x

  Zbiranje deževnice

  Članek je koristil že 3259+ uporabnikom
  Zbiranje deževnice v zadnjih časih postaja vse bolj praktično in ekonomsko upravičeno zaradi dražjih cen pitne vode in daljših sušnih obdobij. Z zbiranjem deževnice lahko prihranimo tudi do polovico vseh mesečnih stroškov za vodo, poleg tega pa varujemo okolje in skrbimo za samooskrbo. Članek zajema osnovni razlog, zakaj se odločiti za zbiralnik deževnice, zahteve in postopek vgradnje, vrste zbiralnikov za meteorno vodo in še več.
  Strokovni članek 3259
  Z zbiranjem deževnice lahko prihranimo do polovico vseh mesečnih stroškov za vodo
  Z zbiranjem deževnice lahko prihranimo do polovico vseh mesečnih stroškov za vodo
  Imamo kar 110 izvajalcev za področje Zbiralnik deževnice:

  1. ZAKAJ SE ODLOČITI ZA ZBIRANJE DEŽEVNICE?
  Prvotni razlog o odločitvi za zbiralnik deževnice je dejstvo, da oseba na dan porabi povprečno 145 L vode, od tega gre okrog 3,5-4 L le za kuhanje in pitje, preostanek pa za pranje, pomivanje, zalivanje, tuširanje oz. kopanje in splakovanje stranišč. Za osebno higieno oseba dnevno porabi približno 45 L, 40 L gre za splakovanje stranišč, 37 L za pranje, 11 L za zalivanje in približno 8 L za pomivanje.

  Podatek nam pove, da se več kot polovica pitne vode na dan porabi za pranje, zalivanje, pomivanje, splakovanje stranišč in podobno. Pitna voda je zelo dragocena dobrina in škoda je, da bi jo v veliki meri zapravljali za tovrstne dejavnosti. Zbiralnik deževnice zato predstavlja idealno rešitev, da namesto pitne vode za prej omenjene dejavnosti porabimo meteorno vodo oz. deževnico, ki je obenem bolj mehka voda, saj ne vsebuje klora in apnenca ter je bolj primerna za kopanje, pranje perila in zalivanje. Z zbiralnikom deževnice varujemo okolje, skrbimo za samooskrbo in lahko privarčujemo tudi do 60€ mesečno.

  2. KATERE VRSTE ZBIRALNIKOV DEŽEVNIC POZNAMO?
  Glede na postavitev zbiralnika deževnice nad ali pod površjem, ločimo nadzemne in podzemne zbiralnike.

  NADZEMNI ZBIRALNIKI DEŽEVNICE
  Ni nujno, da je zbiralnik deževnice vkopan v zemljo. Nadzemni rezervoarji deževnice imajo poleg funkcionalnosti še estetsko vrednost. Z nadzemnim dekorativnim zbiralnikom polepšamo fasado in domači vrt ter olepšamo celotni okoliš okrog hiše.
  Z današnjim razmahom tehnologije in dizajna je na voljo ogromno število nadzemnih rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, prostornini in barvi. Še posebej moderni so zbiralniki deževnice v obliki antičnih amfor, zbiralniki v teksturi kamna in lesa.

  Kaj upoštevamo pri postavitvi nadzemnega zbiralnika meteorne vode?
  Nadzemni zbiralnik deževnice mora biti nameščen seveda v bližini žleba, na ravnih, trdnih tleh. Če tla niso primerna, jih primerno utrdimo in izravnavamo površino. Obenem se priporoča namestitev nadzemnega zbiralnika na takem mestu, ki ni direktno izpostavljeno sončnim žarkom, da ne pride do pregrevanja vode. Zbiralnik priklopimo na cev žleba v vodoravni smeri v zgornjem delu s pomočjo filtra, ki omogoča mehansko čiščenje meteorne vode pred vstopom vanj. Vse vrste nadzemnih rezervoarjev so izdelane iz visoko obstojnih materialov, ki so odporni na vse vremenske razmere in ne prepuščajo svetlobe.
  PODZEMNI ZBIRALNIKI DEŽEVNICE
  Podzemni zbiralniki deževnice so rezervoarji različnih oblik in velikosti, ki se vkopajo pod površje na primerno mesto ob hiši. Najpogosteje jih delimo na plastične in betonske zbiralnike deževnic.

  Plastični podzemni zbiralnik deževnice
  Za plastične podzemne zbiralnike deževnice se uporablja material polietilen (PE). Glavne prednosti PE podzemnih zbiralnikov so gladka notranja površina rezervoarja, ki preprečuje nabiranje odvečne umazanije na steni, rezervoar je izdelan v enem kosu brez varjenja, v materialu ni zaslediti pojava nobenih napetosti. Prednost plastičnega podzemnega zbiralnika je tudi majhna teža, ki vpliva na lažji transport in samo vgradnjo, zbiralnik ima na račun posebnih karakteristik PE materiala dolgo življenjsko dobo in visoko povoznost, material, geometrija in debele stene pa zagotavljajo visoko stabilnost zbiralnika. V prid plastičnemu podzemnemu zbiralniku deževnice govori tudi občutno nižja cena, v primerjavi z betonskim rezervoarjem.

  Betonski podzemni zbiralnik deževnice
  Med glavne prednosti betonskega podzemnega zbiralnika štejemo ekonomičnost, zanesljivost, vrhunsko kvaliteto betona. Betonski zbiralnik je v primerjavi s plastičnim povozen za osebna in tovorna vozila, zagotavlja stabilnost v primeru bočnih pritiskov zemlje, zato ne prihaja do deformacij zbiralnika, sesutja in poškodb v okolici hiše. Suho vibrirani beton zagotavlja dolgo življenjsko dobo, trdnost pa se mu povečuje tudi v kasnejših obdobjih. Slabost betonskega zbiralnika deževnice predstavljata višja cena in teža, zato je tudi postopek transporta in vgradnje težji.


  Nadzemni plastični zbiralniki deževnice
  Nadzemni plastični zbiralniki deževnice


  Kakšne so velikosti podzemnih zbiralnikov deževnice?
  Razpon velikosti posameznih zbiralnikov za deževnico je velik. Prostornina podzemnih zbiralnikov deževnice se začne pri 1000 L in sega vse tja do 50000 L. Velikost podzemnega zbiralnika deževnice je seveda odvisna od velikosti objekta in celotne parcele, od velikosti pa je odvisna tudi cena. Primerna velikost podzemnega zbiralnika deževnice za enodružinsko hišo je med 3000 in 5000 L, rezervoarji večje prostornine pa se uporabljajo za večje proizvodne objekte in hale.

  Kakšen je postopek vgradnje podzemnega zbiralnika meteorne vode?

  Priprava na vgradnjo in montaža priključkov
  Vgradnjo zbiralnika meteorne vode izvede strokovno usposobljeni izvajalec, ki delo opravi v skladu z navodili in korektnimi postopki. Pri vgradnji se dosledno upošteva vsebina navodil. Zbiralnik deževnice je pred pričetkom vgradnje potrebno pregledati in preveriti, ali je izdelan v skladu z vsemi zahtevami naročnika. Preverijo se tudi morebitne poškodbe, ki so nastale med transportom do lokacije vgradnje.

  Vsi vstopni priključki so projektirani glede na zahteve naročnika. Glede na širino priključka je potrebno izbrati ustrezno cev in vstopno tesnilo. Odprtino in vgradnjo tesnila obvezno izvede za to usposobljena oseba.

  Izkop gradbene jame
  Največja dovoljena globina vkopa gradbene jame je enaka višini zbiralnika + 500mm. Pri izkopu je tako upoštevana še debelina posteljice, na kateri bo stal zbiralnik. Pomembno je, da se izkop gradbene jame izvede pod minimalnim kotom 15°.

  Izdelava posteljice
  Primerna debelina peščene posteljice je med 200 in 300 mm. Posteljica je sestavljena iz okroglozrnatega materiala frakcije 0-32 mm ali 0-16 mm, če se uporablja drobljeni material. Uporaba zmrznjenega materiala je prepovedana. Pri izdelavi je pomembno, da je posteljica trda in kompaktna, da kasneje ne bo prišlo do drsenja ali neželenega nagibanja zbiralnika. Posteljica se v primeru podtalne vode izvede iz pustega betona.

  Namestitev in zasip zbiralnika
  Po namestitvi zbiralnika na peščeno posteljico sledi zasip. Zasip oz. zasutje se izvede z ustreznim materialom, enakim kot posteljica. Material se zasipava in utrjuje sproti po plasteh, do približne višine 30 cm in v širini najmanj 50 cm od stene zbiralnika. Zbitost materiala mora biti vsaj 97%. Sočasno z zasipom zbiralnika je potrebno fazno dolivanje vode v zbiralnik tako, da je nivo vode ves čas enak nivoju zasipnega materiala. Pri zasipavanju zbiralnika je potrebno biti previden, da se nam na dnu ne pojavljajo prazni prostori in luknje. Zato je potrebno utrditi in zapolniti vse prazne prostore, da kasneje ne pride do morebitnih deformacij dna.

  Zaključna dela
  Ko se zaključi zasip zbiralnika, se višina jaška prilagodi terenu v okolici. Če višina takoj na začetku ne ustreza, se obroč zbiralnika enostavno odreže v vodoravni smeri. Za ta namen imajo vsi obroči zbiralnikov tovarniško narejene posebne oznake. Na željo investitorja, se lahko uporabi pohodni PE pokrov s tesnilom ali litoželezni pokrov. Tesnilo pokrova se pred vsako montažo mora očistiti in namazati s posebnim živilskim mazivom. Kot dodatno opremo lahko zraven k pokrovu s tesnilom naročite varovalo, ki preprečuje odpiranje pokrova.


  Grafični prikaz sistema zbiranja deževnice
  Grafični prikaz sistema zbiranja deževnice


  3. ALI JE POTREBNO ZA POSEG PRIDOBITI GRADBENO DOVOLJENJE?
  Odredba o razvrstitvi objektov glede na zahtevnost gradnje, deli objekte na naslednje štiri skupine: zahtevne objekte (ZO), manj zahtevne objekte (MZO), nezahtevne objekte (NO) in enostavne objekte (EO).

  Nezahteven objekt je v dokumentu definiran kot konstrukcijsko manj zahteven objekt. Enostavni objekti pa so definirani kot konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo gradbene in statične preveritve. Enostaven objekt ni namenjen bivanju in obenem ni objekt z vplivi na okolje. Tako nezahtevni kot enostavni objekt sta s konstrukcijskega vidika preprosta oz. enostavna, kljub temu pa je med njima ena bistvena razlika. Za nezahteven objekt je namreč potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po poenostavljenem postopku, pri enostavnih objektih pa potrebe po gradbenem dovoljenju ni.

  Rezervoar za meteorno vodo se klasificira med enostavne objekte, če njegova prostornina ne presega 100 m3. V odredbi je definiran kot objekt, povezan s tlemi ali v celoti vkopan, z vsemi priključki in instalacijami. Gradbeno dovoljenje zanj ni potrebno, je pa v primeru posega v varovano območje potrebno pridobiti soglasje ustreznega soglasodajalca.

  4. ZA KAJ VSE LAHKO UPORABLJAMO DEŽEVNICO?
  Kot že prej omenjeno, ima deževnica visoko uporabno vrednost. V primerjavi z navadno pitno vodo, ki jo v hišo dobimo po javnem vodovodu, deževnica ne vsebuje apnenca in klora, zato je še toliko bolj primerna za vse vrste pranj in pomivanj. Z njo lahko peremo oblačila, avto in druge predmete. Med drugim se deževnica lahko uporablja tudi za zalivanje zelenice, kopanje oz. tuširanje in splakovanje stranišča. Na ta način privarčujemo ogromne količine pitne vode, kar se na koncu meseca pozna tudi pri stroških za pitno vodo.

  5. KAKŠNE SO CENE REZERVOARJEV?
  Cena je v prvi vrsti odvisna od proizvajalca, materiala in velikosti posameznega zbiralnika. Cena celotnega sistema zbiranja deževnice za standardno enodružinsko hišo se giblje med 1500 in 4000€.
  Opomba: podane so povprečne cene, brez stroškov montaže in DDV-ja!

  Cene plastičnih (PE) podzemnih zbiralnikov glede na velikost

  Rezervoar 1000 L
  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 1000 L je 700€.
  Rezervoar 2000 L
  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 2000 L je 800€.
  Rezervoar 2500 L
  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 2500L je 850€.
  Rezervoar 3500 L
  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 3500 L je 1200€.
  Rezervoar 5000 L
  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 5000 L je 1500€.
  Rezervoar 6000 L
  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 6000 L je 1850€.
  Rezervoar 8000 L
  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 8000 L je 2200€.
  Rezervoar 10000 L
  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 10000 L je 2550€.


  Strokovni članek 3259
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 110 izvajalcev za področje Zbiralnik deževnice:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE ZBIRALNIK DEŽEVNICE
  10
  1

  VODE d.o.o.

  Osredke 45, 1262 Dol Pri Ljubljani
  8.7
  0

  SEKOPT d.o.o.

  Keršičev hrib 17, 1420 Trbovlje
  9.8
  1

  Urban Kolenc s.p.

  Tovarniška cesta 30, 3311 Šempeter V Savinjski Dolini
  9.7
  1

  CGP JAKLIČ, Iztok Jaklič s.p.

  Gabrje, Loka 7, 8321 Brusnice
  9.6
  10

  Le-ON, hišni servis in urejanje okolice, Leon Kajzer Anžur s.p.

  Visoko 227, 1292 Ig
  8.8
  1

  GDZ Jože Zupan s.p.

  Jesenova ulica 13, 1230 Domžale
  IŠČETE DOBRE IZVAJALCE ZA PODROČJE ZBIRALNIK DEŽEVNICE?

  nadzemni rezervoarji za deževnico
  zakopani rezervar za deževnico
  črpalke za zbiralnike deževnice
  sistem za zbiranje deževnice
  izkop drenaže
  montaža rezervoarja za vodo
  ponudnik zbiralnikov za deževnico
 • Zbiralnik deževnice Ajdovščina
 • Zbiralnik deževnice Bled
 • Zbiralnik deževnice Bovec
 • Zbiralnik deževnice Celje
 • Zbiralnik deževnice Črna na Koroškem
 • Zbiralnik deževnice Črnomelj
 • Zbiralnik deževnice Domžale
 • Zbiralnik deževnice Gornja Radgona
 • Zbiralnik deževnice Gornji Grad
 • Zbiralnik deževnice Hrastnik
 • Zbiralnik deževnice Ilirska Bistrica
 • Zbiralnik deževnice Izola
 • Zbiralnik deževnice Jesenice
 • Zbiralnik deževnice Kamnik
 • Zbiralnik deževnice Kidričevo
 • Zbiralnik deževnice Kobarid
 • Zbiralnik deževnice Kočevje
 • Zbiralnik deževnice Koper
 • Zbiralnik deževnice Kranj
 • Zbiralnik deževnice Kranjska Gora
 • Zbiralnik deževnice Krško
 • Zbiralnik deževnice Laško
 • Zbiralnik deževnice Lendava
 • Zbiralnik deževnice Litija
 • Zbiralnik deževnice Ljubljana
 • Zbiralnik deževnice Ljutomer
 • Zbiralnik deževnice Maribor
 • Zbiralnik deževnice Metlika
 • Zbiralnik deževnice Mojstrana
 • Zbiralnik deževnice Mozirje
 • Zbiralnik deževnice Murska Sobota
 • Zbiralnik deževnice Nova Gorica
 • Zbiralnik deževnice Novo mesto
 • Zbiralnik deževnice Ormož
 • Zbiralnik deževnice Piran - Pirano
 • Zbiralnik deževnice Pivka
 • Zbiralnik deževnice Portorož
 • Zbiralnik deževnice Postojna
 • Zbiralnik deževnice Ptuj
 • Zbiralnik deževnice Radeče
 • Zbiralnik deževnice Radenci
 • Zbiralnik deževnice Radovljica
 • Zbiralnik deževnice Ravne Na Koroškem
 • Zbiralnik deževnice Ribnica
 • Zbiralnik deževnice Rogaška Slatina
 • Zbiralnik deževnice Sevnica
 • Zbiralnik deževnice Sežana
 • Zbiralnik deževnice Škofja Loka
 • Zbiralnik deževnice Slovenj Gradec
 • Zbiralnik deževnice Slovenska Bistrica
 • Zbiralnik deževnice Slovenske Konjice
 • Zbiralnik deževnice Šoštanj
 • Zbiralnik deževnice Štore
 • Zbiralnik deževnice Tolmin
 • Zbiralnik deževnice Trbovlje
 • Zbiralnik deževnice Tržič
 • Zbiralnik deževnice Trzin
 • Zbiralnik deževnice Velenje
 • Zbiralnik deževnice Vipava
 • Zbiralnik deževnice Vojnik
 • Zbiralnik deževnice Vransko
 • Zbiralnik deževnice Vrhnika
 • Zbiralnik deževnice Žalec
 • Zbiralnik deževnice Zreče
 • Zbiralnik deževnice Žužemberk
 • SLOVENIA
  SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  AUSTRIA
  AUSTRIA
  DAIBAU.AT

  Pestalozzistraße 1/II/12
  8010 Graz

  0043 676 5205 325

  CROATIA
  CROATIA
  EMAJSTOR.HR

  Pijavišće 17g
  10000 Zagreb

  00385 99 3317 311

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.at
  www.daibau.rs
  www.daibau.com
  © 2019 Eforma d.o.o., vse pravice pridržane