Prijava v profil
RESAL d.o.o.

RESAL D.O.O., VAČE

Rušenja, izkopi, prevozi, novogradnje, visoke gradnje, nizke gradnje

in drugje po Sloveniji
Rušenje objekta
© RESAL d.o.o.

Rušenje objekta

Rušenje in soltiranje materiala

Rušenje objekta
© RESAL d.o.o.

Rušenje objekta

Rušenje, recikliranje in odvoz ruševin na deponijo

Izkop za temelje
© RESAL d.o.o.

Izkop za temelje

Izkop za temelje daljnovoda

Rušenje panjev
© RESAL d.o.o.

Rušenje panjev

Čiščenje panjev in izkop za kmetijski objekt

Gradbena jama
© RESAL d.o.o.

Gradbena jama

Izkop za objekt

Gradbena jama
© RESAL d.o.o.

Gradbena jama

Izkop za parkirno hišo

Izkop za zunanjo ureditev
© RESAL d.o.o.

Izkop za zunanjo ureditev

zemeljska dela za parkirišče

Oporni zid
© RESAL d.o.o.

Oporni zid

Izdelava kamnitega opornega zidu

Adaptacija
© RESAL d.o.o.

Adaptacija

Prenova javnih WC

Čistilna naprava
© RESAL d.o.o.

Čistilna naprava

Izvedba čistilne naprave

Novogradnja
© RESAL d.o.o.

Novogradnja

Izgradnja gnoišča

Novogradnja
© RESAL d.o.o.

Novogradnja

Izgradnja gnoišča

Novogradnja
© RESAL d.o.o.

Novogradnja

Izgradnja skladiščne hale. Armiranobetonska plošča, jeklena konstrukcija montažni paneli

Novogradnja
© RESAL d.o.o.

Novogradnja

Izgradnja skladiščne hale. Armiranobetonska plošča, jeklena konstrukcija montažni paneli

Novogradnja
© RESAL d.o.o.

Novogradnja

Vezanje armature za ploščo

Novogradnja
© RESAL d.o.o.

Novogradnja

Izgradnja stanovanjskega objekta

Novogradnja
© RESAL d.o.o.

Novogradnja

Izgradnja hleva

Oporni zid
© RESAL d.o.o.

Oporni zid

Izdelava armiranobetonskega zidu

Izdelava lesenega mostu
© RESAL d.o.o.

Izdelava lesenega mostu

Izdelava kamnite zložbe in lesenega mostu

Izdelava lesenega mostu
© RESAL d.o.o.

Izdelava lesenega mostu

Izdelava lesenega mostu čez potok

Temeljna plošča
© RESAL d.o.o.

Temeljna plošča

Izdelava armirano betonske plošče z glajenjem betona

Temeljna plošča
© RESAL d.o.o.

Temeljna plošča

Izdelava armirano betonske plošče

Zimska Služba
© RESAL d.o.o.

Zimska Služba

Izvedba zimske službe

Izredni prevozi
© RESAL d.o.o.

Izredni prevozi

Izredni prevozi

Izredni prevozi
© RESAL d.o.o.

Izredni prevozi

Izredni prevozi

Izredni prevozi
© RESAL d.o.o.

Izredni prevozi

Izredni prevozi

Asfaltiranje
© RESAL d.o.o.

Asfaltiranje

Asfaltiranje

Asfaltiranje
© RESAL d.o.o.

Asfaltiranje

Asfaltiranje parkirišča

kanalizacija
© RESAL d.o.o.

kanalizacija

Izdelava odvodnjavanja meteorne vode

Ponikovalna polja
© RESAL d.o.o.

Ponikovalna polja

Izdelava ponikovalnih polj za odvodnjavanje meteorne vode

Igrala
© RESAL d.o.o.

Igrala

Izdelava akacijevih podestov

Igrala
© RESAL d.o.o.

Igrala

Izdelava brlogov za živali

Igrala
© RESAL d.o.o.

Igrala

Izdelava lesenih igral za živali

Zunanja ureditev
© RESAL d.o.o.

Zunanja ureditev

Zunanja ureditev, hortikultura in izdelava otroških igral

Zunanja ureditev
© RESAL d.o.o.

Zunanja ureditev

Zunanja ureditev in hortikultura

Zunanja ureditev
© RESAL d.o.o.

Zunanja ureditev

Zunanja ureditev in hortikultura

Ocene
9.6/10
vse ocene
Zakaj izbrati RESAL d.o.o.?


9.6
odlična ocena podjetja
13
let tradicije in izkušenj