x

  Zidana ali montažna hiša?

  Članek je koristil že 11580+ uporabnikom
  Vsak posameznik se pred procesom graditve lastnega objekta sooči z vprašanjem o gradnji klasične, zidane hiše ali montažne hiše. Za določeno vrsto hiše se odločimo na podlagi naših potreb, želja in seveda razpoložljivega proračuna oz. finančnih sredstev, ki smo jih pripravljeni odšteti za bodočo hišo. V nadaljevanju članka so zajete poglavitne prednosti in slabosti vsakega od obeh tipov hiš z vidika cene, načina plačila, trajanja in načina gradnje, konstrukcije, energijske varčnosti, vplivov na okolje in življenjske dobe.
  Strokovni članek 11580
  Odločitev glede zidane ali montažne hiše je vsekakor vredna premisleka
  Imamo kar 143 izvajalcev za področje Montažne hiše:

  1. CENA
  Za primerjavo cene med klasično in montažno hišo je prvi pogoj za realno primerjavo ponudba enaka velikost obeh tipov hiš. Nadalje je cena montažne hiše odvisna od gradbene faze, v kateri prevzamemo hišo, zato je pomembno, da se naredi primerjava zidane hiše in montažne hiše na ključ. Navkljub vsemu, pa je ceno med obema težko do potankosti določiti, saj sta oba tipa hiš grajena z različnimi materiali in tehnologijami. Uporabni podatek za bodoče kupce montažnih hiš je ta, da se najcenejše ponudbe montažnih hiš večinoma pojavljajo pozimi.

  Zidana hiša
  Na splošno je cena zidane hiše, srednje kvalitete približno 1000€/m2. V primeru kvadrature 120 m2, bomo za tako zidano hišo odšteli približno 120. 000€. Izvedba temeljne plošče predstavlja približno 10% vrednosti celotne gradnje objekta, v tem primeru okrog 12. 000€. Delež zunanjih nosilnih zidov znaša okrog 15% vrednosti celotne gradnje, kar je približno 18. 000€. Streha je naslednji element hiše, ki predstavlja večji delež celotne gradnje. Ta znaša približno 11% vrednosti, kar je 13. 200€. Gre za klasično streho z lesenim ostrešjem, toplotno izolacijo debeline 20-25 cm in opečnato kritino. Vrednost fasade se giblje okrog 8% celotne vrednosti investicije oz. 9600€. Pri tem je upoštevana kontaktna, opečnata fasada, ki velja za najpogosteje uporabljen zaključni sloj zidanih slovenskih hiš. Zunanje stavbno pohištvo je zadnji izmed elementov hiše, ki predstavlja večji delež celotne vrednosti gradnje in znaša približno 9%, t.j. 10. 400€.

  Ostalih 55. 000€ stroškov nastane na račun izvedbe stopnic, tlakov, finalizacije tlakov, nenosilnih predelnih sten, ometov, električnih instalacij, ogrevanja, kanalizacije, notranjega stavbnega pohištva in kopalnice.

  V splošnem so cene zidanih hiš v povprečju nekoliko dražje od montažnih hiš, in sicer za približno 15%. Pri izračunu sta upoštevana objekta enake velikosti in enakih toplotno-izolacijskih sposobnosti zunanjega stavbnega pohištva.

  Montažna hiša
  Cene montažnih hiš se seveda razlikujejo od različnih ponudnikov, kljub temu pa na splošno ne prihaja do prevelikih odklonov. Glede na cene se montažne hiše delijo v dva cenovna razreda. Razred standardnih montažnih hiš zajema montažne hiše, katerih cena se v povprečju giblje od 700 – 1000€/m2. V drugi oz. višji cenovni razred pa spadajo montažne hiše, katerih cene se v povprečju gibljejo nad 1200€/m2.

  Treba je omeniti, da v ceno ni všteta parcela, izkop gradbene jame, temelji in morebitna izdelava kleti. Strošek izkopa in priprave terena je v prvi vrsti odvisen od geološke sestave tal. Okvirna cena za izkop in temelje je približno 12. 000€, za poglobljen izkop in pripravo kleti pa je treba odšteti približno 35. 000€.

  Poglavitna razlika med standardnimi montažnimi hišami in montažnimi hišami višjega cenovnega razreda je v izbiri, dodelanosti in vgradnji materialov, obliki in zagotavljanju bivalnega ugodja. Montažne hiše višjega cenovnega razreda so zato nekoliko bolj stilsko in moderno oblikovane ter vsebujejo najboljše materiale.

  Kljub temu pa oba cenovna razreda montažnih hiš zagotavljata ugodno bivalno okolje in veliko razpoložljivega prostora. Cene montažnih hiš so prav tako odvisne tudi od tega, ali se odločimo za najdražjo izvedbo montažne hiše na ključ, delni ključ ali samo za najcenejšo, osnovno izvedbo montažne hiše do zaključka 3. gradbene faze. Več o posameznih fazah in izvedbah montažnih hiš bo govora v prihajajočih člankih.

  Montažna gradnja je v povprečju za 15% ali več dražja od klasične, zidane gradnje. Pri tem sta upoštevana objekta enake velikosti, z enakimi izolativnimi lastnostmi sten in oken.

  2. NAČIN PLAČILA
  Način plačila zidane hiše se bistveno razlikuje od načina plačila pri montažni hiši. Medtem, ko je pri montažni hiši potrebno plačilo vnaprej, pri zidani hiši ni potrebno vsega plačati takoj, saj se plačilo izvede glede na gradbene faze. Za večino uporabnikov je prav največja prednost zidane hiše v tem, da je taka hiša na začetku bistveno cenejša in da lahko počaka na nadaljnja gradbena dela oz. faze. Na ta način lastnik izvede plačilo po posameznih gradbenih fazah. Med prednosti zidane hiše se uvršča tudi dejstvo, da hiša te vrste velja za dobro naložbo v prihodnosti, če jo boste hoteli prodati. Vse zidane hiše dosegajo na nepremičninskem trgu višjo vrednost v primerjavi z montažnimi hišami.

  3. NAČIN IN TRAJANJE GRADNJE
  Način gradnje
  Zidana gradnja se imenuje z drugo besedo tudi mokra gradnja, saj gradbena veziva vsebujejo vodo, ki sproti izhlapeva. Ravno zato je klasična, zidana gradnja sestavljena iz posameznih gradbenih faz, med katerimi je potreben določen čas, da voda popolnoma izhlapi iz konstrukcije.

  Po drugi strani pa montažna gradnja s poenostavljeno besedo pomeni suho gradnjo, pri kateri gre za postavitev že gotove hiše, saj so sestavni deli montažne hiše predhodno izdelani v specializiranih proizvodnjah. Prednost izvedbe sestavnih delov montažne hiše je v tem, da je delo v proizvodnji neodvisno od zunanjih vremenskih vplivov in poteka nemoteno po zastavljenem planu. Prefabricirani elementi se v tem primeru dostavijo in sestavijo na gradbišču.

  Pri montažnem načinu gradnje ni t.i. mokrih faz, le v primeru postavitve temeljne plošče in morebitne izvedbe kleti. Pri načinu gradnje montažne hiše je dobro omeniti dejstvo, da moraš vnaprej določiti vse pozicije instalacij, katerih sprememba je kasneje praktično nemogoča, saj so vsi razvodi instalacij že integrirani v konstrukcijske sklope montažnih sistemov.

  Čas izvedbe
  Ko je govora o časovni izvedbi, so v prednosti montažne hiše. Edini pogoj za hitro izvedbo gradnje montažne hiše je urejena, zazidljiva parcela in urejeni priključki na javno gospodarsko infrastrukturo. V primeru, da gre vse po predvidenem načrtu, se je v montažno hišo možno vseliti v roku 4 mesecev od pričetka gradnje montažne hiše na parceli. Hitrejša postavitev in z njo povezana vseljivost je ena izmed glavnih prednosti montažne hiše. Ravno zaradi tega se velika večina ljudi dandanes raje odloči za montažno kot pa za zidano hišo.

  Vendar pozor! Pozablja se podatek, ki vam ga ponudniki oz. proizvajalci montažnih hiš pred podpisom pogodbe najverjetneje ne bodo zaupali. To je čakalna vrsta za pričetek izdelave konstrukcijskih elementov v proizvodnji za vašo hišo, ki lahko traja tudi do 6 mesecev.

  V primerjavi z montažno hišo, lahko gradnja klasične, zidane hiše traja tudi do 2 leti in še več, odvisno od razpoložljivih sredstev pri nabavi gradbenega materiala v posameznih gradbenih fazah. Pri tem je potrebno omeniti, da plačilo po posameznih gradbenih fazah in daljše časovno trajanje gradnje zidane hiše ne pomeni tudi večje stroške gradnje, saj se pri gradnji montažnih hiš velikokrat uporabljajo posebni in novi materiali, ki so lahko dražji od materialov, uporabljenih pri zidanih hišah. Vsekakor pa je udobje pri izvedbi montažne hiše večje.

  Nasprotno pa to, da lahko zidano, klasično hišo gradimo postopoma in se prilagajamo svojim finančnim zmožnostim ter času, sodi med prednosti zidane hiše.

  4. KONSTRUKCIJA, ENERGIJSKA VARČNOST IN VPLIVI NA OKOLJE
  Konstrukcija
  Zmotno je še vedno prepričanje velikega števila ljudi, da so zidane hiše stabilnejše od montažnih, kar seveda ne velja. Montažna hiša se glede stabilnosti in nosilnosti lahko povsem primerja s klasično, zidano hišo. Montažne hiše so prav tako primerno zaščitene in odporne proti požaru in potresu, obstajajo že nekatere vrste potresno varne izvedbe montažnih hiš.

  Pri klasični, zidani hiši, je osnovna sestava približno takšna: podaljšana apnena malta, opeka, toplotna izolacija, cementna malta in fasadna malta (od znotraj navzven).
  Konstrukcijo montažne hiše pa v splošnem sestavljajo mavčno-vlaknena plošča, parna zapora, nosilna lesena konstrukcija s toplotno izolacijo, horizontalne letve, mavčno-vlaknena plošča, stiropor, armiran omet in fasadni oz. dekorativni omet.

  Zunanja stena gotove montažne hiše je glede paropropustnosti v določeni prednosti pred zunanjo steno zidane hiše. Če pa primerjamo toplotno akumulativnost, pa je v prednosti zunanja stena zidane hiše, ki ima ob ustrezni toplotni izolaciji dobro oz. boljšo toplotno akumulativnost.

  Akumulativnost strokovno pomeni zmožnost materiala, da le-ta sprejme toploto in jo shrani vse do takrat, ko pade temperatura v okolici, ko jo zopet odda. Zunanja stena zidane hiše se čez dan segreva bistveno bolj počasi v primerjavi z zunanjo steno montažne hiše, ponoči pa spet počasi oddaja svojo toploto v bivalne prostore. Montažne hiše te sposobnosti nimajo, saj se zunanje stene čez dan segrejejo v trenutku, ponoči, ko pade temperatura v okolici, pa naenkrat oddajo vso svojo toploto. Zunanja stena zidane hiše je tako pozimi topla, kljub temu, da se prostori več ne segrevajo, v poletnem času pa je nasprotno hladna.

  Prednost montažne hiše glede konstrukcije pa se kaže v nekoliko boljši oz. nižji toplotni prehodnosti zunanje stene, kar se opazi pri mesečnih stroških ogrevanja oz. potrebne toplote za ogrevanje montažne hiše, ki je nižja v primerjavi z zidano hišo.

  Energijska varčnost
  Velika večina ljudi še vedno dvomi v energijsko varčnost zidanih hiš. Naj vas opomnimo, da po novi zakonodaji enostavno ni več mogoče graditi energijsko potratnih hiš, kar pomeni, da so prav vse novogradnje, ne glede na to ali gre za zidani ali montažni objekt, energijsko varčnejše od tistih, ki so se gradile pred leti. Z energijskega stališča pa je pomembno, da se zidani objekt v najkrajšem možnem času prekrije s fasado.

  Vpliv na okolje
  Glede vplivov na okolje so v prednosti montažne hiše. V primerjavi z zidanimi hišami, imajo montažne hiše minimalno porabo energije že v samem procesu gradnje, bistveno manj odpadkov in drugih posegov v okolje. Vse to je na račun dejstva, da se montažne hiše sestavijo v proizvodnji, kjer se izvede prefabrikacija (predizdelava) elementov, kateri se dostavijo in sestavijo na gradbišču. Podatek, ki najavi prevlado montažnih hiš pri vplivih na okolje je tudi ta, da je pri tej vrsti hiš mogoča popolna reciklaža na račun naravnih in ekološko neoporečnih materialov.

  5. ŽIVLJENJSKA DOBA
  Življenjska doba montažne hiše je ob pravilni izvedbi, vgradnji materialov in ustreznem vzdrževanju povsem primerljiva s klasično, zidano izvedbo, saj v povprečju zagotavljajo 50-letno življenjsko dobo. Ravno nasprotno, določeni elementi montažne hiše, kjer se uporabljajo materiali, kot je recimo lepljen les za ostrešje, imajo ponekod tudi daljšo življenjsko dobo v primerjavi z elementi zidane hiše.

  Pomembno je omeniti tudi to, da so hiše dandanes že pravi visokotehnološki izdelki dovršenih, novo uporabljenih materialov in vgrajenih sistemov. Ravno zaradi tega bodo v prihodnosti hiše, predvsem montažne, zastarele veliko hitreje na račun hitrega razvoja materialov in sistemov. Ne glede na to, ali gre za zidano ali montažno hišo, so potrebni redni pregledi strehe, žlebov, stavbnega pohištva, fasade in drugih elementov objekta, s pomočjo katerih sproti saniramo morebitne napake in s tem podaljšamo življenjsko dobo objekta.

  6. ZA KATERO HIŠO SE TOREJ ODLOČITI?
  Odločitev glede zidane ali montažne hiše vsekakor ni lahka. Vsak od omenjenih objektov ima svoje prednosti in slabosti. Kratki nasvet, ki vam ga ponujamo je naslednji: če nimate časa in imate denar, je prava odločitev za vas montažna hiša. V primeru, da pa imate čas in določeno netipsko rešitev za vaš bodoči objekt, pa se raje odločite za klasično, zidano hišo.

  Prednost montažne hiše je v hitrosti gradnje
  Prednost montažne hiše je v hitrosti gradnje


  Strokovni članek 11580
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 143 izvajalcev za področje Montažne hiše:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE MONTAŽNE HIŠE
  9.1
  2

  EKOART HIŠE, lesena gradnja, d.o.o.

  Ob Vrševniku 10, 1225 Lukovica
  7.3
  2

  Montaža in Servis Bojan Balajc s.p

  Klavniška 13 b, 9000 Murska Sobota
  9.5
  0

  EKO DOM, Peter Plohl s.p.

  Prečna ulica 9, 3313 Polzela
  10
  1

  CIPROŠ d.o.o.

  Lobnica 18, 2342 Ruše
  10
  2

  HARCO, d.o.o.

  Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana
  9.4
  0

  MONTAŽNE HIŠE RIHTER, d.o.o.

  Loke 40, 3333 Ljubno ob Savinji
  Imamo kar 143 izvajalcev za področje Montažne hiše:

  BREZPLAČNA STORITEV
  IŠČEMO LOKALNO
  BREZ PROVIZIJ
  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE MONTAŽNE HIŠE?

  montažne hiše dvojček
  okvirna montažna hiša
  masivne montažne hiše
  nizkoenergetske montažne hiše
  montažne hiše po meri
  tipske montažne hiše
  montažna hiša na ključ
  izvedba montažne hiše
  ponudnik montažnih hiš
 • Montažne hiše Ajdovščina
 • Montažne hiše Bled
 • Montažne hiše Bovec
 • Montažne hiše Celje
 • Montažne hiše Črna na Koroškem
 • Montažne hiše Črnomelj
 • Montažne hiše Domžale
 • Montažne hiše Gornja Radgona
 • Montažne hiše Gornji Grad
 • Montažne hiše Hrastnik
 • Montažne hiše Ilirska Bistrica
 • Montažne hiše Izola
 • Montažne hiše Jesenice
 • Montažne hiše Kamnik
 • Montažne hiše Kidričevo
 • Montažne hiše Kobarid
 • Montažne hiše Kočevje
 • Montažne hiše Koper
 • Montažne hiše Kranj
 • Montažne hiše Kranjska Gora
 • Montažne hiše Krško
 • Montažne hiše Laško
 • Montažne hiše Lendava
 • Montažne hiše Litija
 • Montažne hiše Ljubljana
 • Montažne hiše Ljutomer
 • Montažne hiše Maribor
 • Montažne hiše Metlika
 • Montažne hiše Mojstrana
 • Montažne hiše Mozirje
 • Montažne hiše Murska Sobota
 • Montažne hiše Nova Gorica
 • Montažne hiše Novo mesto
 • Montažne hiše Ormož
 • Montažne hiše Piran - Pirano
 • Montažne hiše Pivka
 • Montažne hiše Portorož
 • Montažne hiše Postojna
 • Montažne hiše Ptuj
 • Montažne hiše Radeče
 • Montažne hiše Radenci
 • Montažne hiše Radovljica
 • Montažne hiše Ravne Na Koroškem
 • Montažne hiše Ribnica
 • Montažne hiše Rogaška Slatina
 • Montažne hiše Sevnica
 • Montažne hiše Sežana
 • Montažne hiše Škofja Loka
 • Montažne hiše Slovenj Gradec
 • Montažne hiše Slovenska Bistrica
 • Montažne hiše Slovenske Konjice
 • Montažne hiše Šoštanj
 • Montažne hiše Štore
 • Montažne hiše Tolmin
 • Montažne hiše Trbovlje
 • Montažne hiše Tržič
 • Montažne hiše Trzin
 • Montažne hiše Velenje
 • Montažne hiše Vipava
 • Montažne hiše Vojnik
 • Montažne hiše Vransko
 • Montažne hiše Vrhnika
 • Montažne hiše Žalec
 • Montažne hiše Zreče
 • Montažne hiše Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2020 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane