Prijava v profil
Za področje

  Franci Cafuta
  predstavnik podjetja

  Gorišnica, Podravska
  Tel: 0314800...

  Velikost ekipe: 1
  Projekti: manjši
  Ustanovitev: 2021

  Zemeljska pripravljalna dela, Franci Cafuta s.p., Gorišnica

  Zemeljska pripravljalna dela, rušenje objektov, cestni tovorni promet

  in drugje po Sloveniji

  Opravljamo vsa zemeljska dela, rušenje raznih objektov, predpripravo za asfaltiranje, prav tako za Vas pripravimo idealno ponudbo s področja vgradnje malih čistilnih naprav ter raznoraznih prevozov s hiabom.

  Kje in kaj delamo

  GRADBENA DELA

  Izdelava kanala
  Kanalizacija, rezervoar za deževnico, ponikovanlno polje, drenaža hiše, soglasje za priključitev na javno kanalizacijo, meteorna in fekalna kanalizacija, podjetje za kanalizacijo.
  Ponudba
  Izkopi
  Globoki izkop, izkop za asfaltiranje, drenaža, utrjevanje zemlje, izkop z bagerjem, geomehansko poročilo, razstrelitev skale, zavarovanje zemljine, jarek za vodovod, izkopi in planiranje terena, izvajalec za izkope.
  Ponudba
  Manjše rušenje
  Rušenje hiše, odstranitev stene, preboj plošče, rušenje stropa, demontaža ograj, nakladanje ruševin, podiranje stropa, gradbenik za rušitve.
  Ponudba

  ZUNANJA UREDITEV

  Zemeljska dela
  Izkop za temeljno ploščo, strojni izkopi, utrjevanje terena, tampon za temeljno ploščo, nasipavanje terena, izkopi za temeljno ploščo, ponudnik za izkope.
  Ponudba
  Asfaltiranje
  Ročno asfaltiranje, strojno asfaltiranje, nasipanje, utrjevanje in ureditev dvorišča ter asfaltiranje, asfaltiranje pločnika in ceste, polaganje robnikov in priprava za asfaltiranje, popravilo asfalta, odvodnjavanje ceste, preplastitev z asfaltom, cestno podjetje.
  Ponudba
  Bazeni
  Zunanji masažni bazeni, zunanji bazen, betonski bazeni, prelivni bazeni folija, kompozitni bazeni, strehe za bazen, oprema za bazen, ploščice za bazen, ekološki bazen, gradnja zunanjih in notranjih bazenov, dober ponudnik bazenov.
  Ponudba
  Izdelava komunalnih prikljuckov
  Jašek za vodo, izpraznitev greznice, položitev kanalizacije, priklop na vodovodno omrežje.
  Ponudba
  Male čistilne naprave
  Male hišne čistilne naprave, biološke čistilne naprave, rastlinske čistilne naprave, pretočne biološke greznice, filter za deževnico, montaža čistilne naprave.
  Ponudba
  Namakalni sistemi
  Namakalni sistem za travo, namakalni sistem za vrt, kapljični namakalni sistem, profesionalni namakalni sistemi, namakalni sistemi za kmetijstvo, namakalni sistem za rastlinjak, sistem za zalivanje, montaža namakalnega sistema.
  Ponudba
  Nizke gradnje
  Dovoz k objektu, ureditev parkirnih mest, izgradnja vodovoda, meteorna kanalizacija, gradnja greznice, izvedba drenaže, ureditev škarp, priključitev vodovoda in kanalizacije, izvajalec nizkih gradenj.
  Ponudba
  Podiranje dreves
  Dela na višini, barvanje baznih postaj, čiščenje betona na višini, obnove in sanacije na višini, obrezovanje dreves, podiranje drevja,
  Ponudba
  Polaganje kamna
  Polaganje kamna na škarpo, tlakovanje z naravnim kamnom
  Ponudba

  VZDRŽEVALNA IN DRUGA DELA

  Prevozi
  Prevoz blaga, prevoz frigo, nalaganje in razlaganje blaga, prevoz navadnega tovora, izredni transport, storitve logistike, hitra dostava, mednarodni prevozi, kakovosten prevoznik.
  Ponudba

  V bližini kraja Gorišnica, Podravska in v okolici izvajamo:

  Kje in kaj delamo

  Zemeljska pripravljalna dela, rušenje objektov, cestni tovorni promet:

  Osrednjeslovenska, Podravska, Savinjska,
  Partnerstvo za kvalitetno gradnjo