x

  Urejenost gradbišča

  Članek je koristil že 3656+ uporabnikom
  Čeprav gre za gradbena dela, kjer je na samem območju veliko umazanije, navrženega gradbenega materiala, skladišč, deponij, mehanizacije in podobnih stvari, je urejenost gradbišča prav tako pomembna, če ne drugega že zaradi varnosti vseh delavcev in sodelujočih oseb pri gradnji objekta. Katere so dejavnosti oz. ključne sestavine, da se gradbišče lahko smatra kot urejeno, si preberite v nadaljevanju.
  Strokovni članek 3656
  Vsako gradbišče mora biti zavarovano z ograjo in ustreznimi opozorilnimi tablami
  Imamo kar 260 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča:

  1. GRADBIŠČNA TABLA
  Pred pričetkom del na gradbišču, mora vsak investitor gradbišče označiti z gradbiščno tablo. Gradbiščna tabla mora biti postavljena na vidnem mesto, ob vhodu na gradbišče, kjer se izvaja bodisi novogradnja ali rekonstrukcija.

  V primeru, ko  gre za rušitev oz. odstranitev objekta, gradbiščne table ni potrebno postavljati. Gradbiščna tabla je prav tako nepotrebna v primeru gradnje objektov posebnega pomena za obrambo države, objekte na mejnih prehodih in pri objektih, ki so potrebni zaradi neposrednih naravnih ali drugih nesreč.

  Za gradbiščno tablo sta predpisani njena oblika in prav tako podatki na njej. Podatki, ki so potrebni na gradbiščni tabli si sledijo v naslednjem vrstnem redu: naziv in namen objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti objekta, nadomestna gradnja ali rušitev objekta); številka gradbenega dovoljenja, datum izdaje, naziv organa, ki je izdal dovoljenje, morebitne navedbe sprememb, dopolnil in podaljšanj; naziv in sedež oz. ime, priimek in naslov investitorja; naziv in sedež projektanta, ki je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdeluje projekt za izvedbo; naziv in sedež izvajalca gradnje in naziv in sedež nadzornika.

  V primeru gradnje zahtevnega objekta se poleg prej naštetih podatkov pripiše še naziv in sedež revidenta, ki je opravil revizijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter ime, priimek in naslov koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

  2. NAČRT ORGANIZACIJE IN UREDITVE GRADBIŠČA
  Načrt organizacije in ureditve gradbišča je naslednja pomembna zadeva v sklopu urejenosti gradbišča. Načrt ureditve za investitorja izdela glavni izvajalec del.

  Načrt organizacije gradbišča vsebuje podatke o območju, kjer se bo odvijala gradnja, parcelnih mejah, prostorih za začasne deponije materialov in drugih odpadkov, deponijah opreme in delovnih priprav, gradbiščnih provizorijih, kamor spadajo vodstvene pisarne, objekti za odmor in bivanje, garderobe, jedilnice, sanitarni objekti, prostori za prvo pomoč, laboratoriji in začasna skladišča. Na načrtu se pojavljajo še vsebina o namestitvi stalnih in začasnih gradbiščnih ograj in drugih zapor, kot so preusmeritev in zavarovanje prometa, namestitev prometnih in drugih znakov za razna obvestila in prepovedi dostopov in gibanja.

  Prav tako so navedene potrebne zunanje in notranje komunikacijske poti na gradbišču, prehodi, vhodi, dovozi, izhodi iz območja, priključki na javno cesto, predeli oz. območja za pripravo materiala, polizdelkov, sestavljanje opažev, odrov in ostalih konstrukcijskih elementov, robovi izkopov in nasipov, višinski gabariti, nevarna ali varovana območja, mesta priključkov na javno infrastrukturo kot so plinovod, vodovod, električno omrežje, telekomunikacije, zrak, toplovod ter razdelilna mesta na gradbišču s potekom stalnih razvodov za čas gradnje. Na načrtu organizacije in ureditve gradbišča je prikazan tudi potek montaže konstrukcij ali posameznih konstrukcijskih elementov, potek izkopov, delovnih in fasadnih odrov, podpornih konstrukcij, namestitev oz. razporeditev žerjavov, dvigal, zabijal, črpalk, betonarn, asfaltnih postrojenj, območja za zbiranje in začasno deponijo gradbenega materiala in drugih odpadkov, zaščitna območja za varovanje okolice ter nazadnje tudi ukrepi za varovanje zdravja in oseb na gradbišču v času gradnje ter ostale širše okolice.

  Obseg podatkov, ki so označeni na načrtu organizacije in ureditve gradbišča je odvisen od velikosti, predvidenega časa izvajanja del ter od zahtevnosti gradnje. V času izvedbe del je še en pogoj, in sicer vodenje dnevnika o izvajanju del – gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer, ko gre za gradnjo večjih objektov, saj je vodenje gradbenika dnevnika in knjige obračunskih izmer, pri gradnji v lastni režiji in nezahtevnih objektih, nepotrebno.

  3. VAROVANA OGRAJA GRADBIŠČA
  Vsako gradbišče je po zakonodaji potrebno pred pričetkom izvajanja del zavarovati, ne glede na to ali je za njega potreben načrt organizacije in ureditve ali sploh ne. Gradbišče se zavaruje z ograjo, s katero se prepreči fizični dostop do njega. V veliko primerih, se gradbišča zavarujejo z gradbenimi paneli, ki poleg dostopa preprečujejo tudi poglede na gradbišče. Za ograjo se največkrat uporablja armirana mreža, ki je pritrjena na količke. Najcenejša izmed vseh rešitev pa je posebna perforirana plastična folija, ki je največkrat v rdeči barvi in že od daleč opozarja na mesto gradnje. Perforirana plastična folija sicer ne more preprečiti fizičnega vdora na gradbišče, vsekakor pa prepreči in varuje posameznike v okolici, da le-ti ne bi pomotoma zašli na gradbišče in se poškodovali.

  4. KAZNI V PRIMERU KRŠITVE ZAKONOV
  V primeru, da je gradbišče označeno neprimerno in ni zavarovano in če to ugotovi gradbeni inšpektor ali druga za to usposobljena oseba na področju kršitev zakona, lahko izvajalec del plača kazen tudi do višine 10000€.

  Gradbišče mora biti ustrezno zavarovano tudi v primeru, ko se gradnje lotite sami, ob pomoči prijateljev, sosedov in drugih znancev, brez sodelovanja z gradbenih podjetjem. Če gradbišče ni urejeno, lahko plačate kazen v višini 700€.

  Hujši primer je, ko vas zalotijo pri gradnji določenega objekta brez gradbenega dovoljenja in ste obenem tudi pravna oseba. Takrat boste morali globoko seči v žep, saj se kazni vrtijo tudi do 35000€. Kazen za fizično osebo je v tem primeru milejša in znaša le okrog 500€.

  Zato je pomembno, da je gradbeni nadzornik, ki ga najame investitor, ves čas gradnje prisoten na gradbišču in da mu investitor zaupa. Državni gradbeni inšpektor se bo na gradbišču oglasil v primeru prijave, da se dela na gradbišču ne opravljajo pravilno oz. se gradi nekaj na nedovoljen način. Tovrstni gradbeni inšpektorji sicer nadzorujejo večja gradbišča in opravljajo kontrolo gradnje na bolj zahtevnejših objektih, kljub temu pa se na vsake toliko časa najde kak posameznik, ki prijavi nelegalno gradbeno delo soseda. Takrat lahko investitor pričakuje obisk gradbenega inšpektorja, pogostokrat pa se prijava izkaže za nepravilno. V zakonodaji obstaja tudi kazen za tako lažno prijavo, ki znaša približno 500€.

  Primer načrta ureditve prometnega režima v neposredni bližini gradbišča
  Primer načrta ureditve prometnega režima v neposredni bližini gradbišča


  spectacles-gray.png"/>Strokovni članek 3656
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 260 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE VODJA GRADNJE, VODJA GRADBIŠČA
  8.7
  0

  ŠTOLFA, gradbeno podjetje, d.o.o.

  Ivanji Grad 23, 6223 Komen
  8.7
  0

  PROGROS d.o.o.

  Vodnikova cesta 2, 1000 LJUBLJANA
  8.6
  0

  GISprom, Beno Arh, s.p.

  Nazorjeva ulica 6A, 1370 Logatec
  9.3
  0

  NAINO d.o.o.

  Bizeljska c. 80a, 8250 Brežice
  9.1
  0

  Arhitektonika d.o.o.

  Cesta v Podboršt 11A, 1231 Črnuče
  9.2
  0

  M4M INVEST d.o.o.

  Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana - Črnuče
  Imamo kar 260 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča:

  BREZPLAČNA STORITEV
  IŠČEMO LOKALNO
  BREZ PROVIZIJ
  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE VODJA GRADNJE, VODJA GRADBIŠČA?

  usklajevanje izvajalcev
  koordinacija izvajalcev
  varstvo pri delu
  finančni nadzor stroškov gradnje
  organizacija ponudb izvajalcev
  vodenje projektov
  gradbeni inženiring
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ajdovščina
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Bled
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Bovec
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Celje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Črna na Koroškem
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Črnomelj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Domžale
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Gornja Radgona
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Gornji Grad
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Hrastnik
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ilirska Bistrica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Izola
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Jesenice
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kamnik
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kidričevo
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kobarid
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kočevje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Koper
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kranj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kranjska Gora
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Krško
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Laško
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Lendava
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Litija
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ljubljana
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ljutomer
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Maribor
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Metlika
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Mojstrana
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Mozirje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Murska Sobota
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Nova Gorica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Novo mesto
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ormož
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Piran - Pirano
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Pivka
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Portorož
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Postojna
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ptuj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Radeče
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Radenci
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Radovljica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ravne Na Koroškem
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ribnica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Rogaška Slatina
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Sevnica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Sežana
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Škofja Loka
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Slovenj Gradec
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Slovenska Bistrica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Slovenske Konjice
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Šoštanj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Štore
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Tolmin
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Trbovlje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Tržič
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Trzin
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Velenje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vipava
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vojnik
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vransko
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vrhnika
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Žalec
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Zreče
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2020 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane