Za področje

  Elektrika cena, cenik električne energije

  Kakšna je cena električne energije? Dobava električne energije v naše domove omogoča električno razsvetljavo, delovanje naprav, telekomunikacije in celo ogrevanje na elektriko. Ponudniki elektrike nudijo različne cene elektrike. Hitra primerjava cen elektrike za gospodinjstva pokaže, da cena kWh elektrike znaša okoli 0,060 - 0,090 EUR/kWh, v času večje dnevne tarife (VT, vsak delavnik od 6. do 22. ure), okoli 0,055 - 0,066 EUR/kWh z DDV pa ob manjši dnevni tarifi (MT, vsak delavnik od 22. do 6. ure). Ta cenik ne vključuje nekaterih drugih stroškov, kot je omrežnina, prispevek za obnovljive vire energije idr. Cena elektrike z vsemi stroški znaša okoli 0,143 EUR/kWh za gospodinjstva. Za najcenejše cene elektrike bodite pozorni tudi na različne popuste, akcije in pakete. Negospodinjstva si lahko zagotovijo dobavo elektrike po nižjih tarifah.

  Komu zaupati dobavo elektrike? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim dobaviteljem električne energije v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

  Hitro povpraševanje - enostavno in brezplačno do dobrih mojstrov!
  Pošlji povpraševanje

  Vodič po povprečnih cenah: Dobava elektrike (2024)

  vaša količina

  enota

  Okvirna cena

  vaša cena

  Cena elektrike za podjetja

  Povprečne cene elektrike za podjetja oz. negospodinjstva. Všteta trošarina na električno energijo, stroški omrežnine, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije v soproizvodnji (SPTE) z visokim izkoristkom, prispevek proizvodnje iz obnovljivih virov (OVE), prispevek za delovanje operaterja trga ter drugi prispevki.


  kWh

  €/kWh

  Cena elektrike, mala dnevna tarifa (MT) za gospodinjstva

  Dobava elektrike po mali dnevni tarifi od 22h - 6h, vsak delavnik. Cena elektrike kWh gospodinjstva. Cenik elektrike brez vštetih dodatnih stroškov dobave elektrike.


  kwh

  €/kwh

  Cena elektrike, višja dnevna tarifa (VT) za gospodinjstva

  Dobava električne energije po višji dnevni tarifi od 6h - 22h, vsak delavnik. Cena kwh elektrike za gospodinjstva.


  kwh

  €/kwh

  Okvirna cena
  Pošlji povpraševanje >

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Dobava elektrike - vse kar morate vedeti

  1. Elektrika - vse kar morate vedeti

  dobava-elektrike.jpg
  Brez elektrike si danes težko predstavljamo življenje saj jo uporabljamo dnevno in povsod. 

  1.1 Splošno o elektriki

  Uporabnost elektrike je zelo široka in je med vsemi energenti največja. Električna omrežja so zato, po vsem svetu in tudi pri nas ena najbolj razvejanih. Brez elektrike si danes težko predstavljamo življenje. Uporabljamo jo dnevno in povsod. S pomočjo elektrike se ogrevamo, razsvetljujemo prostore, mesta in ceste. Z njo napajamo hladilnike, štedilnike, sesalnike, likalnike, računalnike, telefone, televizije itd. Vse bolj pogosto tudi vozimo na elektriko. V Sloveniji je trg za elektriko prost, tako, da si vsak lahko sam izbere svojega dobavitelja električne energije.

  1.2 Kako deluje števec za elektriko?

  Števec meri koliko elektrike porabimo. V gospodinjstvih to porabo merimo v kilovatih na uro, cena pa se obračuna od porabljene količine kilovatov na uro. Danes se elektrika običajno ne zaračunava več po enotni tarifi temveč po t.i. višji in nižji tarifi. Tako se nam elektrika, ki smo jo porabili v delovnih dneh čez dan obračuna po višji tarifi. Elektrika, ki smo jo porabili med vikendi in ponoči pa se obračuna po nižji tarifi. Po enaki ceni se nam elektrika obračuna zgolj, če se sami odločimo za enotno tarifo. Vsaka od treh tarif ima tudi različno ceno. Po nižji tarifi, ki je cenejša se obračuna elektrika, ki smo jo porabili ponoči med 10. uro zvečer in šesto uro zjutraj. Enaka tarifa velja tudi med vikendi in prazniki 24 ur. Po višji in tudi dražji tarifi pa se nam obračuna elektrika, ki jo porabimo med tednom od šestih zjutraj do desetih zvečer. V poletnem času se velika tarifa obračunava med sedmo in 23. uro zvečer. Najbolj ustrezen način obračunavanja je odvisen od tega kakšne so potrebe in življenjski stil konkretnega gospodinjstva. Gospodinjstvu z veliko člani in večjim številom električnih naprav, ki jih uporabljajo ponoči ali med vikendi), najbolj ustreza način obračunavanja z dvema tarifama. Način z enojno tarifo pa je najbolj primeren za posameznike ali manjša gospodinjstva, ki ne želijo razmišljati o tem kdaj bodo uporabljali električne naprave.   

  1.3 Različne vrste števcev za elektriko

  Obstajajo analogni in digitalni števci za elektrike. Analogni so enotarifni ali dvotarifni. V kolikor se boste odločili zamenjati način obračunavanja, boste morali zamenjati tudi števec. V zadnjih letih se analogni števci večinoma (kjer je to možno) menjajo za digitalne.  Digitalni števci so enaki tako za enotarifno obračunavanje kot tudi za dvotarifno. V kolikor želite spremeniti obstoječi način obračunavanja morate to le javiti distributerju elektrike. Digitalni oziroma pametni števci omogočajo tudi, da vam porabo elektrike dobavitelji odčitavajo na daljavo. Avtomatično lahko tudi prenašajo podatke s števca. Na pametnem števcu je možno nastaviti večje število tarif, največjo dovoljeno porabo, različne predplačniške funkcije ter nadzorovati kakovost električnega omrežja. 

  1.4 Odčitavanje električnega 

  Iz analognih števcev so podatke večinoma odčitavajo kar uporabniki sami ali pa pooblaščeni uslužbenci lokalnega elektro distributerja. Kot smo že povedali pametni števci omogočajo, da distributer daljinsko odčita stanje na števcu.  Enkrat na leto pa števec vseeno ročno popišejo. 

  1.5 Napaka števca?

  Vsak števec ima omogočen nek razpon napake. Noben števec porabe elektrike ne izmeri 100% točno. Napaka je lahko zanemarljiva ali pa tudi ne. Pametni števci v praksi pogosto izmerijo večjo porabo kot je dejanska. Meroslovne lastnosti števcev zato redno preverjajo. V kolikor ste opazili, da vaš števec ne meri pravilno, morate to javiti distributerju elektrike in ga pozvati, da števec pregleda (umeri, atestira). Distributer elektrike na vašem območju (Elektro Ljubljana, Elektro Primorska...) je edini, ki sme upravljati vaš števec. Vsakih dvanajst let (za gospodinjstva) je potrebno števec elektrike zamenjati. Evropska pravna ureditev zahteva, da tudi Slovenija do leta 2025 zamenja vse analogne števce za digitalne. 

  2. Cena elektrike

  V času epidemije se je cena elektrike znižala za dobro tretjino. V času od 1. marca do 31. maja 2020 zaradi posebnega vladnega odloka ni bilo potrebno plačevanje prispevkov za proizvodnjo iz obnovljivih virov in za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji. V tem obdobju pa ponudniki tudi niso obračunavali dodatka za obračunsko moč. Veliko ponudnikov elektrike je v tem času tudi ponudilo popuste na električno energijo za 5-15 %.  Po koronskem času pa je pričakovati, da se bo elektrika in drugi energenti obračunavali kot prej in bodo cene zopet narasle. Cena elektrike je premosorazmerna s cenami drugih energentov in je zavisi tudi od drugih vplivov kot so gospodarska rast in politike držav v evropski skupnosti za doseganje ciljev iz področja obnovljivih virov ter razogljičenje in cen emisijskih kuponov. 

  Največjo porabo elektrike slovenskih gospodinjstev beležijo v januarju (ogrevanje z IR paneli, toplotnimi črpalkami,...), ko so porabila 361,5 GWh. Gospodinjska poraba elektrike je tudi sicer skozi vse leto precej višja kot pred enim letom. To lahko pripišemo spremembi razmer, ki jih je povzročila epidemija korona virusa. Da bi omejili širjenje koronavirusa so ljudje ostajali doma. Veliko ljudi je delalo od doma, ali pa čakalo na delo. Doma so bili poleg staršev, zaradi zaprtja šol, tudi otroci.  Največjo razliko mesečne porabe v letu 2020 glede na leto 2019 beležijo za meseca marec. Poraba elektrike letos marca je bila za 9% višja od porabe lani. Cena električne energije se je že junija zvišala na ceno pred epidemijo in se od takrat do danes ni spreminjala.

  V začetku novembra smo preverili cene nekaterih ponudnikov elektrike za gospodinjske odjemalce. Cene veljajo za enotno tarifo po rednem ceniku in ne vključujejo davka:

  Gen-I 0.05794 EUR/kWh

  Petrol 0.06455 EUR/kWh

  Energija Plus 0.07789 EUR/kWh

  Sonce energija 0,063 EUR/kWh

  3. Elektrika - ponudniki

  V Sloveniji je veliko ponudnikov električne energije. Informacije o dobaviteljih so javno dostopne saj dobavitelji na spletu redno objavljajo tako cene, kot tudi različne pogoje in akcijske cene in paketne ponudbe. Tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije skrbijo za redno preverjanje in ocene aktualnih cenikov in pogojev, ki jih ponujajo posamezni ponudniki.  Z rednim spremljanjem, se lahko vsak uporabnik, hitro odloči katera možnost je zanj najustreznejša. 

  3.1 Prosta izbira ponudnika

  Trg električne energije je v sloveniji liberaliziran oziroma prost. Vsak obstoječi ali potencialni uporabnik si tako lahko prosto izbira s katerim  ponudnikom želi skleniti pogodbo o dobavi. 

   Njegova izbira je popolnoma neodvisna od tega na kateri lokaciji biva, ni vezana na voljo sosedov ali upravnika v večstanovanjskih stavbah. Izbira je povsem svobodna volja vsakega uporabnika. Danes to še vedno veliko ljudi zmotno razume. Izbira najugodnejšega ponudnika električne energije lahko posamezniku ali družini zagotovi kar precejšne prihranke, brez, da bi to na kakršenkoli način poslabšalo bivanjsko ugodje in življenjski slog.  Še posebej to velja za uporabnike, ki se na elektriko ogrevajo ali pa imajo električne avtomobile. V nasprotju z ponudniki telekomunikacijskih storitev , ponudniki električne energije niso odvisni od napeljav in pokritosti posameznih območij ali kakršnih koli drugih dejavnikov. V kolikor ste priključeni na električno omrežje, lahko prosto izbirate katerega koli ponudnika. Prosti trg spodbuja konkurenco, posledično pa to pomeni, da ponudniki skušajo svojim obstoječim in potencialnim uporabnikom priskrbeti različne ugodnosti in najboljše pogoje. Za svoje odjemalce se morajo bolj potruditi. 

  4. Zamenjava dobavitelja elektrike - postopek

  Zamenjati dobavitelja elektrike je pri nas zelo enostavno, bolj zapleteno je izbrati najugodnejšega ponudnika. Agencija Republike Slovenije  za energijo ima primerjave na svoji spletni strani. Vendar so tam navedene zgolj maloprodajne cene. Uporabnik mora preveriti tudi druge pogoje, pogodbene roke itd. To zahteva koncentracijo, preračunavanje in čas, vendar se izplača, saj lahko tako privarčujemo več deset evrov na leto. 

  4.1 Postopek zamenjave dobavitelja elektrike

  Ko izbiramo najugodnejšega dobavitelja je dobro, da upoštevamo vse pogoje, ki jih ponujajo ponudniki. 

  Denimo koliko časa velja pogodba, kakšni so odpovedni roki, način plačila, morebitne druge storitve, ki jih ponujajo. Lahko izbiramo tudi med različnimi viri iz katerih se pridobiva električna energija. Ko se enkrat odločimo in izberemo novega dobavitelja, ga lahko pooblastimo, da za nas izpelje zamenjavo dobavitelja.

  Postopek poteka takole:

  - najprej se preveri razmerje z obstoječim dobaviteljem. Preverimo kdaj in na kakšen način lahko prekinemo razmerje.

  - sklene se pogodba z izbranim dobaviteljem. Pri tem je potrebno uskladiti datum zamenjave, skleniti novo pogodbo z izbranim ponudnikom in odpovedati staro pogodbo  s starim ponudnikom. To vse lahko za uporabnika opravi novi dobavitelj. 

  - zamenjava dobavitelja se prijavi sistemskem distributerju. Če to storimo do desetega dne v mesecu, bomo prejeli elektriko novega dobavitelja že prvi dan prihodnjega meseca.

  4.2 Pravice potrošnikov 

  Kakše pravice imajo potrošniki v odnosu z dobavitelji elektrike na spletnem portalu objavlja Javna agencija republike Slovenije za energijo. Dobavitelji so dolžni objavljati aktualne cene elektrike. Odjemalci morajo biti z njihove strani obveščeni o tem kakšne so možnosti in pogoji za zasilno oskrbo. Potrošnik ima pravico, da je, v primeru ogroženega zdravja ali življenja odjemalcev in ljudi, ki prebivajo z odjemalcem, še naprej oskrbovan z elektriko, tudi v primeru neplačanih računov. Dolžnost dobaviteljev elektrike je tudi, da na računu prikazujejo iz katerih virov je pridobljena električna energija, ki jo prejema odjemalec in v kakšnem deležu. 

  4.3 Pogodba z dobaviteljem elektrike

  Pogodba o dobavi električne energije se sklepa kot pogodba s pristopom oziroma tipska pogodba. Dobavitelj mora pogodbeni pogoje objaviti vnaprej, le-ti pa morajo biti pošteni. V primeru, da dobavitelj spremeni pogodbene pogoje, mora odjemalca o tem obvestiti pravočasno, le-ta pa ima pravico, da pogodbo odpove v kolikor se z novimi pogoji ne strinja.

  Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš Dom  Želim ponudbo izvajalcev
  Zadnja povpraševanja

  Dobava elektrike

  Pozdravljeni,

  prosim za cenik elektro tarif Elektro Primorske, ki veljajo za gospodinjstva. Hvala

  Lep pozdrav. 90 € do 150 €

  ........

  Ponudba za električno energijo

  Pozdravljeni,

  prosimo za najcenejšega ponudnika električne energije za gospodinjski odjem.

  Lep pozdrav. 90 € do 150 €

  ........

  Dobava električne energije za gospodijnstvo

  Pozdravljeni,


  na novogradnji, potrebujemo dobavitelja električne energije.

  Lep pozdrav. 630 € do 1050 €

  ........

  Želim ponudbo izvajalcev

  Cena, Dobavo elektrike, 8000
  Dobava elektrike, Lukovica

  720 € do 1200 €

  Cena, Električni priključek za agregat, 1 kom
  Dobava elektrike, Zgornje Gorje

  135 € do 225 €

  Cena, Dobava električne energije, v opisu
  Dobava elektrike, Cerknica

  108 € do 180 €

  Cena, Najcenejša električne energije, v opisu
  Dobava elektrike, Selnica ob Dravi

  270 € do 450 €

  Cena, Dobava elektrike, 80 m2
  Dobava elektrike, Bistrica ob Sotli

  270 € do 450 €

  Cena, Dobava elektrike za podjetje, 26000 kW
  Dobava elektrike, Sečovlje

  1800 € do 3000 €

  Cena, Dobava elektrike, 650
  Dobava elektrike, Škofja Loka

  180 € do 300 €

  Cena, Dobava elektrike, 160 m2
  Dobava elektrike, Zgornja Polskava

  270 € do 450 €

  Cena, Električno energijo za stanovanje v večstanovanjski hiši, cca. 78 m2
  Dobava elektrike, Maribor

  180 € do 300 €

  Cena, Dobava elektrike, 50m
  Dobava elektrike, Maribor

  180 € do 300 €

  Cena, Elektrika za gospodinjstvo, 200 m2
  Dobava elektrike, Šentjur

  270 € do 450 €

  Cena, Dobavo električne energije , v opisu
  Dobava elektrike, Radomlje

  180 € do 300 €

  Cena, Elektriko, 800
  Dobava elektrike, Slovenska Bistrica

  180 € do 300 €

  Cena, Dobava el. energije, 500 kWh
  Dobava elektrike, Škofja Loka

  135 € do 225 €

  Cena, Novega dobavitelja električne energije, 3x25A, 17kw
  Dobava elektrike, Medvode

  270 € do 450 €

  Cena, Menjavo ponudnika el. energije, v opisu
  Dobava elektrike, Grahovo

  225 € do 375 €

  Cena, Dobava elektrike, 260
  Dobava elektrike, Tržič

  270 € do 450 €

  Cena, Dobava elektrike, v opisu
  Dobava elektrike, Radomlje

  315 € do 525 €

  Cena, Dobavitelj elektrike, po opisu
  Dobava elektrike, Ljubljana

  270 € do 450 €

  Cena, Distribucije električne energije, VT 200-300 kWh MT 100 - 150 kWh na mesec
  Dobava elektrike, Šentrupert

  270 € do 450 €

  Cena, Električna energija, povprečna dnevna poraba VT 15,8 kwh in MT 11,9 kwh
  Dobava elektrike, Izola - Isola

  270 € do 450 €

  Cena, Elektriko za gospodinjstvo, cca 300 kwh/mesec
  Dobava elektrike, Sveta Ana v Slovenskih Goricah

  225 € do 375 €

  Cena, Dobava elektrike, 14000 kWh/ leto
  Dobava elektrike, Godovič

  630 € do 1050 €

  Cena, Ločen števec v hiši za elektriko, v opisu
  Dobava elektrike, Orehova vas

  360 € do 600 €

  Cena, Električno energijo, 250 kWh = VT in 210 kWh = MT
  Dobava elektrike, Tržič

  306 € do 510 €  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Dobava elektrike cenik

  Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

  18+ podjetij za Dobava elektrike
  Brezplačno povpraševanje
  Brez provizij
  Pridobi ponudbo
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane