Za področje

  Vloga za lokacijsko informacijo

  Članek je koristil že 10816+ uporabnikom
  Kaj je lokacijska informacija in kako se odda Vloga za lokacijsko informacijo? Lokacijsko informacijo izdaja občina na podlagi uradnih evidenc za vsako območje, na katerem se nahaja zazidljivo zemljišče. Lokacijska informacija se izda skladno s predpisi upravnih postopkov, proti plačilu upravne takse. Z lokacijsko informacijo se določajo merila in pogoji za načrtovanje nameravane naložbe, kot so opredeljeni s strani veljavnih prostorskih aktov, podatki o morebitnih varovanjih, omejitvah ali prepovedih iz prostorskih ukrepov ter podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami prostorskih aktov.
  Strokovni članek 10816
  Lokacijsko informacijo izdaja občina za vsako območje, na katerem se nahaja zazidljivo zemljišče
  Imamo kar 516 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant:

  1. Pridobitev lokacijske informacije

  Lokacijsko informacijo lahko zahteva vsaka pravna ali fizična oseba, ki ni nujno lastnik nepremičnine. Lastništvo določene nepremičnine torej ni pogoj za pridobitev lokacijske informacije, potrebno pa je navesti razlog potrebe po določeni lokacijski informaciji. V postopku odločanja za nakup nepremičnine ali zazidljivega zemljišča se priporoča, da posameznik pridobi lokacijsko informacijo od prodajalca, skupaj s preostalo dokumentacijo o parceli.

  2. Vloga za izdajo lokacijske informacije

  Za izdajo lokacijske informacije je zadolžen pristojen upravni organ občine, na območju, kjer se nepremičnina nahaja. Za pridobitev lokacijske informacije mora posameznik izpolniti vlogo, ki jo dobi na občini. Vloga za lokacijsko informacijo vsebuje podatke o parcelni številki, splošne podatke, ki jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku, ime katastrske občine, v kateri se nahaja nepremičnina oz. zemljišče, razlog potrebe po lokacijski informaciji in kopijo kartografskega dela prostorskega akta.
   
  Občina izda lokacijsko informacijo na zahtevo vlagatelja najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Vlagatelj zahtevka prav tako plača upravno takso, ki je najvišja za izdajo lokacijske informacije za namen gradnje objektov in izvajanje del na zemljiščih, kar znaša 250 upravnih točk. Plačilo za namen prometa z nepremičninami je nižje in znaša 125 upravnih točk, enako je število upravnih točk za namen določitve gradbene parcele k obstoječemu objektu. Lokacijska informacija je veljavna do spremembe prostorskega akta.

  3. Zakaj potrebujete lokacijske informacije?

  Prej omenjeni podatki v zvezi z morebitnimi spremembami in dopolnitvami prostorskih aktov so pomembni predvsem za investitorja, ki ima na nekem območju namen graditi. Lahko se namreč zgodi, da ob spremembi prostorskih planov njegova naložba ne bo več upravičena. Če recimo novi prostorski plan predvideva razširitev naselja ali vasi v delu občine, se vrednost nepremičnine in zemljišča lahko precej spremeni.
   
  Lokacijsko informacijo se v splošnem izdaja v tri poglavitne namene. Prvi namen je izdajanje za gradnjo objektov in izvajanje del na zemljiščih ali objektih, drugi namen je za promet z nepremičninami in za namen določitve gradbene parcele k obstoječemu objektu. Lokacijska informacija je obvezni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

  2.1 Lokacijska informacija za namen gradnje objektov in izvajanja del na zemljiščih

  Lokacijska informacija za namen gradnje objektov je v pomoč projektantu, ki na njeni osnovi izdela načrt za gradnjo, spremembo namembnosti, rekonstrukcijo ali se odloči za odstranitev objekta. Ta vrsta lokacijske informacije velja na splošno za najbolj obsežno, saj velja obenem tudi za namen prometa z nepremičninami in za namen določitve gradbene parcele k obstoječemu objektu.
   
  V lokacijski informaciji za namen gradnje objektov se natančno opredelijo dopustne dejavnosti, gradnje in druga dela, ki se lahko izvajajo na določenem zemljišču. V podskupino lokacijske informacije za namen gradnje objektov spada lokacijska informacija za gradnjo enostavnih objektov, za katere ne potrebujemo posebnega statičnega in gradbeno – tehničnega preverjanja, saj objekt ni namenjen bivanju in nima vplivov na okolje.

  2.2 Lokacijska informacija za namen prometa z nepremičninami

  Lokacijska informacija za namen prometa z nepremičninami je namenjena izvajanju pravnih poslov in prometa z nepremičninami, ureja pa tudi zemljiško knjižne zahteve. V tej vrsti lokacijske informacije posreduje občina podatke o prostorskih aktih, ki veljajo na območju obravnavane zemljiške parcele, osnovni namenski rabi zemljišča, podatke o morebitnem odloku o predkupni pravici občine, podatke o varovalnem pasu vodnega vira in podatke o drugih prostorskih ukrepih in prepovedih.
   
  Občina lahko na podlagi Odloka o predkupni pravici pravico tudi uveljavlja. Seveda pod pogojem, da se nepremičnina nahaja na njenem območju. Kupec mora pred nakupom te vrste nepremičnine pridobiti potrdilo s strani občine, v katerem je zapisano, da se odreka predkupni pravici. Občina mora potrdilo izdati najkasneje v 15 dneh od vložitve zahteve, drugače se predkupna pravica ne uveljavlja.

  2.3 Lokacijska informacija za namen določitve gradbene parcele k obstoječemu objektu

  Lokacijska informacija za namen določitve gradbene parcele k obstoječemu objektu vsebuje informacije o prostorskih izvedbenih aktih, ki veljajo za parcelo, o namenski rabi prostora, ki izhaja iz navedenega prostorskega akta, informacije glede meril in pogojev za določitev gradbenih parcel ter kopije načrtov gradbenih parcel, kadar so te del prostorskega plana.
   
  Strokovni članek 10816
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 516 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Projektiranje, projektant?

  Imamo kar 516 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant:

  Brezplačno povpraševanje
  Izbor podjetij, ocene strank
  Brez provizij
  Imamo kar 516 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant
  10
  3

  Mekoni d.o.o.


  8.8
  0

  PROJEKTANT d.o.o.


  9.7
  1

  ALMAiDESIGN


  9.3
  0

  BIRO ŽVEPLAN, inženiring, projektiva, nadzor, trgovina in storitve, d.o.o.


  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane