Statik - cena statika

Kakšna je cena za načrt statike hiše? Stabilnost in nosilnost stavbe sta bistvenega pomena za zagotovitev varne uporabe objekta, zato ne varčujte pri načrtovanju in izvedbi konstrukcije. Potrebujete načrt gradbenih konstrukcij DGD in PZI za enodružinsko hišo, kjer so zajeti statični izračun in dimenzioniranje, izdelava opažev in armaturnih načrtov ter tehnično poročilo s popisom količin. Izkušen statik oz. inženir gradbenih konstrukcij, vam ga bo izdelal za 1000 do 2500 EUR. Statični izračun boste za vašo varnost potrebovali tudi pri rušitvi nosilne stene ali izdelavi nove odprtine za okno.

Komu zaupati izračun statike gradbene konstrukcije? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim inženirjem statike v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

Pridobite ponudbo:
Pošlji povpraševanje

Cena za statiko za hišo


Cena gradbenih konstrukcij PGD in PZI za enodružinsko hišo. Cena za statični izračun in dimenzioniranje, izdelavo opažnih in armaturnih načrtov ter tehnično poročilo s popisom količin.

960.00 €/kos

MINIMALNA CENA
€/kos

SREDNJA CENA
3000.00 €/kos

NAJVIŠJA CENA
Želim ponudbo izvajalcev

Druge cene za - Statika gradbene konstrukcije

vaša količina

enota

okvirna cena

vaša cena

Cena za mnenje statika za gradbene konstrukcije

Cena za obisk in mnenje statika za predviden poseg na konstrukciji hiše je približno 200€.


kos

€/kos

Jeklena konstrukcija

Statika, dimenzioniranje in gradbene konstrukcije za jekleno konstrukcijo. Cena brez delavniških načrtov, ki jih pripravi izvajalec.


m2

€/m2

Lesena konstrukcija

Statika, dimenzioniranje in gradbene konstrukcije za leseno konstrukcijo. Cena brez delavniških načrtov, ki jih pripravi izvajalec.


m2

€/m2

SKUPAJ:
Pošlji povpraševanje >

Kako so Vam koristile te informacije?

Revija Mojmojster

Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
Informativni mesečni obrok*
/mesec


Znesek kredita
EUR
Doba odplačevanja
let
Naprej
Izračun kredita >

*Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 2,5%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

Statik - vse kar morate vedeti 

1. Vloga statika pri načrtovanju objektov 

1.1 Statik je gradbeni inženir 

Statika spada pod gradbeništvo oz. gradbene stroke. Statik je tisti, ki se je šolal na gradbeni fakulteti, nato pa se specializiral za statiko. Statik ni arhitekt in načeloma ne more projektirati arhitekturne zasnove stavb, razen če se je za to posebej izšolal in pridobil projektantski izpit, ki ga imajo arhitekti. 

Statika
Statični preračuni zagotavljajo trdnost in obstojnost objekta, ki je odporen na veter in potres in prenaša predvidene obtežbe.

 

1.2 Vloga statika pri projektu 

Statik vstopi v projekt v fazi DGD-ja oz. v fazi dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Njegova naloga je, da arhitekturni objekt, ki si ga je zamislil in izrisal arhitekt, preračuna skladno z arhitekturnimi načrti. Arhitekturne načrte mu največkrat posreduje arhitekt, ki ima s statikom tudi sestanke, redkeje pa to komunikacijo vodi investitor. Vloga statika je ključna, saj zagotavlja, da bo objekt funkcioniral ne le na papirju, pač pa tudi v realnosti. Statični preračuni zagotavljajo trdnost in obstojnost objekta, ki je odporen na veter in potres in prenaša predvidene obtežbe. Če ti osnovni pogoji niso zagotovljeni, so posledice katastrofalne, saj se lahko objekt poruši in poseda. 

1.3 Statika vpliva na arhitekturo 

Arhitektura in statika sta skoraj neločljivo povezani, saj se statika ukvarja s konstrukcijo, ki je ključen del vsake hiše. Arhitekt in statik zato tekom projekta tesno sodelujeta, sestankujeta in skupaj iščeta rešitve. Ker statika vpliva na arhitekturo, se morata večkrat skupaj posvetovati, ali je neka rešitev prava ali ne. Statika je kreativna veda, ki z iznajdljivim iskanjem predlogov pomaga uresničiti arhitekturo. 

1.4 Ali je statika obvezni del dokumentacije? 

Statika oz. statični preračuni so obvezni del dokumentacije DGD (dokumentacija za gradbeno dovoljenje). Ker je statika ena izmed obveznih prilog, gradbenega dovoljenja ni mogoče pridobiti brez statičnih načrtov. Če jih ne boste priložili, bo občina vašo vlogo označila za nepopolno in zahtevala dopolnitev. Za dopolnitev imate običajno na voljo 14 dni, kar pa ni dovolj za pridobitev statičnih načrtov. Če vloge ne dopolnite v 14 dneh, prošnja propade in morate zaprositi za novo, kar pa posledično pomeni, da morate ponovno plačati za pridobitev vseh mnenj idr. 

2. Podatki, ki jih statik potrebuje 

2.1 Lokacija objekta 

Da lahko statik prične z delom, ga moramo najprej seznaniti z lokacijo, kjer se objekt nahaja. Lokacija je pomembna predvsem zaradi meteorološke karte, ki določuje povprečne količine zapadlega snega/leto in potresne pospeške tal za območja v Sloveniji. Za odčitanje teh podatkov statik ne potrebuje izredno točne lokacije, torej navedbe ulice in hišne številke, dovolj je že informacija, v katerem naselju se nahaja hiša. Skladno s podatki bo statik iz meteorološke karte odčital podatke o potresnem pospešku tal (g) in količini zapadlega snega, nato pa jih upošteval pri izračunu hiše. V goratih območjih, kjer zapade veliko snega, se obtežba pozimi občutno poveča, hiša pa mora biti zaradi tega sposobna prenesti večjo težo, kot ob morju, kjer snega praktično ni. Obtežba snega (kN/m2) je torej ključen podatek. Prav tako so v osrednji Sloveniji potresni pospeški tal večji kot na severovzhodu, kar ponovno vpliva na statični preračun. 

2.2 Nosilnost tal 

Ker mora statik preračunati, ali se bodo temelji hiše posedli (in v tem primeru to tudi preprečiti), je nujna informacija o sestavi tal. Barjanska tla so zelo mehka, hiše na takšnih tleh pa se posledično posedejo veliko hitreje kot hiše na skalnatih tleh. Mehkih tal zaradi tega ne moremo obremeniti s takšno težo, kot lahko skalnata, kar močno vpliva na zasnovo hiše, njeno velikost, število nadstropij in konstrukcijski sistem. Če statika pokaže, da se bodo temelji hiše zaradi majhne nosilnosti tal posedali, je treba zasnovo hiše ustrezno prilagoditi. 

2.3 Načrt arhitekture 

Osnovna stvar, ki jo statik potrebuje, je seveda arhitekturni načrt hiše. Za statične preračune zadostuje dokumentacija za gradbeno dovoljenje, saj ti načrti že vsebujejo podatke o konstrukcijskih sistemih, materialih in predvidenih dimenzijah konstrukcijskih elementov. Na podlagi arhitekturnih načrtov bo statik hišo preračunal od strehe pa vse do temeljev. 

2.4 Specifike arhitekture 

Statiku je potrebno sporočiti, v kolikor zasnovana hiša vsebuje takšne specifike, ki jih je nemogoče zaobiti ali spremeniti, saj bi se s tem porušila njena ideja. Če arhitekt želi konzolno oz. previsno teraso, je statik ne sme optimizirati tako, da pod njo umesti steber. Čeprav bi bila to daleč najlažja rešitev, bi s tem porušil arhitekturno podobo hiše in spremenil celoto. V takšnih primerih mora uporabiti vse svoje znanje in kreativnost, da najde takšno rešitev, ki arhitekture ne bo spreminjala, hkrati pa zadostila statičnim zahtevam. 

2.5 Finančni proračun 

Pomembno je, da se statik zaveda, s kakšnim finančnim proračunom razpolaga investitor, saj to vpliva na rešitve, ki jih bo predlagal. Če je finančni proračun zelo omejen, bo moral rešitve prilagoditi in poiskati takšno, ki za najmanj denarja najuspešneje premošča dane razpone in podobno. Če pa je proračun velik, ima tudi statik več svobode, da razmišlja kreativno in poišče nadstandardne rešitve. 

3. Statični izračun novogradnje 

3.1 Nosilnost hiše 

Izračun statike vsebuje podatke o nosilnosti hiše. To pomeni, da statik preračuna celo nosilno konstrukcijo hiše, od tal, do stropa, da ugotovi, kakšne morajo biti dimenzije posameznih materialov in kakšen konstrukcijski sistem, da bo hiša prenesla obtežbo. Pod obtežbo spadajo lastna teža hiše, torej teža konstrukcijskih elementov, obtežba snega, obtežba vetra in obtežba premičnega pohištva ter ljudi. Da lahko odčita lastno težo posameznih elementov, potrebuje statik natančne podatke o konstrukcijskih materialih. Statični izračun hiše se vedno prične na strehi in nadaljuje proti tlom, zaključi pa pri temeljih. 

3.2 Dimenzije posameznih elementov 

Glede na rezultate izračunov, bo statik določil, kakšne naj bodo dimenzije posameznih konstrukcijskih elementov. Konkretno to pomeni, da bo določil debelino sten, premer nosilnih stebrov, višine in širine strešnih nosilcev (špirovcev), dimenzije temeljev ... Vse dimenzije so določene tako, da zagotavljajo najbolj optimalno izrabo materiala glede na nosilnost. Pri statiki se ne gre za to, da so vsi elementi čim debelejši in čim večji, da bodo prenesli obtežbo hiše. Potratne dimenzije pomenijo večjo lastno težo hiše in posledično večjo obtežbo, hkrati pa več porabljenega materiala pomeni večji strošek. Dober statik bo zato vedno poiskal najboljši možni izkoristek. 

3.3 Zmrzovanje in dimenzioniranje temeljev 

Statik bo določil tudi dimenzije temeljev. Dimenzije temeljev so v prvi vrsti odvisne od tega, ali gre za temeljno ploščo ali za pasovne temelje. Če gre za pasovne temelje, je pomembno, da so odporni proti zmrzovanju, na kar vpliva tudi globina njihove lokacije – globlje pod zemljo so, tem bolj so varni pred zmrzovanjem. Statik bo poleg globine temeljev navedel tudi potrebne dimenzije, da lahko brez posedanja prenesejo obtežbo hiše. 

3.4 Odpornost proti potresu 

Izračun statike vsebuje tudi projekcijo hiše med potresom. Statik bo s posebnim programom hišo imaginarno izpostavil takšnemu pospešku tal, kot je prisoten na lokaciji gradnje in preveril, kako uspešno prenese potres. Nobena hiša ne bo zdržala izjemno močnih potresov, saj bi bilo graditi takšne hiše nesmiselno, glede na to da se je izjemno močan potres pri nas zgodil pred 100 leti. Vseeno pa hiša mora brezhibno prenesti manjše potrese, ob večjih pa se mora porušiti tako, da čim manj ogroža življenje ljudi v stavbi. 

3.5 Odpornost proti vetru 

Druga horizontalna obtežba poleg potresa je pospešek vetra. Statik bo preračunal, ali izbrani konstrukcijski sistem hiše omogoča varno premostitev obtežbe vetra in ga po potrebi utrdil z dodatnimi horizontalami ali stenami. Obtežba vetra ni zanemarljiva, sploh na območjih, za katera so značilni močni sezonski vetrovi. 

3.6 Detajli 

Nenazadnje pa bo statik svetoval tudi pri detajliranju hiše. Ker ima veliko znanja o konstrukcijah, bo arhitektu priporočil detajle, ki so za izbrani konstrukcijski sistem najbolj primerni. 

4. Statični izračun obstoječega objekta 

 4.1 Mnenje o trdnosti konstrukcije 

Če vas zanima, ali bo vaša 100 let stara hiša uspešno prenesla naslednji potres, ali pa je nujno potrebna sanacije, lahko pokličete statika in ga prosite za mnenje. Statik bo pregledal trdnost in poškodbe obstoječe konstrukcije. Pregledal bo strešno konstrukcijo, kjer bo preveril stanje lesa (ali gnije in trohni), preveril bo razpoke v stenah in medetažnih ploščah, svoj pregled pa končal pri temeljih, kjer bo preveril morebitno posedanje hiše, propadanje zaradi alg in plesni ali zmrzali. Da bo lahko preveril stanje temeljev hiše, morate predhodno naročiti izkop na vsaj dveh točkah okrog hiše, saj statik tega seveda ne bo počel sam. Teoretično lahko izkop opravite tudi vi, vendar pa so lahko temelji zelo globoki, kar pomeni, da boste morali kopati globoko. Če gre za skalnata tla, je takšno delo zamudno in zahtevno. 

4.2 Mnenje o sanaciji obstoječe konstrukcije 

Skladno z ugotovitvami na objektu bo statik nato podal mnenje in navodila o sanaciji obstoječe konstrukcije. Navodila bodo obsegala konkretne predloge, kako utrditi vertikalne stene in medetažne plošče, ali je kakšen element bolje enostavno porušiti in nadomestit z novim (saj je v preslabem stanju), kako utrditi temelje (če je to potrebno) in podobno. Prav tako bo predlagal hidro in toplotno zaščito stavbe. 

5. Koliko stane statika? 

Cena izračuna statike je odvisna od velikosti in kompleksnosti objekta. Za standardno enodružinsko hišo lahko pričakujete strošek med 2000 – 3000 EUR, za večje ali kompleksnejše hiše pa se strošek poveča premosorazmerno s kvadraturo. 

 

 

 

Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš DomŽelim ponudbo izvajalcev
Zadnja povpraševanja

Projekt gradbenih konstrukcij za PZI

Pozdravljeni,

v zvezi z adaptacijo in nadgradnjo starejše enostanovanjske podkletene pritlične hiše (opeka, beton) potrebujemo načrt gradbenih konstrukcij za PZI za predelavo obstoječega pritličja (odstranitev dela nosilne stene ter postavitev preklade in verjetno stebra; prilagoditev stopnišča; izdelava novega panoramskega okna) in za izgradnjo nadstropja (cca 100 m2 bruto). Plošča nad pritličjem je monta.
Arhitekturni načrti za predvidene gradbene posege so že izdelani, pridobivanje gradbenega dovoljenja je v teku.

Lp 3240 € do 5400 €

........

Leseni nadstrešek na opečnato garažo z betonsko streho

Pozdravljeni,

garaža je iz opeke, streha garaže je beton z železom. Velikost 16 m2. Na streho želim postaviti lesen nadstrešek.
Potrebujem statika.

Lp 216 € do 360 €

........

Oceno možnosti statičnih sprememb sten pri adaptaciji

Pozdravljeni

Adaptirati želimo spodnji del hiše, starejše (ni načrtov!) in nas moti ena stena, ki bi jo želeli podreti in potrebujemo oceno z vidika statike hiše.

LP 270 € do 450 €

........

Želim ponudbo izvajalcev

Cena, Izracun statike, 4m
Statika gradbene konstrukcije, Naklo

216 € do 360 €

Cena, Izris mansardnega stanovanja, 110 m²
Statika gradbene konstrukcije, Maribor

216 € do 360 €

Cena, Preverjanje statike in temeljev, Poleg prilagam načrt
Statika gradbene konstrukcije, Maribor

1080 € do 1800 €

Cena, Statik za projekt, 1 kos
Statika gradbene konstrukcije, Ig

216 € do 360 €

Cena, mnenje glede posega v nosilno steno - zdravstvena fakulteta Ljubljana,
Statika gradbene konstrukcije, Ljubljana

270 € do 450 €

Cena, mnenje za odstranitev dveh sten pri prenovi hiše, 2 steni
Statika gradbene konstrukcije, Ljubljana

216 € do 360 €

Cena, Mnenje za odstranitev dveh sten, 2 steni
Statika gradbene konstrukcije, Ljubljana - Polje

270 € do 450 €

Cena, Ocena nosilnosti stene v bloku, 1 kos
Statika gradbene konstrukcije, Maribor

216 € do 360 €

Cena, mnenje glede sanacije tlakov v starejši hiši, cca 45 m2
Statika gradbene konstrukcije, Tržič

405 € do 675 €

Cena, Mnenja statika glede vgradnje okna, 1 kos
Statika gradbene konstrukcije, Maribor

216 € do 360 €

Cena, Odstranitev dveh sten pri prenovi hiše, 2 steni
Statika gradbene konstrukcije, Ljubljana - Polje

450 € do 750 €

Cena, Kontrola statike na let stari hiši., 1 kos
Statika gradbene konstrukcije, Ig

1080 € do 1800 €

Cena, Ogled z vaše strani glede velike razpoke na zunanji steni hiše, Po ogledu
Statika gradbene konstrukcije, Naklo

216 € do 360 €

Cena, Izmera statike obstoječe stene zaradi rušenja, cca 210 x 220 cm
Statika gradbene konstrukcije, Šmartno Pri Litiji

216 € do 360 €

Cena, Mnenje glede rušenja nosilne stene, 7 m2
Statika gradbene konstrukcije, Domžale

216 € do 360 €

Cena, Oceno statika o posegu v starejšo hišo, 17(dolžina)×10(širina) ×7,5 (višina)
Statika gradbene konstrukcije, Kranj

1080 € do 1800 €

Cena, Statika v mansardi, 80m2
Statika gradbene konstrukcije, Ljubljana

1080 € do 1800 €

Cena, Mnenje glede rusenja dveh sten, Velikost okna, velikost vrat
Statika gradbene konstrukcije, Ljubljana - Šentvid

216 € do 360 €

Cena, ocena statike za prenovo manjše hiše, 8x8
Statika gradbene konstrukcije, Ljutomer

216 € do 360 €

Cena, Statiko glavnih sten v hiši, po opisu
Statika gradbene konstrukcije, Ponikva

216 € do 360 €

Cena, Ocena razpoke v zidu in svetovanje glede sanacije,
Statika gradbene konstrukcije, Nova Gorica

216 € do 360 €

Cena, Mnenje statika glede rušenja stene, po opisu
Statika gradbene konstrukcije, Nova Gorica

216 € do 360 €

Cena, Menje statika gradbene konstruklcije, 1x
Statika gradbene konstrukcije, Slovenska Bistrica

216 € do 360 €

Cena, mansarda knauf streha, podi, streha cca 80m2
Statika gradbene konstrukcije, Ljubljana

216 € do 360 €

Cena, Mnenje statika, 1x
Statika gradbene konstrukcije, Ljubljana

216 € do 360 €

Cena, Mnenje statika, 15
Statika gradbene konstrukcije, Spodnji Duplek

216 € do 360 €

Cena, Izracun statike za nosilnost nadstreska, Nadstresek 6x8 30% padec
Statika gradbene konstrukcije, Maribor

216 € do 360 €

Cena, Statik za ogled starejše hiše, 160m2
Statika gradbene konstrukcije, Ljubljana

216 € do 360 €

Cena, Statik za rušenje stene, Hiša 10×10, potrebujem izracun za steno dolgo cca. 3-4 metra
Statika gradbene konstrukcije, Podgorje Pri Slovenj Gradcu

180 € do 300 €

Cena, Preverba statike stene, 15
Statika gradbene konstrukcije, Maribor

180 € do 300 €

Cena, Mnenje statika, 7,5 x 10 m
Statika gradbene konstrukcije, Ajdovščina

216 € do 360 €

Cena, Statika stene v stanovanju, 4m
Statika gradbene konstrukcije, Ljubljana

270 € do 450 €

Cena, Statika za prenovo objekta, Cca. 100 m2 prizidka
Statika gradbene konstrukcije, Ljubljana

1080 € do 1800 €

Cena, Svetovanje za izdelavo odprtine-prehoda v nenosilni steni na dveh mest, po opisu
Statika gradbene konstrukcije, Ljubljana

216 € do 360 €

Cena, Potrebujemo izračun statike za prenovo starega dela hiše., 150 m2
Statika gradbene konstrukcije, Slovenj Gradec

216 € do 360 €

Cena, Ocena statike objekta, 147 m2
Statika gradbene konstrukcije, Limbuš

216 € do 360 €Poglej druge končane projekte in cene

Statika gradbene konstrukcije cenik

Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

97+ podjetij za Statika gradbene konstrukcije
Brezplačno povpraševanje
Brez provizij
Pridobi ponudbo

Iščete izvajalce, ponudbo za področje Statika gradbene konstrukcije?

 • Statika gradbene konstrukcije Ljubljana
 • Statika gradbene konstrukcije Maribor
 • Statika gradbene konstrukcije Celje
 • Statika gradbene konstrukcije Koper
 • Statika gradbene konstrukcije Kranj
 • Statika gradbene konstrukcije Ajdovščina
 • Statika gradbene konstrukcije Bled
 • Statika gradbene konstrukcije Bovec
 • Statika gradbene konstrukcije Črna na Koroškem
 • Statika gradbene konstrukcije Črnomelj
 • Statika gradbene konstrukcije Domžale
 • Statika gradbene konstrukcije Gornja Radgona
 • Statika gradbene konstrukcije Gornji Grad
 • Statika gradbene konstrukcije Hrastnik
 • Statika gradbene konstrukcije Ilirska Bistrica
 • Statika gradbene konstrukcije Izola
 • Statika gradbene konstrukcije Jesenice
 • Statika gradbene konstrukcije Kamnik
 • Statika gradbene konstrukcije Kidričevo
 • Statika gradbene konstrukcije Kobarid
 • Statika gradbene konstrukcije Kočevje
 • Statika gradbene konstrukcije Kranjska Gora
 • Statika gradbene konstrukcije Krško
 • Statika gradbene konstrukcije Laško
 • Statika gradbene konstrukcije Lendava
 • Statika gradbene konstrukcije Litija
 • Statika gradbene konstrukcije Ljutomer
 • Statika gradbene konstrukcije Metlika
 • Statika gradbene konstrukcije Mojstrana
 • Statika gradbene konstrukcije Mozirje
 • Statika gradbene konstrukcije Murska Sobota
 • Statika gradbene konstrukcije Nova Gorica
 • Statika gradbene konstrukcije Novo mesto
 • Statika gradbene konstrukcije Ormož
 • Statika gradbene konstrukcije Piran - Pirano
 • Statika gradbene konstrukcije Pivka
 • Statika gradbene konstrukcije Portorož
 • Statika gradbene konstrukcije Postojna
 • Statika gradbene konstrukcije Ptuj
 • Statika gradbene konstrukcije Radeče
 • Statika gradbene konstrukcije Radenci
 • Statika gradbene konstrukcije Radovljica
 • Statika gradbene konstrukcije Ravne Na Koroškem
 • Statika gradbene konstrukcije Ribnica
 • Statika gradbene konstrukcije Rogaška Slatina
 • Statika gradbene konstrukcije Sevnica
 • Statika gradbene konstrukcije Sežana
 • Statika gradbene konstrukcije Škofja Loka
 • Statika gradbene konstrukcije Slovenj Gradec
 • Statika gradbene konstrukcije Slovenska Bistrica
 • Statika gradbene konstrukcije Slovenske Konjice
 • Statika gradbene konstrukcije Šoštanj
 • Statika gradbene konstrukcije Štore
 • Statika gradbene konstrukcije Tolmin
 • Statika gradbene konstrukcije Trbovlje
 • Statika gradbene konstrukcije Tržič
 • Statika gradbene konstrukcije Trzin
 • Statika gradbene konstrukcije Velenje
 • Statika gradbene konstrukcije Vipava
 • Statika gradbene konstrukcije Vojnik
 • Statika gradbene konstrukcije Vransko
 • Statika gradbene konstrukcije Vrhnika
 • Statika gradbene konstrukcije Žalec
 • Statika gradbene konstrukcije Zreče
 • Statika gradbene konstrukcije Žužemberk
 • Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane