Za področje
  https://skleni.triglav.si/isklepanje/dom/dom_zavarovanje?utm_campaign=dom&utm_medium=banner&utm_source=moj-mojster&utm_term=affiliate

  Vse, kar morate vedeti, preden se odločite za sončno elektrarno

  Članek je koristil že 2681+ uporabnikom
  Uporaba sončne energije je v zadnjih letih tudi v Sloveniji pomembna tema. Kljub temu da gre za danes vodilno tehnologijo proizvodnje čiste energije, pa je še vedno veliko vprašanj v zvezi z vgradnjo sončnih elektrarn. Koliko stane sončna elektrarna? Koliko prihrankov omogoča? Potrebujemo hranilnik električne energije? Na kakšno streho jo lahko namestimo?... Odgovarjamo na vprašanja, ki se pojavljajo ob prvi ideji za sončno elektrarno, pa vse do tega, kaj je treba upoštevati pri izbiri in izvedbi sončne elektrarne. Predvsem pa odgovarjamo na to, zakaj se vgradnja sončne elektrarne izplača.
  Strokovni članek 2681
  soncne elektrarne
  Imamo kar 292 izvajalcev za področje Sončne elektrarne:

  Vedno več ljudi se odloča za neodvisnost od nihajočih cen električne energije. Delno tudi zahvaljujoč naložbam Eko sklada, se stroški vgradnje sončnih elektrarn vsako leto nižajo. Namestitev sončne elektrarne na vašem domu je lahko pametna naložba iz več razlogov, vključno s pomembno nižjimi stroški za elektriko in okoljskimi koristmi. Čeprav ni ene rešitve, ki bi ustrezala vsem, je tu nekaj informacij, ki vam lahko pomagajo ugotoviti, kaj je za vas najboljše. 

  1. Zakaj izbrati sončno elektrarno?

  Sončna elektrarna je investicija, ki se povrne v cca. 7 do 8 letih, po tem času pa praktično nimate več stroškov za električno energijo in s tem postanete neodvisni od nihanja cen električne energije. Vgradnja sončne elektrarne je strateška usmeritev države, zato ta za nakup sončne elektrarne omogoča subvencijo. Za sončno elektrarno so na voljo tudi ugodni krediti s subvencionirano obrestno mero, kar pomeni, da investicijo lahko odplačujete s prihranki pri stroških električne energije.

  izracun.jpg
  Sončna elektrarna je investicija, ki se povrne v cca. 7 do 8 letih.

  2. Kakšne vrste sončnih elektrarn poznamo?

  Sončne elektrarne delimo na omrežne, otočne (samostojne) ter na hibridne sončne elektrarne.

  2.1 Omrežne sončne elektrarne

  So povezane z javnim električnim omrežjem. Elektriko oddajajo v omrežje ter jo iz omrežja tudi prejemajo. Država s subvencijami podpira proizvodnjo elektrike v sončnih elektrarnah, saj se s tem zmanjšujeta odvisnost od fosilnih goriv ter izpust CO2 v ozračje. Klasične sončne elektrarne praviloma ne zagotavljajo elektrike za lastno oskrbo v primeru izpada, razen če vključujejo tudi hranilnike električne energije.  

  2.2 Otočne sončne elektrarne

  Samostojne sončne elektrarne so samozadostne in niso povezane z javnim električnim omrežjem. Osnovane so na akumulatorjih oz. baterijah, v katerih se shranjuje višek proizvedene električne energije. Otočne sončne elektrarne se običajno uporablja za: vikende, navtiko, caravaning, solarne pastirje, solarne ulične svetilke, podporo komunikacijam itd.

  2.3 Hibridne sončne elektrarne

  Hibridna sončna elektrarna proizvaja elektriko za lastno rabo, manke pa jemlje iz omrežja, V primeru ustvarjanja presežkov elektrike le-to lahko oddaja v omrežje. 

  3. Ali izbrati sončno elektrarno s hranilnikom ali brez?

  Sončna elektrarna zgrajena s hranilnikom električne energije ima vrsto prednosti pred klasično - net metering - elektrarno:

  • z upoštevanjem subvencije Eko sklada, ki se prioritetno dodeljuje sončnim elektrarnam z baterijami, se elektrarna s hranilnikom cenovno zelo približa klasični elektrarni
  • v primeru izpada elektrike bo na razpolago elektrika shranjena v bateriji, s katero se napajajo prednostni porabniki
  • v primeru izpada elektrike bo sončna elektrarna delovala še naprej, klasična sončna elektrarna pa ne
  hranilniki.jpg
  Sončna elektrarna zgrajena s hranilnikom električne energije ima vrsto prednosti pred klasično.

  4. Kakšno moč sončne elektrarne potrebujem?

  Trenutno je za male potrošnike električne energije na voljo program za vgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo. Na koncu leta se poračunata porabljena elektrika iz omrežja in iz sončne elektrarne pridobljena energija. Če ste porabili več, kot je proizvedla sončna elektrarna, potem elektriko doplačate. Če pa je sončna elektrarna proizvedla več elektrike, kot ste jo porabili, potem viška ne dobite plačanega. Zato je smiselno vgraditi sončno elektrarno, ki je tako močna, da pokrije predvsem vaše potrebe po električni energiji brez viškov.

  Izračun letne porabe električne energije - če v bližnji prihodnosti nimate namena vgradnje dodatnih električnih potrošnikov seštejete zadnjih 12 položnic za električno energijo. Seštevek je letna porabljena električna energija v kWh. Če pa imate namen vgraditi dodatne električne potrošnike (toplotno črpalko, električni avto, IR ogrevanje, električne radiatorje, klimatske naprave, savno itd.), potem je treba k trenutni letni porabi prišteti še te vrednosti.

  5. Kam se običajno montirajo fotonapetostni moduli sončne elektrarne?

  Sončne celice lahko namestimo na marsikatero razpoložljivo mesto, so pa pri tem določene omejitve, ki jih moramo upoštevati, če želimo imeti učinkovito sončno elektrarno in si hitro povrniti investicijo.

  • montaža fotonapetostnih modulov se praviloma izvede na streho objekta, v katerem je nameščen števec porabe električne energije
  • usmeritev strehe naj bo proti jugu, pri ostalih smereh moramo upoštevati, da potrebujemo več modulov za enako moč. Usmeritev proti severu ni primerna, ker je čas sončnega obsevanja na tej strani zelo kratek 
  • sončna elektrarna naj bo nameščena na strehi stanovanjskega objekta. Namestitev na strehah drugih pomožnih oz. gospodarskih objektov (garaža, nadstrešek, kozolec, delavnica) je možna, vendar se stopnja DDV poveča iz 9,5 na 22 odstotkov
  • namestitev sončne elektrarne na talnih površinah je možna, vendar ni subvencionirana, hkrati pa se obračuna po višji stopnji DDV
  • uporabna površina objekta ne sme presegati 250 m2 v primeru enostanovanjske stavbe ali 120 m2 v primeru večstanovanjske stavbe

  Ustreznost objekta za namestitev naprave za samooskrbo preveri ponudnik na ogledu. 

  soncni-paneli.jpg
  Montaža fotonapetostnih modulov se praviloma izvede na streho objekta, v katerem je nameščen števec porabe električne energije.

  6. Kako lokacija objekta, naklon in usmeritev strehe vplivajo na količino električne energije, ki jo proizvede sončna elektrarna? 

  Največji izkoristek sončne elektrarne dobimo, kadar sonce na sončne celice sije pod kotom 90 stopinj

  Optimalna usmeritev strehe je proti jugu, naklon strehe pa cca. 35 stopinj. To je idealna lega za poletni čas, ko je čas obsevanja največji in ko je tudi moč sončnega obsevanja največja. V poletnih mesecih (od aprila do konca avgusta) pridobimo največ električne energije. Ker pa večina streh obstoječih objektov nima povsem idealne lege strehe, je treba izračunati, koliko električne energije lahko na dani strehi pridobimo iz 1 kW instalirane moči modulov.

  7. Ali so v Sloveniji vse regije primerne za izgradnjo sončne elektrarne?

  V Sloveniji je osončenje v vseh regijah zadostno, razlike med posameznimi regijami pa so majhne (primer: razlika v letni osončenosti med Ljubljano in Portorožem je manj kot 10 %).

  8. Kakšno površino strehe potrebujem za namestitev sončne elektrarne?

  Površina, ki jo zavzamejo fotonapetostni paneli na strehi objekta, je odvisna od pretekle oz. predvidene letne porabe električne energije (kWh) posameznega odjemalca. Višja kot je poraba, večjo površino bo samooskrbna elektrarna zavzela na strehi, da bo pokrila vse energetske potrebe odjemalca. Najmanjša priporočena površina strehe namenjene elektrarni je od 31 m2 dalje za gospodinjstva z najnižjo letno porabo električne energije.

  soncni-paneli.jpg
  Površina, ki jo zavzamejo fotonapetostni paneli na strehi objekta, je odvisna od pretekle oz. predvidene letne porabe električne energije (kWh) posameznega odjemalca

  9. Katera vrsta strešne kritine in kakšne vrste strehe so primerne za montažo sončne elektrarne?

  Sončne celice oz. fotonapetostne panele je mogoče montirati na vse vrste kritin (opečne strešnike, pločevino, tegolo, korce, bitumenske folije ...), različne vrste streh (dvokapnica, enokapnica, ravna streha ...) in ostrešij (leseno, jekleno, betonsko ...). 

  10. Ali montaža fotonapetostnih modulov vpliva na garancijsko dobo strešne kritine?

  Montaža sončne elektrarne ne poškoduje strehe in tako tudi ne vpliva na garancijsko dobo strešne kritine, če montažo izvedejo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Poleg tega izvajalec običajno jamči za nepropustnost strehe na stikih z nosilno konstrukcijo naprave. 

  11. Ali je pred izgradnjo sončne elektrarne treba zamenjati strešno kritino in/ali obnoviti ostrešje?

  Zamenjava strešne kritine in/ali obnovitev ostrešja ni pogoj za izgradnjo sončne elektrarne, je pa vsekakor smiselna v primerih starejše kritine in/ali ostrešja, saj bo sončna elektrarna ostala na strehi dolgoročno. 

  12. Kakšen je postopek izgradnje sončne elektrarne?

  Ponudniki sončne elektrarne običajno izgradnjo opravijo »na ključ«, kar pomeni, da poskrbijo za vse od začetnega svetovanja do končne montaže. 

  Koraki do sončne elektrarne:

  1. izbrani ponudnik sončne elektrarne opravi ogled objekta in z vami definira podrobnosti
  2. ponudnik pripravi ponudbo z vsemi detajli
  3. potrdite ponudbo
  4. priprava vlog in dokumentacije za pridobitev Elektro soglasja in subvencije (pripravi izbrani ponudnik)
  5. montaža sončne elektrarne
  6. priklop sončne elektrarne s strani upravljavca električnega omrežja
  7. ponudnik vas seznani z uporabo sončne elektrarne

  13. Koliko stane izgradnja mikro sončne elektrarne?

  Strošek izgradnje sončne elektrarne je odvisen od več dejavnikov. Ponudniki vam pripravijo informativni izračun na podlagi dveh ključnih podatkov: letne porabe električne energije na merilnem mestu (kWh) in vašega naslova (lokacije). Za občutek navajamo, da je cena izvedbe sončne elektrarne okrog 1000 € na kW moči elektrarne. Pri manjših (pod 11 kW) elektrarnah je lahko nekoliko več, pri večjih pa tudi manj. Cena je odvisna tudi od vrste strešne kritine, potrebne konstrukcije in zahtevnosti ter obsežnosti vseh ostalih del. 

  14. Kakšno subvencijo oz. subvencioniran kredit ponuja Ekosklad?

  Na voljo je subvencija v višini 180 €/ kW moči sončne elektrarne. V primeru sončne elektrarne z močjo 11,2 kW to znaša 2.016 EUR.

  Za izvedbo sončne elektrarne je preko Ekosklada na voljo tudi kredit z ugodno obrestno mero (trimesečni euribor + 1,3 odstotka). Najmanjši znesek kredita je 1500 EUR, najdaljša odplačilna doba kredita pa je 10 let.

  15. Doba vračanja investicije v sončno elektrarno?

  Vračilna doba je odvisna od stroška izgradnje, v povprečju pa znaša okrog 7,5 let (brez upoštevanja subvencije in glede na trenutne tržne razmere), pri čemer pa bo sončna elektrarna delovala 30 let in več. Sončna elektrarna se izplača prav vsem odjemalcem električne energije, še posebej večjim porabnikom. Stroški za elektriko se po izvedeni investiciji bistveno znižajo, tudi do 75 odstotkov.

  sistem.jpg
  Delovanje sončne elektrarne lahko priročno spremljamo preko internetne aplikacije.

  16. Vzdrževanje sončne elektrarne

  Sončna elektrarna ne zahteva posebnega vzdrževanja. Priporočljiv je pregled na vsaki 2 leti in po potrebi  čiščenje modulov (vsake 3-4 leta). To je priporočljivo še posebej v dolgih obdobjih brez dežja in na lokacijah, kjer je precej prahu.

  Delovanje sončne elektrarne lahko priročno spremljamo preko internetne aplikacije. Tam v nekaj sekundah dobimo informacijo o delovanju vseh elementov sončne elektrarne in lahko takoj odreagiramo, če se pojavijo kakšne napake. Na voljo so nam podatki o trenutni moči sončne elektrarne, o proizvedeni energiji (dnevni, tedenski, mesečni, letni in skupni energiji) kot tudi podatki o delovanju posamičnih modulov.

  17. Garancija, jamstva in zavarovanje sončne elektrarne

  Za posamezne elemente sončne elektrarne veljajo poleg osnovne garancije še različni časi garancij in jamstev (točni pogoji so navedeni v dokumentih posameznih proizvajalcev). Ne glede na navedene garancijske in jamstvene pogoje pa je smiselno zavarovanje sončne elektrarne za primere ekstremnih vremenskih pogojev.

   

  Strokovni članek 2681
  Avtor: Mojmojster

  Kako so Vam koristile te informacije?


  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Sončne elektrarne?

  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 292 izvajalcev za področje Sončne elektrarne:

  Brezplačno povpraševanje
  Izbor podjetij, ocene strank
  Brez provizij
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane