Za področje

  Kako v nekaj korakih do nepovratnih sredstev Eko-sklada 2020

  Članek je koristil že 47664+ uporabnikom
  Javni ekosklad ponovno razpisuje sredstva za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Nepovratna sredstva lahko lahko pokrijejo do 25% vaše investicije! Za vas smo pripravili koristen kratek in jedrnat povzetek za eko sklad 2020 ter pomembnejše povezave.
  Strokovni članek 47664
  priljubljen
  Sklad vam povrne do 25% vrednosti investicije v sončne celice.
  Imamo kar 1270 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  1. Kaj so eko sklad razpisi?

  EKO SKLAD je Slovenski okoljski javni sklad pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor in je največja finančna ustanova pri nas namenjena spodbujanju okoljski naložb, med katere spada tudi prehod iz okolju škodljivih virov energije na okolju prijaznejše.

  2. Kaj krijejo ekosklad subvencije 2020 ali eko sklad kredit?

  Sklad z nepovratnimi sredstvi ali eko krediti fizičnim osebam subvencionira do 25% oz. do 50% višine vaše naložbe v višjo energetsko učinkovitost (z določenimi omejitvami, ki so podrobneje opisane na strani sklada) za:

  2.1 Eko sklad - toplotne črpalke

  S to eko subvencijo lahko v letu 2020, kot posameznik pokrijete od 20% do 50% vrednosti toplotne črpalke do višine 5.000 EUR. Z zamenjavo stare kurilne naprave v večstanovanjskih stavbah lahko pokrijete do 25% naložbe. Najamete pa lahko tudi ugoden eko kredit od 1500 EUR naprej.

  2.2 Eko sklad - subvencije za peči

  Ta kategorija zajema subvencije za kurilne naprave na lesno biomaso, solarni ogrevalni sistem in priklop na omrežje daljinskega ogrevanja. Zajeti so tudi plinski kondenzacijski kotli, optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi in sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote: rekuperacija.

  2.3 Eko sklad - fasada, izolacija in okna

  Eko subvencija ali kredit pokriva posege, kot so izolacija fasade, izolacija kleti in tal, zelene strehe ter zamenjava oken in vrat.

  window04.jpg
  Z boljšimi okni boste zmanjšali toplotne izgube in prihranili na stroških ogrevanja.

  2.4 Eko sklad subvencije - prenova ali nakup nepremičnine

  Zelene subvencije in eko krediti so na voljo za obnovo stanovanjske stavbe, za nakup stanovanja v novi ali ničenergijski stavbi ter za gradnjo ničenergijske ali nizkoenergijske stavbe.

  pasivna hisa.jpg
  Z eko skladom lahko subvencionirate nakup ali gradnjo pasivne hiše.

  2.5 Eko sklad - subvencije streha

  Ker se topel zrak dviguje, predstavlja streha potencialno površino z največjimi toplotnimi izgubami. Eko sklad ponuja subvencije za izolacijo strehe oz. za izolacijo neizolirane mansarde.

  2.6 Eko sklad - odstranitev nevarnih materialov

  Z ekoskladom lahko zmanjšati tudi stroške za odstranitev nevarnih gradbenih materialov, kot je azbestna kritina ter zamenjava cevi, ki vsebujejo nevarne snovi.

  2.7 Eko sklad - sončne elektrarne

  Kdo ne želi biti energetsko samozadosten, proizvajati elektrike na oklju prijazen način in zraven še kaj zaslužiti? Eko subvencije krijejo tudi del stroškov za male vetrne, vodne in sončne elektrarne; mikro sončne elektrarne ter za soproizvodnjo toplote in električne energije.

  2.8 Eko sklad -  kredit za vodo

  Brez čiste vode si ne moremo predstavljati bivanja. Eko sklad krediti ponujajo ugodna sredstva za priklop na vodovod in priklop na kanalizacijo. Zajema pa tudi oskrbo s pitno vodo, kjer ni javnega sistema, zbiralnik deževnice, ponikovalnice, gradnjo protipoplavnih pregrad, čistilne naprave za pitno vodo in nakup male čistilne naprave.

  2.9 Eko sklad -  kompost

  Z ekoskladom lahko kreditirate tudi nakup kompostnika za razgradnjo bioloških odpadkov.

  2.9 Eko sklad -  gospodinjski aparati

  Po določenimi pogoji lahko pridobite tudi ugodne kredite za gospodinjske aparate z razredom učinkovitosti A+.

  2.10 Ekoskladi - kredit za avto

  Če želite novega železnega konjička, a ste tudi ekološko osveščeni, potev vam ekoskladi kredit za avto ponuja ugodno zadolžitev pri nakupu novega hibridnega ali električnega vozila. Na voljo pa so tudi nepovratne subvencije za testna ali nova električna vozila. Predelava avta na plin zmanjša njegove izpuste, zato je na voljo tudi subvencija za predelavo vozila na plin.

  Višina posameznih subvencij, pogoji in omejitve so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji na https://www.ekosklad.si/prebivalstvo.

  3. Ekoskladi - Pogoji za eko subvencije

  Da vaša vloga ne bo zavrnjena in boste hitreje lahko izvedli vašo investicijo, pazite na naslednje pogoje za subvencije eko sklada: Razpis velja le za fizične osebe in izvedbo investicij v stanovanjskih stavbah (naložbe v zidanicah, poslovnih prostorih itd. niso predmet nepovratne finančne spodbude, kar se preverja v Zemljiški knjigi in GURS). Naložba pred oddajo vloge ne sme biti izvedena, drugače vlagatelj ni upravičen do nepovratnih sredstev. Predračun se sme biti izstavljen na pravno osebo ali samostojnega podjetnika. Vgradnjo in zagon posameznih naprav in opreme, ki so predmet posamezne naložbe, pa lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec!

  Seznami opreme, ki jo subvencionira ekosklad so objavljeni na straneh sklada in se sproti dopolnjujejo: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo 

  4. Kako pridobimo subvencije eko sklada?

  Sredstva lahko pridobite po naslednjem postopku, ki ga morate pričeti pred samo izvedno investicije:

  4.1 Eko sklad vloga

  Pred izvedbo naložbe vložite eko vlogo. Višina subvencije se določi na osnovi predračuna oz. ponudbe izvajalca in se v primeru povečanja vrednosti del ne more zvišati. Pomembno je, da predračun zajema vsa dela in potreben material za izvedbo. Nato se izpolne formular Eko sklada, oda fotografijo stanja (z datumom) in ponudbo izvajalca na originalnem dopisnem papirju (skupaj z dokazilom o plačanam avansu, če je bil že plačan).

  4.2 Pregled vloge

  Eko sklad pregleda in obravnava vlogo. V primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Vlogo morate dopolniti v roku 15 dni od vročitve poziva.

  4.3 Odločba za eko kredit

  V primeru popolne vloge vam Eko sklad izda odločbo in pogodbo.

  4.4 Podpis ekosklad pogodbe

  Podpisano pogodbo obvezno vrnete Eko skladu v roku 15 dni od vročitve.

  4.5 Zaključna dokumentacija

  Po izvedbi del morate Eko skladu predložiti zaključno dokumentacijo.Če zaključna dokumentacija ni popolna, vas Eko sklad pozove k dopolnitvi vloge za izplačilo.

  4.6 Izplačilo eko subvecije

  Če je zaključna dokumentacija popolna dobite nepovratna sredstva izplačana v roku 30 dni od prejema zahtevka.

  5. Eko sklad razpisi 2020 - rok za prijavo

  Za tekoče leto se lahko prijavite najkasneje do 31.12. oz. do porabe sredstev in objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

  Pa veliko uspeha pri pridobivanju sredstev! Ko boste potrebovali ponudbo izvajalcev, ki je obvezen del vloge za pridobitev sredstvev in tudi izvedbo, pa se obrnite na naše zanesljive izvajalce in oddajte povpraševanje tukaj.


  vir: https://www.ekosklad.si/

  Nasvet strokovnjaka iz podjetja Saint-Gobain gradbeni izdelki d.o.o.

  Za katere vrste objektov je mogoče pridobiti subvencijo eko sklada?

  Subvencijo EKO Sklada je možno pridobiti le za stanovanjske stavbe oz. dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo oz. spremembo namembnosti izdano pred 1.7.2010. Po tem datumu je debelina izolacije fasade del energetskega projekta, ki je sestavni del projekta gradnje stavbe in do subvencije niste upravičeni.

  Katero dokumentacijo potrebujete za vlogo na EKO Skladu?

  Za vlogo na EKO Skladu potrebujete:
  - predračun izvajalca, ki mora vsebovati popis del, informacije o toplotni izolaciji (oznaka, vrsta, debelina, toplotno prevodnost in površina) in tip oz. komercialno ime fasadnega sistema,
  -informacije o lastnostnih toplotne izolacije, v kolikor predračun ne vsebuje teh podatkov,
  -fotografije objekta,
  -fotografije vgrajene debeline obstoječe toplotne izolacije v primeru, da gre za dodatno izoliranje stavbe.

   Je za uveljavitev Eko sklada predpisana minimalna potrebna debelina toplotne izolacije?

  Za uveljanje EKO Skladu je predpisano, da mora biti razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino toplotne izolacije manjše ali enako 0,23 W/m2K. Npr. v primeru webertherm plus ultra bakelitne plošče, ki ima toplotno prevodnost 0,020 W/mK, mora biti debelina toplotne izolacije 9 cm.
  g.Andrej, Saint-Gobain gradbeni izdelki d.o.o.

  Strokovni članek 47664
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 1270 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  DAIBAU MAGAZIN

  V vaš nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE OGREVANJE
  8.5
  1

  JURE MELINC S.P.

  Trnovo ob soči 5, 5222 Kobarid
  10
  1

  Var-Instal vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije Anže Pezdir, Dipl.Var.Inž., s.p.

  Trubarjeva ulica 9, 1230 Domžale
  10
  7

  Elektroterm d.o.o.

  Tovarniška cesta 49, 2342 Ruše
  10
  4

  DANTA, Simon Borštnar, s.p.

  Gorenjska cesta 20, 4240 RADOVLJICA
  8.6
  2

  PrimusPRO Primož Gajski s.p.

  Cirnik 13, 8261 Jesenice na Dolenjskem
  10
  1

  INŠTALACIJE HREN D.O.O.

  Malo Mlačevo 33, 1290 Grosuplje
  Imamo kar 1270 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE OGREVANJE?

  polaganje cevi talnega gretja
  montaža stenskega gretja
  oljni radiator
  montaža stropnega gretja
  namestitev plinskega kotla
  kotel na pelete
  montaža kotla na kurilno olje
  geotermalno ogrevanje
  ogrevanje z ir paneli
  toplotna črpalka zrak voda
  dobre toplotne črpalke
  montažer za toplotne črpalke
 • Ogrevanje Ajdovščina
 • Ogrevanje Bled
 • Ogrevanje Bovec
 • Ogrevanje Celje
 • Ogrevanje Črna na Koroškem
 • Ogrevanje Črnomelj
 • Ogrevanje Domžale
 • Ogrevanje Gornja Radgona
 • Ogrevanje Gornji Grad
 • Ogrevanje Hrastnik
 • Ogrevanje Ilirska Bistrica
 • Ogrevanje Izola
 • Ogrevanje Jesenice
 • Ogrevanje Kamnik
 • Ogrevanje Kidričevo
 • Ogrevanje Kobarid
 • Ogrevanje Kočevje
 • Ogrevanje Koper
 • Ogrevanje Kranj
 • Ogrevanje Kranjska Gora
 • Ogrevanje Krško
 • Ogrevanje Laško
 • Ogrevanje Lendava
 • Ogrevanje Litija
 • Ogrevanje Ljubljana
 • Ogrevanje Ljutomer
 • Ogrevanje Maribor
 • Ogrevanje Metlika
 • Ogrevanje Mojstrana
 • Ogrevanje Mozirje
 • Ogrevanje Murska Sobota
 • Ogrevanje Nova Gorica
 • Ogrevanje Novo mesto
 • Ogrevanje Ormož
 • Ogrevanje Piran - Pirano
 • Ogrevanje Pivka
 • Ogrevanje Portorož
 • Ogrevanje Postojna
 • Ogrevanje Ptuj
 • Ogrevanje Radeče
 • Ogrevanje Radenci
 • Ogrevanje Radovljica
 • Ogrevanje Ravne Na Koroškem
 • Ogrevanje Ribnica
 • Ogrevanje Rogaška Slatina
 • Ogrevanje Sevnica
 • Ogrevanje Sežana
 • Ogrevanje Škofja Loka
 • Ogrevanje Slovenj Gradec
 • Ogrevanje Slovenska Bistrica
 • Ogrevanje Slovenske Konjice
 • Ogrevanje Šoštanj
 • Ogrevanje Štore
 • Ogrevanje Tolmin
 • Ogrevanje Trbovlje
 • Ogrevanje Tržič
 • Ogrevanje Trzin
 • Ogrevanje Velenje
 • Ogrevanje Vipava
 • Ogrevanje Vojnik
 • Ogrevanje Vransko
 • Ogrevanje Vrhnika
 • Ogrevanje Žalec
 • Ogrevanje Zreče
 • Ogrevanje Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane