Za področje

  10 korakov za uspešno prenovo ali gradnjo vašega doma

  Članek je koristil že 1005+ uporabnikom
  Vas skrbi, da pri gradnji ali prenovi obstaja kopica stvari, ki jih ne poznate. Koliko bi ta vrzel v znanju lahko stala v času, denarju in stresu? Se želite izogniti podražitvam projekta, podaljšanju izvedbe in drugim tveganjem? Želite, da bo vaš projekt zgodba o uspehu, ki se ga boste z veseljem spominjali? Oborožite se z gradbenim znanjem, orodji, nasveti in strategijami! V tem priročniku smo zbrali vse ključne informacije, ki jih potrebujete za uspešno dokončanje vašega velikega ali malega projekta.
  Strokovni članek 1005
  priljubljen
  druzinski dom

  Gradnja ali dozidava hiše, prenova stanovanja ali morda „enostavnejši" projekt, kot je tlakovanje dvorišča, so za večino ljudi zahtevni izzivi. Na poti do cilja na vas prežijo številne težave in pasti. Nepoznavanje področja in površna priprava vas lahko pripeljeta do slabih odločitev in napak, ki jih je kasneje težko ali celo nemogoče odpraviti.

  1. Načrtovanje - temeljita priprava je ključna

  nacrtovanje-gradnje.jpg

  Priprava je ključna, ne glede na obseg projekta. Tega ne moremo dovolj poudariti! Od temeljitosti priprav je odvisen gladek potek celotnega postopka: brez zapletov in s čim manj nepredvidenimi situacijami. S kakovostno pripravo boste poskrbeli, da cena projekta ne bo zrasla v višave in da bo rezultat skladen z vašimi željami in pričakovanji.

  Vzemite si vsaj 6 mesecev za pripravo.

  Prvo pravilo je, da si za pripravo zagotovite dovolj časa. Glede na velikost oz. kompleksnost vašega projekta priporočamo, da si rezervirate vsaj šest mesecev za prenovo ali manjše projekte; ter vsaj eno leto v primeru gradnje hiše. Ta čas boste potrebovali za:

  • Izbor odličnih projektantov, če gre za kompleksen projekt in prilagoditev njihovim urnikom. Dobre projektante je običajno potrebno malce počakati, saj imajo veliko dela.
  • Pripravo načrtov ter pridobitev vseh potrebnih soglasij in dovoljenj.
  • Izbor zanesljivih, izkušenih ter strokovno podkovanih izvajalcev in prilagoditev njihovim urnikom. Dobre izvajalce je običajno potrebno običajno počakati, saj imajo veliko dela.

  2. Načrt - brez dobrega načrta smo izgubljeni

  nacrt.jpg

  Zakaj potrebujemo načrte? Načrti so komunikacijsko orodje. So jezik, ki se uporablja pri vseh gradnjah in prenovah. Pomembno je, da načrte pripravijo ustrezni strokovnjaki, saj je od njih odvisna celotna izvedba projekta.

  Načrt je konkretizacija želja

  Načrt je konkretizacija naših želja in pričakovanj. Opisuje, kako, kje in iz česa naj bi se kaj izdelalo oz. zgradilo. Kot pri katerem koli drugem jeziku, tudi tu obstajajo kode in simboli, ki predstavljajo različne stvari. Od materialov, sestave sten, tal, stropov, streh ... vse do stikal za luči. Če to ni jezik, ki ste ga vajeni, je bolje, da načrtovanje prepustite strokovnjakom.

  Razmislek o željah in pričakovanjih

  Izdelava načrta nas spodbudi, da premislimo, kaj točno sploh želimo. Dober načrt s prostorskimi prikazi nam olajša predstavo o končnem rezultatu. Je tudi prevod naših želja v jezik, ki ga razumejo vsi sodelujoči pri projektu. Načrte torej potrebujemo, da vsem izvajalcem in projektantom na jasen in razumljiv način sporočimo kaj želimo in pričakujemo. Pomembno je, da imamo načrte pripravljene že pred začetkom del, saj so osnova za pripravo popisa del in predračunov izvajalcev. Brez načrta torej ne moremo vedeti, kakšni bodo stroški projekta.

  Ko se dela začnejo, si z načrti prihranimo tudi veliko časa, saj izvajalcem ni potrebno vedno znova razlagati, kaj želimo. Konec koncev pa so natančno pripravljeni načrti edino zagotovilo, da se izognemo izvedbi, ki ni v skladu z našimi pričakovanji. Če se izkaže, da je izvajalec opravil delo drugače, kot je navedeno na načrtu in nam to ne ustreza, lahko od njega zahtevamo, da izvedbo popravi na lastne stroške. Načrt nam torej pomaga:

  • opredeliti, kaj želimo s projektom doseči;
  • skupaj s prostorskimi prikazi nam olajša predstavo o končnem rezultatu;
  • prevesti naše želje v jezik, ki ga razumejo izvajalci in projektanti;
  • opredeliti končne stroške projekta;
  • se izogniti izvedbi, ki ni v skladu z našimi pričakovanji.

  Vrste načrtov

  Katere načrte boste potrebovali, je odvisno od vašega projekta. Pri gradnji hiše boste potrebovali:

  • Idejno zasnovo (IZP) za pridobitev projektnih in drugih pogojev;
  • projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD);
  • projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI);
  • projektno dokumentacijo izvedenih del (PDI).

  Projektna dokumentacija, poleg arhitekturnih načrtov vsebuje tudi načrte strojnih inštalacij, elektro inštalacij in gradbene fizike ter druge.

  3. Finančni načrt - če zmanjka denarja, se gradnja ustavi

  financni-nacrt.jpg

  Kako se pravilno lotiti finančnega načrtovanja projekta novogradnje ali prenove? Dobro načrtovanje ne pomeni samo to, da vemo, kaj moramo narediti ali do kdaj, temveč tudi to, koliko sredstev bomo za ta projekt potrebovali oz. želeli porabiti. Tu ne gre za pavšalno oceno, temveč za natančen izračun, na podlagi katerega bomo projekt resnično zaključili, brez dodatnega zadolževanja, dodatnih stroškov itd. In tukaj se nemalokrat zalomi.

  Ne podcenite stroška projekta

  Pogostokrat podcenimo vrednost projekta. Rezultat tega pa je prezadolženost ter na koncu neuspešno zaključen projekt. Še huje. Naša hiša lahko sameva nedokončana, medtem ko se mi komaj prebijamo iz meseca v mesec in še vedno plačujemo najemnino. Vam je znano? Brez načrta, brez popisa del in brez finančne konstrukcije, se nikakor ne smemo lotiti zahtevne gradnje ali prenove.

  Pripravite dober načrt financiranja

  Načrt financiranja opredeljuje ključne elemente, ki vplivajo na izbiro vira financiranja. Od analize trga, možnih scenarijev, analize osebnega/družinskega proračuna do ustrezne zaščite. Najprej določimo svoj maksimalni proračun in premislimo ali lahko oz. želimo najeti financiranje v obliki plačila na obroke, potrošniški kredit ali financiranje z zastavo hipoteke. Na podlagi skice ali načrta naredimo oceno projekta. Cene posameznih storitev lahko preverimo v investicijskem kalkulatorju na spletni platformi Mojmojster ali pa prosimo svojega arhitekta za projektantsko ocene investicije.

  Prilagodimo projekt, če nimamo financ

  Če ocena stroškov ni znotraj naših finančnih zmožnosti, se vrnemo k načrtovanju in sami ali s pomočjo arhitekta projekt ustrezno prilagodimo. V oceni stroškov vedno predvidimo dodatnih 10 do 15 % vrednosti celotne investicije za nepredvidene stroške. Kadar gre za večji projekt, začrtamo še terminski plan delnih plačil, ki nam ga proračun omogoča. Poglejmo primer načrta:

  proracun-nacrta.jpg

  Koraki do finančega načrta:

  1. Določimo maksimalni proračun.
  2. Premislimo o načinu in viru financiranja (bančni kredit, plačilo na obroke idr.).
  3. Na podlagi načrta izdelamo popis del, ki je podlaga za oceno projekta.
  4. Cene preverimo v orodju Investicijski kalkulator na spletni strani Mojmojster.
  5. K oceni stroškov predvidimo 10-15 % vrednosti investicije za nepredvidene stroške.
  6. Začrtamo terminski plan plačil delnih situacij v skladu s tem, kar nam omogoča proračun.

  4. Terminski plan - da vas čas ne prehiti

  terminski-plan.jpg

  Ko imate pripravljene projektne načrte, finančni načrt, popis del in izbrane izvajalce oz. glavnega izvajalca del, je čas, da sestavite časovnico oziroma terminski plan del. Najprej izberite datum želenega začetka ali zaključka del. Nato skupaj z arhitektom ali izvajalci sestavite vrstni red del. Pri gradnji hiše je vrstni red del seveda drugačen od vrstnega reda del pri prenovi stanovanja, prenovi kopalnice, tlakovanju dvorišča idr.

  Za projekt si moramo vzeti dovolj časa

  Nekatera dela lahko potekajo sočasno, druga pa si morajo slediti drugo za drugim. Ko imate začrtan vrstni red del, se z vodjo del ter izvajalci pogovorite o tem, koliko časa potrebujejo za vsak del projekta in sestavite še terminski plan del. Bodite pozorni, da vanj vključite tudi čas za pripravo prostora (odstranitev pohištva, zaščita tal itd.) in čas za čiščenje prostora po končanju vseh del. Poleg tega ne pozabite upoštevati dobavnih rokov materialov in opreme, pozorni pa bodite tudi na vse morebitne praznike, počitnice in dopuste izvajalcev.

  Svetujemo, da v terminski plan vključite 20-30 % dodatnega časa, ki bo prišel prav za nepredvidena dela ali druge nepredvidene situacije. S svojimi izvajalci ali drugimi člani ekipe preverite ali je časovnica realna. Terminski plan, poleg popisa del s cenami, vključite kot zavezujoč člen tudi v pogodbo z vsakim posameznim izvajalcem ali glavnim izvajalcem. Še nekaj opozoril:

  • Bodite pozorni na sezono in dosegljivost izvajalcev. Največja sezona za gradnjo in druga zidarska dela je med marcem in junijem in nato med avgustom in oktobrom, takrat je izvajalce težko dobiti. Pozimi je čas za zaključna dela.
  • Z iskanjem izvajalca začnite dovolj zgodaj: vsaj teden dni prej za mala hišna dela; vsaj mesec do tri mesece za srednje velike projekte; ali vsaj šest mesecev za novogradnjo.
  • Z iskanjem izvajalca tudi ni pametno začeti prehitro, saj bodo prejete ponudbe zastarale.

  Koraki do terminskega plana:

  1. Izberite datum želenega začetka ali zaključka del.
  2. Skupaj z arhitektom ali izvajalcem sestavite vrstni red del.
  3. Z vodjo del ali izvajalci določite, koliko časa potrebujejo za posamezen del projekta.
  4. Začrtajte časovnico, pri tem pa upoštevajte tudi dela proste dni (praznike) ter 20-30 % dodatnega časa za nepredvidene situacije.

  Primer terminskega plana

  Primer terminskega plana pri celoviti prenovi stanovanja velikosti 60 m2. Predviden čas do končanja izvedbe je 3 mesece.

  terminski-plan-prenove-stanovanja.jpg
    Primer terminskega plana popolne prenove stanovanja.

  5. Vodenje in nadzor projekta - kompleksen projekt naj vodi strokovnjak

  projektni-nadzor.jpg

  Pravilno sosledje del je ključnega pomena 

  Nekatera dela lahko potekajo sočasno, vendar je koordinacija več izvajalcev hkrati za nepoznavalce stresna. Hitro se lahko kaj zalomi. Če posamezni izvajalec ne konča svojega dela v dogovorjenem roku, lahko pride do zastoja del, saj drugi izvajalci ne morejo nadaljevati del: na primer, če estrihi niso izdelani pravočasno, tudi parketar ne bo mogel položiti parketa v dogovorjenem roku. Poleg tega se izvajalci zelo radi izgovarjajo drug na drugega ter prelagajo odgovornost za napake ter zamude. Potrebno jih je pozorno spremljati in skupaj z njimi razreševati morebitne nepredvidene situacije, preverjati vgrajene materiale ter tudi količine teh materialov. Izkušen vodja projekta bo poskrbel, da bo na gradbišču optimalno število izvajalcev naenkrat, gneča namreč upočasnjuje delo in poveča tveganje za napake. 

  Za večje projekte najemite nadzornika  

  Priporočamo, da namesto več posameznih izvajalcev, izberete enega t. i. krovnega izvajalca ter z njim sklenete pogodbo za izvedbo celotnega projekta. Krovni izvajalec bo s pomočjo podizvajalcev izvedel in zaključil projekt. Pri tem je bistveno, da bo jamčil za kakovost, ceno in rok izvedbe projekta v celoti. Pri novogradnji je obvezen tudi nadzornik projekta, svetujemo pa ga tudi v primeru večjih prenov. Nadzornik se pred začetkom del seznani s projektno dokumentacijo in razreši vse morebitne nejasnosti.

  Nadzornik naj bo čim bolj prisoten, ne samo na papirju

  Med potekom del je nadzornik prisoten na gradbišču v rednih intervalih odvisno od dinamike in načina gradnje. Po zaključku gradnje nadzornik podpiše izjavo o skladnosti objekta oziroma del z gradbenim dovoljenjem ter veljavnimi zakoni in pravilniki. Ta izjava je obvezen del vloge za uporabno dovoljenje in hišno številko. Nadzornik mora torej poskrbeti, da gradnja poteka pravilno, sicer te izjave ne more podpisati.

  6. Iskanje izvajalca - izberite izvajalca, ki mu zaupate

  iskanje-izvajalca.jpg

  Spletna platforma mojmojster.net na enem mestu združuje na tisoče preverjenih mojstrov. Na njej lahko brezplačno in brez provizij objavite povpraševanje za eno izmed več kot 200 različnih kategorij storitev. Pot od iskanja izvajalca do trenutka, ko ta potrka na vrata, je izredno preprosta. Potrebujete le internetno povezavo in nekaj minut časa.

  Priporočila znancev niso več dovolj

  Včasih je veljalo, da je najbolje, če vam izvajalca priporoči nekdo, ki mu zaupate. Na primer sorodniki, prijatelji in znanci. Še danes drži, da najboljši mojstri dobijo večino dela tako, da jih priporočijo nekdanje stranke, vendar pri tem načinu obstajajo tudi določene pasti. Lahko je namreč minilo že precej časa, odkar je izvajalec opravil delo za vašega znanca. V tem času se je lahko marsikaj spremenilo, denimo: kakovost njegovega dela, preusmeritev na druga področja dela, višja cena, sprememba velikosti ekipe ipd.

  Do primernih izvajalcev z nekaj kliki

  Na spletni platformi Mojmojster lahko na enostaven način pridobite kontaktne in ponudbe preverjenih in zanesljivih izvajalcev. Preprosto kliknite na »novo povpraševanje« in izpolnite enostaven obrazec. Vanj preprosto vpišite svoje želje, čas izvedbe, obseg del, priložite pa lahko tudi lastne fotografije, načrte ali skice. Bolj podrobno kot boste opisali projekt, bolj kakovostne ponudbe boste prejeli. Povpraševanje lahko pošljete vsem primernim izvajalcem ali samo izbranim. Kmalu bodo v vaš e-poštni predal začele deževati ponudbe. Vaša naloga je le še, da jih med seboj primerjate, se odločite za najboljšo in se z izbranim mojstrom dogovorite za začetek dela.

  Od izvajalca zahtevajte podrobno ponudbo, kjer so razčlenjene in opisane vse storitve, ki jih bo izvajal.

  Samo preverjena podjetja na enem mestu

  Poleg enostavnosti uporabe je bistvena prednost iskanja izvajalcev preko spletne platforme Mojmojster ta, da so tu dostopni samo zanesljivi mojstri z najboljšimi priporočili preteklih strank. Priporočila, komentarje ter ocene izvajalcev si lahko preberete, poleg tega pa si lahko ogledate tudi njihove reference. Vsi mojstri so preverjeni, kar pomeni, da poslujejo pozitivno in niso imeli blokad računov. Pomembna prednost izbire izvajalca na spletni platformi Mojmojster je, da vas kontaktirajo samo tisti izvajalci, ki so zainteresirani za vaš projekt in so tudi na voljo v zaželenem časovnem terminu. Tako se boste izognili dolgemu čakanju, obenem pa prihranili tudi denar, saj se boste s primerjavo ponudb lažje pogajali o ceni storitev.

  Če ste pridobili kontakte oz. ponudbe več izvajalcev, je najprej potrebno opraviti ožji izbor. Po telefonu potencialnim izvajalcem postavite veliko vprašanj. Na podlagi odgovorov, predvsem pa na podlagi referenc in ocen, ki so dostopne na spletni platformi Mojmojster, med prejetimi kontakti izberite 3, največ pa 5 izvajalcev in jih povabite na ogled lokacije.

  Ogled in osebni stik je pomemben

  Kakovosten izvajalec bo želel priti na ogled lokacije predno bo pripravil končno in zavezujočo ponudbo, pa naj gre za še tako majhen projekt. Le tako bo lahko ustrezno ocenil potrebna dela. Ogled in priprava ponudbe izvajalcu vzameta veliko časa, prav tako pa to terja tudi vaš čas, zato na ogled povabite samo kandidate iz najožjega izbora. Prav tako boste težko natančno primerjali večje število ponudb in si otežili odločitev. V ožji izbor izvajalcev vključite tiste, ki:

  • Imajo reference, ki so vas prepričale;
  • imajo najvišjo oceno ali največ pozitivnih komentarjev predhodnih uporabnikov;
  • so pokazali največ interesa;
  • so pokazali največ strokovnega znanja;
  • so najbližje vaši lokaciji;
  • s katerimi ste dobro počutili in imeli občutek, da vas upoštevajo in poslušajo;
  • vam vzbujajo zaupanje;
  • lahko projekt izvedejo v želenem roku.

  7. Primerjava izvajalcev in ponudb

  primerjava-projektov.jpg

  Da boste lahko primerjali ponudbe različnih izvajalcev, je pomembno, da vsem pošljete enake podatke. Prejete ponudbe nato pregledno uredite v primerjalni tabeli. Cene obrtniških in strokovnih storitev preverite tudi s pomočjo orodja Investicijski kalkulator na spletni strani Mojmojster.

  Ponudbe morajo imeti enako osnovo

  Prvi pogoj za učinkovito primerjanje ponudb izvajalcev je, da so ponudbe pripravljene na enaki osnovi. Zato je pomembno, da vsem izvajalcem iz ožjega izbora ponudite enake vhodne podatke (načrte, popis del s količinami materialov, skico ...). Po formalni plati mora ponudba (enako velja za predračun) vsebovati ime izvajalca in naročnika, številko ponudbe, datum in rok veljavnosti, vsebino ter žig in podpis ponudnika. Že po tem, kako je ponudba sestavljena, lahko presodimo profesionalnost izvajalca. Osrednji del ponudbe naj obsega čim natančnejši seznam del, ceno materiala, ceno dela, obračunsko enoto zanj, skupno ceno, rok izvedbe ter rok in način plačila.

  Pri večjih projektih imejte pripravljen natančen načrt in popis del, ki ga boste lahko primerjali z deli in količinami na ponudbi izvajalca.

  Zberite ponudbe na enem mestu

  Ko ponudbe prejmete, je najbolje, da jih zberete na enem mestu. Še bolje je, če vsebino pregledno uredite v primerjalni tabeli. Če gre za večji projekt in ste angažirali arhitekta in/ali nadzornika, vam bosta pomagala pri razlagi in analiziranju prejetih ponudb. V kolikor pa ste se projekta lotili sami, pa pokličite izvajalca za pojasnila. Če opazite bistvena odstopanja v cenah za posamezne postavke, je dobro, da z izvajalci razčistite, zakaj je tako. Izločite ponudbo z izrazito nizko ali izrazito visoko ceno. Cene obrtniških in strokovnih storitev lahko primerjamo z informativnim cenikom za posamezne dejavnosti na spletni strani Obrtne zbornice Sloveniji. Še bolj enostavno pa je, če uporabimo kalkulator na spletni platformi Mojmojster. Pri pregledovanju ponudbe bodite posebno pozorni na to, ali cena že vsebuje DDV.

  Cena ne sme biti edini dejavnik izbire

  Cena pa nikakor ne sme biti edini dejavnik izbire. Izberite izvajalca, ki ima reference, ki so vas prepričale ter najvišje ocene predhodnih uporabnikov, je blizu vaše lokacije ter vas upošteva in posluša. Odločite se za izvajalca, ki mu zaupate in prej preverite:

  • Poslovanje podjetja
  • Komentarje uporabnikov
  • Oceno podjetja
  • Reference podjetja

  8. Dogovor z izbranim izvajalcem

  dogovor-z-izvajalcem.jpg

  Pri manjših projektih od izvajalca zahtevajte podpisan predračun, pri zahtevnejših projektih pa sklenite gradbeno pogodbo, v kateri določite tudi časovne roke ter obvezno potrditev morebitnih dodatnih del pred njihovo izvedbo.

  Dogovori naj bodo pisni

  Z izvajalci ni obvezno skleniti pisne pogodbe, je pa zelo priporočljivo, še posebej pri večjih projektih. Z gradbeno pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo dogovorjena dela. To je v bistvu podjemna pogodba. Bistvene sestavine gradbene pogodbe so predvsem gradbena dela, ki so opredeljena v projektu in projektantskem popisu del, ter cena in rok za dokončanje del. Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki. Za vsako razhajanje od gradbenega načrta oziroma od pogodbenih del mora imeti izvajalec pisno soglasje naročnika. Za dela, ki jih je opravil brez takega soglasja, ne more zahtevati povečanja dogovorjene cene.

  Plačila izvajajte šele po pisnem dogovoru oz. po sklenitvi gradbene pogodbe. Denar nakazujte le preko bančnih nakazil.

  Vzorec gradbene pogodbe

  V kolikor gre za manjši projekt, lahko namesto pogodbe izvajalca prosite za predračun, iz katerega so razvidni vsi zgoraj našteti elementi. Vsebovati mora torej ime izvajalca in naročnika, številko ponudbe, datum in rok veljavnosti, vsebino ter žig in podpis ponudnika. Osrednji del predračuna naj obsega čim natančnejši seznam del in materiala, ceno materiala, ceno dela, obračunsko enoto zanj, skupno ceno, rok izvedbe ter rok in način plačila. Če izvajalec izda predračun z izrecnim jamstvom za pravilnost (točnost), ne sme zahtevati večjega plačila, četudi bi pri storitvi nastali večji stroški. Druga možnost je, da je plačilo opredeljeno brez izrecnega jamstva, kar pomeni, da bo račun mogoče na koncu večji. Vendar v tem primeru zahtevajte opredelitev, da mora izvajalec za vsak dodaten strošek še pred izvedbo pridobiti vaše dovoljenje. Če tega ne stori, ne more zahtevati višjega plačila.

  Če se o ceni za manjšo storitev dogovorimo ustno, posebej preverimo, ali bo izvajalec zaračunal tudi svoje potne stroške. Pri vseh oblikah dogovorov pa je priporočljivo, da 10-20 odstotkov celotnega pogodbenega oz. dogovorjenega zneska zadržimo za plačilo po prevzemu del.

  Definicija cene v pogodbi:

  • Cena po dejansko opravljenih delih (pogodbena cena se lahko spremeni, če pride do nepredvidenih situacij).
  • Fiksna cena na enoto dela ali/in materiala (recimo x EUR za m2 polaganja mozaika).
  • Pogodba na ključ (izvajalec jamči, da bo projekt izvedel za fiksno, v naprej dogovorjeno ceno).

  9. Izvedba projekta

  izvedba-projekta.jpg

  Pri večjih projektih svetujemo, da za spremljanje in nadzor del najamete arhitekta in/ali gradbenega nadzornika. V primeru novogradnje vas k temu zavezuje tudi zakon. Če se lotevate manjšega projekta, kot je denimo prenova kopalnice ali tlakovanje dvorišča, pa lahko nadzor nad deli prevzamete tudi sami.

  Dela spremljate redno

  Priporočljivo je, da dela spremljate redno in tudi posnamete fotografije posameznih faz od začetne, vmesnih do končne. Tako boste imeli dokumentiran potek dela, način izvedbe in potek razvodov različnih inštalacij. To zna biti koristno v primeru, da se kasneje pojavijo težave in t. i. skrite napake. Z izvajalcem je priporočljivo redno komunicirati o poteku del. Če opazimo odstopanja od dogovorjenega, moramo izvajalca na to nemudoma opozoriti. To lahko najprej storimo ustno, na licu mesta. Če izvajalec napak ne odpravi, pa ga opozorimo tudi pisno. Odstopanja so lahko tudi posledica objektivnih oz. nepredvidenih okoliščin pri projektu, vendar vas je o tem izvajalec dolžan takoj obvestiti in se z vami dogovoriti o spremembi načina izvedbe ali vgrajenega materiala. Za dela, ki jih je opravil brez takega soglasja, ne more zahtevati povišanja dogovorjene cene.

  Kako spremljati in nadzorovati projekt?

  • Fotodokumentacija posameznih faz izvedbe;
  • opravljanje meritev in dokumentiranje količin porabljenega materiala;
  • izdelava zapisnika;
  • redna komunikacija z izvajalcem;
  • opozarjanje na odstopanja od dogovorjenega.

  10. Zaključek projekta - izročitev in prevzem del ter končni obračun

  konec-projekta.jpg

  Po končanju del mora izvajalec izročiti, naročnik pa prevzeti izvedena dela. Pri večjih projektih je to obvezen del pogodbenega odnosa, tudi pri manjših projektih pa je izjemnega pomena, zato svetujemo, da tega koraka ne preskočite.

  Primopredaja je nujna

  Kadar gre za novogradnjo, naročnik zaprosi za tehnični pregled takoj po obvestilu izvajalca, da je s pogodbenimi deli končal. Kjer ni tehničnega pregleda, se objekt oz. opravljena dela preda naročniku z internim zapisnikom. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 delovnih dni po prejemu izvajalčevega obvestila o dokončanju del. O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

  1. Ali izvedbena dela ustrezajo določilom pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
  2. datume prevzema del, začetka del in končanja del;
  3. kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo;
  4. opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;
  5. morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;
  6. ugotovitev o prejemu atestov materiala in garancijskih listov.

  Kaj lahko pregledamo sami?

  Pri manjših projektih lahko opravljena dela prevzemamo sami brez sodelovanja arhitekta oz. gradbenega nadzornika. Pri tem je pomembno, da vse vgrajene naprave večkrat preizkusimo. Pri pregledu svetujemo, da ste pozorni na:

  • Stike površin, kot so fuge, odkapi, profili itd.;
  • stike materialov, kot so stena s ploščicami, parket s keramiko itd.;
  • solidnost vgrajenega, kot je parket, pipe itd.;
  • možne poškodbe pohištva ali drugih obstoječih predmetov pri transportih in delu;
  • umazane ali trajno umazane površine z lepili, cementi, kiti, ki jih je težko odstraniti.

  Zavedati se moramo, da idealnega končnega stanja ni. Izvajalci običajno sledijo standardom, ki upoštevajo možne minimalne napake. Tako denimo ne more biti popoln vsak detajl, vse fuge v keramiki ne morejo biti na polovico milimetra natančne, vse stene ne morejo biti popolnoma ravne ...

  Grajanje napak izvajalca 

  Če se izkaže, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v roku 10 dni, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. Ko izvajalec odpravi vse morebitne napake naročnik in izvajalec v najkrajšem možnem času naredita končni obračun del, naročnik pa poravna preostali del zneska. V primeru večjih projektov se mora to zgoditi najkasneje v 60 dneh od dneva prevzema in predaje.

  Garancija izvedenih del

  V pogodbenih razmerjih je garancijski rok za kvaliteto izvedenih del 3 leta, za konstrukcijske elemente pa 10 let od dneva zapisniške predaje objekta naročniku. Izvajalec je dolžan v garancijskem roku odpraviti vse pomanjkljivosti, nastale po njegovi krivdi in za ta dela nima pravice plačila. Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki jih z obvezno predajo garancijske dokumentacije priskrbi izvajalec. Ti garancijski roki začnejo teči z dnem prodaje oziroma nakupa materiala med izvajalcem in naročnikom.

  Če nimate pogodbe, za vsako plačilo zahtevajte uradni račun, saj boste le z njim lahko unovčili garancijo na izvedena dela.

  Ocenite izvajalca na platformi Mojmojster

  Na spletni platformi Mojmojster lahko po končanih delih objavite svojo oceno kakovosti opravljenih del izvajalca. Zaželeno je, da opišete potek dela in svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s končnim rezultatom. S tem boste pomagali drugim naročnikom pri izbiri izvajalca. V kolikor ste z delom izvajalca zadovoljni, boste prispevali k njegovi pozitivni promociji in ga spodbudili, da dobro dela še naprej. V kolikor boste imeli na opravljeno delo izvajalca pripombe, ga boste tako spodbudili, da bo v prihodnje svoje pomanjkljivosti odpravil in do slabih praks ne bo več prihajalo.

  Z objavo fotografije in mnenja na spletni strani MojMojster pomagate drugim naročnikom na poti do uresničitve projektov ter pripomorete k ohranjanju in izboljševanju kakovosti izvajalcev!

  Pridobite potrošniški kredit z ugodno obrestno mero!

  Baner_Gotovinski_kredit_Kanu_polarni_sij_1280x930px_Moj_mojster.jpg

  Strokovni članek 1005
  Avtor: Mojmojster

  Kako so Vam koristile te informacije?


  MojMojster
  Revija MojMojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  NAPREJ
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 117 izvajalcev za področje Drugo
  6.8
  1

  Anila d.o.o.


  10
  7

  Mitja Ribič s.p.


  10
  9

  ELEKTROTERM, BLAŽ ČERNE S.P.


  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE DRUGO?

  SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  © 2022 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane