Za področje

  Cisterna za vodo: zbiralnik deževnice za manjšo porabo pitne vode

  Članek je koristil že 17038+ uporabnikom
  Zbiranje deževnice v zadnjih časih postaja vse bolj praktično in ekonomsko upravičeno zaradi dražjih cen pitne vode in daljših sušnih obdobij. Z zbiranjem deževnice lahko prihranimo tudi do polovico vseh mesečnih stroškov za vodo, poleg tega pa varujemo okolje in skrbimo za samooskrbo. Članek zajema osnovni razlog, zakaj se odločiti za zbiralnik deževnice, zahteve in postopek vgradnje, vrste zbiralnikov za meteorno vodo in še več.
  Strokovni članek 17038
  Z zbiranjem deževnice lahko prihranimo do polovico vseh mesečnih stroškov za vodo
  Imamo kar 177 izvajalcev za področje Zbiralnik deževnice:

  1. Zakaj je zbiranje deževnice pomembno?

  1.1 Zbiranje deževnice omogoča manjšo porabo vode

  Prvotni razlog o odločitvi za zbiralnik deževnice je dejstvo, da oseba na dan porabi povprečno 145 L vode, od tega gre okrog 3,5-4 L le za kuhanje in pitje, preostanek pa za pranje, pomivanje, zalivanje, tuširanje oz. kopanje in splakovanje stranišč. Za osebno higieno oseba dnevno porabi približno 45 L, 40 L gre za splakovanje stranišč, 37 L za pranje, 11 L za zalivanje in približno 8 L za pomivanje.

  1.2 Koliko prihranim z zbiranjem deževnice?

  Podatek nam pove, da več kot polovico pitne vode na dan porabimo za pranje, zalivanje, pomivanje, splakovanje stranišč in podobno. Pitna voda je zelo dragocena dobrina in škoda je, da bi jo v veliki meri zapravljali za tovrstne dejavnosti. Zbiralnik deževnice zato predstavlja idealno rešitev, da namesto pitne vode za prej omenjene dejavnosti porabimo meteorno vodo oz. deževnico, ki je obenem bolj mehka voda, saj ne vsebuje klora in apnenca ter je bolj primerna za kopanje, pranje perila in zalivanje. Z zbiralnikom deževnice varujemo okolje, skrbimo za samooskrbo in lahko privarčujemo tudi do 60 € mesečno.

  sistem zbiranja deževnice.png
  Shema sistema za zbiranje deževnice v hiši

   

  2. Zbiralnik deževnice

  Glede na postavitev zbiralnika deževnice oz. cisterne za vodo nad ali pod površjem ločimo nadzemne in podzemne zbiralnike.

  2.1 Nadzemni zbiralniki deževnice

  Ni nujno, da je zbiralnik deževnice vkopan v zemljo. Nadzemna cisterna za vodo ima poleg funkcionalnosti še estetsko vrednost. Z nadzemnim dekorativnim zbiralnikom polepšamo fasado in domači vrt ter olepšamo celotni okoliš okrog hiše. Z današnjim razmahom tehnologije in dizajna je na voljo ogromno število nadzemnih rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, prostornini in barvi. Še posebej moderni so zbiralniki deževnice v obliki antičnih amfor, zbiralniki v teksturi kamna in lesa.

  Kaj upoštevamo pri postavitvi nadzemnega zbiralnika meteorne vode?

  Nadzemni zbiralnik deževnice mora biti nameščen v bližini žleba, na ravnih, trdnih tleh. Če tla niso primerna, jih primerno utrdimo in izravnavamo površino. Obenem se priporoča namestitev nadzemnega zbiralnika na takem mestu, ki ni direktno izpostavljeno sončnim žarkom, da ne pride do pregrevanja vode. Zbiralnik priklopimo na cev žleba v vodoravni smeri v zgornjem delu s pomočjo filtra, ki omogoča mehansko čiščenje meteorne vode pred vstopom vanj.

  Vse vrste nadzemnih rezervoarjev so izdelane iz visoko obstojnih materialov, ki so odporni proti vsem vremenskim razmeram in ne prepuščajo svetlobe.

  2.2 Podzemni zbiralniki deževnice

  Podzemna cisterna za vodo je različnih oblik in velikosti. Vkoplje se pod površje na primerno mesto ob hiši. Ker so dejansko pod nivojem zemlje, ne zasedajo prostora in so odlična rešitev predvsem pri novogradnjah in hišah z manjšo površino zemljišča. Najpogosteje jih delimo na plastične in betonske zbiralnike deževnic. V zadnjem času se največkrat uporabljajo PVC zbiralniki deževnice.

  108825150_m.jpg
  Podzemni PVC zbiralnik deževnice je najbolj optimalna izbira za pripravo na sušne čase

  2.3 Plastični podzemni zbiralnik deževnice

  Za plastične podzemne cisterne za vodo se uporablja material polietilen (PE). Glavne prednosti PE podzemnih zbiralnikov so gladka notranja površina rezervoarja, ki preprečuje nabiranje odvečne umazanije na steni, rezervoar je izdelan v enem kosu brez varjenja, v materialu ni zaslediti pojava nobenih napetosti. Podzmeni zbiralnik vode ime tudi majhna teža, ki vpliva na lažji transport in samo vgradnjo, zbiralnik ima na račun posebnih karakteristik PE materiala dolgo življenjsko dobo in visoko povoznost, material, geometrija in debele stene pa zagotavljajo visoko stabilnost zbiralnika.

  Plastična cisterna za vodo ima občutno nižjo cena v primerjavi z betonskim rezervoarjem.

  2.4 Betonski podzemni zbiralnik deževnice

  Med glavne prednosti betonskega podzemnega zbiralnika štejemo ekonomičnost, zanesljivost, vrhunsko kvaliteto betona. Betonski zbiralnik je v primerjavi s plastičnim povozen za osebna in tovorna vozila, zagotavlja stabilnost v primeru bočnih pritiskov zemlje, zato ne prihaja do deformacij zbiralnika, sesutja in poškodb v okolici hiše. Suho vibrirani beton zagotavlja dolgo življenjsko dobo, trdnost pa se mu povečuje tudi v kasnejših obdobjih. Slabost betonskega zbiralnika deževnice predstavljata višja cena in teža, zato je tudi postopek transporta in vgradnje težji.

  3. Velikost cisterne za vodo

  Razpon velikosti posameznih cisterne za vodo oz. rezervoarja za deževnico je velik. Prostornina podzemnih zbiralnikov deževnice se začne pri 1000 L in sega vse tja do 50000 L. Velikost podzemnega zbiralnika deževnice je seveda odvisna od velikosti objekta in celotne parcele, od velikosti pa je odvisna tudi cena. Primerna velikost podzemnega zbiralnika deževnice za enodružinsko hišo je med 3000 in 5000 L, rezervoarji večje prostornine pa se uporabljajo za večje proizvodne objekte in hale.

  4. Kako se vgradi zbiralnik deževnice?

  4.1 Priprava cisterne za vodo in montaža priključkov

  Vgradnjo zbiralnika meteorne vode izvede strokovno usposobljeni izvajalec, ki delo opravi v skladu z navodili in korektnimi postopki. Pri vgradnji se dosledno upošteva vsebina navodil. Zbiralnik deževnice je pred pričetkom vgradnje treba pregledati in preveriti, ali je izdelan v skladu z vsemi zahtevami naročnika. Preverijo se tudi morebitne poškodbe, ki so nastale med transportom do lokacije vgradnje.

  Vsi vstopni priključki so projektirani glede na zahteve naročnika. Glede na širino priključka je treba izbrati ustrezno cev in vstopno tesnilo. Odprtino in vgradnjo tesnila obvezno izvede za to usposobljena oseba.

  4.2 Cisterna za vodo: izkop jame

  Največja dovoljena globina vkopa gradbene jame je enaka višini zbiralnika + 500 mm. Pri izkopu je tako upoštevana še debelina posteljice, na kateri bo stal zbiralnik. Pomembno je, da se izkop gradbene jame izvede pod minimalnim kotom 15°.

  4.3 Izdelava posteljice

  Primerna debelina peščene posteljice, na katero se položi cisterna za vodo, je med 200 in 300 mm. Posteljica je sestavljena iz okroglozrnatega materiala frakcije 0-32 mm ali 0-16 mm, če se uporablja drobljeni material. Uporaba zmrznjenega materiala je prepovedana. Pri izdelavi je pomembno, da je posteljica trda in kompaktna, da kasneje ne bo prišlo do drsenja ali neželenega nagibanja zbiralnika. Posteljica se v primeru podtalne vode izvede iz pustega betona.

  4.4 Namestitev in zasip zbiralnika za deževnico

  Po namestitvi zbiralnika na peščeno posteljico sledi zasip. Zasip oz. zasutje se izvede z ustreznim materialom, enakim kot posteljica. Material se zasipava in utrjuje sproti po plasteh, do približne višine 30 cm in v širini najmanj 50 cm od stene zbiralnika. Zbitost materiala mora biti vsaj 97 %. Sočasno z zasipom zbiralnika je potrebno fazno dolivanje vode v zbiralnik tako, da je nivo vode ves čas enak nivoju zasipnega materiala. Pri zasipavanju zbiralnika je potrebno biti previden, da se nam na dnu ne pojavljajo prazni prostori in luknje.

  Da ne pride do morebitnih deformacij dna cisterne za vodo, je treba utrditi in zapolniti vse prazne prostore.

  4.5 Zaključna dela

  Ko se zaključi zasip zbiralnika, se višina jaška prilagodi terenu v okolici. Če višina takoj na začetku ne ustreza, se obroč zbiralnika enostavno odreže v vodoravni smeri. Za ta namen imajo vsi obroči zbiralnikov tovarniško narejene posebne oznake. Na željo investitorja, se lahko uporabi pohodni PE pokrov s tesnilom ali litoželezni pokrov. Tesnilo pokrova se pred vsako montažo mora očistiti in namazati s posebnim živilskim mazivom. Kot dodatno opremo lahko zraven k pokrovu s tesnilom naročite varovalo, ki preprečuje odpiranje pokrova.

  5. Gradbeno dovoljenje za zbiralnik deževnice

  Odredba o razvrstitvi objektov glede na zahtevnost gradnje deli objekte na naslednje štiri skupine: zahtevne objekte (ZO), manj zahtevne objekte (MZO), nezahtevne objekte (NO) in enostavne objekte (EO).

  Nezahteven objekt je v dokumentu definiran kot konstrukcijsko manj zahteven objekt. Enostavni objekti pa so definirani kot konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo gradbene in statične preveritve. Enostaven objekt ni namenjen bivanju in obenem ni objekt z vplivi na okolje. Tako nezahtevni kot enostavni objekt sta s konstrukcijskega vidika preprosta oz. enostavna, kljub temu pa je med njima ena bistvena razlika. Za nezahteven objekt je namreč treba pridobiti gradbeno dovoljenje po poenostavljenem postopku, pri enostavnih objektih pa potrebe po gradbenem dovoljenju ni.

  Cisterne za vodo se klasificirajo med enostavne objekte, če njegova prostornina ne presega 100 m3. V odredbi je definiran kot objekt, povezan s tlemi ali v celoti vkopan, z vsemi priključki in instalacijami. Gradbeno dovoljenje za zbiralnik deževnice ni zahtevano, je pa v primeru posega v varovano območje treba pridobiti soglasje ustreznega soglasodajalca.

  116528640_m.jpg
  Uporaba deževnice zmanjša porabo pitne vode za splakovanje in omogoča zalivanje vrta tudi v sušnih časih

  6. Uporaba deževnice in cisterna za vodo

  6.1 Cisterna za vodo: uporaba vode za pranje in pomivanje

  Kot že prej omenjeno, ima deževnica visoko uporabno vrednost. V primerjavi z navadno pitno vodo, ki jo v hišo dobimo po javnem vodovodu, deževnica ne vsebuje apnenca in klora, zato je še toliko bolj primerna za vse vrste pranj in pomivanj. Cisterna za vodo vam bo omogočila zbiranje vode, s katero lahko perete oblačila, avto in druge predmete.

  6.2 Cisterna za vodo: uporaba vode za splakovanje in zalivanje vrta

  Med drugim se deževnica iz cisterne za vodo lahko uporablja tudi za zalivanje zelenice in splakovanje stranišča. Na ta način privarčujemo ogromne količine pitne vode, kar se na koncu meseca pozna tudi pri stroških za pitno vodo.

  7. Zbiralnik deževnice, cena

  Cena je v prvi vrsti odvisna od proizvajalca, materiala in velikosti posameznega zbiralnika. Cena celotnega sistema zbiranja deževnice za standardno enodružinsko hišo se giba med 1500 in 4000 €.

  Opomba: podane so povprečne cene, brez stroškov montaže in DDV-ja!

  7.1 Koliko stane plastične (PE) cisterna za vodo?

  Zbiralnik deževnice 1000 L

  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 1000 L je 700 €.

  Zbiralnik deževnice 2000 L

  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 2000 L je 800 €.

  Zbiralnik deževnice 2500 L

  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 2500 L je 850 €.

  Zbiralnik deževnice 3500 L

  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 3500 L je 1200 €.

  Zbiralnik deževnice 5000 L

  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 5000 L je 1500 €.

  Zbiralnik deževnice 6000 L

  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 6000 L je 1850 €.

  Zbiralnik deževnice 8000 L

  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 8000 L je 2200 €.

  Zbiralnik deževnice 10000 L

  Povprečna cena zbiralnika s prostornino 10000 L je 2550 €.

  7.2 Cena za betonski zbiralnik deževnice

  Za betonski zbiralnik deževnice po meri boste odšteli od 3.000 EUR za 10.000 m2 prostornine. Investicija se vam splača predvsem pri večjih kapacitetah in za vodna zajetja.

  Strokovni članek 17038
  Avtor: Mojmojster

  Kako so Vam koristile te informacije?


  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Zbiralnik deževnice?

  Imamo kar 177 izvajalcev za področje Zbiralnik deževnice:

  Brezplačno povpraševanje
  Izbor podjetij, ocene strank
  Brez provizij
  Imamo kar 177 izvajalcev za področje Zbiralnik deževnice
  8.9
  3

  Prevozi in gradbene storitve David Tiselj s.p


  9.1
  0

  Z-PROJEKT, GRADBENI INŽENIRING, MATEJ ZADNIK S.P.


  8.9
  5

  Ales Velikonja s.p.


  8.7
  0

  Blisk BO-NA, d.o.o.


  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane