Za področje

  Izdelava komunalnih prikljuckov cena

  Kakšna je cena priklopa na komunalne priključke? Cena izdelave vodovodnega priključka za enodružinsko hišo z dobavo litoželeznega pokrova, vodomernega jaška, izdelavo navrtnega zasuna in pripadajočih del z rezanjem in sanacijo asfalta, znaša okoli 1600-2500 EUR/kpl. Za enodružinsko hišo pa znaša cena priklopa na javno kanalizacijo, skupaj z izvedbo hišne kanalizacije do javnega voda, izdelave priključka, nadzora komunalnega podjetja in takse, znaša okoli 2000-3500€/kpl.

  Komu zaupati izdelavo komunalnih priključkov? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim ponudnikom za izdelavo komunalnih priključkov v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

  Hitro povpraševanje - enostavno in brezplačno do dobrih mojstrov!
  Pošlji povpraševanje

  Cena za izdelavo vodovodnega priključka


  Cena za izdelavo vodovodnega priključka za hišo. Cena izdelave vodovodnega priključka za enodružinsko hišo. Cena za izdelavo vodovodnega priključka z dobavo litoželeznega pokrova, vodomernega jaška za dve merilni mesti, izdelava navrtnega zasuna in pripadajočih del z rezanjem in sanacijo asfalta. Cena vključije nadzor komunalnega podjetja. Cena ne vključuje takse.

  1920.00 €/kpl

  MINIMALNA CENA
  2640.00 €/kpl

  SREDNJA CENA
  3000.00 €/kpl

  NAJVIŠJA CENA
  Želim ponudbo izvajalcev

  Vodič po povprečnih cenah: Izdelava komunalnih prikljuckov (2024)

  vaša količina

  enota

  Okvirna cena

  vaša cena

  Izdelava priključka na kanalizacijo


  kpl

  €/kpl

  Okvirna cena
  Pošlji povpraševanje >

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Komunalni prispevek - vse kar morate vedeti 

  1. Komunalni priključki 

  1.1 Kaj so komunalni priključki. 

  Ko govorimo o komunalnih priključkih, govorimo o priključitvi na kanalizacijsko omrežje, plinovod, na vodovod in na elektriko. Preprosto povedano, komunalni priključki predstavljajo najbolj osnovno infrastrukturo hiše, zaradi katere lahko v njej normalno živite in funkcionirate. Brez komunalnih priključkov bi bila hiša praktično nevseljiva, saj ne bi mogli uporabljati stranišča in ne bi imeli tekoče vode ter elektrike. Komunalni priključki zato predstavljajo osnovno infrastrukturo vsake hiše. 

  1.2 Zemeljska dela za komunalne priključke  

  Za izvedbo komunalnih priključkov so potrebna zemeljska dela, ki omrežje pripeljejo neposredno do objekta. Ta dela se izvedejo še preden se gradnja hiše sploh prične, stroški del pa variirajo v odvisnosti od vrste prsti in njenih geoloških značilnosti. Če gre za skalnata tla, bo izkop zahteval več napora, bolje stroje in bo posledično tudi dražji. 

  Komunalni prispevek
  Komunalni prispevek je potrebno poravnati za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

  2. Komunalni prispevek 

  2.1 Kaj je komunalni prispevek? 

  Komunalni prispevek je strošek, ki ga boste morali plačati pristojni občini, v kateri boste gradili objekt. Komunalni prispevek predstavlja finančno nadomestilo, ki omogoča koriščenje in financira izgradnjo ter sanacije občinske komunalne infrastrukture, kamor spadajo kanalizacijsko omrežje, vodovodno in električno omrežje, plinovod in ceste. 

  2.2 Je komunalni prispevek nujen? 

  Ja, komunalni prispevek je nujno potrebno poravnati, če želimo dobiti gradbeno dovoljenje. Brez plačanega prispevka gradbenega dovoljenja namreč ni mogoče dobiti. Tudi če imate namen izvesti lastno infrastrukturo z lastno kanalizacijo, morate poravnati del komunalnega prispevka, saj boste še vedno koristili občinsko infrastrukturo, torej ceste, pločnike, avtobusne postaje, električno napeljavo, morda plinovod in podobno. 

  3. Koliko stane komunalni prispevek? 

  3.1 Komunalni prispevek je lahko zelo visok 

  Komunalni prispevek predstavlja enega izmed neproporcionalno visokih stroškov, ki jih boste morali plačati ob gradnji objekta. Večinoma presega celo strošek, ki ga boste odšteli za projektanta, torej za arhitekta. Komunalni prispevek torej ni mala malica, težko pa je podati splošno oceno, koliko stane, saj cena močno variira od lokacije in predvsem od občine do občine. Lahko nanese celo, da boste na isti lokaciji za isto veliko parcelo plačali precej več, kot je za komunalni prispevek plačal vaš sosed. Za podrobnejše cene za komunalni prispevek pa nadaljujte z branjem, saj smo poiskali podatke za nekatere slovenske občine. 

  3.2 Višina komunalnega prispevka 

  Na višino komunalnega prispevka poleg občin in specifik lokacije parcele vplivajo tudi križanja obstoječih komunalnih vodov in morebitna potreba po prekopavanju cest z namenom priključitve objekta na komunalno omrežje. Na podeželju se zna zgoditi, da bo komunalni prispevek nekoliko višji zaradi velike oddaljenosti od tras. 

  Splošna praksa nam hitro pokaže, da so komunalni prispevki sicer višji v mestih kot a podeželju. Ker se v Sloveniji komunalni prispevki popolnoma neracionalno razlikujejo od občine do občine, lahko rečemo, da se cena za priključitev načeloma giblje nekje med 2000 in 30000 EUR, kar je seveda izjemno in nerazumno velika razlika. 

  3.3 Razlike med občinami 

  Pomembno je poudariti, da so skoraj vse slovenske občine v zadnjih letih občutno podražile komunalni prispevek. Razlogov za to je več, predvsem pa se gre za to, da želijo nekatere občine ljudi s tem odvračati od priseljevanja v dotično občino. Občutne dvige smo tako lahko zaznali predvsem v slovenskih občinah ob Ljubljani, ki v zadnjih letih doživljajo več pritisk priseljencev, saj so cene nepremičnin v Ljubljani za večino enostavno previsoke. 

  V nadaljevanju navajamo vrednosti povprečnega komunalnega prispevka za slovenske občine v letu 2021: 

  Eden največjih komunalnih prispevkov je bilo v preteklem letu potrebno plačati v občini Izola, v povprečju pa je znašal vrtoglavih 28.500 EUR. Podobno vrtoglave cene so tudi drugod na obali. Tik ob boku Izoli sledijo občine v okolici Ljubljane in Ljubljana. Strošek za komunalni prispevek se v Ljubljani giblje med 20.000 in 25.000 EUR, v občinah ob Ljubljani pa med 15.000 in 20.000 EUR. Ostala veja slovenska mesta, npr. Kranj in Celje, za komunalni prispevek računajo okrog 10.000 – 14.000 EUR, zelo nizko mero za  komunalni prispevek pa je bilo potrebno plačati v Krškem. 

  3.4 Gradnja lastne komunalne infrastrukture 

  Če se odločite, da se ne boste priklopili na občinsko komunalno infrastrukturo, pač pa si jo boste raje zgradili sami, se bo znesek, ki bi ga odšteli za gradnjo, seveda odšteje. Še vedno pa morate plačati del komunalnega prispevka, saj boste še vedno uporabljali cestno omrežje, verjetno tudi elektriko ali pa vsaj tekočo vodo. 

  3.5 Kdaj plačam komunalni prispevek? 

  Po Zakonu o prostorskem načrtovanju se komunalni prispevek načeloma plača preden želi posamezniki zaprositi za gradbeno dovoljenje. Ta posameznik želi izkoriščati obstoječo komunalno infrastrukturo, prav tako pa se od njega zahteva financiranje stroškov gradnje in vzdrževanja občinske komunalne infrastrukture. Komunalni prispevek pa morate prav tako plačati tudi, če nameravate povečati priklopno moč.  

  Sicer pa načeloma obstajata dve različni možnosti, kdaj lahko poravnate komunalni prispevek. To lahko storite vnaprej, še preden zaprosite za pridobitev gradbenega dovoljenja, za kar se odloči večina investitorjev. Lahko pa za odmero komunalnega prispevka zaprosite, ko oddate gradbeno dovoljenje. V kolikor za to ne zaprosite, prispevka pa niste poravnali vnaprej, bo občina sama podala zahtevo, ki jo boste morali plačati, čeprav se lahko na to odločbo seveda tudi pritožite. S pritožbo lahko teoretično znižate vrednost prispevka, nikakor pa se mu ne boste mogli izogniti. Rok za pritožbo je načeloma 14 dni od prejetja poziva k plačilu.   

  Plačan komunalni prispevek pomeni, da ste poravnali vse potrebne stroške za priklop vašega objekta na občinsko komunalno infrastrukturo. Ko je ta strošek poravnan, ste s tem zaključili in morebitne takse ali dodatni stroški v tem primeru nikakor niso sprejemljivi.  

  3.6 Kako se poravna komunalni prispevek? 

  Ko želite poravnati komunalni prispevek, je najbolje, če en izvod DGD-ja (dokumentacija za gradbeno dovoljenje) pošljete na občino, na kateri oddate predhodno izpolnjeno vlogo za odmero prispevka. Po istem postopku lahko na občinski upravi prav tako zaprosite samo za informativni izračun, o katerem pa se lahko sicer pozanimate že ob nakupu parcele, saj je prodajalec ta dolžan vedeti. Marsikdo se za nakup parcele ne bi odločil, če bi bila odmera prispevka vrtoglava – v tem primeru bi marsikdo parcelo raje poiskal kje drugje. 

  Na občini vam bodo nato v roku 7-10 dni izdali odločbo, v kateri bo naveden strošek komunalnega prispevka. Ta strošek boste morali poravnati, če boste želeli dobiti gradbeno dovoljenje. 

  3.7 Gradnja nadomestnega objekta 

  Načeloma se komunalni prispevek plača samo enkrat na parcelo. Če gre za rušitev obstoječega objekta in nadomestno gradnjo, se komunalni prispevek smatra za že plačanega, čeprav mora občina ta podatek tudi uradno preveriti. V tem primeru vam prispevka torej ni potrebno plačati ali pa je ta minimalen. Delno je potrebno prispevek poravnati, če je novozgrajeni objekt večji od prejšnjega, vendar pa se v tem primeru upošteva zgolj razlika v kvadraturi. Če občina v primeru gradnje večjega novega objekta zahteva delno nadomestilo gradbenega objekta, lahko komunalni prispevek občutno znižate tako, da upoštevate le dodatne kvadratne metre novega objekta, ne pa tudi kvadratnih metrov starega, porušenega objekta, za katere je bil komunalni prispevek že plačan.    

  4. Vodovodni priključek 

  4.1 Kako se priključim na vodovod? 

  Pri vsaki novogradnji potrebujemo vir tekoče vode, zato se moramo priključiti na vodovodni priključek. To moramo storiti tudi v primeru adaptacije dotrajanih objektov. Pred priključkom mora za to usposobljeni projektant izdelati dokumentacijo priključitve na vodovodno omrežje. Dokumentacija mora vsebovati načrt situacije z jasno vidnimi vodovodnimi priključki, kjer se bomo  priključili na občinski vodovod. Poleg tega morajo biti jasno vidna tudi mesta vodovodnega jaška z vgrajenim vodomernim števcem in drugimi elementi. Nato se mora na podlagi projektnih pogojev, ki jih izda komunalno podjetje, preračunati poraba pitne vode, na podlagi teh podatkov pa se nato načrtuje tudi vodovni priključek. Načrti v dokumentaciji morajo vsebovati tudi tloris hiše z jasno označenimi sanitarnimi prostori, detajle in popise del. Kakšne dimenzije bo na koncu vodovodni priključek, je odvisno predvsem od količine obremenjujočih točk hiše, torej količine točk, kjer je potrebna tekoča sanitarna voda.   

  4.2 Soglasja in dovoljenja za vodovodni priključek 

  Za vodovodni priključek moramo predhodno pridobiti naslednja soglasja in dovoljenja: gradbeno dovoljenje (pravnomočno), projektne pogoje, ki jih posreduje komunalno podjetje in PZI (projekt za izvedbo), v katerega je vključen tudi hišni vodovodni priključek. 

  5. Priklop na kanalizacijo 

  5.1 Splošne informacije o priklopu na kanalizacijo 

  Ko gre za priključitev na kanalizacijsko omrežje, moramo najprej specificirati, ali gre za odvajanje fekalij ali meteorne vode. Od tega je odvisen tudi tip kanalizacije našega objekta, ki je lahko mešan ali popolnoma ločen. V vsakem primeru je nujno, da je kanalizacija primerno urejena. Glavno pravilo, ki velja pri načrtovanju kanalizacijskega sistema hiše, zapoveduje, da moramo odpadno vodo iz prostorov pod terenom speljati ločeno od tiste iz prostorov nad koto 0 terena. Najmanjši sprejemljiv premer cevi za kanalizacijo je 15 cm, običajno pa se vgrajuje cevi s premerom 20 cm. Priključuje se jih pod kotom 40° - 50°, zato da lahko voda nemoteno izteka. 

  5.2 Soglasja, ki jih potrebujemo 

  Za priključitev na kanalizacijsko omrežje potrebujemo podobna dovoljenja in soglasja kot za vodovodni priključek. Sem spadajo gradbeno dovoljenje, izpolnjeni pogoji, ki nam jih je naložilo komunalno podjetje in projekt izvedbe kanalizacijskega priključka. Vse te stroške mora seveda kriti investitor sam. Izvedbo hišnega priključka krije lastnik objekta, ki mora skrbeti tudi za redno vzdrževanje in delovanje. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Izdelava komunalnih prikljuckov?
  Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš Dom  Želim ponudbo izvajalcev
  Zadnja povpraševanja

  Izkop in priključek na kanalizacijo

  Pozdravljeni,

  potrebovali bi izkop (mali bager), položiti okrog 13 m cevi in priklop na kanalizacijo. Gre za majhen padec do priključka. Prosim za kontakt, ogled, izvedbo.

  Lep pozdrav. 2160 € do 3600 €

  ........

  Komunalni priklop na kanalizacijsko omrežje

  Pozdravljeni,

  potrebujemo izvajalca za priključitev starejše hiše z greznico na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijsko omrežje javnega podjetja VOKA Ljubljana je speljano vse do hiše. Potrebno je narediti cca 3 m izkopa in zaprto kanalizacijsko cev povezati s cevjo v greznici, zasuti staro greznico ter namestiti protipoplavno loputo. Načrt, dokumentacija in soglasje so že pridobljeni. Problem imamo z iskanjem RESNEGA izvajalca. Prosim za kontakt.

  Lep pozdrav. 1620 € do 2700 €

  ........

  hišni prikjuček na kanalizacijo v dolžini 6m

  Pozdravljeni.

  Potrebujem izkop v dolžini 6m položitev cevi fi 160mm,zasip kanala, imam projektno dokumentacij pridobljeno na občini.

  Lp 1620 € do 2700 €

  ........

  Želim ponudbo izvajalcev

  Cena, Priklop kanalizacije, 1 kom
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Limbuš

  1620.9 € do 2701.5 €

  Cena, Priklop na obstoječo knalizacijo, 2 metra
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Limbuš

  2160 € do 3600 €

  Cena, priključitev na javno kanalizacijo, več stanovanjska hiša - 6stanovanj
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Škofije

  1800 € do 3000 €

  Cena, Priklop novogradnje na kanalizacijo, 15 m
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Miklavž Na Dravskem Polju

  1620 € do 2700 €

  Cena, Izdelava kanala za kanalizacijo, dolžina 25m
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Maribor

  2160 € do 3600 €

  Cena, Odvodnavanje priključitev kanalizacije, 200 m
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Braslovče

  2160 € do 3600 €

  Cena, Izdelava kanala, priklop na kanalizacijo, 653 tm
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Maribor

  900 € do 1500 €

  Cena, Izdelava kanala, priklop kanalizacije, 12 m
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Lendava

  2160 € do 3600 €

  Cena, Polaganje cevi v jarek, izkop jarka in položitev 35 m cevi
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Lenart v Slovenskih Goricah

  720 € do 1200 €

  Cena, Izdelava kanala, priključka, Po opisu
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Ljubljana

  2160 € do 3600 €

  Cena, Izkop, Po opisu
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Begunje Na Gorenjskem

  2160 € do 3600 €

  Cena, Izvedba hišnega kanalizacijskega priključka, Po opisu
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Škofja Loka

  2160 € do 3600 €

  Cena, Priklop na javno kanalizacijo, 8 m2
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Ljubljana

  1620 € do 2700 €

  Cena, Izvedba in priklop fekane in meteorne kanalizacije, vodovoda, plina in, 1000 m
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Ljubljana

  2700 € do 4500 €

  Cena, Izdelava kanala za priključitev na kanalizacijo, 50 m
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Celje

  2160 € do 3600 €

  Cena, Izdelava kanala za kanalizacijo, 20m3
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Ljubljana - Polje

  2160 € do 3600 €

  Cena, Kanalizacijski priključek, 1 kom dolžina 100m
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Maribor

  2160 € do 3600 €

  Cena, Kanalizacjiski prikljucek do glavnega voda, po opisu
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Medvode

  1620 € do 2700 €

  Cena, Izkop in priklop na javno kanalizacijo, po opisu
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Maribor

  1620 € do 2700 €

  Cena, Izkop,položitev ,hišni in priklop na vod, po opisu
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Maribor

  1800 € do 3000 €

  Cena, Kanalizacijski priključek, 40m, ljubljana-polje
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Ljubljana

  1800 € do 3000 €

  Cena, Izvedba kanalizacije in odvodnjavanja, Po opisu
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Ankaran

  3240 € do 5400 €

  Cena, Vodobodni, kanalizacijski priključek, Po opisu
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Dolenjske Toplice

  2340 € do 3900 €

  Cena, Priključitev objekta na javni vodovod, 6 tm
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Ljubljana - Šentvid

  1800 € do 3000 €

  Cena, Izdelava kanala za kanalizacijo, meteorno vodo, Po opisu
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Zg. Gorje

  2160 € do 3600 €

  Cena, Priključek do glavnega voda kanalizacije,
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Medvode

  1800 € do 3000 €

  Cena, Izkop in priključitev kanalizacije novogradnja, Po opisu
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Spodnji Duplek

  3240 € do 5400 €

  Cena, Izkop,preboj greznice,priklop na obstoječo kanalizacijo, po opisu
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Maribor

  1800 € do 3000 €

  Cena, Hišni kanalizacijski priključek, 9 m
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Ljubljana - Polje

  2160 € do 3600 €

  Cena, Izdelava kanala in priklop na kanalizacijo, Dolžina 6 m
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Medvode

  1620 € do 2700 €

  Cena, Komunalni in elektro priključki, po opisu
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Kidričevo

  3150 € do 5250 €

  Cena, Priklop na javno kanalizacijo, 22 m, globina do 3 m
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Ljubljana - Polje

  3240 € do 5400 €

  Cena, Priklop na kanalizacijo, 5 m2
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Črni Kal

  1620 € do 2700 €

  Cena, Izdelava kanala za kanalizacijo za novogradnjo, 3 etaže po 80 m2
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Dobrna

  1620 € do 2700 €

  Cena, Izkop za priklop na kanalizacijo, cca 30 t,m
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Ljubljana - Polje

  3240 € do 5400 €

  Cena, Vgradnja plastične greznice, 2 metra
  Izdelava komunalnih prikljuckov, Maribor

  585 € do 975 €  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Izdelava komunalnih prikljuckov cenik

  Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

  422+ podjetij za Izdelava komunalnih prikljuckov
  Brezplačno povpraševanje
  Brez provizij
  Pridobi ponudbo
  https://vsebovredu.triglav.si/prirocniki/zavarovanje-doma?p=01&utm_campaign=dom&utm_medium=banner&utm_source=moj-mojster&utm_term=affiliate
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane