Gradbiščna tabla in prijava gradbišča

  Članek je koristil že 10502+ uporabnikom
  Vsako gradbišče se mora po zakonu označiti z gradbiščno tablo pred pričetkom oz. izvedbo gradbenih del. Za označitev gradbišča je zadolžen investitor, tabla pa mora biti postavljena na vidnem mestu ob vhodu na gradbišče. Gradbiščna tabla je obvezna za vse gradnje, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, bodisi gre za novogradnjo, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo ali rušitev objekta. Prav tako je v nekaterih primerih (ne vseh) nujna prijava gradbišča, še preden se začnejo prva dela!
  Strokovni članek 10502
  prijava-gradbisca.jpg
  Imamo kar 261 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča:

  1. Prijava gradbišča

  1.1 Kdaj je prijava gradbišča nujna?

  Naročnik oz. investitor mora v večini primerov še pred začetkom gradnje in del na gradbišču izvesti prijavo. Prijava gradbišča je nujna, ko:

  1. Je predvideno trajanje gradbenih del daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču dela hkrati 20 ali celo več delavcev
  2. Je predvideno, da se bodo gradbena dela izvajala 500 ali več dni

  V teh dveh zgoraj naštetih primerih se mora prijava gradbišča poslati inšektoratu najkasneje 15 dni pred začetkom del

  Prav tako mora kopijo prijave obesiti na vidno mesto na gradbišču. Prijava gradbišča se mora sproti dopolnjevati, če pride do kasnejših sprememb, ki bi lahko vplivale na rok končanja del. Prijava gradbišča se mora prav tako ažurirati v primeru novega delodajalca ali začasne ustavitve del. 

  1.2 Kako se izvede prijava gradbišča?

  Prijava gradbišča se izvede tako, da na spletni strani Republike Slovenije (gov.si) poiščete obrazec za prijavo gradbišča in ga izpolnite. Ob obrazcu so napisana tudi navodila, kako točno ga je treba izpolniti. Obrazec nato pošljete po pošti ali izročite osebno na Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti. Če je bila prijava gradbišča uspešna ali ste oddali nepopolni obrazec, boste izvedeli s povratno pošto.
   
  Gradbena tabla
  Prijava gradbišča je nujna za vse objekte, ki jih bo večje število delavcev gradilo dalj časa.

  2. Gradbiščna tabla (gradbena tabla)

  2.1 Kaj je gradbiščna/gradbena tabla 

  Gradbiščna tabla oz. gradbena tabla je tabla, ki jo mora investitor izobesiti na dobro vidno mesto ob vhodu na gradbišče. Spada pod najbolj osnovne elemente, ki jih mora vsebovati vsako gradbišče, še preden se na njem začnejo izvajati kakršna koli gradbena dela. Gradbiščna tabla (gradbena tabla) mora mora biti dobro vidna s pločnika. Gre za tablo, na kateri so na enem mestu zbrani vsi podatki o objektu in vseh akterjih, vpletenih v gradnjo obejkta.

  2.2 Kdo postavi gradbeno tablo?

  Po pravilniku je za postavitev oz. označbo gradbišča odgovoren investitor. Gradbiščne table torej ne postavi izvajalec samodejno, temveč je to naloga investitorja. Investitor se seveda lahko dogovori z izvajalcem del, da se gradbišče označi s strani izvajalcev oz. gradbenega podjetja.

  2.3 Katere podatke vsebuje gradbiščna tabla

  Podatki, ki so potrebni na gradbiščni tabli si sledijo v naslednjem vrstnem redu: naziv in namen objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti objekta, nadomestna gradnja ali rušitev objekta); številka gradbenega dovoljenja, datum izdaje in naziv organa, ki je izdal dovoljenje, morebitne navedbe sprememb, dopolnil in podaljšanj; naziv in sedež oz. ime, priimek in naslov investitorja; naziv in sedež projektanta, ki je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdeluje projekt za izvedbo; naziv in sedež izvajalca gradnje in naziv in sedež nadzornika.
   
  V primeru gradnje zahtevnega objekta se poleg prej naštetih podatkov pripiše še naziv in sedež revidenta, ki je opravil revizijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter ime, priimek in naslov koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

  Gradbiščna tabla običajno vsebuje tudi nekaj telefonskih številk oz. kontaktov odgovornih oseb, na katere se lahko inšpektorat, sosedi ali drugi obrnejo v primeru sporov ali z namenom pridobivanja dodatnih informacij. 

  Gradbiščna tabla
  Gradbiščna tabla mora vsebovati vse zakonsko določene podatke.

  3. Kdaj gradbiščna tabla ni potrebna?

  Gradbiščna tabla ni potrebna vedno, je pa potrebno vedno navesti osnovne informacije. Te pa so precej bolj okrnjene. Obstaja namreč nekaj izjem, za katere gradbiščna tabla ni potrebna, saj ni treba posebej označiti gradbišča. To velja v primeru:
  1. če gradnja poteka v lastni režiji 
  2. ko gre za gradbišče enostavnih objektov, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

  Čeprav veljata ta dva primera za izjemi, ko gradbena tabla ni potrebna, pa je vseeno potrebno gradbišče na nek način označiti. Pri označitvi tako zadostuje list formata A4, ki vsebuje pomembne podatke o gradnji. List je potrebno zaščiti pred vremenskimi vplivi s plastičnim ovitkom oz. mapo ter ga pritrditi na vidno mesto ob vstopu na gradbišče. Posameznik lahko po zakonu o graditvi objektov v lastni režiji s pomočjo prijateljev, sorodnikov in ustreznim strokovnim nadzorstvom, gradi le objekte določenih velikosti. Sem spadajo objekti z največ 250 m2 uporabne površine, kot recimo enostanovanjska stavba z kletjo, pritličjem in mansardo. V teh primerih za označitev gradbišča zadostuje list formata A4 in gradbena tabla ni potrebna. 

  POZOR! V primeru da se gradnja po pogodbi prepusti določenemu izvajalcu gradbenega podjetja, je gradbena tabla nujno potrebna, kljub temu da gre v osnovi za identičen objekt!

  4. Gradbiščna tabla - oblika in dimenzije

  Gradbiščna tabla mora po zakonu biti pravokotne oblike, minimalnih velikosti 150 x 100 cm. Izdelana mora biti iz obstojnega materiala, podlaga table mora biti v svetli barvi, pisava obvezno v temni barvi, največkrat v črni. Vsi navedeni podatki morajo biti čitljivi z razdalje najmanj 15 m. Gradbiščna tabla lahko vsebuje logotip investitorja (če gre za podjetje) oz. logotipe izvajalcev, v primeru da velja takšen dogovor med investitorjem in izvajalci. Gradbena tabla se lahko izdela ročno s slikanjem in pisanjem ali s pomočjo računalnika pri grafičnem podjetju. Pomembno je, da oznaka gradbišča (torej gradbena tabla) na gradbišču ostane vse do izdaje uporabnega dovoljenja za objekt, pri čemer ni pomembno, ali je to gradbniščna tabla ali papir formata A4. 

  5. Koliko stane gradbiščna tabla?

  Gradbiščna tabla stane od 65 – 110€, odvisno od števila znakov, podatkov in formata table.
   
  Strokovni članek 10502
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 261 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  Ideje za urejen dom

  Revija s svežimi idejami in nasveti naših avtorjev za urejanje doma.

  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE VODJA GRADNJE, VODJA GRADBIŠČA
  9.4
  0

  Plan B d.o.o.

  Gregorčičeva 21B, 2000 Maribor
  9.5
  0

  Kombinat d.o.o.

  Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana
  9.6
  3

  BS geostat, konstrukcijske in geotehnične rešitve, d.o.o.

  Jankova 2, 3212 Vojnik
  9
  0

  KREATIVA PROJEKT, Matej Bitenc s.p.

  Roška ulica 11A, 2000 Maribor
  8.8
  0

  Practing, d.o.o.

  Naselje Srečka Kosovela 29, 1410 Zagorje ob Savi
  8.7
  0

  PROGROS d.o.o.

  Vodnikova cesta 2, 1000 LJUBLJANA
  Imamo kar 261 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča:

  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE VODJA GRADNJE, VODJA GRADBIŠČA?

  usklajevanje izvajalcev
  usklajevanje izvajalcev
  varstvo pri delu
  finančni nadzor stroškov gradnje
  zbiranje ponudb izvajalcev
  vodenje projektov
  kvaliteten nadzornik gradnje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ajdovščina
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Bled
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Bovec
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Celje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Črna na Koroškem
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Črnomelj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Domžale
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Gornja Radgona
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Gornji Grad
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Hrastnik
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ilirska Bistrica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Izola
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Jesenice
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kamnik
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kidričevo
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kobarid
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kočevje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Koper
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kranj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kranjska Gora
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Krško
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Laško
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Lendava
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Litija
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ljubljana
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ljutomer
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Maribor
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Metlika
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Mojstrana
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Mozirje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Murska Sobota
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Nova Gorica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Novo mesto
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ormož
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Piran - Pirano
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Pivka
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Portorož
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Postojna
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ptuj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Radeče
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Radenci
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Radovljica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ravne Na Koroškem
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ribnica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Rogaška Slatina
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Sevnica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Sežana
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Škofja Loka
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Slovenj Gradec
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Slovenska Bistrica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Slovenske Konjice
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Šoštanj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Štore
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Tolmin
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Trbovlje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Tržič
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Trzin
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Velenje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vipava
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vojnik
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vransko
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vrhnika
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Žalec
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Zreče
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane