Za področje

  Dimnikarstvo cena

  Kakšna je cena čiščenja dimnika? Cene so odvisne od velikosti kurilnih naprav in vrste dela, ki ga dimnikar opravi pri posameznem uporabniku. Maksimalne cene dimnikarskih storitev določa Zakon o dimnikarskih storitvah. Dejanske cene dimnikarskih storitev so predmet dogovora med dimnikarsko družbo in njihovim uporabnikom. Čiščenje dimnika, cena prvega pregleda, rednega in izrednega pregleda so različne, običajna cena dimnikarja na uro pa znaša 30 - 40 EUR/h.

  Komu zaupati dimnikarske storitve? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim dimnikarjem v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

  Hitro povpraševanje - enostavno in brezplačno do dobrih mojstrov!
  Pošlji povpraševanje

  Cena za dimnikarske storitve.


  Cena dimnikarja. Cena za čiščenje dimnika, cena prvega pregleda, rednega in izrednega pregleda. Cena dimnikarja na uro.

  36.00 €/uro

  MINIMALNA CENA
  42.00 €/uro

  SREDNJA CENA
  48.00 €/uro

  NAJVIŠJA CENA
  Želim ponudbo izvajalcev

  Vodič po povprečnih cenah: Dimnikarstvo (2024)

  vaša količina

  enota

  Okvirna cena

  vaša cena

  Redno mehansko čiščenje peči

  Cena za redno mehansko čiščenje dimnikarskega podjetja za kurilne naprave, peči. Cena za čiščenje na kos.


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl


  kpl

  €/kpl

  Okvirna cena
  Pošlji povpraševanje >

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Dimnikarske storitve - vse kar morate vedeti

  1. Dimnikarstvo - kaj morate vedeti?

  Dimnikarji opravljajo reguliran poklic, ki že stoletja naše domove varuje pred “petelinom v strehi”. Dimnikarske storitve zagotavljajo požarno varnost, izboljšujejo zdravje, povečujejo učinkovitost kurilnih naprav in zmanjšujejo stroške za popravila in ogrevanje. Dimnikarstvo opravlja številne storitve, kot so: čiščenje kurilnih naprav, čiščenje dimnikov, čiščenje zračnikov, pregled kurilnih naprav, izračun ustreznosti kurilnih naprav, pregled dimnih vodov, čiščenje industrijskih kurilnih naprav, meritev dimnih plinov, odstranjevanje katranskih oblog, svetovanje uporabnikom, čiščenje parnih kotlov, čiščenje klimatov, sanacije dimnikov idr. Pomembno je vedeti, da dimnikarju ne smete preprečiti izvajanja storitev, saj ste drugače v prekršku, lahko pa izberete katero dimnikarsko službo želite. Seznam dimnikarstev z licenco se nahaja na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

  dimnikar.jpg
  Reden obisk dimnikarja zmanjšuje nevarnost požara in poskrbi za miren spanec.

  1.1 Cene dimnikarskih storitev

  Maksimalne cene dimnikarskih storitev so določene z Zakonom o dimnikarskih storitvah, končni račun pa je seveda odvisen posameznega dimnikarja. Maksimalna urna postavka dimnikarja znaša 33 EUR na uro. Pri oddaljenostih večjih od 25 kilometrov pa se lahko obračunajo tudi potni stroški, ki znašajo največ 0,25 EUR/km. 

  1.2 Prednosti dimnikarskih storitev

  Požari zaradi samovžiga so danes redki le zato, ker je z dimnikarsko službo poskrbljeno za redno čiščenje vseh dimnikov. Dimnikarske storitve varujejo zdravje in premoženje. Čist dimnik ima boljši vlek, zaradi česar se poveča učinkovitost goriv in se zmanjšajo stroški za ogrevanje. Redni pregledi kurilnih naprav pa zagotavljajo njihovo optimalno delovanje, z zgodnjim zaznavanjem napak pa se podaljša tudi njihova življenjska doba.

  2. Kako izbrati dimnikarja?

  Vsako lastnik nepremičnine mora dimnikarju omogočiti izvajanje storitev, saj so v nasprotnem primeru predvidene kazni. Lahko pa vsako leto, med 15. majem in 15. septembrom, izvajalca dimnikarskih storitev zamenjate. Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor boste našli seznam vseh dimnikarskih družb z ustreznimi dovoljenji. Če želite bolj oseben pristop pa boste na portalu Mojmojster našli številne dimnikarje. Pregledate lahko njihove referenci in si preberete mnenja prejšnjih strank. Izbranega dimnikarja lahko naročite sami, zagotovo pa vas bo obiskal vsaj enkrat letno. Dimnikarstvo morate obvestiti o uporabi nove kurilne naprave, spremembah na kurilni napravi ter na predlog mojstra, odpravljati ugotovljene nepravilnosti. 

  3. Katere storitve opravlja dimnikar?

  3.1 Pregled kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

  Dimnikarstvo izvaja preglede kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav, s katerimi se zagotavlja pravilno delovanje naprav.

  3.1.1 Prvi pregled kurilne naprave

  Prvi pregled se opravi na vsaki novi ali spremenjeni kurilni napravi, dimovodni napravi ali ob prenovi objekta. S prvim pregledom kurilne naprave se preveri pravilnost vgradnje glede na projektno dokumentacijo in predpise, kar preprečuje napačno vgradnjo in delovanje. Dimnikar preveri napravo, dimne cevi, zračnike, dostop do naprav ter oceni tveganje za zastrupitev z dimnimi plini. Na podlagi pregleda dimnikar izda pozitivno poročilo o prvem pregledu ali pa rok za odpravo nepravilnosti. Po izteku roka za odpravo nepravilnosti je uporabnik kurilne naprave dolžan obvestiti dimnikarstvo, ki napravo ponovno preveri. Na podlagi pozitivnega poročila se naprava vpiše v kataster naprav, ki velja kot dovoljenje za obratovanje. Za naročilo prvega pregleda morate izpolniti zahtevek za vpis kurilne naprave v evidenco, priložiti vse načrte in dokumentacijo, pridobiti soglasja lastnikov, če gre za priključitev na dimnik v večstanovanjski stavbi, ter vse poslati pristojni dimnikarski službi.

  3.1.2 Izredni pregled kurilne naprave

  Izredni pregled zajema vse podrobnosti, kot prvi pregled kurilne naprave, vendar se ga opravi po naročilu inšpektorja ali uporabnika. Opravi se zaradi morebitne napake, stanja naprave pred sanacijo ali pregleda po požaru. Na podlagi pregleda se izda poročilo o izrednem pregledu, ki je vodilo za odpravljanje morebitnih napak.

  3.1.3 Redni letni pregled kurilne naprave

  Redni pregled kurilne naprave se opravlja enkrat na leto. Z njim se preveri stanje kurilne naprave, spremembe v delovanju, morebitne poškodbe in druge okoliščine. Če ni ugotovljenih pomanjkljivosti, se izda pozitivno poročilo, v nasprotnem primeru pa mora uporabnik napake odpraviti v navedenem roku. Po preteku roka dimnikarska služba opravi ponovni pregled na podlagi katerega izda pozitivno poročilo ali pa naroči inšpekcijo.

  3.1.4 Letni pregled male kurilne naprave

  Pregled male kurilne naprave se opravi enkrat na kurilno sezono. Z njo se preveri stanje naprave ter stanje dimovodnih, prezračevalnih in drugih napeljav. Na podlagi pregleda se izda pozitivno ali negativno poročilo o letnem pregledu.

  3.2 Čiščenje kurilnih naprav

  Pri izgorevanju nastajajo številni dimni plini. Na stenah dimnih vodov pa se nabira ogljik oz. saje. Saje, katranske obloge in druge nečistoče zmanjšujejo pretočnost dimnika, lahko pa pride tudi do samovžiga. Zaradi tega je najbolj osnovna naloga dimnikarjev čiščenje kurilnih naprav in dimnikov. Kurilne naprave na tekočine ali plin se morajo očistiti enkrat na kurilno sezono. Male kurilne naprave na biomaso je potrebno očistiti dvakrat letno, kurilne naprave na trda goriva pa vsaj trikrat.

  3.3 Čiščenje dimnika

  V dimniku se med kurjenjem nabirajo obloge iz saj, ki zmanjšujejo pretok dimnih plinov, zmanjšujejo učinkovitost kurilnih naprav in predstavljajo požarno nevarnost. Redno čiščenje dimnika vsaj enkrat v kurilni sezoni, bo povečalo učinkovitost izgorevanja in zmanjšalo možnost za nastanek požara.

  3.4 Odstranjevanje katranskih oblog

  Na notranji strani dimnih cevi se lahko nabirajo katranske obloge zaradi neustrezno dimenzionirane dimovodne napeljave, neustreznega dovoda zraka, zaradi nekvalitetnega goriva, neustreznega zgorevanja ali kot posledica nerednega in nezadostnega čiščenja. Katranske obloge v dimnih ceveh se odstranjuje mehansko ali z izžiganjem. Preventivno odstranjevanje oblog zmanjšuje požarno tveganje zaradi samovžiga in izboljušuje odvajanje dimnih plinov iz kurilne naprave.

  3.5 Meritve emisij kurilnih naprav

  Z meritvami emisij se zagotavlja, da škodljivi plini, kot so: ogljikov monoksid, dušikovi oksidi, saje in toplotne izgube, ostajajo v načrtovanih mejah. Meritve so potrebne za zagotavljanje učinkovite rabe energije, varstva okolja in zraka in varstva zdravja. Meritev emisij dimnih plinov se opravi ob vsakem pregledu kurilne naprave, ob čemer dimnikar izda poročilo o meritvah. Ob ugotovljenih nepravilnostih, jih je uporabnik dolžan odpraviti v predpisanem roku. Starejše kurilne naprave, ki ne dosegajo sodobnih standardov, je upravljalec dolžan prilagoditi. Redne meritve izboljšujejo delovanje kurilne naprave in preprečujejo možnost zastrupitve z dimnimi plini.

  3.6 Industrijsko čiščenje kurilnih naprav

  Industrijske kurilne naprave so večje, močnejše, proizvedejo več dimnih plinov, zato jih je potrebno tudi pogosteje čistiti. DImnikarska služba čisti toplovodne in parne kotle, toplovodne izmenjevalnike in grelce ter hladilne agregate.

  3.7 Izračun ustreznosti dimovodne naprave

  Na dimnikarja se lahko obrnete, še preden kupite ogrevalno napravo. Predhodno mnenje vam pomaga pri nakupu kurilne naprave. Tako boste zagotovili, da bo vaša kurilna naprava delovala optimalno in bodo nastajali minimalni stroški zaradi čiščenja in popravil. Izvedenec dimnikarske službe preveri tehnične pogoje priključitve in priporoči karakteristike, ki so primerne za bodočo kurilno napravo. Predhodno mnenje je mogoče naročiti tudi pred zagonom starejše kurilne naprave, ki je dolgo časa mirovala.

  3.8 Test tesnosti dimovodne naprave

  S testom tesnosti se preverja tesnost dimovodne napeljave, kar je še posebej pomembno v sodobnih domovih z veliko zrakotesnostjo. Test zrakotesnosti preverja ali dimovodna naprava izpolnjuje predpisano zrakotesnost, ali je pravilno vgrajena in ali obstajajo mesta v napeljavi, iz katerih dimni plini uhajajo v prostor. Tesnost se preverja z merilno aparaturo ali dimnim testom.

  3.9 Meritve vsebnosti vode v lesu

  Prisotnost vlage v gorivu zmanjša učinkovitost izgorevanja, povečuje stroške, sprošča pa se tudi večja količina dimnih plinov, prašnih delcev, saj in katrana, ki se nabirajo v dimovodnem sistemu. Priporočena najvišja vrednost vode v lesu znaša 20 %. DImnikarstvo lahko preveri, če je les primeren za kurjavo, s čimer kasneje privarčujete pri kurjavi in čiščenju.

  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Dimnikarstvo?
  Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš Dom  Želim ponudbo izvajalcev
  Zadnja povpraševanja

  Čiščenje dveh malih peči na kurilno olje in kontrolo plinov

  Pozdravljeni.

  Čiščenje dveh peči in kontrolo plinov.

  Lp 270 € do 450 €

  ........

  Frezanje dimnika

  Pozdravljeni,

  zaradi obnove starega dimnika je potrebno stari dimnik dobro očistit oziroma sfrezat. Prosim za kontakt, izvedbo.

  Lep pozdrav. 90 € do 150 €

  ........

  Dimnikar za nov kamin in čiščenje starega dimnika

  Pozdravljeni,

  potrebujem potrditve in podano izjava za nov kamin in čiščenje dimnika v stari hiši. Prosim za kontakt.

  Lep pozdrav. 72 € do 120 €

  ........

  Želim ponudbo izvajalcev

  Cena, Odjava male kurilne naprave, po opisu
  Dimnikarstvo, Šentjur

  99 € do 165 €

  Cena, Servis, čiščenje lončene peči, 90cm, 170cm, 60cm
  Dimnikarstvo, Golnik

  135 € do 225 €

  Cena, Ciscenje dimnika, po opisu
  Dimnikarstvo, Kobarid

  135 € do 225 €

  Cena, Vstavitev inox cevi, 7 m
  Dimnikarstvo, Nova Gorica

  720 € do 1200 €

  Cena, Čiščenje peči in dimnika, 1 kom
  Dimnikarstvo, Log pri Brezovici

  90 € do 150 €

  Cena, Pregled plinske kurilne naprave, 1 kom
  Dimnikarstvo, Miklavž Na Dravskem Polju

  90 € do 150 €

  Cena, Pregled dimnika, 1 dimnik, cca 9 metrov
  Dimnikarstvo, Mengeš

  99 € do 165 €

  Cena, Čiščenje dimnika in peči na pelete, En cca 6 m visok dimnik
  Dimnikarstvo, Tolmin

  135 € do 225 €

  Cena, Čiščenje dimnika, 1 dimnik 10m
  Dimnikarstvo, Duplje

  99 € do 165 €

  Cena, Čiščenje dimnika, 1 kom
  Dimnikarstvo, Koper

  72 € do 120 €

  Cena, Čiščenje dimnika, Po opisu
  Dimnikarstvo, Miklavž Na Dravskem Polju

  90 € do 150 €

  Cena, Pregled kurilne naprave, 1
  Dimnikarstvo, Grgar

  54 € do 90 €

  Cena, Pregled male kurilne naprave, 1
  Dimnikarstvo, Begunje Na Gorenjskem

  54 € do 90 €

  Cena, Čiščenje dimnika, 1 kom
  Dimnikarstvo, Tolmin

  72 € do 120 €

  Cena, Odjava-izbris kurilne naprave, 1 kos
  Dimnikarstvo, Logatec

  54 € do 90 €

  Cena, Čiščenje peči, dimnika, po opisu
  Dimnikarstvo, Logatec

  99 € do 165 €

  Cena, Odjava kurilne napreve, 1 kos
  Dimnikarstvo, Brezovica Pri Ljubljani

  108 € do 180 €

  Cena, Čiščenje dimnih naprav, en dimnik
  Dimnikarstvo, Miklavž Na Dravskem Polju

  90 € do 150 €

  Cena, Ogled in izbris iz evidence., 1
  Dimnikarstvo, Medvode

  54 € do 90 €

  Cena, Pregled plinske peči, 1 kom
  Dimnikarstvo, Lendava

  36 € do 60 €

  Cena, Čiščenje dimnika, 1 kos
  Dimnikarstvo, Novo mesto

  99 € do 165 €

  Cena, Redni kontrolni pregled peči, Po opisu
  Dimnikarstvo, Miklavž Na Dravskem Polju

  45 € do 75 €

  Cena, Redni pregled dimnika, peč na plin, 1 kos
  Dimnikarstvo, Ljubljana

  99 € do 165 €

  Cena, Čiščenje dimnika ali samo pregled, 1 kom
  Dimnikarstvo, Trebelno

  72 € do 120 €

  Cena, Dimnikarske storitve, Po opisu
  Dimnikarstvo, Bled

  72 € do 120 €

  Cena, Dimnikarske storitve, 3 dimniki fi300
  Dimnikarstvo, Krško

  270 € do 450 €

  Cena, Pregled in čiščenje dimnika v Ankaranu, Po opisu
  Dimnikarstvo, Ankaran

  135 € do 225 €

  Cena, Čiščenje lončene peči in dimnika, Lončena peč dimenzij 226cm x 108cm x 50cm
  Dimnikarstvo, Vrhnika

  180 € do 300 €

  Cena, Pregled dimnika, 5m
  Dimnikarstvo, Logatec

  27 € do 45 €

  Cena, Redno čiščenje dimnika, Po opisu
  Dimnikarstvo, Preserje

  72 € do 120 €

  Cena, Čiščenje dimnika, 1 dimnik, cca 9mt
  Dimnikarstvo, Kobarid

  90 € do 150 €

  Cena, Čiščenje dimnikov, po opisu
  Dimnikarstvo, Litija

  99 € do 165 €

  Cena, Čiščenje dimnika centralne kurjave, 1 kos
  Dimnikarstvo, Vitomarci

  99 € do 165 €

  Cena, Čiščenje dimnika, 1 kos
  Dimnikarstvo, Slovenske Konjice

  99 € do 165 €

  Cena, Čiščenje štedilnika na drva, Po opisu
  Dimnikarstvo, Sevnica

  135 € do 225 €

  Cena, Dimnikar za frezanje dimnika, Po opisu
  Dimnikarstvo, Ljutomer

  72 € do 120 €  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Dimnikarstvo cenik

  Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

  116+ podjetij za Dimnikarstvo
  Brezplačno povpraševanje
  Brez provizij
  Pridobi ponudbo
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane