x

  Ogrevanje s toplotno črpalko

  Članek je koristil že 2490+ uporabnikom
  Ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke velja za ekološko najprijaznejši in energetsko najcenejši vir ogrevanja. Funkcija toplotne črpalke je odvzem toplote obnovljivemu viru energije iz okolice (zrak, voda, zemlja), s katero se potem segreva voda. Za segrevanje je potrebno še okrog 25% električne energije, preostali del energije pa se dejansko črpa iz okoliškega vira. To razmerje med vloženo električno energijo in toplotno energijo pridobljeno iz naravnega vira, imenujemo grelno število. Pri ogrevanju s toplotno črpalko se uporablja nizkotemperaturni sistem ogrevanja – stensko, talno ali konvektorsko ogrevanje.
  Strokovni članek 2490
  Ogrevanje s toplotno črpalko velja za ekološko najprijaznejši in energetsko najcenejši vir ogrevanja
  Imamo kar 1149 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  1. PREDNOSTI IN DELOVANJE TOPLOTNIH ČRPALK
  Toplotna črpalka je klimatska naprava, s pomočjo katere ogrevamo ali hladimo hišo. Toplotna črpalka lahko toploto pridobi iz zraka, zemlje ali vode, katera se potem prenese v notranjost hiše.

  Prednosti toplotnih črpalk
  Med poglavitne prednosti toplotnih črpalk sodi dejstvo, da je toplotna črpalka sposobna iz obnovljivih virov (voda, sonce, zrak, zemlja) pridobiti kar 75% potrebne energije, kar posledično omogoča velike prihranke. Prednost je v uporabi že prej omenjenih obnovljivih virov energije v obliki nizkih temperatur, več kot 50% prihranek pri stroških ogrevanja, boljši in večji izkoristek v primerjavi s fosilnimi gorivi, predstavljajo velik potencial, ustvarjanje manjše količine emisij CO2 v primerjavi z ostalimi napravami in ekološko usmerjena rešitev ogrevanja, s katero ne obremenjujemo okolja.

  Tehnologija in delovanje toplotne črpalke
  V skladu s fizikalnimi zakonitostmi je naravni tok toplote iz višje na nižjo temperaturo. Dejstvo, da gre za izjemno napravo se kaže v tem, da je toplotna črpalka sposobna spremeniti smer toplotnega toka z razmeroma majhno količino energije. Ravno zaradi tega lahko toplotna črpalka prenese vir toplote iz naravnih virov v okolici ali iz virov toplote, ki jih je ustvaril človek. Toplotne črpalke se poleg ogrevanja uporabljajo tudi za hlajenje, kjer se toplota v tem primeru prenese od porabnika nazaj v okolico z višjo temperaturo.

  Osnovna definicija delovanja toplotne črpalke je premikanje toplote iz enega vira do drugega. Pri tem je značilno, da je območje odvzemanja vira toplote vedno toplejše oz. bolj vroče od površine oz. območja, kamor se toplota prenese. Toplotni izvor so lahko različne lokacije oz. viri: voda, zrak ali zemlja. Glede na različne vire toplote poznamo različne vrste toplotnih črpalk, o katerih bomo spregovorili v nadaljevanju.

  Kako na delovanje vpliva moč toplotne črpalke?
  Moč toplotne črpalke je eden izmed najpomembnejših dejavnikov. Prešibka in premalo zmogljiva toplotna črpalka ne bo mogla zagotavljati oziroma proizvajati dovolj toplote pozimi, niti ne bo ohladila prostorov poleti. V nasprotnem primeru pa se bo predimenzionirana toplotna črpalka neprenehoma vklapljala in izklapljala, s čimer se ne bo izkoristil njen polni potencial, istočasno pa se bo povečala obraba mehanskih delov toplotne črpalke, kar bo skrajšalo njeno življenjsko dobo.

  2. VRSTE TOPLOTNIH ČRPALK
  Glede na različne vrste virov odjemanja toplote, poznamo tri različne vrste toplotnih črpalk: toplotna črpalka zrak-voda, zemlja-voda in voda-voda.

  Toplotna črpalka zrak-voda
  Toplotna črpalka, ki deluje na principu zrak-voda, koristi zrak za ogrevanje ali hlajenje prostorov hiše. Toplotna črpalka zrak-voda velja za najcenejšo vrsto toplotnih črpalk. Zrak velja na splošno za vir, ki ga nikakor ne moremo izčrpati, obenem pa ga je na voljo vsepovsod. Tehnologija toplotnih črpalk je napredovala v takšni meri, da je toplotna črpalka zrak-voda sposobna omogočati primerno ogrevanje hiše tudi pri zunanji temperaturi -20°C. Poleg toplote zunanjega zraka lahko ta vrsta toplotne črpalke izkorišča toploto notranjega zraka. Prostor, kot je klet, je primerna za izkoristek notranje toplote zraka, saj se na tem mestu običajno vzdržuje stalna temperatura 3°C. Poleg kleti je za koriščenje toplote notranjega zraka primerno podstrešje, kjer temperatura v splošnem ne pade pod 0°C.

  Toplotna črpalka zrak-voda je sposobna sama pokrivati toplotne izgube objekta do zunanje temperature -5°C. V primeru, da zunanja temperatura pade pod to mejo, je potrebno koristiti drugi ogrevalni vir, ki deluje samostojno. Z delovanjem toplotne črpalke lahko pri zunanjih temperaturah nižjih od -5°C, pokrijemo več kot 90% toplotnih potreb hiše. Nepogrešljiv del toplotne črpalke zrak-voda je hranilnik toplote, saj se vsa potrebna energija za odtaljevanje uparjalnika vzame iz ogrevalnega kroga. Na ta način se izognemo prepogostim vklopom toplotne črpalke. Kot drugi ogrevalni vir, se pri novogradnjah največkrat uporablja električni grelnik. Toplotna črpalka zrak-voda se prav tako uporablja za ogrevanje sanitarne vode, pri čemer je toplotna črpalka nameščena na grelnik vode. Toplotna črpalka lahko ogreje tudi do 1400 L vode na dan, ekonomična prednost te vrste toplotne črpalke pa se kaže tudi v trikratni manjši porabi električne energije, v primerjavi z navadnimi električnimi grelniki.

  Cena toplotne črpalke zrak-voda
  Cene toplotnih črpalk zrak-voda se gibljejo med 4500 in 8000€ in veljajo za najcenejšo vrsto toplotnih črpalk.

  Opomba: podane cene so približne, računane glede na različne proizvajalce in ponudnike toplotnih črpalk.

  Toplotna črpalka zemlja-voda
  Toplotna črpalka zemlja-voda oz. t.i. geotermalna toplotna črpalka, pridobi toploto za ogrevanje in hlajenje prostorov hiše iz tal. Zemlja velja za vir toplote, v katerem je skladovnica velike količine sončne energije, katero lahko brez problema izkoristimo za ogrevanje hiše. Toplotna črpalka zemlja-voda tako izkorišča vso shranjeno toploto v tleh in prečrpava vodo skozi zemljo. Na podlagi prečrpavanja se povečuje temperatura, katero porabimo za ogrevanje prostorov hiše in ogrevanje sanitarne vode. Toplotna črpalka potrebuje za zagon električno energijo, katere poraba pa je v primerjavi s toploto, ki jo črpalka proizvede, minimalna. Delovanje toplotne črpalke zemlja-voda lahko je enako delovanju grelnika oz. bojlerja, le da toplotna črpalka za ogrevanje uporablja toploto iz zemlje, medtem ko grelniki vode uporabljajo električno energijo ali drugo gorivo za proizvodnjo toplote.

  Za namestitev sistema geotermalne toplotne črpalke potrebujemo dovolj zunanjega prostora. Potrebno je dodati, da ta vrsta toplotne črpalke vsekakor ni primerna za vse hiše. Na primernost oz. neprimernost namestitve geotermalne toplotne črpalke vpliva velikost vrta oz. odprtega prostora, kjer mora biti zagotovljen dostop za mehanizacijo in stroje za kopanje, ter za namestitev celotnega sistema toplotne črpalke.
  Tu so še stroški vrtanja v zemljo, ki so odvisni od položaja sistema geotermalne toplotne črpalke, ki je lahko vodoraven ali vertikalen. Kot poglavitna prednost toplotnih črpalk zemlja-voda pa se omenja trpežnost in osnovno vzdrževanje. Pri geotermalnih toplotnih črpalkah je večina mehanskih delov zaščitenih pod zemljo, zato posebnega vzdrževanja ni. Prednost, ki jo je smotrno dodati je še ta, da geotermalne toplotne črpalke ne vsebujejo zunanje kondenzacijske enote, zato je njihovo delovanje zelo tiho.

  Cena toplotne črpalke zemlja-voda
  Za toplotno črpalko sistema zemlja-voda boste odšteli višjo vrednost v primerjavi s toplotno črpalko zrak-voda. Cene toplotnih črpalk zemlja-voda se gibljejo med 10000 in 15000€.

  Toplotna črpalka voda-voda
  Delovanje toplotne črpalke voda-voda je po principu kroženja vode, iz katere prav tako izloča temperaturo. Pri toplotni črpalki voda-voda gre prav tako za princip geotermalnega sistema, kjer v zimskem času toploto iz zemlje pridobivamo na račun postavitve cevi v zemlji v obliki sistema zanke. Na podlagi tako zasnovanega principa oz. sistema, lahko voda kroži po ceveh skozi zanko v zemlji in na ta način prenaša toploto v hišo. Na račun dobrih termodinamičnih lastnosti je voda idealna rešitev za toplotne črpalke. Razlog več, zakaj je izkoriščenje podtalnice eden izmed najbolj uporabljenih načinov izkoriščanja energije vode je minimalno nihanje temperature podtalnice. Pred instalacijo sistema za toplotno črpalo voda-voda, morajo biti izpolnjeni številni dejavniki, kateri odločajo o ustreznosti oz. neustreznosti postavitve toplotne črpalke voda-voda.

  Kot prvo, je potrebno pridobiti vodno dovoljenje za rabo podtalnice, ki je pogojeno z maksimalnim odvzemom podtalne vode oz. z vodno analizo. Zato je prvi pogoj, da se objekt ne nahaja na vodovarstvenem območju. Za namestitev toplotne črpalke voda-voda so potrebna obsežna gradbena oz. zemeljska dela. Pomembno je, da se tovrstnih del nikakor ne lotimo sami, ampak najamemo za to usposobljenega strokovnjaka. Naslednji pogoj je sesalna vrtina, pred pričetkom namestitve le-te pa je potrebna temeljita analiza in geološka raziskava tal in podtalnice. Namen sesalne vrtine je zajem podtalne vode, ki omogoča delovanje toplotne črpalke. Pogoj za pravilno delovanje toplotne črpalke voda-voda je  prav tako namestitev panorne vrtine v smeri toka podtalnice za sesalno vrtino. Na ta način se izognemo mešanju tople in hladne vode. Izdelavo sesalne in panorne vrtine obvezno prepustimo strokovnjakom. Poleg prej naštetih dejavnikov je vsekakor potrebna primerna dimenzija cevi, ne smemo pa pozabiti niti na potopno črpalko, katera se vgradi v sesalno vrtino. Naloga potopne črpalke je črpanje podtalne vode iz sesalne vrtine, preko toplotne črpalke, v ponorno vrtino.

  Cena toplotne črpalke voda-voda
  Cene toplotnih črpalk sistema voda-voda so primerljive s sistemom zemlja-voda ter se gibljejo med 10000 in 15000€. Tako boste za toplotno črpalko voda-voda srednje zmogljivosti odšteli približno 12500€ ali celo več.

  Opis slik
  Spodaj je podana tabela energentov s približnimi vrednostmi začetnih investicij in stroškov ogrevanja na letni ravni in trenutna nabavna cena posameznega energenta ter primerjava stroškov ogrevanja na letni ravni za tri primere objektov: starejši objekti, zgrajeni po letu 1980 z minimalno izolacijo, objekti novogradenj z dobro izolacijo in nizkoenergijske hiše.

  Tabela 1, opomba: podane vrednosti cen so približne in zajete s pomočjo energetskega kalkulatorja.

  Tabela 2, opomba: vrednosti so zajete z energetskega kalkulatorja, podane so trenutne povprečne cene energentov in stroškov. Upoštevana je ogrevalna površina 150m2.

  Vrednost začetne investicije in stroškov ogrevanja toplotne črpalke v primerjavi z drugimi energenti
  Vrednost začetne investicije in stroškov ogrevanja toplotne črpalke v primerjavi z drugimi energenti


  Strošek ogrevanja s toplotno črpalko za različne vrste objektov in primerjava z drugimi energenti
  Strošek ogrevanja s toplotno črpalko za različne vrste objektov in primerjava z drugimi energenti


  Strokovni članek 2490
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 1149 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE OGREVANJE
  10
  6

  T Matom d.o.o.

  Kungota pri Ptuju 1a, 2325 Kidričevo
  9.7
  2

  SME SMOLEJ, d.o.o.

  Gorenjska cesta 43, 4240 Radovljica
  10
  8

  JANJIĆ ANDŽELKO S.P.

  Prosenjakovci 71, 9207 Prosenjakovci
  9.1
  0

  Instalacije Kapun d.o.o.

  Stročja vas 13, 9240 Ljutomer
  9.1
  1

  ENERGIJA - EKOLOGIJA, JOŽE KRAJNC, S.P.

  Ulica pod Perkolico 55, 2360 Radlje ob Dravi
  10
  1

  LORENLINE, popolna ogrevalna tehnika, d.o.o.

  Brezovce 7, 1236 Trzin
  Imamo kar 1149 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  BREZPLAČNA STORITEV
  IŠČEMO LOKALNO
  BREZ PROVIZIJ
  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE OGREVANJE?

  montaža talnega gretja
  plošče stenskega gretja
  premik radiatorja
  montaža stropnega gretja
  montaža plinskega kotla
  ogrevanje na pelete
  vgradnja peči na olje
  bojlerji
  gretja z infrardečimi paneli
  toplotna črpalka zrak voda
  toplotne črpalke in talno gretje
  strojni inštalater
 • Ogrevanje Ajdovščina
 • Ogrevanje Bled
 • Ogrevanje Bovec
 • Ogrevanje Celje
 • Ogrevanje Črna na Koroškem
 • Ogrevanje Črnomelj
 • Ogrevanje Domžale
 • Ogrevanje Gornja Radgona
 • Ogrevanje Gornji Grad
 • Ogrevanje Hrastnik
 • Ogrevanje Ilirska Bistrica
 • Ogrevanje Izola
 • Ogrevanje Jesenice
 • Ogrevanje Kamnik
 • Ogrevanje Kidričevo
 • Ogrevanje Kobarid
 • Ogrevanje Kočevje
 • Ogrevanje Koper
 • Ogrevanje Kranj
 • Ogrevanje Kranjska Gora
 • Ogrevanje Krško
 • Ogrevanje Laško
 • Ogrevanje Lendava
 • Ogrevanje Litija
 • Ogrevanje Ljubljana
 • Ogrevanje Ljutomer
 • Ogrevanje Maribor
 • Ogrevanje Metlika
 • Ogrevanje Mojstrana
 • Ogrevanje Mozirje
 • Ogrevanje Murska Sobota
 • Ogrevanje Nova Gorica
 • Ogrevanje Novo mesto
 • Ogrevanje Ormož
 • Ogrevanje Piran - Pirano
 • Ogrevanje Pivka
 • Ogrevanje Portorož
 • Ogrevanje Postojna
 • Ogrevanje Ptuj
 • Ogrevanje Radeče
 • Ogrevanje Radenci
 • Ogrevanje Radovljica
 • Ogrevanje Ravne Na Koroškem
 • Ogrevanje Ribnica
 • Ogrevanje Rogaška Slatina
 • Ogrevanje Sevnica
 • Ogrevanje Sežana
 • Ogrevanje Škofja Loka
 • Ogrevanje Slovenj Gradec
 • Ogrevanje Slovenska Bistrica
 • Ogrevanje Slovenske Konjice
 • Ogrevanje Šoštanj
 • Ogrevanje Štore
 • Ogrevanje Tolmin
 • Ogrevanje Trbovlje
 • Ogrevanje Tržič
 • Ogrevanje Trzin
 • Ogrevanje Velenje
 • Ogrevanje Vipava
 • Ogrevanje Vojnik
 • Ogrevanje Vransko
 • Ogrevanje Vrhnika
 • Ogrevanje Žalec
 • Ogrevanje Zreče
 • Ogrevanje Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2020 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane