Geomehansko poročilo - Geomehanik in cena za geološko poročilo

Kakšna je cena geomehanskega poročila in zakaj ga sploh potrebujem? Z geomehanskim poročilom lahko ogromno prihranite, saj dobite točne podatke o tem, kakšna tla se skrivajo pod vašo hišo. Zato za nasutje ne bo uporabljeno preveč materiala in temelji bodo pravilno projektirani. S tem se izognete tudi kasnejšim morebitnim poškodbam objekta zaradi neustreznega temeljenja. S pomočjo geomehanskega poročila lahko bolj natančno načrtujemo pripravo terena in dobimo realne podatke ter predračune od izvajalcev. Cenik geomehanskih poročil se razlikuje glede na zahtevnost terena, globino izkopa, zahtevnost in velikost objekta, lokacije in drugih dejavnikov. Cene geomehanskih poročil se začnejo pri približno 230 EUR.

Komu zaupati izdelavo geomehanskega poročila? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim geomehanikom v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

Pridobite ponudbo:
Pošlji povpraševanje

Cena za geomehansko poročilo z izkopom terena


Cena geomehanskega poročila za enodružinsko hiše. Cena za geomehansko poročilo o nosilnosti terena za potrebe statike, vključno z izkopom in soglasjem Direkcije RS za vode.

420.00 €/kos

MINIMALNA CENA
€/kos

SREDNJA CENA
600.00 €/kos

NAJVIŠJA CENA
Želim ponudbo izvajalcev
Geomehansko poročilo - Geomehanik in cena za geološko poročilo

Druge cene za - Geomehansko poročilo

vaša količina

enota

okvirna cena

vaša cena

Cena za geomehansko poročilo brez izkopa terena

Cena geomehanskega poročila za enodružinsko hiše. Cena za geomehansko poročilo o nosilnosti terena za potrebe statike, brez izkopa terena.€/kos

kos
povpraševanje>
SKUPAJ:
Pošlji povpraševanje >

Kako so Vam koristile te informacije?

Revija Mojmojster

Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
Informativni mesečni obrok*
/mesec


Znesek kredita
EUR
Doba odplačevanja
let
Naprej
Izračun kredita >

*Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 2,5%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

Geomehansko poročilo – vse kar morate vedeti

1. Kaj je geomehansko poročilo in kdo je geomehanik?

Geomehansko poročilo je elaborat, v katerem je opisana in analizirana geomehanska sestava tal in njihova nosilnost. Izdelata ga lahko inženir geologije in geomehanik, največkrat pa storitev naročimo kar pri enem izmed številnih podjetij za izdelavo geomehanskih elaboratov.

Geomehansko poročilo
Geomehansko poročilo je osnova za projektiranje. Na tej podlagi se bo med drugim pripravil statični preračun.

2. Zakaj potrebujemo geomehansko poročilo?

2.1 Da preprečimo posedanje stavbe

Geološko poročilo je potrebno, da se pred gradnjo, prenovo, nadzidavo ali dozidavo obstoječe stavbe prepričamo, da bodo tla naš poseg res vzdržala. V nasprotnem primeru so lahko posledice resnično katastrofalne in drage, saj se lahko hiša zaradi lastne teže, s katero obremenjuje teren, začne posedati. Če želimo projektirati trajnostno, pametno in stroškovno učinkovito za več desetletij, je torej nujno, da še pred pričetkom projektiranja naročimo geomehansko poročilo in se seznanimo, na kakšnih tleh pravzaprav sploh gradimo. Te informacije bodo še kako koristile gradbenim inženirjem.

2.2 Geomehansko poročilo potrebujemo za projektiranje

Ker geomehanik z analizo zemljine v geomehanskem poročilu navede podatke o sestavi tal, vemo, kje in koliko so nosilna, na katerih predelih so mehkejša, kje obstaja možnost plazenja ter drugo. Vsi ti podatki so potrebni za natančno določitev globine temeljev in izračunov nosilnosti tal. Če je del terena na živi skali, drug del pa na mehkejših tleh, je seveda logično, da bodo temelji med seboj različni glede na mesto, kjer se nahajajo. Vendar pa to lahko ugotovimo zgolj z geološkim poročilom. Geomehansko poročilo vsebuje tudi podatke o področjih podtalnice (če je prisotna) in o prepustnosti posameznih slojev ter o možnostih zamakanja in poplavljanja. Geomehanik v poročilo tako zagotovi vse potrebne začetne podatke, na podlagi katerih poteka projektiranje.

2.3 Za načrtovanje odvodnjavanja

Poleg podatkov, potrebnih za statične preračune, potrebujemo geomehansko poročilo tudi za smiselno in funkcionalno zasnovo odvajanja deževnice oz. meteornih vod. Na podlagi podatkov lahko ugotovimo, ali obstaja bojazen, da voda kje zastaja in dimenzioniramo odvodnjavanje okrog objekta tako, da to preprečimo. Prav tako lahko izdelamo načrt za varovanje in vzdrževanje gradbene jame, zato da je med gradnjo ne zaliva voda, ki vanjo nanaša material. To je še posebej pomembno pri gradnji zahtevnih objektov večjega merila (več podzemnih nadstropij oziroma garaž) in pri objektih na zelo strmem terenu (večje plazenje zemlje in materiala v gradbeno jamo zaradi strmega padca terena.

2.4 Geomehansko poročilo je nujna priloga h gradbenemu dovoljenju

Geološko poročilo je običajno nujna priloga k dokumentaciji za gradbeno dovoljenje (DGD). Zahteva ga področna upravna enota, v posebnih primerih ogroženih ali občutljivih območij pa je zahtevano tudi s strani ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje). Ta v postopku potrjevanja dokumentacije za DGD sodeluje kot dajalec soglasja, geološko poročilo pa zahteva na občutljivejših območjih in območjih z možnostjo obstoja podtalnice. Geomehansko poročilo je osnovni sestavni element DGD-ja tudi zato, ker lahko v primeru gradnje na močvirnatih, plazovitih in potresnih območij pride do nepopravljive škode okolice in osyalih objektov, če naša hiša ni zgrajena z ozirom na sestavo tal.

2.5 Za preveritev možnosti toplotne črpalke

Geomehanik bo ob izkopu poleg sestave tal določil tudi globino podtalnice. To je osnovni podatek, ko razmišljamo o tipu toplotne črpalke, ki ga želimo namestiti v naš objekt. Geomehanik bo tako lahko presodil, da sta količina in temperatura podtalnice primerni za toplotno črpalko voda-voda ali zemlja-voda in vam olajšal odločitev pri izbiri ogrevalnega sistema.

2.6 Za vaše mirno spanje

Nenazadnje pa geomehanika in geomehansko poročilo potrebujete že zato, da ste pomirjeni, da bo vaša hiša res trdno stala vrsto let. Samo tako se boste izognili nepredvidenim dogodkom v prihodnosti. Zato vam svetujemo, da geomehansko poročilo naročite tudi, če tega nihče od vas ne zahteva po uradni dolžnosti. Strošek geološkega poročila je minimalen in predstavlja okrog 0.005% - 0.01% investicije nepremičnine, če pa ni izdelano, lahko povzroči ogromno škodo in posledično velika finančna bremena. Nastanejo lahko poškodbe na sosednjih stavbah (razpoke na fasadi in v nosilni konstrukciji) zaradi slabo zaščitene in izdelane gradbene jame, posedanje terena (vpliva na sosednje objekte, če so ti zelo blizu našemu), zastajanje vode in poplavljanje objekta ... Poskrbite torej za trdoživost vaše hiše in se ognite visokim stroškom naknadnih popravil.

3. Pridobivanje podatkov za geomehansko poročilo

3.1 Izkop za geomehansko poročilo

Geomehansko poročilo zahteva, da se na več točkah terena parcele najprej opravi izkop. Izkop običajno opravimo na 2-3 točkah parcele v območju, kjer se bo gradila hiša. Če hiša že stoji, a bi radi preverili sestavo tal zaradi morebitne nadgradnje in sanacije, se izkop opravi ob vseh vogalih vse do dna temeljev, včasih pa tudi ob kritičnih stenah. Pomembno je, da se izkop opravi na tistih mestih, kjer bo hiša dejansko stala, saj sestava tal iste parcele na različnih točkah variira.

Druga pomembna stvar je globina izkopa. Nujno je, da luknjo izkopljemo dovolj globoko, tako da so zajete res vse plasti zemljine. Samo tako bomo dobili realen vpogled v dejansko stanje terena, na katerem stoji ali pa bo stala naš hiša.

3.2 Ročni ali strojni izkop?

Izkop je lahko ročen ali sondažnem. Pomembno je le, da kopljemo dovolj globoko, da zajamemo vse plasti zemljine. Če luknja ne bo izkopana dovolj globoko, bodo manjkali osovni podatki o sestavi zemlje, kar bo vplivalo na točnost in natančnost poročila. Lahko se zgodi, da geomehanik izkopane zemlje sploh ne bo želel analizirati, saj bo presodil, da vzorec ni reprezentativen za dejansko sestavo tal in s tem tvega podajanje napačnih, pavšalnih informacij. Ravno zaradi tega se večina ljudi odloči kar za sondažni izkop, ki ga prepusti strokovnjakom.

3.3 Sondažni izkop

Sondažni izkop je izkop, ki ga opravi za to usposobljen strojnik z bagerjem in na podlagi katerega se nato opravijo geološke in geomehanske meritve ter analize. Globino izkopane luknje pogojuje geološka sestava tal, etažnost objekta in globina temeljev. Sondažni izkop se po navodilih, ki jih poda geomehanik, vedno izvede vsaj do plasti zemlje, ki je primerna za temeljenje. Sicer je za natančne analize zaželeno, da se izkoplje čim več plasti možno.

3.4 Pozanimajte se pri sosedih

Pomemben, a pogosto spregledan aspekt pridobivanja podatkov za izdelavo geomehanskega poročila je poizvedovanje pri sosedih. Dober geomehanik se bo pri sosedih pozanimal o načinu izvedbe temeljev njihove hiše in povprašal o morebitnih presenečenjih, na katera so naleteli. Nato si bo ogledal širšo okolico parcele. S tem bo pridobil osnovne podatke o značilnostih tal v okolici gradnje objekta. Preveril bo, ali so v neposredni bližini objekta gozdovi, stri klanci, reke ali druga vodna območja in podobno.

4. Katere analize bo izvedel geomehanik?

Preiskave in analize so odvisne od področja, zahtevnosti terena in sestave tal, kjer se parcela oziroma objekt nahaja. Glede na stopnjo zahtevnosti terena in velikost hiše lahko izbiramo med tremi osnovnimi preiskavami tal. Katero izbrati, bo določil geomehanik.  

4.1 Statični preizkus penetracije (CPT) 

To je najbolj vsestranska in osnovna preiskava z eno veliko prednostjo. To je sklenjeno izvajanje meritev v globino po segmentih 2 cm. Pri tej metodi sondo potisnemo v tla tako globo, da pridemo do trde podlage. Ves čas potiskanja (vsake 2 cm) pridobivamo podatke o tem, kakšen je odpor na prodiranje v zemljino. A koncu računalnik podatke združi. Tako dobimo zvezni profil preučevanih tal, ki deluje kot podlaga za oceno posedanja in nosilnosti tal glede na izbrani sistem temeljev. Ta postopek je primeren za čisto vse vrste tal in se priporoča ne glede na vrsto temeljenja (plitko, globoko)

4.2 Dilatometrski preizkus (DMT)

DMT analiza je primerna za mehka tla, kjer se bo treba odločiti za globke temelje. V tem primeru lahko DMT analiza nadomesti CPT raziskavo, saj nam prav tako izvrže zvezni profil sestave tal. Na podlagi teh podatkov pripravimo načrte za temeljenje in podamo oceno nosilnosti tal.

4.3 Standardna dinamična penetracija (SPT)

Ta razikava je primerna za parcele, ki se nahajajo predvsem na peščenih in gramoznih tleh. je SPT je nekoliko naprednejša preiskava tal, ki poleg gostote zemljine izvrže tudi podatke o strižni trdnosti, elastičnemu modulu, pričakovanih posedkih in nosilnosti temeljev. S to preiskavo prav tako določamo likvifakcijskih potencial. Če je opravljena raziskava SPT, ne potrebujemo CPT raziskave, saj vse potrebne podatke dobimo že s to raziskavo.

5. Kaj tvegamo brez ustreznega geomehanskega poročila

5.1 Poddimenzioniranje objekta

Če objekt zaradi manjka geomehanskega poročila poddimenzioniramo, tvegamo, da ne bo povsem varen za prebivanjem. Podimenzioniranje pomeni, da zasnujemo premajhne prereze konstrukcijskih elementov, ki ne omogočajo dovolj velike statične trdnosti in stabilnosti. Do kritičnega stanja lahko pride že ob vsakem obilnejšem dežju in spomladi ob taljenju snega, objekt pa se lahko posede tudi sam od sebe. Na objektu lahko hitro opazimo prve razpoke, ki se nato ob nepravilni sanaciji samo še postopoma povečujejo. Prenova objekta in popravilo škode je seveda mogoče, a izjemno drago. Prav tako je objekt nemogoče povsem povrniti v neokrnjeno stanje, ko je škoda enkrat že narejena.

5.2 Predimenzioniranje objekta

Da objekt predimenzioniramo, pomeni, da ga zasnujemo pretirano statično stabilno in trdno. To pomeni, da izbiramo večje prereze konstrukcijskih elementov, kot bi bilo potrebno. S tem se poveča količina porabljenega materiala, posledično pa seveda cena. A to še ni vse. Poveča se tudi lastna teža objekta, ki zaradi tega dodatno obremenjuje tla pod sabo. To pa ponovno vodi do nevšečnosti zaradi posedanja in stroškov utrjanja terena, ki sicer sploh ne bi bili potrebni.

5.3 Poškodbe na sosednjih objektih

Nenazadnje z gradnjo brez predhodnega geomehanskega poročila ogrožamo tudi sosednje objekte. Ko se teren poseda zaradi neustreznega dimenzioniranja, se seseda tudi vplivna površina okrog našega objekta. Vplivno območje se tako razširi na več sto kvadratnih metrov in začne ogrožati sosednje objekte. Če na njih nastanejo razpoke, smo odgovorni mi. Lastnik lahko od nas zahteva polno povrnitev stroškov sanacije.   

6. Cena za geomehansko poročilo

Cene za geomehansko poročilo predstavljajo minimalni strošek znotraj celotne investicije gradnje objekta. Če k temu prištejemo še astronomske vsote, ki jih moramo odšteti za sanacije škode, nastale zaradi pomanjkanja podatkov o geološki sestavi tal, o izbiri za geomehansko poročilo ne morete podvomiti. Povprečna cena za geomehanika in poročilo, ki ga bo izdelal, se giblje med 350 – 500 EUR. Cena variira predvsem glede na geografsko področje, kjer se parcela nahaja, saj bo geomehanik zaračunal tudi svoje potne stroške.

 

 

 

Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš DomŽelim ponudbo izvajalcev
Zadnja povpraševanja

Geolosko porocilo

Zivjo,

Potrebujem geološko poročilo, ki ga bom potreboval pri oddaji prošnje za mnenje na ARSO.

Lp

Dominik 360 € do 600 €

........

Geomehansko poročilo

Pozdravljeni,

pri pridobivanju projektnih pogojev za grad. dokumentacijo zahtevajo geološko geomehansko poročilo.

Lp 360 € do 600 €

........

geomehansko poročilo

Pozdravljeni.

Zemljišče se nahajaj v erozijskem območju, kjer veljajo običajni in zahtevni zaščitni ukrepi.
Za izdelavo projekta potrebujemo geomehansko poročilo.
V istem paketu bi želeli še urediti novo parcelacijo

LP 684 € do 1140 €

........

Želim ponudbo izvajalcev

Cena, Geomehansko poročilo, 200 m2
Geomehansko poročilo, Logatec

270 € do 450 €

Cena, Geomehansko poročilo za montažno hišo, 135 m2
Geomehansko poročilo, Marjeta na Dravskem polju

270 € do 450 €

Cena, Geomehansko poročilo, po opisu
Geomehansko poročilo, Tolmin

324 € do 540 €

Cena, Geomehaniko poročilo, 120 m2
Geomehansko poročilo, Ljubljana

324 € do 540 €

Cena, Geomehansko poročilo, 210 m2
Geomehansko poročilo, Ivančna Gorica

360 € do 600 €

Cena, Geomehansko poročilo za novogradnjo, 100m2
Geomehansko poročilo, Škofja Loka

324 € do 540 €

Cena, Geomehansko poročilo za temelje hiše, 870 m2
Geomehansko poročilo, Pobegi

432 € do 720 €

Cena, Geolog za pomoč saniranja plaza, 800 m2
Geomehansko poročilo, Ceršak

324 € do 540 €

Cena, Geodetsko poročilo pred gradnjo montažne hiše, 80m2
Geomehansko poročilo, Grosuplje

270 € do 450 €

Cena, Mnenje geomehanika in poročilo, Oporni zid in ograja, dolžina 10 in 20 m, višina zidu od 20 do 100 cm
Geomehansko poročilo, Šentjernej

432 € do 720 €

Cena, Geomehansko poročilo za DGD, 140 m2
Geomehansko poročilo, Logatec

270 € do 450 €

Cena, Geološko-geotehnično poročilo, 110 m2
Geomehansko poročilo, Rovte

270 € do 450 €

Cena, Geomehansko poročilo za gradnjo dveh enostanovanjskih hiš, 2 x 140 m2
Geomehansko poročilo, Medvode

540 € do 900 €

Cena, Ponikanje strešnih padavinskih voda nadstrešek, 42
Geomehansko poročilo, Mislinja

360 € do 600 €

Cena, geološko poročilo,temeljenje,odvajanje meteorne vode, 10x7
Geomehansko poročilo, Križe

450 € do 750 €

Cena, Geomehansko poročilo, 300 m2
Geomehansko poročilo, Zgornja Polskava

270 € do 450 €

Cena, Geomehansko poročilo, Novogradnja 120m2,parcela 700m2
Geomehansko poročilo, Lenart v Slovenskih Goricah

450 € do 750 €

Cena, Geomehansko poročilo za grad dovoljenje, Nezahteven objekt
Geomehansko poročilo, Loka pri Zidanem Mostu

450 € do 750 €

Cena, geomehansko porocilo za gradnjo hiše, 90
Geomehansko poročilo, Ormož

180 € do 300 €

Cena, Geološko poročila za enostanovanjsko hišo, 800
Geomehansko poročilo, Jurovski Dol

450 € do 750 €

Cena, Geomehansko poročilo, 300 m2
Geomehansko poročilo, Ljubljana

450 € do 750 €

Cena, Geomehansko poročilo zemljine, 80 m2
Geomehansko poročilo, Ig

360 € do 600 €

Cena, geološko/geomehansko poročilo, 48m2
Geomehansko poročilo, Ilirska Bistrica

270 € do 450 €

Cena, Geomehanski načrt zaradi npr. plazovite zemljine., po opisu
Geomehansko poročilo, Ig

270 € do 450 €

Cena, Geološko-Geomehansko poročilo, 1x
Geomehansko poročilo, Žabnica

540 € do 900 €

Cena, Sestava tal, nosilnost terena, 280 m2
Geomehansko poročilo, Materija

432 € do 720 €

Cena, Geomehansko poročilo, 1
Geomehansko poročilo, Lenart v Slovenskih Goricah

270 € do 450 €

Cena, Geomehansko poročilo, po opisu
Geomehansko poročilo, Ljubljana

432 € do 720 €

Cena, Geološko poročilo, 120m2
Geomehansko poročilo, Horjul

432 € do 720 €

Cena, Geomehansko poročilo, 200 m2
Geomehansko poročilo, Nova Gorica

270 € do 450 €

Cena, Pregled statične trdnosti nasutja za temeljno ploščo, 140m2
Geomehansko poročilo, Komenda

270 € do 450 €

Cena, Geomehansko poročilo, 1
Geomehansko poročilo, Nova Gorica

270 € do 450 €

Cena, Geomehansko poročilo, po opisu
Geomehansko poročilo, Sežana

270 € do 450 €

Cena, Geomehansko poročilo, 200 m2
Geomehansko poročilo, Turjak

360 € do 600 €

Cena, Geomehansko porocilo, 80-120 m2
Geomehansko poročilo, Dobrovo v Brdih

270 € do 450 €

Cena, Geološko poročilo o sestavi tal, 85 m2
Geomehansko poročilo, Domžale

360 € do 600 €Poglej druge končane projekte in cene

Geomehansko poročilo cenik

Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

64+ podjetij za Geomehansko poročilo
Brezplačno povpraševanje
Brez provizij
Pridobi ponudbo

Iščete izvajalce, ponudbo za področje Geomehansko poročilo?

 • Geomehansko poročilo Ljubljana
 • Geomehansko poročilo Maribor
 • Geomehansko poročilo Celje
 • Geomehansko poročilo Koper
 • Geomehansko poročilo Kranj
 • Geomehansko poročilo Ajdovščina
 • Geomehansko poročilo Bled
 • Geomehansko poročilo Bovec
 • Geomehansko poročilo Črna na Koroškem
 • Geomehansko poročilo Črnomelj
 • Geomehansko poročilo Domžale
 • Geomehansko poročilo Gornja Radgona
 • Geomehansko poročilo Gornji Grad
 • Geomehansko poročilo Hrastnik
 • Geomehansko poročilo Ilirska Bistrica
 • Geomehansko poročilo Izola
 • Geomehansko poročilo Jesenice
 • Geomehansko poročilo Kamnik
 • Geomehansko poročilo Kidričevo
 • Geomehansko poročilo Kobarid
 • Geomehansko poročilo Kočevje
 • Geomehansko poročilo Kranjska Gora
 • Geomehansko poročilo Krško
 • Geomehansko poročilo Laško
 • Geomehansko poročilo Lendava
 • Geomehansko poročilo Litija
 • Geomehansko poročilo Ljutomer
 • Geomehansko poročilo Metlika
 • Geomehansko poročilo Mojstrana
 • Geomehansko poročilo Mozirje
 • Geomehansko poročilo Murska Sobota
 • Geomehansko poročilo Nova Gorica
 • Geomehansko poročilo Novo mesto
 • Geomehansko poročilo Ormož
 • Geomehansko poročilo Piran - Pirano
 • Geomehansko poročilo Pivka
 • Geomehansko poročilo Portorož
 • Geomehansko poročilo Postojna
 • Geomehansko poročilo Ptuj
 • Geomehansko poročilo Radeče
 • Geomehansko poročilo Radenci
 • Geomehansko poročilo Radovljica
 • Geomehansko poročilo Ravne Na Koroškem
 • Geomehansko poročilo Ribnica
 • Geomehansko poročilo Rogaška Slatina
 • Geomehansko poročilo Sevnica
 • Geomehansko poročilo Sežana
 • Geomehansko poročilo Škofja Loka
 • Geomehansko poročilo Slovenj Gradec
 • Geomehansko poročilo Slovenska Bistrica
 • Geomehansko poročilo Slovenske Konjice
 • Geomehansko poročilo Šoštanj
 • Geomehansko poročilo Štore
 • Geomehansko poročilo Tolmin
 • Geomehansko poročilo Trbovlje
 • Geomehansko poročilo Tržič
 • Geomehansko poročilo Trzin
 • Geomehansko poročilo Velenje
 • Geomehansko poročilo Vipava
 • Geomehansko poročilo Vojnik
 • Geomehansko poročilo Vransko
 • Geomehansko poročilo Vrhnika
 • Geomehansko poročilo Žalec
 • Geomehansko poročilo Zreče
 • Geomehansko poročilo Žužemberk
 • Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane