Za področje

  Idejna zasnova (IDZ)

  Članek je koristil že 8857+ uporabnikom
  Idejna zasnova (IDZ) gradbenega objekta je sestavni del oz. priloga predinvesticijske zasnove. Je prvi del sestava projektne dokumentacije. Idejno zasnovo izdela oz. naroči investitor vzporedno z izdelavo predinvesticijske zasnove oz. kadar le-te ne izdela, se idejna zasnova lahko pripravi tudi samostojno.
  Strokovni članek 8857
  idejna zasnova
  Imamo kar 499 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant:

  1. Kaj je idejna zasnova?

  Idejna zasnova je prvi načrt, ki ga boste potrebovali pri gradnji hiši in ki mu krajše rečemo kar IDZ. Idejna zasnova je hitra zasnova hiše, kjer se definira podoba hiša, določi se materiale in grobo oriše konstrukcijski sistem, predvsem pa se vzpostavi tlorisna organizacija hiše. IDZ sestoji iz grobih načrtov posameznih nadstropij brez definiranih konstrukcijskih slojev, kot ali preračunov, poleg tega pa idejna zasnova običajno vsebuje tudi veliko skic, vizualizacij in referenc, zato da si stranka lažje predstavlja, kaj je ideja hiše in kako bo izgledala. 

  2. Kaj vsebuje idejna zasnova

  2.1 IDZ zajema popis obstoječega stanja

  Idejna zasnova obsega popis zemljiških parcel predvidene gradnje, navedbo veljavnega prostorskega akta, opis obstoječega in predvidenega stanja. Tekstualni del opisa obstoječega stanja prav tako zahteva navedbo vseh arhitektonskih ovir, propadajočih objektov, potrebnih rušitve, drevja in drugega rastlinja, ki se bo moralo zavoljo gradnje posekati in podobno. Prav tako je dobrodošlo, če idejna zasnova vsebuje kratek opis kvalitet obstoječega prostora, npr. kam so orientirani najlepši pogledi, kateri deli parcele so izdatno osvetljeni, kjer se nahaja kakšno lepo drevo ... Vse to bo arhitektu pomagalo pri projektiranju. 
  Arhitektu bo v veliko pomoč, če mu boste izročili vaš popis obstoječega stanja, saj parcelo poznate veliko bolje, kot jo pozna on. V vsakem primeru pa se mora pred pričetkom dela zglasiti na parceli in stanje dokumentirati tudi sam. 

  2.2 Idejna zasnova vsebuje fotodokumentacijo

  Pomembno je, da pred pričetkom del obstoječe stanje izdatno fotografiramo. Najsi bo to prazna parcela ali pa stara hiša, ki jo želimo dozidati ali sanirati, vedno je dobro vedeti, kako je parcela izgleda pred posegi. To je pomembno tudi v primeru morebitnih sporov s sosedi in za primerjavo uspešnosti stanja prej in potem. Nenazadnje pa je kakšno fotografijo obstoječega stanja dobro ohraniti kot spomin.

  Fotodokumentacijo običajno pripravi arhitekt, zadolžen za IDZ, saj si bo s fotografijami okolice pomagal pri načrtovanju; lahko bo npr. pogledal, kje na parceli so najlepši pogledi in to upošteval pri načrtovanju hiše. 

  2.3 Idejna zasnova skozi skice

  Arhitekt bo hišo v fazi IDZ najprej snoval na podlagi številnih skic, ki bodo dobro dokumentirale razvoj dizajna od začetnih idej pa vse do finalne verzije, ki jo bo predstavil naročniku. Vedno je dobro videti vse pretekle faze in opuščene odločitve, ki so vodile do končne verzije. Na podlagi tega bolje razumemo, zakaj je hiša pred nami točno takšna, kakršna je. Idejna zasnova zato običajno sestoji iz vsaj nekaj skic, ki kažejo na razvoj ideje skozi čas. 

  2.4 IDZ načrti

  Idejna zasnova običajno vsebuje naslednje grafične prikaze oziroma načrte: tloris situacije v merilu 1:500 ali 1:200 (odvisno od velikosti parcele) ter karakteristične IDZ načrte arhitekture. Pod slednje prištevamo tloris vseh etaž v merilu 1:100 ali 1:50 in vsaj en tipičen prerez skozi objekt.
   
  Tloris situacije nam pokaže umestitev objekta na zemljišče z razvidnimi osnovnimi gabariti in odmiki od parcelnih mej. Pomemben je zato, da si znamo predstavljati, kje bo objekt stal in kako lahko glede na njegovo umestitev na parcelo organiziramo dostope, poglede in zunanji prostor. 
   
  Idejna zasnova kot omenjeno vsebuje tudi karakteristične načrte arhitekture. Ti pa niso kotirani in nimajo napisanih kvadratur posameznih sob! Sem spadajo tlorisi vseh etaž (če je več istih etaž, zadostuje IDZ tloris tipične etaže), ki v grobem predstavijo tlorisno razporeditev prostorov, kako so povezani eden z drugim in z zunanjim prostorom, proti katerim smerem neba so orientirani ... Idejna zasnova običajno vsebuje tlorise z vrisanim pohištvom, zato da si lažje predstavljamo velikost in namembnost prostorov. 
   
  Poleg tlorisov vsebuje idejna zasnova vsaj en tipičen prerez skozi objekt (bolje dva), ki ponazorita višinske gabarite hiše. Število potrebnih prerezov je odvisno od vertikalne kompleksnosti objekta. 

  2.5 Ključne za IDZ so vizualizacije

  Danes vsebuje vsaka idejna zasnova kopico 3D vizualizacij, ki realistično prikažejo izgled hiše in so naročniku v veliko pomoč pri razumevanju objektu. Vizualizacije ne pokažejo samo videza hiše, pač pa tudi njeno navezavo na okolico, v grobem pa definirajo tudi njeno materialnost. 
   
  IDZ
  Idejna zasnova vsebuje vizualizacije, ki so danes že tako realistične, da jih je težko ločiti od fotografije. 

  3. Izdelava IDZ - ja

  3.1 Kdo izdela IDZ?

  Idejno zasnovo lahko izdela investitor oz. projektant po njegovem naročilu v različnih variantah. Načrti idejne zasnove so izdelani v merilih, ki zagotavljajo celoviti pregled podanih rešitev.

  3.2 Idejna zasnova zahteva tesno sodelovanje

  Da je idejna zasnova izdelana skladno z zahtevami prostorskih aktov na eni strani in z željami investitorja (naročnika) na drugi strani, je izjemno pomembno sodelovanje med projektantom in naročnikom že v tej fazi graditve objekta. Investitor mora jsno povedati, kaj so njegove bivanjske prioritete, koliko kakšnih sob želi, kakšno kvadraturo potrebuje in podobno. 

  3.3 IDZ in prostorski akti

  Dober arhitekt bo prostorske akte upošteval in naštudiral že v fazi IDZ. Ti lahko namreč poglavitno vplivajo na umestitev in podobo hiše. Primer: v veliko slovenskih mestih je zahtevana dvokapnica. Ta podatek je ključen, saj bi bila idejna zasnova, ki bi predvidevala hišo z ravno streho, popolnoma neustrezna in neizvedljiva. Arhitekt bi torej po nepotrebnem zapravil svoj čas.

  Ker lahko zakonske "malenkosti" porušijo celotno podobo hiše, se bo vsak dober arhitekt o prostorskih aktih in zakonih pozanimal že v fazi IDZ.

  Drugi primer: vsaka pracela ima v lokacijski informaciji navedene zahtevane odmike od sosedove parcele. Če se arhitekt o tem ne bi pozanimal že v fazi IDZ, bi lahko zasnoval prevelik objekt, ki ga skladno z zakonom investitor ne bi smel zgraditi. 

  4. IDZ vs IDP

  Poglavitna razlika med IDZ-jem in IDP-jem (idejnim projektom) je stopnja dodelanosti projekta. IDP za razliko od IDZ vsebuje kotirane tlorise z osnovnimi dimenzijami, definirane in določene materiale, definiran konstrukcijski sistem (npr. leseni nosilci s kritino iz valovite pločevine - a brez vseh sestavnih slojev objekta, kot so hidroizolacija itd.), prav tako pa vsebuje podatke o konkretni materialnosti hiše. Splošen izgled, gabariti, tlorisi in prerez idejnega projekta se od idejne zasnove ne razlikujejo bistveno, običajno so skladno s strankinimi željami in razvojem projekta le bolj dodelani. Nadgrajena in podrobneje definirana idejna zasnova, ki vsebuje tudi osnovne numerične podatke, je torej idejni projekt. 

  Idejna zasnova
  Strošek za IDZ močno variira - razlike so lahko tudi do 5x! 

  5. Soglasodajalci za IDZ

  Idejna zasnova lahko vsebuje grafične prikaze in opise nameravane gradnje, na podlagi katerih pristojni soglasodajalci navedejo projektne pogoje oz. dajo soglasja za priključitev, četudi je to običajno stvar kasnejših projektov (IDP ali DGD). Vloge za določitev projektnih pogojev vlaga investitor ali običajno po njegovem pooblastilu projektant. Pristojni soglasodajalci, ki sodelujejo pri gradnji stavb že v času izdelave projekta idejne zasnove, so soglasodajalci za komunalne priključke, soglasodajalci za odvzem energije, soglasodajalci za prometne priključke in izveze ter državni soglasodajalci.

  6. Koliko stane idejna zasnova?

  Koliko vas bo stala idejna zasnova, je težko napovedati. Cena za IDZ je v prvi vrsti odvisna od projektanta, pri čemer se cene za IDZ pri enih in drugih lahko razlikujejo tudi do 3 in več krat. Nekateri projektanti se idejni zasnovi posvetijo zelo podrobno in ji namenijo tudi po mesec, dva, saj želijo, da je idejna zasnova produkt posebne arhitekturne ideje in zgodbe. Takšen pristop je edinstven, zanj pa se odločijo predvsem tiste stranke, ki si želijo unikatno hišo.

  Mnogi arhitekti pripravijo celo več idejnih zasnov, tako da lahko stranka izbira med več možnostmi. Predstavljajte si, koliko časa bo idejna zasnova arhitektu vzela v tem primeru!

  Drugi projektanti imajo pravi IDZ katalog, med katerimi skupaj s stranko izberejo tisto idejno zasnovo, ki kar najbolje dosega vse zahteve, nato pa jo kvečjemu zgolj nekoliko prilagodijo glede na zahteve terena, podnebja, prostorskih aktov in želje stranke. 

  Idejna zasnova za enodružinsko hišo lahko stane samo 1000 eur, po drugi strani pa lahko zanjo odštejete tudi vse do 5000 in več eur. 

   
   
  Strokovni članek 8857
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 499 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  MojMojster
  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 499 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant:

  Brezplačno povpraševanje
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  Brez provizij
  Imamo kar 499 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant
  10
  1

  Pinger, svetovanje in inženiring, Urban Pinter s.p.


  10
  1

  GIOM David Matko s.p.


  9.4
  1

  Hiša arhitekture Gregor Petrovič s.p.


  8.9
  0

  DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.


  Iščete izvajalce, ponudbo za področje PROJEKTIRANJE, PROJEKTANT?

 • Projektiranje, projektant Ljubljana
 • Projektiranje, projektant Maribor
 • Projektiranje, projektant Celje
 • Projektiranje, projektant Koper
 • Projektiranje, projektant Kranj
 • Projektiranje, projektant Ajdovščina
 • Projektiranje, projektant Bled
 • Projektiranje, projektant Bovec
 • Projektiranje, projektant Črna na Koroškem
 • Projektiranje, projektant Črnomelj
 • Projektiranje, projektant Domžale
 • Projektiranje, projektant Gornja Radgona
 • Projektiranje, projektant Gornji Grad
 • Projektiranje, projektant Hrastnik
 • Projektiranje, projektant Ilirska Bistrica
 • Projektiranje, projektant Izola
 • Projektiranje, projektant Jesenice
 • Projektiranje, projektant Kamnik
 • Projektiranje, projektant Kidričevo
 • Projektiranje, projektant Kobarid
 • Projektiranje, projektant Kočevje
 • Projektiranje, projektant Kranjska Gora
 • Projektiranje, projektant Krško
 • Projektiranje, projektant Laško
 • Projektiranje, projektant Lendava
 • Projektiranje, projektant Litija
 • Projektiranje, projektant Ljutomer
 • Projektiranje, projektant Metlika
 • Projektiranje, projektant Mojstrana
 • Projektiranje, projektant Mozirje
 • Projektiranje, projektant Murska Sobota
 • Projektiranje, projektant Nova Gorica
 • Projektiranje, projektant Novo mesto
 • Projektiranje, projektant Ormož
 • Projektiranje, projektant Piran - Pirano
 • Projektiranje, projektant Pivka
 • Projektiranje, projektant Portorož
 • Projektiranje, projektant Postojna
 • Projektiranje, projektant Ptuj
 • Projektiranje, projektant Radeče
 • Projektiranje, projektant Radenci
 • Projektiranje, projektant Radovljica
 • Projektiranje, projektant Ravne Na Koroškem
 • Projektiranje, projektant Ribnica
 • Projektiranje, projektant Rogaška Slatina
 • Projektiranje, projektant Sevnica
 • Projektiranje, projektant Sežana
 • Projektiranje, projektant Škofja Loka
 • Projektiranje, projektant Slovenj Gradec
 • Projektiranje, projektant Slovenska Bistrica
 • Projektiranje, projektant Slovenske Konjice
 • Projektiranje, projektant Šoštanj
 • Projektiranje, projektant Štore
 • Projektiranje, projektant Tolmin
 • Projektiranje, projektant Trbovlje
 • Projektiranje, projektant Tržič
 • Projektiranje, projektant Trzin
 • Projektiranje, projektant Velenje
 • Projektiranje, projektant Vipava
 • Projektiranje, projektant Vojnik
 • Projektiranje, projektant Vransko
 • Projektiranje, projektant Vrhnika
 • Projektiranje, projektant Žalec
 • Projektiranje, projektant Zreče
 • Projektiranje, projektant Žužemberk
 • Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane