Prijava v profil
PLANUM podjetje za gradbeništvo, inženiring in druge storitve d.o.o.

PLANUM PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGE STORITVE D.O.O., MARIBOR

projektiranje, novogradnje, in obnove

Gornja Radgona, Kidričevo, Maribor, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica, in drugje po Sloveniji
odzivnost podjetja

Darko
predstavnik podjetja

Maistrova ulica 24, 2000 Maribor
Tel: 041 722...

Velikost ekipe: 5
Projekti: manjši in srednji
Ustanovitev: 1992
TRR: ✓ TRR račun preverjen

Bogate izkušnje iz projektiranja ter izvajanju del v nizkogradnji. V visokogradnji izvajamo vsa našteta dela.


LE
Leyla M. je podal oceno za PLANUM podjetje za gradbeništvo, inženiring in druge storitve d.o.o.
15. Jan 2019

Ocena statika

+ Poglobljen strokoven pristop, koristni nasveti!

KVALITETA:
SVETOVANJE:
CENA:

Geomehansko poročilo

Maribor, Podravska

Kje in kaj delamo

PROJEKTIRANJE

GEOMEHANSKO POROČILO
Izdelamo vam geološko geomehansko poročilo s terenskimi in laboratorijskimi preiskavami. terenske preiskave zajemajo izvedba vrtin ali sondažnih jam z geološkim popisom vrtin. Izvedemo meritve z dinamično in statično ploščo, določimo konsistenco zemljine . . . . laboratorijske preiskave zajemajo izvedba enoosne preiskave zemljine, določitev kohezije in strižnega kota zemljine. Prav tako izdelamo za nevezane zemljine sejalno krivuljo zemljine. Na podlagi tako pridobljenih podatkov izdelamo geološko-geomehansko poročilo, ki vsebuje vse potrebne izračune in podatke glede na nabmembnost objekta.

Ponudba
GRADBENO DOVOLJENJE
Vodilna mapa, načrti arhitekture, elaborat požarne varnosti, izjava o mehanski odpornosti.

Ponudba
POPIS DEL
Na podlagi prejetih grafičnih podlog projekta v fazi PGD ali izmer na terenu, pripravimo popis del, s količinami, ki je osnova za ponudbeni predračun. To je lahko za stanovanjsko hišo ali kakršenkoli drugi objekt.

Ponudba
PROJEKTIRANJE NIZKIH GRADENJ
Projektna dokumentacija za cesto, načrt parkirišča, načrt dvorišča, projekt krožišča.

Ponudba
PROJEKTIRANJE, PROJEKTANT
Organizacija projektiranja, vodilna mapa, izvedbeni projekt, projekt uporabno dovoljenje, novogradnja.

Ponudba
PZI - PROJEKT ZA IZVEDBO
Vodilna mapa, opažni in armaturni načrt, načrt strojnih inštalacij, načrt električnih inštalacij.

Ponudba
STATIKA GRADBENE KONSTRUKCIJE
Izračun statike, načrt opažanja, armaturni načrt, statika pri starejši hiši, izračun za betonsko ploščo, odstranitev stene statika, izračun dimenzij nosilca, statični izračun.

Ponudba
VODJA GRADNJE, VODJA GRADBIŠČA
Koordinacija gradbenega projekta, koordinacija izvajalcev.

Ponudba

GRADBENA DELA

GLOBINSKO VRTANJE VRTIN
Izvedba vrtin za potrebe izdelave geološko-geomehanskih poročil, vodne vrtine, in vrtannje za ptrebe toplotnih črpalk..

Ponudba
GRADBENI INŽENIRING
Vodenje gradbenih projektov od projekta do predaje ključa v roke. Objekt torej vodimo skozi vse faze, ki zajema še, organizacija ponudb izvajalcev, terminsko načrtovanje gradnje, izbira ustreznih izvajalcev del . . . .

Ponudba
HIDROIZOLACIJE TEMELJEV
Izvajamo vse vrste hidroizolacij tako za pasovne temelje, kot na zidovih, vodnih zbiralnikih, plavajočih ploščah, . . . .

Ponudba
IZDELAVA KANALA
Izvajamo vse vrste kanalizacije. Glede na material so to lahko iz betonskih, plastičnih ali duktilnih cevi, glede na namembnost kanalizacije je ta lahko sanitarna ali meteorna, glede na upravljanje pa je ta lahko hišna ali javna kanalizacija. Izvedemo lahko rezervoar za zbiranje deževnice, ponikovalnica in vse vrste drenažnih sisstemov (midren, DK cevi).

Ponudba
IZKOPI
vršimo vse vrste izkopov. izkopi so lahko ročni ali strojni, linijski (rovi) ali široki izkopi z odrivom ali odvozom materiala. po izkopu rova ali gradbene jame izvršimo planiranje in komprimacijo dna gradbene jame. po potrebni izvedemo meritve nosilnosti temeljnih tal.

Ponudba
OBNOVE IN SANACIJE
obnova starejše hiše, podjetje za renovacijo.

Ponudba
OPORNI ZIDOVI
Podporni zidovi, betonski zid, kamniti podporni zid, podporni zid iz škarpnikov, temeljenje škarpe.

Ponudba
PILOTIRANJE
Izvedba pilotov za hišo, pilotiranje temeljev, pilotiranje hiše z lesom, pilotiranje z betonskimi piloti, zabijanje pilotov, piloti iz duktilnih cevi, sanacija posedanja s piloti, globoko temeljenje, izvajalec za pilotiranje.

Ponudba
PODPORNI ZIDOVI
Betonska škarpa, škarpa za ureditev terena, betonska škarpa za hišo, škarpa za ureditev brežine, zidana škarpa, gradbenik za podporne zidove.

Ponudba
PRENOVA HIŠE
Obnova hiše, kompletna sanacija hiše, adaptiranje hiše, rekonstrukcija stanovanjske hiše, nadzidava hiše, popravilo temeljev, energetska sanacija hiše, rekonstrukcija hiše, strokovnjak za prenove.

Ponudba
PRENOVA MANSARDE
Oblačenje strehe v mansardi, izolacija strehe v mansardi, izolacija strehe, gradbena dela v mansardi, urejanje mansarde, kompletna prenova mansarde, strokovnjak za prenovo mansarde.

Ponudba
PRENOVA STANOVANJA
Prenovitev stanovanja, adaptacija stanovanja v bloku, rekonstrukcija stanovanja v bloku, osvežitev stanovanja, popolna prenova stanovanja, gradbenik za prenovo stanovanja.

Ponudba
TEMELJI IN TEMELJNE PLOŠČE
Temelji za hišo, temelji za stebre, pasovni temelji, temeljna plošča.

Ponudba

ZUNANJA UREDITEV

ZEMELJSKA DELA
Gradbena jama, izkop terena z mehanizacijo, odkop terena, tampon za temeljno ploščo, gradbena jama, ponudnik za izkope.

Ponudba

GRADBENA DELA

ZIDARSKA DELA
Dozidava, stena, polmontažni strop, peč, klet.

Ponudba

STREHE

KLEPAR, KLEPARSTVO
Vetrne obrobe in odkapne obrobe, odtočne cevi, kotlički na strehi, nevidni žleb, žlote, strelovod, pločevinaste fasade, pokrivanje kupol s pločevino, novi snegolovi na strehi, obloge na frčadah

Ponudba
KROVEC, KROVSTVO
Postavitev strehe, streha na novo, zamenjava kritine, hidroizolacija strehe, montaža strešnega okna, nadstrešek za teraso, streha s čopi, kakovostna postavitev strehe, krovstvo.

Ponudba
TESARSTVO
Leseno ostrešje, lesena konstrukcija, frčade.

Ponudba

ZUNANJA UREDITEV

LESENE TERASE, WPC
Polaganje lesene terase, odporen les za terase, terasa tikov les, lesene terase cumaru, kvaliteten les za lesene terase, lesene terase massaranduba, lesena terasa sibirski macesen.

Ponudba
NIZKE GRADNJE
Lokalne ceste, dvorišče, rondo, kanalizacija.

Ponudba
UREJANJE OKOLICE
Košnja trate, obrezovnje žive meje, prekopavanje zemlje, polaganje trave.

Ponudba
ZBIRALNIK DEŽEVNICE
Nadzemni zbiralnik deževnice, zakopani rezervar za deževnico, črpalka za deževnico, sistem za zbiranje deževnice.

Ponudba

ZAKLJUČNA DELA

FASADE, FASADERSTVO
Nove fasada, popravilo fasade, odstranitev starega ometa fasade, Izdelava zaprtega napušča "v škatlo", cokel na hiši, toplotna izolacija fasade, akrilni zaključni omet, fasada različnih debelin in vrst materialov (EPS-F beli, EPS-F grafitna, mineralna volna . . .

Ponudba
IZOLACIJA PODSTREŠJA, MANSARDE
Izvajamo vse vrste toplotnih Izolacij mandard, izolacija podstrešja s stekleno volno, knauf mansarde, s vpihovanjem . . . .

Ponudba
OMETI
omet za stanovanjsko hišo, zidar za strojne omete.

Ponudba
Dela izvajamo tudi v krajih: Gornja Radgona, Kidričevo, Maribor, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica, Koroška, Podravska, Pomurska. Za več podrobnosti nas kontaktirajte.

V bližini kraja Maribor , Podravska in v okolici izvajamo:

Maistrova ulica 24, 2000 Maribor
Ocene
9.9/10
vse ocene
vse ocene
Zakaj izbrati PLANUM podjetje za gradbeništvo, inženiring in druge storitve d.o.o.?


9.9
odlična ocena podjetja
28
let tradicije in izkušenj
Kje in kaj delamo

Projektiranje, novogradnje, in obnove:

Koroška, Podravska, Pomurska,
Vaši Partnerji za kvalitetno gradnjo