articles_articles

  Zaključni sloj trajne ravne strehe; klasična, zelena in povozna ravna streha

  Članek je koristil že 916+ uporabnikom
  Ravne strehe so tudi v našem prostoru vse bolj zaželene in se danes kažejo kot trend v sodobni arhitekturi. Investitor se lahko odloči za nepohodno, pohodno, ozelenjeno ali celo povozno ravno streho, ki lahko služi kot parkirišče ali dovozna pot.
  Strokovni članek 916
  Slika6.jpg
  Imamo kar 408 izvajalcev za področje Ravne strehe:

  Sestava obrnjene ravne strehe

  Ne glede na odločitev, kakšen je namen uporabnosti strešne površine, sistem obrnjene ravne strehe omogoča izvedbo različnih zaključnih slojev, ne da bi pri tem ogrozili ključen element sestave ravne strehe, hidroizolacijo, ki je zaščitena s slojem toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS).

  Slika1.jpg

  Plasti obrnjene ravne strehe

  Enostavna zasnova obrnjene ravne strehe omogoča zelo različne izvedbe zaključnega sloja (prikaz prerezov spodaj).

  Slika2.jpg

  Obrnjeno ravno streho v osnovi sestavljajo sledeči sloji: 

  • nosilna konstrukcija strehe, 
  • naklonski sloj, 
  • hidroizolacija, 
  • toplotna izolacija, 
  • ločilni sloj in 
  • zaključni sloj. 

  Naklonska izolacija

  Za naklonski sloj je priporočljivo uporabiti naklonsko toplotno izolacijo FIBRANxps INCLINE vredno pa je razmisliti tudi o uporabi ločilnega sloja, ki opravlja funkcijo sloja za pospešeno odvodnjo vode FIBRANskin SEAL.
  Obrnjena ravna streha omogoča precejšno stopnjo univerzalnosti v osnovnem sistemu. Ne glede na to, kakšen tip zaključnega sloja je uporabljen, osnovnega dela sistema obrnjene ravne strehe, ki obsega toplotno izolacijo in hidroizolacijo, ne spreminjamo. Prednost takšne zasnove je, da lahko namembnost obrnjene ravne strehe brez večjih težav kasneje spremenimo. 

  Delitev glede na namen

  V osnovi glede na namen uporabe obrnjenih ravnih streh ločimo:

  1. nepohodne, 
  2. pohodne, 
  3. ozelenjene in 
  4. povozne strehe. 

  Vrste obrnjenih ravnih streh

  Nepohodna streha

  Namen nepohodne strehe

  Nepohodna streha ni namenjena redni uporabi, njena glavna funkcija je ščitenje stavbe pred zunanjimi in vremenskimi vplivi. Dostop je omogočen le vzdrževalcem ravne strehe ali strojne opreme, ki je pogosto nameščena na strehi. Nepohodno ravno streho običajno obtežimo s slojem prodca, ki nudi dodatno zaščito spodnjih slojev pred zunanjimi vplivi. Prodec vedno polagamo na ločilni sloj, kot na primer na vodonepropustno membrano FIBRANskin SEAL.

  Prodec na nepohodni strehi

  Smernice za načrtovanje obrnjenih streh (ÖNORM B 6253)

  hitrost vetra

  90 km/h 120 km/h 150 km/h
  višina objekta      
  pod 10 m      
  Osrednja površina min. 5 cm
  prodca*

  min. 5 cm
  prodca*

  min. 8 cm
  prodca*
  Obodni pas min. 9 cm
  prodca*
  min. 16 cm
  prodca*
  min. 24 cm
  prodca*
  med 10 m in 25 m      
  Osrednja površina min. 5 cm
  prodca*
  min. 6 cm
  prodca*
  min. 10 cm
  prodca*
  Obodni pas min. 11 cm
  prodca*
  min. 19 cm
  prodca*
  min. 29 cm
  prodca*
  med 25 m in 199 m      
  Osrednja površina min. 5 cm
  prodca*
  min. 8 cm
  prodca*
  min. 12 cm
  prodca*
  Obodni pas min.12 cm
  prodca*
  min. 23 cm
  prodca*
  min. 35 cm
  prodca*

  *Opombe: (1) Vmesne vrednosti se lahko linearno interpolirajo. (2) Upoštevana nasipna gostota prodca 1900 kg/m3. (3) V primeru uporabe drugega materiala preračunamo potrebno debelino le-tega glede na njegovo gostoto.

  Sestava nepohodne strehe

  Primer sestave nepohodne obrnjene ravne strehe po sistemu OPTIMO :

   • prodec
  • FIBRANskin SEAL
  • FIBRANxps 300-L
  • hidroizolacija
  • FIBRANxps INCLINE
  • nosilna konstrukcija

  Slika3.jpg

  Pohodna streha

  Namen pohodne strehe

  Pohodna streha predstavlja dodatno uporabno površino ali razširjen bivalni prostor. Pohodno ravno streho lahko uporabljamo za druženje ali rekreacijo, na primer kot teraso, strešni vrt ali športno igrišče. Zaključni sloji so v tem primeru lahko zelo različni. Najpogosteje se uporablja lesene deske, kamnite ali betonske plošče na distančnikih in keramične ploščice na cementnem estrihu.

  Sestava pohodne strehe

  Primer sestave pohodne obrnjene ravne strehe po sistemu OPTIMO:

   • betonske plošče na distančnikih
  • FIBRANskin SEAL
  • FIBRANxps 300-L
  • hidroizolacija
  • FIBRANxps INCLINE
  • nosilna konstrukcija

  Slika4.jpg

  Zelene strehe

  Namen zelene strehe

  Ozelenjene strehe lahko predvsem v gosto naseljenih področjih pojmujemo kot vračanje odvzete tlorisne površine nazaj naravi. Poleg estetske vrednosti in možnosti gojenja raznih užitnih ali okrasnih vrst rastlin ozelenjene strehe pripomorejo k izboljšanju mestne mikroklime. Z ozelenjevanjem strešnih površin v mestih tudi močno pripomoremo k zmanjševanju nastajanja urbanih toplotnih otokov oz. predelov mest, kjer je temperatura povišana zaradi akumulacije sončne svetlobe, tipično na betonskih in asfaltiranih površinah.

  Vrste zelene strehe

  Ozelenjene strehe v osnovi delimo na ekstenzivne in intenzivne. Ekstenzivne so bolj enostavne za vzdrževanje, na njih zasadimo enostavno rastje, ki zahteva manjše debeline substrata. Intenzivne strehe pa imajo zahtevnejše rastje z globljim koreninskim sistemom, ki zahteva debelejši substrat in obvezno protikoreninsko zaščito.

  Obtežba z rastlinjem

  V primeru ozelenjene obrnjene strehe je treba pri obremenitvi upoštevati tako specifično težo suhe zemljine, da ustreza zgoraj navedenim zahtevam, kot tudi obremenitev strešne konstrukcije z namočeno zemljino za potrebe dimenzioniranja. Tako pri obtežbi kot pri dimenzioniranju konstrukcije je treba upoštevati tudi obremenitev z rastlinjem po spodnji tabeli.

  Vrsta rastlinja površinska obremenitev površinska obremenitev
    kg/m2 kN/m2
  ruša, trave, homulice 5,0 0,05
  nizki grmički 10,0 0,10
  grmičevje do višine 1,5 m 20,0 0,20
  grmi do višine 3 m 30,0 0,30
  veliki grmi do višine 6 m 40,0 0,40
  drevesa do višine 10 m 60,0 0,60
  drevesa do višine 15 m 150,0 1,50

  *Opomba: Uporabljene so bile nemške in avstrijske smernice za izdelavo obrnjenih streh.

  Sestava zelene strehe

  Primer sestave ekstenzivne obrnjene ravne strehe po sistemu OPTIMO:

   • substrat in rastje
  • geotekstil (FIBRANfilter SF32)
  • vodozadrževalni sloj
  • FIBRANskin SEAL
  • FIBRANxps 300-L
  • hidroizolacija
  • FIBRANxps INCLINE
  • nosilna konstrukcija

  Slika5.jpg

  Povozne ravne strehe

  Namen povozne ravne strehe

  Povozne ravne strehe omogočajo izvedbo dovoznih poti ali parkirnih površin. Seveda moramo biti v fazi projektiranja pozorni na zadostno nosilnost konstrukcije ter tlačno trdnost toplotne izolacije. Zaradi pričakovanih večjih obremenitev, ki izvirajo iz prometne obremenitve, je treba izbrati toplotno izolacijo višje tlačne trdnosti – vsaj 500 kPa ali več.

  Sestava povozne ravne strehe

  Primer sestave povozne obrnjene ravne strehe po sistemu OPTIMO:
   
  • povozni sloj
  • FIBRANfilter SF32
  • FIBRANxps 500-L (ali 700-L)
  • hidroizolacija
  • FIBRANxps INCLINE (500 kPa ali 700 kPa)
  • nosilna konstrukcija

  Slika6.jpg

  Pomembni vidiki ravne strehe

  Toplotna izolacije ravne stehe

  Za večino opisanih primerov pohodne površine zadostuje osnovni tip toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS), kot je FIBRANxps 300-L, z deklarirano tlačno trdnostjo 300 kPa. V primeru povozne površine strehe pa so pričakovane obremenitve na ravni strehi višje od dopustnih obremenitev tovrstne toplotne izolacije. Pri povoznih strehah se tako poslužujemo toplotne izolacije višje tlačne trdnosti, kot na primer FIBRANxps 500-L ali 700-L. Razlog za uporabo XPS-toplotne izolacije v obrnjenih ravnih strehah tiči predvsem v njenih superiornih lastnostih v primerjavi z ostalimi toplotnimi izolacijami. Najpomembnejša je nizka toplotna prevodnost, ki se zaradi nizke vodovpojnosti ne slabša niti ob izpostavljenosti vlagi in vodi. Zelo pomembna je tudi visoka tlačna trdnost, saj se toplotna izolacija tudi pod večjimi obremenitvami ne vda in omogoča natančno izvedbo zaključnih površin.

  Zaključni sloj ravne strehe

  Lepota obrnjene ravne strehe se kaže v njenih zaključnih slojih. Na takšni strehi lahko uredimo prostor za druženje, piknike, lahko si uredimo zeliščni ali zelenjavni vrt, na večjih objektih pa površino lahko namenimo športnemu igrišču ali parkirišču. Ravno streho lahko pustimo tudi nedostopno oz. nepohodno ali pa zasadimo nezahtevno rastje, ki potrebuje zgolj občasno vzdrževanje.

  Pregled ravne strehe

  Jesen je vsekakor je čas, da ravno streho pregledamo, tudi tisto, ki ni namenjena vsakodnevni uporabi, in z nje očistimo listje ter vse, kar se je nabralo skozi leto. Redno moramo čistiti tudi odtoke, kajti le tako bo ravna streha dolgo in v polni meri služila svojemu namenu.

  Strokovni članek 916
  Avtor: FIBRAN d.o.o.
  Imamo kar 408 izvajalcev za področje Ravne strehe:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  Ideje za urejen dom

  Revija s svežimi idejami in nasveti naših avtorjev za urejanje doma.

  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE RAVNE STREHE
  10
  0

  ART DOM, gradbena dela, d.o.o.

  Šolska ulica 2, 4220 Škofja Loka
  10
  2

  HITABO, hidroizolacije in zaključna dela v gradbeništvu, Borut Krabonja s.p.

  Podgorci 46A, 2273 Podgorci
  8.8
  1

  GDZ Jože Zupan s.p.

  Jesenova ulica 13, 1230 Domžale
  8.2
  1

  Krovsko kleparstvo in prodaja svojih izdelkov Mirko Štalekar s.p.

  Šentilj pod Turjakom 25, 2382 Mislinja
  10
  0

  KLEPAR krovstvo, kleparstvo, trgovina d.o.o.

  Medlog 7d, 3000 Celje
  10
  14

  Supremotech, Wadie Kidess, s.p.

  Ulica bratov Jančarjev 9, 3212 Vojnik
  Imamo kar 408 izvajalcev za področje Ravne strehe:

  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE RAVNE STREHE?

  pohodne plošče za ravno streho
  polaganje folije za ravno streho
  hidroizolacija ravne strehe
  toplotna izolacija ravne strehe
  sanacija zamakanja ravne strehe
  klasične ravne strehe
  izolirane ravne strehe
  dodatna izolacija ravne strehe
  strešna kritina za ravno streho
  ravna zelena streha
  izvedba ravne strehe
  izvajalec ravnih streh
 • Ravne strehe Ajdovščina
 • Ravne strehe Bled
 • Ravne strehe Bovec
 • Ravne strehe Celje
 • Ravne strehe Črna na Koroškem
 • Ravne strehe Črnomelj
 • Ravne strehe Domžale
 • Ravne strehe Gornja Radgona
 • Ravne strehe Gornji Grad
 • Ravne strehe Hrastnik
 • Ravne strehe Ilirska Bistrica
 • Ravne strehe Izola
 • Ravne strehe Jesenice
 • Ravne strehe Kamnik
 • Ravne strehe Kidričevo
 • Ravne strehe Kobarid
 • Ravne strehe Kočevje
 • Ravne strehe Koper
 • Ravne strehe Kranj
 • Ravne strehe Kranjska Gora
 • Ravne strehe Krško
 • Ravne strehe Laško
 • Ravne strehe Lendava
 • Ravne strehe Litija
 • Ravne strehe Ljubljana
 • Ravne strehe Ljutomer
 • Ravne strehe Maribor
 • Ravne strehe Metlika
 • Ravne strehe Mojstrana
 • Ravne strehe Mozirje
 • Ravne strehe Murska Sobota
 • Ravne strehe Nova Gorica
 • Ravne strehe Novo mesto
 • Ravne strehe Ormož
 • Ravne strehe Piran - Pirano
 • Ravne strehe Pivka
 • Ravne strehe Portorož
 • Ravne strehe Postojna
 • Ravne strehe Ptuj
 • Ravne strehe Radeče
 • Ravne strehe Radenci
 • Ravne strehe Radovljica
 • Ravne strehe Ravne Na Koroškem
 • Ravne strehe Ribnica
 • Ravne strehe Rogaška Slatina
 • Ravne strehe Sevnica
 • Ravne strehe Sežana
 • Ravne strehe Škofja Loka
 • Ravne strehe Slovenj Gradec
 • Ravne strehe Slovenska Bistrica
 • Ravne strehe Slovenske Konjice
 • Ravne strehe Šoštanj
 • Ravne strehe Štore
 • Ravne strehe Tolmin
 • Ravne strehe Trbovlje
 • Ravne strehe Tržič
 • Ravne strehe Trzin
 • Ravne strehe Velenje
 • Ravne strehe Vipava
 • Ravne strehe Vojnik
 • Ravne strehe Vransko
 • Ravne strehe Vrhnika
 • Ravne strehe Žalec
 • Ravne strehe Zreče
 • Ravne strehe Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane