Prijava v profil
Za področje
  odzivnost podjetja

  Katarina Dalla Valle
  predstavnik podjetja

  Ljubljana, Osrednjeslovenska
  Tel: 0412803...

  Velikost ekipe: 5
  Projekti: manjši in srednji
  Ustanovitev: 1999
  TRR: Vsi podatki so vidni ob oddaji povpraševanja.

  Okvirni prihodki 2015: 170.000 €

  URBI d.o.o. Oblikovanje prostora, Ljubljana

  arhitektura urbanizem

  Urbi d.o.o., oblikovanje prostora, zaposluje pooblaščene arhitekte z licencami A in P ter nazivi: univ. dipl. inž. arh., univ. dipl. inž. kraj. arh., mag. inž. arh., univ. dipl. prav., univ. dipl. komunikolog, imamo tudi opravljen izpit iz upravnega postopka. Na področju prostorskega načrtovanja in arhitekture delujemo že 19 let.Za javne in zasebne naročnike smo izvedli številne prostorske akte (OPN, OPPN ...), prav tako zunanje ureditve (konjeniški centri, parki) in načrte arhitekture in gospodarske javne infrastrukture.

  Kje in kaj delamo

  PROJEKTIRANJE

  Arhitekti, arhitektura
  Gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo, načrt za hišo, prenova hiše, sprememba namembnosti, notranji dizajn, tipske hiše, načrt za rušitev hiše, razporeditev prostorov, projekt za gradbeno dovoljenje, projektivni biro.
  Ponudba
  Gradbeni zakon, gradbena pogodba
  Svetovanje gradbena zakonodaja, pomoč pri gradbenem zakonu.
  Ponudba
  Gradbeno dovoljenje
  Vodilna mapa projekta, načrti arhitekture, elaborat gradbene fizike, izjava o mehanski odpornosti, dokumentacija gradbenega dovoljenja, arhitekt za gradbeno dovoljenje.
  Ponudba
  Krajinski arhitekt
  Idejna zasnova za vrt, načrt za vrt, načrt zasaditve vrta, render vrta, ureditve okolice, krajinsko oblikovanje, dober krajinski arhitekt.
  Ponudba
  Legalizacija objekta
  Legalizacija hiše, legalizacija prizidkov, gradbeno dovoljenje za legalizacijo, pridobitev legalizacije, projektant za legalizacije.
  Ponudba
  Notranje oblikovanje
  Notranji dizajn hiše, notranji interier stanovanja, notranji dizajn lokala, vizualizacije interierja, barvno svetovanje, razporeditev opreme, PZI notranje opreme, popis za notranjo opremo, oprema interiera, notranji arhitekt.
  Ponudba
  Popis del
  Popis del za ponudbe, predizmera za popis del, ocena stroška gradbenih del, popis del za novogradnjo, popis del za prenovo stanovanja, popis gradbenih del, strokovnjak za popise.
  Ponudba
  Projektiranje nizkih gradenj
  Načrt za gradbeno dovoljenje za cesto, načrt parkirišča, načrt dvorišča, projekt ceste.
  Ponudba
  Projektiranje, projektant
  Projektni inženiring, vodilan mapa projekta, PZI, projekt za prevzem, gradnja hiše, izkušeni projektanti.
  Ponudba
  PZI - Projekt za izvedbo
  Vodilna mapa, gradbene konstrukcije, načrt strojnih inštalacij, načrt električnih inštalacij, dokumentacija za gradnjo, strokovnjaki za izvedbeno dokumentacijo.
  Ponudba
  Urbanizem
  Urbanistično načrtovanje, načrt UN, OPPN.
  Ponudba

  V bližini kraja Ljubljana, Osrednjeslovenska in v okolici izvajamo:

  Kje in kaj delamo

  Arhitektura urbanizem:

  Osrednjeslovenska.
  Partnerstvo za kvalitetno gradnjo