Mala čistilna naprava - cena in cenik ponudnikov

  Kakšna je cena male čistilne naprave? Če nimamo možnosti priključka na javno kanalizacijsko omrežje, potem je mala komunalna čistilna naprava ugodna rešitev. Stroške delovanja hišne čistilne naprave predstavlja le poraba električne energije, potrebna za pogon. Ta strošek lahko primerjamo z velikostjo stroškov porabe navadne žarnice. Če primerjamo ceno in stroške delovanja male hišne čistilne naprave s kanalnim priključkom, je nakup male čistilne naprave bistveno ugodnejši, še posebej na podeželju. Uporabniki so v prednosti že pri tekočih stroških, ki dandanes na letni ravni znašajo od 60 – 80€, medtem ko se stroški javne kanalizacije gibljejo okrog 130€. Cena male čistilne naprave je odvisna od vrste, števila uporabnikov v hiši in proizvajalca malih čistilnih naprav. Cene malih hišnih čistilnih naprav se gibljejo v rangu med 2000 in 2500€ za gospodinjstva do 5 članov. Za več informacij se lahko obrnete na naše številne preverjene ponudnike malih čistilnih naprav in jim pošljete povpraševanje. Za vas smo pripravili tudi nekaj nasvetov o malih čistilnih napravah.

  Preverite tudi:
  Nizke gradnje, cena
  POŠLJI POVPRAŠEVANJE IZVAJALCEM >

  CENA ZA MALO ČISTILNO NAPRAVO


  Cena male čistilne naprave. Cena za dobavo in montažo male čistilne naprave za 4 člansko družino.

  1500.00 €/kos

  MINIMALNA CENA
  €/kos

  SREDNJA CENA
  3000.00 €/kos

  NAJVIŠJA CENA
  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
  Mala čistilna naprava - cena in cenik ponudnikov

  DRUGE CENE ZA MALE ČISTILNE NAPRAVE

  vaša količina

  enota

  okvirna cena

  vaša cena

  Biološka čistilna naprava

  Cena biološke čistilne naprave. Cena za dobavo in montažo biološke čistilne naprave za 4 člansko družino.  €/kos

  kos
  povpraševanje>

  Rastlinska čistilna naprava

  Cena rastlinske čistilne naprave. Cena za dobavo in montažo rastlinske čistilne naprave za 4 člansko družino.  €/kos

  kos
  povpraševanje>
  SKUPAJ:
  POŠLJI POVPRAŠEVANJE >

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Ideje za urejen dom

  Revija s svežimi idejami in nasveti naših avtorjev za urejanje doma.

  Male komunalne čistilne naprave

  1. Kaj moramo vedeti o malih čistilnih napravah?

  Okvirna količina odpadne vode, ki se izteka iz gospodinjstev je 150 litrov, na osebo, na dan. Predno vodo spustimo v okolje oziroma jo ponovno uporabimo mora biti očiščena vrste škodljivih snovi, ki so se v njej nabrale. To nam omogoči in tudi pospeši mala čistilna naprava, ki je namenjena uporabi v vseh oblikah gospodinjstev (kmetija, stanovanje, počitniška hiša, gostinski objekt...), ni pa možno z njimi očistiti industrijske odpadne vode. V kolikor ste lastnik hiše na območju, ki nima povezave na javno kanalizacijsko omrežje, morate za odvajanje gospodinjskih odpadnih voda na ekološki način poskrbeti sami. Od 31. decembra 2017, na območjih varovanja voda pa že od 31.decembra 2015, morate zato imeti ob hiši urejeno lastno malo komunalno napravo. Danes se za čiščenje odpadnih voda, tako pri novogradnjah kot pri starejših obstoječih objektih, lahko uporabljajo le tovrstne male biološke komunalne naprave in ne več greznic. 

  male-cistilne-naprave.jpg
  Predno vodo spustimo v okolje oziroma jo ponovno uporabimo mora biti očiščena škodljivih snovi, ki so se v njej nabrale. 

  2. Izbira ponudnika

  Izbira najustreznejše male komunalne čistilne naprave in najustreznejšega ponudnika ter izvajalca je najpomembnejši del projekta. Pred nakupom dobro preverite ponudbo. Pozorni bodite na to, da velikost in zmogljivost naprave ustrezata vašim potrebam. Ponudnika vprašajte tudi, kaj vse cena vključuje, ali samo čistilno napravo ali tudi vgradnjo z vsemi potrebnimi deli. Običajno cena vključena samo čistilno napravo, njeno dostavo, priklop in zagon. Zemeljska in gradbena dela pa je potrebno organizirati in dodatno plačati v lastni režiji. V poplavi ponudnikov se odločite za tistega, ki bo za storitev poskrbel celostno. To pomeni, da pred montažo opravi vse meritve ter vam kakovostno svetuje, po montaži pa skrbi tudi za njen servis. Boljši ponudniki imajo svojo lastno ekipo izvajalcev. Tako lahko v celoti prevzamejo odgovornost za kakovostno delovanje čistilne naprave.

  3. Vrste malih čistilnih naprav in kako delujejo

  Malih čistilnih naprav je več vrst, vse pa imajo tudi različne načine delovanja. Poznamo pretočne in nepretočne greznice ter naravne sisteme za čiščenje odpadnih vod kot so rastlinske čistilne naprave lagune in namakalna polja, biološke čistilne naprave, sistemi s pritrjeno biomaso in sistemi z MBBR tehnologijo. 

  3.1 Pretočne male čistilne naprave

  Njihova prednost je to, da so zelo majhne, njihovo upravljanje je enostavno, rezultati čiščenja odpadne vode pa so odlični. V pretočni čistilni napravi se v prvem koraku  trdni odpadni delci usedajo in se ločijo od onesnažene vode. Nato se v prezračevalnem prekatu pretočne čistilne naprave v umazano vodo skozi difuzor vpihuje zrak, ki spodbudi delovanje mikroorganizmov, ki dokončno razkrojijo odplake. Voda nato potuje še v zadnji prekat, kjer se mulj z mikroorganizmi loči od prečiščene vode, ki jo po ceveh spustimo nazaj v okolje.

  3.2 Rastlinske čistilne naprave

  Rastlinska čistilna naprava je pravzaprav gredica na kateri so posajene rastline, ki uspevajo v močvirnatih tleh. Dno grede nepropustna folija ločuje od ostale prsti in tako preprečuje, da bi onesnažena voda poniknila v podtalnico. Folija deluje kot nekakšno korito, ki usmerja onesnaženo vodo skozi koreninske sisteme rastlin, kjer poteka oksigenacija in delovanje mikroorganizmov. Za svoje delovanje torej izrablja rast rastlin. Slabosti rastlinske čistilne naprave sta nekoliko manjša učinkovitost v zimskem času, ko rastline počivajo ter večja površina, ki je potrebna za delovanje v primerjavi z ostalimi napravami. 

  3.3. SBR čistilne naprave

  Pri tehnologiji SBR pride biološkega čiščenja v zaporedju. Velja za najučinkovitejši sistem za prečiščevanje odpadne vode. Vgradnja je enostavna in ne potrebuje veliko prostora in opreme. Sistem SBR je tudi neobčutljiv na zunanje temperature. Z biološkim čiščenjem v zaporednih fazah s pomočjo aktivnega blata iz odpadnih vod izločimo ogljikove spojine, dušik, fosfor ali hranila. V grobem poteka obdelava vode v štirih fazah. Najprej se pri prečrpavanju iz vode odstranijo netopni delci in trdne snovi. Sledi zračenje pri katerem nastajajo mikroorganizmi, ki očistijo umazano vodo ob tem pa nastaja živo blato. Tretja je faza mirovanja, pri kateri se blato potopi na dno male čistilne naprave, očiščena voda pa ostane na vrhu rezervoarja. V zadnji fazi se očiščena voda prečrpa v okolje, živo blato pa se vrne v prvo komoro in se ponovno uporabi. 

  3.4 Membranske čistilne naprave (MBR)

  MBR čistilne naprave odpadne vode očistijo ob pomoči aktivnega blata ter njegove filtracije skozi membrano. Očiščevalni proces se v večji meri zgodi znotraj membrane, ki ima pri iztoku majhne luknjice, ki preprečujejo izhod virusov in bakterij iz male čistilne naprave.  Izhodno očiščeno vodo lahko uporabljamo celo za zalivanje. Ta sistem čiščenja je dražji vendar je zelo učinkovit in kvaliteta prečiščene vode je visoka. Primeren je tudi za čiščenje industrijskih odplak. Zaradi nepreizkušenosti je sicer uporaba MBR čistilnih naprav v sloveniji omejena, na območjih varovanja voda pa zaenkrat celo prepovedana. 

  4. Postopek vgradnje male čistilne naprave

  4.1 Izbira prave naprave

  Pri izbiri male čistilne naprave je zelo pomembno, da izberemo primerno velikost naprave za naše potrebe število ljudi v našem gospodinjstvu). V kolikor izberemo preveliko ali premajhno napravo sta lahko pri svojem delovanju neučinkoviti. Za objekte, ki nimajo stalnega dotoka odpadne vode, na primer počitniške hiše ali vikendi, je potrebno izbrati nepretočno čistilno napravo. 

  4.2 Dovoljenja

  Zmogljivost čistilne naprave ponazarjajo t.i. PE – populacijske enote. Za malo čistilno napravo do 50 PE ne potrebujemo pridobiti posebno gradbeno dovoljenje. Za gradnjo na varovanih območjih je zahtevana pridobitev ustreznih soglasij.

  4.3 Vgradnja

  Ko ste določili vse podrobnosti in so pripravljeni načrti, se lahko prične z vgradnjo. Malo čistilno napravo običajno vgradimo v zemljo zato dela pričnemo z izkopom gradbene jame. Poleg ustrezne velikosti jame moramo poskrbeti, da ima utrjeno dno. Ko napravo položimo v jamo jo zasujemo tako, da nad zemljo ostanejo vstopne odprtine. Pokrovi teh odprtin so taki, da lahko po njih hodimo, po nekaterih pa tudi vozimo.  Optimalno delovanje male čistilne naprave se vzpostavi šele po nekaj mesecih, ko se mikroorganizmi dokončno razvijejo. Če želimo zagon pospešiti lahko v čistilno napravo dodamo aktivno blato. Pomembno je, da poskrbimo, da naša naprava ni izpostavljena direktnemu soncu in zamrzovanju. Če je prevroče ali premrzlo se namreč mikroorganizmi ne morejo dobro razvijati in delovati. Zagotovljen mora biti tudi stalen in nemoten pretok zraka v prezračevalni bazen naprave.

  4.4 Pri nakupu male čistilne naprave lahko tudi prihranite

  Prihranek si lahko zagotovite že s pravilnim izborom čistilne naprave, z ustreznim vzdrževanjem, ki je enostavno, pa boste poskrbeli tudi za dolgo življenjsko dobo vaše naprave. Od ponudnikov čistilne naprave zahtevajte individualni obisk in nasvet na objektu. Kot smo že omenili, bodite pozorni na to kaj cena vključuje. Izberite predvsem kakovostno napravo, pri nakupu pa lahko prihranite tudi s pomočjo nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobite na aktualnih razpisih. Razpise je potrebno redno spremljati kajti običajno so sredstva, ki so na voljo, omejena. 

  4.4.1 EKO sklad

  Eko sklad ponuja kredit pod ugodnimi pogoji, ki je namenjen kot pomoč pri nakupu čistilne naprave. Na njihovi spletni strani izpolnite vlogo, ki jih priložite zahtevano dokumentacijo in dokazila. 

  4.4.2  Subvencija občine

  Nekatere občine spodbujajo svoje občane za nakup čistilne naprave z vsakoletnimi razpisi  za sofinanciranje. Količina dodeljenih sredstev se razlikuje od občine do občine, krijejo pa med 30% in 60% sredstev nakupa in priklopa male čistilne naprave. Predno greste v nakup zato preverite ali tudi vaša občina na ta način subvencionira nakup in se čimprej prijavite. Sredstva so omejena in so običajno dodeljena po vrstnem redu glede na datum prispetja popolnih vlog. Za izpolnitev pogojev za koriščenje občinske subvencije, morate izbrati napravo z ustreznimi certifikati. Pridobiti morate tudi vso zahtevano dokumentacijo o čistilni napravi in tudi o njenem dobavitelju. Bodite torej pozorni pri izbiri, pridobite več ponudb in za nasvet vprašajte strokovnjaka. 

  4.4.3 Olajšave

  Z vgradnjo čistilne naprave prispevate k čistejšem okolju zato ste upravičeni tudi do olajšav na okoljske dajatve. S čistilno napravo odpadne vode očistite tako temeljito, da se jo lahko spusti nazaj v okolje. V kolikor želite koristiti olajšavo, morate na naslov komunalnega podjetja v vašem kraju poslati ustrezno vlogo. Komunalno podjetje bo pregledalo vašo napravo in podalo oceno obratovanja. S pravilnim obratovanjem lahko vaša čistilna naprava zmanjša okoljske dajatve tudi za 90%, kar pomeni precejšen prihranek stroškov za gospodinjstvo.

  MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOM  MALA ČISTILNA NAPRAVA

  Pozdravljeni,

  vikend preurejamo v stalno naseljeno bivalno hišo. Trenutno je fekalna kanalizacija speljana v greznico, ki pa bi jo radi nadomestili z MKČN.

  LP 1800 € do 3000 €


  ........

  VGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE

  Pozdravljeni,

  potrebujem MČN na ključ. Prosim za ponudbo.

  LP 1800 € do 3000 €


  ........

  MČN ZA ENOSTANOVANJSKO HIŠO

  Pozdravljeni,

  zanimam se za nakup in vgradnjo male čistilne naprave za enostanovanjsko hišo (novogradnja 4-5 oseb).

  Lep pozdrav 2700 € do 4500 €


  ........

  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

  CENA, VGRADNJA MALE ČISTILNE NAPRAVE, 10
  Male čistilne naprave, Ceršak

  1350 € do 2250 €

  CENA, MALA ČISTILNA NAPRAVA, PO OPISU
  Male čistilne naprave, Dol Pri Ljubljani

  2250 € do 3750 €

  CENA, LOVILEC MAŠČOBE, 40 M2
  Male čistilne naprave, Logatec

  900 € do 1500 €

  CENA, MALO ČISTILNO NAPRAVO , 8 OSEB
  Male čistilne naprave, Škofljica

  2700 € do 4500 €

  CENA, ČISTILNA NAPRAVA , 2 OSEBI
  Male čistilne naprave, Lenart v Slovenskih Goricah

  2700 € do 4500 €

  CENA, MALO ČITILNO NAPRAVO, 4 OSEBE
  Male čistilne naprave, Fram

  2250 € do 3750 €

  CENA, BIOLOŠKO ČISTILNO NAPRAVO, 5 OSEB
  Male čistilne naprave, Vitomarci

  2700 € do 4500 €

  CENA, MALA ČISTILNA NAPRAVA NAMESTO GREZNICE, 4-6
  Male čistilne naprave, Šmartno V Rožni Dolini

  2700 € do 4500 €

  CENA, MČN, 5 OSEB
  Male čistilne naprave, Stoperce

  2700 € do 4500 €

  CENA, DOSTAVA IN MONTAŽA MALE ČISTILNE NAPRAVE, DVA ČLANA
  Male čistilne naprave, Škocjan

  2700 € do 4500 €

  CENA, IZVEDBA KANALIZACIJE / MALE ČISTILNE NAPRAVE, 2-4
  Male čistilne naprave, Mala Nedelja

  2700 € do 4500 €

  CENA, MONTAŽA MČN, 4 OSEBE
  Male čistilne naprave, Laporje

  360 € do 600 €

  CENA, MALO BIOLOŠKO ČISTILNO NAPRAVO, 1-3 OSEB
  Male čistilne naprave, Polenšak

  1800 € do 3000 €

  CENA, VGRADNJA NOVE ČISTILNE NAPRAVE, 4 OSEBE
  Male čistilne naprave, Horjul

  2700 € do 4500 €

  CENA, ČISTILNO NAPRAVO , ZA 3-5 OSEB
  Male čistilne naprave, Vojnik

  1890 € do 3150 €

  CENA, MALO ČISTILNO NAPRAVO, 6 OSEB
  Male čistilne naprave, Križevci

  1800 € do 3000 €

  CENA, MALO ČISTILNI NAPRAVO, 4 KOM
  Male čistilne naprave, Lesično

  2700 € do 4500 €

  CENA, NEPRODUŠNA 15M3 GREZNICA, PROSTORNINA 15M3
  Male čistilne naprave, Apače

  1350 € do 2250 €

  CENA, BIOLOŠKO ČN ZA ENOSTANOVANJSKI HIŠO, 4 OSEBE
  Male čistilne naprave, Vrhnika

  1800 € do 3000 €

  CENA, DOBAVA + VGRADNJA NEPRETOČNE GREZNICE, VELIKOST 3 M3
  Male čistilne naprave, Lendava

  1800 € do 3000 €

  CENA, PRETOČNA BIOLOŠKA ČRPALKA ZA ODPADNE VODE, 1 KOM
  Male čistilne naprave, Maribor

  2250 € do 3750 €

  CENA, MALA ČISTILNA NAPRAVA, 4-5 OSEB
  Male čistilne naprave, Vače

  2250 € do 3750 €

  CENA, IZKOP TER VGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE, PO POPISU
  Male čistilne naprave, Trnovo pri Gorici

  2250 € do 3750 €

  CENA, MALA ČISTILNA NAPRAVO, 4 OSBE
  Male čistilne naprave, Škocjan

  2700 € do 4500 €

  CENA, ČISTILNO NAPRAVO NA STANOVANJSKI HIŠI, 6 OSEB
  Male čistilne naprave, Loče

  1800 € do 3000 €

  CENA, SERVIS MALE ČISTILNE NAPRAVE BIO HYBRYDA 4000, 5
  Male čistilne naprave, Zidani Most

  315 € do 525 €

  CENA, MALO ČISTILNO NAPRAVO, 2 OSEBI
  Male čistilne naprave, Dobrovnik

  1800 € do 3000 €

  CENA, BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA, 6 OSEB
  Male čistilne naprave, Rogaška Slatina

  2250 € do 3750 €

  CENA, ČISTILNO NAPRAVO VGRADITI V OBSTOJEČO GREZNICO, 1 KOM
  Male čistilne naprave, Stahovica

  2700.9 € do 4501.5 €

  CENA, MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO, 4 OSEBE
  Male čistilne naprave, Maribor

  2700 € do 4500 €

  CENA, MKČN OD IZKOPA DO ZAGONA, 5 OSEB
  Male čistilne naprave, Vitomarci

  2700 € do 4500 €

  CENA, ČISTILNA NAPRAVA, NOVOGRADNJA, 5 OSEB
  Male čistilne naprave, Globoko

  2700 € do 4500 €

  CENA, RASTLINSKO ČISTILNO NAPRAVO, 8 OSEB
  Male čistilne naprave, Gorica pri Slivnici

  2700 € do 4500 €

  CENA, MALA ČISTILNA NAPRAVA, MAX 4
  Male čistilne naprave, Malečnik

  3150 € do 5250 €

  CENA, MALO ČISTILNO NAPRAVO, 4 OSEBE
  Male čistilne naprave, Radeče

  2700 € do 4500 €

  CENA, MALA ČISTILNA NAPRAVA, 7 OSEB
  Male čistilne naprave, Šmarje pri Jelšah

  2700 € do 4500 €  Poglej druge končane projekte in cene

  MALE ČISTILNE NAPRAVE CENIK

  SODELUJEMO Z VEČ KOT 160 PODJETIJ ZA MALE ČISTILNE NAPRAVE


  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  PRIDOBI PONUDBO

  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE MALE ČISTILNE NAPRAVE?

 • Male čistilne naprave Ajdovščina
 • Male čistilne naprave Bled
 • Male čistilne naprave Bovec
 • Male čistilne naprave Celje
 • Male čistilne naprave Črna na Koroškem
 • Male čistilne naprave Črnomelj
 • Male čistilne naprave Domžale
 • Male čistilne naprave Gornja Radgona
 • Male čistilne naprave Gornji Grad
 • Male čistilne naprave Hrastnik
 • Male čistilne naprave Ilirska Bistrica
 • Male čistilne naprave Izola
 • Male čistilne naprave Jesenice
 • Male čistilne naprave Kamnik
 • Male čistilne naprave Kidričevo
 • Male čistilne naprave Kobarid
 • Male čistilne naprave Kočevje
 • Male čistilne naprave Koper
 • Male čistilne naprave Kranj
 • Male čistilne naprave Kranjska Gora
 • Male čistilne naprave Krško
 • Male čistilne naprave Laško
 • Male čistilne naprave Lendava
 • Male čistilne naprave Litija
 • Male čistilne naprave Ljubljana
 • Male čistilne naprave Ljutomer
 • Male čistilne naprave Maribor
 • Male čistilne naprave Metlika
 • Male čistilne naprave Mojstrana
 • Male čistilne naprave Mozirje
 • Male čistilne naprave Murska Sobota
 • Male čistilne naprave Nova Gorica
 • Male čistilne naprave Novo mesto
 • Male čistilne naprave Ormož
 • Male čistilne naprave Piran - Pirano
 • Male čistilne naprave Pivka
 • Male čistilne naprave Portorož
 • Male čistilne naprave Postojna
 • Male čistilne naprave Ptuj
 • Male čistilne naprave Radeče
 • Male čistilne naprave Radenci
 • Male čistilne naprave Radovljica
 • Male čistilne naprave Ravne Na Koroškem
 • Male čistilne naprave Ribnica
 • Male čistilne naprave Rogaška Slatina
 • Male čistilne naprave Sevnica
 • Male čistilne naprave Sežana
 • Male čistilne naprave Škofja Loka
 • Male čistilne naprave Slovenj Gradec
 • Male čistilne naprave Slovenska Bistrica
 • Male čistilne naprave Slovenske Konjice
 • Male čistilne naprave Šoštanj
 • Male čistilne naprave Štore
 • Male čistilne naprave Tolmin
 • Male čistilne naprave Trbovlje
 • Male čistilne naprave Tržič
 • Male čistilne naprave Trzin
 • Male čistilne naprave Velenje
 • Male čistilne naprave Vipava
 • Male čistilne naprave Vojnik
 • Male čistilne naprave Vransko
 • Male čistilne naprave Vrhnika
 • Male čistilne naprave Žalec
 • Male čistilne naprave Zreče
 • Male čistilne naprave Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane