x

  ZEMELJSKA DELA cena

  Kakšna je cena zemeljskih del? Zemeljska dela se računajo na kubik izkopanega oz. nasutega materiala. Široki izkop zemljine vas bo prišel 4-5 EUR/m3, izvedba tamponskega nasutja 16-20 EUR/m3, planiranje in utrjevanje tal pa 3-4 EUR/m2. Morebitne oteževalne okoliščine lahko zemeljska dela podražijo. Na primer: delo na mokrih tleh, delo na tleh s koreninami, če izkop ovirajo podzemske napeljave ... Za točno ponudbo pošljite povpraševanje našim preverjenim izvajalcem. Za vas smo pripravili tudi nekaj nasvetov.

  CENA IZKOPA GRADBENE JAME ZA HIŠO


  Cena gradbene jame za enodružinsko hišo. Cena za strojni izkop zemlje srednje kategorije, planiranje dna terena, polaganje geotekstila in izvedbo tamponskega nasutja. Cena za m2 tlorisne površine gradbene jame z širokim odkopom.

  35.00 €/m2

  MINIMALNA CENA
  €/m2

  SREDNJA CENA
  46.00 €/m2

  NAJVIŠJA CENA
  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
  Cena izkopa z bagerjem

  Cena izkopa z bagerjem

  Ceno izkopa z bagerjem določa širina izkopa, globina izkopa in oddaljenost odlagališča za izkopano zemljino. Odlaganje zemlje neposredno ob izkopu je seveda cenejše kot odvoz zemlje s tovornjakom. Cena izkopa pa je najbolj odvisna od trdote zemljine. Za izkop zemljine do III. kategorije (vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina) boste odšteli med 4 - 6 €/m3. Za zemljino IV. kategorije (mehka kamnina) med 9 do 12€m2. Za zemljino med V. in VII. (trda kamnina sedimentnega porekla in trše kamnine) kategorijo pa od 12 - 15 €/m2.

  4 €/m3

  MINIMALNA CENA
  10 €/m3

  SREDNJA CENA
  15 €/m3

  NAJVIŠJA CENA
  Cena za izvajalca za zemeljska dela

  DRUGE CENE ZA ZEMELJSKA DELA

  vaša količina

  enota

  okvirna cena

  vaša cena

  Odkop humusa

  Cena za odkop humusa. Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 40 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 15 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi.  €/m3

  m3
  povpraševanje>

  Široki izkop zemljine

  Cena za izkop zemlje za gradbeno jamo. Strojni široki izkop zemljine za temelje, v terenu III. in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo. Izkop izvesti skladno z navodili geomehanika! Del izkopanega materiala se lahko uporabi pri zasipu oz. planiranju terena.  €/m3

  m3
  povpraševanje>

  Nabava, dobava in vgrajevanje gramoznega materiala kot zasip za temelji, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm

  Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite.  €/m3

  m3
  povpraševanje>

  Vgrajevanje že izkopanega materiala, kot zasip za temelji, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm

  Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. Materila, ki se lahko uporabi za zasip določi geomehanik! Količina ocenjena, obračun po dejanskem stanju!  €/m3

  m3
  povpraševanje>

  Kompletna dobava in vgradnja geotekstila pri zasipavanju za temelji in stenami, kot ločilni sloj med gramoznim in izkopanim materialom, vključno s potrebnimi preklopi 10%

  Kompletna dobava in vgradnja geotekstila pri zasipavanju za temelji in stenami, kot ločilni sloj med gramoznim in izkopanim materialom, vključno s potrebnimi preklopi 10%  €/m2

  m2
  povpraševanje>

  Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 5 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom

  V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo  €/m3

  m3
  povpraševanje>

  Kompletna izvedba varovanje brežin gradbene jame, prekrivanje s PVC folijo

  Dela izvesti po potrebi.  €/m2

  m2
  povpraševanje>

  Kompletna izvedba črpanje vode iz gradbene jame

  Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejanskem stanju!  €/ur

  ur
  povpraševanje>

  Geomehanski pregled in nadzor v skladu z ZGO: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev

  V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila.  €/kpl

  kpl
  povpraševanje>

  Ročni odkop instalacij

  Cena za ročno izkopavanje obstoječih instalacij. Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa.  €/m3

  m3
  povpraševanje>

  Planiranje in utrjevanje tal

  Cena za planiranje in utrjevanje tal. Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu.  €/m2

  m2
  povpraševanje>

  Izvedba tamponskega nasutja

  Nabava, dobava in vgrajevanje gramoznega materiala, zmrzlinsko odpornega, kot nasutje pod temelji, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti - 80MPa. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju.  €/m3

  m3
  povpraševanje>

  Odvoz materiala na deponijo

  Cena za odvoz materiala. Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 5 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo.  €/m3

  m3
  povpraševanje>
  POŠLJI POVPRAŠEVANJE >
  SKUPAJ:

  Izkopi


  Kakšna je cena izkopa? Cena izkopa gradbene jame je odvisna od dimenzij izkopa (širina, dolžina, glo...

  Preverite tudi: Izkopi cena

  Izdelava kanala


  Kakšna je cena izdelave kanala? Ceno kanalizacijskega omrežja lahko najbolj znižamo že v projektni f...

  Preverite tudi: Izdelava kanala cena

  Globinsko vrtanje vrtin


  Kakšna je cena vrtine? Cena na meter izvrtane in zacevljene vrtine je odvisna od različnih dejavniko...

  Preverite tudi: Vrtanje vrtin, cena - vrtina za vodo, vrtina za toplotno črpalko

  Kako so Vam koristile te informacije?

  MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOM  PLANIRANJE IN IZRAVNAVA TERENA

  Pozdravljeni,

  potrebujem planiranje cca 150 m3 zemlje na dvorišču okrog hiše. Zemlja je že na parceli, površine je kakšnih 1000 m2.

  Lp 3150 € do 5250 €


  ........

  ZEMELJSKA DELA IN MREŽNA OGRAJA

  Pozdravljeni,

  parcelo 80 x 100 m želimo očistiti (grmovje, vrtički, lope), nasuti pesek in ograditi z mrežno ograjo.

  Lp 3150 € do 5250 €


  ........

  MULČENJE NJIVE

  Pozdravljeni,

  potrebujem mulčenje njive v globino 25 cm zaradi kamenja.

  LP 405 € do 675 €


  ........

  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

  CENA, PLANIRANJE DVORIŠČA,
  Zemeljska dela, Moravče

  540 € do 900 €

  CENA, IZRAVNAVA TERENA,
  Zemeljska dela, Šmartno V Rožni Dolini

  720 € do 1200 €

  CENA, PREBOJ POD CESTO ZA NAPELJAVO KABLA,
  Zemeljska dela, Maribor

  315 € do 525 €

  CENA, IZRAVNAVA ZEMLJIŠČA PRED HIŠO ,
  Zemeljska dela, Podbočje

  360 € do 600 €

  CENA, IZKOP ZA ZBIRALNIK DEŽEVNICE ,
  Zemeljska dela, Trebnje

  900 € do 1500 €

  CENA, IZRAVNAVA KUPOLASTE PARCELE,
  Zemeljska dela, Logatec

  900 € do 1500 €

  CENA, ZEMELJSKA DELA,
  Zemeljska dela, Črni Kal

  3150 € do 5250 €

  CENA, ODVOZ ODPADNEGA KAMENJA,
  Zemeljska dela, Trebnje

  135 € do 225 €

  CENA, MULČENJE NJIVE,
  Zemeljska dela, Starše

  720 € do 1200 €

  CENA, IZKOP IN DOVOZ ZEMLJE ZA TRAVO,
  Zemeljska dela, Maribor

  306 € do 510 €

  CENA, IZDELAVA TAMPONA ZA VRTNO UTO,
  Zemeljska dela, Slovenj Gradec

  585 € do 975 €

  CENA, UREDITEV OKOLICE PO KONČANI GRADNJI,
  Zemeljska dela, Bled

  405 € do 675 €

  CENA, RAVNANJE TRAVNIKA (NASIP IN VALJANJE),
  Zemeljska dela, Šentjur

  810 € do 1350 €

  CENA, IZRAVNAVA TRAVNIKA,
  Zemeljska dela, Teharje

  8550 € do 14250 €

  CENA, IZRAVNAVA TERENA,
  Zemeljska dela, Koper

  900 € do 1500 €

  CENA, POTREBNO JE UREDIT DOVOZ IN PARKIRIŠČE,
  Zemeljska dela, Ljutomer

  3150 € do 5250 €

  CENA, PRENOVA MAKADAMSKE CESTE,
  Zemeljska dela, Dol pri Hrastniku

  1800 € do 3000 €

  CENA, PRESEJANO ZEMLJO ZA PLANIRANJE DVORIŠČA,
  Zemeljska dela, Turjak

  315 € do 525 €

  CENA, MULČENJE BREŽINE,
  Zemeljska dela, Volčja Draga

  540 € do 900 €

  CENA, IZKOP IN POLAGANJE TRAVNIH PLOŠČ ZA DOVOZ,
  Zemeljska dela, Dobrova

  540 € do 900 €

  CENA, PREBOJ/VRTANJE POD LOKALNO CESTO.,
  Zemeljska dela, Starše

  315 € do 525 €

  CENA, ZEMELJSKA DELA + TEMELJNA PLOŠČA ZA HIŠO,
  Zemeljska dela, Ljubljana

  5400 € do 9000 €

  CENA, UREDITEV DOLINE, ODSTRANITEV GRMOVJA TER NASUTJE TERENA Z ZEMLJO,
  Zemeljska dela, Dolenjske Toplice

  5760 € do 9600 €

  CENA, ZEMELJSKA UREDITEV NA PARCELI,
  Zemeljska dela, Rogaška Slatina

  360 € do 600 €

  CENA, PLANIRANJE TERENA,
  Zemeljska dela, Maribor

  900 € do 1500 €

  CENA, IZVEDBA DRENAŽE,
  Zemeljska dela, Vransko

  1350 € do 2250 €

  CENA, UREDITEV DOVOZA DO HIŠE ,
  Zemeljska dela, Ormož

  4500 € do 7500 €

  CENA, IZRAVNAVA ZEMLJE,
  Zemeljska dela, Murska Sobota

  900 € do 1500 €

  CENA, PLANIRANJE TERENA ZA IZVEDBO ŠKARP,
  Zemeljska dela, Zgornja Polskava

  900 € do 1500 €

  CENA, RAVNANJE TERENA ZA BAZEN,
  Zemeljska dela, Laško

  450 € do 750 €

  CENA, ODKOP TRDE ZEMLJE,
  Zemeljska dela, Ljubljana

  315 € do 525 €

  CENA, UREDITEV GOZDNE DOVOZNE POTI,
  Zemeljska dela, Podnart

  810 € do 1350 €

  CENA, ZEMELJSKA DELA ZA NOVOGRADNJO,
  Zemeljska dela, Beltinci

  4500 € do 7500 €

  CENA, ODVOZ GRADBENEGA MATERIALA S PARCELE + PLANIRANJE TERENA,
  Zemeljska dela, Dobrovnik

  450 € do 750 €

  CENA, PREORATI NJIVO,
  Zemeljska dela, Celje

  315 € do 525 €

  CENA, IZKOP KORENIN + OPORNIH STEBROV,
  Zemeljska dela, Žirovnica

  315 € do 525 €  Poglej druge končane projekte in cene

  ZEMELJSKA DELA CENIK

  SODELUJEMO Z VEČ KOT 1107 PODJETIJ ZA ZEMELJSKA DELA


  BREZPLAČNA STORITEV
  IŠČEMO LOKALNO
  BREZ PROVIZIJ
  PRIDOBI PONUDBO

  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE ZEMELJSKA DELA?

 • Zemeljska dela Ajdovščina
 • Zemeljska dela Bled
 • Zemeljska dela Bovec
 • Zemeljska dela Celje
 • Zemeljska dela Črna na Koroškem
 • Zemeljska dela Črnomelj
 • Zemeljska dela Domžale
 • Zemeljska dela Gornja Radgona
 • Zemeljska dela Gornji Grad
 • Zemeljska dela Hrastnik
 • Zemeljska dela Ilirska Bistrica
 • Zemeljska dela Izola
 • Zemeljska dela Jesenice
 • Zemeljska dela Kamnik
 • Zemeljska dela Kidričevo
 • Zemeljska dela Kobarid
 • Zemeljska dela Kočevje
 • Zemeljska dela Koper
 • Zemeljska dela Kranj
 • Zemeljska dela Kranjska Gora
 • Zemeljska dela Krško
 • Zemeljska dela Laško
 • Zemeljska dela Lendava
 • Zemeljska dela Litija
 • Zemeljska dela Ljubljana
 • Zemeljska dela Ljutomer
 • Zemeljska dela Maribor
 • Zemeljska dela Metlika
 • Zemeljska dela Mojstrana
 • Zemeljska dela Mozirje
 • Zemeljska dela Murska Sobota
 • Zemeljska dela Nova Gorica
 • Zemeljska dela Novo mesto
 • Zemeljska dela Ormož
 • Zemeljska dela Piran - Pirano
 • Zemeljska dela Pivka
 • Zemeljska dela Portorož
 • Zemeljska dela Postojna
 • Zemeljska dela Ptuj
 • Zemeljska dela Radeče
 • Zemeljska dela Radenci
 • Zemeljska dela Radovljica
 • Zemeljska dela Ravne Na Koroškem
 • Zemeljska dela Ribnica
 • Zemeljska dela Rogaška Slatina
 • Zemeljska dela Sevnica
 • Zemeljska dela Sežana
 • Zemeljska dela Škofja Loka
 • Zemeljska dela Slovenj Gradec
 • Zemeljska dela Slovenska Bistrica
 • Zemeljska dela Slovenske Konjice
 • Zemeljska dela Šoštanj
 • Zemeljska dela Štore
 • Zemeljska dela Tolmin
 • Zemeljska dela Trbovlje
 • Zemeljska dela Tržič
 • Zemeljska dela Trzin
 • Zemeljska dela Velenje
 • Zemeljska dela Vipava
 • Zemeljska dela Vojnik
 • Zemeljska dela Vransko
 • Zemeljska dela Vrhnika
 • Zemeljska dela Žalec
 • Zemeljska dela Zreče
 • Zemeljska dela Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2020 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane