Za področje

  Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za podporni zid?

  Članek je koristil že 45808+ uporabnikom
  Po zakonu o graditvi objektov so objekti v uredbi glede na zahtevnost gradnje razvrščeni v naslednje štiri skupine: zahtevni objekti, manj zahtevni objekti, nezahtevni objekti in enostavni objekti. V uredbi je poleg razvrščenosti opisano tudi vzdrževanje posameznih skupin objektov. Podporni zid se v nekaterih primerih uvršča med nezahtevne objekte, spet drugič med enostavne objekte. Kaj točno so nezahtevni in enostavni objekti, kdaj je potrebno gradbeno dovoljenje za podporni zid in kaj mora vsebovati gradbeno dovoljenje, si preberite v nadaljevanju članka.
  Strokovni članek 45808
  priljubljen
  Za podporni zid je gradbeno dovoljenje potrebno le v primeru, ko je le ta višji od 0,5 m
  Imamo kar 977 izvajalcev za področje Podporni zidovi:

  1. NEZAHTEVNI OBJEKTI
  Nezahtevni objekti so konstrukcijsko manj zahtevni objekti, med katere prištevamo garažo, drvarnico, pokrito skladišče, zimski vrt in podobne objekte velikosti do 50 m2; ograje višine med 2 in 3 m; podporni zid z ograjo z višinsko razliko med zemljiščema do 1,5 m; malo komunalno čistilno napravo zmogljivosti od 50 do 200 PE; nepretočno greznico od 30-50 m3 in druge podobne objekte. Za gradnjo nezahtevnega objekta, po trenutno veljavnem zakonu, potrebujemo gradbeno dovoljenje. Za gradnjo nezahtevnega objekta se gradbeno dovoljenje pridobi po skrajšanem postopku.

  2. ENOSTAVNI OBJEKTI
  Enostavni objekti so konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja in niso namenjeni bivanju in obenem ne vplivajo na okolje. Med enostavne objekte prištevamo lopo, uto, nadstrešek, manjšo drvarnico, manjši zimski vrt, vetrolov in podobne objekte velikosti do vključno 20 m2; ograjo do višine 2 m, podporni zid z ograjo z višinsko razliko med zemljiščema do 0,5 m, malo komunalno čistilno napravo zmogljivosti do 50 PE, nepretočno greznico do vključno 30 m3 in druge podobne objekte. Po trenutno veljavnem zakonu, gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnega objekta ne potrebujemo, kljub temu pa mora biti gradbeni objekt v prostor umeščen v skladu s prostorskim aktom.

  3. POTREBUJEM GRADBENO DOVOLJENJE ZA PODPORNI ZID?
  Podporni zid je v uredbi o razvrstitvi objektov glede na zahtevnost gradnje definiran kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečujue zdrs oz. premik zemlje. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid.

  V primeru, da je višina podpornega zidu med 0,5 in 1,5 m (višinska razlika med zemljiščema do 1,5 m), uvrščamo podporni zid med nezahtevne gradbene objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po skrajšanem oz. poenostavljenem postopku.

  V primeru, ko pa je višina podpornega zidu do 0,5 m (višinska razlika med zemljiščema do 0,5 m), se podporni zid uvršča med enostavne gradbene objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

  Če pa je podporni zid višji od 1,5 m, spada v skupino manj zahtevnih objektov, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje z ustreznimi projekti, enako kot za gradnjo hiše. Pomemben je predvsem statični izračun in izračun debeline zidu z načrtom armature, da podporni zid zdrži obremenitvam zemlje.

  Katere priloge je potrebno dodati  h gradbenemu dovoljenju?
  Za gradnjo nezahtevnega objekta se torej pridobi gradbeno dovoljenje po skrajšanem postopku. Investitor na upravni enoti vloži izpolnjen obrazec, določen s Pravilnikom o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Obrazec lahko izpolni investitor ali lastnik zemljišča, brez prisotnosti pooblaščenega gradbenega inženirja.

  Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta (podporni zid višine od 0,5  do 1,5 m) je potrebno priložiti tlorise, značilne prereze, poglede oz. oblikovanje objekta in terena; prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu v merilu 1 : 500 ali 1 : 1000, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč; soglasja pristojnih soglasodajalcev, če se gradi v območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste, plinovod, električno omrežje) ali varovalnih območij (kulturna dediščina, naravovarstveno območje) ali soglasje lastnikov sosednjih zemljišč, glede na lego in vrsto objekta ter prostorski akt in dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

  V prilogi si lahko pogledate zakon o klasifikaciji objektov glede na zahtevnost gradnje.

  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/112171
  Strokovni članek 45808
  Avtor: Mojmojster

  Kako so Vam koristile te informacije?


  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Podporni zidovi?

  Imamo kar 977 izvajalcev za področje Podporni zidovi:

  Brezplačno povpraševanje
  Izbor podjetij, ocene strank
  Brez provizij
  Imamo kar 977 izvajalcev za področje Podporni zidovi
  8.5
  17

  GRADTON, storitve d.o.o.


  8.8
  0

  SVATNAR, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.


  10
  1

  Mersid Avdic s.p


  9.9
  32

  ADROVIĆ & CO, d.n.o., Kamnik


  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane