Za področje

  Ogrevanje hiše - vse kar morate vedeti za brezskrbno načrtovanje ogrevanja svojega doma

  Članek je koristil že 20831+ uporabnikom
  Ste vedeli, da največ energije v hišah in stanovanjih porabimo za ogrevanje. Ne samo da ima ogrevanje velik vpliv na naše denarnice, močno tudi vpliva na naš občutek udobja in okolje. Prvi korak je pametna zasnova doma, ki mora biti pametno oblikovan ter primerno izoliran, šele nato sledi izbira načina ogrevanja in kurilne naprave. Za vas smo pripravili celovit pregled, kako izbrati pravilno ogrevanje za vaš dom.
  Strokovni članek 20831
  ogrevanje naslovnica
  Imamo kar 1425 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  1. Ogrevanje hiše

  Vsak mesec, ko moramo plačati položnice za energijo, nas opomni da bivanje ni zastonj. Neprestano porabljamo energijo, elektriko predvsem pa toploto. Ste vedeli, da kar 64% energije porabimo za ogrevanje? Če poskrbimo za pravilno izolacijo hiše in izberemo primeren način ogrevanja ter kurilno napravo, lahko bistveno zmanjšamo mesečne stroške za ogrevanje.

  1.1 Toplotna izolacija

  Že pri zasnovi arhitekture lahko bistveno vplivamo na količino energije potrebno za ogrevanje. Bolj kot bo hiša razgibana, večja bo njena površina in zato bo izgubljala več toplote. Ključno je tudi število, usmeritev in kvaliteta oken. Vendar je najpomembnejša debelina oz. kvaliteta toplotne izolacije. Toplotna izolacija prihrani energijo za ogrevanje ali hlajenje stavbe in tudi bistveno vpliva na površinske temperature notranjih sten in oken, kar izboljša bivalno udobje. Na voljo so številni materiali od stiroporja, polistirena, steklene volne, kamene volne ali naravnih izolacij, kot so slama, celulozni kosmiči idr. Natančno debelino izolacije je potrebno izračunati, zagotovo pa se na novogradnje vgrajuje že več kot 12 cm izolacije.

  Ustrezno toplotno zaščito predpisuje tudi zakonodaja. Prehod toplote za zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom je tako največ Umax 0,60 W/m2K, okna U = 1,4 W/m2K, tla na terenu U = 0,3 W/m2K, poševna streha nad ogrevanim podstrešjem pa 0,25 W/m2K.

  toplotna izolacija
  Bolj kot izbira ogrevalne naprave, bo na stroške za ogrevanje vplivala debelina izolacije.

  Toplotni mostovi

  Stavba lahko skozi neustrezno zaščitene dele ovoja izgublja velike količine toplote, zaradi česar se dvignejo stroški za ogrevanje. Površine so hladnejše, začne se kondenzirati vlaga, ki lahko povzroči razvoj plesni ali celo poškoduje konstrukcijo. Tem mestom pravimo toplotni mostovi. Tako izgubljamo na energiji, zato pa se poveča strošek ogrevanja. Problematični so predvsem vogali objektov, balkoni in površine okoli prebojev fasade, kot so okna ali vrata. Zato boste pri ogrevanju veliko prihranili, če boste pravilno izolirali celotno hišo.

  toplotni mostovi
  Izguba toplote zaradi toplotnih mostov lahko precej prispeva k vašemu računi za ogrevanje.

  1.2 Zrakotesnost

  Ovoj stavbe mora biti dobro zatesnjen oz. zrakotesen, saj v nasprotnem primeru nenadzorovano uhaja zrak s čimer izgubljamo toploto, lahko pa lahko pride tudi do kondenzacije vlage v fasadnem ovoju. 

  Objekt lahko naredimo zrakotesen, če zagotovimo dovolj debel sloj toplotne izolacije, dobro zatesnimo stike med različnimi fasadnimi elementi in zatesnjenimo okenske in vratne odprtine.

  1.3 Izdelava energetske izkaznice

  Kaj je energetska izkaznica in zakaj jo potrebujemo? Je dokument, ki nam pove, kako energetsko učinkovita je naša hiša ali stanovanje, koliko energije izgubimo zaradi slabe izolacije, oken, toplotnih mostov in drugih konstrukcijskih napak in predlaga tudi ukrep za povečanje energijske učinkovitosti. Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri novih stavbah, prodaji, in nekaterih primerih oddajanja v najem.

  Cena energetske izkaznice

  Cena energetske izkaznice za enodružinsko hišo povprečne velikosti se vrti med 150 in 250 EUR. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let.

  Nasvet strokovnjaka iz podjetja Center energetskih izkaznic, Robert Kaplan s.p.

  Kakšen je postopek izdelave energetske izkaznice?

  Ko stranka odda naročilo za izdelavo energetske izkaznice, se najprej preverijo in analizirajo podatki iz javno dostopnih in lastnih evidenc stranke. Opravi se ogled objekta na terenu ter pri ogledu preveri skladnost projektne dokumentacije z dejanskim stanjem. V kolikor projektne dokumentacije ni na voljo, se opravijo meritve posameznega dela ali celotnega objekta ter pridobijo potrebne informacije o objektu in sistemih. Izvede se izračun energetskih kazalnikov ter naredi presoja smiselnosti rezultatov. Energetska izkaznica se nato izdela v skladu s "Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb" ter "Energetskim zakonom" in se vnese v javni register energetskih izkaznic. Stranki se energetska izkaznica preda v elektronski in/ali papirnati obliki.

  V katerih primerih potrebujemo energetsko izkaznico?

  Po določilih Energetskega zakona, je energetska izkaznica s 1.1.2015 potrebna pri prodaji oz. oddaji nepremičnine za obdobje daljše od 11 mesecev. Že v oglasu je potrebno podati informacijo o energetskih kazalnikih stavbe, ki so sestavni del energetske izkaznice, drugače pa se mora kupcu oz. najemniku predložiti original ali kopijo veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela, najkasneje pred sklenitvijo pogodbe.

  Kaj je korekcijski faktor?

  Zaradi različnih toplotnih izgub stanovanj, ki so posledica lege stanovanja v večstanovanjski stavbi, površine zunanjega ovoja in toplotnih karakteristik ovoja v stavbi s skupnim ogrevanjem, se korekcijski faktorji izračunajo, da se izvede pravičnejša delitev porabniških deležev toplote v posameznem delu stavbe oz. stanovanju. Korekcijski faktorji se izračunajo za vsa stanovanja v večstanovanjski stavbi in tako korigirajo vpliv lege stanovanja, Poraba energije vsakega stanovanja v večstanovanjski stavbi se pomnoži s tem faktorjem in tako se vsaj približno stroški ogrevanja na m2 vsakega stanovanja izenačijo. Približno zato, ker je to računska metoda ki temelji na izračunu izgub toplotne energije, ki pa je odvisna tudi uporabnikovih navad. Do sedaj so se korekcijski faktorji lahko določili na podlagi »izkustev« v primerljivih stavbah, kar je pomenilo, da so se lahko določili bolj »čez palec«. Po novem "Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli" iz leta 2015 in spremembo tega pravilnika leta 2016, pa jih mora izračunati strokovnjak tako, da se za vsako posamezno stanovanje določi zunanji ovoj, se izračunajo toplotne izgube skozi ta ovoj ter izgube zaradi prezračevanja. Način izračuna je določen na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Preračun se naredi s pomočjo računalniškega programa, ki upošteva Tehnično smernico TSG-1-004:2010. Dosedanji korekturni faktorji se lahko uporabljajo do 1.1.2025, oziroma do izvedbe posegov na ovoju stavbe, ki imajo vpliv na toplotne izgube. V praksi to pomeni, da bo potrebno nove korekcijske faktorje določiti ob izvedbi toplotno izolacijske fasade ali izolacije strehe oziroma podstrešja.
  g.Robert, Center energetskih izkaznic, Robert Kaplan s.p.

  energetska izkaznica
  Z energetsko izkaznico lahko vidite, kje so priložnosti, da zmanjšate porabo energije.

  2. Načini ogrevanja

  Temperatura v prostoru bistveno vpliva na občutek udobja. Pozimi hišo ogrevamo, poleti pa jo moramo pogosto tudi hladiti. Izbiramo lahko med mnogimi ogrevalnimi in hladilnimi sistemi.

  2.1 Radiatorji

  Ogrevanje z radiatorji je visokotemperaturno ogrevanje. Radiatorje lahko priklopimo na sistem ogrevanja s plinsko etažno pečjo, plinsko pečjo, kotlom na biomaso, olje in posebne toplotne črpalke. Radiatorje običajno namestimo pod okenske odprtine.

  Prednost radiatorskega ogrevanja je hitra izvedba, nizki stroški investicije, saj lahko cevi hitro napeljemo po stenah in jih priključimo na obstoječ ogrevalni sistem. Vendar so radiatorji lahko moteči na pogled, poleg tega pa gre za točkovno ogrevanje, ki je slabše razporejeno, kot pri talnem, stenskem ali stropnem ogrevanju.

  radiator ogrevanje
  Najboljše mesto za postavitev radiatorjev je pod okenskimi odprtinami.

  Cena radiatorjev

  Cena radiatorjev in montaže je relativno nizka, glede na kvadraturo stanovanja povprečno od 25 EUR/m2 naprej.

  Najboljše mesto za postavitev radiatorjev je pod okenskimi odprtinami.

  2.1.1 Električni radiatorji

  Električni radiator se najpogosteje uporablja kot dodatno ogrevalno telo, kadar želimo dodatno segreti samo eno sobo. Obstajata dve vrsti električnih radiatorjev: vgradni električni radiatorji in samostoječi električni radiatorji. Na voljo so tudi estetsko zelo dovršeni modeli.

  Cena električnih radiatorjev

  Cena vgradnih električnih radiatorjev se ponavadi giblje med 100 in 300 EUR. Cena samostoječih električnih radiatorjev pa se giblje med 50 in 250 EUR

  2.2 Talno gretje

  Če želite da so tla vedno prijetno topla na otip, je talno gretje sistem za vas. Talno gretje je ploskovno ogrevanje, pri katerem so cevi položene v tla. Toplota ogrete vode se prenaša na masiven estrih in iz estriha v prostor. Ker je grelna površina velika, je temperatura tal lahko nižja (26 do 28 °C), zato talno gretje dobro deluje skupaj z nizkotemperaturno toplotno črpalko ali sončnimi kolektorji. Stroški ogrevanja s talnim gretjem so do 15% nižji, kot z radiatorskim ogrevanjem.

  Sistem talnega ogrevanja ima številne prednosti: večja je uporabna stanovanjska površina, ker v prostorih ni ogreval. Tla so prijetno mlačna na otip, kar je še posebej ugodno v prostorih s keramičnimi ploščicami. Nižja je lahko tudi temperatura zraka v prostoru, ker se zaradi sevanja obodnih površin povečuje občutena temperatura, kar predstavlja velik prihranek pri ogrevanju (6-12%). Slabost talnega ogrevanja je, da hladni prostori potrebujejo vsaj nekaj ur, da se primerno ogrejejo.

  talno gretje
  Preko razdelilne omarice lahko upravljate s talnim gretjem v posameznih prostorih.

  Cena talnega gretja

  Cena talnega gretja je odvisna od izbranega sistema (vodno ali električno), površine ter ostalih elementov, kot so: kotli, toplotna črpalka, sončni kolektorji itd. Za dobavo, vgradnjo, priklop na razdelilno omarico in tlačni test talnega gretja boste odšteli med 25 - 33€/m2.

  Preko razdelilne omarice lahko upravljate s talnim gretjem v posameznih prostorih.

  2.2.1 Električno talno gretje

  Električno talno gretje je izjemno enostavno za vgradnjo in regulacijo, ter se hitro segreje. Pod keramične ploščice je smiselno vgraditi grelne preproge oz. grelne mreže, pod PVC in lesene talne obloge pa se vgrajujejo grelne folije. Pozitivna plat električnega talnega ogrevanja je tanjši tlak, saj je estrih tanjši ali pa ga sploh ni.

  Je pa električno talno gretje nekoliko dražje v primerjavi z vodnim talnim gretjem, večja pa je tudi poraba energije, zato se za večje površine bolj splača klasično talno gretje.

  električno talno gretje grelna preproga
  Grelno preprogo za električno talno gretje je preprosto vgraditi.

  Cena električnega talnega gretja

  Investicija v izdelavo električnega talnega ogrevanja je nižja v primerjavi s klasičnim talnim gretjem. Montaža je enostavna in hitra, saj ne zahteva večjih gradbenih posegov. Cena za kvadratni meter električnega talnega ogrevanja znaša med 80-120 EUR/m2.

  Nasvet strokovnjaka iz podjetja Elektroinštalacije Saša Brkič s.p.

  Kakšne so prednosti električnega talnega gretja v primerjavi s klasičnim centralnim ogrevanjem?

  Začetna investicija v sistem električnega talnega gretja je nizka, saj sistem ne potrebuje kotla, kotlovnice, cevi itd. Gre za razmeroma enostaven sistem, katerega namestitev je nezahtevna in poceni. Zaradi načina vgradnje ga lahko vgradimo tudi na obstoječo talno oblogo, novo pa položimo tako rekoč neposredno na sistem. Sistem ima dolgo življenjsko dobo in je enostaven za vzdrževanje, z zelo malim procentom okvar. Slabost sistema je, da v prekrivni estrih ne smemo vrtati, saj lahko poškodujemo mrežico.

  Kakšni so stroški ogrevanja s sistemom električnega talnega ogrevanja v primerjavi s stroški klasičnega ogrevanja?

  Stroški ogrevanja s sistemom električnega talnega ogrevanja so za okoli 15 do 20% nižji v primerjavi s stroški klasičnega ogrevanja zaradi nizkotemperaturnega delovanja.
  g.Saša, Elektroinštalacije Saša Brkič s.p.

  2.3 Stropno gretje in hlajenje

  Stropno gretje deluje podobno kot talno gretje. S stropnim sistemom lahko prostor tako ogrevamo, kot hladimo, oba načina pa odlikuje nizka poraba energije. Stropno gretje izvedemo tako, da na podkonstukcijo oz. obešen strop, namestimo posebne panele za stropno gretje, po katerih so napeljane cevi. Še posebej učinkovito je hlajenje preko stropa, saj se hladen zrak spušča in tako enakomerno hladi celoten prostor.

  stropno gretje in hlajenje
  Optimalno izvedba je talno gretje v kombinaciji s stropnim hlajenjem.

  Cena stropnega gretja in hlajenja

  Stropno ogrevanje je cenovno ugodno, z nizkimi stroški vzdrževanja porabo energije. Cena stropnega ogrevanja je odvisna od tipa delovanja (ogrevanje, hlajenje ali oboje) ter seveda od izvajalca. Cena za izdelavo obešenega stropa in montažo plošč za stropno gretje, znaša med 25-40 EUR/m2.

  Optimalno izvedba je talno gretje v kombinaciji s stropnim hlajenjem.

  2.4 Stensko gretje

  Običajno lahko stene ogrevamo z vodo, na voljo pa je tudi električno stensko gretje. Stensko ogrevanje je lahko v suhi izvedbi, takrat je ogrevalna cev integrirana v gips ali druge plošče. Izvaja pa se lahko tudi v mokri izvedbi, takrat se cevi pritrdijo direktno na steno in zalijejo. Stensko ogrevanje je zelo ugodno predvsem zato, ker postane grelno telo celotna stena, ki oddaja toploto po celotni višini. Stena pozimi prostor ogreva, poleti pa lahko stenske instalacije uporabimo tudi za hlajenje. 

  Stensko ogrevanje preprečuje tudi nastanek kondenzacije na notranjem delu ogretih zunanjih sten. Vendar mora biti objekt dobro izoliran, sicer se pojavijo prevelike toplotne izgube. Zaključni sloj ogrevane stene je lahko poljuben (omet, keramične ploščice, itd), vendar je potrebno biti previden pri vrtanju v steno, da ne poškodujemo cevi oz. električne napeljave, napeljava stenskega gretja se ne sme prekrivati z drugimi stenskimi instalacijami, ob steno pa ne smemo postavljati pohištva.

  stensko gretje
  Stensko gretje ogreje površine okoli prostora, zato je ta še posebej prijeten.

  Cena stenskega ogrevanja

  Cena stenskega ogrevanja je odvisna od vrste napeljave (vodna ali električna), površine, tipa delovanja (ogrevanje, hlajenje ali oboje) ter seveda od izvajalca. Cena za stensko gretje z navitjem aluplast fi 16 mm cevi, brez vezave v omarico in brez dodatnega ometa znaša med 25-40 EUR/m2

  Stensko gretje ogreje površine okoli prostora, zato je ta še posebej prijeten.

  2.5 Vpihovanje toplega zraka

  Toplozračno ogrevanje deluje preko vpihovanja toplega zraka v prostore. Uporablja se predvsem za pasivne hiše. Po celotnem objektu so razporejene razvodne prezračevalne cevi, z odvodi v vsak prostor. Še boljši izkoristek lahko dobimo z rekuperacijo, kjer se svež zrak ogreje tako, prevzame toploto že ogretega a odpadnega zraka (pri tem se ne mešata). Prednost toplozračnega ogrevanja je, da objekt hkrati ogrevamo in zračimo. Poleg tega lahko sistem uporabimo tudi kot centralni klimatski sistem za hlajenje prostorov. Vendar se prostori hitro ohladijo oz. ogrejejo, zato mora biti objekt dovolj izoliran in zrakotesen.

  3. Peči, kotli in kamini

  3.1 Kotlovnica

  Kotlovnica oz. kurilnica, je tehnični prostor v hiši, v katerem se nahaja večina naprav povezanih z ogrevanjem, hlajenjem in prezračevanjem objekta. V kotlovnici se običajno nahajajo grelna peč, bojler za toplo sanitarno vodo, razdelilnik za talno gretje in notranja enota toplotne črpalke ipd. V kotlovnico vodi dimnik, hkrati pa mora biti požarno varna, dostop vanjo pa zaščiten s požarnimi vrati. V kotlovnici se nahajajo vse naprave, s katerimi ogrevamo, hladimo in prezračujemo svoj dom.

  kotlovnica
  V kotlovnici se nahajajo vse naprave, s katerimi ogrevamo, hladimo in prezračujemo svoj dom.

  3.2 Ogrevanje sanitarne vode - bojlerji

  Topla sanitarna voda je nujna za domače udobje. Ločimo lokalno ogrevanje vode in centralno ogrevanje vode. Običajnejše je centralno ogrevanje, kjer vodo segrejemo s pomočjo kotla in jo shranimo v hranilniku toplote ali v bojlerju.

  3.3 Peči na biomaso

  Za ogrevanje hiše je na voljo več vrst biomase iz energetskih rastlin, lesne biomase ali bioloških odpadkov. Kot biogoriva uporabljamo les, slamo, hitrorastoče energijske rastline, bio plin ali bio dizel.

  3.3.1 Najboljše peči na drva

  Peč oz. kotel na drva je eden izmed najcenejših načinov ogrevanja. Za optimalno izgorevanje moramo paziti, da so drva primerno suha (vlažnost 10-20%). Peči na drva so ena izmed boljših rešitev, če imate na voljo lesno bio-maso.

  peč na drva
  Peč na drva je najcenejši način ogrevanja.

  Cena ogrevanja na polena

  Les je najcenejši način ogrevanja, ki najmanj onesnažuje okolje. Cena ogrevanja na drva za povprečno hišo znaša okoli 900 EUR/leto. Upoštevati morate tudi ceno peči na polena, ki znaša med 2000-5000 EUR, odvisno od moči.

  3.3.2 Peč na sekance

  Kotli na lesene sekance imajo dober izkoristek in boljšo regulacijo od kotlov na polena. Izkoristek takšnih kotlov je kar 80-90 %. 

  peč na sekance
  Peč na sekance.

  Cena ogrevanja na sekance

  Cena ogrevanja na sekance za povprečno hišo znaša okoli 1100 EUR/leto. Cena kotlov na lesene sekance pa se giblje od 3500-5000 EUR naprej za večje kotle brez lambda sonde ter od 9000 EUR naprej za kotle z lambda sondo.

  3.3.3 Peč na pelete

  Pelete pa lahko kurimo v različnih kaminih oz. centralnih kotlih na pelete, v kaminskih pečeh na pelete za etažno ogrevanje ali v kaminskih pečeh na pelete za ogrevanje posameznih prostorov. Lesni peleti pa so predelani lesni ostanki, ki so predhodno zmleti v žagovino in stisnjeni.

  Peč na pelete
  Peč na pelete s samodejnim dovajanjem pelet.

  Cena ogrevanja na pelete

  Cena ogrevanja na pelete znaša okoli 1200 eur/leto. Obstaja več vrst peči na pelete, z različnimi močmi kurjenja, zato njihova cena zelo variira. Kotel na pelete stane med 2000-5000 EUR. Cena za dobavo in montažo kotla na biomaso, moči cca. 25kW 800-1400 EUR/kos.

  3.3.4 Lončena peč

  Kmečka lončena peč je izdelana iz šamotne opeke in obložena z dekorativnimi keramičnimi ploščicami ali posebnim ometom. V lončeni peči poteka poseben proces izgorevanja, zato je potrebno prilagoditi dimne kanale za odvod dimnih plinov, s čimer lahko izkoristek keramične peči doseže tudi okrog 85%. Najboljše rezultate boste dosegli z velikostjo kurišča okoli 1000 cm2 (npr. 30 x 35 cm). Pri pravilno dimenzioniranem kurišču, boste pri isti količini goriva, pridobili veliko večjo toplotno moč.

  Prednost lončene peči pred odprtim kaminom je, da ta v prostor dlje časa oddaja toploto. Če želite peč tudi za pripravo hrane pa naj vam mojster izdela krušno peč oz. peč za pice.

  lončena peč kmečka
  Kmečke lončene poči postajajo vse bolj popularne tudi v modernih interierjih. Vir: pecarstvo-zoran.si

  Cena lončene peči?

  Lončena peč zmanjša stroške kurjave in tako služi kot dodatno grelno telo v objektu. Kmečke peči so zelo poceni vir ogrevanja, saj porabijo le okrog 4-5 m3 drv na kurilno sezono. Cena lončene peči po meri je višja od cene peči iz kataloga. Mojster vam jo izdela v 2 do 8 tednih. Cena za dobavo in izgradnjo masivne lončene peči, moči 2,5kW-3,5kW, znaša med 2000-5000 EUR

  3.3.5 Kamini

  Domače ognjišče je že od nekdaj središče doma. Izbirate lahko med odprtim kaminom, kjer je stik z ognjem pristnejši, ali zaprtim kaminom, ki je bolj požarno varen. Glede na način oddajanja toplote poznamo sevalne, toplovodne ali toplozračne kamine.

  Toplovodni kamini

  Toplovodni kamini so primerni tako za stensko, kot tudi talno ogrevanje, nanje pa lahko priključimo tudi radiatorsko ogrevanje. Za toplovodno ogrevanje lahko uporabimo kaminsko peč na pelete ali polena.

  kamini na drva
  Kamin na drva v dom pripelje toploto in prijetno vzdušje.

  Plinski kamini

  Plinski kamini začnejo greti takoj in so enostavni za upravljanje, vendar je plamen manjši in bolj modrikaste barve, zato je atmosfera prostora bolj hladna.

  Električni kamini

  Električne kamine lahko namestimo v vsak prostor, saj ne potrebujejo dimnika, vendar ne ustvarjajo pravega ognja, zato je ta učinek potrebno ustvariti umetno.

  Kamini na bioetanol

  Kamini na bioetanol ali biološko razgradljive vire ne potrebujejo dimnika, saj pri izgorevanju alkohola dim ne nastaja. Kamini na bioetanol oddajajo manj toplote, zato so primerni za nizkoenergijske in pasivne objekte. Povprečna toplotna moč gorilnikov znaša približno 2-4 kW, pri večjih modelih pa tudi do 10kW.

  Kakšna je cena kamina?

  Cena kamina je odvisna od vrste kamina (sevalni, toplovodni, toplozračni), odprtosti ognjišča (zaprto ali odprto), vrste peči (na polena, pelete, plin, bioetanl ali elektriko) ter seveda od izvajalca. Cena dobave in vgradnje sobnega kamina z močjo 3-8kW znaša med 2000-10000 EUR

  Nasvet strokovnjaka iz podjetja UNIKAT pečarstvo in keramičarstvo, Kristian Vuzem s.p.

  Kam postaviti kamin v stanovanju in kakšno moč izbrati?

  Neprimernih mest za postavitev kamina v stanovanju praktično ni. Stranke se najpogosteje odločajo za postavitev kamina v dnevno bivalnih prostorih. Mi strankam svetujemo predvsem glede postavitve kamina v samem prostoru, da bodo lahko v največji meri izkoristili toploto, ki jo bo kamin proizvajal in oddajal. V kolikor je mogoče svetujemo, da naj kamin stoji v notranji steni, saj s tem povečamo sam izkoristek.

  Moč kamina je odvisna od kvadrature prostora, ki ga bomo ogrevali s kaminom.

  Zakaj je steklo kamina umazano?

  Do tega pojava pride največkrat zaradi nepravilnega kurjenja. Treba je upoštevati, da morajo biti drva suha, vedno jih naložimo čisto zadaj in križem.
  gospa Tjaša, UNIKAT pečarstvo in keramičarstvo, Kristian Vuzem s.p.

  3.4 Plinska peč

  Ogrevanje na plin je eden izmed najpogostejših načinov ogrevanja. S plinom se lahko ogrevamo preko javnega plinovoda ali pa plin kupimo in ga shranimo v rezervoarju utekočinjenega plina.

  Najprej projektant pridobi projektne pogoje, nariše skico ustreznega priključka za plin, zaprosi za soglasje za priključitev, nakar izdela načrt plinskih inštalacij. Postopek ponavadi vzame vsaj en mesec. Pri izdelavi plinske napeljave se priključi plinska centralna peč in plinomer, ki mu sledi tlačni preizkus. Če želimo uporabiti utekočinjen zemeljski plin, moramo namestiti dodatni rezervoar. Če je ta manjši od 5 m3, sodi med enostavne objekte in zato za njega ni potrebno pridobiti dodatnega gradbenega dovoljenja. Nato lahko objekt priključimo na plinovodne podzemne cevi javnega omrežja.

  Cena ogrevanja na plin

  Cena plinske napeljave je odvisna od dolžine napeljave, vrste plinske peči, tipa plinskega ogrevanja (na plin ali utekočinjen naftni plin), cene priklopa na javno omrežje in seveda od izvajalca. Cena za običajno plinsko napeljavo v hiši (150 m2, ogrevanje z 10 radiatorji), ki zajema bakrene cevi, razvod plina do plinske peči in štedilnika v kuhinji, delilnimi vodi, glavno zaporno pipo in drugim materialom, vas bo stala med 2500-5000 EUR/kos. Za ogrevanje povprečne enodružinske hiše s plinom, boste odšteli okoli 1300 EUR/leto.

  3.5 Peč na kurilno olje

  Zelo razširjen način ogrevanja je kurilno olje. Kotli za kurilno olje so lahko visokotemperaturni, nizkotemperaturni ali kondenzacijski. V objektu morate imeti posebno kurilnico in prostor, kjer hranite cisterno s kurilnim oljem. Kurilnica mora imeti urejen dovod zraka in protipožarna vrata. Peč na kurilno olje ima dolgo življenjsko dobo, saj vam peč ob pravilni oskrbi lahko služi kar do 30 let.

  Cena kurilnega olja

  Kurilno olje je eden izmed najdražjih energentov za ogrevanje. Cena kondenzacijskega kotla znaša od 3000 EUR naprej, vendar morate prišteti še ceno cisterne, regulatorja in druge dodatne opreme. Za ogrevanje povprečne enodružinske hiše z dobro izolacijo boste na leto odšteli okoli 2400 evrov.

  4. Ogrevanje na elektriko

  4.1 Toplotne črpalke

  Toplotne črpalke so zelo priljubljen način ogrevanja zaradi nizkih stroškov. Z njimi lahko prostor grejemo ali hladimo. Ker obratujejo pri nižjih temperaturah, so odlična izbira v kombinaciji s talnim gretjem.

  Toplotna črpalka je grelna naprava, ki izkorišča toploto okolice, ki je akumulirana v zemlji, vodi ali zraku. Na podlagi tega lahko izberete toplotno črpalko zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda. Pri izbiri je pomembno tudi območje delovanja, ki mora biti primerno glede na naše vremenske razmere, ki se gibljejo med -20°C in +35°C. Naslednji korak je, na kakšen način bomo toploto dovajali v prostor: točkovni grelniki na primer radiatorji, zahtevajo visokotemperaturne toplotne črpalke. Za talno gretje, ki ima večjo površino, pa lahko montiramo nizkotemperaturno toplotno črpalko. Glede na naše potrebe je potrebno izbrati tudi optimalno velikost hranilnika oziroma zalogovnika toplote.

  toplotne črpalke
  Toplotna črpalka deluje tako, da prenaša toploto iz zunanje zemlje, zraka ali vode v ogrevalni sistem.

  Cena toplotne črpalke

  Toplotna črpalka je lahko sama za sebe zelo dobra naprava, vendar če ni ustrezno vgrajena v sistem, ne bo delovala pravilno in energijska učinkovitost bo nižja. Cena sistema toplotne črpalke voda-voda ali zemlja-voda je najvišja in se giblje od 10.000 EUR - 15.000 EUR, brez investicije v razvodni sistem, talno ali radiatorsko gretje. Cena za toplotno črpalko zrak-voda je veliko nižja, za dobavo in montažo toplotne črpalke povprečne moči 8kW, ki zadostuje za dobro izolirano stanovanjsko hišo, boste odšteli od 6.000 EUR naprej. Pri montaži toplotne črpalke lahko stroške ogrevanja lahko znižate tudi za 80%, kar pri enodrožinski hiši znaša okoli 400€ na leto.

  4.2 Infrardeče ogrevanje

  4.2.1 IR paneli

  IR paneli oddajajo toploto s sevanjem in ne ogrevajo zraka, temveč površine in telesa. Infrardeče ogrevanje ima kar nekaj prednosti pred konvencionalnim ogrevanjem: IR grelni paneli bodo prostor ogreli v manj kot minuti in to popolnoma neslišno. Zaradi infrardečega ogrevanja predmeti ohranjajo toploto, kar pomeni, da ostanejo suhi, onemogočen je razvoj plesni in ogrevanje ne dviga prahu. Infrardeči paneli se pogosto vgrajujejo tudi kot dopolnitev primarnega gretja, če ta nekaterih prostorov ne ogreva zadosti.

  ir paneli
  Primerjava klasičnega radiatorskega ogrevanja in ogrevanja z infrardečimi paneli.

  Cena IR panelov

  Začetni vložek v grelne panele je lahko višji od vložka v konvencionalne grelce, vendar se investicija splača, saj ne potrebujejo dodatnih inštalacij. Ogrevanje manjših prostorov ali objektov z infrardečimi paneli, je cenejše od ogrevanja s konvencionalnimi sistemi. Raba energije je v primerjavi z radiatorskim in talnim ogrevanjem nekoliko manjša, saj IR paneli ne ogrevajo stavbe do želenega temperaturnega ugodja, ampak ogrevajo neposredno telesa, zato so toplotne izgube skozi ovoj stavbe nižje. IR grelni paneli imajo cenejše stroške namestitve, nižje stroške delovanja, so bolj zdravi in hitrejši! Imajo nizke stroške vzdrževanja, v primeru prenove pa jih je možno ponovno uporabiti. Cene IR panelov se seveda razlikujejo glede na posamezno moč IR panela, velikost IR panela in nenazadnje tudi ponudnika. Cene IR panelov znašajo od 100€ vse tja do 1000€. Konec zimske sezone se pogosto pojavijo akcijske ponudbe. 

  4.2.2 Karbonsko gretje

  Carbon4 je premaz za ogrevanje, ki deluje s 24 volti napetosti in oddaja sevalno toploto. Sevalna- toplota se lahko primerja s sončnimi žarki. Sevanje prodre v vlažno steno in jo izsuši. Zato se zraven vgradi tipalo za temperaturo. Enako velja pri sanacij plesni, kjer se temperatura v steni ohrani pri konstantnih 18 C. Sistem je primeren za novogradnje naravnost idealen pa je za sanacije starejših zgradb, saj se lahko nanese na katerokoli steno. 

  Vgradnja karbonskega gretja je izjemno preprosta in hitra. Bakrene trakove skupaj s premazom v tekoči masi nanesemo na steno. Premaz se lahko prekrije z vsako oblogo, prebarva ali oblepi. Premaza ne poškoduje niti vrtanje.

  karbonsko ogrevanje
  Infrardeče ogrevanje prostora, s karbonskim premazom, ki ga lahko nanesete na vsako steno in zakrijete z barvo.

  Cena za karbonsko gretje

  Cena je odvisna predvsem od količine karbonskega premaza. Premažete lahko vse površine prostora: stene, tla in strop. Premaz za ogrevanje deluje brez vzdrževanja, učinek ogrevanja pa s časom ostane nezmanjšan. Ogrevanje s karbonskim premazom je lahko kar za 40% cenejše od klasičnih načinov ogrevanja. 

  4.3 Električno talno gretje

  Električno talno gretje je enostavno za vgradnjo vendar je ogrevanje na elektriko dražje, zato je primerno predvsem za ogrevanje manjših prostorov npr. kopalnico. Montaža je enostavna in hitra, saj ne terja dodatnih gradbenih posegov v prostor, pa tudi sam sistem je zelo odziven. Pod keramične ploščice je smiselno vgraditi grelne preproge oz. grelne mreže, pod PVC in lesene talne obloge pa se vgrajujejo grelne folije. Pozitivna plat električnega talnega ogrevanja je tanjši tlak, saj je estrih tanjši ali pa ga sploh ni.

  Cena za električno talno gretje

  Investicija namestitve električnega talnega ogrevanja je nižja v primerjavi s klasičnim talnim ogrevanjem. Talno gretje je veliko bolj učinkovito in zato do 15% cenejše, kot klasično radiatorsko ogrevanje. Cena za kvadratni meter električnega talnega ogrevanja znaša med 80-120 EUR/m2.

  4.4 Klimatske naprave

  Želite, da je temperature v vaših prostorih vedno prijetna ne glede na letni čas? Klimatski sistem je namenjen vzdrževanju primerne temperature, pa tudi vlažnosti v prostoru. Skrbi pa tudi za menjavo in čiščenje zraka v notranjosti. Klimatska naprava pride prav tako poleti, kot pozimi, saj sodobne klime hladijo in ogrevajo. Za običajne enodružinske hiše se najpogosteje uporabljajo dvodelne, split ali prenosne klime.

  klimatske naprave
  Za optimalno storilnost ljudje potrebujemo prijetno temperaturo v prostoru. Posamezne prostore lahko ogrevamo ali hladimo tudi s klimatsko napravo.

  Cena klimatske naprave

  Cena klimatske naprave je odvisna od vrste klimatske naprave, njene moči, ki mora biti prirejena za točno določeno velikost prostora in nenazadnje tudi od ponudnika klima naprave. Okvirna cena za "običajno" split klimatsko napravo z zunanjo in eno notranjo enoto z močjo hlajenja in gretja do 4 kW znaša 650€. K temu prištejte še 250€ za montažo. Za talne in stropne klime pa boste odšteli od 1500€ naprej, dražja pa je tudi montaža. Enkrat na sezono je priporočljivo iz naprave odstraniti filtre in jih očistiti, v kolikor so uničeni, jih je potrebno tudi zamenjati. Priporočljivo je tudi, da se enkrat letno opravi servis klime pri pooblaščenih serviserjih. Cene servisov se gibljejo od 60€ naprej.

  5. Ogrevanje s sončno energijo

  5.1 Pasivno sončno ogrevanje

  Pri ogrevanju hiše lahko veliko prihranite, če izkoristite najmočnejši in popolnoma brezplačen vir toplote - sonce. S pametno velikostjo in raporeditvijo oken, bo sonce dodatno ogrevalo prostore s t.i. solarnimi dobitki, zaradi česar boste potrebovali manj energije za ogrevanje. Vendar morate okna tudi primerno zasenčiti z zunanjimi senčili, da se hiša poleti ne bo pregrevala.

  5.2 Ogrevanje s solarnimi paneli

  Drugi način izkoriščanja sonca je preko solarnih panelov, sončna energija pa se shranjuje v solarnem zalogovniku toplote (200-500L). Solarni moduli zbirajo svetlobo za segrevanje vode in v toploto pretvorijo kar 80 – 90% sončnih žarkov.  Poznamo ploščate solarne panele in vakumske sončne kolektorje. Življenjska doba sistema s sončnimi kolektorji je od 20 do 25 let. Njihova prednost je, da nimajo nobenih gibajočih delov, zato so preprosti za vzdrževanje. Optimalni nagibni kot sončnih panelov za območje Slovenije znaša med 35-45˚, ker pa kolektorje potrebujemo predvsem pozimi, jih je pametno nagniti glede na kot zimskega sonca, ki je okoli 60˚.

  sončni kolektorji
  Že samo s tremi sončnimi kolektorji lahko zagotovite toplo vodo za celo družino.

  Cena sončnih kolektorjev

  Solarni kolektorji nam lahko močno zmanjšajo račun za ogrevanje sanitarne vode. Cena sistema solarnih modulov je odvisna od vaših potreb po toplotni energiji tj. površine panelov, tipa podporne konstrukcije in tega ali želite poleg vode za gretje ogrevati tudi sanitarno vodo. Cena sončnega kolektorja za enodružinsko hišo, z 200m2 uporabne površine in štiričlansko družino boste za optimalno delovanje solarnega sistema potrebovali dva sončna kolektorja in zalogovnik toplote, z 200 do 300 litri. Cena takšnega solarnega sistema se giblje med 3000 in 5000 EUR. Zaprosite lahko tudi za sredstva eko sklada, ki vam na m2 vgrajene površine povrne od 150 do 200 EUR.

  6. Primerjava cen energentov in ogrevanja

  ENERGENT PREDNOSTI SLABOSTI INVESTICIJA CENA ENERGENTA CENA OGREVANJA NA LETO
  drva obnovljiv vir energije drva morajo biti primerno suha (vlažnost 10-20%); prostor za kurivo 12.500 € 55 €/pm 800 €/leto
  sekanci obnovljiv vir energije; izkoristek 80-90 % prostor za kurivo 16.000 € 16 €/kwh/m3 600 €/leto
  peleti obnovljiv vir energije; izkoristek več kot 90% prostor za kurivo, najdražje leseno kurivo 12.000 € (zelo odvisno od moči peči) 0,25 €/kg 1300 €/leto
  plin zanesljiva dobava, dober izkoristek omejen vir energije, fosilno gorivo 7000 € 0,73 €/kWh/m3 1250 €/leto
  utekočinjen naftni plin dober izkoristek omejen vir energije, fosilno gorivo 9500 € 0,94 €/kWh/l 3350 €/leto
  kurilno olje visok izkoristek energije omejen vir energije, fosilno gorivo, eden izmed najdražjih energentov 10.000 € 0,86 €/l 2400 €/leto
  elektrika majhna začetna investicija visok strošek ogrevanja 4500 € 0,13 €/kWh 1850 €/leto
  toplotna črpalka visok izkoristek energije, nizki stroški ogrevanja, dobro deluje v kombinaciji s talnim gretjem visoka začetna investicija 14.500 € 0,13 €/kWh 625 €/leto

  7. Vzdrževanje grelnih naprav

  7.1 Servis peči in grelnih naprav

  Če želite, da vam bo vaš ogrevalni sistem služil veliko let, boste z rednim letnim servisom močno zmanjšali možnost okvare in si dolgoročno prihranili veliko preglavic. Redni letni servis zajema popolno razstavitev delov peči ali kotla, ki so direktno vključeni v postopku izgorevanja: kurišče, turbolatorji, izmenjevalec toplote, ventilator izpušnih plinov, zbirna komora za pepel, tesnila in dimne razvode.

  servis peči
  Reden servis peči bo močno podaljšal življenjsko dobo ogrevalne naprave.

  Cena servisa peči

  Zaradi servisa bo vaša peč imela boljši izkoristek, s čimer boste prihranili na stroških ogrevanja. Cena za servis plinskega stenskega kotla moči do 60 kW znaša med 60-90 EUR/kpl. Ne skoparite pri rednem servisu, saj bo ob resni okvari, nakup nove naprave veliko dražji. Ne pozabite, da je redni letni servis tudi pogoj za garancijo izdelkov.

  7.2 Servis toplotne črpalke

  Ker pa je toplotna črpalka zahtevna naprava, potrebuje redni servis, da bo lahko popolno delovala in dosegla pričakovano življenjsko dobo brez napak.

  Redni servis toplotne črpalke zajema:

  - funkcionalni pregled in test naprave in pregled njenega dejanskega delovanja,

  - čiščenje izmenjevalca zunanje enote,

  - pregled in izpiranje odvoda kondenza iz zunanje enote,

  - pregled in kontrola električnih komponent, ki vsebuje kontrolo delovanja elektromotorjev kompresorja, ventilatorja  in lamel,

  - preverjanje pritiskov v sistemu in kontrola tlaka hladilnega plina,

  - preveritev tesnosti spojev na instalacijah cevi toplotne črpalke,

  - kontrolo vodnih filtrov in ekspanzijske posode,

  - kontrolo delovanja zalogovnika sanitarne vode,

  - pregled programskih nastavitev toplotne črpalke.

  7.3 Dimnikarstvo

  Dimnike je potrebno redno pregledovati. Na ta način se izognemo nepotrebnim požarom in omogočimo optimalen izkoristek grelnih naprav. Reden pregled dimnika je predpisan po Zakonu o dimnikarskih storitvah in ga je potrebno zaupati dimnikarju, ki ima ustrezna dovoljenja in licenco za opravljanje dimnikarskih storitev.

  Po zakonu je dimnikar dolžan:

  - nadzorovati delovanje vaše peči

  - izmeriti emisije

  - pregledati vse komponente

  - preveriti pogoje delovanja kurilne, dimovodne ter prezračevalne naprave

  Dimnikar po opravljenem delu izda dokument, ki je pomemben za zavarovalnice in druge postopke v primeru, ko se na objektu zgodi kakršnakoli nepričakovana situacija povezana s kurilnimi napravami. Dodatno pa se lahko zavarujte še s požarnimi vrati, rednim servisom kurilnih naprav in detektorjem monoksida.

  dimnikar čiščenje dimnika
  Očiščen dimnik poveča izkoristek vaše ogrevalne naprave in zmanjša verjetnost požara.

  Cena za dimnikarja

  Maksimalne cene dimnikarskih storitev določa Zakon o dimnikarskih storitvah. Cene so odvisne od velikosti kurilnih naprav in vrste dela, ki ga dimnikar opravi pri posameznem uporabniku. Čiščenje dimnika, cena prvega pregleda, rednega in izrednega pregleda so različne, običajna cena dimnikarja na uro znaša med 30 - 40 EUR/h

  8. Trendi

  8.1 Pasivne hiše

  Če želimo nizke stroške ogrevanja in hlajenja, ugodno klimo v hiši in nam je mar za okolje, potem svoj dom načrtujemo tako, da bo porabil čim manj energije. Pasivna hiša, zmanjšuje toplotne izgube in optimizira solarne dobitke. Letna potrebna toplota za ogrevanje pasivne hiše je manj kot 15 kWh/m2a.

  Med ključne prednosti pasivne montažne hiše prištevamo:

  - konstantno prezračevanje

  - stabilno temperaturo

  - varčnost

  - bivalno udobje

  Pasivna hiša nima omejitev pri tlorisni zasnovi, niti pri obliki zgradbe. Stavbo moramo le dobro toplotno izolirati z izolacijo debelo vsaj od 25 do 40 cm. Izogniti se moramo toplotnim mostovom v konstrukciji in poskrbeti za njeno zrakotesnost. Vgraditi je potrebno kvalitetna okna in vrata. Priporoča pa se tudi uporaba prisilnega prezračevanja z rekuperacijo, s katero ponovno uporabimo toploto izrabljenega zraka. Pri zasnovi in izvedbi je potrebno sodelovanje strokovnjakov iz različnih področij: arhitekta, strokovnjaka gradbene fizike, ter strokovnjaka strojnih in elektro instalacij.

  pasivna hiša
  S pravilno zasnovano pasivno hišo bodo stroški za ogrevanje zanemarljivi.

  Cena pasivne hiše

  Cena pasivne montažne hiše na ključ je odvisna od ponudnika, oblike in zasnove hiše, velikosti, vgrajenih materialov, konstrukcijskega sistema ter tipa pasivne montažne hiše ipd. Cena pasivne montažne hiše je v povprečju za 20% višja v primerjavi z navadno oz. običajno izvedbo nizkoenergijske montažne hiše. Stroški so višji zaradi debelejše izolacije zunanjih sten, vgradnje boljših pasivnih oken in vrat, dražje ogrevalne naprave, izvedbe posebnih detajlov ovoja in izboljšane zrakotesne gradnje.

  Povprečna cena običajne izvedbe montažne hiše na polni ključ je 237.475€, cena pasivne montažne hiše na polni ključ pa okrog 284.970€. Cena pasivne enodružinske hiše z maksimalno toplotno zaščito in izvedbo detajlov v pasivnem standardu tako znaša med 1200-1600 EUR/m2

  8.2 Pametni ogrevalni sistemi

  Pametna hiša modernizira in optimizira upravljanje vašega doma ter pomaga pri vsakodnevnem vzdrževanju in skrbi za naš dom. Prednosti avtomatizacije pred klasičnimi instalacijami, so predvsem v udobju, varnosti in tudi varčnosti. Odločitev ali boste vaš dom upravljali s pomočjo pametne (inteligentne) instalacije morate sprejeti že pred izbiro oken in vrat objekta. Pametne instalacije poenostavijo upravljanje z razsvetljavo, senčenje, gretje/hlajenje: enostavno lahko izklopite vse luči in aparature, ki so priključene na vtičnice. Od koderkoli lahko nastavite gretje in hlajenje. Senčila se lahko samodejno dvigajo ali spuščajo, glede na sonce. Nenehno pa se izvaja še javljanje v primeru požara, vloma, poplav in morebitnega uhajanja plina. Upravljanje pametne hiše na daljavo poteka preko mobilnega telefona, računalnika ali preko prenosne tablice. V primeru, da pa ste doma, pa lahko s pametno instalacijo v hiši upravljate kar preko zaslona na dotik, ki je neposredno povezan z instalacijo.

  pametna hiša
  Pametna hiša je le en klik stran.

  Cena pametne hiše

  Avtomatizirana hiša prihrani veliko stroškov za ogrevanje in razsvetljavo ter omogoča veliko večje udobje bivanja, saj lahko z vsemi sistemi ravnamo optimalno in celo na daljavo. Cena pametnih instalacij je odvisna od vrste vgrajenega pametnega sistema in velikosti hiše. Ceno pametne hiše ne predstavlja le pametna instalacija, ampak tudi naprave, posebej oblikovano pohištvo in oprema, ki je namenjeno za upravljanje in nemoteno delovanje inteligentne hiše. Cena za namestitev inštalacij za popolni nadzor nad razsvetljavo, senčili, klimatsko napravo, ogrevanje, alarmom, znaša med 4000-7000 EUR/kos

  8.3 Eko sklad subvencije

  Kadar v našem domu uporabimo obnovljive vire energije ali z dodatno izolacijo ali boljšim stavbnim pohištvom povečujemo energetsko učinkovitost, lahko zaprosimo za nepovratna finančna sredstva iz Eko sklada. Preden začnete poseg zaprosite za ustrezno ponudbo izvajalca, sajo jo mora Ekosklad predhodno odobriti.

  Sredstva Eko sklada so na voljo za:

  - Zunanje stavbno pohištvo (okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve)

  - Izolacijo fasade

  -  izvedbo toplotne izolacije strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru

  - Izvedbo toplotne izolacije tal nad neogrevano kletjo ali nad neogrevanim prostorom in tal nad zunanjim zrakom

  - Vgradnjo sistemov za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija)

  - Vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

  - Vgradnjo učinkovitih kurilnih naprav na lesno biomaso - na polena, pelete ali sekance

  - Vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema

  - Gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe


  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Ogrevanje?

  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 1425 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  Brezplačno povpraševanje
  Izbor podjetij, ocene strank
  Brez provizij
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane