Prijava v profil

ŽOLGER JOŽEF S.P. - GRADBENE STORITVE AVTOPREVOZNIŠTVO ŽOLGER

ŽOLGER JOŽEF S.P. - GRADBENE STORITVE AVTOPREVOZNIŠTVO ŽOLGER, PTUJSKA GORA

nizke gradnje, zemeljska dela in rezanje asfalta

Gornja Radgona, Kidričevo, Maribor, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica,

Jožef Žolger
predstavnik podjetja

Majšperk 14A, 2323 Ptujska Gora
Tel: 041 648...

Velikost ekipe: 10
Projekti: manjši, srednji in veliki
Ustanovitev: 1994
TRR: ✓ TRR račun preverjen ✓ TRR račun preverjen

Okvirni prihodki 2015: 1.070.000 €

Žolger Jožef s.p. - Gradbene storitve avtoprevozništvo Žolger je podjetje, ki se že od leta 1994 uspešno ukvarja z nizkimi gradnjami. Podjetje je specializirano za gradnjo cest, asfaltiranja, rezanje asfalta, izkope za gradbene jame, zasutja, rušenja objektov, sanacije plazov in opornih zidov in prevoz razsutega tovora ter gradbenih strojev. Podjetje deluje na območju Ptuja z okolico.


Izdelava kanala

Ptujska Gora, Podravska

Kje in kaj delamo

GRADBENA DELA

IZDELAVA KANALA
Kanalizacija, zbiralnik vode, izkop ponikovalnice, drenaža hiše, soglasje za priključitev na javno kanalizacijo, meteorna in fekalna kanalizacija, podjetje za kanalizacijo.

Ponudba
IZKOPI
Izkop za gradbeno jamo, odstranitev humusa, vgradnja tampona, uravanavanje terena, mini bager, geomehansko poročilo, rastreljevanje skal, izvedba pilotne stene, jarek za vodovodno napeljavo, zemeljska dela, ponudnik strojnih izkopov.

Ponudba
VEČJE RUŠITVE
Rušenje stanovanjske hiše, odstranitev objekta, rušitev z rušitvenimi stroji, odvoz gradbenega materiala, rušenje nosilne stene, zavarovanje gradbišča za rušitev, demontaža opreme, rušenje hiše, izvajalci večjih rušitev.

Ponudba

ZUNANJA UREDITEV

ZEMELJSKA DELA
Izkop za temeljno ploščo, izkop terena z mehanizacijo, utrjevanje terena, tampon za temeljno ploščo, nasipavanje terena, izkop za temelje, gradbeno podjetje.

Ponudba
ASFALTIRANJE
Vgrajevanje asfalta, strojno asfaltiranje dovozov poti, asfaltiranje dvorišč pred hišo, asfaltiranje dovoza, priprava terena za asfaltiranje, popravilo asfaltne osnove, odvodnjavanje ceste, asfaltiranje ceste, izvajalec za asfaltiranje.

Ponudba
GRADNJA CEST
Pesek za dvorišče, cestni robniki, mulda, lovilec olja, gradbeno dovoljenje za cesto, gradnja parkirišča, gradbeno podjetje za ceste.

Ponudba
IZDELAVA KOMUNALNIH PRIKLJUCKOV
Jašek za vodo, čiščenje greznice, polaganje kanalizacijskih cevi, priklop na vodovodno omrežje, komunalno podjetje.

Ponudba
NIZKE GRADNJE
Nov priključek na cesto, ureditev parkirnih mest, vkop zbiralnikov vod, komunalna infrastruktura, gradnja greznice, drenaža okrog hiše, ureditev škarp, ureditev dovoznih poti, ponudnik nizkih gradenj.

Ponudba

VZDRŽEVALNA IN DRUGA DELA

PREVOZI
Dostava blaga, prevoz hladilniki, distribucija blaga, prevoz navadnega tovora, izredni transport, storitve logistike, hitra dostava, mednarodni prevozi, ponudnik prevozov.

Ponudba

DRUGO

ZIMSKA SLUŽBA
Pluženje ceste, posipanje ceste, frezanje snega, soljenje ceste, pluženje snega, snežni plug.

Ponudba
Dela izvajamo tudi v krajih: Gornja Radgona, Kidričevo, Maribor, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica, Podravska. Za več podrobnosti nas kontaktirajte.

V bližini kraja Ptujska Gora , Podravska in v okolici izvajamo:

Majšperk 14A, 2323 Ptujska Gora
Ocene
7.9/10
vse ocene
vse ocene
Kje in kaj delamo

Nizke gradnje, zemeljska dela in rezanje asfalta:

Podravska,
Vaši Partnerji za kvalitetno gradnjo