Za področje
  https://vsebovredu.triglav.si/prirocniki/zavarovanje-doma?p=01&utm_campaign=dom&utm_medium=banner&utm_source=moj-mojster&utm_term=affiliate

  Enostavni objekti brez gradbenega dovoljenja

  Članek je koristil že 96933+ uporabnikom
  Glede na Zakon o graditvi objektov (8.člen) glede na zahtevnost gradnje in vzdrževanja obstajajo zahtevni objekti, manj zahtevni objekti, nezahtevni objekti in enostavni objekti. Med njimi je enostavni objekt konstrukcijsko najmanj zahteven. Po definiciji je enostavni objekt konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje.
  Strokovni članek 96933
  priljubljen
  Ograja kot enostavni objekt, vir: fence.com
  Imamo kar 545 izvajalcev za področje Gradbeno dovoljenje:

  1. Enostavni objekti 2020

  Gradbeno dovoljenje za enostaven objekt leta 2020 ni potrebno. Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja, če investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja enostavnega objekta v skladu z izvedbenim prostorskim aktom. Enostavni objekti 2020 brez gradbenega dovoljenja se lahko gradijo tudi v lastni režiji, kadar bomo objekt uporabljali za lastne potrebe ali potrebe društva, ki ga gradi.

  2. Nezahtevni objekt - odmik od meje, dimenzije, raba in oblikovanje

  Glede na Zakon o graditvi objektov in Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, mora biti pomožni enostavni objekt predviden na že obstoječi gradbeni parceli in ne sme posegati v sosednje zemljišče.

  2.1 Enostavni objekti - odmik od meje

  Najbolj izpostavljeni del enostavnega objekta mora biti od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni za polovico svoje višine, pri vkopanih objektih najmanj 1,5 m, če pa gre za ograjo kot enostaven objekt in objekt brez kriterija višine pa se lahko gradi tudi na mejo.

  2.2 Enostaven objekt - raba

  Glede na dopustne namenske rabe, mora namen enostavnega ali nezahtevnega objekta dopolnjevati namensko rabo obstoječe pozidave, oziroma ta ne sme biti v nasprotju z namensko rabo, ki je določena v prostorskem aktu.

  2.3 Nezahtevni objekti - dimenzije

  Glede dovoljenega oblikovanja, materialov in velikosti velja, da enostevni objekt s svojo velikostjo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne sme kvariti splošnega videza prostora in v prostoru ne sme izstopati. V primeru dopolnitve obstoječe pozidave, objekt glede na velikost, materiale, barvo in druge oblikovne značilnosti ne sme odstopati od že zgrajenih objektov oziroma mora slediti tipologiji že zgrajenih objektov.

  dsdsd.jpg
  Za enostaven objekt gradbeno dovoljenje ni potrebno, če je manjši od predpisane velikosti.

  3. Primeri enostavnih objektov

  Kakšna je velikost objekta brez gradbenega dovoljenja? Med enostavne objekte štejemo nadstrešek do 30 m2, rezervoar za plin ali nafto, malo komunalno čistilno napravo, zajetje, vodnjak, enoetažni objekt s tlorisno površino do 4m2, utrjena dvorišča do površine 300m2, začasne objekte, spominska obeležja, urbano opremo, ograje in podobno.

  4. Priključitev na infrastrukturo

  Enostavni in nezahtevni objekti imajo lahko tudi priključek na infrastrukturo. Za priključitev takšnega objekta na infrastrukturo je treba pri upravljalcu te infrastrukture pridobiti soglasje za priključitev, v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje infrastrukture.

  5. Poseganje v konstrukcijo obstoječe hiše

  Pri gradnji enostavnega in nezahtevnega objekta in pri izvedbi vzdrževalnih del ne sme biti posega v konstrukcijo obstoječega objekta. V vsakem primeru poseganja v konstrukcijo obstoječega objekta gre za rekonstrukcijo objekta. V tem primeru mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo obstoječega objekta (npr. zaradi prizidave, nadzidave objekta ipd.), na podlagi izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

  Viri: Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13)

  Ministrstvu za infrastrukturo, odgovori na vprašanja investitorjev


  Za pomoč pri gradnji se obrnite na sistem Mojmojster, pošljite nam povpraševanje ali nam zastavite vprašanje .

  Okvirne informacije o cenah dobite v kalkulatorju cen .

  Strokovni članek 96933
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 545 izvajalcev za področje Gradbeno dovoljenje:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Gradbeno dovoljenje?

  Imamo kar 545 izvajalcev za področje Gradbeno dovoljenje:

  Brezplačno povpraševanje
  Izbor podjetij, ocene strank
  Brez provizij
  Imamo kar 545 izvajalcev za področje Gradbeno dovoljenje
  10
  0

  OFIS ARHITEKTI d.o.o.


  9.2
  1

  Fidea Primož Fidler s.p.


  10
  3

  AAB Arhitektura d.o.o.


  9.1
  0

  ESPLANADA d.o.o.


  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane