Pravica do reklamacije pri gradbenih in obrtniških delih

  Članek je koristil že 6149+ uporabnikom
  Gradnja, prenova ali že samo vzdrževanje hiše ali stanovanja predstavlja zajeten finančen zalogaj, prav tako pa so gradbena dela povezana tudi z drugim tveganji. Kaj se zgodi, če izvajalec svojega dela ni opravil korektno? Kako smo pri te zaščiteni in na koga se lahko obrnemo, ko se zalomi.
  Strokovni članek 6149
  Zamakanje strehe se šteje za skrito napako in napako v solidnosti gradnje
  Imamo kar 62 izvajalcev za področje Gradbeni zakon, gradbena pogodba:

  Izvajalec s podjetjem ali „lokalni mojster“?

  Dobrega, ugodnega in korektnega izvajalca je danes težko dobiti. Prav zato se velikokrat obračamo na priporočila prijateljev, forume ali druge vire informacij. Priporočila pa nas večkrat pripeljejo do „vaških mojstrov“, znancev ali prijateljev.  Ko boste zbirali ponudbe za vaš projekt, bodo prav ti „lokalni mojstri“ ponudili daleč najnižjo ceno. Čeprav je misel, da bi prihranili, mikavna, nikar ne nasedajte takim izvajalcem. Tisti, ki delajo na črno, nimajo urejenega zavarovanja, navadno ne upoštevajo varnosti pri delu in pogosto delo opravljajo nestrokovno.

  V primeru, da delo opravi posameznik, ki nima registrirane dejavnosti, je opravil delo na črno, ki ga definira Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPZDC. Zakon predpisuje globe tako za tistega, ki je opravil delo kot za naročnika, ki je to delo omogočil. Ne samo da tvegate globe. Če bo krovec, ki je delal na črno, padel iz strehe, vam lahko grozi celo visok odškodninski zahtevek. Seveda odpade tudi vsakršna možnost uveljavljanja garancije ali reklamacije napak.
  Ne glede na to, kje bomo našli izvajalca, ki nas bo prepričal, moramo biti pozorni, da je izbrani mojster pravna oseba. To pomeni, da mora imeti odprto podjetje, dopolnilno dejavnost ali mora nastopati kot samostojni podjetnik. 


  Z računom ali brez?

  Pri nas se, predvsem pri manjših delih, večkrat odločimo za delo brez računa, tudi v primeru, ko ima izvajalec registrirano podjetje.  Pri menjavi parketa, pleskanju ali celo izdelavi fasade nas večkrat prepriča nižja cena ponudnika, ki predlaga delo „brez računa“. 
  Tudi če se že na začetku nismo odločili za delo brez računa, nam lahko izvajalec predlaga, da bi plačilo vsaj delno izvedli z gotovino.
  Na ta način smo gotovo prihranili zajeten kupček denarja. Dokler seveda ne pride do težav. Že sam predlog izvajalca za delo brez računa priča o njegovi neprofesionalnosti in je lahko napoved za kasnejše zaplete.
  Račun je dokaz za opravljeno storitev in je nujen dokument, ki ni obvezen le po Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV, temveč je pomemben tudi za uveljavljanje garancije ali za reklamacijo.
  Zato vedno zahtevajte račun, ki mora biti v skladu z ponudbo ali gradbeno pogodbo. Nikakor ne plačujte avansov brez, da bi uredili medsebojne odnose. Lahko se namreč zgodi, da se izvajalec po plačanem predujemu ne bo več prikazal na gradbišču.

  Ponudba in gradbena pogodba sta osnovi 

  Natančna ponudba od izvajalca

  Še preden se odločamo za izvedbo projekta, moramo vedeti, kakšna dela želimo opraviti, koliko sredstev imamo na voljo in kako se nam mudi. Za manjše projekte in hitra popravila tovrstne formalnosti niso potrebne, kadar pa načrtujemo dela, ki bodo obsegala večji finančni zalogaj, pa je dobro, da se pripravimo.
  Izvajalcu bomo izdelavo ponudbe močno olajšali, če bomo poslikali in izmerili obstoječe stanje, navedli količine, kvadrature in zapisali, kaj vse želimo, da opravi.  Le z natančnim opisom naših želja lahko od izvajalca zahtevamo, da pripravi merodajno ponudbo.
  V kolikor gre za gradnjo hiše, prenovo stanovanja ali druge večje projekte, je nujno, da arhitekt ali projektant pripravi popis gradbeno obrtniških del, ki natančno definira vsa potrebna dela in količine.

  Marsikateri izvajalec bo trdil, da lahko on stroške del oceni kar „na oko“ ali povedal, da za ponudbo res ni smiselno zgubljati časa. Lahko se celo zgodi, da vas bo prepričal za čimprejšnji začetek del nato pa se bo prvotna ustno dogovorjena cena na vaše presenečenje nenadoma dvignila, ko bo izstavil prvi račun.

  Strukturirana ponudba je izkaz  resnosti in profesionalnosti obrtnika. Svetujemo, da zahtevate ponudbo, ki je razdeljena na posamezne postavke za opravljena dela. Ne pozabite na morebiten odvoz materiala in čiščenje objekta po zaključku del, kar izvajalci lahko večkrat izpustijo.

  Bistvene sestavine ponudbe so:

  - naziv izvajalca,
  - naziv naročnika,
  - številka ponudbe,
  - datum ponudbe in rok veljavnosti,
  - popis del in materiala s cenami,
  - roki plačila in plačilni pogoji,
  - žig in podpis izvajalca.

  Gradbena pogodba

  Za manjše projekte zadostuje že dobro pripravljena ponudba, ki jo kot naročnik podpišemo in potrdilo o plačilu predujema, če je bil ta predmet dogovora.
  Še posebej pri obsežnejših projektih, kot je gradnja hiše ali prenova stanovanja, pa je nujna gradbena pogodba, ki natančno ureja odnose med naročnikom in gradbenim izvajalcem. S pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v določen roku po dogovorjeni ceni opravil določen sklop storitev. Naročnik pa se obvezuje, da bo za te storitve izvajalcu plačal. Poleg tega, lahko v gradbeni pogodbi določimo še druge podrobnosti, ki varujejo nas tako naročnika kot izvajalca.
  Gradbena pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki in je izpolnjena komaj takrat, ko so do konca izvedena dela, ki so bila opredeljena v njej.

  Bistvene sestavine klasične gradbene pogodbe za gradnjo hiše so:

  - naziv izvajalca in naziv naročnika,
  - predmet pogodbe in opredelitev dodatnih del, 
  - opredelitev dokumentacije projekta, kot je PZI, popis gradbeno obrtniških del,...
  - pogodbena cena,
  - obračun del in izdajanje začasnih situacij,
  - roki in način plačila,
  - obveznosti izvajalca in naročnika,
  - roki za izvedbo pogodbe s pričetkom del in opredelitvijo zamud,
  - pogodbene kazni za zamudo,
  - prevzem del in končni obračun, odprava napak,
  - garancija in garancijski roki,
  - drugi členi, bistveni za podjemne pogodbe.

  Kaj ko gre kaj narobe?

  Dokler poteka vse, tako, kot smo si zamislili, težav ni. Izvajalec je dolžan obrtniška in gradbena dela opraviti strokovno po določenem projektu ali v skladu s podano ponudbo in veljavnimi normativi in standardi. Kljub temu pa se večkrat lahko pojavijo napake ali neskladja. Naša dolžnost je, da izvajalca na to opozorimo. Na napake ali pomanjkljivosti lahko opozorimo že med izvajanjem projekta, lahko pa se pojavijo tudi po prevzemu objekta in daleč po zaključku del. Glede na čas ugotovitve od izvedbe in do napake delimo na očitne napake, skrite napake in napake v solidnosti zgradbe, ki jih definira Obligacijski zakonik. Kot kupca stanovanja ali hiše vas varuje Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – ZVKSES, v primeru, da je šlo za napako v deli izvajalca pa  Obligacijski zakonik.

  Očitne napake in njihova odprava

  V primeru, da ste napake ali neskladja odkrili že med izvajanjem projekta, gre za očitne napake. Očitna napaka je lahko napačno postavljena stena pri novogradnji, vgrajena pretanka izolacija, popokan omet ali druge nenatančnosti, ki so opazne takoj na licu mesta. Naša dolžnost je izvajalca nemudoma opozoriti. Če ste kupili stanovanje, je prodajalec dolžan po vašem pisnem pozivu napake odpraviti v enem mesecu na svoje stroške. Očitno napako mora odpraviti tudi izvajalec gradbenih del.  Zahtevek za odpravo očitne napake morate podati pisno, priporočamo, pa, da stanje tudi fotografirate.
  V primeru, da izvajalec ne pristane na odpravo napak, ste upravičeni do tožbe izvajalca.

  2 leti garancije za skrite napake 

  Nekaterih napak ni mogoče ugotoviti na prvi pogled med samim prevzemom objekta. Marsikatere  nedoslednosti pri gradnji se lahko pojavijo šele čez čas. To velja predvsem za vitalne dele stavbe, če se pojavi puščanje strehe, zamakanje fasade, napake v instalacijah ali slabo izvedeni hidroizolaciji. Če se pojavi takšna napaka, je potrebno, da se hitro odzovete. Izvajalca ali prodajalca morate s priporočeno pošto obvestiti najkasneje dva meseca po tem, ko ste ugotovili skrito napako. Prodajalec mora v roku meseca dni dostaviti obvestilo o vzrokih za napako in načinu, kako bo to napako odpravil. Za odpravo napake  ima največ dva meseca časa. Če pa je napaka takšna, da ovira uporabo nepremičnine ali jo ogroža, recimo počena vodovodna cev, mora napako odpraviti takoj. 
  Zakon narekuje, da odpravo skritih napak lahko zahtevate do dve leti po opravljeni storitvi ali nakupu nepremičnine. 

  10 let garancije za napake v solidnosti gradnje

  Najhujše napake, ki se lahko pojavijo na zgradbi, so napake solidnosti gradnje. To so napake, ki ogrožajo trdnosti in funkcionalnost objekta ter onemogočajo bivanje ali njegovo uporabo. Če se na steni pojavijo razpoke, ker se hiša neenakomerno poseda, če pušča streha in namaka konstrukcijo ali slabo izvedena hidroizolacija povzroča vdore vode v klet, štejemo tako napako kot napako v solidnosti gradnje. Izvajalec odgovarja za tovrstne napake in jih je dolžan odpraviti. Garancijo in jamstva sicer določa gradbena pogodba, vendar z njo te odgovornosti ni mogoče izključiti. To pomeni, da lahko deset let po nakupu ali izvedeni storitvi zahtevate odpravo skritih napak.

  Garancije proizvajalcev in njihovo uveljavljanje

  Eno so napake, ki so nastale zaradi dela izvajalca, spet drugo pa je garancija proizvajalca za njegove produkte. Proizvajalci fasadnih sistemov, strešnih sistemov, hidroizolacije in drugih vitalnih gradbenih sklopov lahko nudijo tudi do več deset letne garancije na kakovost njihovih produktov. 
  Podjetja za kontaktne fasade nudijo garancijo med 10 in tudi do 25 let, strešni sistemi pa imajo navadno garancijo med 15 in 40 let.
  Za uveljavljanje garancije moramo vedeti, da so streha in fasada sistem. To pomeni, da določenih elementov izvajalec ne sme zamenjati z drugimi. Zaključnega ometa fasadnega sistema enega proizvajalca ne more menjati nek drug, cenen omet drugega proizvajalca. Ne samo, da boste s tem tvegali kakovost izvedbe, proizvajalci bodo vašo vlogo za uveljavljanje garancije zavrnili. Če želite uveljavljati garancijo, potem potrebujete:

  - račun, ki dokazuje nakup vseh elementov, ki so del sistema fasade, strehe, ipd.
  - kopijo garancijskega lista,
  - podatke o projektu in lokaciji.

  Račun in kopijo garancijskega lista je potrebno pridobiti takoj po opravljeni storitvi, zato an ta dva dokumenta ne pozabite.

  Razpoka na steni se šteje za hudo napako, ki ogroža stabilnost objekta
  Razpoka na steni se šteje za hudo napako, ki ogroža stabilnost objekta


  Strokovni članek 6149
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 62 izvajalcev za področje Gradbeni zakon, gradbena pogodba:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  Ideje za urejen dom

  Revija s svežimi idejami in nasveti naših avtorjev za urejanje doma.

  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE GRADBENI ZAKON, GRADBENA POGODBA
  9.1
  0

  URBI d.o.o. Oblikovanje prostora

  Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
  10
  1

  Pinger, svetovanje in inženiring, Urban Pinter s.p.

  Stara vas 3, 6230 Postojna
  Imamo kar 62 izvajalcev za področje Gradbeni zakon, gradbena pogodba:

  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE GRADBENI ZAKON, GRADBENA POGODBA?

  pravni nasvet za gradbeno zakonodajo
  pomoč pri gradbenem zakonu
  gradbena pogodba
  odpravljanje napak pri gradnji
  sestavljanje gradbene pogodbe
  izvedenec za gradbeno pravo
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ajdovščina
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Bled
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Bovec
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Celje
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Črna na Koroškem
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Črnomelj
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Domžale
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Gornja Radgona
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Gornji Grad
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Hrastnik
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ilirska Bistrica
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Izola
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Jesenice
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Kamnik
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Kidričevo
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Kobarid
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Kočevje
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Koper
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Kranj
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Kranjska Gora
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Krško
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Laško
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Lendava
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Litija
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ljubljana
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ljutomer
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Maribor
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Metlika
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Mojstrana
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Mozirje
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Murska Sobota
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Nova Gorica
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Novo mesto
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ormož
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Piran - Pirano
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Pivka
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Portorož
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Postojna
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ptuj
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Radeče
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Radenci
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Radovljica
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ravne Na Koroškem
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ribnica
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Rogaška Slatina
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Sevnica
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Sežana
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Škofja Loka
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Slovenj Gradec
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Slovenska Bistrica
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Slovenske Konjice
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Šoštanj
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Štore
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Tolmin
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Trbovlje
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Tržič
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Trzin
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Velenje
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Vipava
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Vojnik
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Vransko
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Vrhnika
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Žalec
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Zreče
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane