Za področje

  Gradbeni dnevnik, nujen vsakdan vašega gradbišča

  Članek je koristil že 18073+ uporabnikom
  Gradbeni dnevnik je obvezni dokument, ki mora biti zmeraj prisoten na gradbišču. Že njegovo ime pove, da je vanj potrebno beležiti stanje na gradbišču vsak dan gradnje vaše hiše. Gradbeni dnevnik je stvar izvajalca in nadzornika, dobro pa je vedeti nekaj osnov.
  Strokovni članek 18073
  gradbeni dnevnik naslovna
  Imamo kar 274 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča:

  1. Gradbeni dnevnik: namen in vsebina

  Gradbeni dnevnik je dokument, iz katerega je razvidno, kako je gradnja potekala, kateri udeleženci so bili prisotni, pogledamo lahko tudi, kakšni materiali so bili vgrajeni in druge podrobnosti. Gradbeni dnevnik vsebuje tudi podatke o tem, ali je šlo za regularna ali interventna dela na gradbišču.

  2. Kdaj je treba voditi gradbeni dnevnik?

  2.1 Gradbeni dnevnik potrebujemo pri skoraj vsaki gradnji

  10. člen pravilnika o gradnji zahteva vodenje gradbenega dnevnika, da je pri vseh gradnjah z izdanim gradbenim dovoljenjem. Gradbeni dnevnik ni nujen, če gradimo v lastni režiji ali če gradimo nezahteven objekt.

  2.2 Gradbeni dnevnik: vpisi in popravki

  Vpisi in vrisi v gradbeni dnevnik se morajo vršiti s takšnim pisalom, ki ga kasneje ni mogoče izbrisati (kemični svinčnik). Lahko so vstavljeni računalniško na trajno viden nosilec. Obvezno morajo biti lastnoročno podpisani, zraven pa mora biti naveden tudi datum podpisa. Morebitne napačne vnose moramo prečrtati tako, da ostanejo čitljivi. Vsi popravki morajo imeti datum odkritja napake in podpis osebe, ki je napako opazila in vpisala/vrisala njene popravke.

  Gradbeni dnevnik moramo voditi v slovenskem jeziku. Na območjih narodnih manjših se lahko vodi tudi v madžarskem oziroma italijanskem jeziku.

  3. Oblika in vsebina dnevnika

  3.1 Uvodni list in dnevni listi

  Oblika in vsebina sta predpisani in sestavljeni iz uvodnega lista in dnevnih listov. V uvodni list vsebuje splošne podatke o objektu in akterjih pri gradnji. Dnevni listi so neke vrste dnevna poročila. Vanje vpisujemo podatke, ki se tičejo izvajanja del in druge pomembne podatke o gradnji oziroma poteku gradbenih del. V gradbeni dnevnik se vpisujejo in vrisujejo tudi spremembe projekta za izvedbo, ki nastanejo med gradnjo, in besedilni/grafični podatki, potrebni za razumevanje izvedbenih detajlov oziroma dejstev, navedenih na prvi strani dnevnega lista. Na dnevnih listih prav tako beležimo vremenske pogoji ob izvajanju del, število delavcev in strojno opremo, s katero so se izvedla posamezna dela.

  Nadzornik v gradbenih listih natančno opiše, katera dela so se opravljala in kateri materiali so bili pri tem uporabljeni.

  3.2 Izpolnjevanje gradbenega dnevnika: oblika in obrazec

  Oblika in vsebina ter način izpolnjevanja uvodnega lista in dnevnega lista gradbenega dnevnika so določeni v obrazcu, ki ga dobite na internetu. Na zgornjem ali spodnjem delu uvodnega lista in dnevnega lista je lahko prilepljena označba ali logotip investitorja ali izvajalca, če se investitor in izvajalec tako dogovorita. Če so zapisi, ki jih je treba navesti za en dan, preobsežni za en list, se lahko uporabi več strani (listov), ki se označijo z isto  številko in datumom, njihovo zaporedje pa s črkami ali številkami. 

  3.3 Koliko kopij potrebujem?

  Gradbeni dnevnik zapisujemo za vsak dan ločeno na posebnem listu, ki se vedno piše v dvojniku (uporaba samokopirnega sistema) ali tudi v več izvodih, če je to potrebno. Izvirno napisani izvod pripada investitorju, ostali izvodi pa izvajalcu in drugim udeležencem.

  Gradbeni dnevnik
  Gradbeni dnevnik se mora voditi vsak dan, ko se izvajajo dela na gradbišču. Voditi ga začnemo z začetkom pripravljalnih del na gradbišču.

  4. Kako se vodi gradbeni dnevnik?

  4.1 KDAJ začnemo voditi gradbeni dnevnik?

  12. člen pravilnika o gradnji določa, da je treba gradbeni dnevnik začeti voditi od dneva prvih aktivnosti na parceli ali najpozneje z dnem uvedbe izvajalca v delo. Voditi ga je treba tako dolgo, ko se izvajajo dela na gradbišču. Vpise v gradbeni dnevnik je treba vpisovati dnevno, udeleženci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru.
  Gradbeni dnevnik moramo začeti voditi že med pripravljalnimi deli na gradnjo, kot sta izkop gradbene jame in utrjevanje terena ipd.!

  4.2 KDO vodi gradbeni dnevnik?

  Gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer (ko je predpisana) mora na gradbišču voditi delavec, ki ga za to zadolži izvajalec, in sicer za vsa dela, ki jih izvajalec na gradbišču izvaja. Gradbeni dnevnik mora voditi ves čas od njegove vključitve v delo do prevzema del. Za tista dela, ki povezana z objektom, a se izvajajo v obratih zunaj gradbišča, gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer ni treba voditi.

  4.3 KDO podpisuje gradbeni dnevnik?

  Gradbeni dnevnik na gradbišču pooblaščeni sestavljavec vodi v dvojniku. Podpisujejo ga najprej delavec, ki je pooblaščen za sestavo gradbenega dnevnika, nato odgovorni vodja del in nazadnje odgovorni nadzornik oziroma njegov pooblaščenec – odgovorni nadzornik posameznih del (v nadaljnjem besedilu: odgovorni nadzornik). Če se odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del s predhodnimi vpisi na listu ne strinjata, morata napisati opombo oziroma obrazložitev in stran podpisati.

  Če odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja med gradnjo objekta ugotovi neskladje, svoje ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, vpiše v gradbeni dnevnik. 

  4.4 KOMU mora biti gradbeni dnevnik dostopen?

  Gradbeni dnevnik mora biti dostopen za vpise vsem udeležencem pri graditvi objekta in pristojnim inšpektorjem. Originalni izvod se iz zvezka gradbenega dnevnika iztrga in ga hrani odgovorni nadzornik, dvojnik oziroma kopija, ki ostane v zvezku, se hrani na gradbišču.

  4.5 KDAJ se gradbeni dnevnik zaključi?

  Pisanje gradbenega dnevnika se zaključi po zaključku del oziroma z dnem prevzema del.

  5. Zakonska podlaga za gradbeni dnevnik

  Zakonska podlaga za gradbeni dnevnik je: Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1). Pravilnik predpisuje obliko in način vodenja gradbenega dnevnika. Oblika gradbenega dnevnika je podana v Pravilniku o gradbiščih, Priloga 1.
   
  Strokovni članek 18073
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 274 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  MojMojster
  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 274 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča:

  Brezplačno povpraševanje
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  Brez provizij
  Imamo kar 274 izvajalcev za področje Vodja gradnje, vodja gradbišča
  10
  1

  ARI d.o.o.,statika


  9.3
  4

  INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, DENIS VEREŠ s.p.


  9.5
  0

  ALTO DESIGN d.o.o. arhitektura, projektiranje, nadzor


  9.1
  0

  Arhitekt Dugar d.o.o.


  Iščete izvajalce, ponudbo za področje VODJA GRADNJE, VODJA GRADBIŠČA?

 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ljubljana
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Maribor
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Celje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Koper
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kranj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ajdovščina
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Bled
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Bovec
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Črna na Koroškem
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Črnomelj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Domžale
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Gornja Radgona
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Gornji Grad
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Hrastnik
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ilirska Bistrica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Izola
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Jesenice
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kamnik
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kidričevo
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kobarid
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kočevje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Kranjska Gora
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Krško
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Laško
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Lendava
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Litija
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ljutomer
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Metlika
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Mojstrana
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Mozirje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Murska Sobota
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Nova Gorica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Novo mesto
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ormož
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Piran - Pirano
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Pivka
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Portorož
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Postojna
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ptuj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Radeče
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Radenci
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Radovljica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ravne Na Koroškem
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Ribnica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Rogaška Slatina
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Sevnica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Sežana
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Škofja Loka
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Slovenj Gradec
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Slovenska Bistrica
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Slovenske Konjice
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Šoštanj
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Štore
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Tolmin
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Trbovlje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Tržič
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Trzin
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Velenje
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vipava
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vojnik
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vransko
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Vrhnika
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Žalec
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Zreče
 • Vodja gradnje, vodja gradbišča Žužemberk
 • Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane