Za področje

  Priklop na vodovod

  Članek je koristil že 23814+ uporabnikom
  Na vodovodno omrežje mora po zakonodaji biti priključen vsak objekt, ki se nahaja znotraj območja oskrbe s pitno vodo. Izvedbo priključkov in ostalih navezav na javno vodovodno omrežje lahko opravi samo pooblaščeni izvajalec javne gospodarske službe, kateri je zadolžen za vse zahtevne posege in kontrole izvedbe. Vsako poseganje in priklapljanje na vodovod ali katerokoli drugo instalacijsko omrežje, brez vednosti pristojnih služb in ustreznega soglasja, je strogo prepovedano. K vlogi za izdajo soglasja za priklop na vodovod spadajo še pravnomočno gradbeno dovoljenje, dokazilo o lastništvu, situacijski načrt z vrisanim objektom in sosednjimi parcelami, soglasje občine, soglasje za prekop ceste in soglasje lastnikov sosednjih zemljišč.
  Strokovni članek 23814
  izvedba glavnega priklopa na vodovod
  Imamo kar 1392 izvajalcev za področje Vodovodar:

  1. VODOVODNI PRIKLJUČKI PO NAMENU
  Po namenu poznamo dva tipa priključkov za vodo:
  -    Stalni priključki, ki skrbijo za stalno dobavo vode za gospodinjstva, industrijo ter javno rabo (zalivanje parkovnih površin, čiščenje cest)
  -    Začasni priključki, ki so namenjeni za začasne potrebe dobave vode – sejmi, krajevne kulturne prireditve, priključki na gradbišču v času gradnje.

  2. OSNOVNI POGOJI IN POSTOPKI ZA PRIKLJUČITEV NA VODOVOD
  Naročnik, po pridobitvi soglasja za priključek, poda zahtevo za izvedbo vodovodnega priključka. Nato upravljalec na osnovi izdane zahteve opravi ogled terena in zapiše vse lokacijske informacije ter na koncu izdela ponudbo za izvedbo priključka na vodovodno omrežje. Uporabnik in upravljalec skleneta pogodbo za priključitev, dobavi, odjemu in plačilu vode. Če vodovodni priključek poteka preko zemljišča, ki ni last naročnika, mora le-ta pridobiti tudi pogodbo o dovolitvi služnosti za izgradnjo in vzdrževanje vodnega priključka od lastnika sosednjega zemljišča. Vsi podatki in zahteve se vpišejo v zemljiško knjigo. Priklop na javni vodovod je možen, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in ostale potrebne dokumentacije. Objekt, ki se priključuje, pa mora imeti zagotovljen ustrezen odvod odpadnih in meteornih voda v skladu z zakonodajo.

  3. IZVEDBA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
  Kaj pravzaprav je vodovodni priključek? Je spojna cev primarnega in sekundarnega omrežja in obračunskega vodomera. Sem še sodijo priključni ventil, odvzemni jašek in ostali vgrajeni elementi v jašku. Priključek se poveže na primarno javno vodovodno omrežje linijsko, v pravokotni smeri na ulično steno zgradbe, z vzponom proti vodomeru.
  Pogoj za izvedbo priklopa na vodovod je rešeno odvodnjavanje odpadnih in meteornih voda na objektu. Gradbena jama se izkoplje v globino približno 120cm, vse globje izkope je potrebno izvesti na način, ki preprečuje zrušitev zemeljskih plasti z bočnih strani. Pri tem se uporabljajo zagatne stene, razpiranje ali ureditev brežin pod kotom notranjega trenja zemlje. Na zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti prostor širine 100cm. Izkop za cev mora biti širine 40cm in globine minimalno 120cm, na dno izkopa se nasuje pesek frakcije 0-4mm debeline cca. 10cm. Peščena posteljica se zravna in utrdi.
  Cevovod mora biti položen v ravni liniji, ob vsakršni spremembi v horizontalni ali vertikalni smeri se izvede lom v radiju, ki ni manjši od 1m. Za standardni priključek morajo imeti odprtine v zidovih in temeljih minimalni premer 10cm. Na koncu montažnih del in po končanem preizkusu tlaka, se cevovod obsuje s peskom v slojih debeline 40cm.

  4. CENA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
  Cene za izvedbo vodovodnega priključka in pripadajoče takse se razlikujejo glede na to, v kateri občini želite izvesti vodovodni priključek in kake so karakteristike vašega priključka. Ne pozabite, da je izvajalec priključka komunalno podjetje, za dovod cevi do priključka pa poskrbite vi. Cena vodovodnega priključka se deli na:
  -    cena izvedbe vodovodnega priključka, ki znaša med 150 do 350€,
  -    strošek priklopa na javni vodovod, ki znaša okrog 100€.

  shema priklopa na javno vodovodno omrežje
  shema priklopa na javno vodovodno omrežje


  shema vodovodnega priključka
  shema vodovodnega priključka


  Strokovni članek 23814
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 1392 izvajalcev za področje Vodovodar:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  DAIBAU MAGAZIN

  V vaš nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Imamo kar 1392 izvajalcev za področje Vodovodar:

  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  Imamo kar 1392 izvajalcev za področje Vodovodar
  8.9
  3

  SPIN-MONT Adnan Ramić s.p.

  Celje
  10
  1

  VILA SOČA, NEPREMIČNINE IN INVESTICIJE D.O.O.

  Dobrovo v Brdih
  9.2
  0

  STROJNE INŠTALACIJE Matjaž Plesničar s.p.

  RADOVLJICA
  10
  7

  SITRON d.o.o.

  Grosuplje
  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE VODOVODAR?

  SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  © 2022 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane