Prijava v profil

Geoprojekt d.o.o., Žalec

Geodetske storitve, nepremičnine, projektiranje

in drugje po Sloveniji
Za področje

  Dejan Lavbič
  predstavnik podjetja

  Žalec, Savinjska
  Tel: 041 370...

  Velikost ekipe: 7
  Projekti: manjši, srednji in veliki
  Ustanovitev: 1991
  Okvirni prihodki 2015: 350.000 €

  Naša ekipa zagotavlja celovite, hitre, kvalitetne in cenovno ugodne geodetske storitve ter posredovanje nepremičnin.

  Že več kot 20 let delujemo na področju geodezije in nepremičnin, pri čemer se nenehoma izboljšujemo, dopolnjujemo ekipo s strokovnjaki in aktivno spremljamo spremembe v zakonodaji, tako da Vam vedno lahko zagotavljamo profesionalno in učinkovito storitev.

  Zakaj izbrati nas

  Ker boste pridobili vse, kar potrebuje vaša nepremičnina, z ekipo, ki jo sestavljajo geodeti, gradbeniki, arhitekti, projektanti, nepremičninski posredniki, pravniki in tržniki!


  Ker boste privarčevali vaš dragoceni čas, saj boste dobili vse storitve na enem mestu!

  Ker že 20 let oblikujemo prostor, ki vas obdaja in bomo vse dolgoletne izkušnje delili z vami!

  Ker ste za svojega partnerja izbrali vodilno podjetje s področja geodetskih storitev in nepremičnin na območju Savinjske regije!

  Ker pretežno delujemo na širšem območju mesta Celje od Ljubljane do Maribora, a vam lahko ponudimo naše storitve na območju celotne Slovenije.

  Ekipa

  Področje evidentiranja in upravljanja nepremičnin se neprestano spreminja, prav tako pa se spreminja informacijska tehnologija in merski postopki na področju geodezije. Neprestano se spreminjajo tudi vaše želje in potrebe, katerim lahko zadostimo le z neprestanim vlaganjem v izobraževanje naših zaposlenih ter kvalitetno mersko opremo.

  Da bi lahko do popolnosti zadostili vašim potrebam, je naš kolektiv sestavljen iz različnih generacij in profilov, ki med seboj interdisciplinarno izmenjujemo svoje znanje in izkušnje ter se soočamo z novimi idejami in izzivi, ki si jih skupaj zastavljamo na svoji poti.

  Ocene
  Reference
  Vpis objekta v kataster © Geoprojekt d.o.o.

  Vpis objekta v kataster

  Po končani gradnji boste potrebovali geodete. Na željo stranke je Geoprojekt izvedel meritev prostorov znotraj hiše ter meritev zunanjih gabaritov obj...

  Druge izmere in načrti © Geoprojekt d.o.o.

  Druge izmere in načrti

  Za vas lahko izvedemo: - Geodetski načrt za pripravo prostorskih načrtov na državni/regijski/občinski ravni - Topografske izmere - Tematske karte...

  Geodetski načrti novega stanja / izvedenih del © Geoprojekt d.o.o.

  Geodetski načrti novega stanja / izvedenih del

  Po končani gradnji boste potrebovali posnetek stanja za različne upravne postopke: tehničen prevzem objekta, pridobitev hišne številke in vpis v katas...

  Geodetski načrti za pripravo projektne dokumentacije © Geoprojekt d.o.o.

  Geodetski načrti za pripravo projektne dokumentacije

  Če že imate izbranega arhitekta oz. projektanta za izdelavo vaše projektne dokumentacije, mu olajšajte delo s kvalitetnim elaboratom geodetskega načrt...

  Sprememba vrste rabe © Geoprojekt d.o.o.

  Sprememba vrste rabe

  Geodetska uprava vodi v zemljiškem katastru še pet let po uveljavitvi Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006) – t.j. do...

  Elaborat spremembe bonitete zemljišč © Geoprojekt d.o.o.

  Elaborat spremembe bonitete zemljišč

  Sprememba bonitete zemljišča se določi v postopku spremembe bonitete zemljišča, ki ga izvede geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve, v zemljiš...

  Pogodbena komasacija © Geoprojekt d.o.o.

  Pogodbena komasacija

  Komasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice, in razdelitev po zložbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove...

  Nova izmera © Geoprojekt d.o.o.

  Nova izmera

  Nova izmera je postopek urejanja mej na območju, ki zajema najmanj deset parcel, ali na območju, večjem od treh hektarov, ki ga izvede geodetsko podje...

  Sprememba podatkov kat. stavb © Geoprojekt d.o.o.

  Sprememba podatkov kat. stavb

  Spremembe podatkov v katastru stavb se lahko izvedejo, če so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb in če so lastniki stavbe ali delov stavbe v...

  Vpis stavbe v kataster stavb © Geoprojekt d.o.o.

  Vpis stavbe v kataster stavb

  V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in o delih stavb. Strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je e...

  Pridobitev hišne številke © Geoprojekt d.o.o.

  Pridobitev hišne številke

  Ko zaključite z gradnjo ali dozidavo oz rekonstrukcijo obstoječega objekta, ste skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin zavezani vašo stavbo evi...

  Izravnava meje © Geoprojekt d.o.o.

  Izravnava meje

  Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta...

  Parcelacija © Geoprojekt d.o.o.

  Parcelacija

  Meja parcele se lahko spremeni s parcelacijo, v postopku parcelacije, ki ga izvaja geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve. Parcelacija je zdru...

  Urejanje meje © Geoprojekt d.o.o.

  Urejanje meje

  Meja parcele se ureja v postopku ureditve meje, ki ga izvaja geodetsko podjetje kot geodetsko storitev (postopek urejanja meje), in na podlagi upravne...

  Izdelava geodetskega načrta od terena do izdelka © Geoprojekt d.o.o.

  Izdelava geodetskega načrta od terena do izdelka

  Za potrebe projektne dokumentacije smo izvedli izmero situacije na terenu in v pisarni izdelali geodetski načrt s certifikatom, ki ga je zahteval proj...

  Več projektov
  Kje in kaj delamo

  PROJEKTIRANJE

  Geodetske storitve
  Ureditev meje, oblikovanje gradbene parcele, izravnava parcele, označitev meje z mejniki, geodetski posnetek, zakoličba, vpis v kataster, pridobitev hišne številke.
  Ponudba
  Projektiranje, projektant
  Projektni inženiring, vodilna mapa, PGD, projekt uporabno dovoljenje, gradnja hiše.
  Ponudba

  V bližini kraja Žalec, Savinjska in v okolici izvajamo:

  Zakaj izbrati Geoprojekt d.o.o.?


  10
  odlična ocena podjetja
  32
  let tradicije in izkušenj
  Kje in kaj delamo

  Geodetske storitve, nepremičnine, projektiranje:

  Gorenjska, Goriška, Jugovzhodna, Slovenija, Koroška, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Savinjska, Spodnjeposavska, Zasavska,
  Vaši Partnerji za kvalitetno gradnjo