Za področje

  Ali je gradbeni nadzornik po ZGO obvezen?

  Članek je koristil že 5790+ uporabnikom
  Gradbeni nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki opravlja gradbeni nadzor. Po zakonu o graditvi objektov je gradbeni nadzor opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču. Nadzornik preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in nadzoruje kvaliteto izvedenih del, gradbeni proizvode, druge materiale, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.
  Strokovni članek 5790
  gradbeni nadzor
  Imamo kar 274 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča:

  1. Kdaj je gradbeni nadzor po ZGO obvezen?

  Po 85. Členu ZGO mora investitor zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču. Gradbenega nadzora ne potrebujete samo v primeru, ko gre za gradnjo enostavnih objektov. V nasprotnem primeru mora biti na gradbišču gradbeni nadzornik.

  2. Kdo je lahko po ZGO gradbeni nadzornik?

  2.1 Definicija iz ZGO

  Gradbeni nadzor lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za projektanta ali izvajalca, ki pa ne izvaja gradnje na istem objektu in ni odgovorni vodja del (30. Člen). Gradbeni nadzornik je lahko tudi investitor sam, če izpolnjuje pogoje, predpisane po ZGO, drugače pa investitor izbere gradbenega nadzornika.

  2.2 Gradnja v lastni režiji - ali po ZGO potrebujem gradbeni nadzor?

  Kratek odgovor se glasi: da, seveda. Nadzor je potrebno zagotoviti tudi nad gradnjo v lastni režiji (79. Člen). V tem primeru je nadzornik lahko vsak, izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje.

  2.2 Nevtralnost gradbenega nadzornika

  Pomembno je, da gradbeni nadzornik obenem ni tudi dobavitelj ali izvajalec, saj bi v tem primeru lahko prišlo do navzkrižja interesov. Gradbeni nadzornik prav tako ne sme biti v kakršni koli poslovnem ali sorodstvenem odnosu z izvajalci ali dobavitelji. Idealno je, da je čim bolj nevtralen, saj lahko sicer pride do navzkrižja interesov - gradbeni nadzornik skrbi za dobrobit nekoga drugega.

  3. ZGO: naloge gradbenega nadzornika

  Obseg del odgovornega nadzornika je določen po 88. členu. Nadzornik mora preverjati, če gradnja poteka v skladu z dokumentacijo, če se v PZI vnašajo morebitne spremembe, nastale med gradnjo in če se s spremembami strinjata tako projektant kot tudi investitor.

  Če pri gradnji nastanejo neskladja med projektom in izvedbo ali če kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora nadzornik o tem obvestiti tako gradbenega inšpektorja kot tudi investitorja in ugotovitve ter predloge, kako stanje popraviti, vpisati v gradbeni dnevnik. Podobno velja, če gradbeni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke.

  Po ZGO mora biti gradbeni nadzornik nevtralen.
  Po ZGO mora biti gradbeni nadzornik v nevtralnem odnosu z izvajalci in dobavitelji.

  4. Gradbeni nadzornik je drag - pa je res?

  4.1 Gradbeni nadzornik skrbi za skladnost objektov

  Večkrat lahko slišimo, da so gradbeni nadzorniki dragi in da predstavljajo le nepotreben (a zakonsko obvezen) strošek. Ta trditev je povsem napačna, saj morate na funkcijo gradbenega nadzora in gradbenega nadzornika gledati z drugačnega zornega kota. Dober gradbeni nadzornik bo natančno spremljal potek del in preverjal  skladnost poteka gradbenih del s projektno dokumentacijo. Ker je bilo na podlagi te dokumentacije pridobljeno gradbeno dovoljenje, so lahko odstopanja le minimalna. Prva funkcija gradbenega nadzornika je torej zagotavljanje skladnosti z gradbenim dovoljenjem. V nasprotnem lahko pride tako do nenamernih kot namernih napak in odstopanj, zaradi katerih objekt krši gradbeno dovoljenje in lahko postane nelegalen ali kasneje ne dobi uporabnega dovoljenja.

  4.2 Gradbeni nadzornik skrbi za porabo materiala - in ceno

  Druga naloga gradbenega nadzornika je, da pregleduje kakovost naročenih materialov in produktov, ki se bodo uporabili pri gradnji objekta. Po dogovoru z investitorjem lahko pregleda ponudbe različnih izvajalcev in presodi, ali svoje storitve obračunavajo pošteno. Gradbeni nadzornik prav tako preverja kakovost vgrajenih naprav. Na tak način vam zagotavlja poštene cene, kakovost izvedbe in materialov ter vam prihrani marsikatero nevšečnost, ki bi se lahko pojavila v prihodnosti.

  Čeprav gradbeni nadzornik res predstavlja dodaten strošek, vam dolgoročno gledano prihrani denar, čas in živce.

  4.3 Gradbeni nadzornik preverja pogodbe in garancije

  Po predhodnem dogovoru z investitorjem lahko gradbeni nadzornik prevzame tudi usklajevanje pogodb in preverjanje garancij. Lahko se zgodi, da vam kakšen izvajalec skuša podtakniti krajši rok za garancijo, kot vam pripada po zakonu, ali pa v pogodbi navaja nerealne roke izvedbe, načine plačila in podobno. Izkušeni gradbeni nadzornik bo takšne anomalije takoj opazil in vas o tem tudi obvestil. Tako vam bo ponovno prihranil denar, ki bi ga sicer plačali nepoštenemu izvajalcu ali prodajalcu artiklov in preplačali določeno storitev.

  4.4 Skrb za terminski plan

  Ena izmed poglavitnih nalog gradbenega nadzornika je, da skrbi za tekoči potek del in upoštevanje dogovorjenih rokov izvedbe. Gradbeni nadzornik mora biti seznanjen s terminskim planom in načrtovanim trajanjem posameznih gradbenih faz ter deli, ki se morajo v tem času opraviti. Investitorja lahko že na začetku opozori, če so pričakovani datumi zaključka posameznih gradbenih del nerealni oziroma iz kakršnih koli razlogov objektivno neizvedljivi. Prav tako ga lahko opozori, če ugotovi, da nekemu izvajalcu svojega dela zaradi lastne malomarnosti ne bo uspelo opraviti pravočasno - v tem primeru lahko investitor od izvajalca zahteva odškodnino za vsak dan zamude, če je tako določeno v pogodbi. Gradbeni nadzornik lahko investitorja prav tako obvesti, če izvajalec svoje delo opravlja površno, ker se na vsak način trudi loviti predpisane roke zaključka del. V tem primeru je investitor upravičen zahtevati popravke, če je delo resnično slabo izvedeno ali celo odstopa od projektantskih načrtov, pa ga lahko v celoti zavrne in zahteva novo storitev skladno z načrti.

  Gradbeni nadzornik skrbi za terminski plan in usklajuje izvajalce, investitorja pa obvešča o morebitnih zamudah.

  5. Cena za gradbeni nadzor

  Po pravilniku ZAPS-a (zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije) je cena za gradbeni nadzor približno 5 % vrednosti celotne projektne dokumentacije. Cene pa močno variirajo od izkušenj, zasedenosti in referenc gradbenega nadzornika. Zelo izkušen gradbeni nadzornik, ki je sodeloval na več velikih projektih, je lahko tudi 3 ali celo 4 x dražji od mlajšega, manj izkušenega. Ker enodružinske hiše ne spadajo med zahtevne gradnje, bi moral povprečno izkušen gradbeni nadzornik zadostovati.

  Vir: Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13).

   

     Strokovni članek 5790
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 274 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  MojMojster
  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 274 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča:

  Brezplačno povpraševanje
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  Brez provizij
  Imamo kar 274 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča
  10
  13

  Prodom biro d.o.o.


  9.8
  2

  DETAJLING d.o.o.


  9.1
  0

  VI - plan Pšeničnik Viktor s.p.


  9.7
  0

  Biro Biro d.o.o.


  Iščete izvajalce, ponudbo za področje VODJA GRADNJE, VODJA GRADBIŠČA?

 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ljubljana
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Maribor
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Celje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Koper
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kranj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ajdovščina
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Bled
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Bovec
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Črna na Koroškem
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Črnomelj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Domžale
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Gornja Radgona
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Gornji Grad
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Hrastnik
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ilirska Bistrica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Izola
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Jesenice
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kamnik
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kidričevo
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kobarid
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kočevje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kranjska Gora
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Krško
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Laško
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Lendava
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Litija
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ljutomer
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Metlika
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Mojstrana
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Mozirje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Murska Sobota
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Nova Gorica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Novo mesto
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ormož
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Piran - Pirano
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Pivka
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Portorož
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Postojna
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ptuj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Radeče
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Radenci
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Radovljica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ravne Na Koroškem
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ribnica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Rogaška Slatina
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Sevnica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Sežana
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Škofja Loka
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Slovenj Gradec
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Slovenska Bistrica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Slovenske Konjice
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Šoštanj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Štore
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Tolmin
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Trbovlje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Tržič
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Trzin
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Velenje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vipava
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vojnik
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vransko
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vrhnika
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Žalec
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Zreče
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Žužemberk
 • Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane