articles_articles

  Načrt za električne in strojne inštalacije

  Članek je koristil že 4570+ uporabnikom
  Ključnega pomena pred začetkom izdelave vsakega načrta in projektne naloge, predstavlja tesno in redno sodelovanje med investitorjem/arhitektom ter projektantom posameznih vrst instalacij. Projektant se z investitorjem dogovori o vrsti instalacij in o cenovnem razredu predvidene vgrajene opreme, ki je v pomoč investitorju pri izračunu stroškov oz. investicije za instalacijsko opremo. Pomembno je, da se do potankosti razčlenijo in definirajo vse predvidene instalacije, ki so zajete v pogodbi oz. ponudbi. Prav tu se začne prva težava, saj veliko investitorjev na začetku ne ve definirati vseh želja. Zato je izrednega pomena sodelovanje z arhitektom in projektantom instalacij, ki pomagata investitorju pri izbiri kvalitetne in cenovno ugodne instalacije.
  Strokovni članek 4570
  Sodelovanje med arhitektom in projektantom instalacij je ključnega pomena za kvalitetno izvedbo
  Imamo kar 122 izvajalcev za področje Projektiranje strojnih inštalacij:

  1. NAČRTOVANJE ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACIJ

  Arhitekt je od vsega začetka zadolžen, da pripravi prve arhitekturne in gradbene načrte oz. podloge, ki predstavljajo osnovo projektne naloge. Arhitekt/investitor se začne s projektanti posameznih instalacij dogovarjati o potrebnih tehničnih prostorih šele, ko so znane osnovne želje investitorja. Pomembna je postavitev tehničnih prostorov, ki morajo biti na optimalni poziciji v objektu, obenem pa morajo optimalne velikosti. Tehnični prostori so v načrtih pogostokrat premajhni, zato se morajo predvsem arhitekti zavedati, da jih projektirajo oz. zasnujejo z zadostnimi dimenzijami, saj predstavljajo edini prostor, kjer bo nameščena vsa strojna in električna oprema (strojnica prezračevanja, hladilna strojnica, sprinkler postaja, diesel agregat, trafo postaja, glavni elektro prostor, prostor za UPS, prostori za komunikacijska vozlišča, prostor za telefonsko centralo, prostor za centralni nadzorni sistem, prostor za varnostni nadzorni center ter trase za vertikalne in horizontalne instalacijske razvode).
   
  Po dogovoru med arhitektom in projektantom posameznih instalacijskih del, sledi izdelava nadaljnjih arhitekturnih in gradbenih podlog, ki predstavljajo prvo kakovostno podlogo, na podlagi katere se bo pripravil projekt za instalacije. Med sodelovanjem arhitekta/investitorja in projektanta instalacij pade dogovor o stopnji izdelave projekta. Poznamo tri stopnje obdelave projekta, kamor spadajo idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI). Na podlagi dorečene stopnje obdelave projekta, se arhitekturni in gradbeni načrti ter načrti instalacij neprestano dopolnjujejo, spreminjajo z namenom, da se naredi končni projekt izvedbe, ki bo ustrezal željam investitorja.

  2. PRIPRAVA NAČRTA ZA INSTALACIJE

  Za korektno pripravo instalacijskih podlog oz. načrtov je ključnega pomena, da arhitekt pri načrtih instalacij v risbo ne vključi določenih šrafur kot so kote, razni drugi vpisi in šrafure, ki so za pripravo projekta za instalacijo popolnoma nepotrebni. Pomembno pa je, da se v načrtu ohrani vrisana oprema. Na ta način mora arhitekt vedeti, kako pravilno uporabiti določen program in katere šrafure oz. ravnine ohraniti in smiselno povezati, da bo podloga instalacij čista in korektna. Šele ko so risbe primerno pripravljene, se le-te shranijo na strežniku, obenem pa so določene pravice dostopov in posegov v načrt posameznim projektantom.

  3. OBDELAVA INSTALACIJ

  Projektant za obdelavo instalacije odpre tloris in prične z izdelavo projekta v skladu s projektno nalogo. Vsaka instalacija se posebej shrani na določen strežnik, kjer je dostopna vsakemu projektantu instalacij. Pomembno je, da se projektanti posameznih instalacij medsebojno uskladijo glede vseh pozicij strojne, električne in druge opreme v objektu, kar je pri večjih objektih še posebej težavno.
   
  Po prvem, začetnem dogovoru in uskladitvi, se naredi prvi tisk načrtov in vseh potrebnih podlog, nato sledi nadaljnjo medsebojno usklajevanje tras in elementov. Pri usklajevanju je zadolžen sodelovati tudi arhitekt. Postopek izdelave načrtov in podloge se ponovi še nekajkrat, dokler vsi elementi in trase ne zavzemajo korektne pozicije. Po konzultacijah se tako naredijo novi, dokončni tlorisi.

  4. STROPOVI

  Problematični so predvsem objekti, ki vsebujejo veliko spuščenih stropov. Projektanti instalacij zato pogostokrat od arhitekta zahtevajo še natančen, detajlni izris spuščenega stropa, na podlagi katerega se lahko razporedijo instalacije. Risbo oz. načrt na koncu pregleda tudi arhitekt, ki v nekaterih primerih, z oblikovnega stališča, premakne kakšen del instalacij v stropu in uskladi določene elemente. Iz zapisanega sklepamo, da je še enkrat več pomembna komunikacija med arhitektom in projektanti posameznih instalacij.

  5. DOKONČANJE NAČRTA ELEKTRO IN STROJNIH INŠTALACIJ

  Arhitekt od prvega predanega tlorisa nadaljuje s predelavo, dodelavo, povečanjem, zmanjšanjem prostorov, kar projektantom posameznih instalacij povzroči ponovne probleme pri medsebojnem usklajevanju. Čas uskladitve in dogovarjanj je seveda odvisen od števila načrtov oz. podlog. Skupno sodelovanje in dogovarjanje med arhitektom/investitorjem in projektanti instalacij na koncu vodi do posameznih zaključnih načrtov instalacij. Nato sledi pisanje in urejanje posamezne glave oz. legende načrta ter tiskanje projektne naloge.

  6. USKLADITEV VSEH NAČRTOV

  Načrti so vedno usklajeni, kar pa iz projekta za izvedbo (PZI) posamezne instalacije ni vedno najbolj razvidno. Velikokrat se zgodi, da določeni izvajalci kot prvi na določenem objektu potegnejo instalacijo in se ne zmenijo na preostale potrebne elemente objekta. S tem se nekako izniči ves trud, ki je bil vložen v usklajevanje vseh načrtov, dogovarjanja in komunikacijo med posamezniki, ki sodelujejo pri procesu graditve objekta. Za zahtevne arhitekturne načrte se tako izdela t.i. zbirnik instalacij. Zbirnik instalacij je tiskana risba v barvah, kjer so zajete vse instalacije objekta, vsaka instalacija posebej pa je označena v svoji barvi. Na ta način postanejo načrti najbolj berljivi in pregledni, obenem pa je najbolj prikazan končni rezultat medsebojnega usklajevanja.

  7. CENA NAČRTA STROJNIH IN ELEKTRIČNIH INSTALACIJ

  Cena načrta strojnih in električnih instalacij je podana v odnosu do celotne cene načrtov arhitekture. Tako je cena strojnih instalacij 25% vrednosti cene celotnega načrta arhitekture, enaka je tudi cena električnih instalacij glede na vrednost cene načrta arhitekture. Cena je seveda odvisna od marsikaterih dejavnikov, kot so zahtevnost gradnje, velikosti objekta, izvajalcev, projektanta in podobno.
   
   
  Primer načrta električnih instalacij objekta
  Primer načrta električnih instalacij objekta


  Strokovni članek 4570
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 122 izvajalcev za področje Projektiranje strojnih inštalacij:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  Ideje za urejen dom

  Revija s svežimi idejami in nasveti naših avtorjev za urejanje doma.

  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ
  8.2
  1

  MEGA-VIZIJA, Slavko MOHARIČ s.p.

  BIŠ 15 A, 2254 Trnovska Vas
  9.1
  0

  STUDIO 360, oblikovanje, oglaševanje in arhitekturno projektiranje, d.o.o.

  Metelkova ulica 7B, 1000 Ljubljana
  10
  2

  HARCO, d.o.o.

  Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana
  9.8
  4

  Primož Lavrič s.p.

  Stegne 33, 1251 Moravče
  Imamo kar 122 izvajalcev za področje Projektiranje strojnih inštalacij:

  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ?

  načrt strojnih inštalacij PZI
  načrt strojnih inštalacij PZI
  načrt za kanalizacijo
  načrt vodovoda
  načrt toplotne črpalke
  načrt prezračevanja
  strojne inštalacije za industrijske objekte
  načrt strojnice
  tehnično poročilo
  projektiranje strojnih inštalacij
  načrtovalci strojnih inštalacij
 • Projektiranje strojnih inštalacij Ajdovščina
 • Projektiranje strojnih inštalacij Bled
 • Projektiranje strojnih inštalacij Bovec
 • Projektiranje strojnih inštalacij Celje
 • Projektiranje strojnih inštalacij Črna na Koroškem
 • Projektiranje strojnih inštalacij Črnomelj
 • Projektiranje strojnih inštalacij Domžale
 • Projektiranje strojnih inštalacij Gornja Radgona
 • Projektiranje strojnih inštalacij Gornji Grad
 • Projektiranje strojnih inštalacij Hrastnik
 • Projektiranje strojnih inštalacij Ilirska Bistrica
 • Projektiranje strojnih inštalacij Izola
 • Projektiranje strojnih inštalacij Jesenice
 • Projektiranje strojnih inštalacij Kamnik
 • Projektiranje strojnih inštalacij Kidričevo
 • Projektiranje strojnih inštalacij Kobarid
 • Projektiranje strojnih inštalacij Kočevje
 • Projektiranje strojnih inštalacij Koper
 • Projektiranje strojnih inštalacij Kranj
 • Projektiranje strojnih inštalacij Kranjska Gora
 • Projektiranje strojnih inštalacij Krško
 • Projektiranje strojnih inštalacij Laško
 • Projektiranje strojnih inštalacij Lendava
 • Projektiranje strojnih inštalacij Litija
 • Projektiranje strojnih inštalacij Ljubljana
 • Projektiranje strojnih inštalacij Ljutomer
 • Projektiranje strojnih inštalacij Maribor
 • Projektiranje strojnih inštalacij Metlika
 • Projektiranje strojnih inštalacij Mojstrana
 • Projektiranje strojnih inštalacij Mozirje
 • Projektiranje strojnih inštalacij Murska Sobota
 • Projektiranje strojnih inštalacij Nova Gorica
 • Projektiranje strojnih inštalacij Novo mesto
 • Projektiranje strojnih inštalacij Ormož
 • Projektiranje strojnih inštalacij Piran - Pirano
 • Projektiranje strojnih inštalacij Pivka
 • Projektiranje strojnih inštalacij Portorož
 • Projektiranje strojnih inštalacij Postojna
 • Projektiranje strojnih inštalacij Ptuj
 • Projektiranje strojnih inštalacij Radeče
 • Projektiranje strojnih inštalacij Radenci
 • Projektiranje strojnih inštalacij Radovljica
 • Projektiranje strojnih inštalacij Ravne Na Koroškem
 • Projektiranje strojnih inštalacij Ribnica
 • Projektiranje strojnih inštalacij Rogaška Slatina
 • Projektiranje strojnih inštalacij Sevnica
 • Projektiranje strojnih inštalacij Sežana
 • Projektiranje strojnih inštalacij Škofja Loka
 • Projektiranje strojnih inštalacij Slovenj Gradec
 • Projektiranje strojnih inštalacij Slovenska Bistrica
 • Projektiranje strojnih inštalacij Slovenske Konjice
 • Projektiranje strojnih inštalacij Šoštanj
 • Projektiranje strojnih inštalacij Štore
 • Projektiranje strojnih inštalacij Tolmin
 • Projektiranje strojnih inštalacij Trbovlje
 • Projektiranje strojnih inštalacij Tržič
 • Projektiranje strojnih inštalacij Trzin
 • Projektiranje strojnih inštalacij Velenje
 • Projektiranje strojnih inštalacij Vipava
 • Projektiranje strojnih inštalacij Vojnik
 • Projektiranje strojnih inštalacij Vransko
 • Projektiranje strojnih inštalacij Vrhnika
 • Projektiranje strojnih inštalacij Žalec
 • Projektiranje strojnih inštalacij Zreče
 • Projektiranje strojnih inštalacij Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane