Prijava v profil
x

Pozdravljeni,

da vas lahko kasneje tudi pokličemo nam prosimo pustite še vašo številko in kaj potrebujete. Hvala, Vaš INŽENIRING BIRO, družba za inženiring in projektiranje, d.o.o.

telefonska številka

Kaj potrebujete?


INŽENIRING BIRO, družba za inženiring in projektiranje, d.o.o.

INŽENIRING BIRO, DRUŽBA ZA INŽENIRING IN PROJEKTIRANJE, D.O.O., MARIBOR

Inženiring, vodenje projektov, gradbeni nadzor

Gornja Radgona, Kidričevo, Maribor, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica,

Igor Špolar
predstavnik podjetja

Jezdarska ulica 2, 2000 Maribor
Tel: 051 343 ...

Velikost ekipe: 1
Projekti: manjši
Ustanovitev: 1989
TRR: ✓ TRR račun preverjen

Okvirni prihodki 2015: 130.000 €

nimamo vizija


STROKOVNI NADZOR NA PODROČJU NIZKIH GRADENJ IN INŽENIRSKIH OBJEKTOV

1. Sanacija plazu nad objektom Lidl Trbovlje Lidl Slovenija d.o.o. k.d. Odgovorni nadzornik, nadzor GO Avgust-december 2015 Kamnita zložba 2x 50 m in drenažno rebro 250 m3 2. Izgradnja plinovoda v Reberškovi, Jenkovi, Besednjakovi in delu Ažbetove ulice v Mariboru MO Maribor Odgovorni nadzornik, nadzor GOI 2015 740 m 3. Ureditev nivojskega križanja R1-230 G. Radgona – Radenci z železniško progo v km 1+025 Direkcija RS za infrastrukturo Odgovorni nadzornik, nadzor GO September 2015- december 2015 Rekonstrukcija odseka ceste in nivojskega prehoda 2 4. Obnovo odcepa ceste »Bubno-Svečina-MP Ciringa v dolžini 500 m – LC 195 101 Občina Zg. Kungota Odgovorni nadzornik, nadzor GO Avgust 2015 Rekonstrukcija ceste dolžine 500 m 5. Sanacija plazov Sv. Trojica na cesti R3-747/4120 Lenart-Sv. Trojica v km 2,926 in na R3-747/2805 Sv.Trojica – Cogetinci v km 4,522 Direkcija RS za infrastrukturo Odgovorni nadzornik, nadzor GO Julij 2013- avgust 2015 Dolžina vozišča 350 m, sidrana pilotna greda, 156 pilotov, kamnita zložba 67 m 6. Ureditev glavne državne ceste G2-107/1276 Podplat – Rogatec od km 4,300 do km 4,900 – 1. etapa Direkcija RS za infrastrukturo Odgovorni nadzornik, nadzor GO september 2013- avgust 2015 Dolžina vozišča 690m, kamnita zložba 2x 30 m 7. Izgradnja kanalizacije DN 315-1200 (1200 m) in ČN (1500 PE) v Zgornji Kungoti Občina Zg.Kungota Odgovorni nadzornik, nadzor GO in montažnih del Avgust 2013-julij 2014 / 8. Obnova Ulice Pariške komune I. in II. faza z izgradnjo krožišča Ulica Pariške komune – Ljubljanska ulica MO Maribor Odgovorni nadzornik, nadzor GO in montažnih del Julij 2013- november 2014 / 9. Ureditev krožnega krožišča v Zbiljah na R2-413/1079 Zbilje-Vodice na R2-413/4704 Medvode-Zbilje Direkcija RS za ceste Inženir, odgovorni nadzornik, nadzor GO julij 2013- december 2013 / 10. Izgradnja pasu za leve zavijalce v križišču za naselje Sp.Žerjavci na R2-449/0315 Lenart-Gornja Radgona od km 1,250-1,550 Direkcija RS za ceste Inženir, odgovorni nadzornik, nadzor GO Januar 2013- september 2013 Dolžina trase 300 m 11. Obnova ceste R3-71/0247 Ptuj-Hajdina od km 0,910- 1,210, ureditev priključkov, cestne razvetljave in površin za pešce Direkcija RS za ceste Inženir, odgovorni nadzornik, nadzor GO Januar 2013- september 2013 Dolžina trase 300 m 12. Izgradnja obvoznice Rogatec – II.faza Direkcija RS za ceste Priprava javnega naročila, odgovorni nadzornik, nadzor GO junij 2013- november 2013 Dolžina trase 570 m, premostitveni objekt 13. Sanacija plazov in obnova vozišča »Dražen vrh« na cesti R2-433/1288 Lenart-Trate od km 10,368-10,795 Direkcija RS za ceste Inženir, odgovorni nadzornik, nadzor GO Januar 2013- december 2013 Dolžina vozišča 427 m, sidrana pilotna greda, 68 pilotov, drenažno rebro 100m3 3 14. Ločitev sistemov Mestne cone in cone Razvanje pri črpališču Betnava 2 z izvedbo UV dezinfekcije – preureditev črpališča MO Maribor Odgovorni nadzornik, nadzor GO in montažnih del Okt.2012 - maj 2013 / 15. Izgradnja I. faze magistralnega cevovoda MariborSp.Hoče-Pivola (vodohran Razvanje 250m3 s HP, visokotlačni navezovalni in povezovalni cevovodi DN110-DN150 v dolžini 766m) MO Maribor Odgovorni nadzornik, nadzor GO in montažnih del Okt.2012 - junij 2013 Vodohran 250 m2 , 766 m cevovodov DN110-DN150 16. Izvedba rekonstrukcije Titove ceste z izgradnjo krožišča Titova c.-Ul.heroja Bračiča s fontano – prestavitev 240 m vodovodnega cevovoda duktil DN100-DN500 s prevezavami, izvedba črpališča ter kinete za fontano EPK 2012 MO Maribor Odgovorni nadzornik, nadzor GO in montažnih del Junij – november 2012 240 m DN100-DN500, črpališče 17. Vodovodno omrežje in javna kanalizacija Občina Sv. Jurij ob Ščavnici Odgovorni nadzornik, nadzor GO del Nov. 2011 – Febr. 2012 300 m DN 110 18. Vodovod Prinčev vrh – 1.046 m MO Maribor Odgovorni nadzornik, nadzor GO in montažnih del Okt.-nov. 2011 1.046 m DN 63 19. Razširitev parkirišča E.Leclerc Maribor Inženiring 4M d.o.o. Odgovorni nadzornik, nadzor GO del 2011 4.000 20. Ureditev regionalne ceste R2-439/1304 ŽihlavaVidem od km 1+960 do km 2+940 Občina Sv. Jurij ob Ščavnici Odgovorni nadzornik, nadzor GO del 2010 / 21. Obnova Žolgarjeva ulice v Mariboru Mestna občina Maribor Odgovorni nadzornik, nadzor GO del 2011 / 22. Vročevod po Koroški, Prežihovi in Smetanovi ulici Mestna občina Maribor Odgovorni nadzornik, nadzor GO del Nov. 2010 – Okt. 2011 / 23. Vročevod po Koroški, Kosarjevi in Smetanovi ulici Mestna občina Maribor Odgovorni nadzornik, nadzor GO del junij – december 2013 / 24. Obnova kolesarskih poti v okviru projekta »TRAMOB« Mestna občina Maribor Odgovorni nadzornik, nadzor GO del Nov. 2010 – Okt. 2011

STROKOVNI NADZOR NA PODROČJU VISOKIH GRADENJ:

1. Trgovski center Lidl Maribor Dravograjska Lidl Slovenija d.o.o. k.d. Odgovorni nadzornik, nadzor GOI del 2015 2.300 – objekt 6.000 – zunanje površine 2. Kulturno-informacijski in turistični center Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi Odgovorni nadzornik, nadzor GOI del 2014-2015 3.500 - objekt 3. Ureditev obstoječih kletnih prostorov Občine Selnica ob Dravi, rekonstrukcija stopnišča in sanitarnih prostorov Občina Selnica ob Dravi Odgovorni nadzornik, nadzor GOI del 2013-2014 240 4. Generalna kondicijska pogodba za izvedbo projektnega vodenja in strokovnega nadzora pri izgradnji niš za dopeko kruha ter celic za globoko zamrzovanje (prizidava), modernizacijah poslovalnic ter fasad v trgovinah Lidl po Sloveniji Lidl Slovenija d.o.o. k.d. Vodenje projekta, Odgovorni nadzornik, nadzor GOI Julij 2013-(v trajanju) 1.800 5. Izgradnja sortirnice za odpadke Mala Mežakla Jesenice Ekogor d.o.o. Odgovorni nadzornik, nadzor GO del 2013 2.000, Kamnita zložba dolžine 70 m, 250 m2 6. Nizkoenergetski vrtec Podlehnik Občina Podlehnik Vodenje projekta, Odgovorni nadzornik, nadzor GO del Avg. 2011 – Avg. 2012 1.525 7. Adaptacija in rekonstrukcija Hotela Slavija v Poslovni center Slavija (12 nadstropij) Gokop d.o.o. Vodenje projekta, Odgovorni nadzornik, nadzor GO del Avg. 2011 – april 2013 5.200 8. Stanovanjski objekt Habakuk v naselju Radvanje AJM okna-vratasenčila d.o.o. Vodenje projekta, Odgovorni nadzornik, nadzor GO del sept. 2009 – sept. 2012 8.020 6 9. Izgradnja sortirnice za odpadke Tezno Gorenje Surovina Odgovorni nadzornik, nadzor GO del 2012 1.800 10. Kulturni dom in Kulturno promocijski center Občina Sv. Jurij ob Ščavnici Odgovorni nadzornik, nadzor GO del Julij 2010 – Maj 2012 3.100 11. Izgradnja hladilnice v obstoječem objektu Lidl v BTC Lidl d.o.o. k.d. Odgovorni nadzornik, nadzor GO del Avgust-oktober 2012 46 12. Rekonstrukcija trgovine z živili LIDL Postojna v trgovino s tekstilom MANA in LIDL Ljutomer v trgovino s tekstilom NKD Lidl d.o.o. k.d. Odgovorni nadzornik, nadzor GO del Februar - junij 2012 270+270 14. Trgovski objekt Lidl Žalec Lidl d.o.o. k.d. Odgovorni nadzornik, nadzor GO del Julij 2011- november 2011 Objekt: 1.800 Okolica:7.000 15. Večnamenska zgradba za društvena dela Občina Šentilj Vodenje projekta, Odgovorni nadzornik, nadzor Go del Julij 2010 – Maj 2011 1.800 16. Nizkoenergetski študentski dom ter poslovni objekt Quadro Quadro d.o.o. Vodenje projekta, Odgovorni nadzornik, nadzor GO del Jul. 2010 – okt. 2011 3.890 17. Poslovni center Dimičeva Ljubljana Konstruktor VGR d.o.o. Vodenje projekta, nadzor GO del 18 mes. /2007- 2009 11.800 18. Tržnica Maribor – trgovsko poslovni center Konstruktor VGR d.o.o. Vodenje projekta, Odgovorni nadzornik, nadzor GO del 18 mes. /2007-08 20.000 19. BS Shell s krožiščem in priključevanjem na AC priključek Fram (3 km kanalizacije, 500 m vodovoda) Shell Adria d.o.o. Odgovorni nadzornik, nadzor GO del 2010 30.000 20. Počivališče za osebna in tovorna vozila z bencinskim servisom Lormanje ob AC A5 Lenart – Spodnja Senarska (2,2 km kanalizacije) Gokop d.o.o. (Tuš nepremičnine) Vodenje projekta, Odgovorni nadzornik, nadzor GO del 2010 20.000

NEKATERI POMEMBNEJŠI REFERENČNI OBJEKTI IZ PODROČJA IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTA

Prenova celotne kuhinje ter sedežnega dela restavracije Interspar v NC Europark Maribor Spar Slovenija d.o.o. Odgovorni vodja projekta 2014 1.200 2. Ureditev parkovnih ter športnih površin OŠ Prežihov Voranc Maribor MO Maribor Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant zunanje ureditve 2014 4.000 3. Boksi za skladiščenje surovin Gorenje Surovina Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant gradbenih konstrukcij 2014 1.800 4. Zbirni center Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant gradbenih konstrukcij 2012-2014 7.000 5. Mercator center Maribor II KBM Leasing Odgovorni projektant zunanje ureditve z vsemi komunalnimi in energetskimi vodi 2012- 2013 24.000 6. Upravni center Jesenice

Gradbeni nadzor

Maribor, Podravska

Kje in kaj delamo

PROJEKTIRANJE

GRADBENI NADZOR
Gradbeni nadzor gradbišča, pregled armature in betona, pomoč pri obračunih gradnje, pregled nad vgrajenimi materiali, nadziranje izvajalcev pri gradnji.

Ponudba
GRADBENO DOVOLJENJE
Vodilna mapa projekta, načrti arhitekture, elaborat gradbene fizike, izjava o mehanski odpornosti.

Ponudba
INŽENIRING
Vodenje projekta, predhodne študije projekta, izbira gradbenih izvajalcev, stanovanje na ključ.

Ponudba
PROJEKTIRANJE NIZKIH GRADENJ
Projekt ceste, načrt parkirišča, načrt dvorišča, projekt obračališča.

Ponudba
PROJEKTIRANJE, PROJEKTANT
Organizacija projektiranja, vodilna mapa, pidobitev gradbenega dovoljenja, projekt za prevzem, rekonstrukcija hiše.

Ponudba
PZI - PROJEKT ZA IZVEDBO
Vodilna mapa, statika, načrt strojnih inštalacij, načrt električnih inštalacij.

Ponudba
VODJA GRADNJE, VODJA GRADBIŠČA
Koordinacija gradbenega projekta, usklajevanje izvajalcev.

Ponudba
Dela izvajamo tudi v krajih: Gornja Radgona, Kidričevo, Maribor, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica, Podravska. Za več podrobnosti nas kontaktirajte.

V bližini kraja Maribor , Podravska in v okolici izvajamo:

Jezdarska ulica 2, 2000 Maribor
Ocene
8.7/10
vse ocene
vse ocene
Zakaj izbrati INŽENIRING BIRO, družba za inženiring in projektiranje, d.o.o.?


8.7
odlična ocena podjetja
30
let tradicije in izkušenj
Kje in kaj delamo

Inženiring, vodenje projektov, gradbeni nadzor:

Podravska,
Vaši Partnerji za kvalitetno gradnjo