Za področje

  Kako najti pravega izvajalca za gradnjo in prenovo?

  Članek je koristil že 4625+ uporabnikom
  Korekten in usposobljen izvajalec za projekt prenove ali gradnje je ključen, da bodo dela opravljena v skladu z vašimi željami. Kljub veliki količini informacij v času razmaha spleta pa se pojavlja vprašanje, na podlagi česa izbrati pravega mojstra. Se obrnemo na priporočila znancev ali na splet? Na kaj moramo biti pozorni?
  Strokovni članek 4625
  Iskanja pravega mojstra za gradnjo se moramo lotiti sistematično.
  Imamo kar 834 izvajalcev za področje Novogradnja:

  Dobro pripravite vaše povpraševanje

  Ne glede na to, kako velik je projekt, ki ga želimo izpeljati, je dobro, da zberemo čim več informacij. Najbolje je, da si napišemo seznam potrebnih del. Ni potrebno da je seznam strokoven, važno je le, da zajame ključne sklope del in okvirnih količin. Obstoječe stanje je dobro tudi fotografirati, še posebej, če bi radi vključili detajle, ki jih je sicer težko opisati z besedami. Ne obremenjujte se s kakovostjo fotografije, dovolj je že posnetek z mobilnim telefonom.
  Zelo pomemben del vašega povpraševanja je, da izmerite količine, torej površino, dolžinske metre ali volumen. Tako boste izvajalce obvestili o velikosti projekta in jim olajšali delo pri pripravi ponudb. Če imate načrte ali popis gradbeno obrtniških del, lahko pričakujete dobro pripravljene in točne ponudbe.
  V primeru, da vaš projekt zajema dela, ki vključujejo različne izvajalce, kot so naprimer menjava strehe in tlakovanje, je dobro, da povpraševanje razdelite na dva dela.
  Bolje, kot boste opisali vaš projekt, hitrejši bo odziv izvajalcev, njihove ponudbe pa bodo bolje pripravljene in za vas uporabnejše.

  Iskanje pravega mojstra

  Priporočila znancev ali splet?

  Pred časom je 90% ljudi mojstre za svoj projekt iskalo na podlagi priporočil znancev. Če se boste na nasvet, koga izbrati za gradnjo ali prenovo obrnili na znance ali sosede, boste verjetno dobili nekaj kontaktov izvajalcev. Težava je le v tem, da vam bo to vzelo veliko časa. Problem se pojavi tudi v ceni. Če se recimo obrnete na krovca, ki je vsem v vasi prenovil streho, se lahko zgodi, da bo njegova ponudba dražja, saj velja prepričanje, da je v vašem kraju edina izbira. O takšnem izvajalcu tudi ne boste imeli nekaterih objektivnih podatkov o preteklih izvedbah in finančnem stanju podjetja, ki jih boste morali iskati drugje.

  Druga izbira je splet, kjer boste našli veliko število virov informacij o izvajalcih, ki večinoma povzemajo zelo osnovne podatke iz AJPES, naleteli pa boste tudi na številne spletne strani podjetij. Ena od možnosti je, da uporabite spletni iskalnik Google. Pri tem bodite pozorni na iskalni niz. Če na primer iščete fasaderja v Polzeli, vpišite „fasaderstvo Polzela“ in preverite prve rezultate. Zadetki, označeni zeleno so oglasna sporočila in so navadno manj relevantni, saj gre redko za podjetja v bližini.
  Najhitreje boste do informacij o primernih gradbenikih in obrtnikih prišli na specializiranih spletnih mestih kot je MojMojster.net, kjer so zbrane informacije o tem, s čim točno se izvajalci ukvarjajo, kako velike ekipe imajo, kako poslujejo, kako je z njihovo zasedenostjo in kakšne izkušnje z njimi so imeli drugi uporabniki.
  Prednost uporabe spletnega mesta, kot je MojMojster.net je tudi, da lahko preko enostavne forme oddate vaše povpraševanje na katerega se odzovejo samo zainteresirana podjetja, tako da ne iščete na slepo. Z mojstri se lahko nato dogovarjate preko spletnega pogovora ali telefona, vse informacije in ponudbe pa imate zbrane na enem mestu.

  Kdaj začeti z iskanjem izvajalcev 
  Dejstvo je, da so dobri mojstri zasedeni od 14 dni pa do nekaj mesecev v naprej, odvisno od sezone in vrste del. Od zasedenosti mojstrov in od tega kako se vam mudi je odvisna tudi cena storitev, saj trg delujejo nekako tako, kot pri letalskih kartah - dlje kot se čaka, višje so ponavadi cene.
  Ključno je da z iskanjem začnete pravočasno. Za manjša dela kot je pleskanje vsaj 1 teden prej, za keramičarska in parketarska dela pa vsaj 14 dni do 3 tedne prej. Pri večjih delih kot so obnove fasad, strehe, novogradnje začnite z iskanjem vsaj 1 do 2 meseca vnaprej. Priporočamo tudi, da izvajalce iščete in si jih rezervirate izven sezone, ko je dela manj in so ponudbe ugodnejše. Tako se za izdelavo fasade ali menjavo oken splača začeti dogovarjati že v zimskem času in ne na višku sezone, poleti in jeseni. Tako si boste zagotovili boljšo ponudbo, imeli pa boste tudi boljšo izbiro in si zagotovili več časa za premislek.

  Lokalni mojster ali kdo drug?

  Obstaja nekakšen nepreverjen konsenz o lokalnem mojstru, ki bi naj bil najcenejši in najboljši, ker je pač lokalni. Včasih to drži, ne pa vedno, podobno kot tudi lokalna trgovina nima vedno najboljše ponudbe. Kako na široko iščemo, je odvisno tudi od vrste del, ki jih potrebujemo. Za manjša splošna dela in popravila iščemo bližje, saj potrebujemo hiter odziv mojstra in minimalne prevozne stroške.
  Za večje in bolj specializirane projekte, kot o strehe, energetske prenove, novogradnje, kjer dela trajajo več dni ali celo tednov in potrebujemo večjo ter izkušeno ekipo lahko iščemo širše, saj je verjetnost da najdemo dobrega izvajalca, ki ni preveč zaseden večja, prevozni stroški pa so pri večjem projektu zanemarljivi. Glede na velikost projekta tako določimo radij iskanja od deset kilometrov za manjša dela do sto in več kilometrov za večje projekte.

  Preverite poslovanje podjetja

  Ko gre za večja dela je pri izbiri izvajalcev zelo priporočljivo preveriti preteklo poslovanje podjetja, saj je to dober pokazatelj zanesljivosti izvajalca. Pri tem lahko preverite koliko časa je podjetje na trgu, ali ima odprte račune, predvsem pa morate biti pozorni če ima podjetje finančne težave. Pri tem je potrebno poudariti, da so v preteklosti tudi dobra podjetja imela občasno blokirane račune, predvsem zaradi plačniške nediscipline, tako da to ni nujno pokazatelj kakovosti podjetja. V tem primeru lahko preverimo tudi trajanje blokad in se o podrobnostih pozanimamo tudi pri izvajalcu.
  Glede na velikost projekta je smiselno preveriti prihodke podjetja v prejšnjih letih, predvsem za večje projekte. Bi naprimer zaupali svoj denar in izvedbo novogradnje podjetju brez prihodkov ali samo z nekaj tisoč evri prihodkov in brez zaposlenih?
  Vsi podatki so javno dostopni na AJPES, kjer si boste za dostop morali narediti uporabniški račun, podatki pa so brezplačno dostopni tudi na specializiranih spletnih mestih kot je MojMojster.net.

  Je potreben ogled ali popis del?
  Za manjša in enostavna dela ponavadi ogled ni potreben, ceno pa izvajalci ponavadi podajo pavšalno na mersko enoto, naprimer cena polaganja ploščic na kvadratni meter. Pogosto sicer pričakujemo, da bodo mojstri lahko podali cene kar na pamet, brez ogleda ali podrobnejšega opisa del. Izkaže se, da je to razen za manjša in enostavna dela nemogoče in zelo nehvaležno delo, saj lahko kasneje pride do velikih odstopanj glede na dejansko situacijo in potrebno izvedbo del, zato se izvajalci izogibajo podajanju pavšalnih cen.
  Za kompleksnejša dela kot so prenove stanovanj, kopalnice, strehe je ponavadi potreben ogled izvajalca in priprava podrobnejšega popisa del. Pri tem je nujno, da izvajalcem pokažete svojo resnost, saj ti za ogled in pripravo popisa investirajo svoj dragoceni čas in se temu izogibajo, razen če presodijo da ste resna stranka. Najboljše je, če že imate
  popis del, kakšne skice ali načrte. V tem primeru bo odziv izvajalcev veliko boljši, ogled pa morda ne bo potreben.
  Za večje projekte kot je novogradnja boste potrebovali tudi načrte in projektantske popise del. Tako boste veliko hitreje lahko pridobili več ponudb, ki bodo primerljive, saj bodo izdelane na podlagi istega popisa del. Izdelavi ponudb za novogradnje brez popisa del se izvajalci izogibajo, saj priprava takšne ponudbe zahteva veliko časa in ni nujno točna, tvegate pa tudi, da bo kasneje prišlo do večjih razlik v ceni ponudbe in ceni izvedbe!

  Primerjava ponudb in analiza ponudb
  Cena je seveda ena od ključnih faktorjev, ko se odločamo za izvajalca. Tako večinoma zberemo vsaj 3 ponudbe za izvebo, pri večjih delih pa tudi več. Pri tem ni potrebno pretiravati s količino ponudb, poudarek pa naj bo na podrobnosti in kredibilnosti ponudb, ne na količini.
  Za ceneami posameznih del in postavk lahko pobrskate tudi po spletu, najbolj pogoste informativne cene za gradbena in obrtniška dela pa so dostopne tudi na MojMojster.net.
  Pri primerjavi ponudb bodite pozorni predvsem na vsebino, bolje kot je razdelana in opredeljena ponudba, manj težav in sprememb lahko kasneje pričakujete od izvajalca. V ponudbah primerjajte posamezne postavke, pozorni bodite predvsem na velika odstopanja v postavkah. Če je cena določene postavke izrazito nizka, preverite pri izvajalcu če ste se pravilno razumeli in zahtevajte dodatna pojasnila kaj cena postavke vključuje. Pri zelo nizki ponudbi je mogoče, da bo izvajalec skušal ponudbo podražiti tekom projekta z dodatnimi deli, ni pa nujno. V takem primeru je smiselna zelo podrobna opredelitev potrebnih del in količin ter podpis gradbene pogodbe, da kasneje ne bo presenečenj. Preverite tudi preteklo poslovanje in finančno stanje ponudnika.

  Izbira izvajalca in začetek del

  Na kaj biti pozoren pred pričetkom del
  Izvajalca in ponudbo ste preverili in se odločili za začetek del. Pred pričetkom manjših del morate imeti vsaj podpisano uradno ponudbo izvajalca, da pri plačilu ne bo prišlo do neupravičenih odstopanj. Občasno se tekom del, predvsem pri prenovah situacija spremeni in so potrebna dodatna dela, ki niso predvidena v ponudbi. V tem primeru od izvajalca nujno zahtevajte tudi pisno ponudbo za ta dodatna dela in jih pisno potrdite.

  Pri večjih projektih, kot je novogradnja je zelo priporočljiva gradbena pogodba, kjer so definirane obveznosti izvajalca, dela in izvedbeni roki ter garancije. Obvezna je ponudba s prilogo podrobnega popisa del. Med gradnjo si tudi zagotovite grabeni nazdor z vodenjem gradbenega dnevnika opravljenih del in vgrajenih količin materiala, kar bo osnova za končni obračun. Dober gradbeni nadzor vam lahko prihrani od nekaj tisoč do več deset tisoč evrov.

  Plačevanje izvajalcev
  Pogosto izvajalci pred pričetkom del zahtevajo avans za nabavo materiala. Avans je običajna praksa, vendar se pred plačilom prepričajte o finančnem stanju podjetja, po plačilu avansa pa zahtevajte avansni račun. Priporočamo tudi, da avansa ne plačujete v gotovini. V nobenem primeru ne plačujte vsega pred zaključkom vseh del in končnim obračunom. Dela tudi ne plačujte brez izstavljenega računa.
  Kaj pa če se dogovorimo brez računa? Ob tem da je delo na črno kaznivo tvegate tudi, da ob morebitnih nepravilnostih ne boste upravičeni do garancije in ne boste morali uveljavljati nobenih reklamacij, prav tako pa ne boste imeli nobenega dokaza da ste karkoli plačali.

  Garancije in reklamacije
  Vsaka storitev, ki je bila opravljena, tudi storitve gradbenih in obrtniških del, ima po zakonu 1 leto garancije in 2 leti jamstva ne glede na to, kakšno pogodbo ste sklenili. To pomeni, da vam je obrtnik ali gradbenik dolžan v osmih (8) dneh odgovoriti na pisno pritožbo za stvarno napako. Tudi če z njim niste sklenili pogodbe, je dolžan napako popraviti.
  Zakonska zaščita za dobro opravljena gradbena ali obrtniška dela pa je seveda zelo kratka glede na to, da bomo v hiši ali stanovanju živeli vso življenje. Iz tega stališča je zelo pomembno, da izvajalec garancijo navede v pogodbi ali splošnih pogojih.

  V posebnih gradbenih uzancih (81. člen) in tudi v rumeni knjigi pogodb FIDIC priporočila narekujejo, da je za solidnost gradnje projektant ali izvajalec dolžan jamčiti 10 let od prevzema objekta. Za krovske storitve, fasaderske storitve in druga izvajalska dela, kjer se vgrajujejo trajni elementi, izvajalci ponavadi nudijo 10 letno garancijo na izvedena dela. Garancija na meteriale pa je odvisna o posameznega proizvajalca.

  Trije koraki, kaj lahko storimo, če nismo zadovoljni z izvajalcem

  Kaj pa narediti, če pride do napake, ko recimo odstopi parket, odpadejo ploščice ali poči mavčno-kartonska plošča? Če je bila storitev opravljena nepravilno ali v nasprotju z dogovorom, lahko glede na naravo storitve izbirate med naslednjimi zahtevami. Prva možnost je, da mora izvajalec odpraviti pomanjkljivosti ali storitev opraviti ponovno. Naslednja možnost je da vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo storitve. Zadnja možnost, ki pride v poštev pri redkih primerih je, da izvajalec vrne plačani znesek.

  Za konec

  Vaš dom je najpomembnejši, ko ga boste prenavljali ali gradili z iskanjem izvajalcev začnite pravočasno, preverite ponudnike predno jim zaupate, uporabite vse vire informacij na spletu kot je naprimer AJPES in preverite okvirne cene ter podjetja na spletnih mestih kot je MojMojster.net. Cena naj ne bo edini pogoj za izbor. Pa veliko uspehov pri vaših projektih.
  Pomemben kriterij so izkušnje in poslovanje, naj cena ne bo edini faktor pri izbiri izvajalca za gradnjo.
  Pomemben kriterij so izkušnje in poslovanje, naj cena ne bo edini faktor pri izbiri izvajalca za gradnjo.


  Strokovni članek 4625
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 834 izvajalcev za področje Novogradnja:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  MojMojster
  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 834 izvajalcev za področje Novogradnja:

  Brezplačno povpraševanje
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  Brez provizij
  Imamo kar 834 izvajalcev za področje Novogradnja
  8.6
  0

  OBNOVA-GRADNJE, gradbeno podjetje, d.o.o.


  8.8
  0

  STARIM, podjetje za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.


  8.7
  0

  Blisk BO-NA, d.o.o.


  9.1
  0

  EMUNIO GRADBENI INŽENIRING, D.O.O.


  Iščete izvajalce, ponudbo za področje NOVOGRADNJA?

  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane