Statika in gradbene konstrukcije

  Članek je koristil že 4408+ uporabnikom
  Vsak objekt oz. stavbo lahko s statičnega vidika razumemo kot konstrukcijski sklop različnih elementov, ki imajo vsak po svoje točno določeno funkcijo. Za zagotovitev ustrezne nosilnosti in stabilnosti objekta je potrebna primerna izbira gradbenih materialov, od katerih ima vsak različne fizikalne, mehanske in kemijske lastnosti. Stabilnost in nosilnost stavbe sta prvotnega pomena za zagotovitev varne uporabe objekta. V nadaljevanju sledi obravnava različnih konstrukcijskih sklopov in posameznih elementov zgradbe ter delujočih sil na objekt.
  Strokovni članek 4408
  Konstrukcijski sklop je sestav posameznih elementov stavbe, ki omogočajo nosilnost in stabilnost objekta
  Imamo kar 90 izvajalcev za področje Statika gradbene konstrukcije:

  1. KONSTRUKCIJSKI SKLOPI IN NJIHOVA KLASIFIKACIJA

  Konstrukcijski sklop je sestav posameznih elementov stavbe, ki v prvi vrsti omogočajo nosilnost in stabilnost objekta. Konstrukcijski sklopi se delijo na masivne, skeletne, celične in prostorske konstrukcije. Obstajajo še razni mešani konstrukcijski sistemi, kot sta recimo masivno-skeletni in skeletno-celični konstrukcijski sistem.

  1.1 Masivni konstrukcijski sistem

  Z vidika sestave elementov gre pri masivnem konstrukcijskem sistemu za polne stene oz. plošče. Masivni konstrukcijski sistem glede na način gradnje in izvedbe delimo na zidani in monolitni. Pri zidanem konstrukcijskem sistemu so značilni gradbeni material zidaki z vmesnimi fugami, pri monolitnem konstrukcijskem sistemu pa gre za oblikovanje zidov s kalupom oz. opažem. Najznačilnejši materiali masivnih konstrukcijskih sistemov so opečni, betonski in stekleni zidaki, zidaki na bazi cementa, kamen, beton, armirani beton, ilovica in razni umetni materiali.

  1.2 Skeletni konstrukcijski sistem

  Značilni konstrukcijski elementi skeletnega sistema so stebri, lege/gredi/nosilci in diagonale. Vsaka skeletna konstrukcija je sestavljena iz primarne konstrukcije oz. primarnih nosilcev in iz sekundarne konstrukcije oz. sekundarnih nosilcev. Poleg klasičnega sistema stebrov, nosilcev in diagonal, poznamo še sistem lokov in okvirjev, kjer loki in okvirji prevzamejo funkcijo gred ter so primerni za večje razpone, tudi do 10 m. Med materiale skeletnih oz. lahkih konstrukcij sodita les in jeklo.

  1.3 Celični konstrukcijski sistem

  Značilnost celičnih konstrukcijskih sistemov so posamezni moduli, največkrat narejeni v proizvodnji, kateri se potem transportirajo na gradbišče. Pri celičnem konstrukcijskem sistemu gre za nalaganje posameznih prostorskih modulov eden na drugega oz. eden poleg drugega. Z razporeditvijo posameznih modulov je končni rezultat zaključena prostorska enota oz. stavba.

  1.4 Prostorski konstrukcijski sistem

  Za prostorske oz. 3D konstrukcijske sisteme je značilna velika nosilnost glede na njihovo lastno težo. 3D konstrukcijski sistem deluje kot zaključena konstruktivna enota, katere najbolj pogosto uporabljeni materiali so les, jeklo in armiran beton. Med prostorske konstrukcijske sisteme delimo naslednje oblike: prostorska paličja, ploskovne ravne konstrukcije (nagubane plošče, poliedrične plošče), ploskovne ukrivljene konstrukcije (lupine, kupole), vrvi in membrane.

  2. ELEMENTI STAVBE

  Vsak element stavbe ima točno določeno funkcijo oz. nalogo, s katero zagotavlja stabilnost in nosilnost stavbe. Elementi stavbe se običajno obravnavajo s štirih različnih vidikov: z vidika njihove funkcije, ustreznosti materialov, načina izvedbe in njihovega medsebojnega odnosa v konstrukciji. V članku so elementi obravnavani z vidika njihove funkcije, ki je najbolj povezana s statiko konstrukcije objekta.

  2.1 Funkcija

  Z vidika primarne funkcije se elementi stavbe delijo na elemente nosilne konstrukcije, elemente pregrajevanja in elemente zaščite in finalne obdelave.

  Elementi nosilnih konstrukcij

  Primarna funkcija elementov nosilnih konstrukcij oz. konstruktivnih elementov je prevzemanje obremenitev in prenos obremenitev na temeljna tla. Mednje prištevamo temelje, stene, stebre, plošče, stropove, grede/lege/nosilce/stropnike, streho, ostrešja (špirovci, lege, sohe, druge elemente ostrešja) in nenazadnje tudi stopnice.
  Streha prenaša obtežbo dežja, snega in vetra (spremenljiva obtežba) in lastno težo (teža konstrukcijskih elementov strehe). Vertikalne podpore, med katere prištevamo stene in stebre, prenašajo obtežbo celotne strehe in medetažnih konstrukcij, medetažne plošče prenašajo obtežbo vertikalnih podpor (lastna teža konstrukcije) in obtežbo ljudi ter pohištva (koristna obtežba), temelji pa so zadolženi za prenos celotne obtežbe objekta v tla.

  Elementi pregrajevanja

  Že ime samo pove, da so to elementi stavbe, ki so zadolženi za pregrajevanje notranjih prostorov ter notranjih in zunanjih prostorov. Med notranje elemente pregrajevanja prištevamo pregradne stene, vrata in pregradno pohištvo, med zunanje elemente pregrajevanja pa sodijo nenosilne stene, okna in druge zasteklitve objekta.

  Elementi zaščite in finalne obdelave

  Elementi zaščite in finalne obdelave prekrivajo stene (stenske obloge, ometi, tapete, barva, toplotna in zvočna zaščita, zaščita pred vlago, požarna zaščita, zrakotesni trakovi, membrane), stropove (talne obloge, sloji stropa, toplotna in zvočna zaščita, požarna zaščita, razne stropne obloge), streho (kritina, zaščita pred vlago, toplotna zaščita, zrakotesni trakovi, membrane) in tla na terenu (finalna obdelava, sloji talne plošče, zaščita pred vlago, toplotna zaščita).

  3. SILE IN OBREMENITVE NA OBJEKT

  Med sile, ki delujejo na objekt, prištevamo vertikalne sile, horizontalne sile, dinamične sile (potres, vibracije zaradi prometa in strojev), pritisk podtalne vode in tal, sile zaradi deformacije materialov in tal ter sile udarnih valov (eksplozija).

  3.1 Vertikalne sile

  Med vertikalne sile, ki delujejo na objekta, prištevamo lastno težo konstrukcije, koristno obtežbo, ki jo predstavlja pohištvo in ljudje ter obtežbo snega in dežja. Za lastno težo konstrukcije, ki sodi med stalno obtežbo, se pri izračunu upoštevamo korekcijski faktor 1,35, za obtežbo snega, ki sodi v kategorijo spremenljivih obtežb, se pa upošteva korekcijski faktor 1,50.

  3.2 Horizontalne sile

  Horizontalna sila, ki deluje na objekt, je veter. Veter sodi med spremenljivo obtežbo, kjer se pri njegovem izračunu obtežbe na objekt upošteva korekcijski faktor 1,50.
  Sile zaradi deformacije materialov
  Sile, ki delujejo na objekta za radi deformacije materialov, so posledica temperaturnega raztezanja poleti in temperaturnega krčenja pozimi.

  3.3 Sile zaradi deformacije tal

  Do neenakomernega posedanja objekta pride zaradi sil na mestu temeljev. Temelji se skupaj z objektom posedajo zaradi pritiskov zemljine, prisotnosti talne vode in pritiskov ter drugih geoloških procesov v tleh.

  4. CENA NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ ZA HIŠO

  Cena načrta gradbenih konstrukcij PGD in PZI za enodružinsko hišo, kjer so zajeti statični izračun in dimenzioniranje, izdelava opažev in armaturnih načrtov ter tehnično poročilo s popisom količin, se giblje med 1000 in 2500€.
  Prikaz delujočih sil na objekt
  Prikaz delujočih sil na objekt


  Gradbeni načrt konstrukcije objekta
  Gradbeni načrt konstrukcije objekta


  Strokovni članek 4408
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 90 izvajalcev za področje Statika gradbene konstrukcije:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  DAIBAU MAGAZIN

  V vaš nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE STATIKA GRADBENE KONSTRUKCIJE
  10
  1

  Inženirski Biro dr.Saje d.o.o

  Kocjanova ulica 12, 1000 Ljubljana
  8.9
  0

  GRANT d.o.o.

  Partizanska cesta 36, 2000 Maribor
  9.6
  3

  BS geostat, konstrukcijske in geotehnične rešitve, d.o.o.

  Jankova 2, 3212 Vojnik
  10
  3

  Mekoni d.o.o.

  Planinska cesta 2, 1231 Črnuče
  9.1
  0

  DIA projektiranje in inženiring, d.o.o.

  Vojkova cesta 5, 5250 Solkan
  10
  1

  PROJEKTANT - PROJEKTIRANJE IN GRADBENI INŽENIRING EDDY MATIJA FATUR S.P.

  Log 5, 6230 Postojna
  Imamo kar 90 izvajalcev za področje Statika gradbene konstrukcije:

  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE STATIKA GRADBENE KONSTRUKCIJE?

  statika
  načrt za opaž
  armaturni načrt
  statika stare hiše
  statika betonske plošče
  statika pri rušenju stene
  izračun dimenzij nosilca
  načrt statike za hišo
  inženirji za statiko
 • Statika gradbene konstrukcije Ajdovščina
 • Statika gradbene konstrukcije Bled
 • Statika gradbene konstrukcije Bovec
 • Statika gradbene konstrukcije Celje
 • Statika gradbene konstrukcije Črna na Koroškem
 • Statika gradbene konstrukcije Črnomelj
 • Statika gradbene konstrukcije Domžale
 • Statika gradbene konstrukcije Gornja Radgona
 • Statika gradbene konstrukcije Gornji Grad
 • Statika gradbene konstrukcije Hrastnik
 • Statika gradbene konstrukcije Ilirska Bistrica
 • Statika gradbene konstrukcije Izola
 • Statika gradbene konstrukcije Jesenice
 • Statika gradbene konstrukcije Kamnik
 • Statika gradbene konstrukcije Kidričevo
 • Statika gradbene konstrukcije Kobarid
 • Statika gradbene konstrukcije Kočevje
 • Statika gradbene konstrukcije Koper
 • Statika gradbene konstrukcije Kranj
 • Statika gradbene konstrukcije Kranjska Gora
 • Statika gradbene konstrukcije Krško
 • Statika gradbene konstrukcije Laško
 • Statika gradbene konstrukcije Lendava
 • Statika gradbene konstrukcije Litija
 • Statika gradbene konstrukcije Ljubljana
 • Statika gradbene konstrukcije Ljutomer
 • Statika gradbene konstrukcije Maribor
 • Statika gradbene konstrukcije Metlika
 • Statika gradbene konstrukcije Mojstrana
 • Statika gradbene konstrukcije Mozirje
 • Statika gradbene konstrukcije Murska Sobota
 • Statika gradbene konstrukcije Nova Gorica
 • Statika gradbene konstrukcije Novo mesto
 • Statika gradbene konstrukcije Ormož
 • Statika gradbene konstrukcije Piran - Pirano
 • Statika gradbene konstrukcije Pivka
 • Statika gradbene konstrukcije Portorož
 • Statika gradbene konstrukcije Postojna
 • Statika gradbene konstrukcije Ptuj
 • Statika gradbene konstrukcije Radeče
 • Statika gradbene konstrukcije Radenci
 • Statika gradbene konstrukcije Radovljica
 • Statika gradbene konstrukcije Ravne Na Koroškem
 • Statika gradbene konstrukcije Ribnica
 • Statika gradbene konstrukcije Rogaška Slatina
 • Statika gradbene konstrukcije Sevnica
 • Statika gradbene konstrukcije Sežana
 • Statika gradbene konstrukcije Škofja Loka
 • Statika gradbene konstrukcije Slovenj Gradec
 • Statika gradbene konstrukcije Slovenska Bistrica
 • Statika gradbene konstrukcije Slovenske Konjice
 • Statika gradbene konstrukcije Šoštanj
 • Statika gradbene konstrukcije Štore
 • Statika gradbene konstrukcije Tolmin
 • Statika gradbene konstrukcije Trbovlje
 • Statika gradbene konstrukcije Tržič
 • Statika gradbene konstrukcije Trzin
 • Statika gradbene konstrukcije Velenje
 • Statika gradbene konstrukcije Vipava
 • Statika gradbene konstrukcije Vojnik
 • Statika gradbene konstrukcije Vransko
 • Statika gradbene konstrukcije Vrhnika
 • Statika gradbene konstrukcije Žalec
 • Statika gradbene konstrukcije Zreče
 • Statika gradbene konstrukcije Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane