x

  Cene energentov

  Članek je koristil že 5176+ uporabnikom
  Vprašanja v zvezi z nabavo, ceno in stroški ogrevanja posameznih energentov, se pojavijo vsako leto, pogostokrat tudi prepozno, tik pred kurilno zimsko sezono. Kaj pravzaprav so energenti, kdaj je pravi čas za nabavo energentov, letošnje posebnosti na trgu energentov, njihova cena in še več, sledi v nadaljevanju.
  Strokovni članek 5176
  Ustrezna izbira energenta je pomembna z vidika znižanja mesečnih stroškov za ogrevanje
  Imamo kar 1149 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  1.) KAKŠNE VRSTE ENERGENTOV ZA OGREVANJE POZNAMO?
  Na voljo je veliko energentov za ogrevanje objektov, od katerih ima vsak svoje prednosti in slabosti. Objekt lahko ogrevamo s pomočjo zemeljskega plina, utekočinjenega naftnega plina, elektrike, kurilnega olja, peletov, sekancev, polen in toplotne črpalke.
   
  Ogrevanje z zemeljskim plinom
  Ogrevanje z zemeljskim plinom je idealno za urbana naselja z razvejanimi plinovodi. Zemeljski plin velja za ugoden energetski vir, ki navkljub svoji višji ceni, nudi ugodno udobje. Pri ogrevanju z zemeljskim plinom je nujna uporaba plinskega stenskega kotla, ki predstavlja idealno rešitev za stanovanja brez kotlovnice.
  Plinski kotel je primeren za objekte, ki imajo radiatorsko in talno ogrevanje, ne glede na to, ali gre za novodobne - energijsko varčne ali bolj starejše objekte. Kot omenjeno že prej, je kotel dobra rešitev za objekte brez kurilnice, saj se ta lepo poda vsakemu prostoru. Med prednosti kondenzacijskega plinskega kotla prištevamo tudi možnost kombinacije kotla za ogrevanje in grelnika sanitarne vode ter visok izkoristek tudi nad 100%. Zemeljski plin je zato eden izmed sprejemljivih virov energije.
   
  Ogrevanje z utekočinjenim naftnim plinom (UNP)
  Za ogrevanje z utekočinjenim naftnim plinom se odločimo v skrajnih primerih, ko zaradi različnih razlogov nimamo možnosti izbrati enega izmed alternativnih virov energije, saj gre za trenutno najdražji sistem ogrevanja. Višji strošek predstavlja energent sam, višja pa je tudi začetna investicija. V skrajnem primeru ogrevanja z UNP, je smiselno izbrati plinski kondenzacijski kotel. Priporoča se segrevanje sanitarne vode s pomočjo solarnega sistema ali katerega drugega, cenejšega vira ogrevanja.
   
  Ogrevanje z elektriko
  Ogrevanje z elektriko se svetuje manjšim porabnikom moči, do nekje 15 kW. Ob odločitvi za ogrevanje z elektriko je pomembno, da izberemo tak električni kotel, ki omogoča priključitev oz. povezavo s sistemom centralnega ogrevanja. Taka izbira omogoča, da boste v primeru prenove ogrevanja, električni kotel enostavno zamenjali, odločili pa se boste lahko tudi za drugi energent.
   
  Kaj sodi med prednosti električnega stenskega kotla? Kot prva prednost je delovanje same naprave, ki je avtomatsko in skoraj neslišno. Električni stenski kotel ne zavzame veliko prostora, omogoča enostavno vzdrževanje, poleg tega pa ni potrebe po dimniku. S pomočjo električnega kotla je navsezadnje omogočeno uravnavanje sobne temperature s pomočjo termostata ali vremensko vodenega regulatorja ogrevanja.
  Ogrevanje s kurilnim oljem
  Kurilno olje velja za energent, ki je v današnjem času postal dražji, rast cen kurilnega olja pa se bo po napovedih strokovnjakov še stopnjevala iz leta v leto. V primerjavi z visoko ceno energenta in visokimi letnimi stroški ogrevanja pa ima kurilno olje tudi svoje prednosti.
   
  Ogrevanje s kurilnim oljem potrebuje zelo malo vzdrževanja, zato je primerno za tiste uporabnike, ki nočejo zapravljati svojega časa in se ubadati z oljnim kotlom. Regulator ogrevanja skrbi za temperaturo v prostoru, tako da je v bivalnih prostorih vedno toplo in udobno. Oljni kotel je primeren za objekte s talnim in radiatorskim ogrevanjem. Prednost oljnega kotla je tudi v tem, da ga je možno uporabiti kot dopolnilni ogrevalni vir, tako pri toplotnih črpalkah kot pri kotlih na trdo kurivo.
   
  Ogrevanje s peleti
  Ogrevanje s peleti predstavlja alternativni način kurilnemu olju in zemeljskemu plinu in postaja dandanes vse bolj razširjeno kot gorivo v avtomatskih kotlih. Prednost ogrevanja s peleti je ugodnejša cena v primerjavi s kurilnim oljem in zemeljskim plinom, tovrstni način ogrevanja nam nudi enako udobje, kot ostali viri, energent pa je okolju prijazen.
   
  Delovanje kotla je avtomatsko, slabost predstavlja polnjenje in praznjenje posode za pepel 1-2x tedensko, obenem moramo imeti v hiši zagotovljen suhi prostor za shranjevanje materiala. V primerjavi s kurilnim oljem in plinom, nam peleti povzročijo kar nekaj dela in sprotnega vzdrževanja. Možnost vodenja peletnega kotla je z regulacijo ogrevanja, ki skrbi za temperaturo v prostoru.
   
  Ogrevanje s poleni, ogrevanje na drva
  Razvoj tehnologije kotlov na trdo gorivo je v zadnjem času zelo napredoval, zato sodobni, uplijevalni lesni kotli dosegajo izkoristke tudi nad 90%. K lesnemu uplijevalnemu kotlu spada še zalogovnik in sodobna regulacija ogrevanja. Pomeni, da ogrevanje s poleni velja za cenovno ugodno in udobno ogrevanje. Primarna funkcija zalogovnika toplote je akumulacija vse toplote, ki jo proizvede kotel. Regulator ogrevanja po drugi strani skrbi za odvzem in uravnava temperaturo v prostoru.
   
  Med prednosti lesnih uplijevalnih kotlov prištevamo avtomatsko delovanje kotla in velik izkoristek. V kotel je možno naložiti polena večjih debelin, čas gorenja je pa seveda odvisen od količine naloženih polen. Slabost predstavlja sprotno vzdrževanje in nalaganje polen, v hiši pa je potrebno imeti zagotovljen dodaten, suhi prostor za shranjevanje energenta.
   
  Ogrevanje s sekanci
  Sekanci predstavljajo primerno rešitev za velike objekte. Ogrevanje velja za ekonomičnega, vendar ima nekatere slabosti. Gre za zelo drago investicijo, obenem pa moramo imeti zagotovljen velik prostor. Za ogrevanje s sekanci potrebujemo kotel in velik zalogovnik, zato ni presenetljivo, da je ta način ogrevanja primeren za manjše lesne obrate, ki za ogrevanje uporabljajo lastni odpadni les. Eno od možnosti ogrevanja s sekanci predstavlja tudi skupna kotlovnica, s pomočjo katere se ogreva več porabnikov hkrati.
   
  Ogrevanje s toplotno črpalko
  Ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke velja za ekološko najprijaznejši in energetsko najcenejši vir ogrevanja. Funkcija toplotne črpalke je odvzem toplote obnovljivemu viru energije iz okolice (zrak, voda, zemlja), s katero se potem segreva voda. Za segrevanje je potrebno še okrog 25% električne energije, preostali del energije pa se dejansko črpa iz okoliškega vira. To razmerje med vloženo električno energijo in toplotno energijo pridobljeno iz naravnega vira, imenujemo grelno število. Pri ogrevanju s toplotno črpalko se uporablja nizkotemperaturni sistem ogrevanja – stensko, talno ali konvektorsko ogrevanje.
   
  Poglavitna prednost je seveda velik dobitek brezplačne energije iz okolice in minimalni prostor za postavitev toplotne črpalke. Med slabosti spada visoka začetna investicija, ki pa se hitro povrne z nizkimi stroški ogrevanja, poleg tega pa je nakup delno subvencioniran s strani države. Posebnost je tudi ta, da lahko s pomočjo toplotne črpalke hišo pozimi ogrevamo, poleti pa hladimo.
   
  2.) KDAJ JE PRAVI ČAS ZA NABAVO ENERGENTOV ZA NASLEDNJO SEZONO?
  Ugoden čas za nakup energentov je takoj po koncu kurilne sezone, ko je ponudba večja in povpraševanje manjše. Ta čas je na voljo večja izbira, zato boste lahko primerjali večje število energentov in goriv, tako po ceni kot tudi po drugih karakteristikah. Splošno velja, da so cene po koncu kurilne sezone nekoliko nižje, ne velja pa to v vseh primerih. Recimo pri kurilnem olju lahko na ceno vplivajo nepredvideni ekonomski, politični ali drugi tečajni dogodki kot pa ponudba in povpraševanje na mednarodni borzi. Enako kot za kurilno olje velja tudi za utekočinjen naftni plin (UNP).
   
  Drugače je pri lesni biomasi, saj se cene sekancev, peletov in drv (polen) oblikujejo na domačem trgu glede na povpraševanje in ponudbo ter niso odvisne od ekonomskih in drugih političnih dogajanj. Lesno biomaso je najbolje kupiti v obdobju tik pred poletjem (maj, junij) in najpozneje do avgusta. Popusti se spomladi in poleti pojavljajo predvsem pri sekancih in peletih. Pri nakupu je potrebno paziti, da so sekanci in peleti čim bolj suhi, za drva (polena) pa je najbolj priporočljivo, da se sušijo na zraku vsaj 1 leto, če ob nakupu niso dovolj suha.
   
  3.) KATERI ENERGENT SE V SLOVENIJI UPORABLJA NAJVEČ?
  Točen oz. kakršenkoli podatek o najbolj pogosto uporabljenem energentu je seveda nezanesljiv. Kurilno olje in lesna biomasa še naprej prednjačijo, vendar se njihova uporaba, predvsem kurilnega olja, zaradi visokih letnih stroškov in naraščajočih cen, vse bolj opušča. Uporabniki se zato raje odločijo za drugo vrsto energenta, med katere spada tudi zemeljski plin, ki ima nižje stroške ogrevanja. Skladno z novimi gradnjami, pa v ospredje vse bolj prihaja tehnologija sodobnih toplotnih črpalk, ki navkljub višjemu začetnemu investicijskemu vložku, predstavljajo najugodnejši in najučinkovitejši način ogrevanja.
   
  4.) KATERI ENERGENT TOREJ IZBRATI?
  Vprašanje o ustrezni izbiri energenta je v prvi vrsti odvisno od vrste objekta. Ni namreč vseeno, ali gre za stari objekt z minimalno izolacijo ali novo, sodobno gradnjo z dobro izolacijo ali celo nizkoenergijsko hišo. Zagotovo je eno – če so vaši letni stroški ogrevanja previsoki, se priporoča takojšnja zamenjava ustreznega energenta. Kot je razbrati iz zgornjih dveh tabel, se letni stroški ogrevanja objekta nižajo sorazmerno z višjim energetskim razredom. Pomeni, več izolacije ima objekt, nižji bodo stroški za ogrevanje.
   
  Opis slik
  Spodaj je podana tabela energentov s približnimi vrednostmi začetnih investicij in stroškov ogrevanja na letni ravni in trenutna nabavna cena posameznega energenta ter tabela glede primerjave stroškov ogrevanja na letni ravni za tri primere objektov: starejši objekti, zgrajeni po letu 1980 z minimalno izolacijo, objekti novogradenj z dobro izolacijo in nizkoenergijske hiše.
  tabela1.png
  Tabela 1, opomba: podane vrednosti cen so približne in zajete s pomočjo energetskega kalkulatorja.
  tabela2.pngTabela 2, opomba: vrednosti so zajete z energetskega kalkulatorja, podane so trenutne povprečne cene energentov in stroškov. Upoštevana je ogrevalna površina 150 m2.
   

  Nasvet strokovnjaka iz podjetja GORAZD ŠTERN S.P.

  Na kakšen način lahko ogrevamo prostore in sanitarno vodo?

  V sklopu gradnje ali obnove objekta je zelo pomembna izbira primernega ogrevanja za prostore in sanitarno vodo. Ogrevamo lahko na različne načine, med najbolj popularne načine ogrevanja prištevamo talno ogrevanje in radiatorsko ogrevanje, nekateri se poslužujejo tudi ogrevanja s pomočjo solarnih sistemov. Prav tako so na voljo različni energenti: kurilno olje, zemeljski plin, toplotna črpalka, elektrika in ogrevanje s pomočjo kotlov na biomaso.

  Za kateri energent se velikokrat odločijo investitorji?

  V zadnjem času se je vsekakor povečalo število povpraševanj za toplotne črpalke, ki veljajo za ekološko najprijaznejši in energetsko najcenejši vir ogrevanja. Začetna investicija v toplotno črpalko je sicer nekoliko večja v primerjavi s plinom ali kurilnim oljem, vendar se strošek na račun manjše mesečne porabe z leti povrne.
  g. Gorazd, GORAZD ŠTERN S.P.

  Strokovni članek 5176
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 1149 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE OGREVANJE
  8.9
  1

  INŠTALACIJE RAMO KIŠMETOVIĆ s.p.

  Cesta 4. julija 66, 8270 Krško
  9.7
  2

  SME SMOLEJ, d.o.o.

  Gorenjska cesta 43, 4240 Radovljica
  9.4
  9

  Vzdrževanje objektov, ALEŠ ULJANČIČ s.p.

  STRMA POT 12 ŽUSTERNA, 6000 Koper
  9.5
  1

  AKM3 Aleš Drobež s.p.

  Šubičeva ulica 6, 1230 Domžale
  9.1
  1

  FITING - VODOVODNE, PLINSKE IN SANITARNE INSTALACIJE, IZTOK ANTLOGA S.P.

  Ložnica pri Žalcu 35I, 3310 Žalec
  9.6
  15

  PRODIGI, trgovina in storitve, d.o.o.

  MALI LIPOGLAV 79, 1293 ŠMARJE-SAP
  Imamo kar 1149 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  BREZPLAČNA STORITEV
  IŠČEMO LOKALNO
  BREZ PROVIZIJ
  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE OGREVANJE?

  montaža talnega gretja
  stensko gretje
  radiatorsko gretje
  stropno gretje
  namestitev plinskega kotla
  peč na pelete
  montaža kotla na kurilno olje
  ogrevanje na elektriko
  ogrevanje z ir paneli
  visokotemperaturna toplotna črpalka
  montaža centralnega ogrevanja
  mojster za toplotne črpalke
 • Ogrevanje Ajdovščina
 • Ogrevanje Bled
 • Ogrevanje Bovec
 • Ogrevanje Celje
 • Ogrevanje Črna na Koroškem
 • Ogrevanje Črnomelj
 • Ogrevanje Domžale
 • Ogrevanje Gornja Radgona
 • Ogrevanje Gornji Grad
 • Ogrevanje Hrastnik
 • Ogrevanje Ilirska Bistrica
 • Ogrevanje Izola
 • Ogrevanje Jesenice
 • Ogrevanje Kamnik
 • Ogrevanje Kidričevo
 • Ogrevanje Kobarid
 • Ogrevanje Kočevje
 • Ogrevanje Koper
 • Ogrevanje Kranj
 • Ogrevanje Kranjska Gora
 • Ogrevanje Krško
 • Ogrevanje Laško
 • Ogrevanje Lendava
 • Ogrevanje Litija
 • Ogrevanje Ljubljana
 • Ogrevanje Ljutomer
 • Ogrevanje Maribor
 • Ogrevanje Metlika
 • Ogrevanje Mojstrana
 • Ogrevanje Mozirje
 • Ogrevanje Murska Sobota
 • Ogrevanje Nova Gorica
 • Ogrevanje Novo mesto
 • Ogrevanje Ormož
 • Ogrevanje Piran - Pirano
 • Ogrevanje Pivka
 • Ogrevanje Portorož
 • Ogrevanje Postojna
 • Ogrevanje Ptuj
 • Ogrevanje Radeče
 • Ogrevanje Radenci
 • Ogrevanje Radovljica
 • Ogrevanje Ravne Na Koroškem
 • Ogrevanje Ribnica
 • Ogrevanje Rogaška Slatina
 • Ogrevanje Sevnica
 • Ogrevanje Sežana
 • Ogrevanje Škofja Loka
 • Ogrevanje Slovenj Gradec
 • Ogrevanje Slovenska Bistrica
 • Ogrevanje Slovenske Konjice
 • Ogrevanje Šoštanj
 • Ogrevanje Štore
 • Ogrevanje Tolmin
 • Ogrevanje Trbovlje
 • Ogrevanje Tržič
 • Ogrevanje Trzin
 • Ogrevanje Velenje
 • Ogrevanje Vipava
 • Ogrevanje Vojnik
 • Ogrevanje Vransko
 • Ogrevanje Vrhnika
 • Ogrevanje Žalec
 • Ogrevanje Zreče
 • Ogrevanje Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2020 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane