Za področje

  Gradbena pogodba, obvezni dokument pred gradnjo hiše

  Članek je koristil že 8159+ uporabnikom
  Novogradnja hiše je velik finančni zalogaj, zato je gradbena pogodba pomemben element za formalizacijo odnosa med vami in vašim izvajalcem. Povedali smo nekaj pomembnih osnov gradbene pogodbe, da boste med gradnjo zavarovani.
  Strokovni članek 8159
  gradbena-pogodba-je-nujna.jpg
  Imamo kar 66 izvajalcev za področje Gradbeni zakon, gradbena pogodba:

  1. Gradbena pogodba med izvajalcem in naročnikom

  Gradbeno pogodbo ureja Obligacijski zakonik (OZ-1) v 12. poglavju. S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbenih del za gradnjo hiše.

  1.1 Gradbena pogodba je podjemna pogodba

  Gradbena pogodba je v bistvu podjemna pogodba. Z gradbeno pogodbo se izvajalec za gradnjo hiše ali druga obrtniško gradbena dela zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku zgradil objekt. Na drugi strani pa se naročnik naročnik zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno pod določenimi pogoji in plačilnimi situacijami.

  1.2 Gradbena pogodba - sestava

  Bistvene sestavine gradbene pogodbe so predvsem gradbena dela, ki so opredeljena v projektu in projektantskem popisu del, cena in rok za dokončanje del. Gradbena pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, običajno pa se sklepa v poslovnih prostorih izvajalca. Obveznost iz gradbene pogodbe je izpolnjena šele takrat, ko je dosežen rezultat, torej je takrat, ko se dejansko začne ali konča z gradbeno obrtniškimi deli.

  1.3 Razhajanje od gradbene pogodbe

  Za vsako razhajanje od gradbenega načrta oziroma od pogodbenih del mora imeti izvajalec pisno soglasje naročnika. Za dela, ki jih je opravil brez takega soglasja, ne more zahtevati povečanja dogovorjene cene. 
  V nadaljevanju smo se uprli na bistvene sestavine gradbene pogodbe.

  2. Gradbena pogodba - pogodbena cena

  Pred gradnjo hiše se določi pogodbena vrednost del. Ceno definira predračun, ki ga je izdal izvajalec. Običajno se predračun izda na novo po pregledu nadzornika, ki optimizira izvajalčevo ponudbo. Predračun je obvezna priloga gradbene pogodbe. Posebej je treba definirati dodatno naročena dela, ki s pogodbo niso predvidena. Naročnik in izvajalec dodatna dela določita sporazumno.
  Izvajalec mora za vsako dodatno delo izdati nov predračun. V primeru napačno ocenjene količine ali obsega del, predračuni zadevajo vse tisto, kar prej ni bilo določeno v pogodbi in njenih prilogah.

  3. Gradbena pogodba določa izvedbene roke

  Posebej pazljivi bodite pri določevanju pogodbenih rokov, ki se lahko zaradi različnih dejavnikov močno podaljšajo. Gradnja objekta do 3. gradbene faze traja od 2 do 3 mesece, med tem ko se lahko izvedba objekta na ključ zavleče na eno leto. 

  3.1 Začetek del

  Izvajalec običajno začne dela, ko je prejel avans, gradbeno dovoljenje, tehnično dokumentacijo in prost dostop do objekta. Gradnja hiše se navadno začne 8 dni po podpisu pogodbe. Ker je gradnja, predvsem gradnja do tretje gradbene faze, močno pogojena z vremenom, se pogodbeni rok smiselno podaljša za vse deževne dni ali dni, ko je temperatura padla pod -5 stopinj.

  3.2 Gradbena pogodba in terminski načrt

  Izvajalec vam je dolžan dokazati, da vgrajuje tiste materiale, ki so bili dogovorjeni v popisu del ali z nadzornikom, kadarkoli to zahtevate. Plan dela na gradbišču podrobneje definira terminski načrt ali gantogram, kjer so določeni običajni roki za izvedbo posameznih faz in podfaz. Za natančenjšo terminsko shemo  novogradnje se pogovorite s svojim gradbenim nadzornikom.
  Gradbena pogodba
  Vsa dodatna dela, ki jih gradbena pogodba ne zajema, morajo biti pisno naročena in usklajena z izvajalcem.

  4. Obračun in plačilo storitev

  Običajno plačilo je po situacijah, kjer se sporazumno določi, katera faza bo kdaj plačana. Razdeli se na smiselne sklope glede na terminski plan, po navadi pa se plačuje po mesečnih situacijah. Plačilo se izvede 30 dni po izstavljenem računu.
   
  Cena storitev gradnje hiše je določena:
   
  - od merske enote dogovorjenih del (cena na enoto po 654. členu Obligacijskega zakonika)
  - skupnem znesku za celotni objekt oz. projekt (skupaj dogovorjena cena po 654. členu
  Obligacijskega zakonika)
  - s klavzulo »ključ v roke« (po 659. členu Obligacijskega zakonika)

  5. Gradbena pogodba in pogodbene kazni

  Pogodbene kazni se pogosto navajajo v gradbenih pogodbah, posebej takrat, kadar smo omejeni z roki in se nam pri gradnji hiše mudi. Pogodbena kazen je seveda stvar kompromisa med izvajalcem in vami. Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo ter priloženim planom del dogovorjenih in sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del, lahko naročnik za vsak dan zamude zahteva plačilo pogodbene kazni v višini, ki jo določa pogodba. Po navadi je to 0,5 % od celotne vrednosti del po končnem obračunu. Pogodbena kazen navadno ne presega več kot 5 % te vrednosti del.
  Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve celotne škode.

  6. Gradbena pogodba in garancijski roki

  Garancijski roki so določeni zakonsko, česar ne ve marsikateri investitor. Pri gradnji hiše ločimo dve vrsti rokov, in sicer roke na solidnost gradnje in roke na material. Garancijski rok za kakovost izvedneih del je 3 leta in 10 let za konstrukcijske elemente. Garancija se šteje od dneva zapisniške predaje objekta naročniku. Izvajalec je dolžan v garancijskem roku odpraviti vse pomanjkljivosti, nastale po njegovi krivdi in za ta dela nima pravice plačila. Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki jih z obvezno predajo garancijske dokumentacije priskrbi izvajalec.
  Garancijski roki začnejo teči z dnem prodaje oziroma nakupa materiala med izvajalcem in naročnikom.
   
  Strokovni članek 8159
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 66 izvajalcev za področje Gradbeni zakon, gradbena pogodba:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  MojMojster
  Revija MojMojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  NAPREJ
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 2,5%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 66 izvajalcev za področje Gradbeni zakon, gradbena pogodba:

  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  Imamo kar 66 izvajalcev za področje Gradbeni zakon, gradbena pogodba
  10
  1

  Pinger, svetovanje in inženiring, Urban Pinter s.p.

  Postojna
  9.1
  0

  URBI d.o.o. Oblikovanje prostora

  Ljubljana
  9.8
  1

  SINELO, vodenje gradbenih projektov in svetovanje, Rok Kostrevc s.p.


  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE GRADBENI ZAKON, GRADBENA POGODBA?

 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ljubljana
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Maribor
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Celje
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Koper
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Kranj
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ajdovščina
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Bled
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Bovec
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Črna na Koroškem
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Črnomelj
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Domžale
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Gornja Radgona
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Gornji Grad
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Hrastnik
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ilirska Bistrica
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Izola
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Jesenice
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Kamnik
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Kidričevo
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Kobarid
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Kočevje
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Kranjska Gora
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Krško
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Laško
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Lendava
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Litija
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ljutomer
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Metlika
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Mojstrana
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Mozirje
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Murska Sobota
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Nova Gorica
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Novo mesto
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ormož
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Piran - Pirano
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Pivka
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Portorož
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Postojna
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ptuj
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Radeče
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Radenci
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Radovljica
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ravne Na Koroškem
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Ribnica
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Rogaška Slatina
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Sevnica
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Sežana
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Škofja Loka
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Slovenj Gradec
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Slovenska Bistrica
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Slovenske Konjice
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Šoštanj
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Štore
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Tolmin
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Trbovlje
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Tržič
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Trzin
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Velenje
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Vipava
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Vojnik
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Vransko
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Vrhnika
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Žalec
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Zreče
 • Gradbeni zakon, gradbena pogodba Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  © 2022 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane