Za področje

  Peči na pelete, peči na drva, peč na sekance - Cena kotlov na biomaso

  Kakšna je cena peči na drva in peči na pelete? Preden izberemo kurivo za ogrevanje našega doma moramo razmisliti, katero gorivo je najcenejše in katero manj onesnažuje okolje? Zmagovalec obeh kategorij je les. Za ogrevanje na pelete, boste odšteli okrog 1200 EUR/leto, za sekance, okoli 1100 EUR/leto. Najceneje pa so polena, ki stanejo okrog 900 EUR/leto. Koliko energije potrebuje vaš dom za ogrevanje lahko preverite z izračunom energetske izkaznice. Seveda pa lahko ceno ogrevanja drastično zmanjšamo, če bomo preprečili toplotne izgube objekta z vgradnjo toplotne izolacije na strehi in fasadi ter z vgradnjo učinkovitega stavbnega pohištva. Upoštevati pa morate tudi investicijo v peči na biomaso. Obstaja več vrst peči na pelete, z različnimi močmi kurjenja, zato njihova cena zelo variira. Kotel na pelete stane med 2000-5000 EUR. Cena za dobavo in montažo kotla na biomaso, moči cca. 25kW 800-1400 EUR/kos. Cena kotlov na lesene sekance se giblje od 3500-5000 EUR naprej za večje kotle brez lambda sonde ter od 9000 EUR naprej za kotle z lambda sondo.

  Komu zaupati postavitev kotla na biomaso? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim ponudnikom peči na biomaso v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

  Pridobite ponudbo:
  Pošlji povpraševanje

  Cena za kotel na biomaso


  Cena kotla na biomaso. Cena za dobavo in montažo kotla na biomaso, moči cca. 25kW.

  960.00 €/kos

  MINIMALNA CENA
  1200.00 €/kos

  SREDNJA CENA
  1680.00 €/kos

  NAJVIŠJA CENA
  Želim ponudbo izvajalcev

  Druge cene za - Peči na drva, peči na pelete

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Kotli na biomaso - vse kar morate vedeti

  1. Kotel na biomaso - kaj moramo vedeti?

  1.1 Kaj je kotel na biomaso?

  Kotli na biomaso so zelo podobni običajnim plinskim kotlom, ki zagotavljajo ogrevanje prostorov in toplo vodo za celoten dom, vendar namesto da bi za gorivo uporabljal plin, kurilno olje ali elektriko, uporablja bolj trajnosten material les v obliki polen, peletov ali sekancev. Uporaba lesa namesto fosilnih goriv pomaga pri preprečevanju dolgoročnih podnebnih sprememb, saj se je ogljikov dioksid, ki se sprosti med zgorevanjem, dejansko absorbiral, medtem ko je drevo raslo, zato je to v bistvu ogljično nevtralno gorivo. Odpadnega lesa je po celem svetu veliko, še posebej pa v sloveniji, ki je kar 2/3 pokrita z gozdovi. Ta odpadni les bi lahko uporabili v kotlih na biomaso ali pa v pečeh na drva. To ne bi zagotavljalo samo toplote in tople vode, ampak bi se s tem tudi zmanjšal pritisk na zmogljivosti odlagališč.

  kotli-na-biomaso.jpg
  Uporaba lesa namesto fosilnih goriv pomaga pri preprečevanju dolgoročnih podnebnih sprememb.

  1.2 Prednosti kotla na biomaso

  Goriva iz biomase veljajo za obnovljivo energijo - ogljikov dioksid, ki se proizvede pri izgorevanju, nadomesti ogljikov dioksid, ki ga absorbirajo drevesa med rastjo. Prihranki pri emisijah ogljikovega dioksida so znatni - do 9,5 tone na leto, manj ogljikovega dioksida spusti v ozračje en kotel na drva, ki nadomesti kotel na trda gorivo (premog, kurilno olje) ali električno ogrevanje. Prihranek goriva je pri tem manj pomemben. Če sistem za ogrevanje na plin zamenjate z ogrevalnim sistemom na les, boste morda na koncu plačali celo več za gorivo. Če pa nadomestite kotel na trda goriva ali električno ogrevanje z najcenejšim kotlom na biomaso, lahko letno prihranite kar precej. V kolikor pa imate na voljo svoj les, za gorivo ne boste odšteli nič. 

  1.3 Slabosti kotla na biomaso

  Upravljanje kotlov na biomaso zahteva več dela kot upravljanje kotlov na druga goriva. Denimo lesene pelete je treba redno nalagati (odvisno od kotla oziroma peči , vsak dan, vsake nekaj dni ali 1x na teden). Poleg tega je treba redno izprazniti posode s pepelom. Kotel na biomaso zahteva precej več prostora v hiši ali stanovanju kot drugi kotli. Poleg tega je potrebno imeti prostor tudi za zalogovnik in za skladiščenje polen, peletov ali sekancev. 

  1.4 Subvencije eko sklada za kotle na polena, pelete ali sekance

  Eko sklad vam ob naložbi v sodoben ogrevalni sistem na biomaso suvencionira investicijo v višini do 60 % investicije, v kolikor menjate staro kurilno napravo za novo na območju občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. V primeru prve vgradnje ogrevalnega sistema pa lahko dobite subvencijo v višini do 20% investicije. 

  1.5 Ne pozabite na detektor ogljikovega monoksida!

  Pri kurjenju katere koli vrste ogljikovodikovega goriva (zemeljski plin, premog, biomasa) je res pomembno, da v svoj dom namestite detektor ogljikovega monoksida. Teoretično, če vse gorivo zgori v celoti, se pri tem proizvede toplota, voda in ogljikov dioksid, v resnici pa ne gori celotno gorivo. To pomeni, da se včasih lahko nastajajo škodljivi plini, kot je ogljikov monoksid, ki so lahko nevarni zdravju. Dokler imate delujoči detektor ogljikovega monoksida, boste lahko v celoti izkoristili vse prednosti, ki jih lahko prinese kotel na biomaso.

  2. Izberite kakovostnega ponudnika in monterja za kotel na biomaso

  2.1 Izbor ponudnika kotla na biomaso

  Priporočamo, da si pred odločitvijo o nabavi opreme pridobite informacije na spletu, pri ponudnikih...Nato izberite vsaj tri ponudnike in od njih pridobite informativne predračune glede na dejanske podatke o toplotnih potrebah objekta, obstoječem stanju, tlorisu kotlovnice in zalogovnika, želja glede tople sanitarne vode itd. Tako boste lahko primerjali cene in morda s pogajanji dosegli znižanje cene od želenega ponudnika. Tako boste izvedeli tudi za plačilne pogoje, morebitne popuste, roke dobave ter ali je v ceno vključena dostava. Pomembno je, da preverite tudi ali ponudnik nudi tudi montažo opreme. Če je ponudba skrbno pripravljena lahko iz tega sklepamo, da bo tudi odnos ponudnika do kupca zgleden. Priporočamo tudi predhoden posvet z izbranim strokovnjakom in ogled njegovih referenčnih kurilnih naprav. Kotli na polena so običajno že predhodno sestavljeni in pripravljeni na vgradnjo, medtem, ko so kotli na pelete največkrat dobavljeni po delih in jih je potrebno na licu mesta še sestaviti. 

  2.2 Izbor monterja kotla na biomaso

  Vgradnje kotla na biomaso nikoli ne izvajajte  sami temveč delo raje prepustite ustrezno usposobljenemu in izkušenemu monterju ogrevalnih naprav. Montažo najbolje izvede monter, ki ga je pooblastil proizvajalec kotla, saj je s kotlom dobro seznanjen, ima tudi predhodne izkušnje z montažo kotla, ki ste ga izbrali ter zna razrešiti morebitne probleme, ki nastanejo ob vgradnji. Pooblaščeni monter lahko tudi samostojno izvede prvi zagon kotla in vas informira o tem kako se kotel uporablja. poleg pooblaščenega monterja lahko montažo kotla zaupate tudi drugim monterjem ogrevalnih naprav saj so kotlu praviloma priložena tako navodila za uporabo kot tudi navodila za vgradnjo. Boste pa v tem primeru za prvi zagon morali poklicati pooblaščeno osebo proizvajalca kotla. V nasprotnem primeru se vam lahko zgodi, da vam proizvajalec ne bo priznal garancije za kotel v kolikor bi prišlo do napake ali okvare. 

  3. Kotli na pelete, sekance in polena z avtomatskim ali ročnim nalaganjem

  Najbolje je, da odločitev o ogrevalnem sistemu sprejmete že med načrtovanjem zgradbe, zato da lahko predvidite izgradnjo deponije za gorivo in prostora za dozirno napravo, mesto postavitve kotla in drugega potrebnega prostora. Kljub temu pa je največkrat potrebno prilagoditi kotel in druge.

  Predno začnemo izbirati kurilno napravo se moramo odločiti na katero vrsto lesne biomase bomo kurili. Kurilna naprava mora biti namreč posebej prilagojena izbrani vrsti lesne biomase.Lahko kurimo polena, sekance, pelete, žagovino itd. pri tem pa je pametno, da upoštevamo razpoložljivost, transport in ceno goriva. Pomembno pa je tudi, da je naprava čim bolj samodejna, kar pomeni, da terja malo našega časa in ukvarjanja z njo.

  3.1 Kotel na polena

  Kotel na polena bo od nas zahteval več dela s pripravo in nalaganjem kotla, istočasno pa za to ne bomo potrebovali dodatnih strojev in posebnega orodja. Pri vgradnji bo zavzel veliko manjši prostor kot kotla na sekance ali pelete. Je pa potrebno zagotoviti prostor kjer se bodo polena skladiščila in obenem sušila. Potrebovali bomo tudi prostor za hranilnik toplote. Les listavcev je bolj trd od lesa iglavcev in ima zato več̌jo kurilnost na kubični meter. V istem kotlu bo trši les zato gorel več časa in ga bo potrebno manjkrat nalagati. Se pa priporoča, da se kljub pretežni uporabi lesa listavcev pri vžiganju in nalaganju goriva uporablja tudi les iglavcev, ker se tako hitreje doseže potrebno delovno temperaturo procesa zgorevanja. Priporočeno razmerje zaloge iglavcev napram listavcem je cca ena proti pet oziroma ena proti osem.

  3.2 Kotel na sekance

  Kotel na lesne sekance nudi večje udobje pri upravljanju ogrevalnega sistema kot kotel na polena. V kurilnici moramo poleg kotla zagotoviti tudi ustrezen prostor za zalogovnik in samodejno dozirno napravo. Opozoriti je potrebno, da je potrebno poskrbeti tudi za kakovost lesnih sekancev, kar pomeni, da so ustrezno posušeni in ustrezne dimenzije. 

  3.3 Kotel na pelete

  Kotel na lesne pelete nudi najvišjo stopnjo udobja. Peleti imajo višjo kurilno vrednost od sekancev zato je zalogovnik za pelete precej manjši. Je pa potrebno poskrbeti za to, da so peleti zaščiteni proti vlagi. Pelete zaradi njihove oblike, lahko črpamo po ceveh in jih prevažamo v cisterni. Na drugi strani pa so peleti precej dražji od sekancev. Kotli na pelete so priljubljeni pri ekološko zavednih gospodinjstvih v mestih, kjer ni pogojev, da bi pripravljali lastno biomaso za ogrevanje.   

  3.4 Kotli z ročnim nalaganjem

  To so predvsem kotli na polena s prezrač̌evanim kurišč̌em na katerega ročno položimo polena na žerjavico v zalogovnik. Ventilator pri tem sesa ali potiska nastale pline skozi odprtino v komoro pod ali zraven zalogovnika.  V tej komori se dodaja sekundarni zrak s pomočjo katerega plini izgorijo do konca. Toplota se iz nastalih dimnih plinov v toplotnem prenosniku prenese na grelno vodo, ki jo vodimo v ogrevalni sistem.

  3.5 Kotli z avtomatskim doziranjem

  V kotlih na sekance z avtomatskim doziranjem se uporabljajo kot gorivo lesni sekanci, ki so shranjeni v zalogovniku in ga s pomočjo polnilne naprave in podajalnega polža dovajamo v kotel. Napajalna naprava je opremljena tudi z varnostnim sistemom, ki preprečuje povratni udar plamena v polnilno napravo in zalogovnik.

  Na tržišču sta na voljo dva tipa kotlov na pelete. Prvi, ki so podobni kotlom na sekance z avtomatskim doziranjem, se uporabljajo kot kotli za centralno ogrevanje in so opremljeni z zalogovnikom ali polnilnim sistemom. Prednost peletov v primerjavi z lesnimi sekanci je v tem, da so peleti bolj homogeno gorivo, njihova kurilnost glede na težo in volumen je večja, zaradi česar je lahko zalogovnik tudi do 4-krat manjši. Po drugi strani pa je zelo pomembno, da so peleti shranjeni v suhem prostoru, drugače se navlažijo in razpadejo. Drugi tip so kaminske peči, kjer gorivo avtomatsko dovajamo neposredno v zgorevalni prostor. Uporabljajo se pretežno za ogrevanje prostora, v katerem se nahajajo, čeprav lahko z vgrajenim ustreznim prenosnikom toplote ogrevajo tudi druge prostore ali sanitarno vodo. 

  4. Postopek vgradnje kotla na lesno biomaso

  4.1 Načrtovanje ogrevalnega sistema

  Z dobro načrtovanim ogrevalnim sistemom lahko prihranimo veliko stroškov in živcev, ki bi jih terjalo kasnejše popravljanje in spreminjanje.  Najprej je potrebno določiti kakšne toplotne potrebe ima objekt z t.i. Izračunom toplotnih izgub, ki  izdela strokovnjak za ogrevanje z opravljenim strokovnim izpitom.  Izračun je pri novogradnjah osnova za izračun dimenzij ogrevalnega sistema (cevi, radiatorji, kotel...). Pri obstoječih stavbah pa se na ta način določi kakšna je potrebna moč kotla. Največkrat kotel z natančno tolikšno močjo, kot je bilo preračunano, ne obstaja. V takem primeru je potrebno izbrati takšnega z manjšo moč̌jo. Kotel najbolje deluje, tako v smislu optimalnega izkoristka energije kot tudi vrednosti emisij, pri svoji nazivni toplotni moči. Emisije pa so manjše tudi v primeru, ko kotel deluje s polno močjo daljši čas, oz. kontinuirano z čim manj vklapljanja.V fazi načrtovanja je potrebno predvideti tudi kam bomo umestili kurilnico, dimnik in zalogovnik ter načrtovati kako bomo posamezne naprave razmestili v prostoru.

  4.2 Pridobitev upravnih dovoljenj

  Predno se vgradi  kotel na biomaso mora lastnik pridobiti ustrezna dovoljenja na upravni enoti.

  Pri novogradnji morajo projektanti vključiti kotel na lesno biomaso v projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je osnova za pridobitev upravnih dovoljenj. Pri obstoječem objektu, kadar gre za zamenjavo kotlov pa je potrebno pridobiti vsaj odločbo o priglasitvi del, v kolikor z postavitvijo kotla ne posegamo bistveno v konstrukcijo ali funkcionalnost obstoječega objekta. V kolikor se odločite zgraditi zunanji zalogovnik, morate pri pristojni upravni enoti preveriti, katera dovoljenja potrebujete glede na tip zalogovnika, ki ga želite zgraditi. V primeru večjega zunanjega zalogovnika, bo najverjetneje potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Vsekakor pa je pomembno, da tako kurilnica kot kotel ustrezata veljavnim predpisom o požarni varnosti.  

  4.3 Postopek vgradnje

  Poskrbite, da je v kotlovnici dovolj svetlo ter iz nje odstranite vse kar ne potrebujete za delovanje in vzdrževanje kotla. Tla kamor bomo postavili kotel morajo biti ravna in čista. Vsaj ob eni strani kotla je potrebno zagotoviti prostor za prehod v širini 0.8m, kjer bomo dostopali in upravljali z kotlom. Predvideti je potrebno, da se na to stran odpirajo vratca in druge čistilne odprtine. Nov kotel na polena lahko običajno postavimo kar na mesto prejšnjega kotla, saj je po dimenzijah podoben tako kotlom na trdna goriva kot kombiniranim kotlom. V primeru kotla na sekance ali pelete pa je potrebna vgradnja zalogovnika oziroma preureditev prostora za ta namen. Tovrstni kotli zaradi dozirne naprave potrebujejo več prostora. Najmanjša dimenzija kurilnice za kotel na lesno biomaso je 8m2 za večje moči kotla pa najmanj 12m2.  Kotel se najbolj enostavno prenese v kurilnico s pomočjo dvigala ali viličarja. Kadar je prostor ozek pa kotel previdno premikamo po valjih ali z močnim vozičkom. Montaž̌o kotla opravi monter ogrevalnih naprav. Prvi zagon pa pooblaščena oseba proizvajalca.

  4.4 Dovod zraka v kurilnici

  Za vgradnjo kurilne naprave potrebno zadostiti vsem gradbenim zahtevam za kotlovnico ter zahtevam prezračevanja po ustreznih tehničnih predpisih. Zagotoviti moramo ustrezen dovod svežega zraka, ki omogoča proces zgorevanja in varno zadrževanje oseb v kotlovnici. Odprtina po kateri je zagotovljen dovod zraka naj ima premer 180 mm in naj bo locirana blizu tal. V kolikor je odprtina pokrita z mrežo je potrebno njen premer ustrezno povečati.

  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Peči na drva, peči na pelete?
  Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš Dom  Želim ponudbo izvajalcev
  Zadnja povpraševanja

  Zamenjava kotla in montaža zalogovnika

  Pozdravljeni,

  imam Feroterm 25 kW, ki pušča vodo. Kurim na drva, imam tudi gorilec za olje, vendar malo v uporabi. Ob zamenjavi kotla bi vgradil zalogovnik po možnosti tudi za sanitarno vodo. Voda vsebuje kar nekaj kamna.

  Lp 1080 € do 1800 €

  ........

  Montaža in zagon Atmos Dc 18 S uplinjevalnega kotla

  Pozdravljeni,

  potrebujem inštalaterja za zamenjavo kotla na polena z vpihom. Trenutni kotel na polena je dotrajan in potreben zamenjave. Izbral sem kotel Atmos dc18s z digitalno kotlovsko instalacijo sxd-67 in zalogovnik Seltron zo 1000 komplet set.
  Potrebno je prilagoditi inštalacijo za priklop novega kotla in izvesti zagon. Kotel bo dobavljiv v nekaj dneh. Za montažo potrebujem usposobljenega inštalaterja , saj nameravam uveljavlat subvencijo.

  Lp 315 € do 525 €

  ........

  Nova peč na pelete za ogrevanje

  Pozdravljeni,

  potrebna nova peč na pelete, dovolj močna za ogrevanje 250 m2 hiše v 2 etažah. Kurilnico bi bilo potrebno preseliti v drug prostor, posledično bi potrebovali tudi novo (ločeno) centralno napeljavo v obeh etažah.

  Lp 1080 € do 1800 €

  ........

  Želim ponudbo izvajalcev

  Cena, Montaža zalogovnika tople vode volumna 2000L, 300 m2
  Peči na drva, peči na pelete, Oplotnica

  630 € do 1050 €

  Cena, Peč na pelete med 12 in 15 kw, Po opisu
  Peči na drva, peči na pelete, Celje

  1080 € do 1800 €

  Cena, Servis sobnega kamina toplozračni nastavitve, Po opisu
  Peči na drva, peči na pelete, Maribor

  90 € do 150 €

  Cena, Zanimam se za kombinirano peč -polena peleti, 20 kw
  Peči na drva, peči na pelete, Lendava

  1080 € do 1800 €

  Cena, Montaža štedilnika na drva, 8 kW
  Peči na drva, peči na pelete, Kranj

  270 € do 450 €

  Cena, Menjava peči na drva, zalogovnik izvedba na ključ, po opisu
  Peči na drva, peči na pelete, Cerklje na Gorenjskem

  1350 € do 2250 €

  Cena, Nakup, vgradnja in priklop na centralno ogrevanje etažne peči na drva, 20
  Peči na drva, peči na pelete, Ljubljana

  1350 € do 2250 €

  Cena, Peč na polena in zalogovniki, Cca. 200m2
  Peči na drva, peči na pelete, Tišina

  1350 € do 2250 €

  Cena, Montaža peletne peči Seltron, Po opisu
  Peči na drva, peči na pelete, Vuhred

  1080 € do 1800 €

  Cena, Vzigalno svecko,
  Peči na drva, peči na pelete, Kamnik

  99 € do 165 €

  Cena, Kotel na sekance, Max 20kW
  Peči na drva, peči na pelete, Rovte

  1080 € do 1800 €

  Cena, Menjava peči, 30 kw
  Peči na drva, peči na pelete, Jesenice

  1080 € do 1800 €

  Cena, Obnovo kurilnice, 25 kw -
  Peči na drva, peči na pelete, Zgornja Velka

  2250 € do 3750 €

  Cena, Serviserja za peč na pelete, 69 m2
  Peči na drva, peči na pelete, Celje

  180 € do 300 €

  Cena, Kotel na polena z montažo, 25-30kW
  Peči na drva, peči na pelete, Velenje

  1080 € do 1800 €

  Cena, Peč na pelete z možnostjo priklopa na centralno ogrevanje, Po opisu
  Peči na drva, peči na pelete, Cerkno

  2700 € do 4500 €

  Cena, Peč na pelete, 220 m2
  Peči na drva, peči na pelete, Destrnik

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nakup in montaža peči na kurilno olje, 1 kom
  Peči na drva, peči na pelete, Laško

  2700 € do 4500 €

  Cena, Servis peči in nastavitev, 1 kos
  Peči na drva, peči na pelete, Višnja Gora

  108 € do 180 €

  Cena, Kamin, 130m2
  Peči na drva, peči na pelete, Celje

  7560 € do 12600 €

  Cena, Popravilo peči na pelete, po opisu
  Peči na drva, peči na pelete, Komen

  72 € do 120 €

  Cena, Priklop in prvi zagon toplovodno peči na pelete, 60 m2
  Peči na drva, peči na pelete, Brežice

  405 € do 675 €

  Cena, Menjava etažne centralne peči, 60 m2
  Peči na drva, peči na pelete, Kočevje

  180 € do 300 €

  Cena, Izbor in montaža nove peči za centralno gretje v hiši, 90 m2
  Peči na drva, peči na pelete, Ljubljana

  1080 € do 1800 €

  Cena, Zalogovnik 2000l, 300m2 površina stavbe
  Peči na drva, peči na pelete, Cerklje na Gorenjskem

  1080 € do 1800 €

  Cena, Novo peč na trda goriva, 200m2
  Peči na drva, peči na pelete, Polhov Gradec

  1170 € do 1950 €

  Cena, Montaža ogrevalnega sistema, 1 kos
  Peči na drva, peči na pelete, Kidričevo

  450 € do 750 €

  Cena, Peč na drva, 1 kom
  Peči na drva, peči na pelete, Ljubljana - Črnuče

  1080 € do 1800 €

  Cena, Peč na pelete ali drva, 48m2
  Peči na drva, peči na pelete, Ljubljana

  1080 € do 1800 €

  Cena, Zalogovnik vode, montaža, 1 kom
  Peči na drva, peči na pelete, Mengeš

  315 € do 525 €

  Cena, Vgradnja kaminske peči na drva, površina približno 60 m2
  Peči na drva, peči na pelete, Ljubljana

  3240 € do 5400 €

  Cena, Montaža peči na drva, dimnika ni, 15m2
  Peči na drva, peči na pelete, Ljubljana

  180 € do 300 €

  Cena, Priklop centralne peči na drva, 80m2
  Peči na drva, peči na pelete, Ormož

  225 € do 375 €

  Cena, Novo peč na drva, 1 kom
  Peči na drva, peči na pelete, Kranj

  1080 € do 1800 €

  Cena, Postavitev peči in inox dimnika, Po opisu
  Peči na drva, peči na pelete, Šempeter Pri Gorici

  630 € do 1050 €

  Cena, Zagon kamina na pelete, 8 KW
  Peči na drva, peči na pelete, Murska Sobota

  225 € do 375 €  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Peči na drva, peči na pelete cenik

  Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

  806+ podjetij za Peči na drva, peči na pelete
  Brezplačno povpraševanje
  Brez provizij
  Pridobi ponudbo
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane