Pozdravljeni,

potrebujemo vso potrebno dokumentacijo za ureditev mansarde in dviga strehe. Prosim za ponudbo.

LP

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Pozdravljeni,

za gradnjo hiše potrebujem PZI za strojne, elektro instalacije, arhitekturo itn.
DGD načrti so pripravljeni (v prilogi).

LP

priložnost:
termin:
Takoj

Pozdravljeni,

odločili smo se za prizidek k obstoječi hiši v velikost okoli 7 × 9 m v dveh etažah. V prizidku bi bila spalnica, otroška soba, kuhinja, kopalnica, WC, dnevna soba s teraso v pritličju.

LP

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Pozdravljeni, hiša naj bi bila velika 100 m2.
50 m2 pritličje + 50 m2 mansarda. Hiša je enostavna, brez frčad in teras. Spodaj bivalni prostori in zgoraj 2 sobi +1 manjša soba in kopalnica. Trenutno me zanima samo PGD+PZI dokumentacija. Doma sem iz Rakeka in se lahko oglasim tudi pri vas v podjetju.

Lahko me pokličete na telefon ali
email.

LP

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Pozdravljeni,

želimo idejno zasnovo za obnovo montažne hiše Jelovica, zgrajene 1965. leta in načrt za ureditev drenaže na hiši.

Vse podrobnosti glede hiše so v priponki. Za vse dodatne informacije pa sem na voljo na tel. številki.

Z lepimi pozdravi

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Pozdravljeni,

potrebujem arhitekta za izdelavo celotne dokumentacije za izvedbo in gradnjo hiše.
Hiša oz. temeljna plošča mora biti cca. 1,5m2 od tal, čistilna naprava bo betonska in prostornine 6000l za deževnico s priklopom na sanitarno vodo. Tloris hiše bi znašal cca. 60m2, to se pravi c.c.a 130m2 v celoti.

Parcelo imam v lasti, arhitekta potrebujem čim prej.

Hvala in lep pozdrav!

priložnost:
termin:
Takoj

Želimo hišo z mansardo, zgoraj naj bi bile 3 otroške sobe, spalnica in kopalnica. V pritličju naj bi bila kuhinja s shrambo, jedilnica, dnevna soba, kabinet, wc, majhna kopalnica. Potrebovali bi dve garaži, nismo še odločeni, ali bi imeli podkleteno hišo z garažo ali garažo kot prizidek.

LP

priložnost:
termin:
Takoj

Potrebovala bi svetovanje arhitekta. Sem gluha oseba. Za komunikacijo potrebujem tolmača. Stanovanje sem kupila novo v novi stanovanjski stavbi in šele kasneje odkrila številne pomanjkljivosti oz. površnosti pri izvedbi. Stena med spalnico in dnevno sobo je npr. tako tanka, da nanjo ne morem obesiti omarice. Poleg tega imam težave z umestitvijo pohištva v prostor. Potrebno je urediti tudi atrij. Resnično bi potrebovala svetovanje strokovnjaka.

Prosim, da me obvestite, kdaj bi se lahko nekdo oglasil, da sporočim tudi svoji tolmački, ki bo pomagala pri komunikaciji.

LP

priložnost:
termin:
Takoj

Pozdravljeni,

imamo lesen skedenj, ki bi ga želeli predelali oz. spremenili v dva apartmaja. Imamo skico obstoječega objekta.

LP

priložnost:
termin:
Takoj

Pozdravljeni.

Na podstrešju bomo izdelali mansardno stanovanje. Potrebna bo menjava strehe, izdelava frčade, izdelava vhoda. Potrebujemo načrt in pa DGD.

LP

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Pozdravljeni!

Radi bi prenovili in osvežili poslovne prostore v katerih smo že 20 let.

Lep pozdrav.

priložnost:
termin:
Takoj

- narejena rekonstrukcija strehe na stari zidanici brez GD
- izdelan nadstrešek z gradbenim dovoljenjem za nezahteven objekt, ki je neskladen
Potrebna legalizacija in eventualno sprememba namembnosti v vikend.

LP

priložnost:
termin:
Takoj

K obstoječemu objektu bi se dodal prizidek v zgornjem in spodnjem nadstropju, prav tako bi dodali stopnišče da bi bil vhod v stanovanja ločen.
Zanimajo naju predvsem kakšne bi bila cena tega projekta..predvsem vaše delo, urejanje vseh papirjev in vse kar je pač potrebno da se izvedba lahko začne...

V programu sva izrisala najine želje ki jih imava, vendar naju zanimajo izvedljive opcije glede na samo lokacijo....

LP

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Pozdravljeni,

potrebujem dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (rušitev objekta 16 × 6,5 m in novogradnja 10 × 8 m, K+P+M).
Idejna zasnova je že izdelana.

LP

priložnost:
termin:
Takoj

Nameravam opraviti spremembo namembnosti iz zidanice v stanovanjsko hišo.

Zidanica je velikosti 7 x 6 m, + prizidek k hiši 2,5 x 7 m. Zgrajena je bila 1985 leta, sedaj že v veliki meri spremenjena, saj v njej stanujemo.

Zanima me kakšni bi bili stroški za ureditev spremembe namembnosti.

Hvala za vaš odgovor in

Lep pozdrav

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Pozdravljeni!

Enodružinska hiša, K+P+M, hiša na "podstavku" - klet je večja od hiše, kot je narisano na tlorisu postavitve hiše na parcelo. Na tlorisu je vrisana odmerjena parcela. Na sliki primer_postavitve je prikazana podobna postavitev. Na sliki primer_oblike je prikazana približna želena oblika hiše (rjav del mora biti sezidan kot je prikazano na tlorisu. Potrebujemo kompletno dokumentacijo.

Hvala, LP

priložnost:
termin:
Takoj

Pozdravljeni,

Želimo graditi prizidek k hiši v prvem nadstropju. Imamo že lokacijsko informacijo, ter geodetski načrt. Potrebujemo projektanta/arhitekta, ki nam bo pomagal pridobiti gradbeno dovoljenje, nam naredil idejni načrt, 3D vizualizacijo, projekt za izvedbo.

Prosimo za ponudbe in cene.

Hvala

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Pozdravljeni,

potrebujem izdelavo PGD, PZI in PID projekte za gradnjo prizidka. V priponki prilagam točen dopis kaj potrebujem.

LP

priložnost:
termin:
Takoj

Projektanta, arhitekta za popis del, ki ga potrebujemo za razpisno dokumentacijo pri javnem naročilu. Prenavljali bi poslovne prostore. Rušenje lesenih predelnih sten, izdelava novih iz Knaufa, menjava notranjih vrat in pohištva.


LP

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Pozdravljeni,

prosim ponudbo za vso potrebno dokumentacijo za gradnjo enostanovanjske hiše. Imam obstoječi objekt, ki ga želim obnoviti in dozidati.

lp

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Pozdravljeni,

potrebujem dgd za eno družinsko hišo. Okvirna površina bi bila c.c.a 180 m2, lokacijsko informacijo vam lahko posredujem.

Hvala in lep pozdrav!

priložnost:
termin:
Takoj

Pozdravljeni,

potreboval bi vso dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt, ki je v priponki ter hkrati legalizacijo obstoječega, manjšega objekta.

Hvala in lep pozdrav!

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Pozdravljeni,

potrebujemo umestitev objekta v prostor (osnovni idejni načrt imava) ter vso dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Parcelo imamo v lasti, z arhitektom bi začeli sodelovati čim prej.

Hvala in lep pozdrav!

priložnost:
termin:
Takoj

Pozdravljeni,

potrebujem celotno dokumentacijo za izgradnjo prizidka velikost 9m x 9m od idejne zasnove do konca.

Hvala in lep pozdrav!

priložnost:
termin:
Takoj

Pozdravljeni,

potrebujemo celotno projektno dokumentacijo za pričetek izvajanja gradnje hiše. Torej IDk, IDP, DGD, PZI, gradbeno dovoljenje skratka vse. Hiša bi imela c.c.a 115 m2, parcela je že kupljena.

Hvala in lep pozdrav!

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Sedaj je spodnja etaže do polovice pod zemljo, tako da je potrebno odstraniti del hiše (zunanjo steno s fasado) in skopati zemljo da se lahko zabetonirajo stopnice ob (trenutni) fasadi do zgornje etaže. Stopnice bodo notranje, tako da bo prizidek podaljšek hiše. Gre za majhno kvadraturo, širina stene, ki se jo bo odstranilo je 1,5 in višina 2m. Stopnice bodo klasične širine in jih ne bo zelo veliko, ker je (trenutni) vhod zelo blizu predvideni odprtini.

Smo v postopku pridobivanju gradbenega načrta, projektant še ni izbran, v koliko lahko vse skupaj uredite, bo še toliko bolje.

LP

priložnost:
termin:
Takoj

OPPN:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3311/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-obmocje-ka-133-novi-trg

Prilagam grafični del OPPN, kjer se parcela nahaja levo zgoraj (druga hiša od zgoraj)

Zahteve in želje so sledeče:

- Dovoljeni gabariti 8 x 11, nad te gabarite je po OPPN dovoljen še nadstrešek (in druge "štrline"), vendar je treba pri nadstrešku upoštevati tudi odmik od soseda (lahko pridobimo soglasje) in odmik od ceste 5 m. Po OPPN je dovoljeno odstopanje od gabaritov v plus ali minus 1 meter. Če bi se dalo, bi šli v plus. Na zahodu ne smemo iti dlje, kot je vrisano v grafičnem delu, ker je tam določena gradbena meja. Tako da bi šli, če bi se dalo, en meter proti severu, da bi bili potem gabariti 9 x 11.

- K + P + M, najvišja skupna višina 9 metrov nad tlemi, kolenčni zid najbrž ni določen; če ni, potem bi želeli maksimalnega možnega. Glede kolenčnega zidu imam sledeče informacije:

OPN:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20153384

Sprememba OPN:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3396/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-kamnik-st--1

V prvotnem OPN v 3. točki piše:
27. Mansarda (v nadaljevanju M) je prostor pod poševno streho, z višino obodnega zidu največ 1,20 m. Če je kapni zid višji, se mansarda šteje za etažo.

V spremembi piše, da se v 3. točki spremeni:
27. Mansarda (v nadaljevanju M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho.

Spremeni se tudi 9. točka, ki je bila v prvotnem OPN:
9. Etaža je del stavbe med dvema horizontalnima omejitvama prostora, ki ima višino obodnega zidu stavbe v najnižjem delu višjo od 1,2 m.

V spremembi OPN je pa:
9. Etaža je prostor med dvema zaporednima stropnima konstrukcijama ali med zadnjo stropno konstrukcijo in streho.

- Naklon strehe dovoljen 33 - 37 stopinj, dvokapnica
- Dolžina frčad ne sme presegati 1/3 dolžine (če kolenčni zid ni določen - ali je možno imeti okna za mansardo v zidu in ne na strehi).
- Tri enakovredne otroške sobe, vse v mansardi (lahko so majhne), ob otroških sobah kopalnica z wc-jem (lahko je majhna).
- Spalnico s svojo kopalnico bi tudi želeli v mansardi. Vem, da je to zelo težko doseči, sem pa naredila eno skico, po kateri se zdi možno (prilagam). V skici sem upoštevala zmanjšanje uporabnih površin zaradi zunanjih in notranjih zidov.
- Poleg dveh kopalnic, v pritličju še dodatno en ločen wc z umivalnikom (lahko majhno).
- Dovolj prostora ob vhodu za garderobo.
- Preferiramo vhod v mansardo iz osrednjega prostora (ni nujno).
- Če bo spalnica v mansardi, potem bi najbrž imeli dovolj prostora, da bi bilo pritličje na enem delu nekoliko vdrto, da bi bil del terase pod mansardo. Tudi nad vhodom bi radi imeli nadstrešek ali da je vhod nekoliko vdrt pod mansardo.
- Ob manjši stranici nadstrešek za dva avtomobila (vrisano v grafičnem delu).
- Lahek dostop do koles - ali preko manjšega dovoza v klet ali prizidek.
- Preferiramo zidano hišo, vendar smo odprti za predloge.

priložnost:
termin:
Takoj

Pozdravljeni,

na zgoraj navedenih parcelah želimo izgraditi montažno skladiščno halo cca 300m2. Pred izgradnjo bi bilo potrebno porušiti obstoječi objekt.

Potrebujemo načrt za potrebna dela:
- rušitev obstoječega objekta,
- izgradnja temeljev in plošče,
- izgradnja objekta.

Hvala in lep pozdrav!

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Predračun za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo enega lesenega vikenda ali chaleta.

LP

priložnost:
termin:
1-3 mesece

Pozdravljeni,

potrebujem prvotno idejni načrt za delno novo razporeditev prostorov, zamenjavo talnih in stenskih oblog, inštalacij, prenovo kopalnice ipd.

LP

priložnost:
termin:
Takoj

Dostop do več tisoč projektov

Brezplačno se registrirajte in preizkusite sistem MojMojster


BREZPLAČNO VPIŠI PODJETJE
SLOVENIA, HQ
SLOVENIA, HQ
MOJMOJSTER.NET

Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor

00386 40 145 800

AUSTRIA
AUSTRIA
DAIBAU.AT

Hilmteichstraße 21
8010 Graz

0043 664 1993547

CROATIA
CROATIA
EMAJSTOR.HR

Pijavišće 17g
10000 Zagreb

00385 99 3317 311

KONTAKTI

Povpraševanja: 051 216 651
Podjetja: 040 145 800

REGIONALNE STRANI

www.mojmojster.net
www.emajstor.hr
www.daibau.at
www.daibau.rs
www.daibau.com
© 2019 Eforma d.o.o., vse pravice pridržane