekta, Šmarje pri Jelšah

2700 € do 4500 €

CENA, LEGALIZACIJO HIŠE, 47,5 M2
Legalizacija objekta, Cirkulane

720 € do 1200 €

CENA, LEGALIZACIJA VIKENDA, 30M2
Legalizacija objekta, Slovenj Gradec

630 € do 1050 €

CENA, LEGALIZACIJA , 12,20 X 10,30 M
Legalizacija objekta, Vrhnika

720 € do 1200 €

CENA, UPORABNO DOVOLJENJE HIŠE, 100 M2
Legalizacija objekta, Dob

900 € do 1500 €

CENA, LEGALIZACIJA OBJEKTA, V OPISU
Legalizacija objekta, Šmarje pri Jelšah

900 € do 1500 €

CENA, LEGALIZACIJA BIVALNEGA VIKENDA, 67 M2
Legalizacija objekta, Most Na Soči

2700 € do 4500 €

CENA, LEGALIZIRATI STVBO,KER JE ZGRAJENA V NASPROTJU GRADBENEGA DOVOLENJA, 212.8
Legalizacija objekta, Dravograd

2700 € do 4500 €

CENA, LEGALIZACIJA PRIZIDKA, 100 M2
Legalizacija objekta, Kranj

2700 € do 4500 €

CENA, LEGALIZACIJA OBJEKTA, 2X20M2
Legalizacija objekta, Izola

900 € do 1500 €

CENA, LEGALIZACIJA ČRNE GRADNJE, 50
Legalizacija objekta, Šentjanž

810 € do 1350 €

CENA, LEGALIZACIJA PRIZIDKA, 30 M2
Legalizacija objekta, Velika Loka

2250 € do 3750 €

CENA, UPORABNO DOVOLJENJE, 65 M2
Legalizacija objekta, Grosuplje

720 € do 1200 €

CENA, LEGALIZACIJA PRIZIDKA, 60 M2
Legalizacija objekta, Ljubljana

720 € do 1200 €

CENA, LEGALIZACIJO STANOVANJSKE HIŠE, 100 M2
Legalizacija objekta, Dobrna

900 € do 1500 €

CENA, LEGALIZACIJO OBJEKTA, 40 M2
Legalizacija objekta, Cerknica

810 € do 1350 €

CENA, GRGRADBENO DOVOLJENJE, 85 M2
Legalizacija objekta, Zagorje ob Savi

2250 € do 3750 €

CENA, UPORABNO DOVOLJENJE ZA STARO HIŠO, CCA 105 M2, 60 LET
Legalizacija objekta, Žalec

765 € do 1275 €

CENA, NEDOKONČANA LEGALIZACIJA, V OPISU
Legalizacija objekta, Nova Gorica

315 € do 525 €

CENA, LEGALIZACIJA ČRNE GRADNJE, PO OPISU
Legalizacija objekta, Kranj

2250 € do 3750 €

CENA, UPORABNO DOVOLJENJE, 210 M2
Legalizacija objekta, Komenda

900 € do 1500 €

CENA, LEGALIZACIJA OBJEKTA DALJŠEGA OBSTOJA, 350 M2
Legalizacija objekta, Domžale

900 € do 1500 €

CENA, LEGALIZACIJA OBJEKTA, 70 M2
Legalizacija objekta, Laško

630 € do 1050 €

CENA, PRIPRAVA VLOGE ZA MOL ZA ODMERO RAZLIKE KOMUNALNEGA PRISPEVKA, PRIBLIŽNO 100 M2
Legalizacija objekta, Ljubljana

4.5 € do 7.5 €

CENA, LEGALIZACIJA OBJEKTA + DOGRADNJA HIŠE, 180 M2
Legalizacija objekta, Ig

900 € do 1500 €

CENA, LEGALIZACIJA NESKLADNE GRADNJE ENOSTANOVANJSKE HIŠE, 220 M2
Legalizacija objekta, Maribor

2250 € do 3750 €

CENA, LEGALIZACIJA, 17MX9,5M
Legalizacija objekta, Smlednik

2250 € do 3750 €

CENA, LEGALIZACIJA PODSTREŠNEGA PROSTORA V STAVBI, CCA 30M2
Legalizacija objekta, Novo mesto

720 € do 1200 €

CENA, LEGALIZACIJO OBJEKTA ZGRAJENEGA 2015, 30M2
Legalizacija objekta, Izola

2250 € do 3750 €

CENA, LEGALIZIRATI OBJEKT , 50 M2
Legalizacija objekta, Ljubljana

900 € do 1500 €Poglej druge končane projekte in cene

Legalizacija objekta CENIK

Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

303+ PODJETIJ ZA LEGALIZACIJA OBJEKTA
BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
BREZ PROVIZIJ
PRIDOBI PONUDBO

IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE LEGALIZACIJA OBJEKTA?

 • Legalizacija objekta Ljubljana
 • Legalizacija objekta Maribor
 • Legalizacija objekta Celje
 • Legalizacija objekta Koper
 • Legalizacija objekta Kranj
 • Legalizacija objekta Ajdovščina
 • Legalizacija objekta Bled
 • Legalizacija objekta Bovec
 • Legalizacija objekta Črna na Koroškem
 • Legalizacija objekta Črnomelj
 • Legalizacija objekta Domžale
 • Legalizacija objekta Gornja Radgona
 • Legalizacija objekta Gornji Grad
 • Legalizacija objekta Hrastnik
 • Legalizacija objekta Ilirska Bistrica
 • Legalizacija objekta Izola
 • Legalizacija objekta Jesenice
 • Legalizacija objekta Kamnik
 • Legalizacija objekta Kidričevo
 • Legalizacija objekta Kobarid
 • Legalizacija objekta Kočevje
 • Legalizacija objekta Kranjska Gora
 • Legalizacija objekta Krško
 • Legalizacija objekta Laško
 • Legalizacija objekta Lendava
 • Legalizacija objekta Litija
 • Legalizacija objekta Ljutomer
 • Legalizacija objekta Metlika
 • Legalizacija objekta Mojstrana
 • Legalizacija objekta Mozirje
 • Legalizacija objekta Murska Sobota
 • Legalizacija objekta Nova Gorica
 • Legalizacija objekta Novo mesto
 • Legalizacija objekta Ormož
 • Legalizacija objekta Piran - Pirano
 • Legalizacija objekta Pivka
 • Legalizacija objekta Portorož
 • Legalizacija objekta Postojna
 • Legalizacija objekta Ptuj
 • Legalizacija objekta Radeče
 • Legalizacija objekta Radenci
 • Legalizacija objekta Radovljica
 • Legalizacija objekta Ravne Na Koroškem
 • Legalizacija objekta Ribnica
 • Legalizacija objekta Rogaška Slatina
 • Legalizacija objekta Sevnica
 • Legalizacija objekta Sežana
 • Legalizacija objekta Škofja Loka
 • Legalizacija objekta Slovenj Gradec
 • Legalizacija objekta Slovenska Bistrica
 • Legalizacija objekta Slovenske Konjice
 • Legalizacija objekta Šoštanj
 • Legalizacija objekta Štore
 • Legalizacija objekta Tolmin
 • Legalizacija objekta Trbovlje
 • Legalizacija objekta Tržič
 • Legalizacija objekta Trzin
 • Legalizacija objekta Velenje
 • Legalizacija objekta Vipava
 • Legalizacija objekta Vojnik
 • Legalizacija objekta Vransko
 • Legalizacija objekta Vrhnika
 • Legalizacija objekta Žalec
 • Legalizacija objekta Zreče
 • Legalizacija objekta Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  © 2022 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane