Za področje

  Mala čistilna naprava - cena in cenik ponudnikov

  Kakšna je cena male čistilne naprave? Če nimamo možnosti priključka na javno kanalizacijsko omrežje, potem je mala komunalna čistilna naprava ugodna rešitev. Stroške delovanja hišne čistilne naprave predstavlja le poraba električne energije, potrebna za pogon. Ta strošek lahko primerjamo z velikostjo stroškov porabe navadne žarnice. Če primerjamo ceno in stroške delovanja male hišne čistilne naprave s kanalnim priključkom, je nakup male čistilne naprave bistveno ugodnejši, še posebej na podeželju. Uporabniki so v prednosti že pri tekočih stroških, ki dandanes na letni ravni znašajo od 60 – 80€, medtem ko se stroški javne kanalizacije gibljejo okrog 130€. Cena male čistilne naprave je odvisna od vrste, števila uporabnikov v hiši in proizvajalca malih čistilnih naprav. Cene malih hišnih čistilnih naprav se gibljejo v rangu med 2000 in 2500€ za gospodinjstva do 5 članov.

  Komu zaupati postavitev male čistilne naprave? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim ponudnikom malih čistilnih naprav v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

  Hitro povpraševanje - enostavno in brezplačno do dobrih mojstrov!
  Pošlji povpraševanje

  Cena za malo čistilno napravo


  Cena male čistilne naprave. Cena za dobavo in montažo male čistilne naprave za 4 člansko družino.

  1800.00 €/kos

  MINIMALNA CENA
  3000.00 €/kos

  SREDNJA CENA
  3600.00 €/kos

  NAJVIŠJA CENA
  Želim ponudbo izvajalcev

  Vodič po povprečnih cenah: Male čistilne naprave (2024)

  vaša količina

  enota

  Okvirna cena

  vaša cena

  Biološka čistilna naprava

  Cena biološke čistilne naprave. Cena za dobavo in montažo biološke čistilne naprave za 4 člansko družino.


  kos

  €/kos

  Rastlinska čistilna naprava

  Cena rastlinske čistilne naprave. Cena za dobavo in montažo rastlinske čistilne naprave za 4 člansko družino.


  kos

  €/kos

  Okvirna cena
  Pošlji povpraševanje >

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Male komunalne čistilne naprave

  1. Kaj moramo vedeti o malih čistilnih napravah?

  Okvirna količina odpadne vode, ki se izteka iz gospodinjstev je 150 litrov, na osebo, na dan. Predno vodo spustimo v okolje oziroma jo ponovno uporabimo mora biti očiščena vrste škodljivih snovi, ki so se v njej nabrale. To nam omogoči in tudi pospeši mala čistilna naprava, ki je namenjena uporabi v vseh oblikah gospodinjstev (kmetija, stanovanje, počitniška hiša, gostinski objekt...), ni pa možno z njimi očistiti industrijske odpadne vode. V kolikor ste lastnik hiše na območju, ki nima povezave na javno kanalizacijsko omrežje, morate za odvajanje gospodinjskih odpadnih voda na ekološki način poskrbeti sami. Od 31. decembra 2017, na območjih varovanja voda pa že od 31.decembra 2015, morate zato imeti ob hiši urejeno lastno malo komunalno napravo. Danes se za čiščenje odpadnih voda, tako pri novogradnjah kot pri starejših obstoječih objektih, lahko uporabljajo le tovrstne male biološke komunalne naprave in ne več greznic. 

  male-cistilne-naprave.jpg
  Predno vodo spustimo v okolje oziroma jo ponovno uporabimo mora biti očiščena škodljivih snovi, ki so se v njej nabrale. 

  2. Izbira ponudnika

  Izbira najustreznejše male komunalne čistilne naprave in najustreznejšega ponudnika ter izvajalca je najpomembnejši del projekta. Pred nakupom dobro preverite ponudbo. Pozorni bodite na to, da velikost in zmogljivost naprave ustrezata vašim potrebam. Ponudnika vprašajte tudi, kaj vse cena vključuje, ali samo čistilno napravo ali tudi vgradnjo z vsemi potrebnimi deli. Običajno cena vključena samo čistilno napravo, njeno dostavo, priklop in zagon. Zemeljska in gradbena dela pa je potrebno organizirati in dodatno plačati v lastni režiji. V poplavi ponudnikov se odločite za tistega, ki bo za storitev poskrbel celostno. To pomeni, da pred montažo opravi vse meritve ter vam kakovostno svetuje, po montaži pa skrbi tudi za njen servis. Boljši ponudniki imajo svojo lastno ekipo izvajalcev. Tako lahko v celoti prevzamejo odgovornost za kakovostno delovanje čistilne naprave.

  3. Vrste malih čistilnih naprav in kako delujejo

  Malih čistilnih naprav je več vrst, vse pa imajo tudi različne načine delovanja. Poznamo pretočne in nepretočne greznice ter naravne sisteme za čiščenje odpadnih vod kot so rastlinske čistilne naprave lagune in namakalna polja, biološke čistilne naprave, sistemi s pritrjeno biomaso in sistemi z MBBR tehnologijo. 

  3.1 Pretočne male čistilne naprave

  Njihova prednost je to, da so zelo majhne, njihovo upravljanje je enostavno, rezultati čiščenja odpadne vode pa so odlični. V pretočni čistilni napravi se v prvem koraku  trdni odpadni delci usedajo in se ločijo od onesnažene vode. Nato se v prezračevalnem prekatu pretočne čistilne naprave v umazano vodo skozi difuzor vpihuje zrak, ki spodbudi delovanje mikroorganizmov, ki dokončno razkrojijo odplake. Voda nato potuje še v zadnji prekat, kjer se mulj z mikroorganizmi loči od prečiščene vode, ki jo po ceveh spustimo nazaj v okolje.

  3.2 Rastlinske čistilne naprave

  Rastlinska čistilna naprava je pravzaprav gredica na kateri so posajene rastline, ki uspevajo v močvirnatih tleh. Dno grede nepropustna folija ločuje od ostale prsti in tako preprečuje, da bi onesnažena voda poniknila v podtalnico. Folija deluje kot nekakšno korito, ki usmerja onesnaženo vodo skozi koreninske sisteme rastlin, kjer poteka oksigenacija in delovanje mikroorganizmov. Za svoje delovanje torej izrablja rast rastlin. Slabosti rastlinske čistilne naprave sta nekoliko manjša učinkovitost v zimskem času, ko rastline počivajo ter večja površina, ki je potrebna za delovanje v primerjavi z ostalimi napravami. 

  3.3. SBR čistilne naprave

  Pri tehnologiji SBR pride biološkega čiščenja v zaporedju. Velja za najučinkovitejši sistem za prečiščevanje odpadne vode. Vgradnja je enostavna in ne potrebuje veliko prostora in opreme. Sistem SBR je tudi neobčutljiv na zunanje temperature. Z biološkim čiščenjem v zaporednih fazah s pomočjo aktivnega blata iz odpadnih vod izločimo ogljikove spojine, dušik, fosfor ali hranila. V grobem poteka obdelava vode v štirih fazah. Najprej se pri prečrpavanju iz vode odstranijo netopni delci in trdne snovi. Sledi zračenje pri katerem nastajajo mikroorganizmi, ki očistijo umazano vodo ob tem pa nastaja živo blato. Tretja je faza mirovanja, pri kateri se blato potopi na dno male čistilne naprave, očiščena voda pa ostane na vrhu rezervoarja. V zadnji fazi se očiščena voda prečrpa v okolje, živo blato pa se vrne v prvo komoro in se ponovno uporabi. 

  3.4 Membranske čistilne naprave (MBR)

  MBR čistilne naprave odpadne vode očistijo ob pomoči aktivnega blata ter njegove filtracije skozi membrano. Očiščevalni proces se v večji meri zgodi znotraj membrane, ki ima pri iztoku majhne luknjice, ki preprečujejo izhod virusov in bakterij iz male čistilne naprave.  Izhodno očiščeno vodo lahko uporabljamo celo za zalivanje. Ta sistem čiščenja je dražji vendar je zelo učinkovit in kvaliteta prečiščene vode je visoka. Primeren je tudi za čiščenje industrijskih odplak. Zaradi nepreizkušenosti je sicer uporaba MBR čistilnih naprav v sloveniji omejena, na območjih varovanja voda pa zaenkrat celo prepovedana. 

  4. Postopek vgradnje male čistilne naprave

  4.1 Izbira prave naprave

  Pri izbiri male čistilne naprave je zelo pomembno, da izberemo primerno velikost naprave za naše potrebe število ljudi v našem gospodinjstvu). V kolikor izberemo preveliko ali premajhno napravo sta lahko pri svojem delovanju neučinkoviti. Za objekte, ki nimajo stalnega dotoka odpadne vode, na primer počitniške hiše ali vikendi, je potrebno izbrati nepretočno čistilno napravo. 

  4.2 Dovoljenja

  Zmogljivost čistilne naprave ponazarjajo t.i. PE – populacijske enote. Za malo čistilno napravo do 50 PE ne potrebujemo pridobiti posebno gradbeno dovoljenje. Za gradnjo na varovanih območjih je zahtevana pridobitev ustreznih soglasij.

  4.3 Vgradnja

  Ko ste določili vse podrobnosti in so pripravljeni načrti, se lahko prične z vgradnjo. Malo čistilno napravo običajno vgradimo v zemljo zato dela pričnemo z izkopom gradbene jame. Poleg ustrezne velikosti jame moramo poskrbeti, da ima utrjeno dno. Ko napravo položimo v jamo jo zasujemo tako, da nad zemljo ostanejo vstopne odprtine. Pokrovi teh odprtin so taki, da lahko po njih hodimo, po nekaterih pa tudi vozimo.  Optimalno delovanje male čistilne naprave se vzpostavi šele po nekaj mesecih, ko se mikroorganizmi dokončno razvijejo. Če želimo zagon pospešiti lahko v čistilno napravo dodamo aktivno blato. Pomembno je, da poskrbimo, da naša naprava ni izpostavljena direktnemu soncu in zamrzovanju. Če je prevroče ali premrzlo se namreč mikroorganizmi ne morejo dobro razvijati in delovati. Zagotovljen mora biti tudi stalen in nemoten pretok zraka v prezračevalni bazen naprave.

  4.4 Pri nakupu male čistilne naprave lahko tudi prihranite

  Prihranek si lahko zagotovite že s pravilnim izborom čistilne naprave, z ustreznim vzdrževanjem, ki je enostavno, pa boste poskrbeli tudi za dolgo življenjsko dobo vaše naprave. Od ponudnikov čistilne naprave zahtevajte individualni obisk in nasvet na objektu. Kot smo že omenili, bodite pozorni na to kaj cena vključuje. Izberite predvsem kakovostno napravo, pri nakupu pa lahko prihranite tudi s pomočjo nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobite na aktualnih razpisih. Razpise je potrebno redno spremljati kajti običajno so sredstva, ki so na voljo, omejena. 

  4.4.1 EKO sklad

  Eko sklad ponuja kredit pod ugodnimi pogoji, ki je namenjen kot pomoč pri nakupu čistilne naprave. Na njihovi spletni strani izpolnite vlogo, ki jih priložite zahtevano dokumentacijo in dokazila. 

  4.4.2  Subvencija občine

  Nekatere občine spodbujajo svoje občane za nakup čistilne naprave z vsakoletnimi razpisi  za sofinanciranje. Količina dodeljenih sredstev se razlikuje od občine do občine, krijejo pa med 30% in 60% sredstev nakupa in priklopa male čistilne naprave. Predno greste v nakup zato preverite ali tudi vaša občina na ta način subvencionira nakup in se čimprej prijavite. Sredstva so omejena in so običajno dodeljena po vrstnem redu glede na datum prispetja popolnih vlog. Za izpolnitev pogojev za koriščenje občinske subvencije, morate izbrati napravo z ustreznimi certifikati. Pridobiti morate tudi vso zahtevano dokumentacijo o čistilni napravi in tudi o njenem dobavitelju. Bodite torej pozorni pri izbiri, pridobite več ponudb in za nasvet vprašajte strokovnjaka. 

  4.4.3 Olajšave

  Z vgradnjo čistilne naprave prispevate k čistejšem okolju zato ste upravičeni tudi do olajšav na okoljske dajatve. S čistilno napravo odpadne vode očistite tako temeljito, da se jo lahko spusti nazaj v okolje. V kolikor želite koristiti olajšavo, morate na naslov komunalnega podjetja v vašem kraju poslati ustrezno vlogo. Komunalno podjetje bo pregledalo vašo napravo in podalo oceno obratovanja. S pravilnim obratovanjem lahko vaša čistilna naprava zmanjša okoljske dajatve tudi za 90%, kar pomeni precejšen prihranek stroškov za gospodinjstvo.

  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Male čistilne naprave?
  Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš Dom  Želim ponudbo izvajalcev
  Zadnja povpraševanja

  Betonska greznico cca 3000 l.

  Pozdravljeni.

  Potrebujem klasično betonsko greznico z enim ali dvema prekatoma cca do 3000l. Greznica bo za uporabo na vikendu.

  LP 3240 € do 5400 €

  ........

  Mala čistilna naprava

  Pozdravljeni,

  imam greznico iz dveh betonskih cevi višine 1m in premera 1m,eno vrh druge. Ker je v eni razpoka, bi rad to nadomestil z pvc biološko greznico. Zanima ma, če se lahko v obstoječo greznico vgradi pvc greznica, oziroma, če bi razbil obstoječo greznico bi bil premer 1,2m.Ali obstaja kakšna greznica z merami cca.:2m globina in 1,2m širina? Prosim za kontakt, nasvet.

  Lep pozdrav. 2700 € do 4500 €

  ........

  Mala čistilna napravo

  Pozdravljeni,

  potrebujem izvajalca za izvedbo male čistilne narave za vikend. Bivata 2 osebi.

  Lp 3240 € do 5400 €

  ........

  Želim ponudbo izvajalcev

  Cena, Predelava tri prekatne betonske greznice v malo čistilno napravo, 5-8
  Male čistilne naprave, Dol Pri Ljubljani

  3240 € do 5400 €

  Cena, Mala čistilna naprava, Po opisu
  Male čistilne naprave, Žetale

  3240 € do 5400 €

  Cena, Izkop za vgradnjo male čistilne naprave v obstoječo greznico, 2 kom
  Male čistilne naprave, Komen

  2700 € do 4500 €

  Cena, Dobava in montaža male čistilne naprave 3-5PE, 3-5 oseb
  Male čistilne naprave, Kranj

  3240 € do 5400 €

  Cena, Zamenjava greznice, po opisu
  Male čistilne naprave, Krško

  1800 € do 3000 €

  Cena, Izkop in montaža pretočne pvc greznice, 3 osebe
  Male čistilne naprave, Krško

  1800 € do 3000 €

  Cena, Pregled male čistilne naprave, po opisu
  Male čistilne naprave, Ljubljana

  270 € do 450 €

  Cena, Mala čistilna naprava,
  Male čistilne naprave, Planina pri Sevnici

  0 € do 0 €

  Cena, Letni pregled in servis male čistilne naprave, Po opisu
  Male čistilne naprave, Novo mesto

  180 € do 300 €

  Cena, Izkop in vgradnja male komunalne čistilne naprave, po opisu
  Male čistilne naprave, Slovenska Bistrica

  900 € do 1500 €

  Cena, Dobava in vgradnjo male čistilne naprave, po opisu
  Male čistilne naprave, Sv. Jurij ob Ščavnici

  3240 € do 5400 €

  Cena, Mala čistilna naprava, Po opisu
  Male čistilne naprave, Petrovci

  2700 € do 4500 €

  Cena, Čistilna naprava, Po opisu
  Male čistilne naprave, Gornji Grad

  3240 € do 5400 €

  Cena, Mala čistilna naprava, 6 do 8 oseb
  Male čistilne naprave, Celje

  3240 € do 5400 €

  Cena, Mala komunalna čistilna naprava, 4 osebe
  Male čistilne naprave, Šmartno Ob Paki

  2700 € do 4500 €

  Cena, Mala čistilna naprava, 1
  Male čistilne naprave, Slovenska Bistrica

  3240 € do 5400 €

  Cena, Poročilo meritev male čistilne naprave, 5 oseb
  Male čistilne naprave, Nova Gorica

  270 € do 450 €

  Cena, Mala biološka čistilna naprava, 2x1.5x2
  Male čistilne naprave, Vrhnika

  2700 € do 4500 €

  Cena, Mala čistilna naparava, 5 oseb
  Male čistilne naprave, Sveta Ana v Slovenskih Goricah

  3240 € do 5400 €

  Cena, Mala čistilna naprava, 1 kom
  Male čistilne naprave, Cerkvenjak

  2700 € do 4500 €

  Cena, Dobava in montaža potopne črpalke za fekalije, 1 kom
  Male čistilne naprave, Pesnica Pri Mariboru

  2700 € do 4500 €

  Cena, Predelava betonske greznice v malo čistilno napravo, 5 oseb
  Male čistilne naprave, Ljubljana

  3240 € do 5400 €

  Cena, Mala čistilna naprava, Po opisu
  Male čistilne naprave, Kamnica

  2700 € do 4500 €

  Cena, Mala čistilna naprava za majhno vikend hišico, Po opisu
  Male čistilne naprave, Ptuj

  2700 € do 4500 €

  Cena, Mala biološka čistilna naprava, 2
  Male čistilne naprave, Brusnice

  3240 € do 5400 €

  Cena, Mala biološka čistilna naprava, 2-5
  Male čistilne naprave, Lendava

  3240 € do 5400 €

  Cena, Čistilna naprava - greznica 12 oseb, Po opisu
  Male čistilne naprave, Ljubljana

  3240 € do 5400 €

  Cena, Mala čistilna naprava, Po opisu
  Male čistilne naprave, Sromlje

  3240 € do 5400 €

  Cena, Biološka čistilna naprava, 2
  Male čistilne naprave, Trnovska Vas

  3240 € do 5400 €

  Cena, Priklop male čistilne naprave, 4 osebe
  Male čistilne naprave, Borovnica

  270 € do 450 €

  Cena, Čistilna naprava, Po opisu
  Male čistilne naprave, Šentilj v Slovenskih goricah

  2700 € do 4500 €

  Cena, Priključitev male čistilne naprave, 1 kom
  Male čistilne naprave, Borovnica

  630 € do 1050 €

  Cena, Čistilno napravo z vgradnjo, 4 osebe
  Male čistilne naprave, Jurovski Dol

  3240 € do 5400 €

  Cena, Mala čistilna naprava, Po opisu
  Male čistilne naprave, Malečnik

  2700 € do 4500 €

  Cena, Servis čistilne naprave, 2
  Male čistilne naprave, Medvode

  315 € do 525 €

  Cena, Izvedba čistilne naprave, 2 osebi
  Male čistilne naprave, Dolenjske Toplice

  3240 € do 5400 €  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Male čistilne naprave cenik

  Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

  205+ podjetij za Male čistilne naprave
  Brezplačno povpraševanje
  Brez provizij
  Pridobi ponudbo
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane