Za področje

  Energetska izkaznica

  Članek je koristil že 1819+ uporabnikom
  Energetska izkaznica je javno dostopna listina, ki vsebuje podatke o energetski učinkovitosti stavbe in priporočila za povečanje energetske učinkovitosti. Uvedba energetske izkaznice stavbe je poslednji korak prenosa EU in njene direktive o energetski učinkovitosti stavb nasploh. Osnovni namen energetske izkaznice je prikaz specifičnih informacij o energetski učinkovitosti določenega objekta, med drugim so na njej navedeni tudi podatki o pričakovanih stroških za energijo ter stroškovno upravičenih naložbah, s pomočjo katerih bi se lahko izboljšala energetska učinkovitost stavbe in njenih notranjih sistemov.
  Strokovni članek 1819
  Objekti so glede na letno potrebno toploto za ogrevanje razvrščeni v energetske razrede
  Imamo kar 90 izvajalcev za področje Energetska izkaznica:

  1. Vrste energetskih izkaznic

  1.1 Računska energetska izkaznica

  Podatki računske energetske izkaznice se določijo na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavb. Postopek računanja za izdelavo energetske izkaznice se uporablja za vse vrste novogradenj, pri celotni obnovi objektov in pri že obstoječih stanovanjskih stavbah, ki so v glavnem namenjene za najem ali prodajo.
   
  Pri računskem postopku se med drugim upoštevajo lastnosti stavbnega pohištva, sestava zunanjih zidov, tal in stropa, vrsta ter način ogrevanja in hlajenja, priprava tople sanitarne vode in razsvetljava. Na podlagi računske metode se določi potrebna toplota za ogrevanje in hlajenje ter potrebna dovedena energija za normalno delovanje objekta.
   
  Na računski energetski izkaznici je prikaz treh vidikov energijske učinkovitosti. Prvi vidik je potrebna toplota za ogrevanje stavbe na letni ravni, sledi letna potrebna dovedena energija za delovanje stavbe in emisije CO2 v ozračje, ki nastajajo zaradi delovanja stavbe in so merjene prav tako na letni ravni.

  1.2 Merjena energetska izkaznica

  Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi meritev rabe energije. Meritveni postopek se uporablja za obstoječe nestanovanjske stavbe, med katere sodijo zdravstveni domovi, šole, kulturni domovi, stavbe javne uprave in podobno.
   
  Merjeno energetsko izkaznico izdelajo na podlagi dejansko izmerjenih vrednosti porabe energije za zadnja tri zaključena koledarska leta. Če podatki za zadnja tri leta niso na voljo, se uporabijo izmerjeni podatki za zadnji dve ali eno zaključno koledarsko leto pred izdelavo energetske izkaznice. Izmerjeni podatki se pridobijo iz računov porabljene energije ali z energetskim pregledom objekta.
   
  Na merjeni energetski izkaznici je prav tako prikaz treh vidikov energijske učinkovitosti. Prvi podatek je letna raba energije, ki je namenjena za pretvorbo v toploto, sledita letna raba električne energije in letne emisije CO2 v ozračje, ki so posledica delovanja stavbe.

  2. Energetski razredi

  Na vsaki energetski izkaznici je opredeljena točna razvrstitev določenega objekta v razred energetske učinkovitosti. Pri tem se upošteva letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, merjena na enoto uporabne površine stavbe (kWh/m2a). Energetski razredi so med posameznimi državami članicami EU zelo različno določeni, enako velja tudi za robne pogoje računa. Neposredna primerjava razredov med državami EU zato ni mogoča. Razreda A in B se nanašata na pasivne oz. nizkoenergijske hiše, katerih letna potrebna toplota za ogrevanje se giblje med 15-35 kWh/m2a.

  3. Kdaj potrebujemo energetsko izkaznico?

  Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri novih stavbah, prodaji, oddaji v najem za minimalno obdobje 1 leta in za stavbe z minimalno uporabno površino 500 m2, v katerih je javna uprava oz. se v njih izvajajo javne storitve za večje število ljudi.

  3.1 Energetska izkaznica za novogradnjo

  Energetska izkaznica je pri novograjenih stavbah obvezna priloga projekta izvedenih del (PID). Energetsko izkaznico morajo po zakonu in določilih Energetskega zakona pridobiti vse novograjene stavbe. Poseben primer so javne stavbe (šole, zdravstvene ustanove, stavbe občinske in državne uprave), katere morajo podatke energetskih izkaznic predstaviti širši javnosti.

  3.2 Energetska izkaznica za obstoječo zgradbo

  Energetsko izkaznico morajo po določilih Energetskega zakona pridobiti vse obstoječe stavbe, v primeru prodaje ali oddaje v najem. Vse javne stavbe morajo svoje energetske izkaznice predstaviti tudi javnosti. Posebne zahteve veljajo za večstanovanjske stavbe. Če so le-te bile zgrajene pred letom 1980, so morale najkasneje do leta 2015 pridobiti energetsko izkaznico, vse tiste večstanovanjske stavbe, zgrajene po letu 1980, pa morajo energetsko izkaznico pridobiti najkasneje do leta 2030.

  3.3 Energetska izkaznica zajavno stavbo

  Med javne stavbe, ki potrebujejo energetsko izkaznico, sodijo stavbe javne uprave, stavbe za kulturo in razvedrilo, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo in stavbe za zdravstveno oskrbo.

  3.4 Stavbe, za katere ne potrebujemo energetske izkaznice

  Med stavbe, za katere ne potrebujemo energetske izkaznice, prištevamo obstoječe stavbe pri oddaji v najem za obdobje krajše od 1 leta, stavbe za obredne in verske namene, stavbe s spomeniškovarstveno zaščito, začasne stavbe s predvidenim časom uporabe do največ 2 leti, industrijske stavbe, delavnice in nestanovanjske kmetijske stavbe, stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo krajšo od 4 mesecev na leto, stavbe ali dele stavb z maksimalno uporabno tlorisno površino 50 m2, zaklonišča ter stavbe ali dele stavb, ki so v postopku izvršbe ali stečaja.

  3. Kje naročiti energetsko izkaznico?

  Energetsko izkaznico mora izdelati za to usposobljen neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic z državno licenco, izda pa jih pooblaščena pravna ali fizična oseba. Register, kjer so navedeni izdelovalci in izdajatelji energetskih izkaznic, je v rokah Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
   
  Lastnik stavbe posreduje podatke preko elektronske pošte ali telefona. Podatki vsebujejo naslov, uporabna površine stavbe, leto gradnje, namen stavbe (novogradnja, najem, prodaja), projektna dokumentacija, ki je na voljo (PGD, PZI, PID) ter kontaktne podatke lastnika stavbe.
   
  Ko je ponudba potrjena, se izpolni obrazec za naročila, kateri se podpisani posreduje nazaj preko elektronske pošte, faksa ali po pošti na določen naslov. Pooblaščeni izdajalec mora opraviti še ogled stavbe, na podlagi katerega se potem dokončno izdela energetska izkaznica, ki se jo pošlje na naslov lastnika stavbe.

  4. Energetska izkaznica - cena izdelave

  Cene izdelave energetskih izkaznic se med seboj zelo razlikujejo. Razlika v ceni se ne nanaša izključno na kakovost izdelane izkaznica, ampak je pomembna tudi usposobljenost ponudnika za izračun in izdelavo energetske izkaznice.
   
  Dejavniki, ki vplivajo na ceno energetske izkaznice so velikost objekta, popolnost predane projektne dokumentacije, lokacija stavbe, zahtevnost objekta in metoda izračuna (računska ali merjena).
   
  Cena energetske izkaznice za stanovanjsko enoto (stanovanje v bloku) se giblje okrog 150€. Cena velja za skupno uporabno površino do 100 m2. Cena energetske izkaznice za enodružinsko hišo, za skupno uporabno površino do 200 m2, je okrog 250€. Cena energetske izkaznice za poslovne in javne stavbe, kjer je upoštevana skupna uporabna površina do 500 m2, pa je približno 480€.
   
  *Opomba: v ceno ni zajet DDV!
   
  Primer merjene energetske izkaznice
  Primer merjene energetske izkaznice


  Strokovni članek 1819
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 90 izvajalcev za področje Energetska izkaznica:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  DAIBAU MAGAZIN

  V vaš nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Imamo kar 90 izvajalcev za področje Energetska izkaznica:

  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  Imamo kar 90 izvajalcev za področje Energetska izkaznica
  8.9
  0

  Uren d.o.o.

  Trbovlje
  10
  5

  TIMA HOLDING družba za posredovanje in poslovno svetovanje d.o.o.

  Maribor
  8.6
  0

  ARHIMOD, Iztok Mrzljak s.p.

  Črnomelj
  10
  5

  Center energetskih izkaznic, Robert Kaplan s.p.

  Ljubljana
  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE ENERGETSKA IZKAZNICA?

 • Energetska izkaznica Ajdovščina
 • Energetska izkaznica Bled
 • Energetska izkaznica Bovec
 • Energetska izkaznica Celje
 • Energetska izkaznica Črna na Koroškem
 • Energetska izkaznica Črnomelj
 • Energetska izkaznica Domžale
 • Energetska izkaznica Gornja Radgona
 • Energetska izkaznica Gornji Grad
 • Energetska izkaznica Hrastnik
 • Energetska izkaznica Ilirska Bistrica
 • Energetska izkaznica Izola
 • Energetska izkaznica Jesenice
 • Energetska izkaznica Kamnik
 • Energetska izkaznica Kidričevo
 • Energetska izkaznica Kobarid
 • Energetska izkaznica Kočevje
 • Energetska izkaznica Koper
 • Energetska izkaznica Kranj
 • Energetska izkaznica Kranjska Gora
 • Energetska izkaznica Krško
 • Energetska izkaznica Laško
 • Energetska izkaznica Lendava
 • Energetska izkaznica Litija
 • Energetska izkaznica Ljubljana
 • Energetska izkaznica Ljutomer
 • Energetska izkaznica Maribor
 • Energetska izkaznica Metlika
 • Energetska izkaznica Mojstrana
 • Energetska izkaznica Mozirje
 • Energetska izkaznica Murska Sobota
 • Energetska izkaznica Nova Gorica
 • Energetska izkaznica Novo mesto
 • Energetska izkaznica Ormož
 • Energetska izkaznica Piran - Pirano
 • Energetska izkaznica Pivka
 • Energetska izkaznica Portorož
 • Energetska izkaznica Postojna
 • Energetska izkaznica Ptuj
 • Energetska izkaznica Radeče
 • Energetska izkaznica Radenci
 • Energetska izkaznica Radovljica
 • Energetska izkaznica Ravne Na Koroškem
 • Energetska izkaznica Ribnica
 • Energetska izkaznica Rogaška Slatina
 • Energetska izkaznica Sevnica
 • Energetska izkaznica Sežana
 • Energetska izkaznica Škofja Loka
 • Energetska izkaznica Slovenj Gradec
 • Energetska izkaznica Slovenska Bistrica
 • Energetska izkaznica Slovenske Konjice
 • Energetska izkaznica Šoštanj
 • Energetska izkaznica Štore
 • Energetska izkaznica Tolmin
 • Energetska izkaznica Trbovlje
 • Energetska izkaznica Tržič
 • Energetska izkaznica Trzin
 • Energetska izkaznica Velenje
 • Energetska izkaznica Vipava
 • Energetska izkaznica Vojnik
 • Energetska izkaznica Vransko
 • Energetska izkaznica Vrhnika
 • Energetska izkaznica Žalec
 • Energetska izkaznica Zreče
 • Energetska izkaznica Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  © 2022 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane